آمریکاییها اول قصاص می کنند، بعد محاکمه!
آمریکاییها چهار هزار نفر را به عنوان طالب دستگیر می کنند و دو هزار طالب را هم میکشند. اما بعد از سه ماه معلوم می شود که از این تعداد 3200 نفر مردم بیگناه و عادی اشتباها دستگیر شده بودند. کشته ها هم که دیگر مرده اند و نمیشود هویت اصلی آنان را معلوم ساخت 
تاریخ انتشار:   ۲۱:۳۲    ۱۳۹۰/۳/۲۳ کد خبر: 23328 منبع: پرینت

به گزارش بخش سیاسی شبکه اطلاع رسانی افغانستان ( afghanpaper )، با گذشت کمتر از یکسال، موفقیت نیروهای عملیات ویژه آمریکا که هدف کاریشان شناخت و دستگیری اعضاء طالبان بود، به اثبات رسید!!!

ژنرال دیوید پترائوس فرمانده عمومی نیروهای ایساف در ماه آگوست سال 2010 با انجام مصاحبه‌هاي خبري اعلام كرده بود؛ واحد‌هاي عمليات ويژه آمريكا طي سه ماه اخير موفق شدند يك هزار و 335 عضو عادي طالبان را دستگير و بازداشت نمایند و يك هزار و سی و یک نفر دیگر آنها را به قتل برسانند.

بر اساس آماري كه پترائوس ارائه كرده بود، همزمان نيرو‌هاي عمليات ويژه موفق شده بودند 365 عضو متوسط و سطح بالاي طالبان را که شامل فرماندهان و قوماندانان بالا رتبه این گروه می شود، نیز دستگير يا به قتل برسانند.

چند ماه بعد یعنی در ماه دسامبر 2010 این فرمانده نظامیان خارجی ضمن تكرار ادعا‌هاي خود مبني بر كشتن و دستگيري اعضاي طالبان، مدعي شد که نيرو‌هاي عمليات ويژه طي شش ماه گذشته توانسته‌اند مجموعا چهار هزار و صد نيروي عادي طالبان را دستگير و بيش از دو هزار نفر آنها را بكشند.

آن روزها این آمار توانست یک تبلیغات بزرگ رسانه ای درباره عملکرد نیروهای عملیات ویژه باشد که نشان می داد نیروهای نظامی آمریکا و نحوه فعالیت جنرال دیوید پترائوس در افغانستان بسیار موفقیت آمیز بود، چرا که خارجیان طی سال 2010، تنها 711 سرباز خود را از دست داده بودند اما توانسته بودند قریب به دوهزار طالب را کشته و چهار هزار طالب را دستگیر نمایند، یعنی به ازای هر سرباز کشته شده خارجی سه طالب کشته و شش طالب دستگیر شده اند.

اما صحت این اعداد و ارقام چند ماه بعد زمانی مشخص شد که آژانس پژوهشی انترپرس سرویسز ، آماری را از گروه توظیف 435 که مسئول دستگیری و آزادی زندانیان در زندان پروان در سال 2010 بود،به دست آورد. براساس این آمار به دست آمده، بيش از 80 درصد افرادي كه تحت عنوان نيرو‌هاي طالبان دستگير شده بودند،‌ شهروندان بي‌گناه افغان بوده و طي چندين روز از زندان آزاد شدند.

سان ست بلینسکی، مسئول نشراتی آیساف در ماه سپتمبر سال گذشته در این رابطه گفته بود، که 1355 فرد فقط در بازداشت اولیه یا موقتی به سر بردند و پس از آنکه تیم افسران نظامی پرونده های آنان را بررسی نمودند، از زندان آزاد شدند و تنها 270 تن در طول 90 روز عملیات در ماه های می و جولای 2010 به زندان سپرده شدند.

بنا برگفته این مقام ارتش آمریکا بیش از 80 درصد از طالبانی که دستگیر شده بودند چند روز پس از بازداشت آزاد شدند،یعنی از هر پنج نفر طالب دستگیر شده، چهار تن مردم بیگناه و عادی بوده اند که ظاهرا همان زمان هم جنرال پترائوس از این آمار مطلع بوده است.

این گفته ها نشان می دهد که برای آمریکاییها فقط کمیت مهم است نه کیفیت! آمریکاییها چهار هزار نفر را به عنوان طالب دستگیر می کنند، و برای اعلان موفقیت خود می گویند علاوه بر اینها دو هزار طالب هم کشته شدند، اما بعد از سه ماه معلوم می شود که از این تعداد 3200 نفر مردم بیگناه و عادی اشتباها دستگیر شده بودند، کشته ها هم که دیگر کشته شده اند و نمیشود هویت اصلی آنان را معلوم ساخت.

در واقع شاید بتوان گفت که از همان دوهزار طالب کشته شده هم فقط پنجصد نفر طالب بوده اند و دیگران مردم بیگناهی بودند که نظامیان خارجی به بهانه اینکه نمی توان طالبان را از مردم تشخیص داد، آنها را از زندگی کردن محروم ساخته اند! البته می توان اینگونه هم بیان کرد که سال گذشته به ازای هر طالب یک سرباز خارجی کشته شده است، که این آمار برای مقامات غربی بخصوص جنرال پترائوس که قصد خودنمایی دارد، شاید دلنشین تر باشد!


این خبر را به اشتراک بگذارید
نظرات بینندگان:

>>>   ســـــــلام به شمـــــا ..... .
أظهــــــارات آخیـــــر قومنــــدان آیســــاف مبنی بر 90 درصد طالبـــان دستــــگیــر شـــده افــراد عادی شنــاخته شد . خیــــلی هــا جالب است تـــــروریستـــان دســـــتــگیــر شـده همه با ســلاح و ماین ها و با مــواد انفجـــاریه بلفعل دستگیر میشـــــوند باید به ســـزای اعمال اش رســانده شوند آنــان همه تروریستان اند بفکر من شـــاید تروریستان بعد اخذ معاش شان از طرف بادارن شان از توقیف رها میشوند جای بســیــار أفسوس است ســـربازان اردوی ملی با زحمات فراوان تـــروریستــان را دستگیـــر میکننـــد . قومنــدان ایساف آنــانرا با دادن هــدیه هــای نقــدی آزاد میســــازند .
احمـــد جــان

>>>   خنده اور است میگه طالبان که دست گیر شده مردم عادی است . بلی کرزی و امثالهم که بگوید اینها مردم عادی است بیچاره ناتو باور کند و باید غرامت بدهد غرامت یعنی دراین راه مردم افغانستان قربانی باورهای غلط ناتو میشود . طالب طالب است هیچ عادی ندارد .

>>>   بزرگوارم احمد جان.....!
بفکرم تعبیر ویا تفسیر درست از ترور وتروریست ها ندارید به این معنی انانیکه بزرو برجه تانک وطیاره ها شب هنگام به خانه های مدرم باکذاشتن بمب داخل حریم انها میگردد ویکسره قتل عام مینماید از طفل گرفته تابه سیاسر وپیره مرد یکسره تیرباران میشوند اینها ترور نیست
درست است اگر تروریست ها ویا طالبان که درمقابل اینها میجنگند انها خو درکوه ها ویا جاه های دیگر بودوباش مینمایند که مرکز ومحل فرماندهی انها معلوم نیست باز فرض کنیم که ممکن که یکی از افراد طالبان به خانه خود اماده باشید ویا درخانه خود بود باش نماید وفعالیت سازماندهی افراد خودرا نماید این چگونه احساس بشر هست که به خاطر همان فرد همه این فامیل یکسره نابود شوند ودرحالیکه درمقابل این نیروهای یهود ونصاری مقاومتی هم صورت نگرفته وما وشما شاهید هستیم درجاییکه مقاومت صورت میگیرد خانه را خو بجا بیگذار همان قریه ویا ده را باخاک خون میکشندبزعم شما اینها ترور ووحشت نیست هم چنان بادار واداده وثوق کننده جنگ انها به این امر معترف اند که 90 فیصد مردم بیگناه مارا یکسره قتل عام نموده اند و90 فیصد مردم بیگناه ما دربگرام گوانتاناما وسایر زندانهای مخوف یهود ونصاری زندانی شده اند وبه گفته جناب نیروهای پاسدار حریم وابروی شما که نقش قدم انهارا موبه مو جی درخانه ویا دردفتر تعقیب مینمایید وممکن که درایین ومذهب انها نیز متعهد شده باشید انها پول میگیرند واقعیت اش سوال برانگیز نیست ....؟
اگر اینطور باشد پس شما چطور به این نیروه ها اعتماد وباور کامل دارید وسخن شما درتضاد با تیوری شما نیست اگر یک کمی عاقلانه بی اندیشید به این معنی که اندیشیدن شما به دور از تعصب باشد اعمال نیروهای وفادار به شما ظالمانه ومنافقانه تعبیر نخواهید کرد
واین نیروها امروز عملا به گناه های خود معترف اند ونتیجه گناهان خودرا عملا میبنند که دامنه چنگ تا به کجا وسعت داده شد که حتی شعله های این جنگ دامن گیر تمام کشور های منطقه گردیده وراه بیرون رفت را جستجو مینمایند واین راه عبارت از عقب نشینی ابرومندانه هست که عملا درجهت ان کار مینمایند
پس هموطن مهربانم بیا تعصب را کنار بیگذار وهر هموطن خودرا برادر بیشمار ممکن اشتباهات از طرف شما وهموطنان ما صورت گرفته باشد از اشتباه یکدیگر منصرف شویم ودشمن درکمین نشسته را با وحدت ویکدلی درهم بکوبیم تا سرزمین ما از شر اینها نحات یابد
بااحترام
از بلخک

>>>   آقای بلخک سلام..

این تعصب نیست، ما از طالب متنفر هستم، به نظر من طالب اصلا انسان نیست کجا برسد که مسلمان باشد.
برای من طالب و آمریکائی یکی هست از هر دو متنفرم ولی طالب از آمریکائی ظالمتر و خیلی جاهل و نادان هست.
هرچه طالب کشته شود به نفع این کشور هست چون آدم های جاهل که هر روز آله ای دست یکی میشوند ، هر روز که زنده باشند به ضرر این کشور است.

جهانگیر....

>>>   برادران پشتون وقتی ما طالب را نماینده خود فکر می کنند!

وقتی کسی بدی طالب را می گوئید بعضی از پشتون ها آنرا دیگر جور فکر می کنند و فکر می کنند که مردم به طالب از عینک قومی نگاه می کنند، نه بابا اینطور نیست طالب کثیف و جنایتکار است از هر قومی که باشد.

لطفاً شما از طالب دفاع نکنید که ضرر خواهید کرد.

خورشید زمین...

>>>   ....یعنی انتظار دارید نیروهای خارجی یک محکمۀ سیّار را در میدان جنگ بدوش خود حمل کنند؟؟؟
طالب مدعی اسلام وقت میکشد فرقی میان مسلمان و غیر مسلمان قائل نیست؛
حالا از عسکر مسیحی غربی انتظار دارید؟؟

>>>   برادریکه بنام بلخک ابراز نظر کرده جهان سپاس و من با محترم بلخک همنظر هستم.
مگر برادیکه بنام احمد جان نظر داده اند فکر میکنم از امریکا و یا ناتو از یک درامد بسیار خوبیکه میتواند به خون ملت خود بی حرمتی کند برخوردار است که این چند دالر سبب شده که از مردم خود به این اندازه متنفر شود.
من نمیخواستم تبلیغ یک روزنامه را کنم مگر حال چاره نماند من تقریباٌ روزانه 10 روزنامه را مطالعه میکنم و معلومات کافی دارم که روز نامه ها به طوریکه خواسته بشند حقایق را فاش کرده نمیتوانند با وجودیکه همه ادعای دموکراسی را دارد مگر شبکه افغان پیپر در یسن این سایتها یگانه سایت است که با وجود اینقدر فشار که بالای روزنامه نگاران وجود دارد حقیقت هارا افشا میکند و این ادعا ها ی ساده نیست که به یک ظالم بزگیکه صاحب اختیار است ظلمش را کسی فاش کند این کار ها دل و گرده کار دارد و این خبر حقیقت نمیشد هرگز به نشر رسانیده نمیشد.
حال برایت یک توصیه دارم!
احمد جان یا مثل یک مرد مردی کن و بی طرف ابراز نظر کن و یا مثل یک ابله خاموش باش.
بادار ازمزار

>>>   طالبان خو شاخ و دم که ندارند هر وقت دستگیر می شوند می گویند ما غیر نظامی هستیم. چرا طالب خلاص نمی شود چون در بین مردم است نصفی از مردم عادی هم با آنها همکاری می کنند. خیلی وقتها بالای اردو از داخل قریه ها فیر می شود مردم قریه ها بی خبر نیستند از طالبان حمایت می کنند.
از طالبان حمایت نکنید با آمدن آنها باز تحجر و خشونت زیاد می شود مهاجرت آغاز می شود و باز به ده سال قبل بر می گردیم که کابل مثل گورستانی بود. اسلام واقعی و مسلمان واقعی جاذبه دارد. محبوبیت طالبان فقط در بین عده ای آدم عقب افتاده و خشک مغز وجود دارد. آدم های فهمیده و دلسوز افغان از تمام قومیتها طالبان را قبول ندارند.
ارسلان-کابل

>>>   با سلام خدمت همه:
عزیزان در این شکی نیست که در جنگ حلوا بخش نمیکنند, همیشه در جنگ علیه تروریسم هموطنان عزیز ما کشته, زخمی و یا متضرر میگردند اما ناگفته نباید گذاشت که بعضی ها چوب نادانی خودشان را میخورند از یک طرف به طالب پناه میدهند از طرف دیگر واویلا جیغ میکشند
اما در مورد متجاوزین این را باید خاطر نشان ساخت که آنها هیچ نوع تعهد ایمانی و وجدانی در قبال اولاد این وطن ندارند هر گاه از کدام جایی به آنها گزندی برسد پروای کودک و پیر و جوان را ندارند آقای کرزی هم ریاست جمهوری شان به سلامت باشد ایشان را چه کار به اوضاع و احوال مردم
با عرض حرمت
عزیز از هرات

>>>   از نظر اقاي احمد جان معلوم ميشود كه از سياست پوچ اتلاف خدا بيامورز شمال متاثر است وهمچنان معلوم ميشود كه وجدان پاك افغاني تا حال به اودست نداده بهتر است كه جناب اقاي احمد جان به هر شكلي كه باشد اول خودرا شناسايي نمايد بعد ابراز نظر نمايد.
فريد

>>>   نمی دانم که انسان های دستگیر شده بی گناه بوده و یا اینکه بخاطر کرزی که برادر نارازی خطاب می کنند بی گناه حساب شده است. این را باید مردم ما بیدانند که انسانهای که کشته شده توسط نیروهای خارجی اکثریت شان طالب بوده و یا اینکه با طالبان ارتباط دارند. اگر چنین نیست چرا مناطق که امن است نیروهای خارجی بمباران نمی کنند؟ پشتون و بی گناه!؟
الهام ازکابل

>>>   طالبان و هواداران اغفال شده آن هم مال و مردم این کشورند و بایستی از کلهً اصلاح ناپذیر آن جدا شوند و البته هر گروه و سازمان و حزب سیاسی حق دارد در افغانستان فعالیت سیاسی کرده و صاحب کرسی در مجلس گردد. این از محاسن و ارزشهای دموکراسی می باشد که هر شخصی حق دارد بطریق فعالیت سیاسی آزاد و رقابت با دیگران، در تعیین سرنوشت سیاسی خود و کشورش دخیل و سهیم باشد. زنده باد افغانستان وزنده باد دموکراسی.

>>>   نظـــر بـــرادر آحمــــــد جــان راجــع به تــــروریســــتـــان دســـــتگیر شـــــده واقیعت وقـــابل تــاییــــد است
فـــرزنـــدان دلیـــر ما در صفــوف اردوی ملی کشـــــور بخــــاطر دفــاع از تمامیت ارض کشــــور شب روز در مقـــابل تـــروریســـتـــان وأجیــــــران خــود فــروختـــه طالب ها مبــارزه مینـمــاینــد جــان هــای شیـــرین شــان را در راه حفظ وطن فـــدا مینمـــاینـــد .
چطور قضــاوت است . ....آنـــان امروز به همه جهــانیــان نشــان دادند عامل همه قتل ونــاامنی ها حتی حضور قوت های خــارجی هــا همــان طالب ها بــوده آن هم صرف بدست آوردن دالر ومنافع شخصی شان است وبس .
درست است تعصب ها را کنار بگذاریم . فرضأ بیـــاییـــــد با طالب ها باشـــیم زمان طالب ها را دیدیم همه زنــا کاران آدم کشــان رهزنــان وامثال آنها از هر کنج دنیــا بنــام طالب وجهاد به افغانستان جمع شدند از هر گونه فســـاد دریغ نمیکردند چشــــم کور طالب ها در مــال ونــاموس ملت بــود هیچ وقت فراموش نمیکنم در زمــان سقوط مزار شریف بدست طالب ها که همه ســـیاه دستــارها بودند چشــم هایشــان در مال مردم بودند چــور چپــاول را شـــروع کردند .
بیـــاری الله (ج) فرزندان دلیر کشــــوربه همکاری ملت ضــربــات کــوبنــــده را بر پیــــکر چپــــاول گران وآرد آوردند چشــم های همه شــــانرا باخــاک دشت شــادیان پر ســاختند .
آیــا آنــان را چطور نامید طالب ومجاهد . درست است اگر تروریستان به قوت های اردوی ملی در کوچه ها حمله ناگهانی بکنند آنها هم نیز دشمن را با توپ وتانگ وطیاره جواب میدهند . اگر طالب ها از اعمــال خشــونت وقتل وکشتــار مردم دست بکشند با ملت وحکومت همدست باشند درآن زمان قوت هــای خارجی خود بخود افغانستان را ترک خواهد کرد أما متأسفــانه تروریستـــان طالب همه أجیــــران وغلامان امریکا دشمنــان دین هســتــند نمیخــــواهنـــــــد مسلمانان در فضای صلح زنــدگی کننـــد .
قومنــــدان عمــــومی آیســــاف به این معتــرف هســـتــــند که همه دستـــــــگیــر شــــده گان طالب نیســتــند بلکه همه مزدوران شــان هســـتــند جهت آخذ مزد شــان آورده شــد قــرارداد هــای جـــدیــد خشـــونت های گناگون را تمــدید نمودند ویـــا از اوآمر بادران شــان ســرکشـــیـدند به بگرام ویا گوانتــانامو برده شدند آن عده ســران تـــروریســتــان چون (ضعیف) و امثالهم بعد از برگشت از گونتــانامو آزادانه در کنار باداران شــان در بغل آمریکایهــا مبــارزه تروریستی را انجــام میدهد از آن معلوم میشــود حامی اصلی وتمـــویل کننـــده تــــروریســتــان امریکاییهــا بوده . طالبهــا هم با امریکاییهــا نمی جنگنـــــــد صرف با اســــــــلام ومســـــلمانان درنبـــرد هســـتــند بخـــاطر بد نامی اســــلام به جهــانیان غرب این را نشــــان میدهنـــد اســــلام یعنی دین جهــالت دحشت وحشت .....

اســـلام اغلو اند خـــــوی

>>>   من برای این یهودیان و کافران و ا نعده غلامان و بی غیرتان داخلی که برای چند تا دالر ویا خوشبختی قوم خوده در نا بودی برادر افغان خود می بیند نشود روزی همین قسم زنان واطفال شان همین طور در خون خواهند لبید و انوقت هیچ کسی بالایش ترحم نخواهد کرد

>>>   افسوس بحال ملت ما كه از هر دو طرف افراد ملت كشته مي شود لعنت به كمونستان كه سبب اصلي تمام بد بختي ها هستند
برات

>>>   همه هوطنان گرامی تظاهرات مردم تخار در تالقان را بخاطر دارندکه بعد از ریختن عساکر جنایت کار آلمانی به خانه های مردم از طرف شب و بشهادت رساندن چندین اعضای خانواده بمشول یک زن و طفلک آن همه مردم تخار برای دفاع از آنها در مقابل اشغالگران و صلیبیون به بطرف مقام ولایت حرکت نمودند. اما مانند قبل اجیر شده های قصر سفید نه تنها مردم درد دیده را که ناموس شان توسط صلیبیون به شهادت رسیده بود دلداری ندادند بلکه نزدیک به ۱۰۰ تن از تظاهر کنندگان را شهید و مجروح نمودند.
مردم مصمم و مجاهد تخار در روز دوم تظاهرات برای مسئوولین حکومت سه روز وقت دادند تا مسئوولین و آنهائیکه از طرف شب به حریم ناموسی مردم ریختند و تنها از یک خانواده چندین اعضای آنرا بشهادت رساندن به محکمه کشانده شوند و جوابگوی این همه ظلم و تعدی خود باشند.
انگار مسئوولین نشه در قدرت حکومت ضرب الاجل مردم سلحشور و مجاهد تخار را جدیدی نگرفته بودند؟
سانحه مقام ولایت تخار دقیقا پاسخ دندان شکن برای آنهای بود که خود را پاسدار و محافظ جان٬ آبرو و ناموس مردم میدانند اما عملا مردم را به گرگان وحشی متمدن غربی رها نموده اند و آن اشغالگران متجاوزی که از طرف شب به حریم مردم ریختند و عده ای را به شهادت رساندن و عده دیگر را با خود بردند.
باوجودیکه مسئوولین حکومتی عامل این سانجه را حمله کننده استشهادی معرفی می نماید چون سهل ترین راه همین می باشد اما استشهادی در کار نبوده بلکه انفجار مهیب صورت گرفته است. واقعا مردم با ناموس تخار با این اقدام ایمانی و انتقام جویانه شان توانستند چنان ضربه بر پیکره نیرو های متجاوز و پیش خدمتان داخلی صلیبیون وارد نماید که نمونه آن در سال های گذشته کم دیده شده است.
قابل یاد آوریست درین حادثه چندین جنرال و مشاورین نظامی آلمانی همراه چند مسئوولین امنیتی کشته شده است و هدف اصلی این انفجار همان جنرالان و مشاورین آلمانی بودند.

>>>   همکاران محترم افغان پیپر،
تشکر ازین تحلیل عالی تان، بخصوص ازین سه سطر نتیجه گیری:

" آمریکاییها چهار هزار نفر را به عنوان طالب دستگیر می کنند و دو هزار طالب را هم میکشند. اما بعد از سه ماه معلوم می شود که از این تعداد 3200 نفر مردم بیگناه و عادی اشتباها دستگیر شده بودند. کشته ها هم که دیگر مرده اند و نمیشود هویت اصلی آنان را معلوم ساخت."
واقعاُ که همین طور است.
عبیدالله

>>>   یوناما شاخه سیاسی ملل متحد در مورد تلفات افراد ملکی افغان ها در راپور اخیر خود گفته است : تلفاتی که به افراد ملکی افغان در ماه مئی سال جاری میلادی ( 2011 ) وارد گشته است در طول 4 سال گذشته مثیل نداشته است .راپور می افزاید، در طول ماه مذکور ۳۶۸ تن از افراد ملکی کشته شده و ۵۹۳ تن دیگر نیز مجروح گشته اند؛ و یوناما در این راپور مسئولیت قتل 82 فی صد (۳۰۱ نفر ) را بدوش مجاهدین انداخته وقتل فقط 12 فیصد (۴۵ نفر) را به حملات اشغالگران و عساکر رژیم اجیر منسوب نموده است و در بمباران هوایی به اصطلاح نیروهای حافظ صلح کشته شدن فقط وفقط 3 فیصد از مردم ملکی را شمار نمود است و در آخر از مجاهدین و طرف مقابل خواسته است که به جلوگیری از تلفات مردم ملکی توجه جدی نمایند .

جای بسیار تاسف است که اداره ملل متحد با وجود ادعا های تکراری خویش پالیسی های یک جانبه را اجرا نموده ونه فقط در مورد تلفات افراد ملکی بلکه در مورد مشکل جاری افغانستان در بخش های سیاسی ، فرهنگی ، اقتصادی ، اخلاقی و نظامی در طول ده سال گذشته از اشغالگران جانبداری نموده است و متاسفانه این روش تا کنون دوام دارد که همین اعلامیه اخیر در مورد تلفات افراد ملکی یک نمونه از آن می باشد .

اینگونه بنظر می رسد که مقامات یوناما همانند جنرالان و قومندان های امریکایی از تحلیل وضعیت جاری افغانستان و خصوصا از ارزیابی کشمکش های نظامی کاملا عاجز مانده اند ؛ جنانچه بزرگترین قومندان آنان جنرال پترایوس در مورد واقعه غازی آباد ولایت کنر( که در آن 70 تن از افراد ملکی در بمباران اشغالگران کشته شده بودند که بیشتر شان را اطفال وزنان تشکیل می داند) در قضاوت عجیب خود ادعا نمود که :

" افغان ها قصدا بچه های شان را کشته وسوختانده اند تا شمار افراد کشته شده در بمباران عساکر امریکایی را بلند نشان دهند ! "

در اینجا از مقامات یوناما در تاریخ 25 مئی بمباران کور کورانه اشغالگران امریکایی در ولسوالی دوآب ولایت نورستان فراموش شده است که در آن به استناد از گفته شاهدان عینی و اعضای نورستانی پارلمان کابل 300 نفر درآن کشته وزخمی شده بودند که بیشترین شان را افراد ملکی و خصوصا زنان و اطفال تشکیل می دادند .

علاوه بر واقعه خونین ولسوالی دوآب ، آن عده از افراد ملکی را که اشغالگران خارجی در طول ماه مئی در گوشه گوشه افغانستان کشته وزخمی نموده اند ، چند برابر راپور مذکور یوناما خواهند شد .می خواهیم که در سطور ذیل گوشه ای از تلفات افراد ملکی را که در گوشه گوشه کشور از طرف اشغالگران صورت گرفته بتصویر بکشیم که مانند ارقام های خیالی و فرمایشی یوناما و اداره اجیر کابل نیست بلکه بر معلومات دقیق بنا بوده که جای مشخص واقعه ، وقت ودیگر معلومات مرتبط درآن موجود می باشد .

در تاریخ اول ماه مئی در ولسوالی برکی برک ولایت لوگر، در منطقه فندی ، در فیر اشغالگران امریکایی " دو " طفل بشهادت رسیده و3 تن دیگر نیز زخمی شدند . در 2 ماه مئی در ولسوالی سنگ آتش ولایت بادغیس در قریه عمر زیی ، اشغالگران در طی عملیات شبانه " یک " تن رئیس قبیلوی را شهید نموده و " دو " رئیس قبیلوی دیگر را با خود به اسارت بردند . در تاریخ 6 ماه مئی اشغالگران در مربوطات ولسوالی رباط سنگی ولایت هرات ، یک شخصیت روحانی مشهور منطقه را بنام " حاجی گل جان آغا " که هزاران مرید و شاگرد در منطقه دارد از خانقاه اش بیرون نموده وسپس با قساوت بشهادت رسانیدند ودر تاریخ 14 ماه مئی اشغالگران خارجی در طی عملیات شبانه در منطقه لاجگر ولسوالی حصارک ولایت ننگرهار یک طفل ده ساله را بنام " بلال ولد اول گل " که در خواب شیرین بسر می برد شهید نمودند . در تاریخ 16 ماه مئی اشغالگران در عملیات شبانه شان در ولسوالی غازی آباد ولایت کنر ، یک طفل را بشهادت رسانده و3 تن دیگر را نیز مجروح نمودند .در تاریخ 16 همین ماه اشغالگران خانه های مردم ملکی را در قریه عبدالرحیم کلی ولسوالی اندر ولایت غزنی هدف بمباران هوایی قرار دادند که در نتیجه 3 تن از مردم بی گناه ملکی شهید گشته و 5 تن دیگر نیز مجروح گردیدند . ودر تاریخ 18 ماه مئی اشغالگران در قریه سیدان لنکر از مربوطات شهر ترینکوت مرکز ولایت ارزگان در طی عملیات 5 فرد ملکی را بشهادت رسانده و " 14 " تن دیگر را نیز به اسارت بردند . همچنین در 18 همین ماه اشغالگران در طی عملیات شبانه در منطقه آهن دره واقع در 3 کیلو متری شهر تالقان مرکز ولایت تخار ، " 5 " فرد ملکی را که زنان نیز درآن شامل هستند ، شهید نمودند و در عکس العمل به این جنایت مردم شهر تالقان دست به مظاهره زدند که سربازان دیموکراسی و آزادی " یکصد و سی " تن از تظاهرات کنندگان را شهید وزخمی نمودند . در تاریخ 19 ماه مئی اشغالگران در قریه میرودی ولسوالی ساروان قلعه ولایت هلمند، " سه " فرد ملکی را بشهادت رساندند . ودر تاریخ 20 ماه مئی اشغالگران در منطقه لوری ولسوالی سنگین ولایت هلمند، یک موتر جشن عروسی را هدف فیر مستقیم قرار دادند که در نتیجه یک شخصیت مشهور وعالم دینی " شیخ الحدیث مولوی نورآغا " در آن بشهادت رسیده و 6 تن دیگر نیز بشدت زخمی شدند . در تاریخ 20 همین ماه اشغالگران در منطقه لکی سرخ ولسوالی دره بوم ولایت بادغیس در طی عملیات " سه " فرد ملکی را بشهادت رسانده و " سه " تن دیگر را به خود به اسارت بردند .اشغالگران خارجی در همین تاریخ در طی عملیات شبانه به قریه حاجی دین محمد در ولسوالی دیشو حمله نموده و خود نامبرده را به اسارت گرفته ویک دختر بچه را هدف فیر مستقیم قرار داده و بشهادت رساندند . در تاریخ 25 ماه مئی در بمباران وحشیانه اشغالگران وحشی بر ولسوالی دوآب ولایت نورستان " 300 " تن شهید وزخمی شدند که این آمار را 2 تن از وکیلان نورستانی پارلمان اجیر نیز تایید نموده اند. در تاریخ 29 ماه مئی اشغالگران 2 خانه مسکونی را نزدیک بازار سلام ولسوالی نوزاد ولایت هلمند بمباران نمودند که در نتیجه " 14 " تن از اطفال و زنان در آن بشهادت رسیدند و تعدادی زخمی نیز شدند . در تاریخ 31 ماه مئی اشغالگران در منطقه اونخی از مربوطات ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردگ برقریه بادام در طی یک عملیات یورش بردند که در نتیجه یک " زن " بشهادت رسیده ویک مرد نیز زخمی گردید و 20 تن از افراد بی گناه افغانی را اشغالگران به اسارت بردند ؛ اشغالگران دراین عملیات برعلاوه تلفات جانی ، تلفات سنگین مالی نیز وارد نمودند که بقول شاهدان عینی ، اشغالگران وحشی " هفت " موتر ، " سه " خانه ویک " مدرسه دینی " را کاملا حریق نموده اند.

با وجود معلومات مستند فوق، یوناما بازهم در راپور خود فقط کشته شدن 12 فیصد (۴۵ تن ) را با حملات اشغالگران و رژیم اجیر مرتبط دانسته و در بمباران هوایی نیروهای به اصطلاح حافظ صلح کشته شدن فقط وفقط 3 فیصد را قبول و تایید نموده است.

امارت اسلامی افغانستان بارها به ملل متحد ، نهاد های حقوق بشری و به طرف مقابل پیشنهاد نموده است که بیائید تا در مورد تحقیقات تلفات افراد ملکی و برای جلوگیری از آن در آینده ، گام های عملی برداریم ، عاملین آن را معلوم نموده وبجای سخن، اقدام عملی در این باره نماییم تا ارقام دقیق تلفات ملکی معلوم شده و در جلوگیری از آن موثر ثابت گردد؛ اما متاسفانه در مورد پیشنهاد کرات ومرات امارت اسلامی تا کنون کدام سازمان ویا گروه غور وفکر ننموده است واینجاست که بنظر می رسد " در زیر کاسه یک نیم کاسه است " واینگونه بنظر می رسد که این اعلامیه ودیگر اعلامیه های یوناما در مورد تلفات افراد ملکی که یک پروژه تبلیغاتی وغیر اخلاقی است که از طرف سفارت امریکا در کابل و حلقه های استخباراتی برعلیه امارت اسلامی تمویل می شود تا اذهان جهانیان و افغان ها را فریب دهد اما باید آنان بدانند که افغان ها از اهداف شوم شان با خبر شده اند.

بمانند سابق درمورد زیان های افراد ملکی که مجاهدین را به آن متهم می کنند از آنجاییکه مردم ملکی قربانی مستقیم جنایت های گوناگون عساکر حافظ صلح ! هستند و هرچه را با چشم سر مشاهده نموده اند ( به همین جهت ) فریب دادن شان دور از امکان می باشد .

در آخر لازم می دانیم یادآوری کنیم که ما تلفات افراد ملکی را که از طرف اشغالگران خارجی و مزدوران داخلی شان در ماه مئی صورت گرفته است بطور دقیق به آن اشاره نمودیم حال یوناما نیز مهربانی نموده و به همین شکل مستند این را ثابت کرده ونشر نماید که مجاهدین در کدام مناطق 80 فیصد تلفات را بمردم ملکی وارد نموده اند تا ثابت شود که آنان راست گو هستند ویا اینکه بنفع تمویل کنندگان خود تبلیغات وپروپاگند می کنند .

>>>   او برادر، تا کون بز نخارد نان چوپان را نمی خورد. تا اینها طالب نباشد امریکای ها نمی کشد. وای وای بر این ادعای ... که همیشه کرزی دارد.

>>>   بلخک جان! همه از دست ترورستان است که کشته میشوند کمتر جاسوسی کنند قبیله همیشه جاسوس بوده اند .
غمگین از کابل

>>>   اگر جاهل هستید جهل خود را بپزیرید و گرنه همه دنیا میداند اطفالیکه در جنگ به شهادت میرسد بیگناه است ، زنان بیگناه است ولوکه شوهر و یا برادرش با طلب و یا القاعده دست داشته باشد ، پیر مردان و پیر زنان ضعیف و ناتوان بی گناه است هیچ کس حق ندارد بخاطریکه پدرش ، پسرش، برادرش و یا هر نوع عقاربش طالب باشد بخاطر وی با لای ضعیفان نام برده که هیچ اختیاری ندارد زیر بمبهای فاسفورس و بمبهای یورانیم غنی شده و غیره بمبهای خوشه ای که خود کشورهای تجاوزگر غرب ممنوع اعلام کرده جان ببازند و چند خشکه مغز هم به نام و یا خاطر تنفر از طاب و القاعده خونهای چنین ملت را مسخره میکند و به مرگ انها خوشی میکنند الله یکتا همان روزی را بر سر برادران ما اورده بر سر انسنهای بی حس هم بیاورد که ببینند که دشمن است و که دوست گرچه به همین شکل ادامه کند خواهیم دید که این تجاوزگران به تمام افغانستان حاکم شوند بالای ما چه خواهند کرد مگر آنوقت پشیمانی سودی نخواهد داشت .مسلمان اگر پشتون است اگر تاجک است و گر تکمن بلوچ هرچه که باشد مسلمان برادر است از یک دیگر نفرین نکنید بیائید ولوکه بالای همدیگر هر قومیکه ولوکه ظلم هم کرده باشد یکجا شویم مثل یک برادر باهم در صلح و آرامی زندگی کنیم با و استقلال خودرا بدست بیاوریم

>>>   خداوند تماماً ما افغانها را هوشیار بسازد تا راه و چاه را بدانیم هر گونه نظر بنده بی معنی است چرا که درک و علمیت در این وطن وجود ندارد. اگر داشت از دست مسلمان و کفر نابود شد و چیزئیکه امروز مانده است فقط کشتار مسلمانان، بیناموس ساختن مسلمان و بیحیایی است و بس!

>>>   راستی که انسان بعضی وقتها ادعای حقوق بشری این دغلکاران را نزدیک است باور کند. اگر در کشوری مثل چین ،ایران، یا روسیه یک نفر مخالف دولت اگر دستگیر شود ولوهم مرتکب جرم بزرگی شده آمریکایی ها پشت سر هم اسناد حقوق بشری رو می کنند ودر خواست مدارا می شوند. اما اعمال این چنین غیر انسانی آنهم طبق یک سند افشا شده در یک کشور(آنهم کشوری که اینها سنک حمایت از آنها را در مقابل تروریست به سینه می زنند وبر مردمش منت می گذارند) شرم آور است.اما افسوس وصد افسوس که آمریکا ئیها طبق فلسفه خودشان دنبال لذت وکسب سود بیشتر است ولو به قیمت جان هزاران بیگناه .حال فرق نمی کند که این افراد افغانستانی باشد یا عراقی یا لیبیایی یا بوسنیایی ویا حتی شهروند سیاه پوست خود آمریکا.
محمد از ایران

>>>   سلام دوستان از جرو بس چیز جور نمیشود بیاین که دشمنان خود را بشناسیم در قرآن شریف ذکر شده است که یهود و نصارا هیچ وقت دوست مسلمان شده نمیتواند اګر بالای ګپ من باور ندارید یک بار به کتاب مقدس اسلام که قرآن شریف است رجوع کنین پس شما خواهد فهمیدین که دشمنان اصلی این ملت افغان و این وطن ما کی ها هستن
شفیع الله هوتک
مزار شریف

>>>   باعرض سلام به همه دوستان عزیز
احمد جان عزیز من با شما کاملا هم نظر هستم.
ولی ما باید این را بدانیم که ریشه طالبان با سه کشور سخت گری خوردگی است (1-پاکستان 2-امریکا 3-انگلیس)وپاکستان درحال حاضر سخت تحت حمایت امریکا قرار دارد چون توسط پاکستان میخواهد منافع خود را درمنطقه پیاده کند.
اگر امریکا واقعا بخاطر مبارزه باتروریزم آمده است چرا باپاکستان مکانیکه کارخانه تروریزم است بخصوص درمورد کشته شدن اسامه درخاک انکشور سخت برخورد نکرد.............ازاین معلوم میشود که امریکا میخواهد اهداف خاصی را درمنطقه بخصوص درافغانستان پیاده کند.این امر برای امریکا مانند نوشیدن آب بیش نیست که برای پاکستان گوش زدنماید که دیگر ازتولیدوصدورتروریزم به خاک افغانستان خودداری نماید.اما امریکا نمیخواهد چون پاکستان بهترین متحدش دراین بازی بزرگ سیاسی است.(بخصوص آی اس آی پاکستان).
-هر وقتیکه پایگاه نظامی امریکا در افغانستان بطور قانونی مستقر شود شما شاهد یک انتحاری دریک گوشه افغانستان نخواهد بودید.
بااحترام (شیرزاد)

>>>   جالب است همین عملیات های انتحاری که تعداد زیادی آدم بی گناه کشته می شود حمله به بانکها راه مردم را گرفتن و گردن بریدن خو معلوم دار است که کار طالبان است باز یک عده چشم بسته از آنان دفاع می کنند. خود طالبان همیشه جنایات خود را تایید می کنند.خدا لعنت کند هر چه ظالم است

>>>   چقدر ما سطحی می نگریم هنوز باور داریم که طالب نیروی مستقل است. و امریکایی ها خواهان نابودی طالبان!!
اگر دیدی انسانی از پول بدش بیاید بدانید که امریکا هم از طالب بدش می اید

>>>   بي ترديد حوادثي كه امروزه بر سر مسلمانان مي آيد به گونه اي است كه با شنيدن آن جگرها خون شده و ديده ها اشكبار مي گردند . از اين رو شايسته است كه هر مؤمن غيور و با ايمان با شنيدن اين اخبار اندكي به خود آمده و بر حال زارش خون بگريد . اما افسوس كه مسلمانان امروز به گونه اي در شهوات و غفلتها بسر مي برند كه گويا هيچ اتفاقي در دنيا رخ نداده است .
آنچه در اين نوشتار مي خوانيد گرچه فقط از بخشي ، از اين جنايات پرده بر مي دارد اما اميد است همين مقدار بتواند تلنگري به ما زده و ما را از خواب زمستاني مان بيدار كند .

عبدالناصر فروانه مدير اداره سنجش اسيران و متخصص در قضاياي آن مي گويد : نيروهاي اسرائيلي از سال 1967 م تاكنون بيش از ده هزار فلسطيني را به اسارت گرفته اند ، كه از ميان آنها هفتصد زن در خلال انتفاضة اقصي به اسارت گرفته شده اند كه هم اينك صد و ده نفرشان در اسارت صهيونيستها بسر مي برند .

فروانه درتحقيق اش توضيح داده است كه اغلب آنها در زندان « تلومند » بسر مي برند ، و در ميان آنها پنج دختر كه سنشان از هيجده سال نمي گذرد اسيرند . ناگفته نماند كه در ميان اين اسيران ، بيوها و مادراني هستند كه بچه هايشان از دامانشان دور و بي سرپرست هستند .

اما دردناكتر اينكه توسط سربازان جنايتكار هتك حرمت شده و با انواع شكنجه هاي روحي و جسمي مواجه مي شوند .

نيروهاي امنيتي براي به ذّلت كشاندن زنان مسلمان و لطمه دار نمودن شرافت آنها دست به هر كاري مي زنند . از آن جمله سركشي صهونيستها در نيمه هاي شب در بخش نگهداري زنان است در حاليكه آنها خوابند و فرصتي براي پوشيدن چادر و مقنعه نمي يابند و چندين مرتبه اتفاق افتاده كه روسري آنها را پاره كرده اند .

اين در حاليست كه وضعيت بهداشتي زندان زير صفر است بطوريكه به محلي براي زيست موشها تبديل شده است و غذاهاي غير بهداشتي و كمتر از نياز زندانيان در ميان آنها توزيع مي شود .

غذاهاي آلوده اي كه از مگس و ساير حشرات خالي نيست .

و در شب هاي سرد زمستان با كمبود رختخواب مواجه بوده و از شدّت سرما در آزار هستند .

فروانه مي افزايد : سربازان جنايتكار اقدام به ضرب و شتم آنها نموده و بصورت غيرمنتظره بر سر آنها آب مي ريزند و هنگاميكه به نماز مي ايستند سر و صدا به راه انداخته و به فحش و ناسزاگوئي آنها و دين و آئين و حتي ربشان مي پردازند .

وضعيت اين دسته از زندانيان كه در انتفاضه اقصي به اسارت گرفته شده اند از ساير اسيران ناهنجارتر است . بطوريكه ادارۀ زندانيها فقط همين تعداد را در زندانهاي خود نگهداشته اند و آنها را از شوهرهايشان جدا نموده و تك سلول كرده اند و به نياز زندانی پاسخ نمي گويند ، بلكه آنها را مكلف به پرداخت مبالغ هنگفت كرده اند .

اما ناگوارتر از هر چيز داستان « س ـ ص » مي باشد كه ايشان با زبان خودش چنين تعريف نموده است : صهيونيستهاي جنايتكار در حين بازداشت من به منزلم ريخته و ساكنان منزل را به بيرون از خانه منتقل كردند و مردان را در جلوي ديد زنان و كودكان مجبور نموده تا لباسهايشان را در آورند .

وي مي افزايد: به من دستور دادند تا در يك گوشه اي دورتر از ديگر زنان باشم . سپس مجبورم كردند كه وارد خانه اي شوم كه مملوء از فيلم برداران بود . سپس يكي از سربازان جنايتكار با زور اسلحه مرا وادار كرد تا لباسهايم را دربياورم و من نيز ناچار به خواسته اش تن دادم .

فروانه مي گويد : يكي ديگر از اسيران كه خواست نامش فاش نشود به من چنين گزارش داد : مرا مورد آزار و اذيت جنسي قرار داده و از صحنه عكس گرفتند و بعد از چند سال اسارت در نيمه دهۀ 90 ميلادي وقتي آزاد شدم در راه بازگشت به يك تلفن چي برخوردم كه مرا از آن حريان عكس ها باخبر نمود .

خبرهاي موثق و بيشماري دربارۀ اسيران زن وجود دارد كه بازرسان اسرائيلي به آنها تعرض نموده اند و همچنين آنها را تهديد مي كنند كه اگر اعتراف نكنند به آنها تجاوز مي شود .

زنان اسير بارها از بازرسان شكايت نموده اند كه چرا آنها را از يك محاكمه به محاكمه اي ديگر يا اينكه از يك زنداني به زنداني ديگر و يا اينكه از يك بخشي به بخشي ديگر انتقال دهند و به بهانه بازرسي مورد آزار و اذيت قرار مي دهند .

فروانه معتقد است كه بعضي از اسيران وضعيتشان بدتر از اينست ، و بعضي ها مورد تجاوز قرار گرفته اند اما از ترس واكنش محافظه كاران فلسطيني اظهار نمي كنند .

اين پژوهشگر همچنين مي افزايد : سخن به ميان آوردن از اهانت ها و تعرضهاي اسرائيلي جرأت مي خواهد ، اما بسياري از زنان اسير فلسطيني آمده و چنان گزارشهاي تلخي داده اند كه توصيفش خيلي مشكل است و به محض شنيدن آن سراپا وجود آدمي پر از غم و اندوه مي شود .

بسياري از اسيران با وجود گذشت سالهاي متمادي همچنان در غم و اندوه آن روزهاي سخت مي سوزند .

اينست حال شير زنان مسلماني كه در پشت ميله هاي زندانهاي صهيونيستها بخاطر اسلام محبوس اند و با انواع و اقسام شكنجه ها عذاب داده مي شوند .

اما خوانندگان محترم : آيا تا بحال بفكر آنها بوده ايم ، آيا دست به دعا برداشته ايم و براي آن بيوه زنان و دختران مسلمان دعاي آزادي نموده ايم .

متأسفانه عده اي نه تنها در حق آنها دعا نمي كنند بلكه كساني را كه به ياري آنها مي شتابند مورد ملامت قرار مي دهند .

به اميد روزي كه صلاح الديني پيدا شده و به فرياد زنان در بند اسارت لبيك گويد .

والسلام

>>>   خدایا از طالب که از کشتن مردم ملکی و سوزاندن مکاتب و تیزاب پاشی به صورت دختران و مسموم نمودن دختران و صدها جنایت دیگر لذت ببرد ازو نا دیگه چه توقع باید داشت امریکا درواقع مراعات حال این خود فرو ختگان را میکند و اگر نه باید همه شان ازبین برده شود شما دیدید که از محبس قندهار این ها به دستور کرزی چطور فرار نمود . وای به روز ناتو !!!

>>>   اکثر همین طالبان که برای ما و شما مردم بیسواد هستند در امریکا به ویزه رفته اندو درس میخوانند در دانشگاه های بسیار معتبر و قمیتی امریکا و همین امریکا است که مصارف شانرا پرداخت میکند. من با نظریات احمد که واقعبینانه است موافقم!!! این همه سلاح و مهمات و مصارف جنگ را طالبان ازکجا می آورند؟؟ همین امریکا میدهد. چون هدفش خرابی و ویرانی کشورهای آسیا بشمول چین و هند است.


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است