اوباما نمی خواست با مارشال فهیم دیدار کند
تلکس شایعات 
تاریخ انتشار:   ۱۲:۴۶    ۱۳۸۹/۱/۱۴ کد خبر: 9090 منبع: پرینت

بارک اوباما رییس جمهوری ایالات متحده آمریکا در دیدار خود از افغانستان که قا مقامات بلند پایه افغانستان دیدار و گفتگو کرد تمایل نداشته است با مارشال محمد قسیم فهیم معاون اول رییس جمهور کرزی دیدار کند.

یک گزارش تایید نشده حاکی از آن است که برخلاف خواسته رییس جمهور آمریکا ، محمد قسيم فهيم در هردو ديدار بارك اوباما كه يكى آن عمومى و دوم آن خصوصى با رئيس جمهور بود؛ اشتراك داشت.

اوباما و هیات همراهش که دوساعت در کابل حضور داشتند با حامد كرزى، اعضاى كابينه، رئيس پارلمان، رئيس دادگاه عالی، رئيس عمومى امنيت ملى، مشاور امنيت ملى و اشرف غنى احمدزى ديدار نمود.


این خبر را به اشتراک بگذارید
نظرات بینندگان:

>>>   خوب است که نمیخواست زیرا مارشال فهیم مرد میدان است و کسی است که طالبهای امریکایی را شکست داد و نگذاشت که افغانستان را تصرف کنند و ازجانب دیگر وی به امر امریکایی نمیشود و نمیخواهد که دیکتی امریکاییهای شیطان را قبول کند ورنه چرا بارک اوبا با وی نخواهد که دیدار کند.
.... به امریکاییها خبیث این ..... بزرگ که تنها در فکر تصرف و غلام ساختن ممالک اند و بس.
ن س ا

>>>   سلام برادر
در مورد سخنان اخیر تان کدام ابراز نظری ندارم بلکه در رابطه به طالبان و مارشال فهیم اینرا تاریخ قضاوت خواهد کرد که فهیم خان چگونه با زور همین آمریکایی که شما به آنها خائین میگوید داخل کابل شدند وحتی بالای مسلمان های که بم می افگندند باز میگفتند که بم ها کوچک است بم های سنگین وزن را بالایشان پرتاب کنید. وهمچنان در وقت که آمریکایان داخل افغانستان شدند مارشال محمد قسیم فهیم ، داکتر عبدالله و محمد یونس قانونی در بدل 30 میلیون دالر به هر یک 10 میلیون دالر اجازه داخل شدن دادند چون حالا بدرد آمریکا نمیخورد بناً نمیخواهد باایشان بیبیند.

>>>   امریکا جز مارشال فهیم دیگر هیچ گزینه دیگر ندارد چون مرد پرقدرت افغانستان مارشال فهیم است .
شمال وجنوب همه دراختبارمارشال فهیم است کرزی را از صحنه سیاست به دو بازی های ماحیرانه اش دور ساخت .
احمد رشاد وردک از میدان

>>>   عجب است! به دیدن گل آغا شیرزی به جلال آباد می رود و با مارشال گفته بود که نمی بیند؟ چرا؟
بخاطری که می گویند جنگسالار است؟
این جنگسالار چرا تنها به کسانی گفته می شود که مقاومت کرده اند؟
چرا گل آغا مثلاً جنگسالار نیست؟ تکنوکرات است؟ مشر قومی است؟ چی است؟
چرا مثلاً جمعه خان همدرد جنگسالار نیست؟ چی است؟
چرا مثلاً حاجی دین محمد جنگسالار نیست؟

>>>   اصلا آقای اوباما به عنوان مردی صلح دوست نمیبایست با فهیم قاتل دیدار میکرد بلکه باید از دولت افغانستان میخواست که او دیگر قاتلین زنان وکودکان افغان را به دادگاه بین المللی تحویل نمایند همه میدانند که فهیم یک قاتل آدمکش است واو ودیگران چون دوستم و سیاف و ربانی و خلیلی و... بالاخره در پای چوبه دار خواهند ایستاد وآن روز دیر نیست.
علی از هرات

>>>   پس به این حساب افغانستان یک قدرت بزرگ است که اوباما را وادار ساخته تا مارشال فهیم هم در جلسه شرکت داشته باشد با وجودیکه اوباما حضور مارشال فهیم را نمیخواسته.

>>>   پشتونها 250سال میشود که قاتل تمامی ملت افغانستان بودند اندکشور ومردم را به بهانه های مختلف فروخته اند اوباما باید با ماریشال صاحب محمد قسیم فهیم نمیدید چون اومانند پشتونها از نسل یهود نیست از نسل اریائی ها قدیم است که همیشه دردهان متجاوزین کوبیده اند . درامریکا روزان بیشتر از 100نفر کشته میشود به بهانه های مختلف من خودم دومرتبه به امریکا رفته ام هیج نوع حقوق انسانی به خصوص به زن قایل نیستند ولی درکشورما که میایند بالای این کودن های بی عقل که یک زن را به اسم سیما جان ثمر اورده اند وحقون زن را به رای مردم افغانستان یاد میدهند ومردم مجاهد وخدا پرست این سرزمین را به نام های این وان میخوانند
وسلام حق گو از کابل افغانستان

>>>   دیدار اوباما با دیگران به هر صورت با اشرف غنی برای چیست؟
اشرف غنی نه عضو کابینه است، نه عضو شورای ملی است و نه حتی رهبر اپوزیسیون سیاسی دولت
بهتر بود به جای این شخص بی هویت با داکتر عبدالله به عنوان رهبر اپوزیسیون سیاسی دولت دیدار مینمود
خالد میرزامیر

>>>   برادر عزيزم مثلكه از خدا فراموش كرده كه گفتي كه فهيم در شمال و جنوب قدرت دارد. او كسكه زمين و اسمانه و تمام كاينات را پيدا كرده است قدرت ندارد حالان فهيم قدرت دارد از خدا بترس

>>>   علی از هرا ت بکلی د رست گفته خدا خیر ش دهد .
شکیب پنجشیری

>>>   حق گو در خو اب استی یا بیدار کسی تا امروز در این کشور بنا م جنگ یا مقا و مت اگر کرده از صد ها سا ل فقط پشتو نها مرد میدان بودند و استند چو ن اکثریت مطلق را تشکیل میدهند در تا ریخ تا حا ل به ذره بین مقا ومت د یگرا ن ثبت نشده .
و دیگر کدا م ما رشا ل ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ما رشا ل چی؟؟؟؟
بخیت !!!!!!!!!!
بیخ تا ن بر آید دزد ها ی سنگ ها ی قیمتی ما ل مردم افغا نسان .
پشتو نمل از کا لیفرو نیا

>>>   زنده باد مردان وطن!
ای کسانیکه راست گفته اید، فهیم پادشاه بینی است . اصلآ در شان وخاندان اش غیرت نیست ،
جنایتکار جنگی، قابل هزاران هموطن ماست

>>>   ای مردم تا به کی شما میخواهید اینوطن خراب شود یکی تان میگوید که پشتون هستیم و یکی تان می گوئید که تاجک و یکی تان ..................... شما را بخدا بس کنید از این حرف ها خسته شدیم بخدا
فهیم صاحب آدم خوب است کرزی هم خوب است ما بد نداریم هر که بد است خارجی هاست
بادغیسی

>>>   برادرمحترم پشتونمل از کالفرونیا سلام علیکمورجمت الله
برادرمحترم من درخوابم ونه درغفلت معلوم میشود که درپهلوی بادارانت نشته اید وحرفهای کلان کلان میزنید مدت چند سال میشود که درانجا زندگی میکنید به نظرمن شاید متولد انکشور باشید .نظر به قوانین اولا برای خودت افغان اصلاق نمیشود کلمه مقدس افغان برای کسی اصلاق میشود که درداخل خاک افغانستان تمامی رنج ودردرا تحمل کرده باشد ومثل خودت به کشورهای غربی فرار نکرده باشد ما افغانهای داخل کشور کسانیکه حتی به کشورهای همسایه فرارنموده اند انها را افغان نمیدانیم چه خاصا شما که دریک کشور امریکائی متولد شده اید بهتراز که درمودر افغانستان اول بخوانید وبعدا نوشته بکنید درغیر ان بی مسولیتی شمار انشان میدهد اگر مقاوت همیشه از پشتونها بوده است پس خاک فروختن وهمراه لشکر انگلیس کیها بودند که امدن همراه با قشون شوروی کیهابودند که امدن وبه اریکه ریاست جمهوری تکیه زده اند فعلا کی به زور کی دراریکه قدرت تکیه زده است دردوطرف خط دیورند کی کشته میشود به خاطر چه همیه اینها یک مفهوم خاص دارد که از سطح دانش وشعور خودت بیسار فاصله دارد بهتر است نظر واقعی خویش را ارایه بدارید پشتونها عادت دارند که افتخارات دیگران را به خود انعکاس بدهند صرف ولایت کابل را برای شما نمونه میاورم کدام نام ونشانی از کابلیان درشهر خود شام میبینی تمامی اسمها از پشتونهای است این خود یک خیانت بزرگ درتاریخ است درولایات پشتون نشین اسم یک تاجک کابلی ویا مزرای را برام نشان بدهید که کدام مکتب ویا شفاخانه به اسم شان باشد
وسلام حق بین کابل افغانستان

>>>   احسنت باد اوباما!
همرای یک سک باز و قاچاقچی مواد مخدر در درجه اول کی می خواهد ملاقات کند.
اوره به مسایل کشور داری چی، چپ دور خورده که او مارشال شد و معاون رئیس جمهور. بان که سکبازی کنه.
سمیرا، از پنجشیر، سنگران

>>>   واقعا که شرم آوراست. تاچه وقت برسریکی دیگرخودمیکوبید؟ پشتون،تاجیک،ازبک...تاکی؟ چه وقت متحدمیشویدکه این "زبانستان"رابسازید؟ اگراینگونه برسریکدیگربکوبیم نه پشتونی خواهدبود ونه تاجکی! فهیم صاحب کی است؟ چه کارهاراکرده؟ وچه میکند؟مااینجادادگاه بازنکرده ایم که به اوحکم صادرکنیم.اگر درگذشته پشتونی افغانستان را فروخت.همه به اوخاین میگوییم تابحال هیچ پشتونی یاتاجکی نشده که شاشجاع را خوب گفته باشد.بخاطریکه درفروش ازپشتون هاعقب نمانده باشیم اینبار چندخاین تاجک افغانستان رابه ۴۰کشورفروخت.بیاییداین پشتون تاجیک... راکنارگذاشته وبحیث یک افغان متحد،متدین،وطندوست به رهایی،آزادی وآبادانی کشورتوجه کنیم.تااین "زبانستان" را افغانستان بسازیم.
شهزاد دانشجو در هند

>>>   سلام به خدمت هموطن كرامي به ارتباط مارشال فهيم بسيار ذياد مبالغه نكنيدزيراكه مارشال اولين شخصي است كه به خاطر جند دالرعزت وغرورملت افغان را به خارجيها ليلام نموده قابل توصيف نيست ونمي باشد(س.........)باز است اوباما سري اي قسم اشخاص كندشك خور به هيج وجه حساب نميكند به يك بخش فهيم خوب مسلكي است ريس عمومي (س..........)تعين كند قدرت داشتن فهيم درانتخابات هويدا شد بدون عضوي فاميل خودش كسي با وي همكارنبوده ديكر به توضيحات ضرورت نيست شايد كه به سرفاميل دوست تسلط ياحاكم باشد بسيار ازقدرت او توضيحات داده (خالد ازسعودي)

>>>   امریکای جنایت کار چه حقی دارد که برای وطن تکلیف کند افغانستان وطن تاجیک و پشتون است مرگ برعربستان پاکستان امریکا انگلیس امارا ت و مرگ بر طالبان خائن و وحشی که وطن نازنین و مردمش را به خاک و خون کشیده است در این دنیای وحشی و بی رحم یگانه
حامد باشنده قندهار

>>>   به اصطلاح بعضی ها همان پادشاه بینی بود که اگر سنگ هم فروخت اما نگذاشت که زنان افغانستان را یازنه های بعضی ها که همانا پنجابی ها و عرب ها بود با خود ببرند.
زنده باد مارشال و همسان او

>>>   برادر محترم ن س ا که در اول ابراز نظر کرده اید متوجه شوید مرد میدان کسانی هستند که نمی خواهد حلقه در گردن داشته باشد وقتی اوباما می نگرد حال این غلامان حلقه به گوش تاریخ شان گذشته به ان سبب نمی خواهد با انها دیدار نماید شما لطفآ از خواب گران تان بیدار شوید من یک ادرس برای تان می دهم به ان مراجعه نماید تا شخصیت کسی که در نظر شما ابرمرد تاریخ معلوم می شود شخصیت واقعی ایشان را درک نماید
با احترام ع غ از کابل

>>>   سلام به همه.جالب اين است كه ما هنوز هم به روي يك ديگر بنام پشتون-تاجك-هزاراه -ازبك و....چنگ ودندان مياندازيم وديگران از غفلت ما حد اكثر استفاده را ميكنند.چي خارجيها و چي نمايندگان داخلي انها مثل رباني-سياف-عبدالله-قانوني-گلبدين-فهيم و.....اصلا شما كساني كه از اينها پشتيباني كوركورانه ميكنيد يك كار نيك شانرا بيان كنيد.فهيم همان كسي است كه بعد از كشته شدن احمد شاه مسعود در ميدان هوائي اي كه در تاجكستان توسط روسها به انها داده شده بود با امريكائي ها قرار داد بست كه به حيث قواي زميني انها تا گرفتن كابل از دست طالبان كار كند و همين كار را هم كرد ودر بدل ان ماهوار مبلغ 5 مليون دالر از انها حق الزحمه گرفت.بنا بر ان جناب فهيم شكست دهنده امريكا ني بلكه مزدور انها است پس اگر مالك بخواهد نوكرش را ميبيند اگر نخواهد نه.وهم براي هموطنان عزيزم برادرانه ميگويم كه اين وطن از همه افغان ها است ودر افتخارات وبدبختيهاي ان همه اقوام شريك استند.اين ملك ملك احمد شاه بابا-مولاناي بلخي-كاتب هزاره-وزير محمداكبرخان-امان الله خان-ميمنگي-عليشير نوائي و.....است همه اينها افتخار افغانستان استندنه از كدام قوم خاص ودر جنگهاي استقلال ودر جهاد برحق بر ضد تجاوز اتحاد شوروي وقت همه اقوام شركت كردند و كشته و زخمي دادند وافتخار پيروزي در ان هم به همه ملت افغانستان تعلق دارد نه به يك فرد خاص يا قوم خاص.اگر از يك خارجي بپرسيد كه كجائي استي جواب ميدهد امريكائي-انگليسي-الماني و.... ولي اگر كسي از ما همين سوال را كند ما جواب ميدهيم كابلي-مزاري-قندهاري-هراتي و...اخر چرا و تا به كي؟اخر ما چي وقت افغان خواهيم شد؟ اگر ميخواهيد كه مردم وكشور رشد كند واز اين بدبختي ها نجات يابددر مورد اشخاص نظر به كار وخدمت و اعمال خوب وبد شان قضاوت كنيد.نه با در نظر گرفتن مذهب -قوميت-وارتباطات حزبي ولساني.ما بايد كارهاي خوب هر هموطن خود را صرف نظر از اينكه همزبان-هم حزب -هم مذهب وهم ....ما است يانه قدر داني كنيم.وهمينطور هم در مورد دزدان -خاينين ووطن فروشان عمل نمائيم و اعمال خراب انها را بد بگوئيم.در غير ان خلاف حكم خداوند(ج) و حكم رسول مقبول عمل كرده ايم.مطابق حكم الله (‍ج)هيچ انساني بر انسان ديگر برتري از لحاظ زبان -قوم -رنگ يا نژاد ندارد.برتري انسان فقط در تقوا است.هر كسي تقواي بيشتر دارد همان برتر است.پس بهتر است به احكام خدا عمل كنيم تا سعادت دنيا واخرت نصيب مان شود.
ن-ج

>>>   سلام دوستان . خوب معلومدار است که در کنار اوبا ما فرد قبیله پرست مثل خلیل زاد و اشرف غنی احمدزی و... باشد و ذهنیت نادرست میدهد . شما میبینید که سران طالبان را میپذیرد , این شیطنت بازی کاری کیها است ؟ همه میداند یالی مردم وطن هو شیار شده است .naser

>>>   حتی اقای اوباما افراد کم مایه و کم ضرفیتی مانند اقای مارشال فیهم را نیز شناخته و نخواسته است با او ملاقات کند ولی کرزی دراین نشست فیهم را در چوکی ای در گوشیه اطاق جا داده تا او را به این ملاقات هر طور شده جا بزند .
اقای فهم جنایت کار جنگی و مخالف با مجاهدین و یکی از دزد های سر گردنه که سرمایه و پول بی شماری را به زور از مردم گرفته و توسط همین پول علیه آزادی بیان و مطبوعات و تهدید نمودن مردم به سیاست های زور گویانه خو د مجبور سازد
فیهم حالا چون دست اش به دست اوباما خورده فکر میکند از محکمه مردی نجات خواهد یافت
انور از سویدن

>>>   برادران محترم که شما در مورد مار شال معلو مات دادید اگر شما 100سال اگر هم بزنید به شان وقدرت او رسینده گی کرده نمی توانید .ببینید مارشال بین المللی است وفعلا معاون اول ریس جمهور است این نوع شخص کسی باشد من هم برایش میگم نوش جانش که ریس جمهور اول قدرت جهان از او ترس دارد نوش جان شما مارشالی . مرد میدان خو هستی قر بان تو واری مرد
ارسال انجینر فرهاد عزیزی دانشجوی هند بنگلور

>>>   حق بین صا حب
صحت و سلا مت با شید
ما را به دیگیش کا ری نیست منتها با لشکر قوای شوروی وقت ببرک کار مل آمد ریئس جمهور شد - سلطا ن علی کشتمند هزاره صدراعظم شد و قد رت از دست پشتو نها رفت .
نور محمد تره کی

>>>   سلام به همه برادران عزیز چیزی که برایم بسیار درد آور بود در اینجا سخن بشتون و تاجیک و ................... برادران نهایت گرامی نتیجه این همه سخن ها بود که سی سال در آتش جنگ و بد بختی سوختیم ما را بنام بشتون تاجیک هزاره و غیره به نفع خودشان استعمال کردند و ما را تباه ساخت حالا از این آفت بس نیامده اید همه با هم برادر و همه افغانیم برای آبادی و ترقی افغانستان آسیب دیده
محمد قاسم- کابل - افغانستان

>>>   محمد قاسم كاشكي اين مردم خام كله بي وجدان كف شما واري مصلحين را قيول كند . ما جند دفعه براي شان عرض كردم كه از اعمال شوم شما مردم بي جاره رنج ميبرد وتكليف ميشود وان را احساساتي ميكني ودر مصيبت كرفتار ميشود .

>>>   صاحب ويب سايت را سلام : خبرهاي كه دران حقيقت فهيم جنايتكار هويدا ميشود جرا سانسور ميكني بمان كه جهره شوم شان به مردم رسوا شود .
منصف

>>>   مارشال فهیم به عقیده اکثریت مردم ما از محور قوت وارد دولت شده است و تافعلآ با وجود اتقادات همرزمانش که ازکرزی قاچاقبر مواد مخدر حالا رفیق تروریست ها وفردا رفیق القاعده یکجا شد وحمایت کرد اما او سی سال برای این سرزمین رزیمده است وکرزی باوساطت زیاد مارشال فهیم را بحیث معاون تعین نموده است . مارشال بدن کرزی هم مارشال کشور است وازقوت وقدرت بزرگ درکشور برخورداراست متحدین نیم بند کنونی کرزی به اعتماد مارشال از کرزی حمایت نمودند بخصو ص جنرال دوستم . محقق. خلیلی . سید منصور نادری . مصطفی ظاهر . اسماعیل خان وسایرین واگر مارشال باعذر وزاری کرزی بااو یکجا نمیشد حتی گفته میشود که کرزی مادر خودرا نزد خانم مارشال روان کرده تا او از کرزی حمایت کند وباهزاران حیل وترفند کرزی مارشال را به دفاع از خود کشانده است . مارشال همین اکنون هم محور پرقدرت سیاسی ومحور اجماع ملی کشوراست

>>>   باید که فراموش نگردد، ملاقات اوباما با کرزی حدود 15 الی 20 دقیقه را در برگرفت که اوباما از حضور مارشال خوشنود نبود ، در مجلس موصوف خاموش نشسته و صحبت ها گوش می داد. موصوف حیثت سیل بین را داشت.

>>>   اوباما در یک مصاحبه خصوصی گفته است که وی ازبینی مارشال فهیم نفرت دارد وبدین منظور نمیخواهد که وی را ببیند در غیران وی غیرت مارشال فهیم را میستاید
جان اغای پنجشیر

>>>   وطندار بسیاز پفففففففففففففف کردی !!!!!!!!!
لیکن مشار ل صا حب در پنجشیر 6000 هزار رای آورد و دکتور عبدالله عبدا لله 80000 هشتا د هزار .
این را چطور میکنی ؟؟
کیب پنجشیر ی

>>>   بازهم افسوس برملتی که هیچ نمیخواهدازگذشته ی اسف بار بگیرد همین زبان،قومیت بود که خانه همه راسوختاند. امروز روپاییان وغرب در صدد آموزش زبان چینی هستندچون چین است درقرن ۲۱ باتوانمندی،وقدرت اقتصادی خودبرجهان حاکم خواهدشد ومابدبخت هاهنوز برکله همدیگرمیزنیم.ازخواب عمیق بیدارشوید.پشتون،تاجیک... هیچ دردی را دوا نمیکندبلکه بر نابسامانی های مامی افزایدبیایید این ننگ تاریخ راکناربگذاریم ودست به دست هم بدهیم تاوطن خودرا آبادسازیم.این وقتی امکان پذیراست که ماافغان ومسلمان باشیم نه تاجک و پشتون. شهزاد دانشجو درهند

>>>   با احترام به نظرات همه برادران کسانیکه اینجا نظر داده اند به همان مثال میماند که زور کاکا است که انگو ردرتاکها است روباه را گفتن که خانه ات للک که یک نوع پرنده بزرگ دارای پاهای دراز دراز است مهمان میاید گفت از او لنک دراز شکی نیست .اولا افغانستان نه دردارد ونه دروازه کدام افغان با شخصیت وصلاح کار بدون اجازه واخذ ویزه کشور مطبوع ویا خبر کردن رسمی داخل انکشور شده میتواند.ولی همه روزه میبینم که به سویه صدراعظم ،معاونین ریئس جمهوری ،وزرای کابینه هرکشور درافغانستان بدون درنظر داشت روابط دیپلوماسی داخل کشور رفت وامد دارند .که حتی وزارت امورخارجه ما خبر نمیشود وجنابان ایشان به ولایات رفته همراه جناباب والهای ولایت قرارداد عقد میکنند . اینکه اوباما با مارشال دید ویا ندید فرقی نمیکند . به نظر من مارشال هیج وقت مثل دیگران که دراریکه قدرت رسیدند همه را فراموش میکنند .نخواهد کرد ویا هیج وقت گوش به فرمان خارجی نخواهذ داد . دردوران مجاهدین درپشاور مردم شاهد کمک های بی درغ امریکا برای مجاهدین هستند که درهمان وقت اکثر این کمک ها اراختیار جناب احزاب حزب اسلامی به رهبری حکمتیار صاحب پرداخت میگردید
. وسلام جان گل پکتیا

>>>   سلام : وقتیکه برادران پشتونها یما اینقدر بحث بیجا مینماید پس این سخنان ویا این خبرها را نمیشنواند که در هرولایات جنوب و پشتون نشین خارجی ها خود خانما آن ها را تلاشی مینماید پس کدام پشتون توانسته در راس دولت است که با مردم خود نشسته و ومشکلات آن هار پرسان نماید مثلآ واضح
چرا عبدالرحیم وردک نمیتواند بامردم خود خدمت نماید عبدالرحیم وردگ در ولایت خود رفته نمیتواند با اینکه در وزارت دفاع است
فاروق وردک همچنان اینقدر که خود را فهمیده ودر دو راس دولت کارمیکند هیج کاربرای مردم خود کرده نتوانسته
مثل ازاینها دریگر پشتون ها
بزارگواری نموده وطن فروش ها کی ها استند .
یک مارشال محمد فهیم قسیم است که تمام افغانستان را نگه داشته و اگر مارشال نباشد پس گرفتن افغانستان به شکل اذاد صورت میگرفت
تنها غربی ها بالای مارشال محمد فهیم قسیم حساب میکنند وحراس آن ها تنها از مارشال محمد فهیم قسیم است
پس پشتونها ی که مارشال را به صورت واضح شناخته اند
پس پشتیبان آنها استند
بسیاری از پشتونها بعد از دوره تاریخ سلطنت سلطان محمود غزنوی تا حال در راست دولت بودند پس چه کاری کردند
در بسته پشتونهای که در راس حکومت کذاشته اند غیر از سرادارمحمد داود خان دیگران ان همه وطن فروش بودند
پس جای شرم آوراست برای آن کسانی که پشتون است کلمه تاجکه ازبک ویا دیگر زبانها و ملیت های افغانستان را به تمسخر میکرند جای شرم است
آیا دوران محمد ظاهر شاه ازدوراه شاهی که مثلی دریگر شاهان که همیشان پشتون بودند فرماش نکردیده باید پشتونها فرموش نکند که مردم افغانستان حالا بیدارشداند آن دوران نیست
که پشتون بتواند در تمامی ولایت زمین وجایدات به فرمایش خود وبه بانهای شاهان به خود اخذ نماید
همیشه پشتونها خاک ودریا های افغانستان را تا حل فروخته اند که جراد واپس گرفتن آن را ندارند پس چه سرخمی است آیا فکر کرده اید . پس چیزراکه فروخته باشید پس چطور آن را کرفته میتوانید پشتنونها تمام سمت جنوبی را فروخته اند

>>>   سمیرا و شکیب ................ انسان را هیچ وقت ...خطاب نکن که به شخصیت خودت بر میخورد و ان هم اگر داشته باشید ؟؟؟ و من مطمین هستم که شما پنجشیری نیستید .
مارشال کسی هست که بعد از آمر صاحب شمرده میشود
.خواهی نخواهی مرد شماره 2 افغانستان هست
رخه پنجشیر..

>>>   فکر نمیکنم که مارشال مرد دوم باشد در افغانستان.
رخه: شما یک بار فکر کنید این ها چی کار ها را نکرده ببنید فلا هم تمام کار های شان به گفته .............
قرن بیست ویکم را ببنید ......... را ببنید ای خدا.............
قیمت یک......... چند هزار دالر امریکایی است ما مردم از گرسنگی در بدر استیم ..........
الیاس از کابل

>>>   محترم مارشال یگانه شخصی است که غیر از خدا از کسی دیگر ترس ندارد و غربی ها با این همه زورو قوتی که دارند اما از مارشال محمد قسیم فهیم ترس دارند چرا میفهمند که همرای مارشال اول خداوند وبعدا ملت مجاهد وآذادی خوای افغانستان همه همرای او است وهیج وقت غلام بودن وباداری کسی را بالای ملت خود قبول ندار د چرا احمد شاه مسعود این شخصیت را بسیار هم دوست داشت بخاطریکه میگفت مارشال محمد فهیم شخصی سیاسی است که دوست ودشنمن خود را یک بارانتخاب کرد باز بآن دشمنی ویا دوستی در پشت پرده نمی کند مثلی بعضی شخصیت ها افغانستان هستند
ما ملت افغانستان بالای مارشال محمد قسیم فهیم افتخارمیکنیم
عبدالعظم و محمد هاشم ...
سفید چهر پنجشیر

>>>   شماپنجشیری ها درهرچه لاف زده بودید حالا قریب که مارشال را برمردم خدا معرفی کنید. مارشال چقدرقدرت دارد برهمه معلوم است.تاوقتیکه مسعود زنده بود فهیم یک قوماندان معمولی.......،.........که ازکارهایش مسعود هم خوش نبود.چراناحق لاف میزنید.بعدازمرگ مسعودبافروش وطن به امریکایی ها رتبه مارشالی گرفت.و درتمام قاچاق های بزرگ موادمخدرسهیم بوده ویکی ازشریکای مافیای زمین های دولتی بشمارمیرود.

>>>   به خواجه آویزان ولی که ملاقات کرد ویا نی
خدا ما را از ملاقات ذات اقدس خود محروم نسازد دنیا فانی است باید فریب چنین ملاقات های انسانی هرگز نخوریم

>>>   مارشال هیچ شخصیت نیست بلکه یک خاین است.

>>>   واژه مارشال قبل از جنگ جهانی دوم به کسی گفته میشد که اسپهای جنرالان انگلیسی را نگهبانی اب وعلف میداد.وبا روی کار امدن حکومت جنگسالاران در افغانستان جناب فهیم صاحب این پیشه را گسترش دادن به سگ بازی مرغ بازی گاو جنگی.خدا مارشال صاحب خیرشان بدهد وگرنه این هنر مندثر شده بود.

>>>   چـرا اوبامـا با مارشششششال فهيم ديدار نكـرد و نمي خواست در مجلس باشد؟ بخـاطريكـه سـويه ندارد. و چيزي را نمي دانـد. هـر چه در مذاكـره بحـث ميشد ، او و خليلـي ليلامـي فروش نمي دانستند كـه ديگـر هـا چـه ميگـويند. هر دو آدم كـش و قـاتل مردم افغانستان هستنـد. همـه ميدانند كـه چرا اين هـا معاونيـن رياست جمهـوري افغانستان هستـند؟ و سلام

>>>   سلام هموطن . کرزی از بیکفایتی و نا فهمی مثل یک کودک صحبت میکند شما موقع صحبت نمودن شان دقیق شوید که چطور کوچه بازاری و بی سر وته حرف میزند وا قعا افغانستان دچار قحط الرجالی است .

>>>   اوباما نخواست که وقت پر ارزش جناب مارشال صاحب را بگیرد. زیرا میداند که جناب شان در اسپ سواری و اسپ بازی مرغ جنگی و سگ جنگی و ده ها .......... مصروف هستند.
ش - ش

>>>   مارشال صاحب نمی حواست که با یک کافر تمایل دوستی نشان بته اسرار کرزی بود که اوباما را ملاقات کرد
نجیب الله یعقوبی


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است