متن اطلاعیه نخستین اعلامیه جریان‌های ضدطالبان
 
تاریخ انتشار:   ۰۹:۳۲    ۱۴۰۳/۳/۱۷ کد خبر: 175505 منبع: پرینت

متن کامل اعلامیه:
بسم الله الرحمن الرحیم
براساس اعلام سازمان ملل متحد، نشست سوم دوحه با حضور نمایندگان ویژه کشورها برای افغانستان در ۳۰ جون و اول جولای ۲۰۲۴ برابر با ۱۰ و ۱۱ سرطان ۱۴۰۳ در کشور قطر برگزار خواهد شد. هدف از این نشست "افزایش تعامل بین‌المللی با افغانستان به صورت منسجم و ساختارمند" عنوان شده است.
ما احزاب، جریان‌های سیاسی و جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان آن گونه که در مورد اجلاس دوم دوحه اعلام داشتیم، بحران افغانستان نیم قرن سابقه دارد و اکنون کشور ما تحت سلطه غاصبانه‌ای یک گروه تروریستی در همدستی با دیگر سازمان‌های تروریستی بین المللی قرار دارد. فقر، گرسنگی، بحران‌های طبیعی ناشی از تغییر اقلیم، فقدان نظام سیاسی مشروع، انواع تبعیض‌ و جنایت‌‎ها در کنارمحروم سازی مطلق بانوان کشور از حضور در عرصه‌های آموزشی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، بخش از مشکلات عدیده افغانستان زیر سلطه غاصبانه گروه طالبان است. تجارب چهار دهه گفتگو و برگزاری اجلاس‌ها ثابت ساخته است که هرگاه به اراده مردم به عنوان صاحبان اصلی کشور بی توجهی صورت گیرد، به ریشه‌های اصلی بحران پرداخته نشود و تا زمانی که خواست و اراده مردم توسط نمایندگان مشروع و طرف‌های دخیل در قضایا افغانستان مطرح و به آن رسیدگی نشود، اقدامات سیاسی صُوری و تعامل با جریانات تروریستی هرگز مشکل افغانستان را حل نساخته و برعکس بر پیامدهای بحران خواهد افزود. بنابراین، ما احزاب، جریان های سیاسی و جنبش های اعتراضی زنان افغانستان که فهرست کامل آنها پای این اعلامیه به نشر میرسد، به عنوان صدای مردم، ضمن قدردانی از تلاش های مثبت قبلی سازمان ملل متحد در راستای تامین صلح در افغانستان، مواضع خویش را که برخواسته از اراده مردم و در راستای حل بنیادی بحران کشور است، پیرامون نشست سوم دوحه به شرح زیر اعلام می‌داریم:

۱. افغانستان تحت سلطه غاصبانه گروه تروریستی طالبان قرار داشته و فاقد دولت مشروع می‌باشد. بنابراین، "افزایش تعامل بین المللی با افغانستان" آن هم به صورت ساختارمند و منسجم در صورتی معنا دارد که اراده و منافع تمام مردم و اقوام مد نظر قرار گرفته، احزاب، جریان‌های سیاسی دخیل در قضایا و جنبش‌های اعتراضی زنان به عنوان تبیین کننده اراده مردم، اقوام و زنان در مقابل اختناق، تروریسم، تبعیض و آپارتاید مسلط بر کشور در اجلاس حضور داشته و در مورد تعامل بین المللی با افغانستان گفت و شنود نمایند. در چنین وضعیت هرنوع گفتگو در غیاب نمایندگان اصلی مردم افغانستان زیر هر عنوان در حقیقت امتیاز دادن به گروه تروریستی طالبان است. سازمان ملل متحد در جریان بیشتر از چهاردهه تلاش‌هایی زیادی را غرض تامین صلح در افغانستان به خرج داده است؛ اما متاسفانه، هنوز مردم چشم به راه رسیدن به صلح پایدار، حکومت‌ مشروع برخواسته از اراده مردم و قابل پذیرش برای همه اقوام و اقشار اجتماعی و انکشاف متوازن در همه شئون زندگی شان هستند. یکی از دلایل اساسی ناکامی‌ها همه شمول نبودن راهکارها و برنامه های دیکته شده از بیرون پیرامون افغانستان بدون در نظر گرفته حقایق و ریشه‌های بحران می‌باشد؛

۲. گروه طالبان علاوه بر تحمیل رنج، فلاکت، نا امنی، مالیات‌های کمرشکن خودسرانه و تباهی بر مردم و بخصوص بانوان افغانستان، کشور ما را مبدل به پناه‌گاه امن برای تروریستان چند ملیتی کرده است؛ روابط پیچیده با سازمان‌های تروریستی از جمله القاعده، تربیت و صدور افکار افراطی و تروریسم به کشورهای همسایه و جهان از جمله اقداماتی است که مرتکب می‌گردد. در کنار حقیقت بحران سیاسی افغانستان و بن‌بست تمام عیار موجود که کشور را به سمت وضعیت غیر قابل مهار به پیش می‌برد، بحران امنیتی افغانستان و صدور تروریسم از جمله مسایل حادی است که باید در اجندای دوحه سوم در محراق توجه قرار داده شود؛

۳. جریان‌های صادر کننده این سند، طی نخستین اعلامیه مشترک خویش از تعیین نماینده ویژه سازمان ملل متحد طبق مفاد قطعنامه شماره ۲۷۲۱ شورای امنیت استقبال به عمل آورده اند؛ مشروط بر این که گزینش و ماموریت وی در مشورت همه جانبه با جریان های داخلی، منطقه‌یی و بین المللی دخیل در قضیه افغانستان صورت گیرد و مأموریت وی حل ریشه‌ای بحران بر محور حقوق انسانی و اساسی مردم افغانستان باشد و نه در مسیر فراموشی رنج‌های مردم به منظور رسیدن به تعامل با تروریسم انعطاف ناپذیر و عریان. هرگونه یکجانبه گرایی در امر تعیین نماینده ویژه برای افغانستان نه تنها موثریت کار وی را زیر تاثیر قرار خواهد داد بلکه همکاری معنا‌دار جریان های داخلی و بین المللی را با ماموریت وی زیر سوال می‌برد؛

۴. گروه طالبان پس از غصب قدرت سیاسی به روش نامشروع، هم‌چنان به اعمال جنایتکارانه خود ادامه داده است. الغای قوانین وایجاد انارشیسم سیاسی و حقوقی، کشتار اُسرای جنگی، کوچ اجباری مردمان بومی، غصب جایدادهای مردم، زورگیری تحت عنوان مالیات، هویت زدایی، محروم ساختن زنان از تعلیم و کار، دستکاری در بافت اجتماعی مناطق جغرافیایی، کشتار فراقضایی منسوبین دفاعی و امنیتی پیشین و ارتکاب صدها مورد اعمال غیر انسانی دیگر، افغانستان را در آستانه یک بحران غیر قابل مهار قرارداده است. بانظرداشت موارد بالا، گروه طالبان به هیچ عنوان حق نمایندگی از مردم افغانستان را در هیچ نشست و کنفرانسی از جمله اجلاس دوحه سوم ندارد. سازمان ملل متحد و نمایندگان کشورهای دخیل در قضیه افغانستان آگاهی دارند که در طول بیش از سی سال گذشته عامل تمامی رنج‌ها، تداوم بحران افغانستان و عدم موفقیت مأموریت جامعه جهانی، افکار و کردار ضد بشری این گروه جنایتکار است. هرگونه تعامل یک جانبه و پشت درهای بسته با این گروه به مثابه چشم پوشی بر اراده، حقوق انسانی و تمامی رنج‌ها و مصیبت‌هایی است که مردم افغانستان در سه دهه از این گروه متحمل شده اند؛

۵. ما متعهد به اقدامات مشترک در راستای اعاده حق حاکمیت به مردم افغانستان هستیم. طبق مواد مندرج در منشور سازمان ملل متحد، مردم افغاستان را صاحب اصلی کشور دانسته و به نمایندگی از مردم افغانستان صلح پایدار از مجرای گفتگوهای معنا‌دار را اولویت می‌دهیم. در صورت ناامیدی از امکان جریان یافتن پروسه صلح هرنوع اقدام در راستای رسیدن به هدف فوق به شمول مبارزه برحق مسلحانه غرض دفاع مشروع از مردم و سرزمین خویش را برای خود محفوظ می‌داریم.

جبهه مقاومت ملی افغانستان
جبهه آزادی افغانستان
جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان:
– جنبش جهانی زنان هزاره
– شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان
– شورای اجتماعی سراسری بانوان بامیان
– جنبش زنان اففانستان برای صلح و برابری
– جنبش زنان مقتدر افغانستان
– انجمن خدمات ملکی زنان افغانستان
حزب وحدت اسلامی افغانستان
حزب همدلی مردم افغانستان
شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان:
– حزب اسلامی افغانستان
– حزب جمعیت اسلامی افغانستان
– حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان
– حزب دعوت اسلامی افغانستان
– حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان
– حزب عدالت و آزادی افغانستان
شورای شمالی بزرگ
شورای لوی قندهار
شورای لوی مشرقی
روند حفاظت از ارزش‌های جهاد و مقاومت مردم افغانستان

کد (9)


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
جریان‌های ضدطالبان
نظرات بینندگان:

>>>   ....باد به کسانی که بنام حزب وسازمان ارزش ها ومنافع ملی رازیر پاگذاشتند ودرطی خصوصا دودهه گذشته منافع ملی و حتی ناموس مردم راجهت منافع شخصی به لیلام گذاشتند.

>>>   شورای لوی چور گران اشرف غنی
شورای لوی دزدان اشرف غنی
شورای لوی اختتاف چیان اشرف غنی
شورای لوی چورلمان های پارلمان اشرف غن
شورای لوی فراریان اشرف غنی
شورای لوی خاک فروشان اشرف غنی
شورای لوی ناموس فروشان اشرف غنی
شورای لوی وطن فروشان اشرف غنی
شورای لوی نکتائی پوشان اشرف غنی
از قید قلم باقی مانده بود
آریا از جرمنی

>>>   در زمان شما دزدهای دوره جمهوریت فقر و تنگدستی نبود؟ شما دزدهای فراری از قاچاق اسلحه و انسان گرفته تا قاچاق تریاک و نوکری آمریکایی های جنایتکار دست داشتید، اعضای پارلمان همه شان دزد بودند بجز از رمضان بشردوست. از کرزی و غنی گرفته تا وزیر وکیل و ماموران بلند رتبه دولتی همه دزد، قاچاقبر، آدم کش، زورگو بودند. شما دزدهای فرای حالا بخواطر قصرها و جایدادادهای تان میخواهید دوباره از آین مردم مظلوم رنجدیده سو استفاده کنید.میلیاردها دالر را دزدی کردید و به کشورهای خارجی انتقال دادید همرای فامیل خود عیش و نوش میکنید بس نیست؟ شما دزدها دیگر ده افغانستان جای ندارید، و هیچکس احمق نیست که بخواطر قصرها و دارایی های تان در افغانستان برای شما دزدها بجنگد.
عادل

>>>   دزدها و مافیاهای فراری که هیچ از خون مردم افغانستان سیر نشدند. چه پلان دارید باز؟

>>>   تا حالی از مردم بیچاره افغانستان استفاده کردید برای شما بجنگد، و حالی خود شما خائنین فراری همرای اولادهای تان بیایید داخل افغانستان و بجنگید.

>>>   بسیار جالب خودشان در شهر جای ندارد اسپ شان را درخانه خان بسته می‌کند خوب شد تمام خایین از وطنفروش ها ی فراری شد هر وقت که دولت فعلی به ما ضرورت داشت ما هم همرای شان همکار استم
محمد عثمان بای یقوبی

>>>   روز فرار طالب باز گپ میرنیم .

>>>   این جریان‌های سیاسی نی بلکه جریان‌های لندغران چپاولگران دزدان بیناموسان .....ن است که هیچ جای در افغانستان ندارند و نی دیگر مردم افغانستان این لندغران را در افغانستان جا خواهد داد جامعه بین‌المللی باید این لندغران .... را به محاکمه بکشاند و خواهان حساب دهی بیست سال جور و چپاول شود

>>>   ما ملت به این خاینین میگیم شما برای ملت دلسوز شودین یا برای قصرهای تان یا جایدادتان ما ملت افغانستان شما را نمیخواهیم چون دربست سال شمار دیدیم که هم قدرت داشتین هم صروت شما برای ما ملت جکار کردین شما نه به جان ما نه به مال ما نه به ناموس این ملت رحم نکردین شما باز در فکری دسیسه فریب ونیرنگ به جان وابروی این ملت بازی کنید نی هرچی تاریخ وانقضا دارد هم تاریخ تان هم مصرف تان گذشتن چیز که تاریخ شان گذشت ادم مسموم یامریض دراخر میکوشند شما دیگه سر تا پا مکروب استین شما حامون بهتر که درخارج از افغانستان باشی چون مرض شما وگیردار مثل کورونا استین با هم انسان ها وهم حیوان ها از شمادوری کند وتمام

>>>   اعلامیه نوشته شده از سوی جبهه مقاومت به شمول بیش از ۲۰ گروه وحزب برعلیه طالبان اشغالگری که در این دوسال قرنها کشور را به عقب بردند و نفراتی که خود را عقل دنیا می دانند با نیمچه سواد ملایی خود نظراتی را دارند که بیشرمی از ان می بارد.هرنفری که می خواهد وضعیت اجتماعی اخلاقی افغانستان امروز را بداند کافی است به کمنت های همی صفحه نظر کند. مشتی مردم نادان مردم جاهل مردم ریاکاری که ادعای
مسلمانی شان اسمان را سوراخ کرده است اما در میانشان انواع واقسام فساد از لواط کاری تا زنیکه بازی وبچه بازی ودزدی واختطاف رواج دارد.چنان ابلهانه نظر می دهند که گویی حکومت بویناک افعانستان مهد آزادی ورفاه اقتصادی است.با این وطنداران غول صدها سال دیگر همچنان اسیر ظلمات تالبان راهزن وحشیاستیم.با این مردم جاهل که تنها به این دل خوش کردند که شکر که اسلام امد شکر که ما مسلمانیم.کدام مسلمانی جاهل بیسواد؟ نمی بینی ان ملای چتل که چشم به مال وناموس تو دارد؟نمی بینی که چطور زنان را به حکم جاهلیت در سرکها ومیدان ورزشی شلاق میزند؟ در کشوری که نتوانی دختر وخواهر خود را به مکتب ببری در کشوری که ماموران طالب خود متجاوز جنسی ودزد واختطاف گر وناموس فروشند کدامش اسلامی است؟ شرم بیشتر انکه همین کمنت نویسهای لوده غول یا در کشورای همسایه وکفری مهاجر است ویا اگر الساعه طیاره ای مهیا شود برای بردنش به کافرستان بی معطلی درصف اول فرار از این کشور جای می گیرد.هی اریا از جرمنی با توهستم با تو که پز کشور جرمنی را می دهی اگر حکومت این وحشیهای طالب تا این قسم برایت شیرین است بیا در کشور افغانستان در ان دیار کفری چی می کنی؟ بحمدالله روزبروز مردم کشورای همسایه به شمول آلمان به ذات شما دورویان بدطینت پی برده وعنقریب است که شما مردم نادان وبیخرد را به وطن بازگردانند.بیایید به وطن بیایید که شما دروغگیان هزاررنگ لیاقت این حکومت ظالم را دارید.شما به خیالتان این کمنتها توسط دیگران خوانده نمی شود کلگی این نوشته ها توسط ایرانی ها پاکستانی ها و اروپایی ها خانده میشود وآنان با نگاه به کمنتهای شما ورخطاشده با خود خواهندگفت این مردم که از حکومتشان راضیند بنآ این مهاجران را روانه کشورشان کنیم تا در بغل طالبان بویناک زندگی کنند وبه بهشت موعود وحوریان برسند

>>>   حالی موضوع ضدیت و دشمنی قومیت و زبانی را کوچی اشرفغنی و افغانپشتونطالبان ایجاد و عملا بر علیه دیگران براه انداخته است.
که پارچه کردن و تجزیه سرزمین ما و راندن افغانپشتونها بطرف سرحدات پاکستان راه حل و امنیت را مهیا می سازد.
پارسترکان فارسیزبانان درین مورد دست به نظر تبصره تبلیغ بکار شوید.
که از طرف کشور های منطقه بخاطر دور زدن افغانپشتونها و ناامنی سرحدات شان این برنامه بعد از جنگ اکراین عملی شدنی است و بس.

>>>   آخ قصرهایم
آخ موترهای لانکروزرم
آخ زمین‌هایم
آخ چطور پولهایم

>>>   شورای دزدهای حرفوی.
شورای دزدها و قاچاقبران شمالی
شورای بزرگ مافیاهای چورلمانی
شورای بزرگ تریاک فروشان زیر پول سوخته.
لوی شورای زمین خواران دولتی.
لوی شورای زنکه بازان فضلی گروپ

>>>   یک سوال اساسی!
اصولا که گفته که شما نمایندگان مردم افغانستان هستید؟ کدام ملت دزدان باسقه دار را برای چندمین بار نماینده می گیرد؟ کدام مردم بارها به دزدان جهانی و ملی اعتماد می کنند؟ شما نه تنها نمایندگان مردم افغانستان نیستید که دشمنان درجه یک این مردم مظلوم هستید. به جای این تلاش های مذبوحانه به درگاه خدای متعال توبه کنید و از مردم افغانستان عذر خواهی کنید. شاید وجدان خفته تان بیدار شود. مانند اشرف خانم سکوت مرگبار شما کمکی به این مردم است. در دنیا که خیلی ستم کردید و فرار کردید و هنوز سرگرم عیاشی هستید امید که در دادگاه قیامت شما روسیاهان تاریخ را مردم ببینند و کمی راحت شوند....

>>>   الله چطو خوب شد این چور گران بخیر بیائین به وطن وطن ما را چراغان می کنند از چور گری ودزدی هیچ خدا نیارد شان این دزدان را نه دزدان نه طالبان نه چور گران ودزدان پالمان باید یک حکومت زنان جور شود بخیر صدر اعظم ناهید فرید باشد رئیس جمهور شکریه جان باشد وزیر دفاع بخیر مریم سما باشد ووزیر داخله فوزیه جان الله خوب می شه بخیر جور شود این رقم دولت افغانستان جور می شه.
از این مردای وطن فروش خسته شدیم بخدا.
شبو گل از چهلستون

>>>   شما بی غیرت ها را کی نماینده مردم افغانستان ساخته با میلیون ها دالر پول مردم در خارج از کشور قصر جورکردید و فرزندان تان حالا یه بزرگ ترین پوهنتون ها و مکاتب می رود اما مردم افغانستان دختر های شان حتی به مکتب رفته نمی تواند مرد هستید در پهلوی مردم می بودید از شما مردم کرده بی غیرت و بی ایمان در روی کره خاکی وجود ندارد

>>>   به نظر دهنده ۶ فرار طالب تمام شد امریکا وناتو به جهل هشت کشور از جمله شماپیاده نظام امریکا طالب را فراری نتواستن طالب همه تان فراری دادن بعد گوز زدن چهار زانو نشستن چه فایده دارد

>>>   به نظر دهنده اخر تو باحامین حرف خود را از اسلام خارج کردی که گفته بودی به حکم جاهلیت زنان شلاق میزنه این حکم طالب نیست این حکم خدا وقران ورسولش است هر کس که مسلمان باشد این حکم را قبول نداشته باشد از دایره اسلام خارج شوده اگر زن دارد سرش طلاق است هرچی نمار وحج وخیرات کار نیک کرده باشد تمام شد چون درمقابل قول خداوند متعال و رسولش قبول نکرده به اینها یعنی لفظ جاهلیت به خداوند متعال و رسولش اگر زن داری سرت طلاق شده خودت هم کافر مطلق شدی دیگه خود دانی زنت طلاق میتی یا بهش زنا میکنی اختیار دست خودت است

>>>   نمیدانم که شما از خداوند ج ترسی هم در دل و شرمی هم در وجدان های کثیف و ملوس به کثافات و نیرنگ های خود دارید؟ فکر می‌کنم که هرگز ندارید و نخواهید داشت!!
من نه طالب هستم و نه طالب پرست ولی در شرح نمبر ۳ تان شما ها دستان همه ای غاصبان زمین، قدرت و دست انداختن به ناموس ملت بیچاره از پشت نبسته بودید؟؟؟
چرا نمی فهمید که‌مردم افغانستان دیگر از شما ظالمان، قاتلان، غاصبان، جابران و مزدوران دیروز و گریزی های بگیل امروز به کلی بیزارند و بیزار!!!

>>>   👄 مهم اینه که هر زبان-قومیت به ردیف همردیفشان بپیوندند تا از گزند و حمله متعصبین قومیتی و از اشغالگران تروریستی در امان و با حمایت گردند که
عصر و زمان سیاست و جنگ بدل شده است.
ببین اتحاد چند کشوری و هم قومیتی و همزبانی-نژادی و گرایش های هم-ایدئولوژی یا همفکری ایجاد شده است مانند اتحاد برنامه های کشور روسیه + ایران + تاجکستان + چین + ازبکستان + ترکمنستان + پاکستان و..... .
بهمین طور مردم هوشیار شده پارسترکان + فارسیزبان ترک + تاجک + هزاره + ترکمن + ازبک + تاتار + شبه + سنی + ایماق + قرغز + قزاق + و ..... با همدیگرشان همردیف همبرنامه و همپیمان شویند تا با حمایت مردمی و منطقه ای تان حفظ گردید و مورد حمله و ظلم ناقلینسرحدی واقع نشوید و.....

>>>   ملت قهرمان افغانستان باید قیام کنند و طالبان وجاهلان رااز افغانستان بیرون برانند و افغانستان را آزاد وبه مردم دهند

>>>   خوب است که تا صدسال دیگر هم بهانه داشته باشید برای حمایت از طالبان نجس ومردار تا نفری صدا بلند کرده برای ایستاد شدن مقابل این غلامان وطنفروشان و نوکران پاکستان جواب می دهید که خودت دزد دوران جمهوریت بودی .نیم بیش از مردم در ان دوران غریب کار وبدبخت بودند مثل الان که شب با شکم گرسنه می خوابند.
به گمانم طالبان روبه صفت خوب مکری بکار بردند برای فرار از جوابگویی به غلی ها وضعفهای حکومت . من می گویم کشور را مرگ ومرض وفقر پرکرده است وتو جواب میدهی دیگر دوران غارت ودوزدی تمام شد. ای ازعقل خلاص ای لندغر مسلمان نما مه می گویم برای نجات کشور کاری باید کرد وتو باربار دوران دزدی زمان اشرف وکرزی را مثال میزنی چقدر....ی تو من چکار دارم به ان بیست سال دارم. درهمان بیست سال هم من وامصال من به غیر ازفقر و فلاکت عایدی نداشتند. تو.... واقعا نمی فهمی در وطن دزدان وغارتگران برسرکارند. یا شاید هم میدانی وخودت را به ... زدی؟ شاید هم ماهوار هزاران روپیه به جیب میزنی درکنار این مردم گرسنه ونالان بدبخت کلوخ مغز نمی بینی که درپی ناموست روانند نمی بینی که آن مولوی چرکین با بچگکت در مسجد لواط می کند ....

>>>   کارنامه 40 ساله شما دزدان و غارتگران بسیار سنگین است. به نظر می رسد کمی خجالت و شرم هم خوب است که شما ها آن را خورده اید و حد اقل از خانواده تان حیا کنید آن ها که می دانند شما چه کار کردید و چه قدر پول حرام به خانه بردیدد و سرک های کابل را به خاطر خانه ویران شده خود بند انداختید و کابل را تبدیل به یک زندان کرده بودید. این آخر عمری به قتلها و کشتارها و چپاولگری ها و سرقت های کلان و ستمگری های بی حساب تان بیاندیشید. همانند فرعون که در لحظات آخر به خدای موسی و هارون اعتراف کردند شما هم به خدای این مردم اعتراف کنید و توبه کنید. اگر واقعا اهل مقاومت هستید بیایید در داخل بجنگید. مقاومت از ترکیه و ایران و اروپا فایده ندارد.

>>>   شبو گل به دل ما زنان گفتی فقط حکومت زنان بخیر بیاید مرد ها کلش خاین هستند
قندی گل از برچی

>>>   یک قدم خیر و یک گام به پیش است.
این ۲۲ سازمان و حزب سیاسی تجربه بیشتر از چهل سال جنگ و جهاد و سیاست را دارند در پهلوی عملکرد های منفی گذشته که دارتد باز هم در توبه باز است و اگر صادقانه حد اقل برای جبران اشتباهات و خطا ها و گناه های دیروز شان امروز با هم متحد شوند فردا حتما" پیروز میشوند و یک فرصت دیگر برای به دست آوردن دلهای رنجدیده ملت افغانستان را کسب میکنند.
هیچ کشمشی بی دنبک نیست و هیج افغانستانی معصوم و بی گناه نیست.

>>>   این‌جا دل مردم همه از قهر گرفته
مسعود کجایی؟ که دل شهر گرفته

تنگ است هوا بس که تن باغ ز کینه
بوی بدی از تفرقه و قهر گرفته

پامیر سیه‌پوش بدخشان و هرات است
هر آینه غندز* دلش از دهر گرفته

 این آتش ماتم همه مزرعه‌مان را
 از بلخ و سمنگان زده تا نهر گرفته

کابل شده مسموم و عمق جگرش را
از فتنه و نیرنگ زمان، زهر گرفته

اینک که همه تازه عروسان بدخشان
صد کینه به دل درعوض مهر گرفته

تاریخ عزادار خراسان بزرگ است
چون قلب خدا نیز از این بهر گرفته


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است