زندگینامه وزیر مالیه
 
تاریخ انتشار:   ۱۰:۰۷    ۱۳۸۸/۹/۲۹ کد خبر: 6089 منبع: پرینت

حضرت عمر زاخيلوال وزیر مالیه جمهوری اسلامی افغانستان

 http://96.0.54.242/ap/pics2/20091220536524623.jpg

محترم حضرت عمر زاخيلوال در سال 1346 زمانیکه پدرش در ولایت بدخشان ایفای وظیفه می کرد، چشم به جهان گشود. تعلیمات ابتدای خویش را در ولایات کنر، پروان، پنجشیر و زادگاه آبایی اش ننگرهار به اتمام رسانید.

عمر زاخیلوال بعد از تهاجم شوروی به پاکستان کوچید و بعد از مدتی اقامت در آن کشور و سهم در جبهات جهاد ولایات ننگرهار، کنر و پنجشیر، جهت ادامه تحصیلات عالی عازم کانادا شد که به اخذ درجه دکتورا از دانشگاه كارليتن شهر اوتاوا آن کشور نایل گردید.

داکتر زاخیلوال در سال 1384 به افغانستاان برگشت و نخست به حیث مشاور ارشد وزير انكشاف دهات، رئیس اداره خصوصی سرمایه گذاری یا آیسا و عضو شورای عالی د افغانستان بانک ایفای وظیفه نمود و بعدا به حیث مشاور رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در بخش اقتصاد پذیرفته شد.

داکتر زاخیلوال در ماه عقرب سال 1387 از طرف جلالتماب رئیس جمهور به حیث سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوری و در ماه دلو به حیث وزیر مالیه به پارلمان افغانستان پیشنهاد گردید.

در دولت جدید نیز وی بحیث وزیر مالیه دولت جمهوری اسلامی افغانستان به پارلمان معرفی شده است.

داکتر عمر زاخیلوال به لسان های پشتو، دری و انگلیسی تسلط کامل دارد.

 


این خبر را به اشتراک بگذارید
نظرات بینندگان:

>>>   متاسفانه ذکر نشده است که ایشان در چه رشته ای دکتورا گرفته اند.

>>>   همین آدم لایق است.

>>>   داکتر صاحب عمر ذاخیلوال واقعه شایسته وزارت مالیه هستند ایشان شخص فعال، با فهم و دانش می باشند.
حضور ایشان را در کابینه جدید قلباً تبریک گفته و از بارگاه ایزد متعال موفقیت مزید به جناب شان خواهانیم.
تشکر

>>>   اینکه جناب آغای زاخیل وال به صفت وزیر مالیه جمهوری افغانستان در پارلمان رای اعتماد بدست بیاورد من خوش میشوم زیرا وی لیاقت اش را دارد وبرایش از قبل تبریک عرض میدارم زیرا جوان است وشایستگی این وزارت را دارد .
ف ، رحمانی از سر کوتل

>>>   در اولین اظهار نطر در مورد رشته تحصیل زاخیلوال پرسش بعمل آمده است ،برای روشن شدن ذهن دوست عزیز باید بگویم رشته تحصیل "فرعی" اینها هر چه باشد در رشته "اصلی" یعنی " پول اندوختن به هر قیمت" تمام اینها "پروفیسوری"! دارند.!!!!!!!!!
با احترام
گوشه نشین از کابل

>>>   آقای زاخیلوال یک شخص فعال است.
اکبر از کابل

>>>   برادران محترم
اګر من یکبار وزیر مالیه شوم باز نشان تان میتم .
با تقدیم حـــــــــــــــــــــــــــــــــرمت حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی

>>>   بعد از اقای اشرف غنی همین شخص لایق به این و ز ارت هست.

>>>   زاخيل وال يكي از وزراي است كه با مافياي قرارداد ها دست دارد كه دليل ان ذيل است
بنا بر دلالیل ذیل بودجه انکشافی دوباره به وزارت مالیه تعلق گرفت

با تآسف از طریق تلویریون ملی آگاه گردیدیم که شورای محترم وزیران فیصله نمودند که اجرای تخصیصات پروژه ها بدون تحلیل وارزیابی وزارت اقتصاد مستقیمآ ازطریق وزارت مالیه اجرآ گردد حالانکه اساسی ترین فکتور موفقیت یک پروژه در تحلیل وارزیابی نهفته است و سبب ایجاد وزارت اقتصاد(پلان اسبق) شده است وازعمده ترین وظایف این وزارت هم تحلیل وارزیابی میباشد. وتذکرکلمه بدون تحلیل از طریق شورای محترم وزیران خیلی مایوس کننده است واین بدین معنی است که شفافیت در نظر گرفته نشود.
1- قبلا مسوولین وزارت هادراجرای تخصیص معاشات با کارمندان قراردادی دست باز داشتند بدین معنی که معاشات ومصارفات پرسونل قراردادی خویش را ازپروژه های شامل بودجه انکشافی بدون اینکه شامل پروپوزل باشند از طریق وزارت محترم مالیه اجرا مینمودند ولی در مدت زمانیکه اجرای تخصیص ازطریق وزارت اقتصاد صورت گرفت پروپوزل های پروژه های مذکور خواسته شد وبه دلیل اینکه کارمندان فوق الذکر شامل پروپوزل نبودند از اجرای تخصیص جلوگیری بعمل آمد ولی با انهم وزارت مربوطه گاهی در پروپوزل تغییر آورد وگاهی در قرارداد های کارمندان خویش که اسناد موثق ان موجود است.(یک کارمند دوقرارداد در دو وظیفه مختلف داشته وتاریخ تقرری آن همزمان میباشد یک قرار داد به امضای وزیر مربوطه وقرارداد دیگر به امضای معین مربوطه)
2- چندی قبل موسسه داخلی بنام (ANDHO) موسسه انکشاف ملی باغداری افغانستان در وزارت اقتصاد ثبت وراجستر گردید که تا اکنون هیچ گونه فعالیت ندارد ولی وزازت محترم زراعت تقاضای معاشات دالری کارمندان موسسه متذکره را که حتی (1950)دالر معاش یکنفر آن هم میباشد نموده درحالیکه رئیس وبسیاری اعضای موسسه از آن هیچ خبری ندارند زیرا موسسه آنها فعالیت ندارد.
3- وزارت ها برای تعدادی از کارمندان قراردادی خویش تقاضای اجرای تخصیص معاشات را نمودند زمانیکه پروپوزل پروژه مذکور مطالعه گردید از نگاه زمانی قرارداد کارمندان سه ماه قبل از آغاز ویا شروع کار پروژه صورت گرفته ویک مثال واضیح آن در پروژه میباشد.
4- اکثر پول برای مصارفات بقسم پیش پرداخت تقاضا میگردید با آنهم همکاری وزارت اقتصاد در زمینه اجرای آن صورت گرفته است.
5- معاشات ومصارفاتیکه ازبودجه انکشافی تقاضا میگردید وزارت اقتصاد بنابر وظایف که در تحلیل وارزیابی پروژه ها دارد پروپوزل پروژه های مذکور راتقاضا مینمود بعدآ دانسته میشد ،وجوه که برای پروژه مذکور مدنظر گرفته شده 80 فیصد آن در بخش مصارفات وصرف 20 فیصد آن در بخش انکشافی پروژه به مصرف میرسد که 20 فیصد وجوه در بخش انکشافی پروژه هیچگونه تاثیری موثریت اقتصادی یک پروژه رانشان نمیدهد .
6- در مدت زمانیکه تخصیصات از جانب وزارت اقتصاد صورت گرفته است باوجوداینکه اجرای آن از تاریخ دوم ثور سالروان صورت گرفت برعلاوه ضمیمه بودجه یکماه بعد آن منظور گردید، وزارت اقتصاد توانست تقریبآ (14) فیصد مجموع بودجه انکشافی را موافقه نماید که بعد از آن وزارت مالیه نیاز به تحلیل وارزیابی اسناد هم نداشت زیرا از جانب وزارت اقتصاد تحلیل وارزیابی گردیده بود ولی از جانب وزارت مالیه پروسه اجرای آن در بعضی موارد بیشتر از(45)روز را در بر گرفته است که این خود باعث ضیاع وقت گردیده است هم چنان قابل یاد آوریست که در سال گذشته وزارت مالیه طی ربع اول سال( )فیصد مجموع بودجه انکشافی را تخصیص اجرا کرده بود
بنابر این برخورد قانونی که وزارت اقتصاد نمود وجلوگیری ازسوء استفاده ها نمود موسسات ووزارت ها نیز آرام نه نشستند بلکه دست بکار شدند تا بتوانند بدون درنظرداشت تحلیل وارزیابی وزارت اقتصاداجرای تحصیصات شان را مستقیمآ از طریق وزارت مالیه به پیش ببرند تا شفافیتی در میان نباشد که چنین کاری را بنا بر مصوبه شماره ( ) مورخ / / 1388 شورای محترم وزیران توانستند عملی نمایند

>>>   حتما از اندسته دکترای تقلبی(سفارشی) دارد: در غیر اینصورت کسی که عمرش را در جنگ( ببخشید جهاد) سپری کرده باشد, نمیتواند همزمان در این سن دکترا --انهم از کارلتون اتاوا-- بگیرد. احتمالا از همین سفارشیهای احزاب است.

>>>   جناب زاخيلوال تمام خوبي هاي شمارا بركناري غير مترقبه آقاي حيات الله دياني زير سوال ميبرد لطفا براي ملت در زمينه روشني بدهيد البته اين كدام مغازه شخصي شما نيست بلكه يك اداره دولت است اكر خوب بود جرا ترقي نكرد؟ و حد اقل به جوكي خود ميماند؟ و اكر خراب بود جرا شما در عين زمان ايشان را مستحق تقديرنامه درجه يك معرفي كرديد؟ در صورتيكه استقبال كرم كارمندان آن اداره بطور كل بيانكر صداقت و خدمات خوب آن بنداشته ميشود بعداز صحنه خدا حافظي آن كه بشكل مستند از تلويزون نشر شد اكثريت مردم در حيرت افتيده است كه اين جه نوع حركت ضد نقيض بود؟
يكتن از دانشجويان
دانشكاه كابل

>>>   سلام دوستان!
اقای زاخیلوال به خیالم کدام یکی از قوم نزدیکی تان در خارج بی کار بود ..
که چوکی دیانی صاحب را به او خالی کردید..
به همین قسم کسان که به این وطن خدمت واقعی می کند از وظفه اش بر کنار کنید.. ملت همه این کار های تان را می فهمد اما چیزی نمی گوید...........
احمدی از کابل..........

>>>   آقای زاخیلوال صاحب بعد از ادای سلام واحترام:
واقعاٌ تمام تحصیل وخوبی تان در مقابل برکناری دیانی صاحب زیر
سوال میرود لطفاٌ جواب به مردم اراعیه فرماهید۰
بااحترام فرید قیومی

>>>   خدمت شبکه محترم اطلاع رسانی افغانستان آرزو دارم مؤفق وکامگاربوده باشید:
بنده فرید قیومی هستم من کدام نظر درمورد عزل دیانی ندارم ونظر که درفوق ذکرگردیده است توسط کدام شخص دیگر باذکر نام بنده ارسال گردیده است.
دوستانیکه نظر میدهند لطفاً ازآدرس خویش نظر ارائیه نمایند.
با احترام فرید قیومی

>>>   شما درمورد تحصیلات آفای ذاخیلوال ذکرنمودیدولی درمورد سابقه کاری ایشان هیچ چیزی بیان نشده است. درحالیکه ما کاندیدهای داریم که دارای تجربه کاری چندین ساله اندو تحصیلات عالی اما نسبت نداشتن شناخت درپارلمان انتخاب نشدند. این هم قابل سوال است که یک شخص راسا بعد از ختم تحصیلات در پست های بالا مقرر شود. مفیدیت وموثریت کاری همچو اشخاص در چه میباشد؟
تشکر.
ظاهر ازشهرکابل


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است