درنگی بر حقایق پس پرده در وزارت خارجه
 
تاریخ انتشار:   ۱۵:۳۶    ۱۳۸۸/۱۲/۴ کد خبر: 8025 منبع: پرینت

((این مطلب ارسالی است و صرفا جهت احترام به نویسنده منتشر شده است))

قابل توجه آقای وزیر !

اخیرأ مروری به سایت های انترنیتی داشتم که به نوشته های در رابطه به عملکرد های مدیریتی آقای سپنتا به عنوان وزیر پیشین جمهوری اسلامی افغانستان و نظر پردازی های در خصوص آقای زلمی رسول وزیر امور خارجه فعلی برخورد کردم و در حد توان تعدادی از آنهار را مطالعه کردم. این امر مرا واداشت تا برای تنویر اذهان براداران و خواهرانی که با خواندن این مطالب دچار ابهامات میشوند، مطالبی را که فرد فرد کارمندان وزارت امور خارجه به آن شهود دارند، خدمت دوستان عرض نمایم.
باید عرض کنم در این نوشته هیچ سود ی زیان شخصی را مد نظر قرار نداده ام و با افرادیکه اسم شان در این نوشته یاد گردیده است کدام خصومت یا رابطه مستقیم کاری ندارم. متاسفانه باید خاطر نشان کرد مواردی اند که به خاطر رعایت عفت کلام و آبروی وزارت امور خارجه از برشمردن آن خودداری کردم. شاید احساسی مرا به امتناع از تذکار آنها وامیدارد. و الا به مثابه طوفانی که هیچگاهی آرامش ندارد، تمام ضمیر و روان بنده را مخدوش میسازد.

دوستان در مورد آقای سپنتا حرفهای زیادی نوشته اند و شاید بیشتر های بنویسند. اما بر سبیل رعایت احترامی که من به "سمت" وزیر خارجه بدون تمایز به دوره های گذشته سیاسی یا گرایش های چپی و راستی چه در گذشته و حال، دارم" در مورد ایشان که امروز وزیر نیست ابراز نظر نمیکنم اما همین قدر میگویم که اگر علتی نباشد معلول وجود نخواهد داشت. یعنی هر عملکرد انسانی تراوشی از وجدان و ضمیر انسانی است که رابطه جدا نا پذیر با سرشت او دارد. بر طبق قانون طبیعت و قانون الهی"کسیکه عمل خوبی را انجام میدهد، برای خودش میکند(یعنی مستحق پاداش آن که نیکی است میباشد) و کسیکه اعمال بد انجام میدهد، برای خودش کرده است(یعنی که پاداش بدی این عملش خواهد دید).(ترجمه یکی از آیات قرآن کریم)؛ و دیدیم که این پاداش نصیب آقای سپنتا شد.
اما آنچه که دوست ما در مورد کاهش علاقمندی کارمندان وزارت امور خارجه در همکاری با آقای زلمی رسول عنوان کرده اند، یقین دارم که در این گفتارش نیم کاسه ای زیر کاسه است و الا؛ این عنوان جایگاه جز ایجاد آشفتگی و بر سر دو راهی قراردادن ایشان، باز دهی دیگری ندارد؛ از اینرو بران شدم تا در واکنش به این طرز تلقی دوست ما حرفهای داشته باشم.

باید یاد آوری کنم که هیچ رابطه دوستی یا کاری با آقای رسول ندارم و یا سودی از مدح ایشان نصیب حال من نمیشود. من یقین دارم که آقای زلمی رسول با انتخاب شیوه مدیریت آرام، در نظر دارد تا افراد و اشخاصی را که در سطوح متوسط و عالی رهبری وزارت قرار دارند، تحت بررسی گرفته و با کسب شناخت نسبی از آنان، در جا گزینی افراد شایسته گام بردارد. در این شکی نیست همین اکنون چالش های زیادی فرا راه آقای رسول قرار دارد به این معنی که ایشان فعلآ کدام تیم کاری ای قابل اعتماد ندارند. از اینرو و بر حسب ایجابات و مقتضای نظام اداری کشور لازم است تا در جابجابی کادر هایی که از هر حیث به ایشان معتمد باشد در پست های اساسی مانند معینیت ها ریاست اداری، شعب سیاسی و منابع بشری جابچا نماید؛ در غیر آن با چالش های فراوانی یکی پی دیگری فرا روی ایشان قرار داده خواهد شد.
ایشان باید اشتباهات آقای سپنا در گزینش و انتخاب کادر هایی شایسته و آشنا به فرهنگ کاری وزارت امور خارجه الگویی برای خود بسازد. فرضیهء گزینش چهره های نرم و ملایمی که آقای سپنتا فکر میکرد شاید برایش مشکل ساز نباشند طوری دیگری از آب بدر آمد.

معین سیاسی در کمال هشیاری از بی خبری یا شاید نا توانی و یا ممکن عدم حمایت رئیس جمهور از آقای سپنتا در مقایسه با او( آقای کبیر فراهی که از حمایت خوبی رئیس جمهور برخوردار است) استفاده اعظمی نموده و در بد نام ساختن شخصیت های سیاسی مخالف اندیشه و فکرت عقیدتی- سیاسی ا ش را (به وسیله شخص بد نام مثل عبدالغیاث توخی که به آقای سپنتا الگویی از "حسنات" معرفی شده و به حیث مدیر تفتیش به خانواده وزارت امور خارجه تحمیل شد) به خصوص شخصیت های جهادی، پیروان سیاسی داکتر عبدالله و جمعیت اسلامی و در مجموع غیر پرچمی ها که در سطح سفرا و مستشارها منصوب بودند نقش اساسی ایفا نمود. آقای فراهی گروهی از پرچمی های موافق عقیده اش را قویأ یاری کرده و در پست های مدیریتی و معاونیت های مهم با مهارت کامل جابجا نمود. اما به دیگران وانمود میکرد که گویا از سویی آقای سپنتا کاملأ بی صلاحیت شده است و در تصمیم گیری های بالایی نقشی ندارد. با انتخاب این شیوه از یک طرف خود را بی مسئولیت وانمود مینمود؛ از سویی دیگر بار ملامت ها را به دوش وزیر که شخص اول وزارت بود و به آسانی مورد پذیرش اذهان کارمندان قرار میگرفت، می انداخت. طور مثال سال گذشته در مراسم تجلیل از روز استرداد استقلال افغانستان که همه ساله به اشتراک تمامی کارمندان و کارگران وزارت امور خارجه برگزار و در همین روز مدال ها، تقدیر نامه ها و ترفیعات اعطا میگردید، تصمیم بران شد که در محفل تنها کارمندان شامل بست های 3 و بالاتر از آن اشتراک کرده میتوانند. هرچند این مسئله خیلی ساده به نظر میرسید اما در ماهیت ایجاد یک سلسله زمینه های بود که آقای سپنتا را از چشم کارمندان رده های پایینی انداخت. علی الرغم اینکه گویا آقای سپنتا نتایج این عملکرد معین سیاسی را در مدت کوتاهی(شاید نیم روز) بعد از برگشت از مسافرت رسمی درک کرده بود و شاید همین علت بود که ضمن ایراد سخنانش به مناسبت روز استقلال کشور، اضافه کرد که " در تمام کشور ها، وزیر امور خارجه یک شخص سیاسی بوده و پالیسی ساز سیاست خارجی میباشد. با رئیس جمهور مشورت میدهد و با اشخاص و احزاب مطرح سیاسی همواره در مذاکر و گفتگو میباشد. بنابران لزومی ندارد که در مسایل اداری دخیل باشد. این وظیفه معینان است که اکثرأ غیر سیاسی هستند و در مسایل اداری و امور مرتبط به کارمندان رسیدگی مینمایند."
این ساده ترین مثالی بود که ارایه کردم. برای اینکه حوصله خوانندگان را بدر نیاورم. از تذکار بسا موارد دیگر اجتناب مینمایم.

از اینکه نام عبدالغیاث توخی به میان آمد، لازم است تا پرده ای از چهره کاذب اما حق به جانب آن بردارم و از سلسله ای که او به این سمت گماشته شد یاد آوری نمایم.
آقای توخی که قبلأ مدیر خدمات وزارت مالیه بوده و به گفته همکاران آنزمانش منشی حزبی آن اداره نیز بوده است، قبل از پیوستن به خانواده وزارت امور خارجه، سمت ریاست افغان کارت را بدوش داشته و این در حالی بوده که (قرار اظهار همکارانش در افغان کارت) آنجا در آستانه انفکاک قرار داشته و به سفارش و انتخاب عبدالرزاق یعقوب و محی الدین صاحبزاده که همکاران قبلی او در وزارت مالیه بودند، به حیث مدیر تفتیش داخلی وزارت امور خارجه (بدون امتحان و رعایت معیار های تقرر ) منصوب شد.
نامبرده که در پاک جلوه دادن و چهره عوض کردن با استفاده از اندوخته های که حین درسهای سیاسی از حلقات کا جی بی وقت فرا گرفته است مهارت خوبی دارد؛ در بسا موارد متملق کار آزموده ای هم است، و به این ترتیب؛ توانست با حفظ سمت سرپرستی مدیریت تفتیش خود را در چوکی ریاست اداری جا زند.

اجازه دهید تا عمق هدف انتصاب او را به حیث رئیس اداری و سر پرست مدیریت تفتیش را باز نمایم. بعدأ خوانندگان محترم به هسته مسئله ره خواهند یافت.
هم ریس اداری بودن( که امور مالی و مصرف آنرا باچندین پروژه انکشافی، مصارف اداری و لوژستکی را به عهده دارد) و هم مدیر تفتیش بودن چی مفهومی غیر از اینهایی که در زیر به آن اشاره میشود را افاده میکند؟

1. محی الدین صاحبزاده جانشین رزاق یعقوب در سمت ریاست اداری میشود، و جانشین محی الدین صاحبزاده توخی. یعنی واگذاری ریاست اداری به شکل موروثی میرساند که این جایگزینی ها به هدف پنهان کاری های اسلاف شان در سمت ریاست اداری صورت میگیرد. اما چه چیز های را که هم وزیر و هم معاون وزیر از آن بی خبر و مبرا باشند؟ این سوالی است که جوابش را همه میدانند.
2. هم رئیس اداری بودن و هم مدیر تفتیش بودن بر مصداق این مثل"هم دزد و هم حارث" مسخره ای بیش نیست و امکان هم ندارد که آقای وزیر اسبق و معاونش به آن پی نبرده باشند؛
3. آقای توخی به باغبانان اجازه خروج برگ ها را نمیدهد. این برگ ها میتواند یک وسیله نسبی سوخت زمستانی آنها شود، اما این برگ ها پوسیده شده و از طریق وسایط شاروالی به بیرون انتقال میشود. اما این جناب متخصص و همه کاره که شاید مثل و مانند آن در افغانستان وجود نداشته باشد، دو پسرش یکی به بن(نزد رزاق صاحب) و دیگری به واشنکتن(نزد صاحبزاده صاحب) به حیث کارمند محلی با امتیازات و معاش استثنایی مقرر مینماید. در این اواخر به حکم معین سیاسی دخترش را تحت نام نامزد پسرش نیز به واشنگتن میفرستد. بعضی ها میگویند که او دخترش نی بلکه خانم کسی دیگری است که شوهرش تابعیتا مریکا را کسب کرده و راههای مختلفی را به خاطر رسیدن این خانم پیموده است. اما مقدور نبوده و بالاخره با رشوه دادن مقداری زیاد پول(دالر) این راهبرد را انتخاب مینماید. هرچه و هرکسی باشدکه یک مفهوم را میرساند که حقی بیشتری به کسی داده میشود که اتلاف حقوق عده ای از مامورین را در پی دارد که سالهاست به امید روزیکه به خارج مقرر شود، روز شماری میکند. مگر چی معیار تخصصی در وجود این آقا وجود دارد که باعث شود این همه امتیازات و سفر های پیهم نصیب او گردد و دیگران ازان محروم باشند.
4. طی این دوسال سه نفر از اعضای فامیلش را به خارج فرستادن مبین این است که در آخرین وهله خودش و خانمش نیز با استفاده از پاسپورت سیاسی و سفر کاری وزارت خارجه، پناهنده سیاسی در امریکا یا جرمنی خواهد شد.
5. کسی که بردن برگ درختان را خیانت به بیت المال میداند، خودش از طرف خدا و رسول حق دارد تا در ماه دو بار به حیث هیئت بررسی و تفتیش به خارج و آنهم تنهای تنها سفر کند، و در جریان دو سال از انجام وظیفه اش در وزارت خارجه سه عضو خانواده خود را در بهترین و پر درامد ترین نمایندگی ها مقرر نموده و صاحب معاش امتیازی سوپر سکیل دو هزار دالری گردد؟؟؟ مگر در وزارت خارجه کسی دیگری وجود ندارد تا جایی این ...... خود خواه و خود بزرک بین را بگیرد.؟ اخیرا اطلاع گرفتم که موتری راکه از سویی وزارت صرف به خاطر رفت و برگشتش از وظیفه به خانه و بر عکس آن ب هاو توظیف شده است، شبانه در خانه راننده اش نگهمیدارد تا شاید در جریان شب با یگانه عضو با قیمانده خانه اش(خانمش) را چکر بدهد تا دوری دو فرزندش را احساس نکند؛ این چهره ...... تا جایی که از همکاران نزدیکش که با او در تشکیل ریاست اداری کار میکنند، شنیده میشود، او از اخلاق خوب مدیریتی نیز بهره مند نبوده و کارمندان و زیردستانی راکه فکر میکند با اخاذی و مردار خوری با او همدست نیستند هر روز اهانت کرده وبین آنان تفرقه ایجاد میکند. این بد رفتاری سبب شده که تقریبأ هشتاد درصد کارمندان تفتیش داخلی، محاسبه و خدمات از ادامه همکاری با او خودداری نمایند. تنها کسانی که مورد اعتماد اوست عبارتند از معاون محاسبه و انجینر عتیق الله که یکی از اقارب نزدیک شاید خسر بره رئیس اسبق اداری اسبق(محی الدین صاحبزاده) میباشد که تصدی پیشبرد تمام پروژه های ساختمانی در سفارت خانه ها و نمایندگی های قونسلی در داخل و خارج کشور را به عهده دارد. یعنی سه ضلعی که به شکل زنجیری در مصرف و اجرای بودجه و طی مراحل آن نقش اساسی دارند.
6. انتصاب آقای توخی به حیث رئیس اداری و سرپرست مدیریت تفتیش به منظور پوش کردن تعدادی دوسیه های است که به سفرا و کارکنان وزارت امور خارجه بر مبنای سلیقه های درست شده که متأسفانه تعدادی از آنها نیز از سویی سارنوالی غیر واقعی ثابت شده اند.

بنابران به اقای زلمی رسول باید گفت که: آقای وزیر!
طوریکه معلوم است؛ جناب شما شخصیتی هستید که عمر طولانی را با رویکار آمدن رژیمک های خلقی و پرچمی تحت الحمایه شوروی کمونیستی در جلاوطنی و در حمایت از مخالفین رژیم کمونستی(مجاهدین افغانستان) سپری کرده اید، خوب به خاطر داشته باشید که دشمنان دیروز شما آنطوریکه با آقای سپنتا برخورد کردند، فرصت های کاری شما را نیز از شما خواهد گرفت و با ایجاد فاصله بین شما و کارمندان وزارت امور خارجه در جنب آنهای قرار خواهند داد که امروز در بدنه حکومت به بی کفایتی شهرت یافته اند.
چشمداشت کارمندان وزارت امور خارجه و اُمید آنان اینست که:
1. افراد استفاده جو، درندگان حق به جانب و گرگ های روبه صفت را که بر مصداق داستا ن گرگ و روبا در مثنوی مولانای بزرگ، شما را نیز به اعماق تاریکی های چاه فرو خواهند برد. شما نیاز دارید که وزیر خوب باقی بمانید که این امر مستلزم تعویض نمودن این افراد با مدیرانی که فرهنگ ماموریت در وزارت امور خارجه را حد اقل درک نمایند و با حال و هوای وزارت امور خارجه آشنایی داشته باشند، میباشد.
2. آنهای را که تعصبات قومی و منطقه ای را مبنا و راهبرد کار خود قرار داده اند و میخواهند صدمه بزرگی را بر پیکر دستگاه دیپلوماسی کشور که مظهر و نمادی از هویت سیاسی و فرهنگی افغانها در دول و حلقات سیاسی خارج میباشد، از دور وبری خود.
3. کارمندانی را که سالهاست درد، بی عدالتی را به جرم نداشتن واسطه یا به بهانه های داشتن مدارک تحصیلی پایین به دوش میکشند و در بین کارمندان نیز مورد توهین و تحقیر قرار میگیرند حمایت کنید. یقینآ که آنها کارمندان صادق به وطن و وزارت امور خارجه نیز هستند.

هموطنان گرامی، مسئولین و بازرسان و جلالتمآب وزیر!
بدیهی است که فکر میکنید که من چرا روی محور دو یا سه شخص متمرکز شده ام؟ شاید تصور شما بران باشد که من عقده گشایی مینمایم یا بر محور علایق به این موارد تکیه زده ام؛ نه؛ اینطور نیست. این موردی ازده ها واقعیتی است که بر شمردم. موارد دیگر نیز طور پیاپی ارایه خواهد شد. با ما باشید!. پدرود.
سخنگوی مامورین وزارت امور خارجه


این خبر را به اشتراک بگذارید
نظرات بینندگان:

>>>   ضمن تشکر از این همکار متعهد و ارجمند،اضافه میکنم که عبدالغیاث توخی خسربرۀ خود را هم بحیث کارمند محلی در تورنتوی کانادا مقرر نموده است.
یک کارمند وزارت

>>>   افسوس که دیوار اداره در افغانستان از بنیاد کج گذاشته شده، دعا میکنم که آقای رسول به راهی نرود که وزیران سابق رفته اند. گرچه تقرر رئیس دفتر مقام وزارت را فال خوب نه میگیرم اما امیدوارم که تقرری های بی مورد دیگر صورت نگیرد و تا به ثریا ...نرساند. ضمنا امیدوار وآرزومندم که جناب وزیر از اداره کشورهای دیگر آموخته باشد. اگر جناب شان در تقرر وتبدل کارمندان دخالتی نداشته باشند بهتر خواهد بود. وزیر باید پالیسی بسازد و به دستگاه یا اداره خود امر پیاده نمودن آنرا بدهد. ایشان میتوانند اساس بهتری را بنیاد نهند. والسلام

>>>   تشکر نو یسنده محترم !
با شما بکلی همنظر استیم هشتا د در صد وزارت خا رجه را پر چمی ها ی وطنفرو ش و هیچ کاره که نه بدرد مردم در سابق خوردند نه حا ل و نه آینده خواهند خورد اشغا ل کرده اند .
بلی بلی وزیر صا حب نها یت محترم امو ر خا رجه نخست با ید در بر طرفی و حتی محا کمه این .....ن بپردازد و کار را به اهل کار دلسوز بمردم ووطن بسپارد .
و بخدا قسم که هستند مردم شا یسته دارای تحصیلا ت و تجربه بیشتر ا ز این ..... و مزدوران شر ق و غرب .
وطنیا ر Ph.D

>>>   سلام خدمت همکاران عزیزم در وزارت امورخارجه وهمه خوانندگان محترم.
من منحیث یک کارمند سابقه وزارت امور خارجه با 80 درصد مطالب ارایه شده توسط این همکار عزیز موافقم.
من یکی از جمله کسانی هستم که در اثر توطییه تیم مذکورمورد ازیت وازار قرار گرفتم وختم وظیفه قبل از وقت معین شدم ونا چارترک وظیفه کردم در حال که دارای تحصیل وتجربه دوبرابر اقایان نام برده در وزارت خارجه میباشم. هر زمان احساس کنم که میتوانم در یک تیم کاری صادق بر وطن خود خدمتی انجام داده میتوانم دوباره بر میگردم.
آقای فراهی چهره مر موز واستفاده جو میباشد من مدت 15 سال است که اورا میشناسم وی تخصص در چاپلوسی وپارت بازی قومی دارد واز همین راه به معینیت سیاسی راه یافته است در غیر ان فراهی از اداره مدیریت خدمات بخوبی برامده نمی تواند. اگر فراهی را با دومعین محترم با دانش وبا تجربه قبل از وی(داکتر شیر زوی و زلمی عزیز) مقایسه نمایم زمین تا اسمان فرق دارد. این را همه کارمندان وزارت امور خارجه خوب میدانند.
با این قسمت نوشته دوستم کاملا موافق نیستم که فراهی مورد حمایت صد در صد ریس جمهور کرزی قرار دارد من خوب میدانم که وی چگونه به این سمت راه یافته است.
ما به محترم داکتر رسول وزیر امور خارحه پیشنهاد می نماییم اگر میخواهند موفق باشند ضرور است تا از معینان سیاسی سابق یکی رادوباره به این سمت دعوت نمایند . ورنه این فراهی با تیمی که از او نام برده شد ابروی برای وزارت امورخارجه نخواهند گذاشت.
تشکر میکنم از نویسنده این نوشتار واز احساس پاک ووطن دوستی شان .
همکار عزیز شما به نوشته های مدبرانه وصادقانه تان ادامه بدهید ما با شماهستیم نوشتن وگفتن حقایق از مهم ترین اصولی است که ما را به هدف عالی ومشترک مان یعنی پایه گذاری یک دپلوماسی فعال و ازاد که در پرتو ان بتوانیم از منافع علیای کشور خود صادقانه دفاع نماییم میرساند.
با احترام
کارمند سابق وزارت امورخاجه

>>>   جناب سخنگوی وزارت امورخارجه ( قیوم اغا) عضوی مدیریت کنترول چرا ا ینقدر احسان فراموش هستید احسان فراموشی نکنید کارخوب نیست ازرویش قلم تان معلومت است کاربسیاربد است
همکار شبعه ات بی نام

>>>   وقتی این گونه خبرها را می شنوم. بکلی نا امید می شوم.
یک دانشجو

>>>   سلام
نوشته بالا را خواندم کاملا حقایقی بود که مطرح گردید به امیداینکه مسئولین امر این موضوعرا متوجه شوند وهر چه زودتر این رئیس اداری خودخواه ومتکبر را برطرف کنند.
با احترام
یکتن از کارمندان وزارت امورخارجه

>>>   قصه های مفت است. همو معین های سابق چه کمال داشتند که این معین ندارد؟ چاپلوس های پله بین - هر روز مثل ماش لول می خورید. همو معین ها چه کرده بودند شما را بخدا اگر نگویید. این کار ها یک آدم می کند که نام اش خالد ذکریا است. نوشته می کند تا برود باز نشان بدهد که من این کار را کردم و از شما دفاع کردم. او آدم هر قدر اینکار ها را شور بدهی به ضرر خود تان است. حاله کی خویشاوند خود را مقرر نکرده که امی توخی نکند؟ اعلان های فوتی را گوش بگیرید وقتی یک نفر فوت می کند از یک اداره چند نفر فاتحه دار می شود؟ کدام بیسواد را مقرر نکرده. حاله یک خویشای آدم که کار کد کل قوم بیکار بماند. عجب آدم بی انصاف.

>>>   او به لحاظ خدا قوم گرای نکنید اگر خداوند را میشناسید.

>>>   همكاران گرامي : هيچ تشويش را به خود جاي ندهيد اين وزيروآن وزير به مقدرات الهي تغيرات آورده نميتوانند اگر كار خوب ويا بد انجام ميدهند تاريخ وزارت خارجه شاهد آن خواهد بود ما توكل خود را به خداي يكتا نموده و درفكر اقدامات بعدي اين وزيران چند روزه سپري نميكنيم بلكه بايد درفكر ارتقاي ظرفيت كاري خود باشيم. هر وزيربكارخود هوشيار است و ميداند كه مردم امروز مردم ديروزنيست هر حركت خود سر و غيرمدبرانه امكان دارد حتى منتهي به مرگ هركس شود چراكه انتقام در نظام حكومت داري ملي وظيفه وحق هر يك ازشهروندان كشوراست.
كارمند راستگوي وزارت خارجه

>>>   افات نفاق وتملق در جامعه
وجود اشخاص متملق منافق ضعيف النفس فاسد وفرصت طلب در جامعه وبالخصوص در ادارات دولتى يكى از افات واسباب ايجاد مشكلات ادارى وفساد در ادارات دولتى در كشور عزيزمان افغانستان وضايع شدن حق وحقوق غير و ايجاد بدبينى ها واختلافات و حقد وحسادت ميان افراد جامعه و ميان كارمندان دولتى مى گردد برعلاوه موجب بى عدالتى وفساد اداراى وفساد مديريت در ادارات مختلف كشور مى شود
وزارت امور خارجه افغانستان نيز يكى از اين ادارات دولتى در افغانستان است كه از وجود اين افات و شخصيتها فرصت طلب ومنافق وضعيف النفس در هر دور و دوران وبطور عموم درنظام هاى سياسى حاكم طى سى سال اخير در كشور رنج مى برد و بدون شك انتشار اين افات و وجود اين اشخاص مريض ومبتلاء با اين بيمارى ها در وزارت خارجه يكى از اسباب اساسى است كه موجب در همه بدبختى هاى ومشكلات كنونى كارمندان وزارت وعقب ماند گى واز بين رفتن نظم و نظام ادارى وانتشار يافتن بى عدالتى ها ومشكلات هاى مختلف دروزارت خارجه ودر نمايندگى هاى سياسى در خارج از كشور شده است.
وبطور نمونه مى خواهم در اين مقاله ازسخنرانی جناب اقاى فضل الرحمن فاضل رئیس امور قونسلی وزارت امور خارجه در مراسم تودیع داکتر رنگین دادفر سپنتا وزیر امورخارجه در تالار محمد ولی خان دروازی – وزارت امور خارجه ، کابل 27 جدی 1388 هجری خورشیدی 17 جنوری 2010م ياداور شوم
در اغاز بايد ياداورشد كه برخى از دوستان اقاى فضل الرحمن فاضل را يكى از شخصيتهاى فعال جهادى و فرهنگى كشور طى سى سال اخير قلمداد مى نمايند كه در زمينه انتشار مجلات وروزنامه ها خبرى در دوران جهاد ومقاومت فعاليتهاى درخشان دارد برعلاوه كتب ومقالات دينى واسلامى متعدد را در زمينه هاى عقايد اسلامى وتوحيد وتاريخ اسلامى از زبان عربى واردو به درى ترجمه نموده است واكنون ايشان از جمله مشاورين ارشد وعضو مديريت هفته نامه مجاهد ارگان نشراتى جمعيت اسلامى ومشاور تلويزون نور واز جمله مشاورين بارز كمباين انتخاباتى دكتور عبدالله عبدالله ودر عين حال فرزند خاله جناب استاد برهان الدين ربانى رهبر جمعيت اسلامى و رهبرجبهه ملى ورهبر مجاهدين ورهبرمقاومت وغيره وغيره مى باشند.
جناب استاد فاضل بنابر اوامر شخصى جناب استاد ربانى در وزارت امور خارجه در سال هاى اول حكومت مجاهدين نخست بصفت اتشه فرهنگى وبعدا بصفت سكرتر سوم در سفارت افغانستان در هند تقرر يافت توانسته است با داشتن صفات فوق خودرا از سكرتريت سوم به مقام جنرال قنسلى وفعلا به رياست عمومى امور قونسلى وزارت خارجه برساند.
اقاى فاضل در حاليكه يك شخصيت باتقوا ونماز خون هستند نماز ظهر را با امامت داکتر رنگین دادفر سپنتا وعصر رادر محضر كمباين انتخاباتى وجلسات خصوصى داكتر عبدالله عبدالله وشام را نزد رهبران ودوستان واردتمندان خود در محضر بقيه جناح هاى متضاد كمونست و يا اسلامى احزاب متمدن و يا عقب مانده با تضاد ها مختلف ولى طبق مصالح شخصى وفردى خود و سرانجام نماز خفتن را نزد محضر مقام استاد ربانى جهت ارائه گزارشهاى مفصل از جريانات روزمره اطرافيان خود ونماز بامداد را با همرائى دوستان وياران جمعيتى در دفتر جمعيت اسلامى با جماعت اداء نمود واجب احترام تقديم مى نمايد ونماز جمعه را با ارجمندها وفاميل محترم خود كه در كشور همسايه جرمنى پناهنده سياسى شدند يكجا جماعت مى نمايد ودر حقيقت ايشان با عملى كردن اين سياست خود توانسته است محبت دوستى اعتماد و اخلاصمندى واردتمندى اكثريت شخصيتها وجناح هاى متضاد سياسى فوق را بدست اورده اضافتر از بيست سال از امتيازات ماموريت در سفارتخانه هاى افغانستان در خارج از كشور بهرمند مستفيد وبرخوددار باشد وهنگام عودت به مركز وزارت رياست يكى از مهمترين ادارات وزارت را اشغال وتصرف نمايد واكنون براى تقرر مجدد دريكى از سفارتخانه هاى افغانستان بصفت سفير كبير ولى فقط بااسناد تحصيلى صنف دوازدهم خودرا كانديد ومقرر نمايد ((((( قابل ياداورى است كه جناب شان بعلت انشغال درامور فرهنگى كشور وجهاد وبالخصوص جمعيت اسلامى ومبارزه با ملحدين ومقاومت با اشغال باكستانى ها از ادامه تحصيلات عالى خود عقب ماند )))))
اقاى فاضل دراين مراسم توديعى جناب داكتر رنگین دادفر سپنتا را مورد تملق وستايش قرارداده سخنان مملو از نفاق را دراين مجلس با حرف هاي برخاسته از دل سمع دانشمند والا مقامي چون جناب داكتر صاحب سپنتا كه ايشانرا يك وزير سخن سنج و سخن شناس توصيف مى نمايد
اقاى فضل الرحمن فاضل ثناء وصفت خودرا به در گاه جناب سپنتا ادامه داده درباره يكى از صفات ايشان مى فرمايند كه وطندوستي و موضعگيري های قاطعانه اش ( يعنى جناب سبنتا) در دفاع از منافع مردم افغانستان، بالاتر و والاتر از هر ارزش ديگري است( حتى از ارزش هاى اسلامى ) اقاى فاضل مى افزايند كه وزير فرهيخته و مبارزی كه با گردن افراخته و باصراحت از حسرت بي پايان براي خدمت مستقيم به مردم رنج كشيده ميهن، ياد آوري مي كند و مي گويد : چه در دوران، جهاد و چه در دوران مقاومت ، موضع من ، موضع ضد تجاوز بوده است اقاى فاضل ستايش خودرا از جناب سبنتا ادامه داده ايشانرا توصيف مى نمايند- اگاه مردی که به پیروزی باور دارد و نومیدی را در مخیله اش جای نه؛ زیرا هموست که گفته است. « این دیار زخمی از هر آزمونی سربلند برون آمده است. افغانستان سرزمین سرمدی است و درفش سه رنگ آن نیزبر فرار کوهستان های این میهن، جاویدانه در اهتزاز خواهد ماند
جناب استاد فاضل در مدح سراى جناب سپنتا مى افزايد امروز با تاثر عاطفي و عقلاني با وزير خارجه وداع مي كنيم ، شخصيتي که سياست خارجي افغانستان را موءفقانه و مدبرانه مديريت نمود ، در عين حال آموزگار خبير در عرصه خردورزي و خردپروري بود وزير امور خارجه اي كه زمان ها و مكان هاي گوناگون و مخاطبان گوناگونتر، در باورها و موضع گیری هاي ثابت او تغييري پديد نمي آورد
هموطنان عزيز ! متن سخنرانى اقاى دانشمند محترم فاضل درمدح وثناء وصفت از جناب سبنتا را متوجه شديد؟ اقاى فاضل اينهمه مدح وصفات را متوجه شخصى مى نمايد كه شوراى ملى افغانستان ونمايند گان محترم ملت افغانستان ايشانرا سلب اعتماد نمودند شخص كه به ارزشهاى اسلامى در اصل اعتراف ندارد بلكه انرا مورد تمسخر قرار ميدهد وشخصيتهاى سياسى ورهبران ملى كشور را بنام سنگ فروشان ياد مى كند شخصيتى كه به الحاد وافكار ضد اسلامى خود اعتراف وافتخار مى نمايد ولى اقاى فاضل مجاهد دلير در سخنرانى خود از تفكر اسلام ستيزى سبنتا ياداور مى شود وايشانرا مورد تمجيد وستايش وقدردانى قرار ميدهد.
جناب فاضل درجريان است و خوب مى داند كه جناب فرزند خاله ورهبر عاليقدرش استاد ربانى رهبريت گروهى برلمانى كشور را در سلب اعتماد از شخص سپنتا بدوش داشت ولى اقاى فاضل هم اين نقطه را مى داند كه ا گرچه جناب سپنتا امروز وزارت خارجه را ترك مى نمايد ولى منزلت ومقامش واهميتش نزد كرزى ودفتر رياست جمهورى محفوظ است ودر اختيار وانتخاب وتقرر سفراى اينده كشور نقش فعال خواهد داشت وقابليت اينهمه ثناء وصفت وستايش وتقدير وشادباشى ها واظهار اخلاصمندى واردتمندى ومحبت را دارد
ودر عين حال اقاى فاضل مدح وستايش واظهار اخلاصمندى وقدردانى را از داكتر عبدالله وزير خارجه قبلى طى اين سخنرانى مدبرانه وعالمانه خود از ياد نمى برد تا نشود كه داكتر عبدالله از ايشان ازرده خاطر شوند وياممكن است روزى ايشان مجداد وزير خارجه يا رئيس جمهور شوند اقاى فاضل با تملق به در گاه داكتر عبدالله در باره ايشان ياداور مى شوند كه « جناب دكتور عبدالله در شرايط بسيار دشوار، رهبري دپلوماسي افغانستان را برعهده گرفتند در شرايطي كه كشور ما مورد تجاوز مجدد قرار داشت ، رهبري روابط ، خارجي مقاومت را در دست گرفتند و توانستند دركنار شهید احمد شاه مسعود ، علي الرغم تجريد و انزواي سياسي كشور ، به مناسبات مقاومت با بيرون سر و سامان دهند
جناب اقاى فاضل درختم سخنرانى خويش جناب زلمى رسول وزير خارجه جديد را مورد ستايش وثناء وصفت ودرود وشاد باشى ها قرار داده تا عطف ومهربانى ايشانرا بخود جلب نمايدوبا دعاى موفقيت اميز وطول عمر برايشان اخلاصمندى خودرا اظهار ميدارد و سخنان خودرا با ابيات شعر وسخنان اتى به بايان مى رساند ومى فرمايند
جناب داکترصاحب سپنتا ! شما در 24حمل سال 1385 هجري خورشيدي ، درپارلمان كشور ، حرف هاي منظم ، رنگين ،آهنگين و پرمحتواي تان را با اين بيت خاتمه داده بوديد
دلا معاش چنان كن ، كه گربلغزد پاي
فرشته ات به دو دستٍ دعا نگهدار
اقاى فاضل در ختم اين مراسم شكوهمند فرمودند( من هم حرف هاي درهم و برهم و پراگنده ي خويش را با اين سخن می بندم
اي بار خداوند تواناي قدير
دارم به توحاجتي ،‌به لطفت بپذي
آنرا كه به لطف خويش، عزت دادي تا زنده بود ، بخواريش بازمگير
نقاق ومنافقيه هميشه سبب هر گونه بدبختى ها ومشكلات كشور وملت خود مى شوند اميدواريم جناب زلمى رسول فريب اين منافقين هر دوران وهر وزير را نخورند

كارمند وزارت خارجه

>>>   روی خدا را ببینید بس است دیگر اشخاص صادق را تخریب نکنید. و مستقیمأ اشخاص که با فساد و رشوه خوری عادت کرده اند و از این مدرک به پول حرام فامیل شانرا تغذیه میکنند و برای اشاص کار فهم و صادق که در حلقه شان قرار نمی گیرند توطعه می سازند اینگنه اشخاص را رد یابی کنید و به مرد افشا نموده و وزیر را در جریان قرار دهید.همه این ها گروپ سپنتا است و در سفارت خانه ها مقرر اند .یک حرکت دسته جمعی ما در وزارت خارجه برای پاک سارزی و همکاری ضروراست.
ب ح کارمند وزارت خارجه

>>>   پاداش خوب گرفتي اقاي زلمي رسول نگهداري از تندرستي ودفتر يگ پادشاه با اقتدار كه چهل سال وطن مارا كاملاً آباد نمود وتمدن را در افغانستان آورد ودر أخير نام باباي ملت از آن اوشد كه لياقت هم داشت ،واقعاً شايسته پوست وزارت خارجه است بلكه صدمراتب بالاتر ازآن.
مگر آقاي كرزي كمي .............. است ، وله اين كار هايش قابل تحصين است، اسفنتاي بيچاره تو بيا پس به جرمني افغانستان جاي تونيست.
ميچد گل ازلندن 

>>>   صحت کامل برای جناب وزیر صاحب می خواهم ضمنأ امید تغیر کلی در سطح وزارت خارجه نه بلکه اول باید از سفیر ها و سکرتر های که از خارجوزارت وزیر سابق دادفر سپنتا اورده تبدیل شوند زیرا همه شان به فسادخورد وبزرگ الوده هستند.
در مورد پنجشیر ها دوست ما نوشته است تمام شان فاسند نیستند بلکه یک تعداد که خود را نفر امنیت معرفی می کنند و دسیسه برای مردمان غیر پنجشیری می سازد چانچه چندین نفر از دیپلومات های صادق را بهمین ترتیب تبدیل نمودند و این توطعه گران را گروپ سپنتا رهبری می کند
چ گ ن کارمند بیچاره وزارت خارجه

>>>   ای عزیزان و ای دیپلو ماتان. سلام و علیکم.
چشم ما روشن به این اداره سیاسی مان.شما عوض اینکه به فکر کار تان باشید.معلوم میشود تمام روز مصروف یال کنی های خود تان هستید.شما از نیکتایی های تان نمیشرمید؟هر خرابی دارید. بهتر است به مطبو عات و رسانه ها نکشانید. من متا سفم.
صوفی تکشاد راستگو.

>>>   كارمنديكه جناب فاضل صاحب را بد معرفي كرده است در حقيقت بسيار مبالغه نموده وخلاف حقيقت عقده مندي شخصي خود را با استفاده از فرصت بيان داشته است در غير آن استاذ فاضل داراي تحصيلات عالي بوده كه فارغ التحصيل دانشكاه ازهر در مصر ميباشد و جندين سال بحيث استاذ در يكي از مراكز علمي واقع تهكال باكستان ايفاء خدمت نموده است و اين كه افتخار و بيشتازي امامت را در جندين محل داشته قوت ايمان وعقيده آنرا واضح ساخته ونظر به واسطه هايكه دارد بازهم انسان متواضع و ميانه رو است اكر عوض آن كس ديكر ميبود يك موقف عالي دولتي بالاتر از رياست قونسلي ميداشت خلاصه هيج جرمي به جزء تاجيك بودن وآن هم از بدخشان شريف ندارد.
كارمند راستين وزارت خارخه

>>>   با تشکر از نویسنده مطلب"درنگی بر واقعیت های پس پرده در وزارت امور خارجه!
شما با این نوشتار تان ثابت ساختید که واقعآ میتوانید سخنگوی خوبی به کارمندان وزارت امور خارجه باشید. من وعده میسپارم که در آینده در امر افشا نمودن مسایلی که حقوق حقه کارمندان و منافعی اساسی وزارت امور خارجه را کمرنگ میساز با شمار همدست و هم قلم باشم. به اُمید نوشته های بعدی تان.
کارمند وزارت امور خارجه

>>>   سلام خواننده گاه گرامی!
من کارمند وزارت خارجه نیستم لاکن من یک تن از استادان دانشگاه کابل بوده و در مورد تخلفات و سواستفاده هاییکه این نویسنده محترم تحریر نموده اند موافق هستم زیرا در فاکولته بنده نیز کارهای مشابه به چیزهاییکه گفته شد وجود داشته و مردم از انها کاملا ناراز اند.
به امید اینکه مسولین اصلی وزارتخانه یعنی شخص خود وزیر جلو انها را بگیرند تا باشد که وطن ما از مشکلات بزرگ فساد نجات یابند.
بااحترام
ق ن

>>>   به جناب زلمی رسول اینطور پیشنهاد میکنم که اولتر از همه معین سیاسی بی سواد را از مقامش برکنار نماید و بعداً رئیس اداری و باقی اعضای خلق و پرچم را سالهاست در بالای فرق مردم بیچاره افغانستان نشسته و حکومت میکنند. جناب شما که از همه بهتر میدانید که این خلقی ها و پرچمی های مفسد چگونه ملت ما را به خاک و خون نشاندن
بناً آرزو میرود تا جناب رسول تصمیم جدی تری نسبت به اعمال این ............ بگیرد تا از شر این همه مظالم هم خودش و هم مامورن مظلوم وزارت خارجه رهایی یابند.
مامور وزارت خارجه

>>>   جای افسوس است که امروز سایت Afghan paper در مورد شخص صحبت میکند که تمامی جامعه جهانی بخاطری صداقت کاری اش از جلالتماب شان محترم داکتر سپنبا حمایت میکردند و صرف نظر ار وزارت امور خارجه هم به انتخات خود شان بوده است و در حالی حاظر ایشان به حیث رئیس شورای امنیت ملی و مشاور ارشد رئیس جمهور کرزی استند. باید بگویم که جلالتماب شان از حمایت رئیس جمهور و جامعه جهانی برخوردار استند و در کنفرانس لندن رئیس کنفرانس بودند و در اخیر امیدوارم که کاندید انتخابات ریاست جمهوری در دوره بعدی باشند.
با احترام فرید

>>>   سبب تمام بدبختي وجود كمونستان دو آتشه بوده كه همه وقت خود را در تخريب ديكران سبري ميكنند اما در واقعيت امر خودشان هيج ظرفيت كاري نداشته و درست صحبت به كدام لسان خارجي هم كرده نميتوانند مهمترين بخش كارشان را تملق مقامات وقت يك وزارت تشكيل ميدهد.

>>>   ازمتن نوشته نویسنده مطلب فوق معلوم میگرددکه جناب ایشان ازجمله اعضای بی واسطه ونا ... تنظیم ها ی بدنام هستندشما چگونه دروزارت خارجه کارمیکنید واستعداد آنراندارید که باچه شیوه خودرابه رخ آمرین بزنید تا شمارابهآرزوئی تان دریکی از نماینده گی ها مقررکننددپلومات باید هنرمند باشد ، همکاران بیسواد،کمسواد،کم فهم ونا فهم الحمدولله درسفارت خانه ها کم نیستند ونمیدانم که چرا به حق شما وزیر صاحب ،ورئسای اسبق اداری اینقدرجفا کرده اند خداوند شمارابه آرزوی بزرگ تان که همانا مقرری در خارج کشوراست برساند ودراخیر هر ماه چندین هزاردالرراباکارناچیزوبی ثمرتان نصیب شوید وازملت ووجدان تان نشرمید.اینکه همه کارمندان وزارت خارجه نماز ادا نمیکنند روشن است وامااگرازطریق ادای نماز وتضرع به درگاه خداوند بتوانند به نماینده گی های سیاسی مقررشوند بدون شک همه پنج وقته نمازراادا میکنند علت آن اینست که مامورشیرین آغا درمرکزوزارت 100 دالر معاش میگیرد ودرنماینده گی های سیاسی نام او دپلومات یاد میگردد وباهمان کم فهمی دریک ربع میتواند یک بندل 1000 دالری رادربغل جیب بگذارد برای اینکه ماسطه بازی،رشوه دهی ،وغیره وغیره جهت تقرر درخارج کشور کم گردد به جناب وزیر صاحب جدید پیشنهاد مینمایم که به لحاظ خدا به حالت خیمه نشینان دل بسوزان ومعاش شیرین آغا ها را متناسب به بودجه دولت بپرداز تا هم خرما شود وهم ثواب
بااحترام
ازطرف کسیکه درقصه دپلومات شدن نیست

>>>   دوستان و خواننده كان عزيز !
در مورد فراهي يعقوب صاحب زاده و بدنام ترين شان يعني توخي هرجه نوشته شده 100 % دقيق است .
شما را به خدا يكبار خط و سواد معين سياسي را ببينين از همين دلال عصر يعني توخي را ببينين باز ميفهمين كه با جه فاجعه سردجار هستيم .
من يكروز به دفتر جناب توخي يعني مديريت تفتيش براي كاري رفتم جناب شان نيم ساعت با يكي از دوستان خود قصه سك بازي را ميكرد .
يعني درساعت رسمي دريك مديريت نهايت مهم وزارت ...
فعلاً به وزارت نيستم نميفهمم كه رياست اداري جه حال داره اما فكر ميكنم كه همه از بيكاره كي جناب ريس به ستوه أمده باشند

>>>   جناب كارمند (راستين) وزارت خارجه
معلوم شد كه شما زبان درى را خوانده نمى توانيد بنده موضوع فوق را جهت بيان داشت افات نفاق ومنافقين در جامعه افغانستان وبالخصوص در وزارت خارجه نوشتم وازسخنرانى اقاى فضل الرحمن فاضل رئيس امور قونسلی وزارت امور خارجه در مراسم تودیع داکتر رنگین دادفر سپنتا وزیر امورخارجه در کابل 27 جدی 1388 هجری خورشیدی 17 جنوری 2010م بطور نمونه ياداور شدم وهدفم توضيح اثار نفاق ونمونه از تملق كارمندان وزارت به مقامات وزارت بود كه اقاى فاضل كه خودرا يك شخصيت مجاهد ومبارز وبا فرهنك وغيره مى شمارد از سبنتا يك شخص كه ماهيت سياسى وفكرى ودينى وى براى همه ملت اشكار ومعلوم است توصيف وصفت وستايش مى كند
اما بنده ياداور نشدم كه اقاى فاضل امامت مى نمايد يا امام بوده باشد بلكه متوجه شويد ياداور شدم كه نماز را با امامت جناب سبنتا وعبدالله وامثال ايشان طبق منافع شخص خود اداء مى نمايد و جناب شان سبنتا را بصفت امام خود مى شناسد واقتداء مى نمايد استغفر الله كه ايشان امام جناب سبنتا بوده باشند
اما درباره فراغت وتحصيلات عالى شان از ازهر اين خود يك دروغ شاخدار شما اقاى راستين است بنده در ادارى كا رمى كنم كه اسناد تحصيلى اقاى جناب فاضل وشما اغا راستين وهمه كارمندان وزارت نزدم موجود است كه در اسناد جناب شان اسناد تحصيلات عالى وجود ندارد اما اينكه جناب شان جندين سال بحيث استاذ در يكي از مراكز علمي واقع تهكال باكستان ايفاء خدمت نموده است در اين باره معلوماتى ندارم واسناد در اين زمينه در دسيه شان نيست اميداست از ايشان بخواهيد اسناد دست داشته خودرا به اداره مربوطه جهت ضميمه ساختن ان در سوانح كارى شان اقدامات صورت گيرد
همكار شما از وزارت خارجه

>>>   فرید جا ن صا حب !
بسیار مبا لغه کرده ایی در مورد اسپنتا خا ن واه واه واهههههه
چرا صرفنظر میگویی حق پدری اش که نبود . از سلب اعتماد از طرف پارلما ن و وزیر بزور خا رجیها چرا چیزی نمیگویی ؟
در آینده کا ندید شد ن آسا ن است لیکن بشما بشارت میدهم که فقط ۱۹ رای در تما می کشور خوا هد آورد که هر گز بیست نخوا هد شد .
خو شحا ل

>>>   برادران محترم ما در مورد فراهی صاحب تحریر داشته اند.
باید گفت که همین فراهی در زمان داکتر صاحب عبدالله عبدالله مورد قدر و بزوی وی بود و ایشان را بسیار مورد احترام داشت و در بخش کلیدی وزارت کار میکرد و بعد از آن به خاطر دارم که جناب داکتر صاحب سپنتا نیز وی را مورد احترام و چنین اعلام نمود که یک دیپلومات سابقه دار عالم با تجربه را به مراه اش در تماس هستم میخواهم که وی را معین سیاسی وزارت انتخاب نمایم قرار معلوم هیچ کاری را بدون مشوره وی انجام نداده است ووی را بسیار احترام مینمود.
من فکر مینک که جناب فراهی در سال 1351 به وزارت خارجه تعیین شده است در خارج و داخل ماموریت های موافق و خوبی را داشته است و با همکاران خویش همیشه خوش برخورد و مهربان بوده است
اکنون حرف کمونیست ( خلقی و پرچمی) است امروز در جهان این مفکوره ختم استو بازگشت آن امکان پذیر نیست و در قانون اساسی کشور ما نیز این مفکوره اجازه فعالیت را ندارد این حرف ها به هر نام به دیگران حرف خوب نیست
همیشه در تحریر خویش تلاش شود که به هیچ شخصیت کشور خویش توحین نکنیم اگر مربوط به هر مفکوره و .... آن باشد تحریر و ازادی مفکوره حق همه ما و شما است کاری خوب است.
من با تمام افراد ذکر شده شناخت کامل دارم واقعاً انسان های باشخصیت و خوب و عام و مهربان میباشند. این هم حق تمام مردم افغانستان است که افراد شان در وزارت خارجه باشد و در مورد شان صداقت شود که این کار را جناب سپنتا نمود اما باید به شکل خوب ادامه پیدا نماید اما واقعاً در مورد توحین به مقامات وزارت و شخصیت های ملی و قهرمانان کشور خفه میشوم نابسامانی های موجود است اما انقدریکه گفته میشود هم نیست تلاش است که باید حل گردد ما باید زمینه حرف خوب و اصلاحی را در اول رویا رو گفته و نتیجه آنرا بیینیم هر وقت عمل نشد بعداً این شیوه تحریر است.
در اخیر باید بگویم که فراهی انسان قانونی است و همیشه در تطبیق قانون و رعایت از اصول بالایش حرف های بوده اما خوش بختانه از آن بدر آمده است کار گردن در شرایت کنونی دشوار است
به امید اینکه دوستانیکه تحریر نموده اند خفه نشود
عسی احمدی

>>>   لطفاً هر چیزیکه از دهن تان بر آمد نگوئید با استفاده از اسناد و مدارک استفاده نموده ، دروغ نگوئید ، هیچ فایده ندارد ، کسانیکه دست شان به آلو نمی رسد میگویند که ترش است ، لطفاً بالای هرکس تهمت ناق نکنید ، اگر مسلمان هستید. شما دیپلومات های که شایستگی مقرری را ندارید ، مقرر نشدید ، دلتان بیسیار عقده گرفته ، و یا کسانیکه بیرون از وزارت به دلایل جرمی از وزارت خارجه اخراج شدید، حال عقده دل تان را با نوشتن یک چند موضوع دروغ راحت می سازید، و در آخر باید گفت که با چل چل سک دریا مردار نمی شود. هیچ فایده ندارد به کارو بار تان مصروف باشید ، اگر نی دیوانه خواهید شد.
تشکر هموطنان دروغ گو ، مزدور و فریبکار.
همین اعمال شما است که افغانستان آباد نمی شود .
الف در جگر ندارید ، مگر گپ از رئیس جمهوری شدن میزنید ، یکدفعه به لیاقت خود ببینید باز بالای کارهای دیگران انتقاد کنید.
شما سقاو ها حال باید ....... کنید ، حال وقت شما نیست که پادشاهی کنید ، بس تان است در چند سال همگی تان خود را سیر کردید . و می گفتید که ما پادشاه خیل هستیم خلاص شد او گپ ها ...........................................
تشکر همکار بی طرف وزارت خارجه

>>>   سلام به دوستان !
آنچه برادر محترم توضیح داده همه درست بوده بیسواد ترین کارمند سابقه وزارت امور خارجه آقای فراهی است . موصوف در جمع غفیر مردم حتی پنج دقیقه صحبت کرده نمیتواند ولی از آن جائیکه در چاپلوسی مقامات کشور بسیار مهارت دارد در پست معیینت سیاسی باقی مانده و قرار شنیده گی از همکاران وزارت عنقریب این یک شخص بیسواد در کشور امارات و یا هندوستان بحیث سفیر تعیین خواهد شد .
مسعود احمد زی

>>>   این آقا که در مورد جناب فاضل حرفهای بد و رکیک گفته است به گمان اغلب یکی از پسران و برادر زاده های آغای توخی است که یا دربن یا در واشنگتن و یا در تورنتو قرار دارند. منظور شان از این همه یاوه سرایی تغیر محور بحث آقای توخی است.
آقای فاضل مثل مثل ستاره صبحگاهی است که در آسمان وزارت خارجه درخشش دارد. شکسته نفسی و تواضح آایشان ناشی از علم و دانش او است نه تملق. شما میدانید که ایشان یکی از قلم بدستانی است که چندین آثار ادبی و علمی را منتشر ساخته و از لحاظ موقعیت اجتماعی هم در جایگاهی قرار دارد که شما به آن اشاره کرده اید.
بر مصداق فرموده بیدل ایشان بسان درخت بید مجنون این همه کمال علمی را در تواضع و شکسته نفسی اش حایز شده است.
دانش و علم فیضی از فیوضات الهی است که به قول مولانای بزرگ نصیب هر مرغکی مثل شما نمیشود. ایشان به درستی با پیروی از دساتیر اسلام و فرهیخته گان چون بیدل و مولانا کمال انسانیت را در تواضع یافته اند.
افتاده گی آموز اگر طالب فیضی
هرگز نخورد آب زمینی که بلند است
یا:
تواضع گر همی خواهی درخت بید مجنون شو
که او ارچند به بالا میرود سر بر زمین دارد
تواضع و شکسته نفسی یکی از اسلوب های بنیادیی است که خداوند به در نخسین گام پیداییش آدم به او و فرشتگان آموخت و نمونه کمال آن در سیرت پیامبر بزرگوار ما تکامل یافت.
من میخواهم یکی از مثال های را که پیامبر بزرگوار اسلام در مورد سردار منافقین(عبدالله ابن ابی) به خورد شما بدهم تا باشد که کمی بین "تملق و "تواضع" تفاوتی بگذارید.
روزی پسر عبدالله این اُبی که شخص مومن و خدا پرست و یکی از صحابی آنحضرت بود نزد رسول خدا آمد و عرض کرد ای فرستاده خدا من میدانم که پدرم شما را اذیت میکند. اجازه دهید تا پدرم را به قتل برسانم. پیامبر اسلام کمال برد باری نشان داده میگوید که پدر شما یکی از بزرگان قوم و صاحب رسوخان اهالی مدینه و نزد ما بزرگوار و محترم است؛ جناب کم سواد! ببین و درک کن که دساتیر اسلام واقعی همین است. اخلاق انسانی و اسلامی همین است. مسلمان با دشمنانش نیز از کمال "مدارا" و انسانگرایی استفاده میکند. آسایش دوگیتی تفسیر این دو حرف است+ با دوستان مروت با دشمنان مدارا
مشکل اینست که شما "حرف دان" نیستید و من شما را دعوت میکنم که کمی بر گردید به "انسانیت" و شخصیت زدایی نکنید. این "گمگشته خود را باز یابید و به آن متمسک شوید. متوجه باشید که بنده را با آقای فاضل عوضی نگیرید. من یکی از دوستان ایشان هستم و ایشان را بیست سال است که خوب میشناسم و همکار آقای فاضل در یکی از شعب وزارت امور خارجه میباشم.جز رابطه انسانی حتا پیوند خونی یا کاری با ایشان ندارم و در حدی هم نیستم که ابعاد شخصیتی ایشان را بر مقیاس آنچه که لازم است به بررسی بگیرم.
باز تکرار میکنم آقای فاضل هرچیزی که در مورد آقای سپنتا گفته است بر مبنای اسلوب های دانشوری ای انسانی ای اسلامی گفته است. من توجه جناب شما را دوباره به برخورد پیامبر بزگوار اسلام بر میگردانم که آنحضرت در پیوند به "سر کرده منافقین" که یکی از سوره های قرآن"سوره منافقین" در مورد او نازل شده و میگوید که اگر ای پیامبر! هزار بار او را عفو کنی من او را عفو نمیکنم. باز با او به رسم مدارا برخورد میکند فقط به خاطریکه چهره اش انسانی است و پیوندی خونی با یکی از اصحاب دارد.
اسلام و مسلمان کفر ستیز است اما در چهارچوب انسانیت؛ و انسان ستیز نیست مگر هنگامیگه این انسان حقی انسانی یا اجتماعی را بگیرد و سد راه پیشرفت مدنیت انسانگرایی و انسانیت شود.
آقای سپنتا وزیر امور خارجه و در عین زمان یک انسان دانشور بود. شکی نیست که نا رسایی ها داشته اما میباید انگیزه های و منشأ این نا رسایی ها را جستجو کرد و در مورد شخصیتش قضاوت نمود. اما با تاسف که شما این هنر را ندارید. در افغانستان مدیریت بدون حق تلفی و اشتباه مقدور نیست. شرایط اداری و شالوده های اجتماعی افغانها چنان گره خورده، و پیچیده است که اگر بدون طرفداری از هر وزیری و یا مدیری اعتراف نماییم، تأ مین عدالت و برابری مشکل و حتا "مشکل زا" و نا ممکن است.
من نیز جزء کسانی هستم که بنابه دلایلی یا اینکه به کدام خانواده نجیب زاده متعلق نیستم زهر بی عدالتی را بار ها چشیده ام. اما زمانیکه بر مسند قضاوت فردی تکیه میزنم راست میگویم و یقین هم دارم که شاید قضاوت من عاری از اشتباه نیست. اما چیزیکه در ضمیرم درست به نظر میرسد آنرا میگویم. شما حد اقل یک ساعت خود را در موقف یک مدیر وزارت امور خارجه قرار بدهید، روال اداری و مشکلات این وزارت را(اگر توان این را داشته باشید) در ذهن تان مجسم نموده آن مرور کنید شاید درک نمایید که عدالت کردن به ما انسان ها که سراپا با نا ملایمات، خود گرایی، قوم گرایی و منطقه گرایی پوشیده شده ایم چقدر دشوار است. من دوستانی را که بین اشخاص متملق، استفاده جو و فیگور های منفی باف و پول پرست فرقی نمیگذارند، به این نکته دعوت میکنم که شخصیت ستیز نباشید و مانند نویسنده بحث، حقایق را بر ملا نمایید و یاوه سرایی نکنند.
یکی از کارمندان وزارت امور خارجه

>>>   من از همکاران وزارت خواهش میکنم بخاطر وطن و مردم خود کار نمایند خداوند جزای هر بی عدالتی را خودش میدهد. و کوشش نمایند تاشخصیت کاری خودرا بالاببرند .

>>>   سلام خدمت همکاران معزز در وزارت امورخارجه
بحث جالب را یکی از فرزانه هاوهمکارانم رقم زده است واقعا از نظریات همکارانم نقاط جالب را یافتم که میخواهم در مورد اشارات داشته باشم.
تقریبا 15 سال میشود که کارمند وزارت خارجه هستم با همکاران وزارت اشنایی دارم.که اکثریت شان انسان های خوب اند وپایبند به منافع علیای کشور متا سفانه در هر دوره افراد استفاده جو نیز در رده مهم وزارت امورخارجه جای داشته اند.اما در سطح رهبری وزارت امورخارجه از سال های درازی مشکلات جدی وجود داشته تا اکنون تلاش های مقطعی صورت گرفته اما این تلاش ها جدی ومستمر نبوده که اداره حیاتی را فعال ومسلکی نگهدارد با هر تغیرات در حکومت وزارت خارجه نیز تغیر پذیر شده است .
1. در دوران مرحوم محمد ظاهر شاه شرط اساسی ورد به وزارت امور خارجه تعلقات خانوادگی بود ماسفانه اکثرا دپلوماتهای ان دوره به عیاشی مصروف بودند ودپلومات مادام العمر نیز میبودند ،حتی بعضی از وزرا خارجه ان دوره اصلا تحصیل وتخصصی در امور دپلوماسی وسیاست خارجی نداشتند.
2. دوره مرحوم محمد داود اولین ریس جمهور فقید افغانستان با همه خوشبینی های شخصی که با مرحومی داشتم در اثر مطالعات زیاد در یافتم که خود خواهی های مفرط وی را به بیراهه میبرد درزمان رؤیم وی، کشورسیاست خارجی فعال نداشت وورد به وزارت امورخارجه مانند دوره قبلی بود.
قابل ذکر است که تعداد افراد انگشت شماری غیر از محمد زایی ها بالوسیله انها در پست های پائین وزارت خارجه مقرر بودند اما شرط اول وفا داری به خاندان شاهی بود.
3. با روی کارمندان حزب دموکراتیک خلق افغانستان تحول عمده ای در وزارت امور خارجه روی داد ، اکثریت مطلق کارمندان سابق فراری شدند وجای انها به افراد ورابطه های حزبی گرفت متاسفانه من شخصا اسنادی را از مامورین این دوره مشاهده کردم که در یک ورق ده ها اشتباه را دراملا وانشاء دیده میشد ،چه رسد به اینکه انها از یک ملت بیچاره درکشورهای دنیا نمایندگی سیاسی نمایند. مشکل دیگر این دوره نفوذ قابل ملاحظه ای خاد در وزارت خارجه بود که متاسفانه این افراد دارای تحصیلات عالی وتخصصی در عرصه سیاسی نبودند و به استفاده جویی های گوناگون دست زده اند. تعداد انها نیز به جعل اسناد تحصلی پرداخته اند، کارمندان وزارت خارجه خوب میدانند که کی ها از اداره خاد به این وزارت امده اند ودر کدام موقف ها اند.
4. دوره مجاهدین تعداد زیاد از کدر های قبلی که به اساسات دپوماسی اشنا بودند وتجارت نیز اندوخته بودند به کشور های مختلف پناهند شدند با وجود مقاومت های اقای لفرایی از ورد غیر تخصصی ها ، تعدادی از مجاهدین وتعداد از اعضای حزب دموکراتیک خلق نیز در وزارت امورخارجه مقرر شدند به استثنا جند تن که متاسفانه اکثرا دارای تخصص مسلکی درین عرصه نیستند.
5. در دوره طالبان وزارت امور خارجه مانند سایر ادارات به کابوس وحشت مبدل شد اکثرا کارمندان که سابقه حزبی داشتند بنام (نا مطلوب) منفک شدند{ آقای فراهی ازین جمله است} مشخصه این دوره این بود تعداد زیادی از افراد غیر مسلکی اکثرا از اقارب طالبان وارد وزارت خارجه شدند که با سقوط رژیم طالبان اکثرا رفتند.
5. در دوره های موقتی وانتقالی :
رهبری وزارت امور خارجه به جلالتماب داکتر عبدالله بود ایشان وزارت را از طالبان تحویل گرفتند که اثار دپلوماسی در ان دیده نمیشد واقعا داکتر عبدالله از جمله وزرا خارجه مناسب بود وی توانست دپلوماسی بعد شش سال رکود را دوباره احیا نماید ضمنا وی دارای مدیریت خوب ودارای تجربه در دپلوماسی افغانستان بود و دپلوماسی کشور درین دوره پیشرفت های خوبی داشت ایجاد روابط مجدد با حدود چهل کشور جهان از کار کرد های این دوره حساب میشود. مشکل عمده دوره کار وی بر میگردد به تقرر تعداد زیاد پنجشیر های که اکثرا بدون تخصص وتحصیل بودند.
6. دوره حکومت فعلی:
جلالتماب داکتر سپنتا بعد از تاسیس پارلمان بحیث وزیر خارجه مقرر شد وزارت امورخارجه درین دوره دارای نظام ومامورین،دارای تجهیزات ووصل به شبکه انترنیت بود همچنان ایشان وزارت را تحویل گرفتند که یخ های دپلوماسی دوره طالبان ذوب واداره متحرک ونسبتا فعال بود.
داکتر اسپنتا انصافا انسان دانشمند وفرهیفته ای است که دارای تحصیل اکادمیک در حقوق مبباشد ضمنا وی از جمله استادان یکی از دانشگاه های المان بوده به قول یکی از همکارانم داکتر سپنتا دانشمند خوب انسان دموکرات اما مدیر خوب نبود.
علرغم استیضاح وی تا پایان دوره حکومت اقای کرزی این مقام را بر خلاف رای نمایندگان مردم حفظ کرد که ضعیف ترین نقاط زندگی این دانشور محترم حساب میشود.
مقرری های ناسنجیده این دوره مشکل جدی را در اداره وزارت امورخارجه بار اورده ایشان افراد را تا سطح سفیر کبیر ،جنرال قونسل ومستشار مقرر نمودند که اصلا شایستگی وتخصص وتجربه لازم ندارند ویا اصلا به کار وسیستم وزارت امور خارجه اشنایی ندارند. من از گرفتن اسما ایشان خوداری می نمایم صرف به موارد که در مقاله همکاران در سایت افغان پیپر ذکر شده است اشاره می نمایم.
1. عبدالرزاق یعقوب ریس اداری قبلی وجنرال قونسل فعلی در بن:
ایشان یکی از کارمندان سابق دولت در وزارت های مالیه و زراعت میباشد، حتی به زره بین دیده نمیشود که جناب شان اهلیت ،تجربه وتحصیل لازم برای کار در وزارت امورخارجه داشته باشند. گفته میشود وی دوست شخصی داکتر سپنتا است ورابطه مشترک این دوموی سفید ودو بزرگ مرد بر میگردد به عقاید سیاسی انها و در علاقه وافر انها به خانم ها است.
2. محی الدین ریس اداری قبلی وجنرال قونسل در نیویارک:
وی از اعضای حزب دموکراتیک خلق است وکارمند سابق وزارت مالیه بود که در زمان داکتر وکیل به وزارت خارجه مقرر شد دوستی ورفاقت زیاد با آقای یعقوب دارد ازهمین رو زمانیکه وی به بن مقرر شد وی بجای خود کاندید ریاست اداری نمود کارمندان وزارت خارجه میگوید رابطه وی با آقای یعقوب در علاقمندی به خانم ها وشراب خوری انها است.
3.عبدالغیاث توخی ریس اداری فعلی:
وی دوسال قبل توسط عبدالرزاق یعقوب به وزارت خارجه جذب شده واز اعضا ومنشی حزب دموکراتیک خلق در وزارت مالیه بوده. از شیوه تقرر اقای توخی میتوان رابطه وزیر وبعقوب را مقایسه کرد که در کدام سطح بوده معمولا تقرر در وزارت امورخارجه کار ساده نیست انهم به افراد غیر تخصصی افراد مسلکی در مرحله اول باید به ارشیف برود تا تجارب کاری حاصل نماید ایشان یک باره بحیث مدیر تفتیش داخلی که از مهم ترین بخش اداره وزارت امور خارجه میباشد مقرر میشود. در واقع اقایان فراهی ویعقوب ومحی الدین این عمل را انجام داده اند تا از مشکلات اداره شان پوشیده بماند البته در موراد که انها میخواهند اما در بعضی موارد به کارمندان صادق وزارت امورخارجه این گروه پرونده ترتیب کردند.
یکی از بد ترین کار های این گروه این است که در جریان هر هفته یک بار به نوشیدن شراب جمع میشدند تا سرحد مینوشند که توان راه رفتن وحرکت نمودن را ندارند ودر خلال این مدت تعینات دپلومات ها در بیرون از کشور انجام میگیرد ودر روز ها بعد پیشنهاد انر از چناب وزیر بی خبر ازاداره امضا میگیرند که نمونه انرا میخواهم یک مورد را اشاره کنم تقرر دوجنرال قونسل در ریاست اداری یعقوب درهمین مجالس ذکر شده گرفته شده عبدالجمیل اخوند زاده جنرال فونسل خاروغ وعبدالجمیل پروانی جنرال قونسل مشهد که از شرکای پیاله بودند .
کارمندان تفتیش در یک مجلس خصوصی نتیجه بررسی شان را از کار جنرال قونسل افغانستان در خاروغ جنین شرح نمودند:
( درمدت اقامت هیئت بررسی در خاروغ حتی یک روز جنرال قونسل درحالت عادی نبود که با ایشان صحبت نمایم واز وی چیزی بشنویم وی تافرق نشه میبود تا سرحد که دستان وی می لرزید ودو سه دپلومات دیگر انجا که از چهره های شان نارضایتی بوضوح خوانده میشد کار های یومیه انجام میدادند،دست های جنرال قونسل می لرزید وی نمی توانست امضا نماید وهنگام راه رفتن گاهی نزدیک به افتیدن میشد ما جریان را ننوشتیم چون از رابطه ریس اداری ومدیر تفیش با جنرال قونسل خبر بودیم اما موضوع را به شکل مشرح ان شفاهی به ریس اداری ومدیر تفتیش شرح دادیم اما هیچ اجراات صورت نگرفت)
توجه فرماید از کارنامه این حلقه مدیریت وزارت امورخارجه تحت شعار های تخصص داکتر سپنتا جای گرفته بود ،ایا داکتر سپنتا از چنین جریانات خبر دارد؟ ممکن تا اکنون خبر نداشته باشد مشکل اصلی داکتر سپنتا همین است تیم خاین به وطن(یعقوب ،محی الدین وتوخی) بود همه اجراات را انجام میدادند وهمه چیز را بوی خوب نشان میدادند به یقین میتوان گفت که تا اکنون جریان چنین ادامه دارد مسولین وزارت امورخارجه میتوانند این جریان از دپلومات های افغانی در تاجکستان وایران تحقیق نمایند.
با احترام
کارمند وزارت امور خارجه

>>>   این همه مفت است
زورکی میکشد کرزی شاه کاکاهی خویش را که دوسال میشود خلاف قانون معاش اخذ میدارد وتقاعد نموده است ختم وظیفه نمیکند . قسمیکه کارمندان ریاست اداری وزارت خارجه گفته اند که جهاربار عزیز الله کرزی رفع تقاعد شده است که اخرین حکم قانون در این زمینه است به ریاست جمهوری طی سه بار پیشنهاد تقاعد ان را ازطریق اداده امور فرستادیم واز اداره امور برای جناب داوودزی صاحب تسلیم شده است اما اقای داوود زی بدون اینکه رئیس جمهور هدایت بگیرد ان را حفظ نموده است
این است قانونمندی دفتر ریاست جمهوری میگویند
که هرچه بگندت نمک اش میزنند وای به ان روز که بگندت نمک
وقتیکه دفتر رئیس جمهور به این طور باشد دیگران را چه گله است
این است حکومت داری این است قانونیت این است تطبیق قانون
واین است استفاده ازنام رئیس جمهور

>>>   خوننده گان محترم !
من نظر محترم را صد فیصد تأئید میکنم اشخاصیکه که ذکر شد خاصتاً فراهی یکی از ...........ترین کارمندان عالیرتبه وزارت امور خارجه بوده و خواهش من از محترم دوکتور زلمی رسول اینست که به نظر و مشوره این شخص ............. گوش ندهد بلکه به برنامه و سیاست خارجی افغانستان البته با نظر ومشوره محترم دوکتور رنگین دادفر سپنتا وزیر خارجه اسبق عمل نماید .
غلام حقگو

>>>   این برادران کارمندان مظلوم وزارت خارجه .
وقتیکه خسربوره بوره جان کرزی که یک دکاندار عادی درکویته پاکستان بوده است رئیس دفتر شما شود بنام عبدالملک قریشی پس ازکی گله میکنید وزیر .......رئیس دفتر خودش وزیر عدالت را ازکی میخواهید وانصاف کی کند همه نادان وبی تجربه من یقین دارم که با کفن کش سابقه شکرگذاری خواهی کرد جرا او حد اقل با شما منطق صحبت میگرد این ها به جز زورگوئی چیزی دیگر نمی دانند نزدی داکتر دبلوماسی کنید ونزدی بی سواد ودکاندار ازسواد حرف بزنید احمقانه نیست ؟
مقصد تلاش کنید هراجراات شان را تحت کنید بیاورید ونشر کنید تا ملت بدانند .
وخودیشان تصمیم بگیرند ماباید ملت را بیدارکنیم ..
قیوم از وزارت خارجه

>>>   باعرض سلام و احترامات، اگر قرار باشد از فراهی ...............و دار و دسته اش در کابل سخنانی را بگوهیم، بیائید از بیسوادانی که در خیانت و اختلاس، بیکفایتی و عیاشی منحیث گویا سفیر در خارج از کشور ایفای وظیفه مینمودند و هنوز هم سفیر استند، یاد آوری کنیم:
ماما شیرزوی، اسد جان عمر، عمر جان صمد، ننگیالی جان طرزی، حمید جان ناصر ضیاء و یکتعداد دیگر...جناب رسول صاحب، لطفاً دوسیه های مالی همین گویا شخصیت هارا دوباره مطالعه نمائید.
راستگو، دپلومات اسبق و فعلاً مهاجر در ...

>>>   كارمند عزيز القدر كه مشكل كاري وزارت خارجه را ماده وار از دوره زمامداري ظاهرشاه تا اكنون ذكر نموده است واقعا كه يك تحليل مقنع و قابل قدر است كه تمام حقائق را با جزئيات آن بيان كرده است و ضمنا معلومات خوبي براي همه كارمندان تلقي ميشود.

>>>   گفته های این شخص درست است
کارمند وزارت خارجه هستم

>>>   جنگ قلم منجر به جنگ گرم خواهد شد
جناب داکتر زلمی رسول وزیر خارجه این جنگ قلم که در وزارت خارجه تحت نظر شما اغاز شده است بسیار خطرناک است امید جلوان را بگیرید وتمام کارمندان وزارت خارجه را درصالون وزارت خارجه خواسته با هنری دبلوماسی باید به قناعت همه ان پرداخته وبرای ایند امیواری بدهید درغیر ان این اغاز کار است
درغیر ان شما دراین گرداب گیر خواهی ماند . شما چندان رئیس دفتر هم انتخاب نکرده اید که بتواند به تمام با تمامی کلیک تیف ها بسیازد و رئیس دفتر شما دانش ودرایت ان را هم ندارد باید توجه کنید .
ویا محفلی بگیرید که اقایون هیواد مل داکتر سپنتا وداکتر عبدالله را دعوت کنید تا به طرف دارانشان قناعت بدهند درغیر ان دریک بحران قلم گیرمانده اید .
یکی از کارمندان وزارت خارجه
یکی

>>>   اگر در حصه افراد و اشخاص که بیشتر از 22 سال در سفارت مسکو اقدام نمود من به مستقل بودن وزیر جدید اعتماد خواهیم کر بیاید واضح بنویسیم و بلاخره از عقب پرده بیون شویم اقای اکال نبی زاده مدت بیش از 20 سال است که در مسکو بحیث معاون سفیر ایفای وظیفه می نمایند ، عفوه میخواهم ایفا وظیفه نمی نمایند مقرر است گاهی در امریکا و گاهی هک در دوبی است .
دیده شود اجرات اقای زلمی رسول.
مگر خود اقای نبی زاده میگوید که ماهانه مبلغ انگفت بعاطر نان مامورین به وزارت خارجه میدهد .
خالد مامور سابقه دولت .

>>>   اگر چنین دوام کند عواقب وزارت خارجه چی خواهد بود ؟
من ازاین جنگ قلم کارمندان وزارت خارجه نهایت درحراس ام وزیر خارجه باید چاره ی برای این کار به سنجد درغیر ان نهایت دشوار خواهد بود کاروی دروزارت خارجه .
بی نام کارمند قبلی وزارت خارجه ازهالند

>>>   سلام به همه !
من با تمام سخنان نویسنده که سخنگوی مامورین وزارت خارجه معرفی کرده است موافق نیستم چون آقای توخی اولین شخص در تاریخ کشور است که اصلاحات وسیع را در وزارت امور خارجه به راه انداخته است و همچنان مافیای چور و چپاول بیت المال را در نماینده گی های خارج به پنجه قانون سپرده است و این توان در وجود اش است این شخص که خود را سخنگوی مامورین معرفی کرده است این شخص سخنگوی شخصی خود است نه از مامورین چرا که این شخص یکی از اشخاصی است که در اختلاس به پنجه قانون سپرده میشود.
با اخترام
کارمند وزارت امور خارجه

>>>   سلام همکاران عزیز
از همکاران سابقه دار میخواهم کارمندان که ازاداره امنیت دولتی (خاد) در وزارت خارجه امده اند به معرفی گیرند تا سیاه از سفید جدا شود.
وما هرکس را به اندازه شخصیت، تحصیل،تجربه وسابقه وتجربه کاری وی یشناسیم. تعداد انها خوب کروات می بندند اما زمانیکه با ایشان سر سخن باز شود دقیقا در می یابی که چیزی برای گفتن وارایه کردن ندارند.
دوستان که من می شناسم اینها اند از همکاران خواهش میکنم در تکمیل این لست همت گمارند:
1.آقای هوتک قبلا کارمند مدیریت املاک
2. آقای مبشر ارشیف
3. سید محمد ابراهیم خیل مدیریت خدمات
4. سیف الرحمن مدیر مامورین سابق

>>>   بعد از عرض سلام به خواننده هاي محترم اين سايت!
آيا از قضيه زنداني شدند سكرتر آقاي توخي رئيس اداري وزارت امور خارجه خبر داريد؟
ميدانيد در اين قضيه دست بسياري از دزدان مديريت هاي محاسبه و خدمات سهيم اند زيرا سكرتر رئيس اداري دزدي 5 لك افغاني كه از معاشات كارمندان غرض تهيه طعام چاشت جمع ميگرديد و تنها 2 لك آن به مصرف ميرسيد و باقي همه به جيب هاي مدير خدمات تا آقاي محترم كبير فراهي معين سياسي وزارت تقسيم بود باز يك گپ را بهانه كردند و او پسر مظلوم و بيچاره و بي واسطه را مدت چهار روز زنداني ساختن بخاطريكه دوزدي شان افشاء نشود و حق شراب و ......بازي شان براي شان برسد و حالي هم يك دزد را دز خدمات به حيث سكرتر خود مقرر كرده تا خود آقاي توخي هم شريك در آن 3 لك دزدي باشد. در هر مديريت يك نفر امنيت است اگر خواسته باشيد همه را براي تان لست نموده روان ميكنم
با احترام
كارمند وزارت خارجه

>>>   5- آقای هوتک فعلا سکرتر دوم و 6- آقای انور ساددات مستشار در سفارت اوکراین

>>>   سلام دوستان خواننده :
راستی من جنگ قلمی را دیده بودم و لی چنین ایزار کشی را بین کارمندان وزارت خارجه نو میبینم هر زمانیکه این سایت را باز میکنم یک ساعت میخندیم وای بر حال چینن وزارت داری و چنینی دیپلومات داشتن

خلاصه معلوم شد که یکی اینها بدون عیب نیستند همه این ها یک مرض دارند ولی جالب این است که این سایت برای ما مثل پرده سینیما شده است که چهره های هر یک اینها از زیر نظر ما میگزرد ولی تاسف میخورم که به این اندازه پستی و به این اندازه بی عدالتی
در اخیر میگویم مرگ بر خاینین وزارت خارجه
مرگ بر حمایه گران اشخاص فاصد
مرگ بر کسانیکه از پول مردم استفاده شخصی میکنند
مر گ بر ریس ..........

>>>   كمونيستان دو آتشه زياد وجود دارند اما نميدانم كه در خاد بوده يا خير؟ و آنها عبارت اند از:
5- نجيب الله علي خيل
6- صمد خان
7- حسام الدين برومند
8-نادر اتمر
9-الغياث
10- جمال ناصرهوتك
11- فقير الله صافي
از خصال عمده اين طبقه تملق به زور مندان و ريشخندي بالاي كارمندان عاجز ميباشد بغيراز دسيسه سازي كاري ندارند.

>>>   سلام همکاران گرامی
چه کار دارید به خادیست های بیچاره ممکن حا لا توبه کرده باشند بیاید ورق بزنیم به انعده همکاران ما که تحصیل ویا بهتر بگویم سواد کافی برای ماموریت در وزارت امورخارجه ندارند توجه فرماید واظهار نظر نماید.
1. سید محمد ارشیف مشهور به .....
2. ذین العابدین
3. حفیظ خدمات
4. رحیم ارشیف
5. مبشر
6.ناصر هوتک
7. رحمت پنجشیری
8. سید رضا (شنکر)
9. فرشته دپلوماسی
10. فوزیه تایپیست
11. اکثریت کارمندان IT

>>>   12. غلام شاه نصرت
13.حبیبی چهار سیاسی

>>>   13. اصیل خان خوستی برادر خوانده کرزی

>>>   سلام و احترام به همه میخواهیم بگویم که عضویت در امنیت و خاد کاری بد است یا خوب ایا این کار را وزارت میکند یا خادکاری خوب است من میدانم که از 90 فیصد زیاد در وزارت کارمندان خاد یا امنیت است لزوم دید مقام و موضوعات امنیتی است لازم به این است اگر ما خود را دیپلومات و کارمند وزارت فکر مینمایم باید به تحریر خویش دقت نمایم مسایل محرم و غیر محرم را فکر نموده و از همه هم زار دار باید بود این حرف و تحریر سودی نداردبدون مشکل به خود امروز هیچ افغان بنام پرجمی و خلقی دیروز افتخار نمی کند و آن مفکوره کاملاً ختم است هرکسی که میخواهد خدمت و کار نماید حق از آن است تمام ما و شما باهم برادر هتیم باید به فکر بهتری و خوبی همه و وزارت خویش باشیم به تعداد تقریباً 45 نفر ختم وظیفه شده است و انشاالله به تعداد 45 و یا بیشتر آن از همین همکاران مقرر خواهند شد به فکر و به اندیشه خدمت به وطن باشید تهمت و توحین به شخصیت را از فکر خود دور سازید با فکر دقیق و هوشیار ی که یکی از خصوصیات دیپلومات میباشد باید بود.
برادرآن و همکاران وزارت من هم از جمله شما میباشم و مربوط به هیچ یکی از شما نیستم در اداره هیچ مفکوره سیاسی نباید باشد باید به قانون و اصول اداره اطاعت نمود در غیر آن باید از اداره خارج شده به فعالیت سیاسی مثل دیگران کار گرد.
واقعیت است که در هر اداره مشکلات موجود است باید خودی ما آنرا اصلاح نمایم کی است که اداره را به این شکل میسازد خودی ما هستیم جناب مسؤول محترم سوانح و مدیریت مامورین قبلی در مورد توجه جدی نموده تا از ضایع شدن کارمندان و دیپلوماتان خویش حمایت نماید
اسلمی کابل

>>>   خواننده گان عزیز :
اسلام علیکم چه حال دارید خوب هستید ، از نوشته های تان معلوم که صحت و سلامت هستید من هم خوش شدم که امروز در قطار شما کمی درد دل کنم از دست این ..... وزارت خارجه

>>>   دوستان محترم: كار خوب است تا كارمندان خوب از بد جدا شود و همه از روش كاريشان تا حدي مطلع باشند سبب تمام تفرقه و بدبختي حضور كمونيست ها بوده كه ميخواهند به همين طرز رفتار خود را حفظ كرده يا بعباره ديكر آب را خت ميكنند تا ماهي بكيرند . بناءا وزير خارجه بايد در قسمت آنها خوب متوجه باشد تا مرتكب اشتباهي نشود.
كارمند 18 ساله وزارت خارجه

>>>   برادران بايست صادقانه اعتراف نمايم و اصل واساس وريشه همه مشكلات كنونى دروزارت خارجه را برسى كنيم مشكل اساسى وخطر عمده كه منجر به وجود اينهمه بدبخنى ها مشكلات اعتراضات بى عدالتى ها در وزارت خارجه ميان كارمندان در داخل ودر سفارتخانه ها در خارج شده است همانا وجود اشخاص منافق متملق وتقرر اشخاص ناهل جاهل وبيسواد دروزارت خارجه دردوران داكتر عبدالله دروزارت ومتعقبا توسط اسبنتا مى باشد .
بدون شك اشخاص منافق ومتملق وجابلوس در وزارت سبب اينهمه مشكلات وبى عدالتى ها بر علاوه تقويه ورشد كمونست ها دروزارت خارجه شدند هرگاه همين اشخاص متملق وجابلوسن بمنظور منافع شخصى ودريافت امتيازات شخصى خود براى سبنتا وفراهى وغيره مقامات ارشد وزارت تملق وجابلوسى نمى كردند ودرجه ومقام شانرا بدرجه قهرمانان ملى بلكه بيامبرى واولياى الله نمى رساندن هرگز نمى توانستند برنامه هاى شوم وقوم برستى وتبعيض شانرا در وزارت خارجه عملى واجراء نمايند وقتى ما دروزارت خارجه در مى يابم كه حتى يكى از دانشمندان نامنهاد مجاهد اقاى فضل الرحمن فاضل رئيس امور قنسلى وزارت جهت تقرر مجدد خود بحيث سفير جابلوسى وتملق سبنتا وفراهى وغيره را مى نمايد وانهار با كلمات وجملات واشعار ثناء وصفت ستايش وتقدير وقدردانى مى نمايد ما از جوانان كه بمجرد فراغت خود از فاكلته بصفت مدير ورئيس شعبات وزارت ويا قونسل ومستشار در سفارتخانه مقرر شدند منتظر جه بوده باشيم . طبعى است كه كمونست ها وقتى اينهمه جابلوسى وتملق دانشمندان وزارت را مى بيبند انها خودرا صاحبان حق وقدرتمند وبا صلاحيت مى شمارند همكاران عزيزم ! مشكل اساسى وعمده ما وشما همانا در مسلمان نماها منافق متملق وجابلوس است نه در كمونست ها خلقى وبرجمى وشعله وغيره.
درباره مشكل ادارى وبى عدالتى ها دروزارت ومشكلات در سفارتخانه ها وقونسلى ها در خارج وقتى اغاز يافت كه داكتر عبدالله جوانان بنجشير وتخار وبدخشان را بصفت رئيس ومدير وسخنكوى وزارت مقررساخت بطور مثال رياست تشريفات وزارت خارجه يكى از مهمترين ادارات وزارت بلكه دولت بشمار ميرود داكتر عبدالله جوانى را ( اقاى جاويد مجددى )بصفت معاون رياست تشريفات مقرر كرد كه هتيج تجربه وسابقه كارى در تشريفات يا دروزارت خارجه نداشت اين جوان بمجرد مواصلت از مصر كه درانجا دريكى از فاكلته ها در الازهر مضامين دينى را مى اموخت دراين وظيفه تقرر يافت ودر غياب رئيس تشريفات اين جوان بى تجربه رئيس تشريفات بشمار ميرفت وغيره اينطور تقرر ها برعلاوه اينكه وتعداد ديگرى را بدون اينكه مراحل ضرورى ديبلومات بودن رادروزارت خارجه طى كنند بصفت جنرال قنسل مستشار وسكرتر اول در سفارتخانه ها مقرر ساخت يك جوان بيست ساله و بى تجربه( نويد احمد معز ) را سخنگوى رسمى وزارت مقرر كرد كه اكنون ما شاهد عكس العمل ونتيجه اين سياست هاى نادرست ........داكتر عبدالله مى باشيم

كارمند وزارت

>>>   كارمندان محترم وزارت امورخارجه افغانستان اعم از پشتون، تاجيك ، هزاره، ازبك، تركمن ، نورستاني ، بلوچ ، پشه ئي وغيره اتباع كشور عزيز شما همه مطمئن باشيد كه اعتماد راي وكلاي شوراي ملي افغانستان به شاغلي / زلمي رسول بخاطر بهبود واصلاح نظام اداري وسياسي وزارت و پاليسي متوازن سياسي به سطح منطقه وجهان بوده نه اينكه عليه اقوام باهم برادر قرار گيرد، زيراكه تبعيض و تفرقه بين ملت افغانستان كار دشمنان اين مرزوبوم است نه كار يك وزير تكنوكرات و مسلمان كه بيشتر زحمات در دوران بحران وطن خود متحمل شده است واز تجارب تلخ وشرين آگاه ميباشد .
به يقين كه شما شاهد يك وزارت برتر چنانچه اعضاي اين وزارت اشخاصيكه در حقيقت قيماق جامعه را تشكيل ميدهند ميباشند واين يك وزارت ملي كه تمام اقوام را بطور مناسب تمثيل كرده بتواند خواهد بود . بدون شك كه يك سلسله مشكلات در پيش روي قرار دارد كه به همكاري همه جانبه شما كارمندان مخلص و متعهد به زودترين وقت اصلاح ميشود بالآخره شما ديگر شاهد سفراي استفاده جو و خائن در خارج از كشور نخواهيد بود و كسانيكه بيش از پنج سال سفير هستند ولي نتيجه كاري شان جهت بهبود وانكشاف روابط بطور شايد وبايد معلوم نيست عنقريب سبكدوش و عوض شان اشخاص دلسوز ومتعهد جايگزين خواهد گرديد ما متوجه تمام عملكردهاي شاغلي وزير وكارمندان اين وزارت هستيم هرگاه بدون كدام موجب عليه كدام كارمند كسي موضع سياسي وشخصي بگيرد سكوت اختيار نكرده اقدامات لازم را اتخاذ خواهيم كرد.
ولسي جرگه 10/12/1388 كابل

>>>   دوستان عزیز بسیار شیرین است اسمای دوستان وزارت که در فوق به نام های مختلف ذکر گردیده است با همیه آنها من معرفت کامل و کاری دارم واقعاً دوستانه باید بکویم که از رحمت الله خورد سن گرفته تا صمد خان همه را میشناسم مردم تحصیل یافته، لایق، هوشیار، کار فهم ، باادب و از همه مهمتر مهربان و تطبیق قانون هدف شان است به اداره خویش خدمتگار و صادق میباشند.
من اکنون در خارج هستم اما با دیدن اسم شان در تحریر افراد خوش شدم و سلام خودرا برایشان تقدیم میدارم
موفق باشید.
شاهد از خارج

>>>   اسلام علیکم
برادران محترم من با افراد ذکر شده فوق کاملاً معرفت دارم آنها در نمایندگی ها ما در خارج مقرر بودند نظر به هدایت مرکز و تکمیل وقت ماموریت وظیفه شان ختم شده و به وطن برکشت نموده است من فکر میکنم که با وصف داشتن تحصیل شان و امکانانات کامل برای پناهنده گی شان آنها همه را گذاشته به وطن خود نظر به وفاداری به مردم به کشور بازکشت نموده اند برای اداره ما کافی است دیکر حرف موجود نیست این وفاداری همه مشکل را حل مینماید. و تحریر افراد را باطل میسازد.
تمام تحریر فوق از عُقده و ساختن دسیسه و عدم وفاداری آن اشخاص را که تحریر منفی در مورد همکاران خوب نموده اند میباشد اکر همین افراد مقرر شوند مطمین که به کشور خویش بازگشت نمی نمایند حتماً مردم بی تحصیل هستند.
کسی که کار صادقانه مینماید و به مردم خود خدمت میکند همه و همه امتیازات بدون در نظر داشت قوم، زبان، سمت، و محل و ایدیالوژی از وی میباشد در اداره هر امر از مادون یا همکار خویش کار میخواهد.
بااحترام
علی خان در خارج

>>>   سلام خواننده گان عزیز و دوست داشتینی این سایت :
بفکر من همه اینها گپ مفت است با وجود شکایت های مکرر دوستان ما از عموم نماینده گی ها ما با ز شاهد تمدید تمامی دیپلومات های که وقت آنها شش ماه قبل پوره شده باز تا اخیر جوزا وقت داده شد برای چه چنین امتیاز :
در حالیکه بخدا سوگند من در نماینده گی ؟؟؟؟؟؟ بچشم میبینم که در هر سه ماه 2500 دالر بخاطر روابط دوستانه با کشور میزبان و حق دعوت ها داده میشود ولی قونسل های بد نفس و دیپلومات ها ی از خود بد تر چنین پول را حیف و میل نموده با ساختن بیل های جعلی خاک بر چشم وزارت خارجه میزنند
با و جود معاش بلند این پول را در اخیر هر ربع بین خود تقسیم مینمایند و میگوینند با همه بیشر می این حق ما است
پس ای مردم رنجدیده شما فکر کنید که من خودم شاهد تفتیش در یکی از قونسلی ها رفته بودم با و جود همه اسناد جعلی و در مو قع بازگشت ریس تفتیش وزارت برایم زنگ زد پشت گپ های خورد و ریزه نگردید این مشکلات را همان جا حل کنید من نمی خواهیم چنین مشکلات خورد وریزه را به وزارت خبر دهید
من بچشم دیدم که قرار داد ها بنام کارمندان محلی ساخته شده عکس نصب شده و به وزارت روان شده ولی در قونسلگری چنین اشخاص نبوده و نه است
و لی بد بختانه کسی از چنین حالت نمی پرسد و نظارت نمیکند
خلا صه من منحیث یک کارمند سابقه دار همه چیز را روی سند برای تان میگویم و اگر دیدم کسی به نو شته من جواب مثبت دهد من حاضرم همه خیانت این ها را افشاه کنم
هر چند برای من هر سال میگویند تو حد اقل یک زبان را یاد بگیر که به یگان کشور همسایه روانت کنیم من میدانم این یک بهانه است و بچشم میبینم که کدام دیپلومات های کشور های همسایه مانند پاکستان ، ایران ، تاجکستان زبان انگلسی را یاد دارند انها حتی زبان خود را درست یاد ندارند
به هر صورت این بد بختی که چه وقت از کشور ما گم خواهد شد نمی دانیم
در اخیر میگویم هر کسیکه در مورد چننی بی عدالتی ها معلومات دقیق داشته باشند بنوسسنید شاید یک روزی نی بکروز این صدایی ما بگوش محترم وزیر صاحب برسد به امید چنین یک روز خجسته در کشور ما افغانستان سر بلند
حقشناس کار مند وزارت خارجه

>>>   دوست محترم حق شناس !
از معلومات مفید که پیرامون جعل نمودن بل های مصرفی نمایندگی های افغانستان در خارج ارائه نموده اید ابراز تشکر نموده و بیان چنین مشکلات و چور چپاول باعث بر چیدن فساد و به وجود امدن یک اداره سالم خواهد شد . من از شما دوستان وزارت خارجه خواهش میکنم که شما اگر هر گونه اسناد بر علیه هر شخص که باشد کتبآ داشته باشید لطفآ در اخیتار ارگان های کشف تحقیق که خود بنده نیز یک خارنوال نظارتی میباشم قرار داده تا آن عده افراد و کارمندان وزارت خارجه که از پول بیت المال استفاده نامشروع مینماید به سزای اعمال خود برسند تا پند برای خودشان و عبرت برای دیگران گردد.
منتظر ما باشید به کمترین وقت به وزارت شما هیت نظارئی خارنوالی خواهد امد و تمام شواهد و اسناد دست داشته خویش را برای آنها ارایه بدارید البته قابل یاد آوری میدانم خود بنده نیز جز تیم نظارتی آن وزارت خواهد بود ، همین چند دقیقه قبل من که نوشته این سایت را مطالعه نمودم یک پشنهاد به لوی خارنوال جهت نظارت وزارت خارجه ترتیب نمودم و ایشان دستور نظارت وزارت شما را حکم فرمودند که در همین هفته انشآلله از نزدیک خواهیم دید.
رئیس عمومی نظارت از تطبیق قانونیت
خارنوال فدا

>>>   دوست خوبی ما حق شناس :
اگر اسم شما حقیقتآ حق شناس است آفرین بر مادر شما که چنین پسر ی بدینا آورد .
من پوره از دل شما می ایم و من کسی هستم که مدتی در ؟؟؟؟/ و مدتی را در ؟//// تیر کردم شما بخدا باور کنید که من یک روز بخاطر تمدید پاسپورن دربخش قونسلی ؟؟؟؟؟؟؟ رفته بودم بخدا سو گند که این دیپلومات ارجمند قسمی در چوکی چرخی نشسته بود که حتی انسان در بالای... همین قسم بی ادبانه نمیشیند و چنان خنده بلند می نمود که زمین می لرزید بمن گفت تو چه افغانستان نمیروی که پاسپورت خود را تمدید کنی و در این ساعت کاری مزاهم ما میشویی چون که من برای طبابت به انجا رفته بودم از بجایپرسیدن مشکلات من به من میگوید تو هم به .... امده ای اوف نمیدانم دیگر ش را چگونه بگویم و صد ها حرف های پست و بلند دیگر در نزد کارمندا ن محلی که انها از کشور میزبان هستند من بسیار طاقت کردم فقط یگانه چیزیکه مرا نگهداشت که این دیپلوماتک را زیر پا نکردم غرور افغانی من بود نخواستم در نزد مردمان بیگانه افغان خود راکه نما ینده گی از کشور ما میکند شرمنده و خاک مال کنم در حالیکه اینکا ر ان قدر نز د من مشکل نیست
در حالیکه خوب میدانم این ............... میکنند
و فکر نمیکنند که از اعمال شوم این ها همه افغان های مقیم ان شهر با خبر اند
یه هر صورت خوب است که چهره چنین خاینن افشاه و به وزارت خارجه خاین معرفی گردند تا شود جلو چنین اعمال ناشایسته که سبب سر افکنده گی مردم ما میشود گرفته شود
به امید روزیکه این اشخاص در نزد ملت و مردم شرمنده و روی سیاه گردند
دوست حقشناس از دهیلی جدید

>>>   جناب محترم حارنوال صاحب فدا!
امید که حقیقتآ حارنوانل باشید اگرشمابه مدیریت کنترول وتفتیش وزارت خارجه مراجعه نمائید به اسناد ودوسیه های برخواهید خورد که باآنها معامله صورت گرفته وخلاف احکام قانون یاآنرا حفظ نموده اند یا به شکلی بین خود حل وفصل نموده اند
موضوعیکه خیلی تاسف بار دروزارت خارجه است همانا معاشات غیرواقعی کارمندان ان درخارج ازکشوراست ،من منحیث یک فردی که طی پنج سال ازهمه امورات وزارت خارجه اطلاع دارم همان مامور مرکز که اسمش رامامور سروربگذاریم مطابق قانون 100 دالر معاش دارد ولی زمانیکه در نماینده گی های سیاسی مقرر میگردد از2000 الی 4000 دالر بر علاوه مبلغ هنگفت بنام بیمه صحی که هرگز خودرابیمه نمیکنند وهنگام مریضی باترتیب اسناد جعلی خودرامنحیث مهاجر وغیره به کلنیک ها معرفی میدارند جناب حارنوال صاحب میتوانند با مراجعه به وزارت خارجه اسناد بیمه صحی کارمندان رادرخارج کشور مطالبه نمایند علاوتآ مطابق قانون مالیلت بر عایدات مامورین که معاشات شان درطول یکسال بیشتراز100000 هزار افغانیست تابغ پرداخت مالیه 20 فیصد میگردند ولی متاسفانه از معاش دپلوماتان خلاف صراحت قانون مالیه اخذ نمیگردد چرا وکی ها مسئول اند
وزارت مالیه ،شورای ملی ورئیس جمهور به لحاظ خدا معاشات کارمندان وزارت خارجه را حداقل به 50 فیصد تنزیل دهد وتفاوت مبلغ متذکره را که ملیون ها دالر میگردد افغانان مستعد زا برای تحصیل به خارج کشور اعزام نمایند بعوض اینکه در..... مامور سرورها ویامامور گلای سیاه باهمه بی کفایتی ونافهمی که دارند ذخیره میگردد.
ازطرف دلسوز

>>>   سلام به هم هدوستان وکارمندان وزارت خارجه!
خبر شدم که 41 تن از کارمندان عالی رتبه دیپلومات ختم وظیفه شدند اما تا حال کسی به جای شان تعین نگردیده آز آوازه های سر چوک است که میگویند 50 نفر دیگر مقرر میشود به خارج اما باید تذکره پشتونیزیم داشته باشد و هم باید یکی از اقارت وزیر جان باشد در غیر آن نمیشود که آب مقرری را نوش جان کند نظر شما در این باره چیست ؟
خبر نگار سر چوک

>>>   کارمندان وزارت خارجه !
اگرواقعآ شما زره ازاحساس وطندوستی ،مردم دوستی داشته باشید باید قبلازتقرردرنماینده گی های سیاسی به مقام وزارت درخواست بدهید تا 50 فیصدامتیازات شمارابرای بیوه ها ویتیمان اختصاص بدهند زیرا50 فیصد باقیمانده نیز مبلغ کم نیست بسیار زیاد ترازآنست که شما مستحق ان هستید شمارابه خدا 90 فیصد دپلوماتان افراد ناشائسته،نا فهم بی احساس ،استفاده جو هستند جز پاسپورت سیاسی ومعاشات بسیاربلند سائرخصائل شان با مامورین سائردوائر فرق ندارد دراینجا گنجایش تحریر اسم های شان نیست

>>>   جناب وزیر خارجه بعوض مقرری جدید ظرفیت کاری کارمندان وزارت خارجه رابالاببرد زیرادراکثر نماینده گی ها بنابر عدم احساس ودلسوزی ،عدم مسئولیت پزیری،بی کفایتی وناآگاهی ازوظیفه محوله وغیره وغیره اکثر به اصطلاح دپلومات ها مصروف شطرنج زدن، شنیدن موسیقی ویماشای فلم های ..... ازطریق انترنت هستند.
دروزارت خارجه به حکم قانون ووجدان باید نظمی حکفرما گردد که هرگاه یک کارمند درنماینده گی سیاسی صلاحیت اجرای وظیفه را نداشته باشد دوباره به مرکز خواسته شود،اعمال،گفتار وکردارکارمندان تحت کنترول باشد وآنانی که به استفاده جوئی ازموتروپول سفارت بمقصد شخصی دست میزنندویامصروف عیاشی وغیره میباشند شناسائی وازوظیفه ترد گردند معاشات مطابق امکانات واقعی دولت پرداخت گردیده ازمعاشات دپلوماتان 20 فیصد مالیه اخذ ودرصورت عدم موجودیت بیمه صحی مبلغ ان وضع گردد دراینصورت است که واسطه بازی وقوم گرائی محدود گردیده وهرکارمندا وزارت خارجه خواهد دانست درخارج کشور صرف برای کار خواهد رفت وذخیره کردن پول ازمال ملت.

ازدوستان عبدالجبارثابت

>>>   اكثريت مشكلات بوجود امده در نمايندگى هاى خارجى افغانستان سفارتخانه ها وقنسلگرى ها علت ان كارمندان محلى افغان در اين نمايندگى ها مى باشد دراكثر حالات كارمند محلى كه دارى تحصيلات عالى و احيانا درجه علمى بالاتر از خود ديبلوماتهاى افغانى سفارت مى باشد ولى درمقابل در مقدار معاشات وامتيازات كه كارمندان محلى دريافت مى گريند با معاشات هنگفت ديبلومات ها خيلى تفاوت دارد كه اين خود يك نوع حسادت ورقابت وبدبينى ها را ميان كارمند محلى وكارمند ديبلومات افغان بوجود مى اورد ودرمقابل كارمند افغان محلى كه با افغان ها ومقامات محلى مقيم انكشور معرفت واشنائى كامل دارند كوشش مى كنند تا برضد سفارت وديبلومات ها تبلغيات نموده يك نوع فضاى تشنج وبدبينى هارا ميان سفارت وافغانهاى مقيم درانكشور بوجود اورد برعلاوه اينكه احيانا كارمند افغان محاى از طرف مقامات امنيتى كشورها براى دريافت معلومات محرمانه درباره فعاليتهاى سفارت استخدام مى شوند
بطور مثال در سفارت افغانستان در قاهره يكى از اسباب خلق مشكلات واختلافات ميان سفارت واعضاى ديبلوماتيك افغان ومحصلين افغانى همانا شخص كارمندان افغان محلى (ترجمان) مى باشند كه در سالهاى اخير در سفارت استخدام مى شوند بطور عموم اشخاص استخدام مى شوند كه خود قبلا يكى از محصلين افغان در قاهره مى بودند دردوران تحصيلات خود خواه ناخواه اختلافات با تعدادى از همصنفيان خود مى داشته باشند كه بمجرد تقرر شان درسفارت درصدد تصفيه اختلافات خود مى شوند برعلاوه در سالهاى اخير اكثريت ديبلوماتها اين سفارت اشخاص ضعيف ونااهل بودند كه توسط همين كارمند محلى مورد استخدام قرار مى گيرند
حل اين معضله در عدم استخدام كارمندان محلى افغان از جمله افغان هاى مقيم اينكشور مى باشد تا بتوانيم يكى از عوامل اختلافات واعتراضات برعليه سفارت را كاهش بدهيم

مطيع- قاهره

>>>   جناب سخنگوی وزارت امور خارجه لطفاً اسم خود را ذکر کنید که مستقیم سخنگوی کرزی صاحب مقررات کنیم
دوستان کارمند وزارت خارجه

>>>   دوست خوبی ما حق شناس :
اگر اسم شما حقیقتآ حق شناس است آفرین بر مادر شما که چنین پسر ی بدینا آورد .
من پوره از دل شما می ایم و من کسی هستم که مدتی در ؟؟؟؟/ و مدتی را در ؟//// تیر کردم شما بخدا باور کنید که من یک روز بخاطر تمدید پاسپورن دربخش قونسلی ؟؟؟؟؟؟؟ رفته بودم بخدا سو گند که این دیپلومات ارجمند قسمی در چوکی چرخی نشسته بود که حتی انسان در بالای خر همین قسم بی ادبانه نمیشیند و چنان خنده بلند می نمود که زمین می لرزید بمن گفت تو چه افغانستان نمیروی که پاسپورت خود را تمدید کنی و در این ساعت کاری مزاهم ما میشویی چون که من برای طبابت به انجا رفته بودم از بجایپرسیدن مشکلات من به من میگوید تو هم به عیاشی امده ای اوف نمیدانم دیگر ش را چگونه بگویم و صد ها حرف های پست و بلند دیگر در نزد کارمندا ن محلی که انها از کشور میزبان هستند من بسیار طاقت کردم فقط یگانه چیزیکه مرا نگهداشت که این دیپلوماتک را زیر پا نکردم غرور افغانی من بود نخواستم در نزد مردمان بیگانه افغان خود راکه نما ینده گی از کشور ما میکند شرمنده و خاک مال کنم در حالیکه اینکا ر ان قدر نز د من مشکل نیست
در حالیکه خوب میدانم این بی نامو سان خود روز و شب خود را در پشت زنان بیوه و دختران هیله گرد سپری میکنند
و فکر نمیکنند که از اعمال شوم این ها همه افغان های مقیم ان شهر با خبر اند
یه هر صورت خوب است که چهره چنین خاینن افشاه و به وزارت خارجه خاین معرفی گردند تا شود جلو چنین اعمال ناشایسته که سبب سر افکنده گی مردم ما میشود گرفته شود
به امید روزیکه این اشخاص در نزد ملت و مردم شرمنده و روی سیاه گردند
دوست حقشناس از دهیلی جدید

>>>   سلام برای دوستان و عزیزان عالی قدر وزارت امور خارجه
از مطالب جالب و نهایت دلچسب خبر شدم .

دوستان هر کس نظر خویش ارایه میکند بسیار خوش شدم که ازادی بیان در این سایت است تا ما بتوانم از واقعیت های که در داخل وزارت و نمایندگی های داخلی و خارجی جریان با خبر باشم و از همکاران دوست تقاضا بعمل میاید تا دشمنی های شخصی سمتی لسانی نژادی را کنار گذاشته واقعیت عینی وزارت امور خارجه باز گو شوم من هم شروع میکنم از آنعده کارمندان محلی در سفارت خانه اففانستان که نقش سفیر کبیر را ایفای میکند دولت جمهوری اسلامی افغانستان و وزارت امور خارجه کدام تصمیم نمی گیرد
1- آقای بیک که کارمند محلی است در نقش سفیر در تاشکند
2- آقای بختیار در نقش مستشار در تاشکند

لطفاً ادامه دهد
چرا که برای هیمه معلوم شود چقدر استفاده جوی در سفارت خانه ها است
از کارمندان که 15 ساله وزارت امور خارجه

>>>   سلام به همه دوستان!
اصلاً تا جایکه بنده فکر کرده است، همین اشخاصیکه خود را کارمند وزارت امور خارجه میگویند و نظر میدهند در این مطلب که اصلاً واقعیت ندارد، کارمند واقعی وزارت خارجه نیستن، بخاطر اینکه همه اینها از محرم بودن وزارت خارجه و اسناد آن خبر ی ندارند همه اینها ولگرد های سری چوک استن اشخاصیکه در وزارت امور خارجه کار میکنند، اشخاص پرنفوس، اشخاص دلسوز به منافع اولای کشور، اشخاص متنفض و اشخاصیکه از محرم بودن اسناد و اسامی آن با خبر و از آن خود داری میکنند.
به آقای دلسوز یک کلمه را برایش میخواهم یادآوری کنم که دیپلومات از مصئونیت و مزایای بیشتر از این که شما فرمودین برخورد دار است و باید هم باشد!!!!! این حق یک دیپلومات است که معاش بلند بگیرد، آرام زنده نگی کند و از همه از این مزایا که دولت برایش میدهد استفاده خوب کند، اما اینکه شما همه چیز را برملا کردین کار خود تان و به نزدیکترین وقت همه تان گرفتار و روی سیاه میشویند.

بب کارمند وزارت امور خارجه

>>>   بهتر است براي هر كارمند سفارت لوحه وظايف باشد كه طبق آن امور محوله را دنبال كند اما متأسفانه كه وجود ندارد وسفير خود مختار است هركي را خواست در هر جاي مقرر ميكند بدون در نظرداشت رتبه و مقام آن فعلا در بعضي سفارت خانه ها سكرتر سوم مسئول امور قونسلي بوده و سكرتران اول و دوم كسي مصروف قصه و كسي مصروف جتنك و كسي مصروف غيبت و كسي مصروف خواب هستند همه بخاطر عدم لايحه وظائف مشخص كاري كارمندان وعدم وجود مسئولين متعهد و مهربان به كشور و نقص مهم و قابل ملاحظه ديكر اينست كه تمام بودجه يك سفارت بوجه سفير آن حواله ميشود ضمنا خود آمر عطا بوده ميتواند كه از آن هر نوع استفاده سوء نموده معاشات و امتيازات خود را ذخيره نمايد . با تائيد نظريات فوق بايد كارها از مركز تعقيب جدي شود و رابطه بين مقامات وزارت و كارمندان هر سفارت تأمين باشد كه عند الموقع تبادل نظر در بعضي موارد صورت بكيرد تاباشد كارمندان عزت نفس داشته وطبق لايحه وظايف خود را بوجه خوب تعقيب نمايند نه اينكه منتظر هدايات ديكران باشند.
كارمند وزارت امور خارجه از زمان مرحوم داكتر نجيب الله

>>>   این مطلب برای مطالعه آنانیست که آرزوی مقررشدن درنماینده گی های سیاسی رادارند:
دریکی از سفارت خانه های افغانستان یک خانم که براساس اصل تساوی جنسیت(نه فهم واستعداد) مقررگردیده بودروزی ازطرف کدام یک سازمان اسلامی کشور میزبان دعوت گردیده بود تا تحت عنوان موضوع خاص که با فرهنگ وسیاست کشور ماارتباط داشت به نماینده گی از یک کشوراسلامی صحبت نمایدالبته موضوع را یکماه قبل رسمآ به اطلاع سفارت رسانیده بودند.یک روز قبل از تدویرکنفرانس یا سمینا ویا جلسه این خانم که خودراعاجزترازآن دیدتا درمورد موضوع مورد بحث صحبت نماید نزد والا مقام سفیرمراجعه نموده ومیگوید چون درمحفل فرداهمه مرد ها هستند ودرآن خیرات درنظرگرفته شده اگرجناب سفیروالامقام یک تن دپلومات دیگررابه عوض وی جهت شرکت درآن محفل اعزام نمایند جناب سفیر بیخبرازخود وازکارسفارت نیزقبول میفرمایند وروزبعد دپلومات مرد درحالت نیمه نشه درمحفل که برای وی گفته شده محفل خیرات است شرکت میکند وزمانیکه نوبت به دپلومات افغان میرسد تادرمورد صحبت نماید وی درمحضر همه شرکت کننده گان از صحبت وموضوع مورد بحث اظهار بی اطلاعی میکند وبینی همه مارادربین شرکت کننده گان از بیخ میبرد
نصیحت من برای کسانیکه صرف درنزد خویش معاشات بلند را میگرند اینست که خدای ناخواسته شما به چنین سرنوشت دچار نشوید ممکن شماازاینکارمانند دو دپلومات شما نشرمید ولی بینی وطن ماراکه چندان سالم هم نماینده میبرید.
الحمدولله چنین حکایات درسفارت هازیاد است
ازطرف سابق کارمند وزارت خارجه وفعلا مهاجر

>>>   محترم زلمي رسول وزيرخارجه جديد افغانستان : لطفا قانون را يكسان بالاي همه تنفيذ نمائيد نه اينكه غريبان به تقاعد سوق ميشوند و زورمندان كما كان بوظايف شان ادامه ميدهند من كه يك شخص غريب و بيو اسطه بودم در سن 62 سالكي به تقاعد سوق شدم اما سفيراني ميشناسيم كه در سن 82 سالكي در يك بست مهم دولتي مصروف ادامه كار هستند آيا اين كار شما قانوني است؟؟؟ هركز ني در صورتيكه خواهان تطبيق عدالت باشيد بايد جشم بوشي نكنيد ويكسان قانون را همه كارمندان عملا اجراءات نمائيد.
قاضي عزيز
كارمند متقاعد وزارت خارجه

>>>   یک حکایت دیگر !
اشخاصیکه معلومات ایتدائی از دپلوماسی دارندمطابق به موافقتنامه ویانا سال1961 نماینده گی های سیاسی ودپلوماتان درکشورمیزبان ازپرداخت مالیه معاف میباشند. گرچه برخورد هرکشوربا این ماده موافقتنامه یکسان نیست اما درسفارت افغانستان درمسکو دپلوماتان ازچنین امتیاز برخوردار هستند.
درآنجا به ایتکار شخصی بنام غیورکه قبلا صاحب منصب لوژستیک درقوای هوائی بود وازقضای روزگاروکمبود کادرمرتبه دوم است که در آن سفارت مقرر میگرددشخص به ریاست شخص غیورنام دپلوماتان سفارت درمسکو بافروشنده گان مغازه ها ی بزرگ قرارداد نموده اند تا بل های که مبلغ آن بالاتراز50 دالر باشد وخریداران مائل نیستند آنرباخود بگیرند دراختیار آنها قراردهند واین به اصطلاح دپلوماتان به سرکرده گی غیور بل ها را جمع اوری ودر صفحات کاغذ سرش نموده ودراخیر هر ماه که مبلغ آن بالاتراز5000 دالر میگردد به وزارت خارجه روسیه ارسال نموده وآن وزارت ازمجموع مبلغ 20 فیصدآنرا که بنام مالیه اخذ گردیده هوائی به دپلوماتان مسترد مینمایند وآقای غیور بی ......کمال افتخار آنرا دربغل جیب میزند
ازطرف شاهد از مسکو

>>>   جناب محترم بب کارمند وزارت خارجه!
شما که این همه معاشات بلند را حق قانونی خویش میدانید و خواهان سهولت های بیشتر برای دیپلومات ها هستید لطفآ سر به عقب گردانید و اگر تحت اسم وجدان و ضمیر در وجود شما چیزی باشد یک مرتبه بنگرید که از دست شما ها چی ساخته شده تا همین امروز ، به جز از اینکه همه شما تا وقت که در وزارت هستید همه روزه خواب مقرر شدن در یک نمایندگی کشور غربی را میبیند آن هم صرف به منظور عیش نشاط ، معاشات وافر ، این همه در حالیست که الف در جگر شما هم نیست به جز چاپلوسی ، و داشتن برس پر جلا که یک مرتبه بالای بوت یک مقام وزارت کش شود آنطور جلا میگرد که تا سه ماه رنگ و جلا خود را از دست نمیدهد ، من هم منحیث یک کارمند بی واسطه وزارت امور خارجه افغانستان که تا حال صرف یک مرتبه در همین مدت خدمت ام که 12 سال میگردد به یک کشور مقرر گردیده ام و آن هم قبل از موعد معینه ختم وظیفه گردیدم از شما همکاران تقاضا دارم تا در برابر عزت نفس ، و حفظ حیث یک دیپلومات نه چاپلوس همیشه توجه داشته باشیم و همیشه واقع بین و راستکار باشیم چون این یک وجیبه دینی ، وجدانی و حس وطن دوستی ما را تشکیل میدهد.

>>>   سلام برادران هركس كه ازراه ميرسد خوده كارمندوزارت معرفي ميكنندوليكن هيچ كدام ان رافكرنميكنم كه اين چنين معلوماتي كه داده اند كارمندوزارت باشد ياشايدهم وزارت رانديده باشد
من ميخواهم بگويم كه هرچه ميگوييد بگوييد اما خواهشن ازاقاي فراهي كه يك انسان باخداراست گو كارفهم انديمند بود درهرزماني از وقت كمونيستان ته به حالان كه بگفته برادرمان بازوي عبدالله بود وهمچنان بازوي وزيرهراتي وبود وهچنان هم خواهد بود چون هم لياقت دارد وهم علميت من ازكارمندان كه درواقع دروزارت كاركرده اند ميپرسم كه اقاي فراهي چگونه شخص است
كريم نيمروزي ازمكسيكو

>>>   سلام
آقای فراهی!!!!!!!!!!! یک شخص بی کفایت،بی سواد ،استفاده جو،مرزا قلم،کاغذپرانی رازیاد دوست دارد واز همه بدتر فاشسیت وافغان ملتی است.
حتی ارزش این ندارد که در مورد وی چیزی بنوسم وی بخاطری به منصب ر سید که وزیر خارجه تاجک بود و در سهمیه پشتونها از طرف کرزی به این پست معرفی شد خواهش می کنم وی را ازین پست دور نمایند که ابروی کشور میبرد به خداوند سوگند میخورم وی منحیث معین سیاسی نمیتواند به هیچ یک از زبانهای بین المللی 5دقیقه صحبت در ست نماید.پس وی چگونه میتواند نفر دوم دپلوماسی کشور باشد ودر مجامع بین المللی از افغانستان نمایندگی نماید.
با احترام
کارمند وزارت خاجه


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است