پشتونها قبيله گمشده اسرائيلی !؟
وزارت خارجۀ اسرائیل تائید نموده است که دولت اسرائیل تحقیقات گستردۀ را جهت شناسائی قبایل پشتونهای افغانستان و پاکستان که اصلیت یهودی دارند آغاز نموده است 
تاریخ انتشار:   ۱۴:۳۵    ۱۳۸۸/۱۱/۴ کد خبر: 7204 منبع: پرینت

((این نوشتار ارسالی است و جهت احترام به نویسنده نشر گردیده است))

وزارت خارجۀ اسرائیل تائید نموده است که دولت اسرائیل تحقیقات گستردۀ را جهت شناسائی قبایل پشتونهای افغانستان و پاکستان که اصلیت یهودی دارند آغاز نموده است.

سخنگوی وزارت خارجۀ اسرائیل به روزنامۀ لوفیگاروی فرانسه گفته است: دولت اسرائیل تحقیقات گستردۀ را جهت شناسائی قبایل پتان در افغانستان و پاکستان که یکی از ده قبیلۀ گمشدۀ یهودی اند از طریق تمویل مرکز تحقیقات ملی ممبی در هند رسماً آغاز نموده است.
وی می افزاید از اینکه در شرائط کنونی گشایش چنین مرکز تحقیقاتی در افغانستان و پاکستان امکان نداشت، ما تصمیم گرفتیم که این تحقیقات را در هندوستان که اکثراً میزبان پشتونها می باشد راه اندازی نماییم.
قرار است که این تحقیقات از سه ماه الی یک سال کامل را در بر بگیرد. ... تحقیقات ما قبلا در بخشهای ( ریشه یابی تاریخی، رسوم و عنعنات و تقارب در زبان ) تکمیل گردیده است. بناً این مرکز این بار نتائج تحقیقات خویش را از آزمایشات خون ( دی ان ای ) به دست خواهد آورد. تا کنون هزاران سی سی خون از قبایل پشتون افغانستان در منطقۀ ماله باد ولایت اتوراپردیش در شمال هند جهت آزمایشات جمع آوری شده است.

بنا بر اظهارات سخنگوی وزارت خارجۀ اسرائیل، از لحاظ بیولوژی کارشناسان بیولوژیک اسرائیل تمام تلاش خودشان را به کار بسته اند تا ارتباط ژنتیکی میان پشتونها و یهودیان را به اثبات برسانند تا اینکه به این طریق مؤرخان اسرائیلی را یاری کنند که گویا پشتونها در اصل از ریشۀ یهودیان واسرائیلی ها اند.
در این باره کارشناسان بیولوژی اسرائیلی در مرکز تحقیقات ملی ممبی از لحاظ ژنتیکی میان اسرائیلی ها و افرادی از قبایل پشتون آزمایشاتی را انجام خواهند داد و با توجه به نتایج این آزمایشات که گویا پشتونها از لحاظ ژنتیکی نزدیکترین ملت به یهودیهای سفاردیم ( یهودیهای شرقی ) می باشند و به این طریق می خواهند ثابت کنند که پشتون و یهودیان از یک نژاد هستند.

روزنامۀ لوفیگارو در ادامۀ گزارش خود می افزاید: از مدتها قبل واضح بود که قبایل پشتون که در جنوب و جنوب شرقی افغانستان و در غرب و شمال غربی پاکستان زندگی میکنند همه از یک نسل اند و مربوط به قبایل گمشدۀ یهودی میباشند.
این روزنامه می افزاید: همنوای کامل در رسوم و عنعنات، نحوۀ پوشیدن لباس، عادتهای خوانوادگی و امورات فرهنگی وجود دارد که این همه بیانگر این است که پشتونها این همه را از اجداد یهودی شان به ارث برده اند.

این اولین بار است که وزارت خارجۀ اسرائیل رسماً تائید میکند که تحقیقاتی گستردۀ را در راستائی شناسائی اصلیت یهودی پشتونها آغاز نموده است که با این کار خود بر عمل کرد سازمانهای غیر دولتی یهودی که از سالیان درازی در جستجوی قبایل گمشدۀ یهود در قرن هشتم قبل از میلادی فعالیت داشتند مهر صحه گذاشت.

مؤرخین اسرائیلی می گویند: موسی علیه السلام حین خروج از مصر با دوازده قبیله از قبیلۀ بنی اسرائیل خارج شده و در فلسطین مسکن گزین شدند که این دوازده قبیلۀ بنی اسرائیل به نامهای ( بنیامین، روبین، لاوی، یهودا، جاد، اشیر، زبولون، ساعر، یوسف، نفتالی، دان و شمعون ) یاد می گردیدند و از این جمله دو قبیلۀ آنها ( بنیامین و یهودا ) در جنوب فلسطین جا بجا شده که یهودیان امروزی از نسل آنها می باشند ولی متباقی ده قبیلۀ دیگر در شمال فلسطین جا بجا گردیدند که بعداً از آنجا به مناطق دیگر مهاجر شدند که سپس به نام قبایل گمشدۀ یهودی مسمی گردیدند.

روزنامۀ لوفیگارو در تحلیل خود راجع به این مسئله میگوید پشتونهای افغانستان اکثریت در میان سایر قومیت های مطرح در افغانستان می باشند، همچنان نظریۀ اصلیت یهودی آنها در منطقه و در میان مردم به سطح قابل ملاحظۀ منتشر شده است، ولی تا هنوز کدام مطالعۀ علمی دقیق که ثابت کند که پشتونها در اصل یهود اند صورت نگرفته است اما اکثریت پشتونها ایمان دارند که آنها اصلیت یهودی دارند. حتی اخرین پادشاه افغانستان، ظاهر شاه، در جواب خبرنگار ایتالیائی در بارۀ نسبش گفته بود که من از قبیلۀ بنیامین یهودی هستم.

سایت انترنیتی شبکۀ خبری العربیه نیز به بررسی این مسئله پرداخته و گزارش داده است که اسرائیل تلاش دارد حوالی 15 ملیون پشتون افغانستان را دوباره به دین آبائی شان – یهودیت – برگرداند که متاسفانه تا هنوز تعداد از قبایل پتان را یهودی ساخته و آنها را به اسرائیل مهاجرت داده است.

همچنان این شبکۀ عربی زبان گزارش می دهد که در دهۀ هفتاد و هشتاد قرن بیستم سازمانهای یهودی فعالیتهای چشمگیری را در جهت کشانیدن قبایل پشتون افغانستان به آئین یهودیت از طریق استخدام و تربیۀ جوانان پشتون در بیروت، پایتخت لبنان و برخی کشور های غربی راه اندازی نموده بود.
این شبکۀ خبری به نقل قول از برخی رسانه های اسرائیلی گزارش میدهد که سازمانهای یهودی توانسته اند برخی دانشجویان افغان در آن زمان ( مانند زلمی خلیل زاد، اشرف غنی احمد زی و انوارالحق احدی ) در بیروت را به دین یهودیت برگردانند.
البته این دانشجویان کسانی بودن که بعدها پستهای مهمی را در حکومت کرزی به دست آوردند و زلمی خلیلزاد نیز شناخته ترین دپلومات امریکائی افغانی الاصل در افغانستان، عراق و سازمان ملل متحد ایفای وظیفه نموده است که خانم یهودی دارد.

این سه تن از نخبه گان تحصیل کردۀ پشتون وظیفه گرفتند تا حس نشنلیستی پشتون ها را تقویه نموده و بعد برای پشتونها توضیح دهند که اصلیت آنها یهود اند و باید به اصل خویش برگردند.
این جوانان در ابتدای گرایش خود به دین یهودیت بیشتر احساساتی بوده و تلاش داشتند که به طور آشکار دست به فعالیت زنند ولی بنا بر تجارب سازمانهای یهودی و مطالعۀ آنها از اوضاع منطقه به آنها تعلیمات داده شد که باید از مهارت خود کار گرفته و مطابق برنامه های که برای شان داده میشود رفتار کنند. آنها باید اوضاع منطقه را دقیق ارزیابی کنند.
آنها باید بدانند که درموقعیت بسیار حساس قرار دارند، آنها در میان دشمنان سرسخت یهودیت ( ایران، پاکستان و عربستان سعودی ) قرار دارند.
اگر آنها با همکاری اسرائیل و برخی سازمانهای غیر دولتی یهودی دست به فعالیت آشکار زنند به زودی از طریق دشمنان اسرائیل و یهودیت در ایران، پاکستان، عربستان سعودی و حتی اقلیت های قومی غیر پشتون درافغانستان سرکوب میشوند.
همین بود که آنها رسماً گرایش خود به دین یهودیت را اعلان ننموده ولی فعالیت های عمدۀ را در این بخش مخصوصاً در قسمت تقویۀ حس نشنلیستی پشتونها و داعیۀ برتری آنها از سایر اقلیت های قومی در افغانستان انجام داده اند.

همچنان چندی قبل سایت عربی زبان القدس العربی، چاپ لندن، در مصاحبۀ با داکتر جعفر هادی حسن، نویسندۀ برجستۀ جهان عرب و پژوهش گر مسایل یهود و یهودیت ( دارندۀ درجۀ دکترا از دانشگاه مانچستر بریتانیا در یهود شناسی و نویسندۀ کتابهای فرقة الدونمة بین الیهودیة و الاسلام، فرقة القرائین الیهود، الیهود الحسیدیم و پیدایش، تاریخ، عقاید، فرهنگ و عنعنات یهود ) به مسلمانان و عربها هشدار داده بود که متوجه باشند که اسرائیل به زودی افغانستان را توسط قبیلۀّ پتان تحت اشغال خود در خواهد آورد.

وی در مصاحبۀ خود می گوید: پروسۀ یهودی سازی قبیلۀ پشتون در افغانستان از چندین دهه بدینسو جریان دارد و ما شاهد روزی خواهیم بود که رسانه های خبری گزارش گرویدن ملیونها تن از پشتونهای افغانستان به آئین یهودیت را در اثر تلاشهای همه روزۀ اسرائیل به نشر خواهند رساند. تعداد زیادی از سازمانهای غیر حکومتی در اسرائیل همین اکنون مصروف جستجوی قبایل گمشدۀ خود اند.
آنها می گویند که قبایل گمشدۀ یهود در قرن هشتم قبل از میلاد توسط آشوریها اسیر گردیده و بعد در سراسر جهان پراگنده شدند ولی هنوز آنها عادتهای یهودی خود را حفظ نموده اند.
از جمله عادتهای یهودی: تندروی، تعصب، نژاد پرستی ( پشتونوالی ) عدم احترام به حقوق زن، به فروش رسانیدن زنها، خشونت قبیلوی، به نکاح در آوردن خانم برادر بعد از مرگ وی، علاقمندی به قتل و کشتار، حفظ آداب و سنت های گذشتۀ خود از قبیل لباس، کلاه جالی، رقص عنعنوی مردان در مراسم خوشی ( اتن ملی ) و برتری طلبی قومی می باشد که درمیان قبایل پشتونهای افغانستان هنوز حفظ گردیده است.

این پژوهشگر عرب می افزاید: سازمانهای یهودی از گذشته های دور سرگرم جستجوی قبایل گمشده اند، آنها قبایل گمشدۀ خود را در افغانستان، ایران، چین، هند و امریکائی جنوبی جستجو می کنند.
تا کنون طبق آمار آنها قبایل پشتون در افغانستان و پاکستان شناسائی شده اند که اصلیت آنها یهود اند و بحث بالای کشورهای دیگر جریان دارد. اسرائیل با بهانۀ دریافت قبایل گمشدۀ خود میخواهد اسرائیل کبرا را از رود نیل در مصر الی دریای فرات در عراق که پلان ستراتیژِیک آن کشور است تشکیل دهد.
یکی از حاخامهای ( رجال دین ) یهود بنام آبیحل در کتاب خویش تحت عنوان قبایل گمشده میگوید که تعداد آنها به 100 ملیون نفر خواهد رسید.

داکتر جعفر هادی حسن در ادامه می افزاید: اسرائیل نهایت تلاش دارد تا قبیلۀ پشتون در افغانستان را که نفوس آنها تقریبا 15 ملیون تن می باشد به دعوای اینکه اصل آنها یهود اند به آئین یهودیت برگرداند.
تا کنون ده ها نهاد وسازمانهای یهودی تماسهای متعددی با سران قبایل و رهبران پشتون که در دو طرف مرز افغانستان و پاکستان قرار دارند انجام داده اند وهمچنان ده ها جلد کتاب یهودی را به زبان پشتو ترجمه گردیده و در آنها از اصالت یهودیت پشتونها و خصوصیت یهودی آنها توضیح داده شده است.
همچنین در این کتابها توضیح داده شده است که پتانها نسب شان بر می گردد به ( افغان بن شاوول ) که در تورات از شاوول منحیث اولین پادشاه یهودی در سرزمین فلسطین نامبرده شده است.
باید یاد آور شد که سازمانهای یهودی ( مانند سازمان عامی شاب – بازگشت ملت ) توانسته اند عدۀ از افراد قبیلۀ پشتون را به دین یهودیت برگردانده و آنها را به اسرائیل مهاجرت نمایند که این افراد به مرور زمان اقارب و خویشاوندان خویش را نیز به یهودیت دعوت نموده و آنها را به اسرائیل مهاجرت خواهند داد. و همچنان عدۀ دیگر از تکنوکراتهای پشتون که مخفیانه به یهودیت گرویده اند هنوز در افغانستان فعالیت دارند.

علی ملستانی


این خبر را به اشتراک بگذارید
نظرات بینندگان:

>>>   کاملا صحیح میباشد چون در قساوت وسنگدلی دست کمی از آنها ندارندمنظور طالبان است

>>>   ولا که فکرمیکنم تقریبا راست است همین حرفها

>>>   درست است

>>>   من به صحت بودن این مطلب اهمیت نمی دهم و می دانم که برادران پشتون مسلمان هستند و خواهند بود.و مطلب فوق را عامل نفاق مابین اقوام افغان می دانم.
ولی مسله این است که در افغانستان برادران پشتو خیلی زیاد از حد به قوم گرایی علاقه مند شدند و همه چیز را فدای قوم خود می کنند ولی باید یاد آوری شود این کشور , کشور همه مردم این سرزمین است و هیچکس در هر اندازه که باشد حق ندارد حق دیگر این مردم را پایمال کند.
و اصل بد بختی ما این است که امروز کشورها با هم یکی میشوند , پول خود ,ارتش خود و پارلمان خود و مرز خود را یکی می کنند با باوجود این همه نزدیکی به دنبال دوری می گردیم.

>>>   خیلی عالی.پشتون های عزیز لطفا حال دیگر افغانستان ترک کنید و به کشور تان اسراییل برگردید.
م.ر

>>>   کاملاٌ اینها (پشتونها) یک چال پیشتر از اسرایل و یهودیت است.

>>>   سال گذشته در کابل من فیلمی را دیدم که توسط یک فیلمساز امریکائی ساخته شده بود. این فیلم که گفته میشد مستند است تمام مسائل فرهنگی و زندگی مردم اسرائیل ( یهودیان قدیم) و پشتونهای افغانستان و پاکستان را مقایسه و بر رسی میکرد. من فرد ملت گرائی نیستم ولی این فیلم واقعاً من را حیرت زده کرد. چون این فیلم بطور جامع تک تک مسائل زندگی پشتونها و اسرائیلیها را با تحلیل و استدلال ثابت میکرد.

>>>   بعداز تقدیم احترامات به گرداننده صفحه!در یک جمله نظر خویش را ابراز مینمایم: مانند عبدالرحمان پنجشیری که مرتد شد اگر فرد پشتون یهودی شده را به مسلمانان معرفی دارید خوبتر خواهد شد.
با عرض حرمت ع .ک باختری

>>>   برادر جان بشتون هزاره وتاجک نزد قشر روشنفکر افغان هیچ تفات ندارند۰
اګر این حقیقت هم باشد فرق نمی کند چون قبل از اسلام همه مسلمانان به ادیان دیګری چون بت برستی وغیره عقیده داشتند
حکیم از ایرلند

>>>   برادر عزیزم علی ملستانی:
اگر پشتونها از نژاد اسرائیل هستند پس هزاره ها از کدام نسل هستند؟ آیا این حقیقت میتوانی بپذیری که هزاره ها از نژاد چنگیز و هلاکو هستند. پس باید بدانی که اسلام وایمان از هرچه مهم تر است. خداکند به برادران هزاره سخت تمام نشود واین مطلب را نشر کنند.
علی - از کابل

>>>   علی ملستا نی بچیش !
مقا له خوبی بود پروا ندارد یهو دیها نیز انسا ن اند و شکر خدا است پشتو نها از نسل انسا نی بدنیا آمده خصوصا اولاد یک پادشا ه میبا شند .
و حا لا طی یکنیم هزار سا ل ابا و اجداد شا ن مسلما ن بوده و به حقیقت دین مبین اسلام پی برده اند بطور دسته جمعی و کلی برگشت شا ن به دین یهو دیت دیگر امکا ن ندارد شما مطمین با شید .
یک کمی در مورد چهار صد هزار نفر غیر پشتون افغا نستا ن که
در عوض چند دالر و یورو دین مبین اسلام را ترک گفته و به دین عیسویت برگشته و مرتد شده اند نیز معلو ما ت بده .
یک چیزی را در اخر واضح سا زم خفه نشوید در تا ریخ بشریت هیچگاه نخوا هید دید که شیعه و یهودی با هم دشمن با شند بلکه هرد و ی شا ن ما ر یک سوراخ ود شمنا ن اسلام اند .
ابو ثا قب از کا بل

>>>   این پشتونهایی که شما ازان بنام یهودی نام میبرید امروزافتخار برای عالم اسلام اند

>>>   برای پشتون های افتخار است که آنها از نسل یهودها هستند ولی مسلمان هستند.

>>>   این هم بخشی از توطیه صهیونستها است که میان مسلمانان اختلاف بیاندازند.چی فرقی داردکه اجداد ما پشتونها ازکدام تبار بوده وهشت صد سال قبل درکجا زندگی میکرده ؟حقیقت اینست که ما افغانیم ومسلمان . مگرنه اینست که خداوند خود فرموده است که :گرامی ترین شما باتقوی ترین شماست.

>>>   علی ملستانی بچیش ! طنزت خیلی جالب بود ، از اینکه در جریان تحقیقات خود هم نوع این قوم متعصب را در روی کره زمین یافتی باور نکردنی بود .
یک کیبل خورده از کابل

>>>   سلام به دوستان عزیز
فقط و فقط احساس این را دارم که ما مردم چقدر کم فکر و کوتاه بین هستیم.
چون این مطلبی که نوشته شده فقط و فقط برای بالا بردن اطلاعات هست و بس.
حالا خیلی از ما که ادعای روشنفکری داریم زیرا که همین که به اینترنت دسترسی داریم و میتوانیم از آن استفاده کنیم نشان دهنده این هست که دارای سواد و دانش هستیم و آن بیچاره ای که بیسواد هست چه گناهی دارد که به راحتی فریب دشمنان کشور را میخورد و بنام اسلام و دفاع از آن دست به کارهایی میزند که خداوند (ج) در قرآن عظیم الشان آن را مطلفا نهی نموده است .
مطالبی که شما به عنوان پیشنهاد گفتید تمامش از روی عقده و تعصب میباشد وای بر ما که دارای این چنین تفکری هستیم.
مثلا یک نفر نگفت که باید به این فکر باشیم که در مقابل دشمنان اسلام مخصوصا اسراییل، فکرمان را باز کنیم و در مقابل این کارهای پلان گذاری شده آنها نهایت دقت را داشته باشیم.
به امید آن روزی که شاهد افغانستان متحد و یکپارچه باشیم.

>>>   با عرض سلام به همه
قبل از هر چیز باید به این موضوع باور کنیم که یهودیت، نصرانیت در زمان خود دین های خداوندی و یا بهتر بگویم اسلام بوده است تا اینکه اسلام امد و سایر ادیان فسخ شد. و اینکه بگوییم فلان ها از کدام قوم یا نژاد هستند فکر نمی کنم موضوع مهمی باشد، خود نویسنده اگر به چند نسل خود برگردد شاید بت پرست یا آتش پرست یا ... باشد. من نمی خواهم هتک حرمت به کسی نمایم. و اینکه اسراییل این کار را هم می کند ارزشی به نظر من ندارد. اما نویسنده که این موضوعات را بیان می نمایند فکر می کنم که هیچ معلوماتی از ژورنالیزم ندارند.

>>>   در گذشته ها شنیده بودم که بیشتر از مدرسه های پاکستانی از طرف یهودان تمویل میشود ولی بنظرم مشکل معلوم میشد ولی از عملکرد دست پرورده های این مدارس یعنی طالبان به این نتیجه میرسم که یک نیم کاسه زیر کاسه است و میخواهند از طریق طالب مسلمانان را خصوصاَ پشتون ها را از اسلام دلسرد و انها را دوباره به دین آبایی شان بر گردانند.

>>>   خدا خير افغانستان پيشه كنه از يك سو هزاره ها گله‌گله مسيحي ميشه ازسوي ديگر يهودي شدن دستجمعي پشتونها درپيش روست. حالا بيچاره تاجيكها، بلوچها، ابكها، سيدها و...كجابرود؟

>>>   با سلام
من به چند دلیل واضح وآشکار میتوانم بگم که واقعآ پشتون ها شباهت
های کاملی با قوم یهود دارند.
1-مثل یهودی ها ریش های بلندی دارند.
2-مثل یهودی ها ریش های خود را با هنا{خینه} رنگ میکنند.
3-مثل یهودی ها قد بلند هستند.
4-مثل یهودی ها کلاه بسر میگذارند.
5-مثل یهودی ها قالمقال وسروسدا میکنند.
6- و بلاخره مثل یهودی ها یعنی مثل اقوام خود ظالم وآدم کش میباشند . پس به یهودی ها چشم روشنی میدهم که اقوام گمشده
خود را توانسته است بعد از چندین سالها پیدا کند.
س م ع ه

>>>   سلام پدرا!
والله مثل اینکه راست نوشته کرده باشی:
اکثراًَ قسم یاد میکنند باز برخلاف قسم کار های خود را انجام میدهند بیچاره بابه مزار رهبر فقید ما را بعداز قسم به قرآن کریم و مهر امضا باز هم تقل رسانیده اند. کرزی هم قبل از انتخابات قول داده بود که بخدا چند وزارت خانه ، ولایت و سفارت خانه ها افغانی را در خارج به ما وعده کرده بود بازهم چال زد در پارلمان در حدود 120 تن از وکلا طرفدار دارد با جمع از ما مردم 43 تن 18 تن دیگر از حزب جنبش در 180 تن از وکلا باید در وزرای که کرزی پیشنهاد کرده بود باید رای بدست بیاورند ولی صرف چند رای بردن و بس ما را یک چیز گفته وکلای طرفدار خود را چیزی دیگر .
مثل قوم بابایش یهودی ها که به قوم عرب میگوید ولی حملی نمیکند.
بیچاره ای فقیر کوب از شهر بابه کو مستان

>>>   ای ای زمانیکه این مفکوره های پوچ راه می بینم افغانستان تا عبعد جور تخواهد شد او مردم غافل افغانستان تا چی زمانی فریب خارجی ها را مخوریند از خواب غفلت بیدار شویند دست به دست هم داده وطن خود را آباد کنید و همیشه تحت یک پرچم اتحاد زندگی کنید و برای جهانیان نیز به اثبات برسانید که ملت افغان هرگز فریب خارجیان را نمی خورند و جواب دندان شکن برای شان بدهید زنده باد افغانستان و زنده باد مردم غیور افغانستان ...

>>>   |سلام به هموطنان عزیز
جای شکر که خواندن ونوشتن رایاد دارید اما بهتر نمیباشد که از این افکارت بجای فتنه انگزی به اخوت ویک پار چگی افغانها که آنها از هر قوم وقبیله با شد بیند شی؟دین وایمان به عمل یک مسلمان است نه نژاد.
{حسینی}ازبلژیک

>>>   كاملا غلط هست يهودي ها داراي مدنيت اند و مردم موفق در مال داري و ثروت ا ندوزي و دولت داري بوده اند بشتون ها داراي فرهنك متنزل و بايين اند ربطي به يهوديت ندارند
--اخييم هيلشون

>>>   اكر دركسي اندكي مسلماني وايمان باشد بسر مسلمان باشد مي داند كه ريش ماندن سنت بشتون ها نيست بلكه سنت همه وكافه انبياء ميباشد برادران مسلمان وغيور افغانستان ملت ها به كجا رسيدندواز جه سخن مي زنند اما ماتا هنوز هم در تعصبات خود نهفته ايم ما بايد همه مردم مسلمان افغانستان را عينك اسلام ومسلماني ببنيم نه از عينك قوميت ملت برستي وغيره
عبدالبصير تنها قديرزي

>>>   بنده حقیر هم فکر میکند که این یک حقیقت میباشد که برادران پشتون ما از نسل یهود هستند. اما حالا که مسلمان هستند!
لطفاً اقوام دیگر را نسبت به این حقیقت فاش ندهید. نباید به اصل خود شرم کرد. در زمانش همه کافر بودند.
بنده حقیر

>>>   این یک توطئه علیه مسلمانان است و بس. هر چی که باشد حال همه مسلمان و با هم برادر هستیم رنجش های خورد و ریزه در هر ملت هست و آنقدر اهمیت ندارد که به نابودی یک ملت مسلمان بیانجامد نباید تسلیم دسایس دشمنان شویم و واضح است که یهود دشمن شناخته شده اسلام است

>>>   ای بدبختها.

>>>   باختری صاحب از زلمی جان خلیلزاد تان فکر میکنم خبر نداری نه تنها خودش یهودی شده بلکه دو پسرش هم نام یهودی دارد.
پنجشیری

>>>   جناب ابو ثاقب از کابل!
شیعه و یهود دشمن اسلام نیستند، بلکه این القاعده، طالبان و هرکسی که مثل آنان رفتار کند دشمن اسلام هستند. چرا اون مغز کوچکت را (اگر داشته باشی) به کار نمی اندازی و چشمانت را باز نمی کنی که ببینی در حال حاضر چه کسانی بیشتر از همه به اسلام و این کشور ضربه می زنند؟ اگر منظور تو از اسلام همان چیزی باشد که طالبان و القاعده در عمل نشان می دهند شاید حق با تو است که شیعه و یهود دشمن این اسلام است، چرا که با خشونت مخالفند و دوستی، آرامش و مدنیت می خواهند. اما اگر اسلام واقعی(که فکر نکنم بویی از آن برده باشید) منظور باشد، همین شیعه است که چهره واقعی اسلام را با صلح و سازش نشان می دهند و این کاملا آشکار و معلوم است. ببین در همین افغانستان هرجایی که شیعه است، آیا جنگی می بینی؟
لطفا چشمانت را باز کن و اینقدر کوردل و کور ذهن نباش

>>>   با عرض سلام به خدمت شما برادران مسلمان افغانستان از هر قوم که باشید.
برادران محترم من احسان الله یکی از افغان ها هستم و در افریقای غربی زندگی دارم و منیث کارمند ملل متحد ایفای وظیفه می نمایم خدا کند چند کلمه را می نویسم به شما تاثیر بد نکند. بعضی از افغان های ما تا هنوز هم پالیسی های کافران را نمی داند اماده به این هستیم که به کدام نوع یکی از ملت افغان را از بین ببریم و به نابودی ان خوشحالی نمایم امروز تمام ماملیک کفری کوشش به این دارید تا نفاق بین افغان ها را به وجود بیاورد تا باز هم جنگ خانه به خانه را اغاز نمایم و همیشه اجازه دادیم به بیگانه ها تا از حمافت ما افغان سوی استفاده نماید و می نماید دامن زدن به چنین کار ها کاری مسلمان نیست انسان و افغان را به جای می گذاریم به فرد افغان تا هنوز هم وقت است تا به تصیلات خود ادامه دهد و به زره قلم جواب دندان شکن را به بیگانه ها بدیهد تا جنگ پیشین به شان بیاید که به چی طور در افغاستان شکست خوردند و یک عبرت دیگر برایشان باشد
وسلام افغان

>>>   اولاً در مورید دین بیگویم که دین یک پدیده ئی میباشد به مرور زمان تغیر میکند، قبل از ظهور اسلام ما همه مسلمان نبودیم، اما نژاد اصلاً تغیر نمیکند، ما در ریشه به یک از نژاد های بزگ جهان وصل میشیم.
در مورید هزاره ها ، ازبیک ، ترکمن، تایمنی متصل میشه به نژاد زرد یا اسیایی که در لاتین میگن آزیاتیک(اسیاتیک)
هرکه میگن هزاره ها مغول است کامیلاً غلط است چون تمام نفوس مغولستان 3 میلیون، میشه چطور جمعیت بالغ به 10 میلیونی را با تاریخ 5000 ساله و تمدنی غنی ما تعلق بدیم به یک ملیت 3 میلیونی صحرا نشین. اما گفته میتانیم که دوتای شان در سرگاه از یک نژاد است آسیاتیک.
در مورید پشتون ها کامیلاً روشن است، همه تاریخ نویسان میگن پشتون از نژاد سفید سامری است، که نژاد(صامری) در اصل برمیگردد به اسرائیل باستان،
تاریخ نگار پشتون در باره قوم اش چنین می نوسد؛ قوم پشتون اولاد خالد بن ولید میباشد ما را حضرت محمد پتان نامیده (بتان در عربی تیغ زیر کشتی را میگوید ایمروز این واژه کار بورد ندارد)
اما نویسنده مزکور این را هم زکر کرده که در زبان عربی پ وجد ندارد. چیزی که من میدانم، این است پشتون یکی از قبایل ها اسرائیل میباشد .در اسر ظلم اعراب تقریباً اکثریت اسرائیل ها از سرزمین اصیل شان فراری شدن در در گوشه و کنار دنیا پراگنده شدن، عده ای از اسرائیل ها هم در شبه قاره هند در منطقه ای پتنه ساکن شدن، دام داری پیشه ای همیشه گی مردم اسرائیل قدیم میباشد، این ها همشه رمه خود را به صحرا هند به چرا گاه میبورد که بعدی ها بخاطر سرسبز بودن خراسان قدیم کم کم رو آورد به دامنه کوه سلیمان، مردم که اینها را نمیشناختند وقتکه از اینها راجع به حویت شان سوال میشد خود را از شهری پتنه معرفی میکرد. در بین مردم به پتان مشهور شد، ولی خود اینها همواره خود را پتون معرفی میکرد که به مرور زمان به پختون تغیر کرد پشتون هم واژه فارسی اش میشه.
در خراسان اینها بعد از نادر افشار ایرانی قدرت را قبزه کرد و بعد ها اسم خراسان را هم افغانستان تغیر داد.
نیگاه به کوچی ها و زمان عبدالرخمان میتاند سند در مورید گفته هایم باشد.
من در مورید تاجیک ها گیج ماندم قیافه شان مثل سفید سامری است ولی خودی شان یک روز خود را زور(آسیاتک) معرفی میکند یک روز هم سفید اروپائی (اریائی) با وجد که تاریخ بسیار کهن چند هزار ساله دارد مخصوصاً در ایران اما به تنهائی نمیتاند یک نژاد باشد.

>>>   علي مستاني اين تو نميداني كه كه قوم يهود از جمله اقوام برازنده نزد خدا (ج) است خصوصا كساني كه به او ايمان دارد و اگر قوم پشتون ها از جمله اقوام يهودي باشد بازهم برايشان افتخار است زيراكه مسلمان و سر سخت از اسلام دفاع ميكند و در اخير زمان هم لشكر مهدي اخر زمان از همين قوم خراسان است كه تعدادشان 12 هزار نفر ميباشد اما واي به حالي شما ..
ا خ س از كابل

>>>   سلام به همه،
مقاله فوق، حتی اگر به قصد نگارشی تاریخی نوشته شده باشد خیری در آن نهفته نیست، جز تفرقه میان افغانها. این که در گذشته کی از کدام ریشه بوده است را باید فراموش کرد، همه مسلمان هستیم.
دعوای دو قوم در قرآن کریم به عنوان "حفره آتش" ذکر شده است، و راه بیرون رفت از آن هم " برادر شدن به کمک نعمت خداوند (دین اسلام) است.
حال به جای اینکه پشتونها، هزاره ها، ازبک ها، تاجک ها، بلوچ ها، ترکمن ها، و غیره را دعوت کنیم که این قوم بازی های ابلهانه را کنار بگذارند و با داخل شدن واقعی در اسلام از "حفره آتشی" که انگلیسها، روس ها و کفار برای شان ایجاد کرده اند دور شوند، آنها را با اشاره به ریشه واقعی یا غیر واقعی نژاد شناسی از همدیگر دور کنیم، جز دشمنی با دین خدا کاری نکرده ایم.
پشتون از هر قومی باشد برادر اقوام دیگر افغانستان است آن هم برادر بزرگ که به جز ناموس در همه چیز با دیگران سهیم است.
با احترام
پرسوک هراتی

>>>   اگر برادران پشتون ما خوي و عادات يهودي خود را تغير ندهند افتخارات از اين بيشتر را نصيب خواهند شد.
ح-ح

>>>   سلام شما بسیار درست میګوبند مکر مسلمان هستند قوم ........

>>>   آغای هراتی: پشتون از هر قومی باشد برادر اقوام دیگر افغانستان هستند , این را نتها ما تاجیک ها باور داریم اما پشتونها خود را مالک افغانستان و ما را برده های خود میدانند، باور کنید این حقیقت دارد. به نظر مه پشتونهای از اسلام منحرف شده اند و فعلا ما آنها را مرتد میشماریم چون اکثریت آنها در قوانین خداوندی افراط کرده اند و با خداوند شدیدا در نبرد هستند و کوشش دارند تا به دلایل پوچ شان خداوند بزرگ را مغلوب بسازند. خداوند پشنونهای افراطی را سرنگون بسازد.
یک جوان تاجیک

>>>   برادران مسلمان وهموطنان عزیز صدهاسلام نثار تان باد:
کشورما درطول تاریخ مورد تهاجم بیگانگان واسلام ستیزان بوده وعلت آنرانادانی وآگاه نبودن مردم ازمزایای زنده گی دانستیم وامروز درقرن 21 که دنیا یک دهکده گشته وبهترین وسایل تخنیکی جهت نزدیکی ویکجاشدن وجود داردآیا بهتر نخواهد بودبه جای اینکه کی ازکدام قوم وتبار کدام دین ومذهب است منحیث یک عضو خانواده نیرو وقوت خودرا دراه بیرون رفت ازمشکلات کنونی بکاربریم ومشت کوبنده بردهان آنانیکه چه درگذشته و حال موجب نفاق ماشده اند بکوبیم؟ پس بیایدهمه نارسایی هاواشتباهات راکه درگذشته صورت گرفته بااندیشه های نو بازسازی کنیم درجهان امروز هیچ کس ازکسی برتری ندارد لیکن یک چیز راباید بدانیم دنیای کفر درمقابل دنیای اسلام سخت باهم وحدت دارندوجهان اسلام راپارچه پارچه ساخته اند وبدون کدام دغدغه حکم روایی میکنند وای برحال مامسلمانان که کارد به استخوان ما فرو رفته وهنوز درپی عیب جویی همدیگر هستیم بازهم منحیث برادرتان خواهش میکنم ازحرف های که باعث نفاق ودوری میگرددپرهیز کنیم جهان خوران درکمین ماهستندوخیلی ازین حرف ها لذت میبرندتابکی شهد برکام دشمنام بریزیم ما نمیگویم مشکلی وجود نداشته بوده چنین اشخاصیکه درطول تاریخ بدستور باداران خویش باتعصب مردم را ازهم دور ساختند ونفرین تاریخ برآنان بادهدف اینست که جوانان امروز وطن دیگر درین آتش نسوزند بیایید دست وحدت به هم بدهیم کاروان های صلح ایجاد بکنیم به ولایا ت سفر نمایم وبه دشمنان این خاک ثابت کنیم که دیگر ما آگاه شده ایم وفریب شما را نخواهیم خورد
ش ر ازفاریاب

>>>   او خدا حال شك و ترديد من كم كم به حقيقت تبديل مي شود من كي شاهد رفتار طلبان با مردم بودم .انها و اين ها از يك نسل و ايين اند
احمد جاويد

>>>   نواده گان اسر اییل باید که سر زمین خر اسان را تر ک گفته به مکان اجدادی شان بروند. چرا که همه بد بختی های دو نیم قرن گذ شته در افغا نستان همین ها اند.
نور

>>>   حالا خو می بینیم که همه گی نوکر یهود است و پالیسی سازان بزر گ امریکا یهود و شر کای یهودند. اگر پشتون ها یهود می بودند، شما آقایان با ایشان دشمنی نمی کردید، بلکه چاکری شان را میکردید.نژاد مطرح نیست همه فرزند آدمیم مگر کمونیست ها و لائیک ها که از نسل شادی نأنندر تال خود را میدانند که فریب داروین دروغ گو را خوده اند.

>>>   با تاسف که این مطلب واقعیت دارد. پختون ها یهودی هستند و ضد اسلام اند. طالب ها که پشتون یا پختون می باشند با استفاده از نام اسلام ، اسلام را در سراسر دنیا بد نام ساختند. این دین مقدس را دین خشونت و.... به دنیا معرفی کردند. در حالیکه مطابق آیات شریفه قرآن عظیم الشان، دین اسلام دین رافت و صلح است نه خشونت. پس پشتون ها علنا با اسلام مبارزه را شروع کرده و در سدد جایگزین کردن یهودیت هستند . خدا این قوم را ذلیل و نابود گرداند.
شهیر وطندوست

>>>   تمام روش های پشتون ها کاملا به یهود ها مطابقت دارد

>>>   حالا كرزي در صدد صلح با برادران يهودي خود است بهتر است اين قوم محترم اكنون بجاي پختونوالي يهود والي راشروع كرده به ريشه و وطن اصلي خود برگردند چراكه عملأ نشان ميدهند و دادند كه اقبال سازش و قبولي اسلام را ندارند وبا اعمال تروريستي با اسلام در ستيز اند و هركه با اسلام در ستيز باشد عاقبت ذليل ميشود
ش - رج

>>>   دوستانی که در مورد این مقاله نظریه شان را رائه داده اند، متوجه باشند که این یک مقاله تحقیقی است که از منابع مخلتف جمع آوری شده است که جناب علی مالستانی فقط آن را جمع آوری کرده است و ما نباید به این نظر باشیم و نظریات علیه وی بدهیم که غلط نظر داده و یک گروه بزرگ مسلمانهای کشور ما یهودی و اسرایلی گفته است.
با احترام - افغانهای مقیم اسرایل

>>>   با عرض سلام خدمت تمامی هموطنان عزیزم
بنده هم همانطور که سایر دوستان گفتند می گویم که این یک مطلب تاریخی و نژاد شناسی هست. ولی با توجه به مشکلاتی که فعلا دامنگیر تمام مردم افغانستان می باشد فکر می کنم که پرداختن به این مسائل سودی ندارد وجز اینکه احساسات برادران دینی ما را خدشه دار سازد فایده ای ندارد. بنا بر معلومات موثق و اسناد بصری که خود شاهد هستید مانند تلویزیون ها ،رادیوها و اینترنت ثابت شده است که حدود بیش از هزار شبکه ی تلویزیونی تصویری بر سر این موضوع که چطور بین مسلمانان تفرقه ایجاد شود کار می کنند که بیشتر آنها از راه های غیر مستقیم فعالیت دارند. و گذشته از این هزاران شبکه ی اینترنتی و رادیویی نیز در این زمینه کار می کنند. پس بیایید که به دور ازقوم گرایی با عزمی راسخ فکر وعمل نماییم که چگونه می توانیم افغانستان را از این وضعیت اسف بار بیرون کنیم.
ارادتمند همه ی شما
عزیزی

>>>   از صدها سال است که ملت پشتون بر تمام از اقوام در افغانستان حاکم بوده و انشا الله خواهد بود. اسلام را تا به هنوز پشتون نګاه کرده نه دیګر اقوام حاضر در افغانستان. جای که پشتون است اسلام در انجا است. این برای یک پشتون جای افتخار است که در تمامی ولایات قوم با غیور، اسلام پرست، پیروسنت محمدی پشتون موجود است و بالای دیګر اقوام حکمفرما بوده. ولی متاسفانه در ولایات که پشتونها در اقلیت هستند.در انجا سنت محمدی را بجا بګذار حتی از پیروی دین مقدس اسلام کسی نام نمیبرد، مانند ولایات هرات، بلخ و غیره که تمام مردم انها
خدا کند که برادران غیر پشتون ازرده نشود.
عتیق الله

>>>   در شبکه اطلاعاتی همه گی باید است اولا راجستر شوند بعد
ابراز نظر کنند.

>>>   اگر شما بی عقلان را کسی کنترول نکند سر و مغز یکدیگر را بنام این و ان خواهد خوردین.باز از طالبان گله دارید.

>>>   وطندوستی شما تفرقه اندازان با تخلص تان هیچ رابطه ندارد.
....

>>>   سلام به خوانندكان عزيز.
كسيسكه اين مقاله مقدس را نوشته كرده است برايش أفرين ميكويم كه حقيقت را هويدا كرده است,كه تا حال كسي جرعت نوشتن اين نوع مقالات را نداشت اكر حقيقت ديكري هم باشد نوشته كنيد.از كسي نترسيد.حالا أزادي بيان است.

>>>   خداوند این قوم بی غیرت را تبا کند و تبا هم کرده که روزانه 20 نفر شان مردار میشود.
آنتی بیوتیک پشتون ها

>>>   کاملا درست است بی زحمت بختون ها بیرون بشند زودتر از افغانستان

>>>   اين جاى ننك نيست كه بشتون ها از اصل يهودي باشند زيرا هيج يكي ازما مسلمانان ازابتدا مسلمان نبو دند.و مسلمان بودن يا نبودن يك مسايل عقيد ايست. اكنون بشتون ها بايد افتخار كنند كه ملت مجهول نبوده بلكه از يك قشر تمدن ساز جهان بو ده اند .
ملا اسدلله از بدخشان

>>>   او بی ادبان و بی عقلان بنی اسرایل کی بود ؟
اول معلومات کنید باز ابراز نظر.

>>>   خي افغانستان شمال ازبكها است جنوب نيمش از تاجكها ونيمي ديكش هم از از ازبكها ؟

>>>   با سلام خدمت دست اندرکاران این سایت و تمامی بینندگان!
خواستم من هم در این باره نظرم را بگویم.
اینکه قوم ‌پشتون از نژاد یهود باشد یا نباشد فرقی نمیکند. مشکل اینجاست که فعلا آنها نام اسلام را با...... خو بد میکند. از زمانی که آنها نام افغانستان را با خودخواهی و قومگرایی فغیر داده و حکمت میکند، این مملکت روی صلح را ندیده. و صلح حیچ وقت نخواهد آمد تا این قوم دست از قدرت طلبی بر ندارد.
شاید هم زمانی که دیگه مردم ده کره مریخ و یا دیگر سیاره ها برود، اینها آرام شوند.
عارف از نروژ

>>>   تشکر از این نویسنده عزیز که این حقیقت را به خدمت ما گذاشته است
دو نقطه مهم زیرا ما باید در نظر داشته باشیم:
1. من فکر میکنم که باید تاریخ انسانیت از آغاز تا حال یک بار دیگر مطالعخ شود تا معلوم شود پشتون ها از کدام طافه بد بخت انسانیت بوده است, چون جاییکه من میبینم یهودیها خوبتر از پشتونها هستند حد اقل از کشور خود دفاع میکنند, شاید که کثیف ترین مخلوق روی زمین همین طایفه باشد چون ما همه شاهد اعمال اینها در افغانستان و پاکستان هستیم, در پاکستان مردم پنجابی از شر این قوم داد میزند و در افغانستان سایر اقوام غیر از پشتونها.
2. کسانیکه غیر از پشتون ها در افغانستان زنده گی میکنند باید خود را افغانی خطاب نکنند, چون این نشان دهنده این است که شما پشتون زابان هستید, بنا بر این خود را افغانستانی بگویید خوب خواهد بود.
اگر این قوم را اسراییل به بهانه ای از دنیا جمع نکند فساد این قوم در تمام جهان گسترش خواهد یافت
یک تن از صلح و آرامش خوا هان در افغانستان و جهان

>>>   پيشگفتار:آزادی بيان مثل همه ازادی های كه يك انسان در طول عمرش دارد چه زن وچه مرد در داخل يك چوكات كلتوری واخلاقی حق مسلم هر انسان عاقل وازاد است.
در بالا چند فردی كه نظر خود را نوشته اند قابل احترام،اما كسانی هم اند كه به كلتور،نژاد ،وعقيده آن توهين می كنند.از همه بتر كسانی هم هستند كه تهديد می كنند،كه تو مقابل اسلام چنين وچنان گفته ای.اين اشخاص فكر می كنند كه نماينده الله ومحمد در زمين اند.اين اشخاص جاهل وافراطی تبر می زند به ريشه خود و خود را می اندازد به خطر.

>>>   عتيق الله خان ثابت كردي كه اسلام شما قبيلوي است نه محمدي ,زيرا كه در اسلام حكمروايي يك قوم بر غيره اقوام مردود است در حكمروايي اسلامي اساس تقوي است ان اكرمكم عندالله اتقاكم اقليت و اكثريت اساس نيست ,شما در حقيقت باعث بد نامي اسلام شدين اسلاميكه دور از علم و مدنيت و بود اسلاميكه عكاسي را تعليم را منوع قرار بدهد ان اسلام اسلام طالبانيست يعني اسلام بشتونيست و ان قسم اسلام را به خود حفظ داريد 2 مليارد مسلمان دنيا را با ان اسلامتان ازار ندهيد,اميدوارم كه به حقيقت برسيد-تشكر-
محكم تاش

>>>   پشتون ها قوم محکم به دین خود اند، جای نگرانی نیست.

>>>   >>> با سلام
من به چند دلیل واضح وآشکار میتوانم بگم که واقعآ پشتون ها شباهت
های کاملی با قوم یهود دارند.
1-مثل یهودی ها ریش های بلندی دارند.
2-مثل یهودی ها ریش های خود را با هنا{خینه} رنگ میکنند.
3-مثل یهودی ها قد بلند هستند.
4-مثل یهودی ها کلاه بسر میگذارند.
5////////////////////////// اما مانند پشتون بی ناموس نیستند
یعنی خاک مروشان افغانستان

>>>   برادران و خواهران خواننده و رای نظر دهنده،ازهر نژاد که هستید و پیرو هر مذهبی که میباشید سلام بشما. من یک پشتون هستم با خوانواده (9) نفری خویش در شهر (عکاء) اسرائیل زنده گی میکنم و افتخار میکنم که به اصلیت خویش برگشتم ویک پیام کوچک دارم به همه برادر و خواهرهای پشتونم که افتخار کنید به اصلیت یهودی خویش و یهودی بودن خود غم نخورید آرام آرام اسرائیل کبرا تشکیل خواهدشد.بااحترام
برادر هم دین وهم مذهب شما
اسحق » مقیم شهر (عکاء) اسرائیل«

>>>   مقاله نقلی این دوست هر چند قبل از تحقیقی بودن سیاسی به نظر میرسد.لازم میدانم بخاطر مصلحت های ملی چند کلیمه بنویسم.
1- ما مسلمانیم در اسلام برتری قومی وجود ندارد.اگر یهود ویا اولاد یعقوب احساس بر تری میکنند از روایات قر آن شریف استنباط کرده اند که بار بار در سورۀ بقره از فضیلت بنی اسرائیل یا اولاد یعقوب صحبت شده.اما بعدا قرآن بر تری را بر تقوی وانسانیت یاد نموده دیگر هیچ قومی بر قومی دیگر بر تری ندارد..جهت معلومات بیشتر صفحات صفحه 60 تا 65 تاریخ خورشید جهان را مطالعه نمایئد.اگر پشتونها از لحاظ نسبت اسرائیلی باشند بر تری شان در قران ذکر شده یعنی قومی بر تر حالا که مسلمان اند از لحاظ عقیده نیز بر تر لذا دو بر تری دارند... حرف آخر اینکه اسرائیل از چندین هزار کیلومتر در تلاش داشتن پشتونها در پهلوی خود است اما مردم ما حوصله زندگی با هموطن خود ندارند جای تأسف است.به همه حال پشتون ویا غیر پشتون از هر قومیکه باشند اول انسان باشند وبعد مسلمان قابل قدر اند. تشکر منیر علم

>>>   اسحق!
نباید خود را تغیر ملت داده و بنماینده گی قوم دیگر گپ زد و
و انرا توهین کرد.
حیدری افغان

>>>   معلومات علمي و اخلاقي كه محترم "اسحق" نگاشته اند،بر علاوْهْ اينكه براي همهْ ما آموزنده است درسي است براي كسانيكه ميخواهند تخم نفاق را نفهميده و يا آگاهانه به نفع دشمنان وطن در بين ما افغانها بپاشانند .
علي گوهر فرزند هزارهْ ملت بزرگ افغان

>>>   ما مردم تفرقه انداز واز رنج درد روزگار هیچ عبرتی نمیگیریم.
وطن ما تکه تکه مردم ما زار و خوار دست دراز بی دیار اطفال ما کسیف وچتل بی موزه و بی خانه زیری خیمه ولی ما صاحبان خانه گرم و تخت نرم صاحب کمپیوتر و موتر هنوز هم انها را نمیگذاریم به خوشبختی خود ناهیل شوند از این و ان ما استفاده کرده ما منافقان انها سرگردان .بس است پسر افغان ملتت در غم و خون غرق شده و اجازه بدتر شدن انرا نداری.
پاینده با افغانستان
مرگ به دشمنان داخلی و خارجی وطن ما.
افغان

>>>   این چه حرف می زنید چرا مردمافغانستان را نه میگزارید راحت زندگی کند همه دوروغ است لعنت بر کسی که در بین ملیت افغان تفرقه می اندازد اسرایل غلت کرده است که جنین چیزی را دنبال میکند

>>>   ازآنجايكه ظاهرشاه بادشاه سابق بشتونهانيزادعاي يهوديت خودراوقوم خودرا به خبرنكارايتالياي مطرح كرده بوداحتمال داردآقاي كرزي هم يهود بودن ويهودي شدن قوم خودرابعدازمدت زمان ازروي مجبوريت وكشمكش هاي سياسي رسما قبول واعلان كندزيرا تاجك ها آرام نمي ماندكه هميش ازروي تقلت كه رواج وخصلت يهودي ها است حكومت كند_
بااحترام _اميرمبارز_

>>>   در حقيقت اين يك واقعيت است. همه كردار و اعمال بشتونها كاملا مشابه به يهودي ها است كه از جمله بيمان شكني وفا نكردن به عهد و بيمان. و به قدرت رسيد به هر قيمتي كه باشد. قسميكه همه شاهد استند وقتي نادر غذار در قران مهر كرد و بعدا ديديم كه حبيب الله خادم دين رسوال الله را با چي بي رحمي به شهادت رسانيد و همچنان در قسمت چرخي هم چين نمود كه بعد غلام بچه او اين خايين تاريخ را به قتل رسانيد.

>>>   مردم افغانستان باید بین هم بسازد هیچ کشور برای افغانستان دلسوز نیست تاخود تصمیم برای آبادی کشور نداشته باشد
احمدی ازایران

>>>   السلام علیکم ورحمته الله وبرکاتو هو:-
امابعد:-
برادران وخواهران عزیزم بیاید بیبنیم که ما کی هستیم و چی باعث شده است روی این مسایل نظریات خویش را بدهیم من یک عرب هستم و فعلا ساکن افغانستان میباشم وبعضی دوستان برایم میگویند که پدران شما مشرکین عرب بوده اند ویعضی ها میگویند که پدران شما از جمله اولیا بوده اند که در کابل به جهاد امده بوده اند مهم اینست که من کی هستم خداوند متعال فرموده است که متقی ترین شما نزد من محترم است من با بابایم کار ندارم گوسفند از پای خود بزاز پای خود دشمن مارا فریب میدهد خر نشوید

>>>   متاسفانه اسرائیل می خواهد با این ترفند برادران پشتون را یهودی کند و به اسرائیل ببرد.
جالب این جاست پروژه ی مشابهی در کردستان در جریان است.
آن ها فهمیده اند چگونه خاورمیانه ی بزرگ یهودی را درست کنند.
خود مسلمانان را باید به جان هم بیندازند.
مسعود بارزانی هم اعلام کرد که از نسل ساموئل بارزانی حاخام یهودی قرن 17 بوده است.
در مورد کشور خیالی پشتونستان چیزی شنیده اید؟
دولت های غربی قرار است در محل افغانستان پاکستان و شرق ایران و غرب چین کشور بزرگی به نام پشتونستان درست کنند و ساکنین غیر پشتون این ناحیه باید قتل عام شوند.

>>>   بلآخره اصلیتش شان ظاهر شد

>>>   سلام به خواننده های عزیز این همه تبلیغات دشمنان ملت غیور افغانستان عزیز است . کسیکه این متن را نویشته در اصل خود ایشان یهودی نسب است و کسیکه این ګفته ها را تعید کرده به اندازه غول هستند که بالای یک نوشته صفه انتر نیتی هم بازی میخورند. و سلام کوشش کنید که هوشیار باشند.

>>>   اواره شدن چندین میلون انسان از افغانستان شاهد بر آن است که پشتونها با کمال زیدیت و خود خواهی‌ اثبات میکند که آنها نسبت صد در صد با یهودیان دارند

>>>   اگراین واقعا راست باشد باز هم ما پشتون-افغان هستم وطن ما افغانستان است دین اسلام است برادران مان هزاره-تاجک است.
قدرت

>>>   سلام کاملا غلط است در کابل ببنید چقدر دری زبانها به دین عیسویت و یهودیت تبدیل میشود ولی پشتون ها در مقابل عقیده قوی خودرا از جان و مال همه چیز تیر میشود و قربانی میدهد. ویک چیز دیګر هم یاد اوری میکنم
ا

>>>   پشتون ها نمی توانند که بیهودی باشند به دلیل اینکه یهودیها بسیار متمدن می باشند در حالی که پشتون ها امروزه به......و تروریستها و بی تمدن ترین روی زمین شهرت پیدا کردند.

>>>   خوب اگر پشتون های اولاد یهود نیستند پسی کی هستند؟؟؟ جائی شک نیست که اولاد یهود و اسرائیل هستند و همین اسلائیل حالا از حماقت و قوم گرائی اینها استفاده کرده می خواهد دنیای اسلام را ضعیف بسازد لطفا پشتون ها هوشیار شوید و از قوم پرستی و تعصب دست بردارید ورنه دنیائی تان خو به کوچی گری و آدم کشی و وحشت افگنی تیر شد و اخرتتان هم چیزی جز دوزخ نخواهد بود لطفا لطفا لطفا پشت پختون والی و........ را رها کنید و بیاید و به مسلمان بودن خود و مسلمان بودن تاجک و هزاره و ازبک فکر کنید

>>>   سلام‌به همه .من در جواب آن برادر که گفت بود که هزاره‌ها از نژاده چنگیز بود یا نه.اولا همه میداننند که چنگز و مغولان حدود ۶۰۰تا ۸۰۰ ساله قبل به وجود آماده بودن(دقیقا یادم نیست)ببخشید و این در حالی‌ است که هزاره‌ها قدمت چندین هزار سال را دارند و ساکنان اصلی‌ و اولیه افغانستان هستن. دوما" زبان داری ریشه زبان فارسی امروزی از مردم هزاره است . (لطفا در مورد تاریخ متعصب نباشید و حقیقت را بیان کنید)با تشکر م.ا

>>>   گوینده محترم شما از حما قت ا فغا نستان را به فروش رسا نیده اید پشتون ها را تخر یب مکن پشتون ها زد یهودی فعلا درچنگ است اگر خداوند چ کا میاب ساخت با تو نیز محا سبه خواهد کرد
تشکر

>>>   (باز هم محاسبه میکنید) هیچوقت از درنده خویی دست نمی بردارید شما هرچی با انسان زندگی میکنید باز هم درنده خو هستید مطمن باشید تا یک نفر (پ---ری) در این سر زمین باشد حق تمام اقوام را از شما پشتون های یهودی صفت خواهد گرفت ودیگر هیچ وقت کامیاب نخواهید شد انشاالله

>>>   من در این فکر هستم که هم افغان هستیم اما پشتون ها نسل دیکر ندارند به جز از یهودیان پشتون ها همیشه قوم پرستی را دامن می زنند و در وطن فروشی یک مهارت خاص دارند و همیشه نوکر پاکستان و قدرتهای دیکری ګردیده اند ومی ګردند .
و این باید برای شان فهمانده شود تا از جاطلبی قوم پرستی ګاهش یابد .
کابل

>>>   عرض سلام وادب دارم خدمت خواننده گان به خصوص هموطنان گرامی ام اینجانب عبدالخبیر یکی ا از دید کننده گان این صفحه هستم ثریا بها با یک خبر تصادفی برخورد کرده وابراز نظر کرده هیچ اهانتی به پشتون ها نکرده میزان عقل مارا در واقع به آزمایش گرفته است او خارجی است اما به پشتون های ما اهانت نکرده فقط گفته که پشتون ها از نزاد اسرائیل هستند پدر حضرت ابراهیم هم بت پرست بود نیاکان ما فارس های افغانستان نیز آتش پرست بود پدر حضرت محمد (ص) نیز غیر مسلمان بود پس چرا تیشه به ریشه خود زده و به یک دیگر اهانت میکنید امریکا متشکل از هرقوم وقبیله است کسی جرات اهانت به یک قوم را ندارد چون بد بختی از نفاق است از اهانت به هم میهن بپرهیزید واز هم دیگر در مقابل دشمن محافظت کنید.زنده باد احمد شاه مسعود که دشمن منافق بود وافغان وافغانستان را دوست داشت.
(ماملت واحدیم باهم یکسان.....که اشاره کرد انگشتش بر.........که این تاجک است واین هزاره واین افغان)
با احترام عبدالخبیر پنجشیری

>>>   سلام خدمت همه
من جر و بحث، گفتگو، توهین و دشنام و همه و همه را خواندم، لیکن یک حرف است که چنین امری برای افغانستان یک آزمون است زیرا ملت بزرگ افغانستان یک بار دیگر در معرض توطیه های خصمانه قرار گرفته و برادران را علیه همدیگر برای منافع خود شان تحریک میکنند.
این امر از یکسو بستر طرح برنامه های شوم را برای آنانی که میخواهند یک بار دیگر از روزنه تعصبات قومی و نژادی در افغانستان رخنه کنند هموار میکند. لطفاً منافع خویش را در برابر بیگانه تشخیص و در برابر برنامه های اجنبی یک دست عمل کنید ورنه تک تازی شکست به بار دارد و یک عمر ذلت و خواری در پی.


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است