متفکر جهان در لجنزار تفکر قبیلوی غـرق شـده است؟
وقتی 3000 طالب به جرم کشتار مردم بی گناه، ارتش و پولیس افغانستان در بازداشتگاه بگرام زندانی می شوند، باید 3000 نفر از غیر پشتونها نیز در زندان بگرام انداخته شوند تا تعادل قومی در جنایت در کشور بر قرار شود 
تاریخ انتشار:   ۰۸:۱۷    ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ کد خبر: 65653 منبع: پرینت

داکتر اشرف غنی احمدزی مشهور به "متفکر جهان" بعد از نمایشنامه افتضاح آمیزی در منزل جنرال دوستم و اظهارات بازاری و حرکات روانی، در یک گفتگوی اختصاصی با تلویزیون یک افغانستان مطالبی گفت که به هیچ منطقی درست نمی آید. در مقاله کنونی تلاش صورت گرفته که چرا ایشان بسیاری اوقات تعادل فکری و منطق علمی خود را از دست داده در لجنزار قبیله گرایی می لغزند.

داکتر غنی در این مصاحبه شان در واکنش به اختلافات پیرامون هویت افغان که در این اواخر توسط گردانندگان تلویزیون ژوندون باعث بحران قومی در کشور شد، اشاره نموده فرمودند که همه خرده هویت ها باید در زیر "هویت بزرگ افغان" جمع شوند. همچنان در بخشی مصاحبه شان داکتر غنی سیاست نا متعادل قومی حکومت کرزی را انتقاد نموده و با اشاره به هزاره های افغانستان گفتند که برادران و خواهران هزاره بطور اساسی "عقده های تاریخی" خود را در چند سال اخیر حل کردند. همچنان ایشان معاونین رییس جمهور کرزی را نتیجه سیاست "نا متعادل" قومی افراد بی تجربه و فاقد شایستگی می دانند.

داکتر غنی سیاست زندانیان طالب در بازداشتگاه بگرام و حملات شبانه نیروهای ناتو بر سر خانه های پشتونها را از لحاظ قومی نا "متعادل" نامیدند. به نظر ایشان" آیا این متعادل است که فقط 98 در صد گوینده یک زبان (پشتون ها) در زندان بگرام بودند؟ آیا این متعادل است که اکثریت حملات شبانه بالای خانه های گوینده یک زبان صورت می گیرد؟ معلومدار که متعادل نیست"

چرا تفکر قبیلوی غنی بر "تفکر جهانی" او مسلط شده است؟
متأسفانه بسیاری صحبت های جناب داکترغنی بحیث یکی از نظریه پردازان نظام سیاسی کرزی نه تنها مضحک به نظر می رسد، بلکه بسیار نگران کننده نیزاست. در تمام صحبت های ایشان تفکر قبیلوی او نسبت به دانش ایشان چربی می کند. افزون بر آن تکلیف روانی وی نیز قابل نگرانی است.

در مورد اینکه سیاست متعادل قومی در حکومت افغانستان وجود ندار و جای شایسته سالاری را دلالان قومی منسوب به پشتون، تاجک، هزاره و ازبک گرفته است، کمتر اختلاف میان آگاهان افغانستان وجود دارد. ولی مقصر کی است؟
آیا جناب غنی بحیث یکی از مهندسان نظام متمرکز قبیله محور با دو معاون تشریفاتی منسوب به اقوام غیر پشتون نبودند که چنین ساختاری را ترجیح دادند بجای نظام متعادل از لحاظ د انش و لیاقت در قانون اساسی افغانستان توسط نیروی غرب تحمیل نمودند؟ آیا بر اساس همین فورمول جناب احمدزی با جنرال دوستم که او را قبل از همه خود ایشان جنایت کار می شمارند یک ائتلاف بدنام را تشکیل نداده اند؟

نگرانی داکتر غنی این است که هزاره ها باحل" عقده های تاریخی" شان در 12 سال اخیر باعث برهم زدن تعادل قومی در کشور شده است. این نظریه وی شبه به منطق حشمت غنی احمدزی برادر ایشان نماینده کوچی ها است که فکر می کند خیزش هزاره ها بویژه در عرصه آموزش و پرورش باعث برهم زدن منافع پشتونها و قبل از همه کوچی ها شده است. این در حالی است هر آنچه هزاره های افغانستان در 12 سال اخیر بدست آورده اند، محصول زحمات و تلاش خود شان است، نه ثمره کمک و حمایت دولت قبیلوی افغانستان.

تفکر برتری طلبی و سوء استفاده از نام "افغان" و "افغانستان آقای داکتر غنی با جنرال طاقت و یون کدام تفاوتی ندارد. داکتر غنی تلاش می کند تحت نام "هویت بزرگ افغان" پروژه نا تمام "هویت براندازی" اقوام غیر پشتون راکه از زمان عبدالرحمن خان شروع شده و تا به امروز به اشکال مختلف ادامه داشته است، ادامه بدهد.
در مورد "هویت بزرگ" افغان بطور خلاصه باید گفت که متأسفانه هویت "افغان" میراث استعمار انگلیس از زمان" بازی بزرگ" است و امروز بد نام ترین هویت در سطح جهانیست که با تروریسم طالبانی، قاچاق مواد مخدر، زن ستیزی و جهالت گره خورده است و مردم این کشور در بزرگترین بحران هویت گرفتار هستند. فکر میشود سوء استفاده و برتری طلبی در تحت نام"افغان" دیگر به همه روشن شده است. ازینرو نه همه به هویت افغان افتخار می کنند و نه "افغان ملت" در تحت این نام ساخته خواهد شد.

غنی احمدزی کی است؟
واقعیت این است که تا پیش از یازدهم سپتامبر 2001 کسی بنام داکتر اشرف غنی احمدزی در افغانستان و در میان محافل دانشگاهی و علمی افغانستان نشنیده و یا کدام اثری را از ایشان نخوانده بود. اما بعد از یازدهم سپتامبر آقای غنی با لشکر امریکا و ناتو به عنوان دانشمند، تکنوکرات و اخیراً "متفکر دوم جهان" وارد سیاست افغانستان شدند و ایشان یکی از چهار نفر از طراحان نظام سیاسی موسوم به" داکتران امریکایی بدون سرحد" در کنار داکترخلیلزاد، داکتر جلالی و داکتر احدی هستند. ایشان از غرب متأسفانه بجای علم و دانش با خود "تفکر برتری طلبی قبیلوی نوع غلجایی گرایی را آوردند و تلاش کردند در سایه ماشین جنگی، پول و سیاست غرب اندیشه های قبیلوی شانرا در سیاست کادری، معارف، اقتصاد و فرهنگ پیاده نمایند.

واقعیت این است که اکثریت مردم افغانستان چه پشتون و چه غیر پشتون از جنگ و ترور خسته شده اند و خواهان زندگی با عزت در صلح، امنیت و رفاه هستند، ولی تروریسم طالبانی برخاسته از فرهنگ قبیلوی در تحت حمایت پاکستانی ها، سعودی ها و تروریسم بین المللی نه تنها صد ها قربانی از میان پشتون ها می گیرند، بلکه غیر پشتون ها هم آرامش ندارند. جنوب افغانستان که کانون خشونت است محدود نمانده همه کشور را فرا گرفته است. جای تأسف است که چنین وضعیتی ادامه دارد و هیچ چشم اندازی برای کاهش آن دیده نمی شود.

داکتر غنی بحیث یک دانشمند انتروپولوجیست بجای اینکه جامعه شناسی کنند و مشکل شناسی کنند در پر تو دانش و تکنالوژی معاصر راه های حل علمی و ملی جستجو کنند، ایشان در سایه تفکر قبیلوی و بر تری طلبی نژادی به اشکال مختلف از تروریسم طالبانی به عنوان فرزند قبیله حمایت می کنند. هم چنان ایشان بجای اینکه ریشه یابی کنند که چرا کانون خشونت ها عمدتاً در جنوب افغانستان و هم در شمال در هر جای که جمعیت ناقلین پشتون زندگی می کنند، همانجا تروریسم طالبانی سر بلند می کند، ایشان ناراحت هستند و افسوس می خورند که "تعادل" در خشونت و دهشت افگنی میان شمال و جنوب مراعات نمی شود. به باور ایشان این غیر عادلانه است که خانه های مردم پشتون در جنوب توسط ناتو مورد حمله قرار می گیرد ولی در شمال صورت نمی گیرد. هم چنان ایشان این را غیر عادلانه و نا "متعادل" می دانند که 98 فیصد زندانیان بگرام از قوم پشتون بودند و اقوام دیگر چرا در زندان بگرام نیستند.

از دید آقای غنی وقتیکه نا تو 50 خانه پشتون را به ظن حمایت از تروریسم و یا لانه های تروریسم را در جنوب مورد حملات قرار می دهند، باید 50 خانه غیر پشتون را نیز بمباردمان کنند تا تعادل قومی در کشور برقرار شود. به همین گونه وقتی 3000 طالب به جرم کشتار مردم بی گناه، ارتش و پولیس افغانستان در بازداشتگاه بگرام زندانی می شوند، باید 3000 نفر از غیر پشتونها نیز در زندان بگرام انداخته شوند تا تعادل قومی در جنایت در کشور بر قرار شود.

وقتی یک "متفکر جهانی" در لجنزار تفکر قبیلوی و خشونت طالبانی غرق می شود از طالبان جاهل و غافل از دنیا چطور می توان انتظار داشت که ترک خشونت کنند و از زیر تاثیر پاکستان بیرون شوند. همچنان وقتی یک تحصیل یافته غرب "تعادل قومی" را در کشوردر رقابت در جنایت می بیند، از تفکر طالبانیسم چه می توان گله کرد.
داکتر غنی بجای اینکه بکوشند در پرتو دانش و تکنالوژی معاصر فرهنگ بدوی و کوچیگری را تغییر داده، فرهنگ مدنی و انسانی را در میان قوم و تبار خود ترویج کنند، دانش و علمیت را فداری تفکر قبیلوی خود می کنند.

واقعیت تلخ این است که اکثریت بدبختی های افغانستان در سه سده اخیر از دو چیز برخاسته است: از فرهنگ خشونت قبیلوی واز تفکر قبیله گرایی نخبگان سیاسی نظیر غنی احمد زی ها، خلیلزاد ها، جلالی ها، احدی ها، کرزی ها و دیگران.
بزرگ ترین مشکل تفکر قبیلوی در این است که میان وطنپرست و وطنفروش و میان انسان سالم و جنایت طالبان تفکیک قایل نمی شوند. ارزشهای قبیلوی از هر چیز دیگر و حتا بالا تر از اسلامیت نگاه میشود. در حالیکه در فرهنگ های فراقبیلوی جنایتکار، جنایتکار است و باید مجازات شود. چنانچه به نظر یک تاجک تفاوتی میان جنایت و جهالت یک طالب بدخشانی با یک طالب قندهاری نیست. ثمره کار هردو نابود کردن زندگی صلح آمیز مردم است. برای یک تاجک باید جنایت کار تاجک قبل از همه مجازت شود تا زندگی دیگران در امن شود. ولی تفکر قبیلوی عواطف قبیلوی را بالتر از انسانیت می داند.

طالبان علیرغم اینکه بحیث ابزار تروریسم بین المللی و پاکستان هستند و صد ها انسان قبل از همه پشتونها قربانی آنها هستند، نه تنها مجازات نمی شوند، بلکه بحیث فرزند پر افتخار قبیله مورد استقبال قرار می گیرند. چنانچه هزاران طالب که صد ها پشتون و ارتش و پولیس افغانستان را بقتل رساندند، بدون هیچگونه مجازات با اکلیل گل در گردن شان از زندانهای افغانستان بحیث قهرمانان آزاد ساخته میشوند. این در حالیست که طالبان آزاد شده دوباره به نزد آی اس آی رفته و دوباره به جبهه جنگ فرستاده می شوند و بد تر از گذشته بیشترین قربانی را از میان پشتونها می گیرند و تمام هستی مادی و معنوی کشور را به خاک یکسان می سازند.

تسلط تفکر و احساسات قبیلوی تا آن حدی در میان یک تعداد نخبگان پشتون حاکم است که هیچ منطق و علمیتی تا کنون قادر نشده است، آنرا تغییر بدهد. ناراحتی و مایوسیت داکتر غنی بخاطر عدم تعادل قومی در سیاست کادری، زبان، فرهنگ و تقسیم منابع طبیعی بدست پشتونها نیست، بلکه در تقسیم جنایت، خشونت و تروریسم طالبانی است.

واقعیت این است که برای متعادل ساختن قدرت قومی قبل از همه باید ساختار و روابط قدرت در نظام سیاسی افغانستان را انسانی و عادلانه هم در سیاست کادری و هم در آموزش و پرورش، فرهنگ و تقسیم منابع میان شهروندان افغانستان ساخت.
بجای تاکید بر تفوق طلبی قبیلوی شایسته سالاری و حقوق مدنی و شهروندی را در صدر وظایف دولت قرار داد. برای تامین صلح، امنیت و عدالت بجای معافیت تروریست ها بر اساس عواطف قبیلوی باید قانون مجازات و مکافات را پیاده نمود. بدین ترتیب با مجازات جانیان و عمال دشمن، جلو تشویق دهشت افگن ها را گرفته هم احترام به قربانیان گذاشت و هم به جانیان پیام روشن مقابله و دفاع از حق زندگی مردم را داد.

داکتر هارون امیرزاده


این خبر را به اشتراک بگذارید
نظرات بینندگان:

>>>   اشرف غنی چندان... لیاقت رئیس بودن را ندارد په برسد به رئیس جمهور بودن

>>>   واقعاً چه تفکر بجا کسانی که ترورمیکند ،انتحاری ، میکنند، آدم میکشند ، از انسانیت خبری ندارند بجای آنها کسانی درزندان بگرام بروند بنام تعادل قومی که تلاش دارند وطن را ازبدبختی بکشند احساس همگرایی باز سازی وسازندگی درتمام عرصه ها دارند قضاوت بدست ملت عزیز افغانستان است که این متفکر دروغین ویک فاشیست اگر به کرسی ریاست جمهوری برسد چه گل های را به آب خواهد داد مانند پدرکلان متفکر شان
عبدالرحمن (جلاد).

>>>   جناب هارون امیرزاده:
نباید از آسمان ها گز وپل کرد اگر کسی نزد خودش مغز متفکر جهان باشد یا بزرگترین پروفیسور ویا دانشمند ولی قرآن پاک که اولین کتاب ما مسلمان ها هست تلاوت کرده نتواند نزد ما مردم مسلمان افغانستان یک بیسواد محضی بیش نیست .زیرا اطفال 5 و6 ساله افغانستان میتوانند قرآن پاک را تلاوت کنند اما این مغز متفکر دروغین نمیتواند قرآن را بخواند این کدام دروغ نیست ونه کدام تهمت یا بهتان اگر باور ندارید یک ژورنالیست مسلمان با یک کمره ویک جلد قرآن برود اگر اشرفغنی قرآن خوانده توانست ما مردم افغانستان حاضر هستیم برایش رای بدهیم اگر نتوانست پس مردم افغانستان نباید چنین یک رییس جمهوری داشته باشند که قادر به خواندن قرآن نباشد
فیض محمد

>>>   هارون صاحب...مقاله جناب شما که بیشتر قومگرایی است تا یک نقدی ادبی و سیاسی بی طرف.

>>>   جناب ایشان یک متفکر ساختگی انگلیس است اگر از واقیعت نگذریم ایشان توان فکر کردن به خود را ندارد چی بسا که به فکر جهان شود، و تمام عمر شان در تعصب و کینه سپری شده است و مانند اسماعیل...در فکر پشتونوالی است و فکر نکنم که یک روز هم به فکر مردم بیچاره و غریب بوده باشد چون چندان سابقه هم ندارد شاید یک بخش از زندهگی ایشان در کوچی گری سپری شده باشد و یک بخش دیگر اش در...در امریکا و...به سرور دانش که میخواد هزاره ها همیش پا مال این کوچی های بی فرهنگ شود.
نازک میر شینواری

>>>   امروز تاریخ چند سال پیش تکرار شد و اتحاد نا مبارک مانند اتحاد گلبدین، مزاری و دوستم به وجود آمده و بجای گلبدین اشرف غنی و بجای مزاری سرور دانش و دوستم که خودش حضور دارد اتحاد دوباره را برای نابودی کشور به وجود آورده اند. سرور دانش و دوستم باید بدانند همانگونه که گلبدین مزاری را به چنگ طالبان داد و او را به طور ناجوانمردانه به شهادت رساند این بار نوبت اشرف غنی احمد زی ایت که به مراتب از گلبدین بدتر است! قبل از اینکه کار از کار بگذرد این دو نفر باید از معاونت اشرف غنی دست بردارند در غیر این صورت تمام عواقب نا گواری که به وجود خواهد آمد که خدا کند نیاید این دو نفر در جرم و خیانت اشرف غنی شریک خواهند بود. چرا اقوام تان را برای یک کوچی متعصب فدا می کنید کسی که هنوز رئیس جمهور نشده سخنانی بر علیه مصالح کشور به زبان می آورد و اقوام غیر پشتون را تحقیر و سبک می شمارد؟ شما از آقای اشرف غنی چه چیزی دیده اید که تسلیم او شده اید؟ شما از اتحاد با گلبدین و طالبان درس نگرفته اید که دو باره خود تان در مهلکه قرار می دهید؟ بسیار جای تأسف است که سیاست مداران اینگونه در کشور تصمیم گیری می کنند و به مصالح مردم هر گز نمی اندیشند!!!

>>>   ...من در مقاله اقای داکتر امیرزاده اتهاماتی را به ادرس داکتر غنی احمدزی دیدم که حتی اشخاص بیسوادی را که در تمام زندگی از قریه خود پای بیرون نگذاشته باشند، نمیتوان به ان متهم ساخت، چه رسد با اشخاصی که بیش از بیست سال در جوامع متمدن نه تنها زندگی و تحصیل کرده باشند بلکه در بزرگترین دانشگاه های ان تدریس هم کرده باشند! اگر به محتوای مقاله اقای امیرزاده کوچکترین باور نمائیم در ان صورت هر هموطنی که زبانش "پشتو" باشد و یا از لحاظ قوم "پشتون" باشد مطابق فرموده های داکتر صاحب امیرزاده باید متصف به اتهامات و اوصافی باشد که به داکتر اشرف غنی نسبت داده شده است. و در پایان از این همه " داکتر صاحبان؟؟!!" میطلبم که به لحاظ خداوند " ما را از خیر تان تیر، شر نرسانید". بخاطر خدا بر زخمهای بی پایان مردم افغانستان نمک نپاشید!!!
گوشه نشین حیا

>>>   به فرض قبول کردیم که این شخص "..زی" یک دانشمندیست که در کدام دانشگاه بی نام و نشان امریکایی بعد از فروختن خود و قسم یاد کردن (که تمام اشخاصی که تابعیت امریکا را می گیرند انجام میدهند که منافع امریکا را در اولویت قرار دهند در هر گوشه جهان که بسر می برند) وقت خود را بجای آنکه در خدمت کشور و مردم خود قرار دهد در آنجا هدر داده است، و امریکا هم بعد از آنکه این شخص دچار اختلالات ذهنی شده و به سن تقاعد رسیدند ایشان را به افغانستان فرستاد. پس از یک شخص مریض و متقاعد چه بر خواهد آمد؟ پس هموطن! لطفاً رای خود را باطل نساز و به شخصی رای بده که آینده این کشور را از اجیری مزدوری، جیره خوری، غلامی عمری، تفوق دهی قبیلوی نجات دهد.
م مشتاق

>>>   اقای هارون خان شماکه طالب راجنایتکارمیدانید که ازقوم پشتوهستن وقت در ولسوالی پنجوای که امریکایها جسدهای زنان وکودکان را بعد شهیدشدن که لباس های انهارا پاره کردن واتش زدن شما منطقت کجابود که درجای ارام وگرم نشستی قضاوت بیجا قوم گرای میکنید کشور باحرفهای بیمهفوم ساخته نمشود مردی میدان میخواهد نه یک مرد...که درخانه نشسته توهن به دیگران واسلام میکند
(اسحاقزای ازگلران)

>>>   داکتر صاحب ،راست میگویید ،کوچی را چی مانده به ریاست جمهوری،برو غنیگک بچیش در شتر چرانی ات مشغول باش
اجمل(پنجشیری)

>>>   پشنهاد من... این است که از تفرقه اندازی بین افراد جامعه جدآ خوداری نمایند چون به نفع افغانستان نبوده و نیست ما همه یک افغان هستیم افغانستان خانه همه اقوام افغانستان است هیچ کس حق ندارد که بین افغانها به نام این وآن تفرقه ایجاد کند... تشکر

>>>   دوستان قهرنشوید اشرف غنی خان مسکین یک انسان مریض,کم حوصیله,وریش سفید احساساتی است حتی با برادش حشمت احمد زی هم جورنیست آنقدرضعیف است که برادرش درمقابل اش استاد بود منحیث رقیب آن فکرکنید یک انسان که برادرخوردش هم نظرش نباشد پس دوست ازبک چطو هم نظر اش میشود این شخص توانایی تنظیم فامیلش را ندارد پس مملکت بزرگ افغانستان را چطوراداره خواهد کر این خیاله مهل وجنون قدرت طلبی آ قای متفکرساختگی است. وسلام
عبدالقدوس احمد زی باشنده سرخ آب ولایت لوگر

>>>   اگر ما و شما از حقیقت نگریزیم همه اینها را ما وشما بیک نحوی و یا بیک طریق آزمودایم و خوب معلومات کافی داریم ومیدانیم تمام نامزدان را در مورد کذشته شان. اگر کسی نمیداند از باطن وظاهر معیوب خواد بود، بنا، بنظر من کدام آدم خوب و راست کار وصادق در بین این ها نیست. متآسفانه یکی اینها ریس دولت خواهد شد و چارۀ دیگر هم نیست
حقیقت گو از کابل

>>>   یکی تهمت است ویکی هم حقیقت بین این دوتا باید فرق شود.
حقیقت اینست که اشرفغنی حق ندارد تا درافغانستان رییس جمهور شود وکمیسیون انتخابات هم حق ندارد تا ایشان را به صفت یک کاندید ریاست جمهوری معرفی میکرد زیرا اشرفغنی درین خاک خدمت عسکری نکرده ونمیکند کسیکه از ناموس عزت وسرحدات کشورش حفاظت نکند حق ندارد خودرا کاندید کند اهل هنود افغانستان مانند دیگر اقوام افغانستان خدمت عسکری میکردند اما اشرفغنی نه پس ما مزدور اشرفغنی هستیم وبودیم که دوسال عمر شیرین خودرا فدای وطن کردیم هرکسیکه افغان است باید خدمت عسکری کند اگر نمیکند هم افغان نیست وهم حق ندارد که رییس جمهور ما باشد .
افغان

>>>   شما را به خدا بیشتر از پیش راجع به .... این دومین مغز...دنیا بنویسید تا مردم در این مرحله حساس به کنه ضمیر این عنصر قبیله و چهره دروغین ... او آشنا شوند. آنانیکه بر ضد طالب نمیجنگند وبازهم دم از صلح دروغین با این تروریست ها میزنند اصلا مسلمان نبوده و برده و جیره خوار آی اس آی هستند که مصمم هستند جوی های بیشتر خون را در افغانستان جاری بسازند.
پروین ازکابل

>>>   من با جناب فیض محمد همنظر هستم اگر این فیلسوف درمحضر مردم قرآن را حتی از یاد نه بلکه از روی خط خواند ما به صفت رییس جمهور برایش رای میدهیم اگر نتوانست بلحاظ خدا ازین مغز های متفکر ساخت خارج بگزرید ویک مسلمان را رای بدهید زیرا ما اولتر از همه مسلمان هستیم بعدا افغان

>>>   باوجود اینقدر پرپاګندا بازهم مردم افغانستان میفهمد که اشرف غنی احمدزی یک شخصیت بین المللی دارد وما افغانها ازغنی مذکور صدفیصدحمایت میکنیم
(ش)

>>>   محترم داکتر هارون زاده
... توصیه من به شما اینست که در دوست داشتن و دشمن داشتن هرگز افراط پیشه نکنید. از سرنوشت ضیا مسعود عبرت بگیرید که آخر الامر دوباره با گردن و قامت خمیده نزد کرزی رفت و معاونت زلمی رسول را تگدی کرد. چه بسا جناب عبدالله رییس جمهور نشوند و شما بمانید و پشیمانی. البته جالب بود، دانستم که دوستم ... است و دیگران (ومخصوصآ محقق اینجا) نیستند. و اینکه شما غمخوار هزاره ها شدید، که امیدوارم فقط مختص ایام انتخابات نباشد و چه بهتر که هر یکی غمخوار دیگری باشد. البته فاجعه افشار از ذهن هزاره ها محو نمیشود و همین امسال برایش محفل گرفته بودند، شاید همه ندانند، ولی من میدانم شما چه احترام عظیمی نسبت به عامل اصلی فاجعه افشار و سایر فجایع دارید.
عزیزی

>>>   اګرمردم افغانستان فکربکند و هوشیارشود ازاشرف غنی احمدزی کسی لایق ودانا درقاره اسیا دیده نمی شود کامیابی غنی راتوقغ دارم که این سرزمین بیچاره که توسط قوماندانان...وخاینین وقاتلین به فروش رسیده وحتی تجزیه این خاک راتلاش میکند که توسط همین غنی احمدزی که سابقه علمی وسیاسی داردخاتمه یابد
(شینواری )

>>>   دررابطه به احمدزی صاحب دستان کوتاهی را در یک محفل که اکثریت شان از برادران پشتون لوگربودندبیان نمایم قصه قصه کاندیدو کاندیداتوریست همه از هر کس داستان میگفت درحدود دوساعت همین دردو غمو اندوه مردم یاد میشد همه به همین نظر بودند تا دست آمریکا وانگلیس وپاکستان است این وطن جورنمیشه خلاصه همین قسم بانظرات مختلف ولی همآهنگ حرف میزدند یکی از محاسن سفیدان که خودش از برادران پشتون هم بود به صدای بلند توجه همه را بخود جلب کرد گفت بیادرها شمارا دلتان که رای میدهید یانه من که به هرکس رای بدهم به بچه تکه دار ... رای نمیدهم همه خندیدند گفتند چرا باصدای بلند بالب خنده گفت همی صدایش زنانه است صدای رئیس جمبور باید غور باشد به ای خاطر رای نمیدهم همه خندیدند.
اقبال

>>>   اشرف غنی هیچ... نیست اگر خدا ناخواسته رای را ببرد یک شسکست برای همه فرد فرد افغان ها بوده وجبران آن سال ها ناممکن است به نظر بنده شخص لایق ریاست جمهوری داکتر عبدلله ویا استاد سیاف میباشد وبس در غیر این دو اگر به کسی رای بدهیم واقعا اشتباه بزرگ کرده ایم وبس بیدار وهوشیار باشین هموطنان از هر قوم وقبیله که هستین به افغانستان سهم دارین و دلسوز باشین
معلم داود بیگی

>>>   عزیزان هموطن چه میدانید که جناب داکتر اشرفغنی ملاعمر است یا واقعا اشرفغنی زیرا اززمان پیدایش طالبان مردم ما به این عقیده هستند که اشرفغنی احمدزی ملاعمر است واگر کدام ملاعمری وجود میداشت درین بیست سال ما آنرا میدیدیم ومن تاهنوز به این باور هستم که ملاعمر واقعی همین داکتر اشرفغنی میباشد

>>>   دل شما هست که به عبدالله رآی بدهیم که گاه خودرابچه قندهاری معرفی می کند گاه فراهی وگاه...بجه فلم واری خودرا آریش میکند نه علم دارد فقد جند کلمه را در بادی گاردی مسعود یاد کرفته

>>>   بلی زمانیکه نظر سنجی ها توسط شبکه های استخباراتی صورت میگیرد اینچنین اشخاس صاحب لقب دومین مغز متفکر جهان میشود در حالیکه باید اول تداوی روحی اش را تکمیل مینمود و بعدا" شامل کارزار انتخابات میشد اگر درست نگفته ام کدام منطق قبول میکند این حرف مغز متفکر را که از قوم پشتون 3000 هزار نفر در زندان است و دیگر اقوام هم باید که 3000 هزار نفر زندانی شود تا اینکه تعادل قومی برابر شود هم خنداور است و هم درد اور این وظیفه ای مسولین انتخابات بود که باید اشخاص کاندید شده ماینات صحی خود را نیز تکمیل میکردند تا اینکه ما دچار این چنین مشکلات نمیشدیم با این چنین اشخاص با داشتن تکالیف روانی ما دچار سر درگمی میشویم
نور پنجشیر از کابل

>>>   برادران عزیز و ارجمند اینکه خود شما صرف غرق منافقت تبعیضی قرار دارید و متفکر واقعی جهانی را یک شخص دیوانه و غیره وغیره میگوید و توهین میکند به معنای این نیست شخص مذکور همچینین ادم است .منحیص یک افغان در خارج به همچو اشخاص کمی که از مهین عزیز ما بوجود ماید افتخار میکنیم.
حمید امیری

>>>   تفکرات ایشان همانند عبدالشیطان است.اگر انتخاب شود فاجعه ای دیگر رقم خواهد خورد.
امید وطن

>>>   اقایانیکه اشرف غنی احمدزی را به "جرم"؟؟ " کوچی بودن" و "شترچرانی" دشنام میدهند و او را گویا لایق ریاست جمهوری نمیدانند (گرچه او به یک فامیل ثروتمند متعلق است و شاید در عمرش "رمه چرانی" نکرده باشد!!!" لطفا باین سوال پاسخ بدهند که ایا بسیاری از پیغمبران خداوند پیشه " رمه چرانی" نداشتند؟ ایا حضرت محمد (ص) در زمان کودکی شان رمه چرانی و گوسفند چرانی نمی کردند؟ چرا حضرت خداوند انها را به پیغمبری مبعوث فرمودند ؟ بیائید برادران و خواهران عزیز که کمی از عقل و منطق کار بگیریم و خود را با چنین اظهارات پیش خدا و خلق خدا نشرمانیم !! و در اخر ،"شترچرانی" و "کوچی گری" چه عیبی دارد، خداوند ادم را بگفته مردم از " دزدی و غری"!! نگاه کند!!
گ. ح. از غزنی

>>>   چيزي در متن گفته هاي داكتر صاحب نيست كه اينقدر تنفر نشان داده شود نبايد احساساتي نظر داد چ.ن نويسنده متن فوق به نفع داكتر صاحب عبدالله تبليغ ميكند ومي خواهد با اين موضوعات خورد وبي معني ذهنيت عامه را عليه رقيب انتخاباتي داكتر عبدالله بر انگيزد

>>>   دررابطه به احمدزی صاحب داستان کوتاهی را در یک محفل که اکثریت شان از برادران پشتون لوگربودندبیان نمایم قصه قصه کاندیدو کاندیداتوریست همه از هر کس داستان میگفت درحدود دوساعت همین دردو غمو اندوه مردم یاد میشد همه به همین نظر بودند تا دست آمریکا وانگلیس وپاکستان است این وطن جورنمیشه خلاصه همین قسم بانظرات مختلف ولی همآهنگ حرف میزدند یکی از محاسن سفیدان که خودش از برادران پشتون هم بود به صدای بلند توجه همه را بخود جلب کرد گفت بیادرها شمارا دلتان که رای میدهید یانه من که به هرکس رای بدهم به بچه تکه دار ... رای نمیدهم همه خندیدند گفتند چرا باصدای بلند بالب خنده گفت همی صدایش زنانه است صدای رئیس جمبور باید غور باشد به ای خاطر رای نمیدهم همه خندیدند .
اقبال

>>>   فیض محمد جان
شما در مورد خواندن قرآن تذکر داده اید، آیا قرآن برای خواندن نازل گردیده است یا برای عمل؟ آقای ... و ... و ... که فعلاً کاندید هستند و از جمله ...؟!! سابق، خوب قرآن خواندن را یاد دارند، ولی کدام ذره از عمل آنها موافق احکام قرآن است؟ آیا قرآن به چور، چپاول، دزدی، غصب زمین و اختطاف و هزارکارهای دیگر که آنها انجام میدهند، امر میکند؟ بیجا فتوای داده ای.
ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی
ان ره که تومیروی به ترکستان است

>>>   جناب شینواری :
اگر اشرفغنی وزیرمالیه حکومت کرزی صاحب نمیبود وکرزی ایشان را بالای خزانه افغانستان نمی شاند باور کنید که ابدا حکومت افغانستان وجناب رییس جمهور ما مقام اول فساد جهان را گرفته نمیتوانست زیرا غارت ودزدی 100 ملیارد دالر از فقیر ترین کشور جهان مانند افغانستان مغز وکله میخواهد جهانیان به کرزی مقام اول فساد وبه اشرفغنی مقام دوم متفکر جهان را برای چه داده اند میدانی ؟ این 100 میلیارد دالر را که دزدید من یا تو. نه من دزدیدم ونه تو زیرا نزد من وتو نبود پول ها نزد وزیر مالیه میباشد وبه امضای وزیر مالیه از بانک هاکشیده میشود .حالا دانستی دومین مغز متفکر جهان را که چرا به این لقب نام گزاری شد این نام ولقب به دانش فهم وزکاوت دزدانی داده میشود که بیش از 50 ملیارد دالر را ماهرانه دزدیده باشند .بدنام کرزی وحکومتش ومردم افغانستان شد پول را اشرفغنی درجیبش زد اقتصاد دان های جهان حیران ومتعجب اند که چگونه این پول داخل افغانستان شد وچگونه وبه چه مهارتی دوباره کشیده شد این نام واین لقب مغز متفکر به وزیر صاحب مالیه به این خاطر داده شده نه به کدام فعالیت دیگر ایشان

>>>   بنده از این متاسف استم ...که در وسایل اطلاعات جمعی تصویری ظاهر میشوند و ازپیشرفت ، آبادی ، سربلندی و امنیت در کشور ما صحبت میکنند ( مانند جبارقهرمان وکیل مردم هلمند در شورای ملی وحزب حق وعدالت ) و باز در انتخابات از یک شخص مریض ، عصبانی ، قبیله پرست و با تفکر طالبانی دفاع میکنند . جای شرم است که حزب به اصطلاح حق وعدالت از اینطور اشخاص و تیمی با گذشته نا روشن و...( دوستم ) دفاع میکنند و درپهلو اینها ایستاده میشوند . آیا این حق و عدالت است که غنی ... میگوید ( بیاید انتخابات کنیم و گرنه جنرال دوستم حاضر است با شما بزکشی کند ) اصلا این انسان عصبی... به انتخابات عقیده ندارد . و پیروزی اینگونه اشخاص متعصب و فبیله گرا محال است . ولی لازمی است که هرکسی ولو یک جمله هم میتواند درباره نیات شوم این انسانی که توسط استخبارات امریکا و انگلیس عنوان مغزمتفکر را گرفته بنویسند تا مردم ما آگاهی حاصل کنند
عرفان از کابل

>>>   افغانستان تجزیه میشود پشتون یک طرف تاجک،هزاره،ازبک،وسایرین بخش دیگر

>>>   هارون جان
شما هم یکی از اشخاص... هستید که به مرض تعصب هزاره ها و پنجشیری ها مبتلا شده اید ...زمانیکه پنجرمین ها وسقوی اولاده...طاهر شاه دعوایی ریاست جمهوری و مارشالی را بکند ایا اشرف غنی که درپو هنتونها معتبر امریکا درس داده باشد حق ندارد وایا دزدان... چپاولگران خق دارند ایا یک پروفیسر حق ندارد شما باید این را بگو ئید زیرا که در صورت رسیدن اشرف غنی این ابر مرد تفکر این افتخار اکثریت مردم افغانستان دست می زنید سخت در هراس هستید که گلم باند شورای نظار دیگر جمع میشود این صدا از شما نی این صدا از هزاره های وحدتی به سر کردگی محققی ها... میباشد

>>>   من که میگم این کوچی ازهمه چیز بی خبر لیاقت ریاست جمهور یک کشور اسلامی راندارد این فاشیست تاچند وقت پیش همین دوستم را... میدانست هالا بخاطر قدرت برادرش شد چطور انتظار داشته باشیم به مردم خدمت کند اگرریس جمهورشود باید 20درصد قوم تاجیک 20درصد قوم هزاره 20درصد قوم ازبک و20درصد دیگر قوم ها زندانی شوند تا تعامل برقرارشود تااین کوچی بتواند به باداران کوچی وپاکستانی خود جواب دهد که من به قول خود عمل کردم آنوقت قوم ازبک وهزاره که ازاین کوچی حمایت کردن پشیمان خواهد شد که دیگه رای برگشت ندارد؟
ناصر احمدی ازایران

>>>   با این حساب تمام قوم پشتون خاءین محسوب میشود وامریکا هم ناجی غیر پشتونها یعنی 98درصد زندانیان پشتون هستند قبول دارم چون شما جلو راه امریکاییهای کافر و بی دین هستید اصل وبرنامه هم از همان ابتداء همین بود که به زنان وکودکان بی جان پشتونها اهانت شود وکسی هم صداش درنیاد راستی از جنایات قلعه جنگی ،مزار و گلران وخیلی جاهای دیگر نام نبرده اید .حتما ادعا میکنید که مطلبتان بیطرف است.هزاره ها هم اگر به وطنشان وبه هموطنانشان علاقه ای داشتند در زمان جنگ شوروی نمیرفتند با صدام بجنگند از کشور خودشان دفاع میکردند حلا هم که نماینده گانی چون شما دارند ...چطور به خودت اجازه میدهی هر چه...بر میاد بگی؟
اسحاقزایی

>>>   تا جیک ها با 15%ا فیصداقلیت معاوینت اول را از آن خود کرده بودند وفعلآ میدانند که احمدزی میبرد ورخطا هستند وناسزا میگویند
علی ابدالی

>>>   آغا هارون قضاوت را یک جانبه نکند گفتار شما نمایندگی از عقده حقارت است تحلیل عمومی وعام کند کی بود که نکرد هر کدام بنوبه خود تاریخ کشور را رنگین تر ساخت اعمال ازبک ها - تاجک ها هزاره ها تمامآ ثبت تاریخ است... که آنها کردند در تاریخ بشر نگذشته است بنآ تمام ما وشما به مرض خطر ناک قوم پرستی وقوم گرائی مبتلا هستم هیچ کس مهجزا و براعت ندارد بنآ از تبصره ها وتحلیل ها بهیوده علیه یک دیکر صرف نظر کند تمام مردم عام خاص آگاه است که واقعیت چیست قلندرشاه

>>>   زنده وپیروز بادداکتر اشرف غنی احمدزی. فقط اومیتواند افغانستان راازشر منافقین ووطنفروشان نحات دهد.
سنا

>>>   برادر محترم فیض محمد یک جهان تشکر که مطلب خوبی را تذکر داده اید.
چونکه ملت افغانستان مسلمان بوده و یکی از شرایط کاندیتوری به ریاست دولت، اسلام بودن شرط اول است بهتر است منظره قران خوانی اشرف غنی و دیگر نامزادان ریاست جمهوری دایر گردد. چراکه مردم افغانستان شک دارند که شخصی که دومین مغز متفکر جهان را به خود لقب داده ٫اگر این فیلسوف درمحضر مردم قران کریم را از یاد نه بلکه از روی خط خواند٫ ما به صفت رییس جمهور برایش رای میدهیم. اگر نتوانست بلحاظ خدا ازین مغز های متفکر ساخت یهودیها بگزرید و یک مسلمان را رای بدهید زیرا ما اولتر از همه مسلمان هستیم. جناب ایشان یک متفکر ساختگی اسائیل که چند روز پیش خواستار مناظره رسانوی شده بود.
ٌکسی نزد خودش مغز متفکر جهان باشد یا بزرگترین پروفیسور ویا دانشمند ولی قرآن پاک که اولین کتاب ما مسلمان ها هست تلاوت کرده نتواند نزد ما مردم مسلمان افغانستان یک بیسواد محضی بیش نیست .زیرا اطفال 5 و6 ساله افغانستان میتوانند قرآن پاک را تلاوت کنند اما این مغز متفکر دروغین نمیتواند قرآن را بخواند این کدام دروغ نیست ونه کدام تهمت یا بهتان اگر باور ندارید یک مناظره اسلامی صورت گیرد با یک جلد قرآن اگر اشرفغنی قرآن خوانده توانست ما مردم افغانستان حاضر هستیم برایش رای بدهیم اگر نتوانست پس مردم افغانستان نباید چنین یک رییس جمهوری داشته باشند که قادر به خواندن قرآن نباشدٌ
یک جهان ممنون از برادر محترم فیض محمد

>>>   زنده باد بر مغز متفكر فردي كه حرف اش همشه مبتني بر پلان برنامه ايده اش مبارزه قاطعانه عليه فساد ارتشا مي باشد
علی ابدالی

>>>   با داکتر اشرف غنی احمدزی - به سوی افغانستان متحد!

>>>   خداوند(ج) باماست نشان ما كلام خدا ست این تیم برنده میشود و پیروزی از آن ماست انشاالله ! تاجان درتن ماست جنرال دوستم رهبر ماست !

>>>   من باوجودی که شناخت ندارم ولی صفت وکارنامه های اقتصادی دانیشگاهی ودولتی شان را شنیدم دارای تحصلات عالی دانیش وعمل خود تجربه بزرگ است ازطرف دیگردستش بخون مردم الوده نست بهترین شخصیت برای انتخاب شدن ریس جمهوری افغانستان است موفقعیت شان را ازخداوند ارزو میکنم
علی ابدالی

>>>   واقعیت را نمیتوان به دو انگشت پنهان کرد انچه غنی کرده و میکند مردم شاهد انست و نوشته داکتر هارون شمه ای از انست طور مثال غنی 70 ساله است یک شخص متقاعد توان کار را ندارد و تکلیف روانی دارد که گفتار ک اعمالش بیانگر این مدعاست .
دوراندیش

>>>   هموطن اشرفغنی ملاعمر نا عیان است و غنی مسلام نیست داماد یهود نصار لبنانی است.

>>>   برادرها یک مطلب برت بیان میکنم او مردم... افغانستان ... ایا جهاد کشتن برادر مسلمان است او مردم بخاطر الله (ج) به هوش بیاید نگذارید داکتر عبدالله ریس جمهور شوه باور بخدا کنیه هیچ کار نمیتانه...

>>>   درسهایش فراموش شده فعلا چیزی را در حافظه اش ندارد
70 ساله است توان کار را ندارد آنچه که در ذهنش نشست کرده تعصبات قبیلوی است-
خداوند جنرال صاحب را نگهدارد.بااحترام

>>>   غنی می گوید که اگر من در انتخابات پیروز شوم کلی مردم افغانستان کوچی وپادوان می سازم این برنام کار اشرف غنی کوچی زاده.

>>>   افغانستان برای ثبات سیاسی که لازمه ثبات فزیکی در افغانستان است ضرورت دارد. و تحلیل اینکه آیا اشرف غنی احمد زی میتواند این ثبات را به ارمغان بیارد جواب کاملاً منفی است. چراکه تیم اشرف اگر به هرشکلی هم کامیاب شود درقدرت باقی نخواهند ماند و درزودترین وقت سرنگون خواهد شد که به هیج وجه منافع مردم افغانستان درآن دیده نمیشود و تلاش پاکستان هم برای موفق شدن اشرف غنی و آوردن دوستم در کنار اشرف غنی همین دلیل است. تا افغانستان به حالت انزوا قرار گرفته و همان پالیسی امریکا و همفکرانش که تجزیه افغانستان است به هدف برسد. اما درمقابل اشرف غنی تیم همه شمول قدرتمند داکترصاحب عبدالله است که ازنظر حزبی و اقوام بزرگ افغانستان سرتاسری است و هیچ قدرت بیرونی و داخلی آنرا در انزواآورده نخواهد توانست و صد فیصد ثبات سیاسی و همه شمول را تو سط حزب اسلامی به ارمغان خواهد آورد. نظر بنده همین است که اگر ما برای منافع ملی و آینده کشور فکرمیکنیم باید ازین تیم پشتیبانی کنیم و کشتی سیاسی افغانستارا که درانزوا نظربه پلان شوم دشمنان افغانستان قرارخواهد گرفت که انشاالله نمیگیرد به ساحل بازگردنانیم.
شهاب-کابل

>>>   آقای علیزاده من نمیدانم شما برای کدام گروه یا کدام کاندید یا کدام کشور کار میکنید .اما من یک چیز برایت میگم اگه صد ها هزاران و میلیون ها مقاله بر ضد داکتر صاحب اشرف غنی و برضد قوم بزرگ پشتون بنویسید بازم اشرف غنی پیروز میدان هست .پس لطفا بین ملت و اقوام افغانستان تفرقه ننداز .
حمید بغلانی

>>>   اشرف غنی احمدزی یک دیوانه ونوکر یهود است ، موصوف با داشتن زن یهودی ازطرف اسرائیل ، امریکا وانگلیس پشتیبانی شده و شخصیت شد۰ هرقدرازطرف آنان تقویه شود جائی را نخواهد گرفت ومردم افغانستان آنرا قبول ندارند.

>>>   همه میدانیم که غنی خان از صحت وسلامتی جسمی وروحی برخوردار نبوده نصف روز با خود قهر است ونیم دیگر روز را با مردم ازین همه یک چیز را نتیجه میگیریم که خارجی ها در افغانستان بیچاره ودست وپاچه شده اند وگرنه قحط الرجالی نیامده.

>>>   هه هه ههه ....... یعنی میخواهید بگوئید که امریکا و انگلیس از اشرف غنی حمایت میکنند؟ دروغ میگوئید، امریکا و انگلیس اشرف غنی را به صفت یک ...میشناسند که آرزو دارند هر چه زودتر از غمش خلاص شوند.

>>>   همه مردم پشتون مردمان خوب اند اما غنی گک یک ... تمام عیار است . از طرف کارمندان ولایت لوگر کدام ... برای این ... اگر رای بته . به نطر من مردم افغانستان همه( اکثریت) دیوانه هستند و به رهبر و یا پاشاهی دیوانه نیاز دارند. اشرفک عصاب خراب، و ریاست جمهوری! خواب است، خیال است و مهال. بهتر است دوای عصاب بخورد و آرام بخوابد.اشرف غنی امکان ندارد که ریس جمهور شود۰ او یک متعصب مریض است۰ پروگرام کاری او با آنچه کرزی میکند نه تنها فرق ندارد بلکه اشرف غنی نسبت به کرزی بدتر خواهد بود۰

>>>   اگر غنی ریس شود از وطن دست بشویید . اگر غنی ریس شود کشور ما صد در صد تجزیه شود. اگر غنی ریس شود خلق خدا حقیر شود. اگر غنی ریس شود ماتم نو شروع شود.داكتر صاحب چوپان شناسی اشرف غني که زن یهودی اسراییل اصل لبنانی دارد. مردم افغانستان هیچ وقت رای خود به انسان بی ایمان که پنچ و قت نماز را نه خواند نمی دهد. ریس جمهور سالم و مسلمان بالای ملت مسلمان بجای سایه خدا (ج) است.

>>>   ... هرکه معیار خودرا دارد راستی اشرف غنی در نظر ...و سقاو ها که از را ه ... تفنګ و چور بیت المال شده اند و هیچ نوع تحصیل نکرده اند ولی دارای مال و جایداد شده اند دیوانه معلوم میشوند ،مه دعا میکنم و خوشبین هستم که دیوانه های مانند اشرف غنی زیاد شده میروند و روز خواهد رسید که جای به...نچرمین ها در اریکه قدرت نخواهد ماند. و یا اینکه این برادر که قرایت قران را معیار قرار داده جانم بس کنید از نام اسلام و قرآن زراندوزی کردن عمل معیار است .
احمدی

>>>   ملا اشرف غنی آخند همان ملاعمر پت شده مزدور پاکستان است

>>>   آی بابا درکشور افغانستان کدام انسان سالم وهوشیار پیدانمیشه که...مریضان روانی میخواهند رییس جمهور بشن چندی پیش سخنرانی این آقا را شنیدم ودیدم کلا مریض روانی است وشدیدا به تداوی نیاز دارد بعد از یک دوستم پرسیدم که چرا این آقا اول خودرا تداوی نمیکند بعدش هم نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفت نمیتواند دوا استفاده کند بخاطریکه معده وروده اش پلاستیکی است درپلاستیک خودوا تاثیر ندارد وجزب نمیشود خیلی متعجب شدم بعد دانستم که کشور افغانستان ومردم افغانستان ملامت نیستند که 40 سال است درآن خون وآتش میبارد زیرا بزرگان آن همه دیوانه ومریض هستند مانند این آقا.
خسرو

>>>   این همه تبلیغات علیه اشرف غنی احمدزی است
این نوع تبلیغات مردم ما فریب داده نمیتواند
پیروز ، پیروز، و پیروز است
نوید زابلی

>>>   آفرين وهزار آفرين تحليل جامع ودقيقي است وبايستي در رسانه هاي ديگري غير از سايت نيز مطرح شود چون اکثر مردم مظلوم افغانستان به انترنت دسترسي ندارند

>>>   با داکتر غنی احمد زی به سوی فرو پاشیدن کشور و تکه تکه شدن آن!

>>>   باسلام. همه مطالب که را جناب داکتر هارون نوشته بودند از واقعیت قانونی کامل برخوردارند.داکتر غنی به نظرم در دانشگاه های امریکای دکترا ی خودش را در گرایش قبیله سالار به پایان رساندند. حالا می خواهند برای تطبیق ان در افغانستان برنامه ریزی نمایند تا این قوم را در محضر همه کوچک سازند همچنان که حقیر ساختند /قوم پشتون مقصر نیستند مقصر از تحصیل کردگان همچو ن داکتر غنی است.
بامیانی

>>>   با اشرف غنی احمدزی به سوی پیشرفت و اقتصاد بهتر
شهروند

>>>   شما خواهد دیدی که داکتر صیب احمدزی کشور به سوی ابادی میبرد
فضل

>>>   باسلام به همه ی دوستان وبرادران
اینکه می گویند متفکر متفکر! به نظرم طنز وشوخی است وگرنه کسی که متفکر است نشانه های تفکر واندیشه ی او آشکا را دیده می شود. من که تاحالا از آقای احمدزی چیزی ندیدم. نه کتابی، نه مقاله ای، نه تفکر انسانی سالم وسازنده ای هیچ ندیدم. یک حرف دروغ وبی اساس به دهن مردم پاک دل وساده ی ما افتاده که هی اشرف غنی احمدزی متفکر جهان است! چه تفکری، چه اندیشه ای، چه کشکی، چه پشمی؟! ایشان چه تفکری دارند، فیسلوف اند، مفسر اند، تکنوکرات زبده وزبر هستند، مؤلف کتب علمی هستند، صاحب نظریه ی علمی در جهان هستند چه هستند؟درخت را به میوه اش می شناسند اشان چه میوه ای داشته اندتا حالا؟ از انتخاب دوستم یک فرد بی سواد به عنوان معاون اول معلوم می شود نه اندیشه دارند ونه تفکر ونه برنامه.

>>>   رای به داکترصاحب اشرف غنی رای به تغیر مثبت و شګوفای کشور است

>>>   تنها جاهیلان و باطلان از انسان مالیخولیائی دفاع میکنند. آنها هم جاهل اند مگن که شیر سیاه است٫ چونکه عقل و منطق ندارند. ورنه واقعیت را نمیتوان به دو انگشت پنهان کرد. در واقعیت٫ آقا اشرف غنی احمدزی یک مریض روانی است٫ اولتر از همه به تداوی روانی ضرورت دارد. اگر قبول یک مثال زنده برایتان ذکر مکنم: کسیکه نتواند فامیل خود را کنترول کند چطور میتواند یک دولت غرق در فساد را اداره و نظارت نماید. حشمت غنی احمد زی آیا عضو فامیل آقای اشرف غنی نبود؟ یعنی باز هم مگوید که شیر سیاه است. ما به جاهلان سلام میدهم و می گویم خداوند (ج) شما را به وحدت اسلامی هدایت کند نه به شیطانی و جاسوسی و دعا منمایم که شما از قبیله گرایی نجات یابید.وسلام
صمیم از کابل

>>>   اشرفغنی کوچی متفکر فساد درجهان شناخته شده- نه متفکر عقل سلیم و دانش سیاسی و علمی.
دوازده سال قدرتمندتری شخص درپهلوی کرزی از مشاوریت اصغر ابراهیمی تروریست طرفدار طالب بیفرهنگ و القاعده - تا وزارت مالیه پرفساد و رییس دانشگاه به عوض دانش برتری جویی قومی و اختلاف افگن بین فارسی و پشتو تا رییس انتقال امنیتی که استانهای با امن را به طالبان سپرد و بخصوص شمال را نا امن ساخت- دیگر چه دستاوردی دارد-؟؟؟ که آقایان وخانمهاییکه از او شخصیت؟؟؟ میسازند.
همین اکنون جهت آزمایش اعصابش یک مصاحبه ای یکساعته اشرا با تلویزیونها درمورد مبارزات انتخاباتی دقیق تحمل کنید- ببنید که آیا مانند یک انسان عادی و نورمال میتواند صحبت نماید-یاخیر؟؟؟؟
کابلی

>>>   بنام خدا ! ٱقایان محترم که اعتراض دارند و میگویند که در حق اقای اشرف غنی احمد زی تهمت صورت گرفته است, شما لطف کنید مصاحبه ایشانرا که با یکی از تلویزیون ها صورت گرفته را در یوتیوب مشاهده کنید بعدا ثابت میگردد سخنان این دومین متفکر جهان واقعٱ در لجنزار تفکر قبیلوی عرق است یا خیر? باید دید که هیچ تهمت وبهتانی در کار نیست. شما میتوانید شخنان احمدزی را در یوتوب شنید وهم تصویر را دید ﴿شفیع عیار ﴾ شماره ۱۴۷این مرد روانی در واقع شایستگی رهبری کشور را نه دارد ؛ زیرا وحدت ویک پارچگی ملی را نمیتواند تمثیل وعملی کند با این افکار مضحک ونا متعادل خویش.
محمد

>>>   ...بر سر اشرف غنی
جا دارد این سوال را هم اضافه میکرد که آیا این متعادل است که صد فیصد گوینده یک زبان طالب باشد؟
آیا این متعادل است که صد فیصد گوینده یک زبان کوچی باشد؟
و آیا این متعادل است که ... و آدم کشی مخصوص گوینده یک زبان باشد؟
آقای اشرف غنی خجالت نکش این سوالات را هم بپرس
کامران - بدخشان

>>>   اگرواقعا ادعای را که آقای داکتر صاحب( هارون امیر زاده ) درباره ای سخنان احمدزی دارند درست باشد ، مقاله ای ایشان تاحدودی مورد تایید است. وبنا بر نظریه ای عام حقوقی اعم از حقوق عرفی و اسلامی ،هر شخصی که مرتکب جرمی میشود باید آن شخص مجازات شود نه اینکه به جای مجازات شخص مجرم ،فرد بیگناه را مجازات کرد. به قول آن شاعر: گنه کرد در بلخ آهنگری - به شوشتر بزد گردن مسگری.

>>>   اشرف به همه ازبک تباران، ترک تباران، ومخصوصاً به معاونش دوستم توهین کرده و به آنها از اسب و بزکشی بیشتر اهمیت نداده۰ این ناشی از افکار درونی این متعصب قومی است، و نشان دهنده آنست که او از دوستم مثل یک وسیله استفاده میکند و بس۰ ازبک تباران و ترک تباران دوستم بخاطر چوکی، قدرت، و پول خودش را به غنی فروخت، ولی شما خود را به دوستم نفروشید۰

>>>   سلام برادر محترم دکتر اشرف احمد غنی حمزی ، و سلام بر پدر معنوی و بزرگ و آقای ژنرال دوستیم و خون در رگ ماست ، از تو حمایت می کنیم و از خداوند تمنا داریم پیروزی موفقیت کاندیدا ریاست جمهوری سربلند باشید. موفق باشید

>>>   اشرف غنی احمدزی ما همه مردم افغانستان بالایت افتخار مینایم
زنده باد اشرف غنی احمدزی و تیم اش ما همه همرایت هستیم
سمیر پنجشیری

>>>   شما بهتر میدانید که غزت و ذلت از جانب پروردگارعالمیان است، آنانیکه امروز به غضب خداوند گرفتار اند، روزگاری بالای مردم بیگناه در حالی ظلم روا میداشند که مانند این اقایون از بیرون تطمیع شده و بالای ختی اطفال هم رحم نکردند، زمین سوخته ایجاد کردن، در حالیکه مادران و خواهران دیگران را به رگبار می بستند از خود شان در هر نوع شرایط آزادانه گشت گذار می کردند، آیا شما از زدن خداوند بی خبر هستید، شما انتظار باشید که خداوند کریم و دانا چه روز های بدتر ازین را بالای کسانیکه به بنده های خداوند و امت رسول مقبول به علت مرض قوم پرستی ظلم و تعدی روا داشته اند، خواهد آورد. متاسفانه این شما ها بودید که بدترین نام و صفت را در جهان از آن خود ساختید، آیا در تشکیلات طالبانی شما تعادل در نظر گرفته شده بود که حالا در تعداد محبوسین این ارقام را به خاطر می آورید، شرم باد بر شما و کسانیکه این چنین اندیشه و افکار... را در سر دارند.
احترام همشهری


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است