جنرال نذیر ، عامل امنیت با نا امنی بدخشان ؟
تلکس شایعات 
تاریخ انتشار:   ۱۷:۵۴    ۱۳۹۰/۷/۲۹ کد خبر: 28358 منبع: پرینت

جنرال نذیر محمد که با حمایت مارشال فهیم معاون اول رییس جمهور، شهردار بدخشان تعیین شده است، عامل قتل، دزدی و بسا کارهایی که در بدخشان سبب آزار مردم و ناامن سازی می شود، شناخته می شود.
نذیر محمد که از فرماندهان گمنام با رهبریت گروه 20 نفری در حوالی فیض آباد بدخشان بود، با شهادت فرماندهان چون نجم الدین واثق، مولوی عبدالحکیم، قیام الدین خردمند که توسط خود نذیر محمد ترور شد و خانه نشین شدن بصیر خالد و دیگر فرماندهان جهاد در بدخشان، مشهور شده و به یک چهره‌ی پرقدرت تبدیل شد.

جنرال نذیر محمد که پیش از آن به عنوان ظابط نذیر محمد مشهور بود، پس از سقوط طالبان در فیض آباد ماند و از این ولایت بیرون نرفت. در ده سال اخیر با ساختن باندهای قاچاق و اختطاف گر، به عنوان یک قدرت بی رقیب در فیض آباد مطرح شد.
او در کنار رابطه اش با مارشال فهیم و دیگر باندهای مافیایی همه ساله با برگزاری ورزش بزکشی، همه افراد زرومند شمال و دیگر ولایت هارا مهمان نموده و رابطه‌ اش را بهبود می بخشد.

ورزش بزکشی و علاقه به اسپ، میان نذیر محمد و مارشال فهیم پیوند عمیقی ساخته است. همچنان نذیر محمد با دعوت کردن مقامات حکومتی بدخشان که از بیرون مقرر می شوند در محافل شراب‌نوشی و عیاشی اش، آن ها را فرمان بردار و دوست خود می سازد.

از سال 2001 تا 2007 که تریاک در بدخشان به عنوان یک منبع پردرآمد بود، نذیر محمد هم از طریق زورگیری از قاچاق بران و کشاورزان تریاک و هم از طریق ترانزت مواد مخدر، پول زیادی به دست می آورد.
پس از کم رونق شدن بازار تریاک در بدخشان، او روی آورد به قاچاق اسلحه و دزدی های سازمان یافته. نذیر محمد اسلحه ی که از تاجیکستان توسط قاچاق بران وارد می شود را به دیگر ولایت ها منتقل نموده و و منبع درآمدی خوبی ساخته است؛ در کنار این نذیر محمد با صدها میل اسلحه‌ی که پیش از سقوط طالبان در اختیار داشت، باندها و گروه های فراوانی ساخت.

با مستقر شدن گروه بازسازی ولایتی آلمان ها در بدخشان، نذیر محمد برای قدرت نمایی آلمان هارا تهدید نمود که اگر به او پول ندهند و مسئولیت تأمین امنیت مرکز فرماندهی آلمان ها در بدخشان را به او ندهند، تأمین امنیت بدخشان برای آلمان ها سخت و هرشب بالای آن ها حمله خواهد شد.
برای ثابت ساختن این گفته اش، هر از گاهی شبانه به سوی مقر فرامندهی آلمانی ها و میدان هوایی و دیگر دفاتر موسسات بین المللی در فیض آباد، راکت فیر می شد که توسط نیروهای نذیر محمد صورت می گرفت.
آلمان ها هم حاضر شدند برای او ماهانه مقداری پول بدهند و نیز حدود دوصد تن از نیروهای اورا با سلاح دست داشته شان به خدمت بگیرند که برای هرکدام بیش از 300 دالر معاش می دهند.
این کار از یک سو قدرت نذیر محمد را تجدید نمود و از سویی مردمان فقیری را که به خاطر 200 دالر در ارتش شامل می شوند و هر روزشان با خطر مرگ سپری می شود را، در برابر خواست های نذیر محمد مطیع سازد.
افرادی که در گروه امنیتی وی شامل هستند به خاطر ادامه‌ی کارشان در این گروه، ناگذیر اند هر دستور نذیر محمد را اجرا نمایند.

کار دیگر او غصب زمین‌ های دولتی و مردم عام در بدخشان است. او با غصب زمین های دولتی و مردم، از یک سو با فروش این زمین ها پول زیادی به دست آورده و از سوی با تقسیم شماری از این زمین ها شماری را به فرمان خود در آورده است.

در کنار این، او از محافظان خاص خود و افراد دیگر گروهی را تشکیل داده که این گروه با تمام نهادهای دولتی و نهادهای بین المللی و دولتی مثل امنیت و پولیس، نفوذ دارند و تمام رازهای ادارات را به او می رسانند.
به گونه‌ی مثال وقتی پول همبستگی ولسوالی ها یا معاش ادارات هنگامی که از مرکز به سوی ولسوالی در حرکت شد، جاسوس های او خبر شده و طرح ثرقت پول را می ریزند.
گروه او در میان فیض آباد، ولسوالی های همجوار فعالیت دارند و در این چند سال بارها، پول همبستگی، معاش معارف و دیگر نهادهای دولتی توسط افراد او به سرقت رفته است.
ادارات کشفی و امنیتی بدخشان از یک سو از ترسی که از او دارند، با نذیر محمد درگیر شده نمی توانند و از سوی دیگر آن ها با شرکت در مهمانی های نذیر محمد، خود را به او مدیون می دانند و در برابرش اقدامی نمی کنند.
حتا والیان بدخشان، از او دستور می گیرند که چه کاری کنند و چه کاری نکنند. اکنون که او نزدیک به یک سال است با حکم مارشال فهیم شهردار بدخشان شده، در حالی که او مکتب را تا صنف شش خوانده وسواد درست خواندن و نوشتن ندارد.

سال قبل دوبار پول معاش و پول همبستگی مردم راغ توسط تیم او به سرقت رفت، چند ماه پیش افراد او پول معاش معلمان یفتل را سرقت نموده و یکی را کشتند.
در پیوند به این چند نفر بیگناه باز داشت شد در حالی که رییس امنیت خوب می دانست که کار افراد نذیر محمد است، اما از ترس او هیچ کاری نکرد.

ملاصبور هم قومندان امنیت بدخشان، از افراد خاص مارشال فهیم است و مارشال به او دستور داده است که با نذیر محمد همکار بوده و به او کاری نداشته باشد.
اما حادثه‌ی 4 شنبه 30 سنبله، پرده از روی دزدی های او برداشت. چنذ نفر مسلح به رهبری دو محافظ خاص او به نام های مصور، فاک، پول همبستگی راغ را سرقت نمودند، وقتی پولیس خبر شد به تعقیب آن ها افتاد و سرانجام این افراد با پولیس درگیر شده و یک پولیس را زخمی نموده و اما خود ناچار پول و موتر را رها نموده و فرار نمودند.
اکنون هردو محافظ نذیر محمد در قریه‌ی دیگه مربوط مرکز پنهان شده و موتر با وسایل آن ها در نزد پولیس است.
این حادثه به خاطر آنچه در بالا ذکر شد، خاموش مانده و شاید هم افشا نشود؛ اما من که به عنوان یک کارمند امنیت بدخشان هستم خدارا شاهد می گیرم که از جنایت های این آدم و چشم پوشی مقامات امنیتی بدخشان به عذاب وجدان دچار شدم.

آقای علی احمد لوگری رییس امنیت بدخشان، خودش خوب می داند که افراد نذیر به دستور او چه ظلم و جنایتی را در بدخشان مرتکب می شوند، اما متأسفانه به بی شرمی تمام خاموشی اختیار نموده است.

با احترام
الف. کارمند امنیت ملی بدخشان


این خبر را به اشتراک بگذارید
نظرات بینندگان:

>>>   نویسنده افراط کرده وخصومت شخصی دارد. اما جناب جنرال صاحب یک شخصیت باخدا ودرعین حال ملاوعالم است که حتی هیچ مولوی توانائی نطق ، بیان وعلمیت اش را ندارد.
تاجائیکه بنده ازوی معلومات دارم که حتی بخدا قسم کدام خویشاوندی وهیچ چیزی با ایشان ندارم یک انسان خداترس وباوجدان است . تنها مشکل اش اینجا است که مخالف موجودیت نیروهای خارجی وحتی دوستان ایشان درکشوراست ودیگرحرام اصلا نمیخوردوبرعکس با دزدان وقاچاقبران درتضاداست.
وباآمدن محترم دست وموجودیت باندهای قاچاقبر وجاسوسان پاکستانی وخارجی ( غربی ) درخطراست.
عبدالمقدم
فیض آباد

>>>   سلام فراوان حضورت تقدیم میدارم آقای الف !
کارمند امنیت هستی حتما با در نظر داشت خصلت وظیفوی لازم دانستی که دیگر تحمل نه کنی واین راز مخفی و دوسیه را که خودت بالایش کار میکردی نا چار به میدیا ویا به اذعان عامه رسانی . این خود نشان میدهد که در شمال هنوز هم همان طرز تفکر سابقه وسلیقه های سابقه در وجود همچو اشخاص مانند جنرال نذیر به حمایه مارشال صاحب وجود داشته و از مردم آزاری لذت وحز میبرند . این جای بیسار تاسف واندوع است که مارشال ما تا چی وقت از این گونه اشخاص هنوز هم استفاده میکند ؟؟؟؟؟ بسیار مایه سر افسرده گی برای همه ما وبه خصوص برای مارشال ما است . از مارشال صاحب خود تمنا داریم که قدری صدای مردم خود را هم بشنود ودیگر از غارتگران وآشوبگران مسافه گیرد . تا شود با این شیوه اعتماد مردم به دولت وکارمندان دولتی افزایش یابد .
به امید موفقیتهای مزید شما آقای الف کارمند ا. م از شهر بدخشان شما واقیعآ مسولیتی وجدانی خویش را در برابر مردم وکشورت ایفا کردین قابل قدر هستی خاموش ننشین فعالیت وظیفوی ات را اگر اراکین دولت نمیدانند از این طریق به همه مردم برسان تا شود روزی ایکه در مقابل این نوعه اشخاص بی مسولیت و باندیت مردم مابا یک مصلحت ملی وتصمیم قاطع اقدام کند واز شر اینها رهایی یابند .
سردار از قندهار باشما است .

>>>   فکر میکنم که آقای جنرال علی احمد که ساکن اصلی ولایت لوگر است و قبلآ در ولایت پکتیا وظیفه اجرا مینمودند نظر به دخیل بودن در بعضی از مسایل به ولایت بدخشان جزایی تبدیل شدند حالانکه در میان مردم آن ولایت محبوبیت هم داشتند.
با احترام

>>>   سلام خدمت عبدالمقدم از فیض آباد من هم یکی از شهروندان فیض آباد هستم و با جنرال نزیرمحمد معرفت کامل دارم این آدم حتی نوشتن را درست یاد ندارد و نمیتواند هیچ متنی را بخواند در صورتی که شما عالم وملا خطابش کردید .همیشه با فحشا سروکار دارد شما خدا ترسش گفتید ومدام باند زور گیرش به شمول فرزندان پدر مانندش بر مال و ناموس فیض آبادی ها تعرض دارد وشما فرمودید که نزیرمحمد حرام نمیخورد وهم چنان ازروزیکه خارجی دربدخشان هستند محافظت خارجی هارا خودش میکند و گاه گاه هم بعضی کارهای بی وجدانی را با خارجی ها میکند میتوان از آوردن زنان بداخلاق توسط همین جنرال عالم وخداترس برای خارجی هایادآورشد
اگر خودت همان عبدالمقدم باشی با فرزندان جنرال نزیر محمد گاه گاه درمینا بازار به زور گیری رو می آوری درس هست حرفهایت ورنه انسان فاقد وجدان هستی که یک غارتگر وچپاول پیشه را عالم میدانی
دشمن ظالم از بدخشان

>>>   سلام افغان پیپر!
واقعأکارمندامنیت دین ایمانی
ووجدانی خودراباافشای این مطلب انجام داده ومن بصفت
یک بدخشی تمام مطالب فوق
رادررابطه به نذیرمحمدتأید
میکنم وموصوف بدترازآنچه است که نسبت داده شده ۰
اماازنظریه آقای عبدالمقدم
نه بلکه آقای سیدمقدم متاسفم که اوراعالم خطاب
کرده این سخن توهین به
علمأاست آقای مقدم یکتن
ازنزدیکان وقو م نذیرمداست۰
به امیدنشرتان
دانشدوست ازبدخشان

>>>   ای خداوند ای مردم ما را هدایت کن او مردم بدخشان من هم از اوخاطره خوش ندارم .یگ گپ بگویم بنام ملاتره خیل یک کوچی بسیار لچک در کابل است مردمش به او افتخار میکند ولی ما توهین میکنیم خواهران برادران بدخشی هرچی است باید حرمت احترام شود چون بنام بدخشی است..بدخشی قدری یک دیگر را بدانید من محصل هستم در چین ار این که بدخشی هستم تمام افغانها در این جا بامن رقابت سمتی دارد.شما را به خداوند قسم اتفاق ش
وید . بااحترام فرهاد بدخشی

>>>   اسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
بجواب برادر مقدم جان دو نکته را اشاره میکنم
1>>>> رسما از طرف وزارت داخله کشت گذار موتر های فلمی در افغانستان بدون جواز نامه وزارت داخله ممنوع است. جناب شان خود روی های کورچک دارد پسران نذیر محمد غیرقانونی با نصب شیشه فلمی در فیض آباد این سو آن سو در حرکت است.
2>>>> دوم جناب مقدم جان برای نذیر محمد لقب خدا ترس را داده اید. ایشان مسجد جامع امام بخاری وقبرستان تازه مظفر باد را دکان وحویله توزیع نموده است آیا این از خصلت های یک خدا تر س است.
ده ها مورید دیگر است وجود دارد.
مقدم جان در آخر از عقب کمپیوتر خود بیرون برو از شهر وندان فیض ّآباد معلومات در رابطه به جنرال صاحب جمع آوری کن
تشکر
ک- بدخشان

>>>   من که از بدخشان هستم , نویسنده کاملا بی طرفانه و بی غرضانه نوشته است, دستش از بوسیدن است و جراتش از قابل ستایش. هنوز این نویسنده محترم فقط 50 فیصدی بی بند و بار ی های نذیر محمد را یاد داشته کرده است. 50 فیصد دیگر هم مانده است.

>>>   نذیر محمد یکتن از مزدوران جناب مارشال است .
حیف بدخشان وتاریخ آن که چنین نفر بدخشانی است
در روایت است که نزیر محمد چند زن دارد .
فکر میکنم که مسله قاچان وفروش مواد مخدر کار همه قوماندانان است و نذیر محمد نیز از این مستثنی نخواهد بود.
بصیر از بدخشان

>>>   شما محترمین میگویید که معاونین رئیس جمهور صلاحیت ندارند .
اگر صلاحیت داشته باشند چه خواهد شد ،این هم یک نمونه کوچک شان است .
خداوند مهربان است که بالای این ملت بیچاره کرزی را رئیس جمهور ساخته است .شکر بکشید ودعا نمایید ..والله وعالم

>>>   بنظر بنده اساس همه مشكلات در بدخشان شخص حاجى شمس معاون ولايت كه از ده سال به اينطرف معاونيت ولايت را اشغال نموده است نهفته مى باشد بنابر مصالح شخصى استاد شهيد حاجى شمس كه فرزند خاله جناب شان مى باشد به اين منصب رسيد تا مدافع منافع شخصى يكتعداد مصلحت جويان در بدخشان باشد
يفتلى

>>>   ای کاش مثلی فرهاد خان بدخشی واری احساس میداشتید . او یک قوماندان بکوک اردوی ملی است بخداوند از ترس او درفرقه 111کابل یک سربازی بدخشی را کسی چیری گفته نمیتواند فرهاد خان تورا خوب میشناسم بتو منحیث بدخشی افتخار میکنیم تو افتخار بدخشان ما هستی زنده باد فرهاد بدخشی
دوست تو از وزارت داخله

>>>   ظابط نذیر و اولاد هایش بدون شک از جمله ... نه تهنا بدخشان بل افغانسثان می باشد. اصلا کلمه انسان و مسلمان بودن را بالای موصوف گذاشتن جبر وخیانت است.چندی پیش برادری درین مورد راجع به این دزد و فاسد گپ های خوب نوشته بود. بواقعیت امروز سرزمین سیدمحمد دهقان شاه عبداله یمگی بی عزت ابرو و پریشان و تاریک شده.حتی موسفیدی که بتواند فریاد مردم را بجای رساند امروز در بدخشان وجود ندارد.بگفته ان برادر چند نفر قمارباز دزد شراب خور متل غلام سگدم طاهر قمار باز وقدیر سفید که دایم در دهن دروازه و شراب خانه ظابط که در صحن حویلی ان قراردارد خوش صحبتی کرد به ضابط راپور تهیه میکنند که دختر و بچه خشرو که دارد.مردم شهر فیض اباد بمنظور اینکه بیش ابرو ریزو بدنام نه شده باشند باید تجمع کنند ودست به مظاهره علیه این فاسدو هم طبقان اش زنند.خدمت مقدم خان باید عرض کنم وصف شما از ظابظ نذیر معنی این راداردیا که شما با ظابط هم پیک شراب هستید یاینکه ظابط شما وهمشیره تان را گاهگاهی در میدان هوای مهمان خارجی میکند.
رحیم کریمی از فیض اباد.

>>>   یک چیز دیگری هم که روابط مارشال صاحب و نذیر محمد را مستحکمتر ساخته است همانا دست داشتن در قاچاق مواد مخدر است، و اگر دوستان آزرده نشوند در رشد این فرد ...مرحوم ربانی هم دست بالا داشت اینکه فردی بنام عبدالمقدم خواسته است این نوشته را افراط بداند جای شرم است شاید عبدالمقدم نام از جیره خواران نذری محمد بد اخلاق باشد
میهن

>>>   شخصی که در بالا از عدم وموجودیدت روحانی و موسفید بابرو و عزت در بدخشان بویزه فیض اباد صحبت کرده واقعا واقعیت عینی بدخشان را روشن کرده اند.
بدخشان در سحطح کشور دارای بزرگان و موسفیدان با همت و غیرت بود.اما بدبختانه امروز سرزمین سخن فرهنگ و ادب دچار همچو مشکل گردیده.وظیفه جوانان فیض ابادی میدانم وحدت و همت کنند ظابط نذیر این دزد راهزن و انسان ناپاک تاریخ محاصر بدخشان به جزای عمل اش برسانند.
حیات اله رنجبر از فیض اباد.

>>>   من یک بدخشی دور از سرزمین ام هستم و سال یک یا دو باره هم به انجا سری میزنم..انچه در این جا امده همان چیزی است که من از دهن همه شنیده ام ..و تقریبا این یک خبر متواتر گردیده است..اما به یک امر دوست ما اشاره ای نکرد که قومای یفتل بالا همه یک پا وقرص در عقب این ... ایستاده اند وبرای حفظ مصالح دسته جمعی خود از او حمایت میکنند..
وراستی در رابطه با موسفید های بدخشان..حالا جز بصیر خان وبقیه خان های بچه باز و قمار باز دیگر کسی نیست که موسفیدی کند در سرزمین علم و ادب
بدخشی مسافر

>>>   هر که کج رفتار کرد درفرق مردم جای کرفت :
باورت گر نیست بنگر پیچش دستار را
دوستان عزیز ازاینکه در باره اشخاص فاسد بدخشان جند نکته را خوانده ام مایوس نیستم چون میدانم که خانه او یعنی شخص فاسد هرشب بامحفل بچه بازی روشن نمی ماند این را به یاد داشته باشید .اما ازاینکه دست به ریش پدر خویش زده اید متاسفم .بدی نذریر محمد به تمام بدخشانی ها معلوم است .
دیگر ضرورت به تهمت خواهر ومادر بدخشان آن هم به صفحه انترنیت جای بسیار شرمنده گی است .ضرورت نبودهرگاه اگر مرده گری خود ویا بدخشانی هم وطنت در انترنیت نمی نویشتی چه میشد .من هیچ کدام از نویسنده های این مضمون را نمی شناسم .اما باید گفت به عینوان یک بدخشانی از نظر یات شما چنین برداشت میشود که حق گوی وحق شنوی در شهر شما نابلد است هر کدام شما بنا بر اهداف معرض یا به نضر خویش مفیدرا دنبال مینماید و.گرنه قضافی 300 بادگارد زن داشت ویک کشور نیرومند نفتی را حیف ومیل میکرد ازاستبداد او فرشته خویان لوبیا به فغانآمد ه بودند این ابر قدرت خون آشام درزیر گام های مجاهدین فرشته خوی سرزمین معلم من ازبین رفت آیا شخصی که دریک دهکده کوچک که دسنش تابه بتاش نمی رسد این قدر به گفته شما بیدادی میکند کاری دشواری است نه هرگیز اما اما ایمن درلوح محفوظ غیرت درداخل چاه چاره دیگر ی جز یاوه گفتن نیست. پیام من به برادرآنکه به عزت وناموسبدخشان می اندیشند این است دیگرسفلگی. بس ولی دست مردان باعذت ونام آور تاریخ کشور که ازبدخشان چشم کشوده اند درتقویت اشخاص بزدل دخیل نه نمایند....
عبدالکریم راسخ کوهی ..کابل..

>>>   برادر عزیزم بدخشی مسافر! یفتلی ها مردمان با شرف و عزتی هستند، هرگز از نذیر محمد حمایت نکرده اند. بلکه او شماری از دزدان و لچک هایی را که برخی شان از یفتل هست در کنار خود دارد و همان گونه که هم پیاله های شرابش از فیض اباد و هر جای بدخشان و افغانستان است. یعنی افراد لچک و اوباش هم نشین اوباش و لچک است، رابطه ی او با مارشال فهیم و فوزیه کوفی هم از همین آبشخور سرچشمه می گیرد. من به عنوان یک یفتلی مجاهد، نذیر محمدی را احترام دارم که در سال های جهاد به عنوان یک مجاهد عادی در نواحی ورسک و بدخشان بود، اما از نذیر محمد قاتل، دزد، ظالم فاسد و... بیزارم و بیزار. این به منطقه‌ی خاص و مردمی خاصی مربوط نیست. اگر خوب است هرکه از هرجایی است باید حمایت شود و اگر بد است اگر برادرمان نیز باشد، باید نقد شود و علیه او مبارزه شود. جنایات نذیر محمد دیگر به کسی پوشیده نیست به لحاظ خدا، بدخشانی های با عزت برای حل مشکل باید دست به کار شوید. از 28 واحد اداری، همه درد مشترک و سرنوشت مشترک داریم. به هر اندیشه‌ی که هستید در یک چیز شریکیم که ما سرنوشت مشترک داریم عزیزان.
آماج از یفتل

>>>   هر بدخشانی راکه اگر در درواز است یا یفتل اگر در جرم است یا کشم پرسان کنی از شراب بی عفتی بی عزتی و بدنامی ظابط نذیر و شریکای بی ابرویش قصه و صحبت میکند.باید بدخشانی ها چه در کابل چه در بدخشان دور هم جمع شوند که بیش ازین نام و نشان بدخشانی ها دامنگیر مطبوعات نشده و مشکل را بین خویش حل کنند.

>>>   من منحیث وکیل مردم بدخشان بویزه موکیلین مردم با شهامت و عزت یفتل ها و راغ با تمامی معنی اعلان می کنم که اصلا کلمه انسان ادم یفتلی و بدخشانی بودن را بالای این دزد رهزن و فاسد ماندن بدور از خرد و ادمیت میدانم . این را شما فراموش نکید هر جامع و اجتماع نیک و بد خوب و خراب خود را دارد تا جای من میدانم مردم مجاهد و باغرور یفتل از موجودیت این دزد سخت خجالت و پریشان اند. پیمان وکیل مردم بدخشان.


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است