امضای پیمان فعلا به شما ربطی ندارد !
سپنتا با چرب زبانی خاص و تبحری که در القای مطالب دارد ، توانست نمایندگان مردم را در زمینه پیمان راهبردی میان آمریکا و افغانستان آرام سازد و محترمانه ، تلویحا به آنان بفهماند که بشما ربطی ندارد و هرزمان که صلاح باشد متن مسوده این پیمان را در اختیار شما قرار خواهیم داد آنهم پس از امضای دو رییس جمهور ! 
تاریخ انتشار:   ۰۷:۲۳    ۱۳۹۱/۲/۵ کد خبر: 35248 منبع: پرینت

داکتر رنگین دادفر سپنتا رییس شورای عالی امنیت ملی کشور و مشاور ارشد امنیتی رییس جمهور ، روز گذشته در صحن علنی پارلمان حاضر شده و در باره سند راهبردی میان افغانستان و آمریکا به نمایندگان مردم توضیحات لازم را ارایه نمود.

وی با چرب زبانی خاص و تبحری که در القای مطالب دارد ، توانست نمایندگان مردم را در زمینه پیمان راهبردی میان آمریکا و افغانستان آرام سازد و محترمانه ، تلویحا به آنان بفهماند که بشما ربطی ندارد و هرزمان که صلاح باشد متن مسوده این پیمان را در اختیار شما قرار خواهیم داد آنهم پس از امضای دو رییس جمهور !

وی در این نشست فوق العادۀ گفت که در سند راهبردی میان کابل و واشنگتن حاکمیت ملی، منافع ملی، استقلال کشور و نیز نگرانی هایی کشورهای همسایه به گونۀ جدی درنظر گرفته شده است.
در همین حال وی تأکید کرده است که در این سند هیچگونه پنهان کاریی وجود ندارد.

داکتر رنگین دادفرسپنتا ادامه داد : در گفتگوهای ما اصل حاکمیت ملی، استقلال و تمامیت ارضی مسأله اصلی و رهبری کننده بوده است و دفاع از سرزمین افغانستان حساسیت های کشورهای همسایه را نیز مد نظر داشته ایم.
وی افزوده است که در بارۀ وجود پایگاه های همیشگی نظامی واشنگتن هنوزهم گفتگوها ادامه دارد.

آقای سپنتا افزود: پس از امضای این موافقتنامه حد اکثر یکسال بعد یک قرار جداگانه امنیتی که احتمالا دادن و یا ندادن پایگاه ها و چگونگی استفاده از این پایگاه ها را باید یا یکسال در این چهارچوب تمدید شود.

اما پس دادن اطلاعات در بارۀ این سند مشاور امنیت ملی با واکنش های گوناگون مجلس روبرو شد.
بیشتر نمایندگان خواهان بدست آوردن متن کامل مسودۀ سند راهبردی میان کابل و واشنگتن هستند.
داود کلکانی در این باره گفت : ما وقت داریم که این سند به مجلس بیآید و دو ماه یا سه ماه در بارۀ آن بحث کنیم.
فوزیه کوفی نیز ابراز داشت : ما صلاحیت داریم زمانی که این سند به مجلس آمد، به تفصیل در بارۀ آن بحث و گفتگو کنیم.

اما به نظر می رسد که قرار دادن متن کامل مسودۀ پیمان راهبردی میان کابل و واشنگتن به اعضای مجلس پیش از وقت است.

آقای سپنتا گفت : هیچ کمکی نمی کند، وقتی که سناتور های امریکایی هم متن سند را ندارند، شما هم همینطور .
هنگامی که رییس جمهور امریکا سند را امضاء کند و به سناتوران این کشور بدهد، ما هم به نماینده های خود می دهیم، این یک توافق است، به همین ترتیب تکرار این قضیه هیچ کمکی نمی کند.

گفته می شود که گفتگوها در بارۀ امضای سند راهبردی میان کابل و واشنگتن ازهیجده ماه بدینسو جریان داشته و این سند تا پایان سال ۲۰۲۴ میلادی اعتبار دارد.
از سویی هم این سند به اندازۀ در میان مقام های افغانستان و امریکایی بحث بر انگیز بوده است که حتی بیست و سه بار باز نویسی شده است.

هرچند متن کامل مسودۀ این سند تا هنوز نشر نشده است، اما برخی از بخش هایی سند راهبردی میان واشنگتن و کابل از سوی این مقام ریاست جمهوری معرفی شد.
این سند دربرگیرندۀ هشت فصل است که صلاحیت های کابل و واشنگتن و حدود این صلاحیت ها را پس از سال ۲۰۱۴ مشخص می سازد.
در این سند آمده است :
۱-ارزش های مشترک میان کابل - واشنگتن.
۲-حقوق و تمامی آزادی ها بربنیاد قانون اساسی افغانستان.
۳-گفتگوهای صلح، آمدن ثبات و نیز توانمند شدن نظامیان.
۴-تقویت همکاری های منطقه ای.
۵-انکشاف اقتصادی و اجتماعی افغانستان.
۶-تقویت نهاد های حکومتداری و نیز چگونگی مبارزه با فسادی اداری در نهاد های داخلی و خارجی.
۷-ساختن کمیسیون مشترک میان وزرای خارجۀ واشنگتن- کابل
۸-احکام نهایی این پیمان.


این خبر را به اشتراک بگذارید
نظرات بینندگان:

>>>   راست میگوئی آقای اسپنتا همانطوریکه ملت را فروختید به مردم و نمایندگان آن چه ربطی داشت که حالا در یک مسوده ربط داشته باشد .
بنآ بفروشید ، بکشید ، غارت کنید و مردم را در دهن نهنگ ها بی اندازد تا نسل های جدید آینده بفهمند چه کار ها در حق آن ها از طرف کی ها انجام داده شده است .
با احترام
سید امید
کابل

>>>   کاری خوب کرده آقای سپنتا که سند راهبردی افغانستان و آمریکا را نداده چون خود فروخته زیاد است و اگر نشان بده این باعث میشه که باز یک بار دیگه مشکلات زیاد بشه و اوضاع افغانستان خراب تر بیشه.

>>>   اگراین پیمان راهبردی بخیر ملت افغانستان با شد وآینده افغانستان را تضمین نماید مشکلی در کار نیست . ع-ب کابل

>>>   داکتر اسپنتا واقعیت را گفته هست

>>>   پارلمان، مجلس سنا و رسانه ها باید علنی این خودمختاری کرزی و چوکره اش سپنتا را محکوم نمایند. در غیز آن موجودیت این نهاد ها اصلاّ به درد مردم نمیخورد و باید خلع شوند.
نادر

>>>   اسپنتا نه ملت را فروخته ونه ملت فروش است این سوال خود را از کرزی خان و گرد دسترخوانش (کریم خرم داودزی فاروق وردک ....)کنید
م ح چ

>>>   حکومت افغانستان درموقعیت ضعف قراردارد وهیچ تضمین اجرایی برای تعهدات امریکاوهرکشور خارجی که باافغانستان قرارداد راهبردی می خواهد داشته باشد وجود ندارد چراکه حکومت ضعیف وبی کفایت است .وروابط ماباهمسایگان رانیز دچار بحران می سازد .کرزی حتی یک نظامی امریکایی قاتل رانمی تواند محاکمه کند حال چه رسد به کنترل صدهاهزار نظامی .نهاد نواندیشان

>>>   درحال حاضرافغان ها وافغانستان توانائی ایستادن روی پای خودرا ندارد. این سند تضمینی است درادامه فعالیت سازنده برای تقویت روند های مختلف و راهکارهای پیشرفت درجامعه فقیرافغانستان . امید وارم که توفیق بستن این قرارداد برای مردم ما میسر شود. و ناکامی ای که میتواند فرآیند ارزوهای تعدادی ازهمسایگان بد اندیش ما به ویژه پاکستان را به همراه داشته باشد شکل گیرد. یا هو آشوبزده

>>>   شما از کدام پارلمان دفاع میکنید از پارلمان که صرف بخاطر منافع شخصی خود دفاع میکند پارلمان که بخاطر تصویب بودیجه سر و صدا ها را ایجاد کرد و پس از دریافت رشوت بدون کدام تغیرات به خاطر کشورمان بودیجه را تصویب کرد پس این پارلمان نه پارلمان مردمی است و نه پارلمان ملی این پارلمان پارلمان گرفتن رشوت است صرف یک تعداد کمی از این نماینده های پارلمان را گفته میتوانیم که بخاطر ترقی و پیشرفت کشور تلاش میکنند و سایرین پول میگیرند و رای میدهند
امین حقجو کابلی

>>>   نوش جانت اسپنتاجان شمادر دولت کرزی خوب نقش بازی میکنید .
نقوی

>>>   سلام
آمریکا بیش از ده سال است که در افغانستان ادعای ایجاد استقلال سیاسی اجتماعی و اقتصادی می کند در حالی که وجود خودش و تصمیم های نا بجاو بی صلاحیتش در افغانستان ناقض هر گونه استقلالی در افغانستان است.
دوستان شما بگوئید اگر من با تمام بساطم وارد خانه همسایه ام شوم و مصر باشم بر اینکه من استقلال شمارا تامین می کنم آیا این درست است؟
اسپنتا هم خود فروخته همان آمریکا است.
خداوند غاصبین حق مردم ستمدیده ما را از روی زمین ریشه کن کند.
آمین..
فاطمه از هرات

>>>   ما از همین خود پسندی های خود همیشه ناکام استیم. اگر یک تفاهم میان کابل- واشنگتن صورت گرفته البته منافع هردو در نظر گرفته شده است. ما به اندازه یی که در کشور خویش فکر میکنیم همین مقامات بالا هم فکر میکنند، هیچگاه به توان ملت و کشور خود نمی اندیشند. در تاریخ کشور لکه یی بدنامی را هرگز به پیشانی خود نمی زنند. خوب است که ما اندکی مثبت فکر کنیم. همیشه منفی فکر کرده کرده به عادت تبدیل شده است. همیشه انتقاد میکنیم. دهقان از تخار

>>>   شرم است برای کسانیکه می گویند که افغانهاتوان استادن به پایی خودراندارند؛
آیاافغانها ادم نیستند؟
ایامتفاوت ازدیگران خلق شده اند؟
آیابرای غلامی دیگران آفریده شده اند؟
ویاهم برای همیشه دیگران پاسبانی افغانهاراکند؟
چرااین قدراحساس ذلت وکمی نسبت به دیگران می کنید بیاید هم دیگرراحق بدهیم حس خودخواهی وتک مهوری رادوربسازیم تاکاسه لیسان غرب و اشخاص غرب زده وفروخته شده ماراوفرهنگ وملت مارابه فروش نرسانند.
اکثریت اینهایکه امروزبه نمام مشاورارشد ویاهم وزیران ناخواسته می بینید کسانی هستندکه باید به هرقیمت می شود برای بادراو وکسانیکه اینهارااستخدام کرده است خدمت کنندنه برای ملت افغانستان.
مظلوم یار تالقانی

>>>   جناب اسپنتا راست میگوید . زیرا اکثریت اشخاص پارلمان را بیسوادان تشکیل میدهد

>>>   وكيل صاحبان
در فكر باج كرفتن هستند و به همى اموخته شده اند
و خود ميدانند كه
اين بيمان امضا شده باشد و يا ميشود و يا بلاخره خواهد شد
كه به اين ها هيج ربطى ندارد
و ارتباط ربط نداشتن شان در لويه جركه بود
كه هيج اهميتى نداشتن
و حالى هم مثلى كه از وزيران تقلبى و بودجه و وووووووووو بوا هاى كرفتند
اما اين امريكا است
كه دلش ميدهد يا نميدهد
و لاكن امريكا بداند
مردم با بيمان موتفق است و هر كمكى كه ميشود براى مردم بكند
وكيلان اين دلالان باكستانى ها هستند

>>>   درود بر افغانستان مستقل/ افغانستان وقتی افغانستان می شود، وقتی مستقل می شود، که من و تو از بین برود، وقتی که تو و من یکی شود. اما اگر بخواهیم حاکم مطلق باشیم، وقتی قوم گرایی کنیم وقتی بخواهیم یک دیگر را بازی بدیم، ناچار رو به دشمنان می بریم تا دست مارا بگیرد و اگر از ما وطن مارا بخواهد در عوض کمک مجبوریم که بدهیم تا سر دیگران آغا باشیم نه سر خود

>>>   آفرین بر چوکری شاه شجاع روبای پیر

>>>   با گفتار چربت پارلمان را ام غلاندی

>>>   بلی تنها برای نوکران امریکاه ربط دارد
بابک

>>>   اکتر سپنتا افرینت برای این مزدوران بسیار خوب تشریح نمودید یکصدو چهلو نو نفر به همان پیمانه کشور های خارجی ارتباط دارد نشود که خدای ناخواسته مانع ان و یا کاری کنند که مزاحمت خلق نمایند .
ما به وجود خودت در ان ریاست دولت اعتماد و اعتبار داریم خودت باشی ما را صبر است پیمان را زودتر امضا کنید و در غیر ان این مزاحم ها بیغیرت نه خود جرنت دارند که دفاع نمایند و نه کسی را می مانند

>>>   این پیمان برای افغانستان ضروری و حیاتی است. افغانستان هیچگاه از شر همسایگانش ارام نمی شود اما این پیمان دست همسایگان را از افغانستان کوتاه می کند.
افرین و صد افرین به سپنتای دانا و محترم.

جواد دایکندی

>>>   خواهر ما فاطمه از هرات ٬ سید امید از کابل و مظلومیار تالقانی شما خدا پرست و وطندوست میباشید ٬ شما صدای خاموشان کشورید. خداوند کریم شما را مؤفق دارین بسازد.

>>>   اقای نقوی:
چندی قبل دریکی ازنظریات خود یاداورشده بودی که تافعلآ به شکم سیر پلو نخوردی بعدآ بعضی خوانندگان این سایت ادرس ومبایل نمبرشماراازشما خواستند تاباشد باشما کمی کمک اقتصادی بکنند تادیگرشکایت نکنید تازیادتر باعث شرمندگی مردم خود نشوید درین روزها ازنظریات شمامعلوم میشود که به شکم سیرشده اید به هر صورت میشود درین مورد کمی معلومات ارایه دارید
احمدی ازهرات

>>>   اقای سپنتا شما درست فرموده اید که پیمان فعلآ به این دلالان ربطی ندارد چراکه انها فقط درپی منافع شخصی شان میباشند هیچ باور وتعهد به منافع علیای کشور ندارند باید اصل پیمان از انظارانها پنهان نگهداشته شود چراکه این وکیلان نام نهاد نه انقدر استعداد دارند تاانراتحلیل نمایند ونه هم مدافعین منافع علیای کشورهستند
جواد ازتهران

>>>   خودت ودیگر رهبرانت عملآ واز ابتدای جهاد تاکنون در خدمت امریکا قرارداشته اید واینرا همه میدانند که جهاد شما ازهمان ابتدا نه به خاطر دین ورضای خداوند (ج) بلکه بخاطر قدرت ویک جهاد امریکائی بوده است چنانچه درنتیجه به اثبات رسید ،حال که با پایگاه های امریکا مخالفت مینمائید ایا این یک دستور است تا شما دربین سایرین مخالف باشید درطول جهاد یکنفر با بیگانگان واقعآ مخالف بود انهم احمد شاه مسعود وبس

>>>   بی شک افغانستان روزی مثل سومالی ودیگر کشورهای آفریقایی خواهد شد یعنی جنگ وخونریزی وفقر و فساد ومواد مخدر وابستگی وخفت وتباهی. بله این است آخر وعاقبت سلطه آمریکا وحاکمان خائن پس ای ملت بپا خیزید با دستان خالی و فریادهایی از سینه های سوزان البته بدون خشونت وخونریزی


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است