کرزی عامل اصلی تمامی بدبختی ها ؟!
چون متأسفانه نیروهای ایتلاف شمال بر علیه آی اس آی و عمال آن در کشور میباشند بناء مورد ترور قرار میگیرند! 
تاریخ انتشار:   ۱۲:۲۳    ۱۳۹۰/۷/۵ کد خبر: 27401 منبع: پرینت

( این نوشتار براساس احترام به نویسنده نشر گردیده است)

رئیس جمهور کرزی یکی از عاملین تمامی بدبختی های جاری افغانستان بوده و ادامه اداره این شخص، تمامیت ارضی کشور واستقلال و حاکمیت کامل کشور را زیر سوال میبرد.
اینبار باید گفته شود که کرزی نه تنها از دولت داری ضعیف برخوردار بوده بلکه خویش هیچگاهی نمیخواهد که کشور بسوی ترقی و انکشاف سوق شود و یا به عباره دیگر کرزی خویش به نفع اجنبی ها و عوامل ای اس ای و تروریستان بین المللی وظایف خویش را انجام میدهد.

شواهد نشان داده است، هر باری که کرزی به کشور پاکستان سفر نموده است و یا مقامات دولت پاکستان به افغانستان عزیمت مینمایند، بعد از ختم این سفر ها ارتش کشور پاکستان به حملات توپخانه خویش به داخل کشور ما ادامه میدهد. بدون اینکه اندک ترین عکس العملی توسط اقای کرزی صورت گیرد. ولی همواره مشاهده نموده ایم که کرزی نه تنها عملی انجام نمیدهد بلکه همواره مردم را به صبر و شکیبایی دعوت میکند، که این خود نشان دهنده معاملات پنهانی بین کرزی و حکومت پاکستان میباشد.

مردم کشور باید بدانند که آقای رئیس دولت، خود عامل اصلی تمامی بدختی های ملت بوده و تا زمانی که ملت افغانستان در مقابل اعمال این شخص فروخته شده اقدام به عمل ننمایند کشور تحولات بد تر از این را نیز خواهد پیمود.
اینکه چرا رئیس جمهور از پاکستان و عملات تروریستی حمایت میکند، باید همگان این را به خوبی دانسته باشند و آن اینست که کشور پاکستان دانسته است، یگانه شخصی که در مقابل حملات موشکی و تمامی حملات تروریستی آنکشور میتواند ساکت بماند تنها همین کرزی است و بس، و پاکستان هم به این شخص وعده داده است که تا زمانیکه کورکورانه از کشور پاکستان حمایت نماید، میتواند بر قدرت خود در افغانستان ادامه دهد.
اما اگر از گفته های مقامات پاکستان سرپیچی و یا هم دست به عمل متقابلی علیه این کشور بزند، هویت اصلی آقای کرزی به ملت افغانستان و سایر ملل دنیا افشأ خواهد شد. بناء کرزی خود یک مهره ... و عوامل آنها در منطقه بوده و ادامه یک ثانیه کارشان به حیث رئیس دولت افغانستان نه تنها درد ملت را دوا نکرده بلکه برای این ملت بیچاره زهر مقاتل نیز میباشد.

اینجا وظیفه اصلی ملت است که پرده از چهره این شخص ... برداشته و هویت اصلی او را به همگان هویدا سازند.
وظیفه اصلی شخص رئیس جمهور و نیروهای مسلح تحت امرش حفظ تمامیت ارضی کشور و تامین امنیت سراسری بوده و در صورت لزوم مسلح ساختن تمامی اتباع کشور برای حفظ نوامیس میباشد. ولی ما مشاهده میکنیم که شخص رئیس جمهوری آخرین فرد جامع کشور میباشد که به حملات تروریستی پاکستان جواب میدهد و آنهم فقط و فقط به محکوم نمودن این حملات اکتفأ میکند و بس.

اگر ملت افغانستان زنده و شاهد تاریخ آینده کشور خویش باشند خواهند دید که در زمان زمامداری اقای کرزی تمامی اوراق تاریخ به محکوم نمودن دشمنان اصلی قسم خورده کشور رنگین خواهد بود و نسل آینده کشور در هیچ صفحه ای از تاریخ، ذکری از عمل تلافی جویانه در مقابل دشمنان سوگند خورده کشور نخواهند دید.
اگر امروزه بی ... ترین فرد جامعه افغانی بجز از اقای کرزی در رآس حکومت قرار میداشت به یقین میتوان گفت که یک عکس العمل جدی را در مقابل این حملات پاکستان به اجرأ گذاشته بود. ولی از آنجایی که ... این شخص به همگان معلوم است هیچ عملی را انجام نخواهد داد.
کی میداند که در پس ترور تمامی شخصیت های ضد پاکستانی کشور دست خود آقای کرزی نباشد؟
اگر چنین نیست چرا عواملی که به نفع پاکستان فعالیت دارند مورد ترور قرار نمیگیرند؟
چرا کسی قصد کشتن فاروق وردک، خرم، داوودزی و هزاران جاسوس پاکستانی دیگر در کشور را نمیکند؟
چرا خان محمد مجاهد کشته میشود؟
چرا جنرال داود کسی که توانست جلو نارامی های آخیر ولایات شمالی کشور را بگیرد به شهادت میرسد؟
و هزاران چرای دیگر.

بناء در می یابیم که کرزی بازی بسیار خطر ناکی را الی از بین رفتن تمامی دشمنان تروریزم و اشخاصی که در عرصه جلوگیری از نفوذ شبکه های جاسوسی پاکستان اقدام میکنند، در پیش گرفته است.
اگر به گفته های چند وقت پیش لطف الله مشعل ... دقت کنیم خود در می یابیم که کشور بطرف ویرانی و فروخته شدن کامل به پیش میرود. وقتی که خبر نگاران از اقای مشعل در رابطه به ترور شخصیت های مهم کشور سوال نمودند، جناب مشعل به بسیار بیشرمی کامل میگوید. چون متأسفانه نیروهای ایتلاف شمال بر علیه آی اس آی و عمال آن در کشور میباشند بناء مورد ترور قرار میگیرند!

اگر در ذهن آدم کمی هم فکر و دقت وجود داشته باشد و به کلمه "متأسفانه" گفتن آقای مشعل دقت شود خود در می یابد که چقدر اینها تعلق به کشور پاکستان دارند تا افغانستان.

امرزه پاکستان از این مهره های مهم بصورت درست استفاده نموده و خواسته های شوم خویش را هم توسط همین عوامل و شخص خود اقای کرزی به کرسی مینشاند.
اگر چنین نیست چرا این شخص ... یکبار دیگر مانند سردار محمد داود خان امر نفر کشی را بمنظور سرکوبی دشمنان کشور نمیدهد؟
درست است که کشور از امکانات کم لوژستیکی و تخنیکی برخوردار است ولی غیرت این ملت بجز از اشخاص محدودی هنوز پابرجاست. اگر در مقابل 500 راکت پاکستان 50 راکت هم بجواب آن ارسال شود، خواهید دید که پاکستان با نفوذ بیشترش و تمامی امکانات که در دسترس دارد در مقابل افغانها مرد میدان نخواهد شد و یا هم اگر دیدیم ما در جنگ جان خویش را از دست دادیم، بازهم به مراتب بهتر از این بیغیرتی کنونی در مقابل نوامیس و خاک مان خواهد بود.

وسلام . م. ف


این خبر را به اشتراک بگذارید
نظرات بینندگان:

>>>   من قربانت قلمت
حق كفتى
و حق نام نام خدا است
و سياست همين است
بلى
تشكر

>>>   دوست عزیز راست گفتی و درست تحلیل نمودی ولی کجاست گوش شنوا که بشنود. .... برای زعمای کشور میخواهم بگویم که چه خوب گفته است شاعر:
گوش کربفروش گوش خربخر. گوش خربهتراست ازگوش کر

>>>   این یک واقعیت تلخ است

>>>   بسيار دقيق اشاره نموديد بزرگوار.

>>>   همه این ها توطعه است وحقیقت ندارد وسلام .م. س

>>>   دست نویسنده درد نکنند همه درد های دل ما را گفته واقعیت همین است.
انشالله خداوند این ها را شرمسار میکنند.
واقعآ کسانی ترور میشتوند که به فکر آرامی وسعادت این ملت استند.
قیوم

>>>   اقای کرزی از منافع افغانستان دفاع کرده نمیتواند ولی در خدمت منافع باکستان است و در خدمت I SI باکستان قرار دارد اقای کرزی مردم افغانستان و کشور افغانستان را کشتار ګاه و یا مسلخ باکستان ساخته است اقای کرزی ارزو دارد تا افغانستان مزدور باکستان باشد ولی افای کرزی سخت در اشتباه است و عاشقانه در خدمت باکستان است شرف ناموس افغانی خود را حامد کرزی فراموش کرده افای کرزی مردم ما این قدر فکر نمی کردن که شما این قدر وطنفروش باشید و حالا به مردم ما ثابت کردن که از شرف ناموس افغانستان ګذشتن وبر مردم ما حالا دیګر فرض واجب شده که به دفاع از افغانستان متحد شویم اختلافات سلیقه ای خود را کنار باګذاریم و از افغانستان دفاع کنیم وګر نه در غیران افای کرزی با باداران باکستانی خود همه ملت افغانستان را همه روزه به خاک خون کشانیده میرود ۰

>>>   شما آقای م.ف بسیار یک مقاله درست وحقیقت را درج نموده اید موفق باشید.
نقوی

>>>   من کا ملآ هم نظر نویسنده میباشم.

>>>   دوست عزیز مطلب بسیار ارزنده است.چرا جنگ مذاکره باید شود

>>>   کرزی به خواست پاکستان وپشتیبانی امریکا دربن به برخلاف همه اصول دموکرایتک درمقابل اکثریت آرای ستارسیرت به قدرت رسید.
امریکانظربه تعهدات گذشته که با پاکستان درزمینه برهم زدن اوضاع امنیتی اوغانستان داشت -همین اکنون نیز بامشوره و تعهدات قبلی عمل مینماید.
ترورهای زنجیره یی هرکز بدون مشوره پاکستان با امریکا ازطرف برادران کرزی صورت نمیگیرد-این ترورها بخشی از پلانهای قبلی امریکا و پاکستان بوده که با یک مزدور گوش به فرمان بنام رییس جمهور اوغانستان عملی میشود.

>>>   روزهانه دررخاک افغانستان از سوی پاکستان 200 ویا 300 فیر راکت به خاک افغانستان انداخت میشود در این انداخته مردم بیچاره زحمی وشهید میشود ایا ما دولت ندارم ایا ماپاسخ گو به ملتی جواب استم ویانه خیر

>>>   نا گفته نماند که دستهای پشت پرده فعالیت می کند و ما از آن بی خبریم.
علی آقا از هند

>>>   جناب اتحاد شمال شما خوب حکومت کردید که تمام کابل را به خون و خاک کشانیدید و دولت دوکتور نجیب الله را که مخالف آی اس آی بود شما اتحاد شمال به گفته خود تان شورای نظار... با کمک پاکستان و همین آی اس آی سقوط دادید. یک انگشت طرف دیگران چهار انگشت طرف خود. اگر شما با دوکتور نجیب الله کنار می آمدید و بر علیه آی اس آی در همان وقت مبارزه میکردید (قسمیکه ادعا دارید) حالا هدف آنها قرار نمیگرفتید و آی اس آی انقدر قوی نمیشد که در منطقه نظیر نداشته باشد. لطفاً این مطلب را برای مجاهدین سر به کف نشر کنید.
حقگو

>>>   بله نوسینده محترم درست فرمودید. سبب همه بدبدختی ها کرزی میباشد.

>>>   سلام و ادب به تمام مردم رنجدیده ما بعد از سلام به تمام دینا و به خصوص مردم افغانستان معلوم است که ریس جمهور بی کفایت ما کرزی تنها امنیت کابل را کنترول کرده نمی توانند با همه کمک ها نیروهای ایتلاف چرا ؟ بخاطر اینکه یک شخص بی کفایت و با موجود بودن فساد اداری در داخل کابینه اش هیچ وقت نمی توانند علیه دیگر کشور مبارزه نماید تاوقتیکه فساد اداری از کابینه اش ختم نشود هیچ وقت این کشور و مردم فقیر رنجدیده این کشور سر به بالین آرامش نخواهد گذاشت .

>>>   یک گپ واضع و روشن است که کرزی عامل این همه بدبختی و تباهی در کشور است. رئیس جمهوری که به قرآن پاک در مقابل مردمش سوگند یاد میکند که از ملت و مردمش دفاع میکند ولی امروز آن همه سوگند ها را از یاد برده در مقابل حمله پاکستان به خاکش خاموش نشسته. شما قضاوت کنید مسلمانی که به بهترین و مقدس ترین کتاب آسمانی قسم یاد میکند و آنرا عملی نمیکند پس ضعیف بودن ایمانش را نشان میدهد یا نه. وقتی که به فکر قرآن شریف نباشد پس به فکر مردم و ملتش هیچ وقت نخواهد بود. قرآن پاک او را خواهد شرماند با این همه مکر و دروغ.

ذبیح الله اسدی از مزار شریف

>>>   ملتی را که شما نويسندۀ عزيز خطاب ميکنيد که به پا خيزند؛ در واقعيت امر نيرو و انرژی شان طی سالهای متمادی از جانب حاکمان، دولتمردان و رهبران مختلف، با دادن وعده های فرينده در راه برآورده ساختن منافع شخصی و گروهی شان غير منصفانه و مغرضانه مورد استفادۀ قرار گرفته است که درنتيجه به مصايب و مشکلات فراوانی گرفتار شده اند. بنابران اکنون اين ملت حق دارد تا به شعار ها و تحرکات اين و آن به آسانی اعتماد و باور نکند. هرچند ميدانند که بی کفايت ترين دولت در طول تاريخ افغانستان فقط دولت اقای کرزی ميباشد، اما با آنهم از ترس روز بدتری (چنانچه شاهد آن بوده ايم) اين ملت دست به قيام نميزند.
با احترام
خسرو از شهر کابل

>>>   کاملآ درست فرمودید

>>>   بلی خوب گفتی . دقیق گفتی بجا گفتی گل گفتی خدا کند که به همه هم وطنان همین حساس پیدا شود که این دیکتاتوری روکش دیموکراسی را به دنبال قذافی ودیگر امثال هم روان کند

>>>   این شخص عزت ، شرف، وطن دوستی و عدالت اجتماعی و همه و همه را فدای گل روی افراد خود فرخته ئی مثل خودش کرده و همواره در کشور خواهان بقدرت رسیدن افرادی است که منافع پاکستان را بیشتر از منافع افغانستان ترجیع دهد. امروزه ملت افغانستان به هیچ وجه نمیشود از این افراد منوس توقوع خدمت را داشت.

>>>   بدنبال نظريات همه برادران بايد عرض نمود كه من هم با شخص نويسنده موضوع كاملا موافق هستم.
والسلام احمدشاه - كابل

>>>   تحلیل وارزیابی خوب نموده ایید. کرزی نماینده پاکستان است

>>>   بسم اله الرحمن الرحیم
من میدانم که با نابودی اشخاص با نفوذ و افراد مطرح کشور ( آنهاییکه تاب مقاومت در مقابل پاکستان را دارند و روحیه افغانیت در وجود شان زنده است ) شاید نقشه تجزیه افغانستان را کرزی صاحب در سر میپروراند و آنهم به نفع باداران پاکستانی اش اما آقای کرزی باید بداند که با الهام از تاریخ پر افتخار افغانستان زمانی که مردم آزاده قهرمان ومسلمان ما در مقابل استعمار انگلیس با دست خالی جنگیدن و جهاد علیه اشغالگران روس را هر جوان این مرزوبوم به یاد دارند سیاست های گنگ و کمراه کننده دولت ما را بیشتر در ابهام قرارداده نمیدانیم چه کنیم در این برهه از تاریخ خداوند(ج) امتحان بزرگ دیگری را سز راهمان قرار داده و من مطمین استم که انشااله شمشیر اسلام و ایمان بر همه توطیه ها و مداری بازی های عصر پیروز خواهد شد افغانها از نوامیس ملی , تمامیت ارزی و مادر وطن دفاع خواند کرد خون پاک شهدای عزیز چون جنرال داوود , استاد ربانی بزرگوار , انجنیر عمر, شاه جهان نوری وهمه قهرمانان پولیس , اردوی ملی امنیت ملی بیهوده نخواهد بود .

یاسمین از بدخشان

>>>   واقعا نظر تان خوب است ای کاشکه همه مردم این واقعیت رامیدانست قبیله سالاران درین مورد حرفی به میان نمی آورند . همچنان در زمان طالبان ...وسیاه مغز هم حاکمیت قبیلوی را تایید وپشتیبانی میکردند آن وقت ار کورزی وامروز از کرزی دفاع مینمایند. در ترور های زنجیره آی.اس.آی با همکاری این معامله گران قبیله گرا مسیقیما دست دارند تا همکاری نشوند موفق نیستند. چنانچه شهادت استاد ربانی گواه این واقعیت است که کدام شخص زمینه رامساعد ساخت وانتحاری را آورد واجازه تلاشی بدنی هم ندادند. وامنیت ملی .سایر ارگان های کشفی وامنیتی چرا غفلت کردند؟از امنیت ملی هم باید باز جویی وتحقیق بیشتر صورت گیرد. کمیسیون موظف باید درین مورد دقیق باشد.حاالا که پلان آی.اس.آی عملی شد اشک تمساح ریختن به سود ما نیست.
احترام نجرابی.

>>>   با توجه به اتفاقاتی که تا حال درزمان تصدی ریاست جمهوری کرز رخ داده نه تنها کرزی ازچوکی اش برکنار شود بلکه به عنوان یک ... ملی باید هرچه عاجل مورد محاکمه قرارگیرد
وسلام بینام ازکابل

>>>   تحلیل و ارزیابی بسیاز دقیق، آفرین نویسنده محترم. ولی باید پرسید که در چنین حالت که رئیس جمهور کشورش فروخته شده و غلام اجنبی باشد پس تکلیف ملت چیست، ملت و مردم باید چی بکنند تا از کشور شان دفاع نمایند.
ضیآ از کابل

>>>   در حالیکه یک تعداد مردمان ابراز نظر مینمایند که کرزی یک نماینده کشور پاکستان است پس چرا در انتخابات ریاست جمهوری این موضوع را مد نظر نگرفته رای خود را به صندوق مربوطه انداخته اید پس معلوم میشود که خود هم یک شخص لازم الحال نیستید که در مورد کرزی ابراز نظر مینمائید .
اسلام الدین از شهر کهنه کابل

>>>   سلام به همه!
بنده همیشه واقعیت گفته و در آینده واقعیت خواهم گفت. مطلب از این قرار است که اگر بجای کرزی صاحب هرکس دیگر که در شرایط امروزی به خصوص بعد از جنگ و درگیری های نا معلوم که بر ملت افغانستان تامین گردیده در رأس دولت قرارگیرند به هیچ صورت نمی توانند خواستهای همه را بر آورد ه سازند ،با تأسف فروان امروز همگی تقاضای شخصی و قومی ... را دارند. بناً اگر ادعای وطن پرستی دارید میخواهم سخن ولیام شکپیر را رکه در سه جمله اضهار داشتند تذکر بدهم : بیشتر از دیگران بدانید، بیشتر از دیگران کارکنید و کمتر از دیگران انتظار داشته باشید. من باور کامل دارم هرکسیکه وطن خویش را دوست دارد بایست آنرا بدست خود آباد سازند، در این صورت ما حتمی مورد احترام همه کشور ها قرار خواهیم گرفت و پاکستان مجبور است که به خواست های ما احترام قایل شوند، در غیر آن سفسته بازی های سیاسی قومی و گروهی جای را نمیگیرند و به زیان ملت افغانستان تمام خواهد شدو کشور پاکستان از چنین نوع وضعیت موجوده که هدف اصلی شان تضعیف افغانستان است استفاده خواهد نمود .
به عارض حرمت فروان
ب.م از مسکو

>>>   البته نه تنها کرزی بلکه تمام دارودسته اش یعنی مشاورین متملقین و بالاخره افغان ملتی ها ( افغان ذلتی ها ) گلبدینی های چهار اطرافش و در نهایت قوم و قبیله اش که فعلاً زمام امور را به درجه اول در دست دارند.

شکیب

>>>   به جواب اسلام الدین از شهر کهنه کابل !
به جز قوم و قبیله خود کرزی دیگران هیچکس به کرزی رای نداده اند. کرزی هم در انتخابات اول و هم در انتخابات دوم با جعلکاری و تقلبکاری خودرا بالای متباقی اقوام و متباقی ملیت ها تحمیل کرده است.

عثمان

>>>   سلام و عرض ادب خدمت دوستان ، باید بگویم که نویسنده محترم در اینجا مراعات و عرف نویسنده گی را در مقابل اقای مشعل در نظر گرفته است، زیرا اقای مشعل "متأسفانه" نی بلکه اگر در سخنرانی شان دقت شود کلمه بدبختانه را استعمال نموده اند. و بسیار بی شرمانه گفتند که " چون بدبختانه نیرو های اتحاد شمال دشمن آی اس آی میباشند مورد حمله و انتحار قرار میگیرند" بدین معنا که چرا کسی بنده را که مدتی به حیث والی ولایت لغمان هم وظیفه نمودم بالایم حمله ننمود زیرا بنده به امر استخبارات ای اس ای گوش به فرمان بودم.

>>>   سلام به کار مندان ودست اندر کاران شبکه اطلاع رسانی افغانستان ، سلام بی شمار به نویسنده با غیرت این نوشته من از تمام قلم به دستان افغانستان دوست میخواهم که مثل همین نوشته که حقایقی از این قبیل را افشا کرده است بنویسند واگر من استعداد مالی خوبی میداشتم به همین نویسنده یک قلم طلایی میدادم
عبدالخبیر(رءیس خیل) از کابل

>>>   تشکر آقای رئیس خیل همین که ملت حقایق را بدرستی درک کرده اند و فرق بین خوب و بد مینمایند برای بنده همه چیز است.

>>>   تشکر از سایت افغان پپر و تمامی دوستانی که با مقاله بنده همنوا و همنظر استند.
دوستان خدمت تان باید عرض کرد، که این فقط گوشه یی از حقیقت های بوده که بنده فقط ابعاد ظاهری آنرا به رشته تحریر در آوردم، اگر دوستان کمی جرئت و صداقت خویش را به کار بیندازند و واقعیت های پنهانی را که امروز مملکت عزیز ما را به قهقراه میکشاند،را بیان نمایند ملت خواهند دید که چی چیزهای است که وطن را در مخاطره انداخته است و چی کسانی نقش اساسی را در تباهی وطن دارند.
با احترام
م.ف

>>>   برای اداره سالم کشورو رسیدن به صلح و دفاع از کشور لازم است نظرات همه مردم از جمله دانشمندان ٍ علماٍ استادان و افراد کشور استفاده شود ونه تنها چنداز مشاوران .....


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است