گزارش هفتم، متن سخنان وزیر معارف در پارلمان
از اول تا به اخر نه جای رفتیم و نه جایی مراجعه کرده اdم و نه تنها دوستان عزیز تمام اعضای خانواده ما برادران ما منصوبین ما در داخل افغانستان بوده و خواهد بود 
تاریخ انتشار:   ۲۰:۱۶    ۱۳۸۸/۹/۳۰ کد خبر: 6175 منبع: پرینت

متن سخنان داکتر غلام فاروق وردک وزیرپیشنهادی برای وزارت معارف کشور:

تنها و تنها تابعیت وطن عزیز و سر بلند وطن خود افغانستان را دارم .
در سی سال گذشته فقط و فقط باکاروان بزرگ مهاجر و مجاهدت همراه بودم .
از اول تا به اخر علاوه بر او نه جای رفتیم و نه جایی مراجعه کرده ام و نه تنها دوستان عزیز تمام اعضایی خانواده ما برادران ما منصوبین ما در داخل افغانستان بوده و خواهد بود .
چی مایه عزت را شما را کسب کنم به حیث یک مامور دولت ایفای وظیفه نماییم و چه در سکتور خصوصی چیزی که وعده با شما می سپارم برای تان ثبوت خواهم کرد که پهلوی شما خواهم بود و جای قبر خود را تعیین کرده و از وطن بیرون نمی بریم .

وکلای نهایت عزیز ولسی جرگه به احترام به وقت گرانبهای شما و وقتی که برایم تخصیص داده شده سخنانم را بطور فشرده در عناوین اتی به خدمت شما تقدیم میداریم .

اولا ارائه تصویر وضعیت فعلی معارف اینکه ما در کجا بودیم در کجا هستیم و به کجا می رویم از اینکه دسترسی به معارف متوازن و کیفیت حق مشترک مسئولیت و مکلفیت مشترک که همه ما و شما هست ومن بر این باور و بر این عقیده درذ اینجا حضور یافتم که در توصیه و انکشاف رسالت مشترک را به پیش ببریم .

در طی یک سال گذشته پی بردم که شما همیشه مومد حامی و همکار واقعی معارف بودید و وهستید متصدی این وزارت خواه من باشم خوا ه کسی دیگری در پهلوی امتیاز معنوی سعادت حمایت شورای ملی جمهوری افغانستان نیز نصیبش می باشد .

ثانیا شمه از مشکلاتی که تا هنوزهم درفرارای معارف کشور موجود هستند .

ثالثا دستاوردها و پیشرفتهای یک ساله که بنده متصدی این وزارت بود .

رابعا:5 ساله معارف که ملتزمین بهبود کمی و کیفی معارف جوابگوبودن به نیازمندی ها و مقتضیات وقت متوازن ساختن و موثر ساختن مدیریت معارف خواهد بود .

نکته اول
مقایسه وضعیت فعلی با 8 گذشته 8 سال گذشته به نظام جوان جمهوری اسلامی افغانستان یک معارف معیوب و از لحاظ پوشش کیفیت توازن پاسخ بودن مقتضیات وقت و نییز از لحاظ مدیریت ناقص و ناتوان به میراث مانده بود .

در ان وقت معارف کشور کمتر ازیک میلیون شاگرد ذکور داشت که توسط 20700 معلم ذکور در 3400 مکتبی که اکثر قاطع ان فاقد تعمیر و بود در عدم موجدویت یک حساب معیاری ملی و کتب کافی مصروب به فراگیری تعلیم بودند که قشر عمده جامعه ما یعنی قشر انهاست به شکل سیستماتیک از نظام معارف حذف شده بود .

وسعت تمام کشور جمعا چهار باب دارلمعلمین داشتیم که در او فقط 400 محصل توسط 50 استاد مصروف به فراگیری تحصیلات نیمه عالی بودند .

امروز در کجا قرار داریم؟ لله الحمد امروز در نظام معارف کشور 7 میلیون شاگرد که 37 فیصد ان قشر اناث تشکیل میدهد توسط 157 هزار معلم که 30 فیصد اناث بوده در 12800 مکتب که 50 فیصد ان درای تعمیرات مصون درسی است باداشتن یک نصاب ملی که اسسات ان را دین مقدس اسلام، احترام به ارزشهای ملی، کرامت انسانی و معیارهای علمی تشکیل میدهد مصروف تعلیم هستند .

امروز در بخش تعلیمات سلامی 138 هزار طالب العلم که منجمله 10 فیصد ان را اناث میباشد در 565 فیصد باب مدرسه دارلعلوم و دارالحفاظ توسط 4500 تن مدرس مصروف فراگیری تعلیمات اسلامی هستند .
در 8 سال گذشته در حدود 2میلیون از هموطن عزیز ما از نعمت سواد برخوردار شدند و در سال جاری در عرصه سواد اموزی 500 هزار هموطن محروم نعمت از 78 مکتب و 20 هزار کورس سواد اموزی سواد را فرا خواهند گرفت .
تعداد دارالمعلمین های ما امروز از 4 به 42 ارتقا پیدار کرده است بر علاوه 73 الحاقیه یا مراکز تربیت معلم در سطح ولسوالی ها موجود است جمعا تعداد محصلین ما از 400 به 4200 هزار بلند رفته . با اغاز پروژه ثبت امروز نظام معارف افغانستان دارای احصائیه دقیق حسابده و شفاف بوده که داد که اکثریت قاطع کارمندن ان ثبت و ریجسیستر شده است .
با ایجاد سیستم معلومات مدیریتی معارف امروز از نیازمندی های هر مکتب اگاه می با شد و بر اساس ان پلان گذاری مینمایید.

خلاصه اینکه امروز معارف کشور دارای پلان استراتیژیک 5 ساله یا 10 ساله بوده که در ان اهداف اولویت ها فعالیتها سنجش نیازمندی های مالی و طرق تدارک ان شامل میباشد .

ج: ما به کجا می رویم ؟ به تاسی از ماده 49 قانون اساسی، وزارت معارف مکلف است تا برای انکشاف قوای بشری و تربیت کادرها ی ملی کشور مطابق با اساسات دین مبین اسلام، احترام به ارزشهای ملی و تهدات ملی و بین اللمللی از طریق تسهیل دسترسی عادلانه به تعلیم و تربیه با کیفیت و معیاری زمینه انکشاف همه جانبه را برای همه اتباع وطن اماده نماید .
به اساس اهداف هزاره انکشافی سوم ملل متحد و تعلیم تربیه برای همه وزارت معارف خود را مکلف می داند که الی سال 1399 هجری شمسی تمام اطفال و نوجوانان واجد شرایط که در عمر مکتب باشد یعنی بین سنین 6 الی 16 باشداز تعلیمات اساسی برخوردارشود. برای معارف هدف بسیار مشخص است در 10 سال اینده هیچ طفلی و نوجوانی که در سن مکتب باشد باید بیرون از مکتب نماند .
ترویج تکنالوژی برای اولین بار در نظام معارف کشور تجاربی که در دنیا صورت گرفته نشان میدهد که معرفی تکنولوژی معلوماتی که از اثر ان جهان به همین وسعت به یک دهکده تبدیل شده است. در نظام معارف کشورها نقش اساسی هم در توسعه وهم در بهبود کیفیت ان بازی کرده است وزارت معارف به همکاری نهادی که برای همین هدف در ایالات متحده امریکا به نام لبتاب ایجاد گردیده ست پروسه توزیع یک کامپیوتر را برای هر متعلم برای صنف 4 اغاز نموده است .
مرحله امتحانی این پروژه در تعدادی از مکاتب کابل و هرات اغاز گردید 3000 پایه لبتاب توزیع شد و تا اخر سال جاری 500ا پایه لبتاب توزیع می گردد هدف این است که به تمام متعلمین وطن بعد از صنف 4 یک پایه لبتاب توزیع شود و به کامپیوتر دسترسی پیدا بکنند .

جستجو و دستیابی به منابع مطمئن و دوام داره تمویل :
بعد ازابلاغ هزاره انکشافی سوم تعلیم و تربیه برای همه از 22 کشور تمویل کننده یک دریچه تمویل سوم مساعدت به کشورهای عقب مانده باز گردید که بنام ابتکار عمل سریع یاد گردید تا برای نهی برای اهداف تولید شده هزاره سوم با کشورهای غریب همکاری صورت بگیرد. با اغاز سال جاری کوشش های پیگیری صورت گرفت تا وزارت معارف افغانستان به این ابتکار بپیونند. وزارت معارف شرایط پیوستن به ابتکار داشتن پلان انکشافی واضح وطویل مدت و ایجاد مکانیزم هماهنگی با تنویل کنندگان محلی معارف تشکیل کشور را تکمیل نمود فعلا امادگی ارزیابی وضعیت معارف و پلان انکشافی معارف از طریق دارالانشای ابتکار عمل بانک جهانی توزیع میشود که در شرف تکمیل است. با پیوستن به این ابتکار برای 11 سال اینده منابع مالی جدید مستمر را برای تنویل از پروژه های انکشافی معارف کشور به دست خواهد اورد .

تلاش برای جلب کمک های مالی برای پیشبرد پروژه ها :
صحبت و تفاهم پیگیر جهت جلب کممکهای مالی و پیشنهادات به قیمت 405 میلیون دالر به کشورهای تمویل کننده ادارات و ارگانها تقدیم گردیده که البته در عرصه های مختلف من جمله، اعمار تعمیرات انکشاف برنامه های تربیه معلم بهبود کیفیت معارف تکمیل نصاب و چاپ کتاب درسی است که با امیدواری منتظر عملی شدن این وعده ها هستیم .

دریافت فزصتهای تحصیلی برای فارغان صنف 12 بطوری که در سال جاری 2678 بورس تحصیلی در کشورهای دوست محیا گردیده است. که از ان جمله
هندوستان500 بورس
پاکستان 1000بورس
ترکیه 42 بورس
ایران 50 بورس
مالزیا 30 بورس
قزاقستان 1000 بورس
تاجیکسیتان 26 بورس
هالند 30 بورس و از میان ان 1648 بورس مورد استفاده قرار گرفته است .

پلان 5 ساله :
تعلیمات عمومی، در5 سال اینده تعداد شاگردان تعلیمات عمومی از 7 میلیون بیشتر از10 میلیون افزایش خواهد یافت.
مجموع شاگردان کوچی از 12 هزار به 50 هزار بیشتر خواهد شد .
تعداد مکاتب تعلیمات عمومی از 11800 به 16500 افزایش خواهد یافت .
تعداد معلمان از 175 هزار به 330 هزار بیشتر خواهد شد .
3111 مکتب جدید ایجاد خواهد شد .
840 مکتب از ابتدائیه به لیسه ارتقا خواهد یافت .
و 735 مکتب از متوسطه به لیسه ارتقا خواهد یافت .

تعلیمات اسلامی تعداد :
شاگردان این بخش از یکصدو سی و شش هزار به دوصدهزار خواهد رسید با ازدیاد 458 باب دارلعلوم ومدرسه و دارالحفاظ موسسات تعلیماتی اسلامی از 564 به یک هزار باب خواد رسید .

دارالمعلمین ها :
با جذب شصت و هفت هزار وپانصد محصل جدید به شمول به مراکز تربیه معلم و دارلمعلمین ها تعداد محصلین دارالممعلمین ها از 42 هزار فعلی به یکصدو ده هزار تن خواهد رسید .

تعلیمات تخنکی و مسلکی :
پلان داریم که یک انسجود کثیر الرشتوی را در هر زون افغانستان ایجاد نماییم .
پلان داریم تا 3 الی 4 مکتب تعلیمات تخنکی و مسلکی را در هر ولایت افغانستان ایجاد نماییم .
پلان داریم که حداقل یک لیسه زراعت را در هر ولسوالی افغانستان ایجاد نماییم .
جذب یکصد و سی هزار تن شاگرد که به این ترتیب شاگردان این بخش از بیست هزار به یک هزارلک تن خواهد رسید .

برنامه سواد اموزی :
در طی 5 سال اینده با در نظر داشت ازدیاد 10 فیصد پوشش همه ساله و ایجاد یک لک و44 هزار کورس مراکز اموزش محلی در 412 ولسوالی ناحیه تعداد هموطنان عزیز ما که از نعمت سواد بهر مند میشوند برقرار 6 میلیون خواهد رسید .


این خبر را به اشتراک بگذارید
نظرات بینندگان:

>>>   امیدواریم که همه این اروزوها تحقق بیابد .اما یک چیز قابل یاداوری اینکه اگرممکن با شد تعصب خویش را درباره معارف کم کنید بهترخواهد بود ودرجاهای دیگراگر تعصب کردی پرواندارد!

>>>   ایا این وزیر نمی داند معاش یک معلم کرایه رفت و آمد او را نمی شود پس چگونه درس بدهد کیفیت معارف که از بین رفته و فارغ صنف دوازدهم به مشکل خط خواندن روبه رو است علت این است پس توجه به معاش معلمین کن
پرویزبشرمل


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است