متن جوابیه پشتنی بانک
تلکس شایعات 
تاریخ انتشار:   ۱۰:۳۱    ۱۳۹۱/۶/۵ کد خبر: 40538 منبع: پرینت

جناب ریس صاحب محترم شبکه اطلاع رسانی افغانستان!
در قدم نخست میخواهم احترامات و تبریکات عید سعید فطر را برای شما عرض ادب نمایم، خدا کند که عبادت های شما قبول دربار خداوند کریم ګرد

محترمآ:
بتاریخ ۵/۵/۱۳۹۱ به ساعت ۰۸:۴۸ یک مضمون تحت اعنوال ( جلوی اختلاس های بعدی درپشتنی بانک را بګیرید) در ویب سایت شبکه اطلاع رسانی افغانستان نشر ګردیده است

قرار ملاحظه نکاتیکه درمتن مضمون تحریر ګردیده است اصلآ حقیقت ندارد، حتی نویسنده محترم سکونت اصلی و فعلی من را نادرست تحریر نموده است، هیچ نوع قرضه به مقدار ذکر شده اصلآ سرمایګذاری نګردیده است، کدام ګروپ اصلآ وجود ندارد که خلاف منافع ملی و خیانت به بیت المال اقدام نموده باشد. جالب موضوع اینست که نویسنده محترم خود را کارمند بانک ملی معرفی نموده است چطور امکان دارد که کارمند یک اداره از امورات سایر ادارات به جزییآت آګاهی داشته باشد؟

طوریکه به شما بهتر معلوم است پشتنی بانک با داشتن تقریبآ ۶۰ سال سابقه کاری یکی از بهترین و امانتدار ترین بانکهای ملی کشور است که حضور پشنی بانک منحیث سرمایه ملی و امانت فرهنګی نشان دهنده فرهنګ کهن بانکداری در افغانستان مبیاشد. نهګداشت این نهاد تاریخ یکی از وجایب اساسی رسانه های محترم افغانستان، مردم شریف افغانستان و مسولین ادارات محترم دولتی خصوصآ مسولین پشتنی بانک میباشد.


متاسفانه اظهارات که درمضمون فوق از جانب نویسنده محترم تحریر ګردیده خیلی ها ضالمانه بود موقف این بانک تاریخی را عمیقآ تحت سوال قرار میدهد؟

مسولین محترم شبکه اطلاع رسانی افغانستان با درنظر داشت احترام به نهاد های ملی کشور باید قبل از نشر مضمون متذکره حد اقل باید با ریاست محترم هیآت عامل پشتنی بانک درتماس میشدند.

بنآ از ریاست محترم صمیمانه تقاضا مینمایم تا زمینه نشت بنده را با نویسنده محترم را درظرف دو یوم فراهم سازند تا به تمام انتقادات و سوالات موصوف یکایک جواب اصولی و قانونی ارایه نمایم.

درغیر آن ایجاب مینماید تا موضوع را از طریق ریاست محترم پشتنی بانک به مقام محترم لوی څارنوالی دولت ج ا ا رسمآ اطلاع داده تا موضوع بصورت جدی پیګیری شود تا نهاد های ملی و سایر افرار دولتی با درنظر داشت احساسات شخصی و غیر اصولی یک تعداد افراد مورد انتقاد بی مورد قرار نګیرد.

بااحترام
ذوالفقار موسی زی
معاون پشتنی بانک


این خبر را به اشتراک بگذارید
نظرات بینندگان:

>>>   اقای ذالفقار!
اگرواقعا ادعای پاکی داری ازشمشیر اتهام مهراس ،فکرمیکنم زیرکاسه نیم کاسه است که معذرت خودرا به اداره افغان پیپر پیکش نمودی منتظرباش که به پنجه قانون سپرده میشوی قانونیکه مردم انرا بالایت تطبیق خواهندکرد نه دولت!!
مهرزاد

>>>   هه هه هه هه!
با این نوشته در واقع خواسته اید تا نویسنده بد بخت را به شما تحویل بدهد تا شما با تبانی با لوی سارنوالی او را زندانی کنید. اینکه این نویسنده حقیقت نوشته یا کذب بماند ولی شما میتوانید با نوشته های این چنینی که البته اگر کمی با جزئیات روشنی میانداختید بهتر بود از خود در برابر تهمت و افترا دفاع کنید.
به هر حال در یک کشوری که آزادی بیان را تجربه میکند باید به این اصول به عنوان دست اندرکاران سازمان های بزرگ ملی پابند بود. نویسنده آن مطلب یک شهروند افغانستان است و شما میتوانید در اینجا آنچه را جزئیات و جواب قناعت بخش میخوانید با همه شریک بسازید.

>>>   نام تان بسیار دور و دراز ولی دانش مدیریتی تان ضعیف است. با داشتن قانون ازادی بیان هیچ مقام حق ندارد که به ارگان زور مراجعه نماید همین خودش و طرز تفکرش یک فساد بزرگ است. متآسفانه و بدبختانه همین است دانش مسلکی و مدیریتی و اجتماعی کارمندان حکومت صاحب!

>>>   چرا افغان بانک اسم گذاری نمیکند تا وحدت ملی هم در نظر گرفته شود .

>>>   برادر محترمم آقای موسی زی !
با سلام بشما و تمنای موفقیتهای بیشتر تا ن ، با در داشت جریانات و ضع و چگونگی نشرات و مطبوعات رسمی و غیر رسمی و آزاد ملی ما در وطن و خارج از آن ؛ که امروزه ازآ ن بعنوان متجدد نو آوریها ی وارداتی ، رسا نه ها ! یاد میکنند و در واقعیت تقریبآ همه شما یل آن در مجمو ع ، بی بند و باری قلم بدستا ن گرامی مارا ( حتی به اشکا ل زننده و تند و تخریش کن آن ) تمثیل میکند که پینه ها ی نوین وارداتیی بر آداب قلم و نویسندگی واقعی و بنیادی ما پندا شته میشود و از مدت زمانیست که با قدم متجاوزانهٔ روسیه! میرود که جزو فرهنگ ما شود ! خودم شرح قلیل اللفظ کثیرالمعنی شمارا با گله و تو قع تان ازین شبکهٔ وزین و آن نویسندهٔ گرامی ؛ نه تنها در خور دقت میشمارم و بلکه بار مسئولیتی همه جا نبهٔ رسمی و هم ملی و مردمیی میشمارم که درین ایام زندگی قابل دقت ما با یست با تآملات فردا نگریهای هم توآم باشد . زیرا فقط خداوند است که یك حا ل و قدرت ما یشا ئی ماندنیست!
امروز ها که درهرچه کلا فه تر شدن زندگی ؛ سر کلاوه را همه و همه گم کرده ایم و نا خود آگاه و یا بشکل مغرضانه ؟ گر هی بر گر ه های گذشته اضافه میکنیم با کما ل تآ سف به نظر این برادر تا ن ظلمهای نا بخشودنی ایست که به بها نهٔ آزادیها ی رسا نه بازیها ! یا تیشه زنیهای اوغانستانی شعار ؟!؟ خود ما بدست خود تیشهٔ نادرست و نا باورانه و یا ممکن مغرضانه را به پا ی خود ما - که آنهم اساسآ معیوب است و نا کارا ! حواله میکنیم و چرا ؟ که البته مسئولیت جواب دهی را درهمین حا لت بمن چه گفتنها ی ما ؛ نه تنها خود ما داریم و بلکه بدتر از آن عواقب نا گوار منحرف سازی نسلهای آیندهٔ خودرا هم فغط و فقط خود ما و هر فرد و هر کتلهٔ ما بگردن سراپا خم شده در زیر بار همه مسئولیتها ی ملی ، اجتماعی ، روابط ذات البینی و هم جهانی را فرد فرد ما و هم بصورت دسته جمعی داریم .
خواهش واقعاً دوستانه و در حقیقت مسئولانهٔ شما را از آن نویسندهٔ مطلب و بارز تر از آن از مسئولین ارجمند آین شبکهٔ وزین درست بجا دانسته و از گردانند گا ن این سایت پر محتوا و عاقبت نگر تو قع مردمی مآ بانه این است که فرصت ندهند... لوحهٔ نه چندا ن روشن زندگی پر درد سر ما را سیاه تر نشان بدهند - ما بسیار درد داریم و بسیار کم درما نگر ! و البته داکتر... شدن و ادویهٔ متقلب دادنها هم حد و فردای با مسئولیتی دارد که هر فرد ما منحیث فرزندان این مادر در حا ل کوما ! لکه های ننگ و هم سر بلندی آنرا ( ولو بخواهیم یا نه ) ( بحکم حب الوطنی من الا یمان ) در هر دو جها ن داریم
با سلام مجدد

>>>   خوب شد بالاخره یک کسی از پیدا شد که یک جواب نسبت به کارهای خود ارائه نمود. قطع نظر از متن جوابیه این کار برای شفاف سازی اهمیت دارد.

>>>   عاونصاحب صد آفرین اگر در بانکداری متخصص هستین من نمیدانم ولی در املا واقعا به فهم تان تسلیم هستم.
نامخدا چقدر کلیمات را صحیح نوشته اید مثلا مینویسید :
ضالمانه- درسابقها آنرا مینوشتند : ظالمانه که حتمی غلط بوده باشد؟؟؟
یا - نشت - بجای نشست ( که هم اسان است وهم کوتاه؟؟؟؟
وهم کلیمه -افرار- بجای افراد جالب است؟؟؟؟
خداوند خیر کند.
محبوب الله

>>>   باید به شخصی که مضمون را نوشته سزا داده شود
م از کابل

>>>   معاون یک بانک که ضالمانه را با ظالمانه فرق نکند در آن بانک هر چیز جائیز است. پدر کسی حق ندارد که جلو انتقاد مردم را بگیرد. این حق را هم می خواهند با تهدید و استفاده از لوی سارنوالی بگیرند. از انتقاد که می هراسید در خانه خود بنشینید و یا هم بروید...قریه تان شوید.

>>>   سلام به تمام برادران محترم و آګاه که نکاتی مهمی را مد نظر میګیرند، خوب است که روند اجرآت حکومت جمهوری اسلامی افغانستان بصورت درست و شفاف به مردم عزیز کشور از طریق رسانه های محترم ارایه ګردد تا جلوی فساد و بدبختیها ګرفته شود. من منحیث یک افغان و اولاد این کشور به شبکه محترم اطلاع رسانی افغانستان و یا سایر همچو ادارات صمیمانه پیشنهاد مینمایم تا زمینه یک نشت را فراهم نمایند تا من و برادران که انتقاد و اعتراض دارند تمام موضوعات را درفضای صلح و به اساس منطق انسانی حل و فصل نماییم. ضرورت به این ګونه نوشته های بیجا و بی مورد اصلآ احساس نمیشود و کدام مفاد به جز ضیاع و چیزی دیګری بدست نمیآید.
با احترام برادر شما
ذوالفقار موسی زی

>>>   سلام خدمت اقای موسی زی اول که شما سودا کافی ندارید از املا و متن که نوشته کردید معلوم میشه این کلان ترین خیانت ملی است... حتمی ...

>>>   هموطنان عزیز !
یکی از دست آوردهای دولت فعلی آزادی بیان است که در این رستا مردم رنجدیده ما نیز به نوبه خویش با وجود مشلات خدمات فروان نموده است ولی بعضی اوقات نظر به سلیقه های شخصی، فکری و دیگر افکار کاذب بعضی از افراد سبب شخصیت کشی و بد نام شاختن افراد و ادارات میگردد که مثال های زیادی را داریم ولی از آن نام نمیبریم صرف در مورد تبادله جمله ها در باره پشتنی بانک چند نکته منحیث کارمند این بانک همرای هموطنان عزیز خویش شریک میسازم.
برای حل مشلاتیکه از رهبری اسبق بانک بوجود آمده بود هئیت های متعدد ادارات مربوطه در این اداره وجود دارد که در پهلو کمک در حل مشلات سابقه فعالیت های فعلی را نیز بررسی و تعقیب مینمایند که تا فعلاً هیچ نوع مشکل بوجود نیامده است ولی نوشته دوست محترم ما بسیار به چشم سپیدی نام اختلاس را بکار برده است!
رهبری فعلی بانک پهلوی دیگر دست آورد ها دها میلون دالر را حصول نموده است که همه ادارات مربوطه در جریان است و از مدت زیاد توزیع قروض جدید متوقف است که صرف مبلغ کمی را توزیع نموده تا جایکه بنده خبر دارد در تاریخ این اداره یکی از دوسیه ها بهتر بوده.
دوست عزیز ما در نوشه خویش تحریر داشته که به اخذ سی فیصد کمیشن (رشوت) قرضه توزیع نموده است عجیب است کدام... وجود دارد که از مجموع قرضه سی فیصد کمیشن، چهارده فیصد مفاد بانکی و تقریباً دو فیصد فیس تکمیل نمودن دوسیه را بپردازد و این در حالیست که اشخاص که قرضه جدید را اخذ نموده با اعتبار ترین افراد جامعه فعلی میباشد عجیب است.
بناً گفته های بسیار است ولی چنین تبادله جمله ها به اعتبار این بانک ملت رنجدیده صدمه بزرگ میرساند فلهذا از آن صرف نظر میگنم و از دوست عزیزم احترامانه خواهشنمدیم که مسایل شخصی خویشرا سبب بدنام شاختن افراد و ادارات نسازد.
با احترام
کارمند پشتنی بانک

>>>   آقای ذوالفقار موسی زی این مردم همه خودشان در نفس و دل و دماغ خود خیالات ... را میپرورانند و خودشان ... هستند از پاکدامنی و صداقت دیگران میرنجند.

>>>   آقای موسی زی ما در فارسی یک متل داریم که میگویند " نه سیر خوردم و نه از بویش می ترسم" ، شما هم اگر کاری نکردید، هیچ هراسی نداشته باشید.
جهانگیر..

>>>   محترما حین تبدیلی مافیا حقیقی رییس اسبق چه برنامه تحریف وکتمان حقایق را سازمندهی نمود .چقدر اشک جعلی میریخت واقعیت بعدا افشا شد .حال نوبت جناب است . داد صداقت وخدمت به سینه میزنید. منتظر میباشیم دراینده واقعیت برملا میشود.
مردم از شما جز تصاحب پست های دولتی اخذ معاش های گزاف و سایر موارد دیگر شاهد کار مثمر بهبود و ارایه خدمت صادقانه محسوس نیست. برا ی مردم مایوسوس ما که با فقر پنجه نرم میکنند ، درعرصه خود کفایی اقتصادی و تبدیل کشور ما عنوان کشور مصرفی انهدام منابع مالی کدام مرجع در برابر ملت ما .پاسخ گومیباشد. بااحترام

>>>   نویسنده حقیقت نوشته کرده. بانک پشتنی نه بلکه بانک مربوط گروپ وزیر مالیه و دست نشانده هانش بس است مردم را بازی ندهید ای دزد ها شما را خدا نابود کند ما قدرت نابودی شما را نداریم.

>>>   صاحب نظران محترم !
منحیث کارمند اسبق پشتنی بانک میخواهم چند نکته اساسی برای حیات این بانک مردم افغانستان همرای تان در میان بگذارم: قسمیکه شما بهتر میدانید بانکها از خود کدام پول خاصی ندارند تا در پهلوی حیات خویش مصدر خدمت به جامعه گردد و مهارت بانک در این است که چطور از امانات مردم طور استفاده نمایند تا در کشور سبب اشتغال زائی ِ سرمایه گذاریم سالم، پیشرفت اقتصادی جامعه و پول ساکت مردم را در اقتصاد کشور تحت دوران قرار دهند و این در حالی امکان پذیر است که بانک در جامعه اعتبار را بوجود بیاورند ولی متاسفانه چنین نظریات سلیقه یی در مورد بانک و کارمندان آن سبب از بین رفتن اعتماد و بلاخره بانک را به ورشکستگی مواجع میسازد.
فلهذا از صاحب نظران و بنندگان محترم صمیمانه تقاضا دارم تا از چنین نظریات که سبب ورشکستگی بانک (دارائی عامه) میگردد برای مردم غریب و ناچار خویش صرف نظر نموده چون پشتنی بانک از خود تفتیش داخلی دارد، د افغانستان بانک معمولاْ نظارت همه جانبه اجراات بانک را مینمایند و هئیت های متعدد مقام محترم لوی څارنوالی و اداره محترم عالی مبارزه با فساد اداری مکرراْ اجراات این اداره را بررسی نموده و مینمایند.
و شخصیکه در مورد اختلاس در این اداره نوشته کاملاْ ضد منافع ملی و ضد کارمندان کارکند پشتنی بانک میباشد که چنین نظریات بیهوده بدون بی اعتماد ساختن این بانک در مارکیت بانکداری و مایوس ساختن کارمندان صادق چیزی دیگری نیست...
چون ادارات که در فوق تذکر یافت در بانک مکرراْ وجود دارند چطور امکان دارد که باوجود همه ادارات فوق شخصی سبب اخلاس در این اداره گردد. در مورد توجه وطندوستی شما را خواهانم.
تشگر
کارمند اسبق پشتنی بانک

>>>   سلام
تا ان جائیکه من در باره موسی زی معلومات حاصل نمودم، فکر میکنم که یکی از صادق ترین جوان و شخص مسلکی در امورات بانکداری کشور است. خدمات که به امدن موسی زی به پشتنی بانک شده باید در تاریخ بانکداری افغانستان ثبت گردد. دوستان عزیز به خدا یقین کنید که اگر خدمات موسی زی نمیبود حال بعد از دیانی صاحب پشتنی بانک نیز نمیبود.
کابل

>>>   موسی زی از جمله کسان کشور است که به ضد فساد مبارزه نموده و به سرمایه ملی احترام قایل است. از در بار پاک موفقیتهای مزید ایشان را خواهانیم.
مزار شریف

>>>   من نمیدانم که چرا به اشخاص صادق کشور مثل موسی زی بی احترامی میشود.
هرات

>>>   دلیل این چیست که در بانک ملی و در اوایل که به پشتنی بانک آمدید ذوالفقار امیری تخلص میکردید و در این اواخر تخلص تان را به موسی زی تبدیل کردید چرا ؟ چرا تغیر تخلص تان را مطابق قوانین نافذه کشور طی مراحل نکردید؟ آیا زیر کاسه کدام نیم کاسه خو نیست انشاالله.

>>>   برادر ما جناب موسی زی اگر املا دارند یا ندارند مطرح بحث نیست ولی این جناب محترم در آغاز فرموده اند که ... خود را کارمند بانک ملی معرفی نموده چکونه ممکن است که کارمند بانک ملی از جزیات پشتنی بانک خبر باشد ؟
این جناب در حقیقت غیر آگاهانه حرف های نویسنده را تایید کرده اگر جزیاتی موجود نباشد پس چطور گفته که همه چیز را با جزیات میداند همه کارمندان پشتنی بانک از کارکرد این شخص خبر دارند و می دانند که این شخص از هیچ فسادی دریغ نمی ورزد این شخص ها که خود را کارمند پشتنی معرفی کرده اند جزتیم خودش هستند دوستان و مشتریان محترم بانک که واقعا بانک محترم و با اعتبار است می توانند از کارمندان بانک در مورد این شخص بپرسند این شخص در پشتنی بانک در فساد نام دارد اآفتاب به دو انگشت پنهان نمی شود .
کارمند پشتنی بانک

>>>   تمام کارمندان بانک شاهد سیه کاری های این ... در این بانک هستن.

>>>   لطفاْ هموطنان ګرامی با این سخنان توهین آمیز تان نه تنها قصد خصومت های شخصی بین یکدیګر تانرا میګیرید بلکه با نام یک بانک معتبر دولتی بازی میکنید.خواهش میکنم دیګر بس است.

>>>   اگر این ذولفقار را صادق می گویید به تمام پاکان دنیا توهین کرده اید.

>>>   معلوم می شود که آقای ذوالفقار موسی زی یک شخص بی سواد و کم دانش است. خواندن نوشته آقای موسی زی هر دری زبان را عصبانی می نماید.

>>>   چند موضوع :
1. ... این یک نامه درخواست استرداد است تا به جوابیه در کجای این نامه جوابی به شبهات طرح شده داده شده؟
2. چرا ایشان به جای طفره رفتن از جواب و مضلوم !نمایی (مظلوم نمایی) جوابی ندادند؟ اگر ایشان در پی احیای وجهه بانک و خود هستند باید به شبهات جواب بدهند نه اینکه درخواست استرداد! به همراه تهدید نامه روان کنند!...

>>>   معلوم میشود که موسی زی از نزدیکان زاخیلوال است و مثل ان از زور موقف صحبت میکند و در عوض جواب حاشه روی و قدرت نمایی میکند این سارنوالی در برابر فساد کابل بانک چه کرد که حالا در بشتنی بکند مردم ماهیت هر شخص و نهاد را حالا خوب میدانند .
دوراندیش


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است