گزارش دهم، متن سخنان وزیر داخله در پارلمان
در حال حاضر تشکیلات ما دارای 97 هزار تن است و براساس نیازهای امنیتی و تنفیذ قانون کشور ما به 1 لک و 60 هزار تن پولیس ضوررت دارد، ما نسبت به تاجیکستان، پاکستان، ایران و تمامی کشورهای همسایه خود کمترین میزان پولیس را داریم 
تاریخ انتشار:   ۱۵:۴۵    ۱۳۸۸/۱۰/۱ کد خبر: 6202 منبع: پرینت

متن سخنان وزیر داخله کشور در صحن پارلمان

تهیه شده توسط خبرنگار شبکه اطلاع رسانی افغانستان در کابل

امروز پنجمین باری است که مورد اعتماد رئیس جمهور افغانستان قرار گرفتم تا بعنوان عضو کابینه شان در خدمت ملت افغانستان باشیم.

بار سومی است که در برابر وکلای محترم قرار گرفتم و از شما تقاضای رای اعتماد میکنم.

میخواهم به شورای ملی و بخصوص رئیس جمهور محترم تقاضا میکنم که رای اعتمادشان را با صداقت پیش ببرند.

در صحبت امروز میخواهم به دو نکته اساسی اشاره کنم.

سیزده ماه قبل در این سالن در خدمت شما قرار داشتم و تعهداتی را خاطرنشان شدم.

برای چهار سال آینده برنامه ای برای رشد، تقویت و اصلاحات پولیس ملی کشور را تقدیم میکنم.

گزارش مختصر یک سال گذشته:
ما تعهد سپرده بودیم تمام نیرو، امکانات و قابلیتهای پولیس ملی کشور به منظور تامین امنیت مردم خود و امنیت شاهراههای کشور بکار میگیریم، تمامی تلاشهای لازم صورت گرفت تا چنین قابلیتهایی در پولیس ایجاد شود و پولیس نقش خود را در این راستا ایفا کند.

هیجده هزار پولیس جدید در یک سال گذشه جلب و جذب شدند، آموزش و تعلیمات را فرا گرفتند، تسلیح و تجهیز شدند و برای خدمت به مردم آماده انجام کار شدند.

در هر روز پولیس بصورت مستقل چهار عملیات را بخاطر حفظ جان مردم انجام دادند.

در طول یک سال گذشته، پولیس بیشتر از 4600 تروریست را از پای درآورد و 3 هزار تروریست را دستگیر کرده است و به قانون سپرده اند.

این دستاوردهای پولیس کشور بدون قیمت نبوده است، در طول یک سال گذشته 1365 پولیس جوان در راه دفاع از وطن، زندگی خود را از دست داده اند.

با تمام این قهرمانیها و جان نثاریها، آیا ملت ما نتیجه مطلوب را در تامین امنیت در کشور بدست آورده است؟ در برخی مناطق ما موفق به تامین امنیت و برقراری آرامش شده ایم اما متاسفانه در بعضی مناطق امنیت رو به بدتر شدن پیش رفته است که برای این موضوع دلایل خاصی وجود داشت.

در این اواخر یک نظرسنجی مستقل بوسیله ملل متحد صورت گرفته است که در آن 80 درصد کسانیکه در سراسر کشور از آنها پرسیده شد گفته اند که امینت مناطق شان روبه بهبود است.

از 15 ولایتی که دو سال قبل بالاترین تهدیدات را داشته اند اکنون تعدادشان تقلیل یافته و به 12 ولایت رسیده است اما در بعضی مناطق کشور امنیت به مراتب کاهش یافته است و در سال گذشته 58 درصد حملات دشمن تشدید یافت، 29 درصد افزایش تلفات ملکی و 4 درصد تلفات پولیس افزایش یافته است.

این حالت مستلزم تجدیدنظر بر استراتژی ملی، روشهای موجود و برای پالیسی تقویت نهادهای ملی- امنیتی کشور است.

تعهد سپرده بودیم که در پولیس ملی خود اصلاحاتی را می آوریم و پولیس را تقویت میکنیم.

در این مورد امروز به افتخار میتوانم بگویم که از یک سال قبل، 18 هزار پولیس جوان و فعال ملی کشور جذب شده و تعلیم دیده اند، سه برابر نسبت به سال قبل، تعلیم و تربیت پولیس ملی را افزایش داده ایم و تسریع بخشیده ایم.

اسلحه و تجهیزات پولیس ملی ما بهتر شده، برای اولین بار آنها وسایط زرهی بدست آورده اند و دو هلیکوپتر را صاحب شد.

وعده سپرده بودیم که معاشات پولیس را افزایش خواهیم داد و ما تلاش خود را در این زمینه خواهیم کرد.

در سال پیش، معاش هر سرباز پولیس در هر منطقه ای 5 هزار افغانی بود اما اکنون اگر پولیس در مناطق ناامن باشد 12.5 هزار افغانی است و اگر در مناطق امن باشد تقریبا 9 هزار افغانی است.

تعهد سپرده بودیم که برای شهیدان پولیس تقاعدی ایجاد میکنیم که برای آنها نیز حسابات بانکی باز شده است و تاکنون 50 درصد شهدای پولیس از این سیستم معاشات خود را دریافت کرده اند.

نظرسنجی اخیر سازمان ملل در کشور نشان میدهد که بیشتر از 50 درصد مردم در مناطق مختلف کشور گفته اند که در طول یک سال گذشته در کارای پولیس تغییراتی را مشاهده میکنند.

برای آینده، حکومت ما مجبور است برای تقویت نیروهای پولیس ملی ما استراتژی جدید امنیتی را عملی کند که عبارتند از استراتژی چهار ساله ای که برای پولیس ملی ساخته شده است. این پروگرام به زودی به تصویب مقامات رهبری افغانستان میرسد و آروزمندیم این برنامه در کنفرانس لندن نیز پیشکش شود و مورد حمایتشان قرار گیرد.

عمده ترین مسائل را برای شما مطرح میکنم:

اول اینکه نیروی پولیس ملی باید افزایش پیدا کند، در حال حاضر تشکیلات ما دارای 97 هزار تن است وبراساس نیازهای امنیتی و تنفیذ قانون کشور ما به 1 لک و 60 هزار تن پولیس ضوررت دارد، ما نسبت به تاجیکستان، پاکستان، ایران و تمامی کشورهای همسایه خود کمترین میزان پولیس را در برابر هر هزار تن در جامعه خود داریم.

دوم اینکه با ساختار و تشکیلات موجود، پولیس ملی کشور ما قادر به انجام وظیفه به نحو احسن نخواهد بود و مشکل اساسی این است که در بین دو اولویت پولیس ملی ما در کشمکش پالیسی قرار گرفته است، اولویت اول امنیت و اولویت دوم تنفیذ قانون است.

ما نمیخواهیم این کشمکش ادامه پیدا کند، ما میخواهیم نیرویی را در پولیس ملی کشور ایجاد کنیم که هر دو وظیفه را انجام دهند پس برای توجود آمدن تغییراتی در ساختار پولیس ما طرحی را تدوین کرده ایم که موافقت تمامی ارگانهای امنیتی کشور و همکاران بین المللی خود را در آن داریم.

پنج نوع پولیس ملی کشور را پیشنهاد میکنیم که میتواند تمامی آنها در ظرف یک سال آینده تشکیل شود که آنها در ظرف چهار سال آینده به مدارج عالی قابلیت برسند.

اول؛ پولیس ژاندارمری بین 35 تا 40 هزار تن تا در هر منطقه ناامن آنها مسئول امنیت شوند که ما نیاز به کمک خارجیها نداشته باشیم یا منتظر آمدن اردو باشیم. پولیس ژاندارمری باید همان قابلیت را داشته باشد که اردوی ملی دارند.

دوم؛ پولیس ملکی که اکنون ما این نیروها را در کشور نداریم، این پولیس نباید کلاشینکوف را انتقال دهد و باید تنها با وسایل پولیس ملکی در خدمت جامعه قرار گیرد. بین این نیرو و ژاندارمری باید مطلقا تقسیم وظیفه به میان بیاید، این پولیس برای رفتن به جنگ نخواهد بود، این پولیس برای تنفیذ قانون و نظم
جامعه در اختیار مردم خواهد بود.

سوم؛ پولیس مبارزه با جرایم که باید تا 10 هزار تن پولیس خاص مبارزه با تروریسم، جرایم سازمان یافته، رشوه و مواد مخدر درنظر گرفته شود.

چهارم؛ پولیس سرحدی

پنجم؛ قطعات محافظت عامه که البته پولیس نیستند اما قطعات مسلح قانونی دولت افغانستان در چارچوب وزارت داخله دارای تعلیم و یونیفرم خواهند بود و وظیفه آنها تامین امنیت مردم، تاسیسات در مناطق تحت تهدیدات ملت خواهد بود.

یکی از دلایلی که میخواهیم این قطعات را ایجاد کنیم برای مجاهیدن ما و جوانانی تاکنون صلاحیت عضویت در نیروی پولیس را ندارند است چراکه آنها میتوانند در این قطعات سهم بگیرند.

آخرین مسئله که بر آن تاکید دارم این است که موصوعی که مهم است و در برابر همه ما قرار دارد برنامه ای برای 4 سال آینده پولیس ملی کشور تدوین شده باید تطبیق شود تا پولیس ملی وطن قابلیت لازم را پیدا کند.


این خبر را به اشتراک بگذارید
نظرات بینندگان:

>>>   » آقــــــای محمـــــــــــــــــــــــد حنــــــــــــــــــــــــــــــیف اتمـــــــــــــــــــــــر وزیر داخلـــــــــــــــــــــــــــــــه" «

چه تصــــــــــــادف عجیبی !
در زمان حکومت نوکران روس در افغانستان یک شخص .......بنام حنیف اتمر در ریاست خاد در پست مهمی اجرای
وظیفه میکرد که در قساوت و خونخواری و زجروشکنجه مسلمانان بعد از استادش داکتر نجیب مقام دوم را دارا بود
خون هزاران انسان بی گناه فقط به جرم مسلمان بودن توسط او و رفقای خلقی اش به زمین ریخته بود.
تصادفا که آنشخص نیزاز ولایت لغمان بود وتصادفا اوهم یک پایش قطع شده بود ( در نبرد علیه مجاهدین ) و تصادفا
که چهرتا هم آنشخص با جلالتماب محترم وزیرصاحب داخله آقای حنیف اتمر خیلی شباهت داشت.
حالا که سوا نح وزیرصاحب داخله آقای حنیف اتمر را مطالعه کردم و از عضویت او درحزب خلق و خدمت او در
ریاست خاد چیزی به چشمم نخورد شکر خدا را بجا آورده نفس راحت کشیدم که این اتمر اتمر دیگریست و فقط از روی
تصادف با آن اتمر جنایتکار و جاسوس روس همنـــــــام و همـــــــوطــــــن و همچهـــره و همپـــای است و دیگر هیـــچ !!
با تقدیم حــــــــــــــــــــــــــــــرمت
حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی
.....................................

>>>   نام ایت و پای لنگ که خودش شهادت میته که کمونست استی و بخداکه مردم توره میشناسه خو حیف به ای مردم که تو وزیر داخله شان هستی

>>>   آقای اتمرکات خوشم آمد .
ولی بسیار پولیس هایت دزد هستند . بسیارش مردم آزار هستند . اینها را اصلاح بساز تشکر
بااحترام
گمنام جان

>>>   اقای حنیف اتمر یک شخص بسیار لایق است ، فرق نمی کند که در وقت داکتر نجیب وظیفه داشت ، ما با نام داکتر نجیب افتخار میکنیم اگر وی زنده می بود حالا افغانستان گل و گلزار می بود ، وطن را خو دوست داشت.... نبود
میلاد خان از کابل

>>>   این لاف و بتاق تا کی!!!!!!!!!!!!!!!
جناب اتمر صاحب!بگو که مشاورین شخصی شما از 400 به چند افزایش میابد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
بااحترام
حقیقتگو

>>>   او خانه خراب چرا عیب خدا داد را به این شکل یاد میکنی تو از خدا نمیترسی یک کمی ادب بیدا کن بعد بنویس نوشتن خو اسان است لاکن ادب کلام بسیار مهم است چه میشه که به عوض لنگ از کلمه معیوب یا بای اوگار و غیره یاد کنی که یک اندازه بهتر است و نشان دهنده ادب و حیای یک شخص درمقابل خداوند ج است زیرا او خدای متعال است که یک شخص را معیوب میسازد و نباید ما انسانها انرا قصدا به این شکل یاد کنیم.
باید یاد اور شد که من طرفدار این وزیرک داخله نیستم لاکن من نکات فوق را بخاطر اینکه انسان و اسلام هستیم یاد کردم
بااحترام
س ن ا

>>>   آخرین اخبار حاکی از آن است که وزیر داخله با سناتور ولایت بغان گفتو گو کرده که منجر به قتل سناتور به دست نیرو های پلیس گردید

>>>   حیرانم که چرا هموطنان ما کوشش میکنند همان کسی را تخریب کنند که میخواهد کاری برای وطن انجام دهد.
شما جناب حقانی صاحب که بدون فکر کردن سخن مییگویید بفرمایید و در مقایسه حنیف اتمر از شخص دیگری نام ببرید و دست آورد های شان را مقایسه نمایید.
اگر برای شما حق انتخاب وزیر داخله داده شود کی را انتخاب خواهید کرد و نظر به کدام دست آورد هایشان؟

>>>   بجایی این یک شادی را از لغمان میاوردن بهتر بود.
جلال آبا


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است