رابطه مستقیم امنیت و سیاست داخلی
ما قوانین درستی داریم اما مشکل در عدم تطبیق قوانین است. برخی قوانین ما نیاز به اصلاحاتی دارند اما قوانین موجود برای جلوگیری از فساد کافی است 
تاریخ انتشار:   ۲۲:۵۰    ۱۳۹۲/۱۱/۱۶ کد خبر: 65844 منبع: پرینت

امنیت موضوعی است که مردم افغانستان خواهان آن هستند و یک بعد اساسی دارد. تامین امنیت بر سه بعد استوار است: بعد خارجی، بعد داخلی از نقطه نظر نظامی و پولیس، بعد حکومتداری.

زلمی رسول نامزد انتخاباتی سال 1393 موقعیت افغانستان را حساس اعلام می کند و می گوید: تنها نظام معتدلی تضمین کننده آینده کشور است که کشور را به سمت ثبات سیاسی ببرد. امیدوارم در این موقعیت حساس کشور مسوولیت تاریخی خود را ادا کنم و از تیمی حمایت کنم که از اعتدال، برابری و سازندگی نمایندگی می کند.

محترم زلمی رسول با آرزوی صورت گرفتن این مناظرات در فضایی سالم گفت: امید است مردم افغانستان در این فضا نقطه نظرات ما را دریابند و برهمان اساس انتخاب خود را داشته باشند. آرزوی ما یک انتخابات شفاف است که نتیجه آن مورد قبول تمامی مردم افغانستان باشد و ثبات را به ارمغان آورد. بر همین اساس در رابطه با امنیت و سیاست داخلی باید گفت: رابطه مستقیمی بین امنیت و سیاست داخلی وجود دارد و وظیفه ما است که امنیت را تامین کنیم.

وی در رابطه با راهکارهایش برای تامین امنیت سرتاسری در دوره کاری اش اظهار داشت: امنیت چیزی است که مردم افغانستان خواهان آن هستند و یک بعد اساسی دارد. تامین امنیت بر سه بعد استوار است: بعد خارجی، بعد داخلی از نقطه نظر نظامی و پولیس، بعد حکومتداری. در بعد خارجی کوشش می شود علیه تروریست هایی که در خارج از کشور حمایت می شوند و به داخل افغانستان می آیند خانه ای بسازیم تا کمک به تشدد گرایی و ترویزم ضد افغانستان به ضرر خودشان تمام شود. همچنین تلاش می شود تا آنها را متقاعد سازیم همکاری مشترکی برای آوردن امنیت و مقابله با تروریزم داشته باشیم. درکنار این باید قوای نظامی هم تقویت شود.

این نامزد ریاست جمهوری با اشاره به اینکه قوت های نظامی تجهیزات بیشتری را نیاز دارند تا بتوانند وظیفه خود را بهتر به انجام برسانند تصریح کرد: تلاش ما برای تجهیز، تقویت و آموزش این نیروها ادامه خواهد یافت. بعد سوم یعنی بعد سیاست داخلی و حکومتی است. شکی نیست که بخشی از ناامنی ها مربوط به حکومت ما است. با استفاده از حکومتداری سالم و غیر متمرکز قانون را تطبیق می کنیم تا کسانی که بخاطر عدم تطبیق قانون تفنگ به دست گرفته اند به صلح و امنیت افغانستان کمک کنند. باید قوای امنیتی خود را آماده بسازیم تا در صورت عدم موافقت بتوانیم در برابر مخالفان مقابله کنیم و سپس با روی کار آوردن حکومتی سالم ابعاد دیگر امنیتی را عملی بسازیم.

محترم زلمی رسول در رابطه با قرارداد امنیتی بیان کرد: ما تمامی مفاد این قرارداد را دیدیم که به نفع افغانستان باشد و حاکمیت ملی کشورمان را تضمین کند. این قرارداد امنیتی جزیی از قرارداد استراتژیکی است که پیش از این امضا شده است. این قرارداد از شورای ملی گذشته و توسط لویی جرگه مشورتی تایید شده است. امیدواریم با امضای این قرارداد امنیتی صلحی پایدار در افغانستان حاکم شود. مخالفان افغانستان که تفنگ به دست گرفته اند در چارچوب قانون اساسی افغانستان می توانند در حیات اجتماعی و سیاسی افغانستان زندگی کنند و وظیفه حکومت است که امنیت را برای آنها مهیا بسازد. پروسه صلح روان است و امیدواریم بتوانیم به نتیجه ای مطلوب برسیم. مخالفینی که مکاتب ما را می سوزانند، مساجد ما را بمباران می کنند، مردم ما را می کشند و سربازان ما را به اسارت می گیرند دشمنان افغانستان هستند. تا جایی که می توانیم باید با آنها مبارزه کنیم. پروسه صلح باید پیش رود و جنگ تنها راه حل نیست. مجرمان جنگی همچنان مجرم محسوب می شوند و بر مردم افغانستان است که آنها را به جزایشان برسانند.

این نامزد ریاست جمهوری در خصوص راهکارش برای مبارزه با فساد ابراز داشت: فساد اداری چون سرطانی در افغانستان بوجود آمده است و در کنار نبود امنیت یکی از مشکلات مردم افغانستان به شمار می آید. ما قوانین درستی داریم اما مشکل در عدم تطبیق قوانین است. برخی قوانین ما نیاز به اصلاحاتی دارند اما قوانین موجود برای جلوگیری از فساد کافی است. فساد اداری رابطه مستقیمی با حکومتداری خوب دارد. حکومتداری سالم همراه با تطبیق قانون دو بعد بسیار مهم در مبارزه علیه فساد اداری هستند. در عین حال مسایلی که در قراردادها مطرح می شوند بسیار مهم هستند چون می توانند جزئی از فساد اداری باشند. اینکه به چه ترتیبی و به چه منظور یک قرارداد به کسی داده می شود؟ آیا آن قرارداد به نفع افغانستان است یا خیر؟ و.... همچنین کنترلی جدی بر پولی که در افغانستان و در پروژه ها به مصرف می رسند لازم است. قوه قضاییه باید مستقل و پاک باشد. یکی از مشکلات کنونی ما این است که قوه قضاییه پاک نیست. اگر قوه قضاییه پاک نباشد نمی توان قوانین را تطبیق کرد. با تطبیق قوانین و قوای سالم می توان فساد اداری را از بین برد.

وی معتقد است: آینده ثبات سیاسی افغانستان در گرو اعتدال، برابری و سازندگی است. زمان ماجراجویی در افغانستان به پایان رسیده است و تنها نظامی می تواند ثبات سیاسی کشور را حفظ کند که این برنامه ها را در راس برنامه های حکومت خود داشته باشد. براساس قانون اساسی ما در نظامی ریاستی هستیم. قانون اساسی توسط لویی جرگه تصویب شده است و در ده سال گذشته تحت همین قانون زندگی می کند. سیستم پارلمانی ایجاب می کند که پارلمان افغانستان دارای احزابی باشد که توسط انتخابات پارلمانی و با استفاده از دموکراسی سیستم پارلمانی را تطبیق کرد. این مساله هنوز در افغانستان وجود ندارد. امیدواریم انتخابات پارلمانی افغانستان براساس احزاب صورت گیرد. افغانستان آماده یک نظام فدرالی نیست و این به معنای رژیم متمرکز نیست. تمرکز سیاسی بسیار مهم است که باید موجود باشد اما می توان سیستم را بر ولایات افغانستان غیر متمرکز بسازیم تا آنها بتوانند تصامیم خود را نظر به پروژه ها، پول و بودجه خودشان بگیرند تا از بوروکراسی که مانع از استفاده درست پول داده شده می شود جلوگیری شود. پس یک سیستم متمرکز سیاسی و یک سیستم غیر متمرکز در صورت اقتصادی لازم است.

وی با بیان اینکه تمام زندگی اش را برای مبارزه با دموکراسی گذرانده است گفت: بزرگترین آروزی من این بوده است که روزی در افغانستانی زندگی کنم که مردم آن بتوانند سرنوشت خودشان را تعیین کنند. من تعهد می کنم که دموکراسی را در افغانستان نهادینه بسازم. حقوق بشر حقوقی انسانی است که همه باید به آن احترام بگذاریم. این مساله هم در قانون اساسی و هم در اسلام آمده است و باید به صورتی جدی تعقیب شوند. زنان نیمی از نفوس افغانستان و مادران ما هستند که در جنگ های افغانستان صدمات بسیاری دیدند. آنها نسبت به وطن صادق هستند و حق دارند سهمی در جامعه ما داشته باشند. به همین خاطر است که معاون دوم خود را یکی از زنان غیور کشور انتخاب کردم. ما شعارگونه پیش نرفتیم و ثابت کردیم که می خواهیم چه حقی به زنان افغانستان بدهیم. اگر مردم افغانستان به من اعتماد کنند حداقل بیست درصد از اعضای کابینه متشکل از زنان و پنجاه درصد از جوانان خواهد بود. بزرگترین دستاوردی که طی ده سال گذشته داشتیم آزادی بیان و مطبوعات است. ما نه تنها این آزادی را حفظ بلکه آن را تقویت می کنیم چون یگانه راهی است که مردم می توانند از آن طریق حق خود را بدانند.

محترم زلمی رسول در پایان تاکید کرد: زن باید بداند حقش چیست و این تنها از راه تعلیم و تربیت امکان پذیر است. هر قدر زنان ما به تحصیلات روی آورند به همان اندازه از حق خود آگاه می شوند. در این صورت است که می توانند از حق خود دفاع کنند. امنیت، صلح، حکومتداری سالم، مجادله ضد فساد اداری و تقویت حقوق زنان و بشر خواسته های مردم ما است و ما به تمامی این خواسته ها احترام می گذاریم. در صورت گرفتن رای اعتماد تمامی این خواسته ها را تطبیق می کنیم. بر این عقیده ایم تیمی که بر اعتدال، برابری و سازندگی ساخته شده است در انتخابات پیروز می شود.

کد (30)


این خبر را به اشتراک بگذارید
نظرات بینندگان:

>>>   وزارت خاجه از جمله فاسدترین وزارت در زمان وزارت شما بود شما که یک وزارت را اداره نتوانستید چطور باور کرد که کشور را اداره میکنید ؟ انهم یک شخص سالخورده ومتقاعد.
دوراندیش

>>>   کسی که از خارج آمده باشد هیچگاه خدمت گار مردم شده نمیتواند چون حس وطنی در سرش موجود نیست. این حرف های این کاندید تمامش گپ مفت است و مردم ما باید این موضوع را در نظر داشته باشند ونگذارند که رایشان به هدربرود.
کوهستانی

>>>   این عاجز فقیر ادم ناقی خوده زحمت میدهد
شهروند

>>>   بشرم خجالت بکش اوبرنامه بود که گفتی اگر تو پول هم مصرف کنی مردم حالی هوشیار شیده

>>>   جناب زلمی رسول بلحاظ خدا بگزار این وطن آرام وآرام باشد قسمیکه مردم افغانستان از خودت معلومات دارند تمام عمر خوده به صفت یک مزدور ویایدو خاندان ظاهر شاه گزشتاندی یک غلام یک مزدور هیچگاهی حتی قدرت عادی ترین ماموریت را نمیداشته باشد خودت نه نفوذ مردمی داری نه شناخت نه محبوبیت نه پشت کار نه هیچ ..خلاصه اینکه مقام ریاست جمهوری است که خودت به صفت یک مدیر یک مکتب هم درافغانستان کار کرده نمیتوانی ونه استعداد آنرا داری.
به پاس خدماتی که سالها درخاندان ظاهر شاه کردی ظاهر شاه جبرا خودت را بالای کرزی وزیر خارجه ساخت که وزارت خارجه وسفارت خانه هارا تا حد اخیر بدنام وتباه کردی سفارت خانه های ما درخارج میدان بزکشی جور شده بود البته درزمان وزارت خارجه خودت ضعیف ترین وزیر کابینه بودی با این ضعیفی آیا میتوانی ریاست جمهوری را پیش ببری هم خودت هم معاونت هردو ضعیف ایکاش احمد ضیا کمی اداره وزبان میداشت که هردو نه اداره دارید ونه هم زبان
فقط همین قدر میگویم که حالا هم سر وقت است وبه کرزی بگو که نمیتوانم یک کاندید دیگر برای خود انتخاب کنید ومن از عهده این کار برآمده نمیتوانم.
وباید گفت که یک کسی که سالها مزدور یک خانه باشد ابدا رییس جمهور شده نمیتواند

>>>   کوستانی عزیز
فکر میکنم تمام گپ و ابراز نظرت برای تمام نامزادان یکسان است.

>>>   داکتر صاحب زلمی رسول ،انسان معتدل و میانه رو هستی دوستت دارم،اما در بودن داکتر صاحب عبدالله عبدالله انتخاب جز ایشان ندارم ،ولی انتخاب دومم خودت هستی موفق باشی
اجمل(پنجشیری)

>>>   او مردم ظاهر شاه چی کرد تمام مردم ماره به تاریکی نگاه کرد اجازه پیشرفته بع کسی نمی داد... تو تیم کرزی

>>>   انسان خوب وخير خواه استي تعصب نداري بعد از
داكتر عبدالله گزينه دوم استي خير ببيني رحمت خداوند
بالا يت پيروز باشي.

>>>   شما و دو معاونین شما ازموده شده هستید کدام دستاورد ندارید بنا ازموده را ازمودن خطاست .
حشمت

>>>   اين شخص هيچ كاره نيست همه مصرف بي حدوحصر را كه ميكند از پول بانك هاي دولتي توسط كرزي صاحب پزداخت ميشود اگر به اثر تقلب زياد اين فرد كامياب شود اين معني را دارد كه كرزي صاحب برنده انتخابات شده ومدويدوف رسول صرف به نام ودر ظاهر رئيس است

>>>   داکتر صاحب اگر خیر ملت را میخواهی بهتر است بنفع داکتر عبدالله بگذری۰

>>>   این همان شخصی است که با گروپ کاریش حمید صدیق و عبدالحی حیدر وزارت خارجه را تباه کرد. اگر میخواهید اقغانستان کاملا از بین برود، به جناب ایشان رای بدهید

>>>   در مورد وعده دروغین کاندیدان و بالخصوص به توانای های زلمی رسول و معاونینش.بلی ! ضرب المثل عامیانه ما است که : هر انسان از گزشته اش معلوم میشود .آقای زلمی رسول را میتوانیم که از دوره کاری اش در وزارت امور خارجه کشور مقایسه نماییم.آقای احمدضیا مسعود را از معاونیت اول دوره اول ریاست جمهوری کشور مقایسه کنیم.
و در اخیر محترمه حبیبه سرابی خانم که عنقریب دوره های اخیر از عمرشان را میگذراند, از دوره که در ولایت بامیان باستان والی بود مقایسه کنیم. که خبر نگار طلوع نیوز ایشان را ... بی آبرو ساخت از روی اینکه خدا ببخشد آقای جواد ضحاک رئیس شورای ولایتی آ ولایت را , که در راه غوربند وقتیکه از کابل به بامیان میرفت ایشان توسط راه زنان در آن منطقه به شهادت رسیدند و او نیز سرابی را مسخره کرده بود توسط اینکه اگر سرابی برای مردم وعده داد که من سرک قیر میکنم اما نتوانست ولی من میتوانم که سرک کاگیلی برای مردم بسازم و هم چنان آقای ضحاک سرک هارا کاگیل هم کرد و دیگر اینکه سرابی برای مردم وعده داد که من برای شما آب آشامیدنی می آورم و آب زراعتی می آورم, توسط ایجاد بند و نهر آب. ولی سرابی نتوانست که آن را انجام دهد, اما من میتوانم که با تشویق و ترغیب ابلاغ و دادن تصدیق نامه و تشویق نامه برای مرکب های مردم میتوانم این مشکل را به آسانی مرفوع سازم , که آن را هم جواد ضحاک انجام داد. دیگر اینکه سرابی وعده داد برای مردم که من در ولایت بامیان بند برق میسازم و در خانه های مردم برق می آورم ولی نتوانست ولی من میتوانم که در بازار بامیان و در چوک این ولایت الکین آویزان تا مردم از روشنی آن استفاده کند و خانه های این مردم را نیز توسط نور الکین روشن نمایم, که آن را هم انجام داد بلی مسلمانی و انسانیت در عمل است که باید زعیم ملت ومملکت هر چه را برای رعیت خود میگوید به آن عمل کند , یعنی عمل نیک مطابق به چوکات قانون .
طرفدار حقوق ملت و طرفدار وطن دوستی و انسان دوستی.


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است