گزارش پنجم، سخنرانی وزیر دفاع در پارلمان
از سال 1383 به این طرف 32 هزار و 321 پرسونل سواد آموختند و 83 هزار و 457 افسر و بریدمل و سرباز در کورس های مختلف شامل شده اند و بیش از 3000 نفر از کورس آموزش لیسانس گرفته اند 
تاریخ انتشار:   ۱۳:۳۸    ۱۳۸۸/۹/۳۰ کد خبر: 6148 منبع: پرینت

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghabnpaper) از پارلمان کشور، وزرای دفاع، عدلیه و معارف به ایراد سخن پرداخته از گذشته کاری شان در مقابل نمایندگان دفاع نمودند.
ابتدا محترم عبدالرحیم وردک وزیر دفاع ملی به جایگاه حاضر شده پیرامون کارکردهای وزارت دفاع درگذشته گفت : طی 32 سال اخیر در حالی که امکانات زندگی مرفه در خارج برایم همیشه میسر بود خدمت به وطن و مردم خود راترجیح داده به صفت یک افسر افغان درجریان جهاد و مقاوم مانند هموطنان دیگرم خون خود وخون فرزند خود و زندگی دهها عزیز فامیل خویش را برای دفاع از وجب وجب این خاک مقدس نثار کرده ام .
در طول دوره تحصیل شاگرد ممتاز بودم و به یقین اولین افغان هستم که در سه مؤسسه تحصیلی امریکا با نمره ممتاز فارغ شدم و درآمریکا اولین افسر خارجی بودم که مقام کسب کردم و اسناد همه ان نزد شورای محترم ملی موجود است.
درعملیات زیاد مؤثر مجاهدین را درجهات مختلف شخصا در صف اول قوماندانی بوده ام که شاهدان ان نیز در همین تالار موجود اند.
به همین ترتیب افتخار دارم که بعد از دور جهاد اولین لویی درستیز قوای افغانستان بوده ام .

وردک ادامه داد: درجریان دور پرافتخار مقاومت تلاش های زیادی کرده و بعداز فاجعه 11 سپتامبر سال 2001 میلادی به عنوان مسؤل نظامی پروسه روم به جامعه بین المللی معرفی شدم و در آزادی ولایات شرقی ، جنوبی ، مرکزی و جنوب غربی به اشتراک 10 تا 15 وکلای محترم که در زیر این سقف تشریف دارند؛ سهم فعال داشتم.
در طول 5 سال گذشته اردوی ملی افغانستان به عنوان یک ارگان معتبر در سطح ملی و بین المللی احراز موقف نموده و از علاقه و محبت و احترام اکثریت مردم نجیب افغانستان و شما وکلای محترم و اعتماد جامعه بین المللی به صفت یک نهادی که می توان به باور کامل بر ان سرمایه گذاری کرد ؛ شناخته شده است.
و این واقعیت در چندین نظرخواهی سالیان اخیر مؤسسات معتبر بین المللی روشن است.
گفتنی است که اردوی ملی در سال 1385 از 87 فیصد و در سال جاری از 91 فیصد حمایت و اعتماد مردم برخوردار است.
منابع معتبر بین المللی نیز احیای اردوی ملی افغانستان را بزرگترین پیروزی دولت و مردم افغانستان عنوان کردند.
تاکنون 2019 نفربه منظور تحصیل ؛ 1773 نفربمنظور اشتراک در سمینارها، 1169 نفر جهت اشتراک در تطبیق های نظامی مشترک به خارج اعزام شده اند.
تاکنون در وزارت دفاع ملی 119 پالیسی، 26 تنظیم نامه، 19صلح نامه در موارد مختلف تنظیم شده و 23 پالیسی دیگر زیر کار است.

وزیر پیشنهادی برای وزارت دفاع ملی گفت : با کسب اعتماد و تبارزمؤثر فعالیت های خویش توانسته است بزرگترین رقم کمک های جامعه بین المللی را جذب نماید.
که از آمریکا 17 میلیارد دالر و سایر کشورهای شامل آیساف و ائتلاف بیش از 350 میلیون دالر است که با مقایسه با تمام ارگانهای دیگر دولت که 37 میلیارد دالر می شود تقریبا نصف تمام مساعدتهایی را نشان می دهد که به دولت افغانستان صورت گرفته است.
در طول 5 سال آینده بودجه مجموعی انکشاف اردوی ملی 16 بیلیون دالر خواهد بود و سعی خواهیم کرد که بیشتراز این مقدار شود.

در حال حاضر 90 فیصد اردوی ملی از طریق بانک معاش خود را مستقیما از طریق بانک اخذ می کنند .ثبت و راجستر 10 درصد باقیمانده نیز ادامه دارد که تا پایان سال جاری تکمیل خواهد شد.
در پلان انکشاف ی آینده تعمیر قرارگاه وزارت دفاع ، آکادمی ملی نظامی و مکاتب تعلیمی و تأسیسات جدید براساس انکشاف کمی اردو به حجم 8 میلیون 895 هزار و63 متر مکعب مد نظر است .
اردوی ملی از میزان سال 85 تا کنون 322 عملیات تاکتیکی مشترک با آیساف ، پولیس و امنیت ملی اجرا نموده است که در این عملیاتها 192 افسر ،443 بریدمل و 972 سرباز و 13 اجیر شربت شهادت نوشیده اند که دستاوردهای این عملیات ها موجود می باشد.
119 کندک از مرکز تعلیمی فارغ گردیده تاکنون 6 قرارگاه قول اردو،16 قرارگاه لوا و 7 کندک کوماندو یک قرارگاه مرکزی و...ایجاد شده است.
ریاست کشف و استخبارات توانسته است که 2520 پلان دشمن را افشا ؛258 واقعه ماین را کشف و خنثی و همچنان 73 دیپوی سلاح و مهمات انفجاری را کشف و ضبط نماید.
در پروگرام انکشافی آن ؛ ارتقاء مکتب استخبارات و آکادامی کشف و استخبارات فعال نمودن کشف تخنیکی زمینی و هوایی ، ایجاد کشف استخبارات خارجی و تقویت و انکشاف قابلیت ضد استخبارات در سطوح مختلف و تجهیز با وسایط وآلات مختلف کشفی و تعلیمی آن شامل است.

از سال 83 به این طرف یک میلیون 545 هزار 383 مریض اردو ، پولیس وافراد ملکی در تأسسیسات صحی اردو تداوی شدند.
قوماندانی ساحوی علاوه بر شفاخانه 400 بستری که از نو احیا و بازسازی شد ؛ شفاخانه ای را هم علاوه بر 4 شفاخانه اختصاصی در 4 زون ، 21 کلینیک 20 بستر و 11 مرکز بزرک صحی در ساحات مختلف کشور دارد.
درپلان انکشاف آینده در کلینیک 20 بستر در هلمند و قندوز و شفاخانه جدید برای قول اردوها اعمار خواهد شد.
همچنان مرکز احیای مجدد، لیلیه برای محصلین ، آکادمی طبی ، مونتاژ و نصب آلات و لوازم مدرن در پلان انکشافی این بخش طرح ریزی شده است.
از سال 1383 به این طرف 32 هزار و 321 پرسونل سواد آموختند و 83 هزارو 457 افسر و بریدمل و سرباز در کورس های مختلف شامل شده اند و بیش از 3000 نفر از کورس آموزش لیسانس گرفته اند.
با جذب علمای دین به صفوف اردو نه تنها بنیاد اردوی مستحکم تر می شود بلکه روحیه اسلامی وملی اردو با اعتقاد کامل بر قضا و شهادت و ایمان به بحث بعدالموت شکست ناپذیری اردو را تضمین می کنند.
در وزارت دفاع ملی مجموعا 215 محراب و مسجد موجود بوده که از نو احداث و یا ترمیم شده اند.همچنان 25 کتابخانه ، 10 اتاق یادبود و 10 تالار کنفرانس ایجاد شده است.

تاکنون جمعا 3 لک و 43 هزار 129 نفر به اردوی ملی ، پولیس ملی و پولیس عدلی و مداومین برای مؤسسات تعلیمی و افسر از طریق قوماندانی جلب و جذب و به قوای مسلح افغانستان پیوسته اند.

تاکنون 15 مؤسسه تعلیمی مدرن به استاندارد بین المللی به حسب ذیل ایجاد شده است:
آکادمی ملی نظامی برای چهار سال به معیار رسپاینت ایالات متحده آمریکا ،کالج قوماندانیت و قرارگاه شامل کورس استراتژیک قوماندانیت وقرارگاه ، کورس عالی قوماندانیت و قرارگاه و کورس مساعی افسران جوان ، مکتب لوژیستیک ، مکتب کوماندو ، آکادمی جنگ غیر منظم یا ضد شورش ، مرکز نظامی کابل ،کورس یو اس اس افسران جوان به استاندارد سنتهارد بریتانیا ، آکادمی بریدمالان، مکتب استخبارات ، مکتی صحی، مکتب اینجنیری در مزار شریف ایجاد شده ودر 5 سال آینده مؤسسات تعلیمی آتی در اردو ایجاد می گردد.
دانشگاه هوایی ،مکتب انکشاف دکترین ، مکتب پیاده ، مکتی توپچی ، مکتب مخابره ، مکتب صنف مخابره هوایی ، مکتب مانور ، انستیوت زبانهای خارجی ، مکتب اینجینیری، ساختار مرکز تعلیم و تربیت مدرن در شیندد برای پیلوتان و ...
پلان انکشاف قوای هوایی که فعلا در سال 2016 پلان شده اما تلاش خواهیم کرد که تسریع شود که مجموعا 154 بال هلیکوپتر ، هواپیماهای ترانسپورت کشف و هواپیماهای شکاری را احتوا می کند.
کمیت اردو از 50 هزار به 70 هزار ، سپس به 86 هزار و متعاقبا به 134 هزار افزایش داده شده است .

ما منتظر بودیم که در نتیجه مساعی مشترک ما و شما اعضای پارلمان رقم 240 هزار اردوی ملی برسد.
فعلا پلان انکشافی ما تا خزان 2010 ، 134 هزار است که دو سال تسریع شده است.اما رشد ما تا رقم 240 هزار ادامه خواهد یافت .
دراین جبهه باید یادآور شد که مدعی نیستم انچه را که انجام داده ایم کافی است و یا فعالیت های ما از کاستی ها و نقیصه ها و مشکلات عاری بوده ؛ ما در شرایطی ساختار اساسی اردوی ملی را آغاز نمودیم که همزمان جنگ علیه تروریزم شدت گرفت اما به یقین کامل اطمینان می دهم که علی رقم همه چالش ها و تنش های ناشی از حوادث سه دهه اخیر ، وزارت دفاع شما آهسته آهسته در مسیری که ایجاب می نماید ، قرار می گیرد .
اما ما هنوز هم راه درازی در پیش داریم اما خط مشی ما طوری است که بدون هیچ گونه شک و تردیدی موفقیت آینده را نوید می دهد.
طوری که همه می دانند افغانستان در یکی از مناطق بحرانی جهان موقعیت دارد که با انواع تهدیدات نوین و تاریخی روبرو است، خطرات و تهدیدات مشترک لزوم همکاریهای مشترک امنیتی منطقه ای را اجتناب ناپذیر می سازد.

تلاش در یافتن طرق حل امنیت منطقوی ، انکشاف همزمان و متقارن روابط اقتصادی میان کشورهای منطقه به صورت روز افزونی قابلیت ما را درتأمین امنیت ثبات مردم و منطقه تععین و تثبیت نموده و خطوط اساسی و مسیر اصلی استراتژیک ملی نظایم به دکترین دفاعی ما را توجیح خواهد کرد.
بادر نظر داشت تهدیدات منطقوی و جهانی در صدد ایجاد روابط درازمدت استراتژیک با جامعه بین المللی هستیم تا باز به تجرد و انزوای بین المللی که در هه 90 برای مااین همه دهشتناک و اسفناک تمام شد مواجه نشویم .

در پایان تصریح می سازم که هیچ تضمینی وجود نداردکه منافع و اهداف و تهدیدات ما تا چه وقت با جامعه بین المللی گره خورده باقی خواهد ماند؛ روی این اصل به جز استعانت خدا و زور بازوی جوانان وطن نباید روی هیچ قدرت دیگری اتکا کرد.

آرزو و هدف نهایی ما این است که تا صاحب اردویی شویم که بتواند در برابر تمام تهدیدات داخلی و خارجی از کشور به صورت مستقل دفاع نماید.و برای رسیدن به ان از هیچ کونه تلاشی دریغ نخواهیم کرد.


این خبر را به اشتراک بگذارید
نظرات بینندگان:

>>>   از خداوند منان پیروزی های روزافزونتان را خواهانم ولی متعاسفانه کارشکنی در بین زیاد است و کنترول کاملی بر خرج بودجه ندارید
(غریب 88)

>>>   خوب شخص مسلکی و متخصص این مقام است ولیکن بسیار سنا بالاست قانون کار وتقاعد ایجاب میکند که بعداز سن 65 باید هر شخص متقاعد شود خصوصا کسانیکه در مقام وزارت ، سفارت گماشته شده اند باید منحیث یک کارشناس امور دفاعی از ایشان استفاده به عمل آید ویا اندوخته های خود را در یک کتاب تآلیف کرده و در خدمت افسران آن وزارت وغیره قرار دهد
رحیمی
از دانشگاه آکسفورد لندن

>>>   تعجب من در اینست که چرا در ولسی جرگه هیچ وکیلی از محترم وزیر دفاع نامزد نپرسید که شما خود در یکی از جلسات ولسی جرگه (که نمیدانم استجواب بود یا استیضاح) بصراحت گفتید که در زمان "جهاد"!! با آی اس آی ارتباط داشتید یعنی که ......!!!، اکنون چگونه میتوانیم سرنوشت دفاع از تمامیت ارضی کشور خود را به شخصی چون شما بسپاریم؟؟!!
با احترام
کلک راستگو از افغانستان

>>>   ارزومندم طوری که در بیانیه فرمودید به ان جامه عمل بپوشانید و به اردوی ملی از همه بیشتر توجه داشته باشید تا بتوانیم دارای یک اردوی مستحکم باشیم و همچنان خواهان استخبارات فعال استم تا بتوانیم از همسایه های مضر خود در امان باشیم.
شاه محمود هیواد

>>>   شما که لاف از نطام و امنیت منزنید امانیکه اهالی کندز در در اثر بمبار خارخی ها 142 نفر از بین رفتند شما کجا بودید ایا وزرای ممالک خارجی استعفا میدهد و شما یک افسوس هم نشان ندادید ایا شما حس همدردی با مردم و افغانستان دارید؟ ایا زمانیکه مردم قندهار و هرات در اثر بمباردها هوایی به قتل رسیدند شما برای دفاع از مردم چی عکس العمل نشان دادید؟
من این را هم میدانم که شما استعداد درسی دارید ولی استعداد کاری که برای وزارت دفاع ضرورت است فاقد ان هستید.
شاه محمود هیواد

>>>   آيا نمي شد كسي ديگري وزير دفاع افغانستان شود چون تمام كارهارا خارجي ها ميكند اگر يك ماه بودجه شما را ندهد شما آيا فكر آنروز را هم كرديد يا تمامآ خيال پلو ميزنيد (محمد ظاهر سراباز در هلمند) تشكر از لياقت وزير صاحب كه همه نمايندگان را خريد


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است



پربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است