علت بدبختی های افغانستانی ها!
 
تاریخ انتشار:   ۱۲:۰۱    ۱۳۹۲/۱/۳۱ کد خبر: 50714 منبع: پرینت

علت بدبختی های افغانستانی ها، جعلکاری، دروغگویی و فریبکاری می باشد.

سه واقعیت تلخ فوق الذکر که عنوان قرار داده شده، از خصایلی است که در حیوانات مشاهده نمی شود اما این خصایل ناپسندیده و منفور که از نګاه اسلامی و انسانی جدی منع و در جوامع بین المللی نیز منفورترین و مردودترین خصایل بشری دانسته شده متأسفانه روز به روز جز کلتور و فرهنګ جوامع بشری شده و مخصوصآ در تار و پود جوامع افغانستانی در داخل و خارج چنان نفوذ نموده که نه تنها افغانستانی ها را بطرف بی اتفاقی بلکه به تباهی و بدبختی های غیر قابل تصور کشانیده است.

مطلب من این نیست که اعمال غیر اسلامی و انسانی فوق الذکر تنها در کشور عزیز ما صورت می ګیرد، خیر. حتی در کشور های متمدن و پیشرفته به انواع مختلف نیز صورت می ګیرد یعنی طور مثال تولید کشورهای چون چین، بنګلدیش، هند، مکزیکو، تایوان را وارد کشورهای خود نموده و برچسب و یا تاپه کشورهای خود را بالای آن زده بنام تولید کشورهای خود بفروش می رسانند و یا در موقع محاسبه تکس ها سیع می ورزند که به نوع از انواع از پرداخت تکس ها ګریز نمایند حتی به سویه کانګر سمن ها و کمپنی های بزرګ رشوه ستانی ها صورت ګرفته و سیاستمداران شان برای رسیدن اهداف سیاسی خود جعلکاری ها، دروغګوی ها و فریبکاری ها را نیز انجام می دهند.

چنانچه ما شاهد بودیم که قبل از حمله آمریکا به عراق( ۲۰۰۳م) مقام عالی آمریکا یعنی جنرال پاول که وزیر خارجه آمریکا در زمان زعامت جورج دبلیو بوش بود برای تغیر ذهنیت جهان بطرفداری آمریکا تصاویر جعلی حامل انتقال مواد شمیایی را در سازمان ملل متحد نشان دادند و وثیقه ی حمله بر عراق را با دروغګویی و فریبکاری از ملل متحد حاصل و عراق را اشغال نمودند.

همچنان بعد از حملات غیر انسانی و غیر اسلامی تاریخ ۱۱ سپتامبر در نیویورک و واشنګتن توسط تروریستان عربی که در آمریکا تربیه و زیست می کردند بمنظور اشغال افغانستان چطور موضوع حمله را به طالبان که اعمال شان نیز غیر اسلامی و ضد مدنیت بود ارتباط داده و بتاریخ ۷ آکتور ۲۰۰۱م بالای افغانستان حملات نظامی خود را آغاز و سپس بعد از اشغال افغانستان بتاریخ ۱۱ اکتبر فیصله شورای امنیت ملل متحد را حاصل و برای تغیر ذهنیت جهان مخصوصآ ملت مظلوم افغانستان که هیچګاه عمل تروریستی را انجام نداده بود حملات نظامی و اشغال خود را به افغانستان با دروغګویی و فریبکاری قانونی توجیه نمودند.

بلی جعلکاری، دروغګویی ها و فریبکاری ها جهان شمول است اما با تفاوت اینکه در جهان متمدن و مترقی آنچه صورت می ګیرد به زودی از طریق منابع خبری افشاء و مراجع قانونی دست بکار شده زود و یا دیر مرتکبین از طریق مراجع قانونی به جزای اعمال خود می رسند و یا قبل از تصمیم ګیری مراجع قانونی، شخص و یا مقام متهم، چنین اخلاق را دارند که به عمل غیر قانونی خود اعتراف و از مرجع مربوط عذرخواهی و به موضوع خاتمه می دهند چنانچه آقای جنرال پاول چندین بار در چنل سی ان ان به اشتباه خود اعتراف کرد و آقای اوباما رییس جمهور آمریکا نیز خودش در سفر اخیر آقای حامد کرزی به آمریکا چنین اعتراف کرد "به باور من، نگرانی اساسی رییس جمهور کرزی که واضح است که شما این نگرانی را مسقیمآ از زبان خود وی نیز خواهید شنید این است که مطمین شویم که حاکمیت افغانستان مورد احترام قرار گیرد و اگر قرار باشد شماری از نیروهای ما پس از سال ۲۰۱۴م در افغانستان باقی بمانند، باید به دعوت حکومت افغانستان صورت گیرد و حکومت افغانستان باید با آن احساس راحتی و آرامش کند. ( مقاله مؤرخ۱۸جنوری۲۰۱۳م اینجانب تحت عنوان "دست آورد ملاقات اوباما و کرزی چه بود" ).

جای تاسف این است که در جوامع افغانستانی شخصیت های دانشمند و عالم که لاف از قانونیت، انسانیت، اسلامیت و عدالت می زنند بیشتر از انسان های بی علم و بی دانش مرتکب اعمالی چون جعلکاری ها، دروغکاری ها و فریبکاری ها می شوند و وقتی اسناد موثق و قانونی به رخشان کشیده می شود در عوض اینکه از اعمال خود شرمساری نموده و معذرت خواهی کنند برعکس با دیده درایی از خود دفاع و یا با عصبانیت از جواب دادن طفره رفته و قطع علایق
می کنند.

اګر ما به ګذشته نزدیک ما در وطن خود نظری اندازیم به ملاحظ می رسد که سه واقعیت غیر اسلامی و غیر اخلاقی فوق الذکر در سه دهه اخیر بصورت وسیع بشکل کشور شمول دامنګیر جوامع افغانستانی ما گردیده و هر روز از طریق منابع خبری و یا قانونی از جعلکاری ها، دروغگوی ها و فریبکاری های مراجع مختلف یعنی از بالا ترین الی پایینترین مقام های سه گانه دولتی بشمول رهبران تنظیمی و حزبی می شنویم و حتی می بینیم که برای پیروزی های نامشروع خود با کلمات فریبنده بسیار حیله گرانه خود را در لباس و چهره های شخصیت متمدن صادق و یا مسلمان منزه از تمام ګناه ها در جوامع ما ظاهر با دروغگویی و فریبکاری از جعلکاری و خیانت های خود و حتی از اعمال زد بشری و غیر اخلاقی خود با دیده درایی انکار می ورزند.

از عوامل مهم مروج شدن چنین واقعیت های تباه کن در مادر وطن عزیز ما این است که در سه دهه ی اخیر یک تعداد شخصیت های کس و ناکس خود را به قدرت های بیرونی فروخته و صاحب زور و زر ګردیده اند و امروز در سطح دولت مرکزی، ولایات، ولسوالی ها و قریه جات قرار گرفته هر آنچه را آن ها خودشان و یا بادارنشان می خواهند با استفاده از زور و زر، جعلکاری ها، فریبکاری ها و دروغگوی ها با بلند نمودن شعارهای دروغین اسلامی و فریاد از آزادی و دموکراسی خود را بحیث شخصیت های ملی و وطندوست مشروعیت بخشیده و بحیث یگانه ناجی ملت و کشور از بدبختی های دامنگیر معرفی و برای تداوم قدرت خود و بادران بیرونی شان عمل می نمایند.

ما در دوازده سال گذشته از جعلکاری ها در قانون اساسی الی انتخابات مقام ریاست جمهوری، نمایندګان مجلس نمایندگان، شورا های ولایتی، ترتیب قباله های جعلی برای غصب ملکیت های دولتی و شخصی، رشوه ستانی ها و غیره و غیر که بر مبنای دروغگوی ها برای فریب ملت صورت ګرفته می باشیم.
همچنان در اکثر جوامع افغانستانی خارج از مادر وطن عزیز ما افغانستان که ملیون ها خواهر و برادر افغانستانی ما بنابر جبر زمان ترک مادر وطن نموده اند و در جوامع فاقد فرهنګ، کلتور و عنعنات اجتماعی افغانستانی زیست می کنند نسبت نبود مراکز اجتماعی و کلتوری که جوابگوی تمام نیازمندی های جوامع افغانستانی باشد و نسل های جوان ما بتوانند هویت اصیل افغانستانی خود را حفظ و در کشورهای مقیم به افتخار و سربلندی خود را بحیث افغانستانی معرفی و برای کشور مقیم و مادر وطن آبای و اجدادی خود مثمر ثمری باشند ندارند و اگر سعی و تلاش هم بعمل آمده که چنین مرکزی یا اتحادیه ای ایجاد شود یک تعداد بنابر خود خواهی های شخصی، جنون به ګرفتن ریاست مرکز (اتحادیه) و یا روابط با احزاب و تنظیم های وقت و امروزی در داخل افغانستان برای پیشبرد مرام های غیر ملی آنها تلاش نموده اند که با جعلکاری، دروغگویی و فریبکاری قدرت را از جوامع خود غصب و برای منافع خود و یا بادارانشان با خاک زدن به چشمان یک تعداد از هم میهنان پاک، صادق و خوشباور قدرت و صلاحیت تصمیم ګیری بالای سرنوشت افغانستانی ها را منحصر به فرد و یا یک گروه مشخص نموده اند، گاهی بنام اسلام و گاهی به این نام و یا آن نام دیګر افغانستانی ها را فریب و نسل های امروزی و فردا را نه تنها محروم از آموزش اسلام واقعی و فرهنګی افغانستانی نموده اند بلکه افغانستانی ها را متفرق و نمی خواهند خواهران و برادران افغانستانی باهم متحد و برای جامعه خود مثمر باشند.

طور مثال اتحادیه افغانستانی های مقیم در برتش کولمبیا که من نیز افتخار عضویت موسس ان را با انتخاب شدنم در سه مجلس دارم بیست و چهار سال قبل با یک عشق و علاقه خاصی برای نسل های جوان همان زمان و نسل های بعدی ایجاد شد اما متاسفانه عده ای از شخصیت های مضر که منافع خود شان مهمتر نسبت به منافع افغانستانی ها بود قبل از راجستر شدن اتحادیه به منظور رسیدن اهداف پلید خود در پشت پرده قسمت از اساسنامه را تحریف و حتی عده ای از اعضاء موسس اتحادیه را که با رای آزاد از طرف افغانستانی های مقیم در مجلس ها انتخاب شده بودند با جعلکاری بصورت مخفی در دوایر دولتی از حق مشروع شان محروم و برای فریب فامیل های شان با دروغگویی ها و فریبکاری ها در محفلی از آنها یاد بود نموده و برای شان جوایز نیز اهدا ګردید و نیز باید متذکر شد که در سال ۲۰۰۳م بنابر توطیه دیګری که من خوشبختانه در آن اشتراک نداشتم اساسنامه را تعدیل و حتی پلان داشتند که نام افغان را نیز از اساسنامه حذف نمایند که خوشبختانه در اثر مداخله مستقیم من اقدام غیر ملی شان در نطفه خنثی گردید اما با تاسف در غیاب من موضوعات فرهنګی افغانستانی ما را که عبارت از آموزش زبان های ملی افغانستان، معرفی فرهنګ و کلتور افغانستانی به جامعه کانادای و بالاخره حفظ هویت ملی افغانستانی ما بود از اساسنامه حذف و اساسنامه را بنام به اصطلاح عام المنفعه برای اعمار یک مسجد و تدریس دین مقدس اسلام و کمک های بشری بود نامګذاری و راجستر نمودند و من مخالفت جدی خود را به ارتباط حذف نمودن موضوعات فرهنګی و کلتوری از اساسنامه در مجلس و همچنان کتبی به اتحادیه اظهار داشتم اما متأسفانه ګوش شنوا نبود و حتی در طول ده سال آرزوی عالی اعمار یک مسجد آبرومند نیز بنابر بی علاقگی خواهران و برادران افغانستانی ما به اتحادیه برآورده نشد.

یعنی جعلکاری ها،دروغګوی ها و فریبکاری های عده ای محدود از مسوولین اتحادیه که منافع خودشان مهمتر از منافع افغانستانی ها بود افغانستانی ها را متفرق و ا ز سهمگیری فعال به فعالیت های اتحادیه بی علاقه ساختند.

قابل تذکر است که من خوشبختانه از طریق وکیل قانونی خود با بدست آوردن اسناد موثق از مراجع قانونی ایالت برتش کولمبیا برای اثبات جعلکاری، دروغگویی و فریبکاری عده ای از هموطنان خود در ایالت برتش کولمبیا مبارزه عادلانه خود را از آغاز سال ۲۰۱۲م شروع کرده ام و عنوان "جعلکاری، دروغګویی و فریبکاری" را در این مقاله بخاطری انتخاب نمودم که وکیل قانونی من بعد از بدست آوردن اسناد و شنیدن داستان غم انگیز اتحادیه ما برای من بیان داشت که آقای احمد "اتحادیه شما با جعلکاری آغاز، با دروغگویی و فریبکاری ها خاتمه یافته و دوام دارد" بنآ گفتار وکیل بالایم تاثیر عمیق نموده و من را به قضایایی مهمتر یعنی آنچه در مادر وطنم در دوازده سال اخیر ګذشته متوجه ساخت لهذا خواستم تحت عنوان فوق قضایا و عوامل سوختن مادر وطن عزیزم در آتش جنګ و بی عدالتی ها را بررسی و با هموطنان عزیز شریک سازم.

در ارتباط به جامعه افغانستانی ما در ایالت برتش کولمبیا امیدوارم آنهایی که در بیست و سه سال ګذشته در چهره های مختلف افغانستانی های مقیم برتش کولمبیا را با جعلکاری و دروغګوی فریب داده اند قبل از اینکه من طبق وعده قبلی اسناد را در فرصت مناسب در یک اجتماع بزرګ افغانستانی افشاء نمایم خود شان بنا برمسوولیت وجدانی، اخلاقی، ملی و اسلامی همه افغانستانی ها را در یک سالون بزرګ دعوت و به جعلکاری ها، دروغگوی ها و فریبکاری های خود اعتراف و از همه افغانستانی ها مخصوصآ از انهایی که حق شان تلف گردیده معذرت بخواهند و اساسنامه فعلی را به اساسنامه ای تعدیل نمایند که تمام نیازمندی های افغانستانی های امروزی و فردا را برای حفظ هویت افغانستانی شان در بر داشته باشد.

با عرایض و تذکرات فوق متذکر می شوم که تا در مادر وطن عزیز ما نیز روحیه و اخلاق اعتراف به گناه و عذرخواهی ایجاد نشود و گنهکاران اګر مسلمان اند از خاطر خداوند (ج) و مقدسات و اگر عشق بوطن دارند بخاطر نجات مادر وطن از بدبختی های دامنگیر مطابق هدایات دین مقدس اسلام و مکلفیت های اخلاقی، وجدانی، اسلامی و ملی از اعمال ناشایسته خود در سی و پنجسال ګذشته در مقابل ملت عذرخواهی نکنند و یا در صورت انکار از عذر خواهی و طلب عفو از ملت، از طریق مراجع قانونی با صلاحیت داخلی و بین المللی عدالت انتقالی که در کنفرانس بن(۲۰۰۱م) بر آن تأکید گردیده عملی نشود. ما ملت افغانستان خوشبختی را نخواهیم دید و لذت آزادی و دموکراسی واقعی را نخواهم چشید. خداوند به ملت افغانستان راهنمایی و کمک کند.


انجنیر فضل احمد افغان


این خبر را به اشتراک بگذارید
نظرات بینندگان:

>>>   علت بدبختی ها و عقب ماندگی ما افغانها در قدم اول در عقاید پوچ ما نهفته است مثلا وقتی صحبت از اعتقادات شود به شکل انحصاری همه ما حق اولیت را به.... و از این طایقه میدهیم تا دانسته و ندانسته درباره ما مهم ترین مسایل دینی ما قضاوت کنند در حالیکه تمامی این اشخاص حتی بدون استثنا خودشان اقلا صد سال از کاروان پیشرفت راهیان دین عقب مانده اند! همین طور کارهای سیاسی را به کسانی واگذار کردیم که فقط از حیطه یا محدوده خاصی مانند چهارچوب قومی و لسانی و مذهبی و یا هم حزبی بیشتر نمیرود یعنی وقت یک رهبر به قدرت میرسد از فامیل و خویش و اقارب خود شروع و به قومش ختم میکند یعنی حقوق تمام اقوام غیر قوم خود را چور و چپاول کرده به فامیل و قوم خود تقسیم میکند. حتی کمکهای عام المنفعه که خارجیان برای بازسازی و نوسازی و کمک به نیازمندان میکنند وزیر یا نهاد مربوطه چنان تدبیر بکار میبرد که گویا مال باد آورده مال اجدادشان است که برای شان به میراث رسیده است!
تمام این طرز برخوردها ناشی از همان طرز تفکر است که در کلیت به شکل خودخواهی خود محوری و بی سوادی عمومی در تمامی زمینه نسبت به علوم امروز و سیاست و فرهنگ و حقوق قبول شده بین الملی است. راه حل شناخت است که ابتدا باید افغانستان را به تمام معنا شناخت یعنی گذشته های پرافتخار و توانمندیهای امروزه را با هم درآمیخت و طرح جدید که در آن تضاد های قومی - مذهبی- لسانی و حزبی و غیره را به کلی محو و نابود کرد.
عارف از کابل

>>>   علت بدبختی مردم افغانستان دو چیز است:
۱.جهل
۲.فقر
این که جهل مردم سبب فقرشان شده است و یا فقرشان سبب جهل شان است به درستی معلوم نیست. بهر صورت هر دو لازم و ملزوم یکدیگر اند. هر جایی که جهل است فقر است و هر جایی که فقر است جهل است.

>>>   وقتی از کودکی دروغگویی را یاد می گیریم از پدر و مادر و بزرگترها انتظار دیگری دارید باید به مردم آموزش داده شود که دروغ گفتن خوب نیست تا این بدبختی هم تمام شود باز هر هر وقت نام اسلام میاید همه خود را مسلمان واقعی می بینند کم می ماند خود را تکه تکه کنند برای اسلام در صورتی که اسلام از دروغ نفرت دارد

>>>   علت بدبختی افغانها دولت جهل بی سوادی نا آگاهی از مسلیل دینی و اعتقادی نداشتن هبستگی اقوام مختلف با یکدیگر و...
ترکمن

>>>   دولت و فساد ارگنشینان
جهل و بیسوادی
حمید از قم

>>>   علت بدبختی مردم افغانستان در شرایط امروز با وصف حضور جامعه جهانی و کمکهای وافر میلیارد دالری در عدم دولت داری است که در سر قدرت دولت اشخاص کم سواد و بی تخصص و بی مسلک و هم داری اسناد مدرک جعلی از کشورهای همسایه تاجکستان و پاکستان... می باشد.

>>>   وقتی خود افتخار به بدبختی و فغان و ناله وزاری داریم -یعنی خود را فغانی بگوییم - پس خداوندچرا مارا بدبخت نسازد؟؟؟؟؟
غیرفغانی

>>>   دلیل بدبختی مردم افغانستان تا امروز سر قدرت آمدن جعلی در حکومت افراد نادان قبیله گرا یان است.

>>>   علت اصلی بدبختی فقت پارچه شدن ملیتها است

>>>   علت اصلی فقر و بدبختی در افغانستان و دیگر کشورهای اسلامی فاصله گرفتن از کلام پاک خداوندج و سنت نبی کریم ص میباشد
عبدالعلی ندیم هرات افغانستان

>>>   علت بدبختی مردم افغانستان در کلیم افغان به معنی فغان, بانگ و فریاد , ناله و زاری است در حقیت معنی بد دارد همین کلیمه بالای مردم افغانستان خوب نه افتیده است و دایم در جنگ ایم.


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است