سپر فاشیسم وطنی به بهسود می رود
 
تاریخ انتشار:   ۱۰:۴۰    ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ کد خبر: 166202 منبع: پرینت

در حادثه‌ی لعل جنرال مرادعلی مراد، شخصا در چرخبالی ناظرحمله بر علیپور بود. او به مثابه‌ی مزدور فاشیسم وطنی با سید ضیا؛ آمر حوزه هجدهم شهر کابل در هماهنگی بود. حادثه‌ی لعل خونین بود و هزاره ها کم ستم ندید.
شهدای به خون خفته‌ی لعل توسط سپرهای حکومتی و مزدوران فاشیسم وطنی به کام مرگ رفت. عقده‌ی مراد به خاطر رقابت انتخاباتی پسرش با اعتمادی بود.

علیپور از بچه‌ی مراد حمایت نکرده بود. از این جهت مراد احساساتی و بی غیرت قومی، با تمام توان درجهت سرکوب علیپور گام بر میداشت. در حادثه لعل مردم زخمی شدند، مراد پسرش را با چرخبال به کابل انتقال داد. ولی زخمی های مردم را برنداشت. مردم لعل التماس کردند که زخمی ها را تا کابل بردارید تا تداوی شوند. بچه مراد به تقاضای مردم دهن کجی کرد. از میان همان زخمی ها، از جمله کاکای سخی ظفری؛ شاعر مطرح کشور به خاطر دیر رسیدن به کابل جان داد. توسط فلانکوج به بامیان انتقال داده شد و از آنجا به کابل. با الاخره به خاطر شدت زخم و خونریزی شهید شد. همچنین سایر زخمی ها.

مراد حالا به بهسود می رود، او هدفی جز سوء استفاده از احساسات مردم ندارد. او هیچ کاری برای هزاره نکرده است. فقط به نام جنرال چهار ستاره خورده و خوابیده است. در نظام شوونیست قبیله به خاطر اینکه نوکر بوده است، به مقام بالاتر صعود کرده است. مراد جز خیانتی به هزاره ها کار دیگری ننموده است. حتی در شامِ خونین دهمزنگ، وقتی که غنی دستور سرکوب مقاومت گران را در دهمزنک توسط ۱۲۰۰ عسکر ننگرهاری، تحت امر معینیت ارشد وقت صادر کرد. وظیفه مراد این بود تا در حربی شونزی مستقر شود و از هجوم مردم هزاره جلوگیری کند.

با الاخره مردم فهمید و دهمزنگ خونین را رها کردند. مراد نامراد را بشناسیم. او علاوه بر این در جنبش تبسم و تظاهرات شبانه هزاره ها به خاطر تامین امنیت جاغوری و مالستان با تمام قد در مقابل مردم ایستاد. حالا که از سرِ خر لخشیده است به بهسود می رود.

رضا رهیاب


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
بهسود
فاشیسم
نظرات بینندگان:

>>>   از شكم مراد معلوم است كه صرفا خورده و خوابيده و قسمى كه همه ميدانند تا توانسته مشروب و زنكه بازى كرده از فقر مردم غريب استفاده هاى سوء شده است

>>>   با مراد در بهسود تصفیه حساب کنید.
تا ...داخلی را سر نشکنید ، فاشیسم دو اسپه میتازد.

>>>   مردمان دره قولیج را در یابید،،،، .منطقه قولیج مربوط ولسوالی سیاه گرد غوربند ولایت پروان متشکل از شش قریه طی سال های اخیر دها جوانان صادق خویشرا در راه دفاع از کشور در صفوف نیروهای امنیتی ازدست داده این کاروان ادامه خواهد داشت و سالها است که مردمان دره یادشده باعزم راسخ و اراده قوی طرف دار حاکمیت قانون وعدالت بوده همیشه از موضوع گیرهای برحق دولت حتی که به قیمت جانش تمام شده جسورانه حمایت نموده است.چنانچه با وجود دولت مرکزی که خود مطلع هستند چندین سال شخص بنام ثارنوال دادالله مسلح غیرمسول همرا با عساکرخویش که گاهی بنام حزب اسلامی وگاهی هم بنام طالب بالای مردم این دره ظلم های بی دریغ حتی که به قیمت جان شان تمام شد انجام داد. حین که ظلم این مفسد به اوج اش رسید و دولت را وادار به اقدام نموده که درمقابل تاب مقاومت نشان نداده بالاخره همرا باعساکر وتیم خود مجبور به ترک دره و بجای نامعلوم پناهنده شد. اما به عوض آن شخصی بنام قوماندان نعیم جنایت کار مسلح غیرمسول برادر فرمانده آمرستار غوربندی که سال قبل دریک برنامه مهمانی در ناحیه یازدهم شهرکابل به قتل رسید یک حکومت محلی خود سرانه را بمیان آورده ومردمان مظلوم دره قولیچ را به زور وجبر وادار میسازد که از پول شخصی خویش سلاح خریداری نموده و مسلح شوند هرکسی مسلح نشوند باید جهت تامین اعاشه و اباطه افراد مسلح وی بطور ماه وار عشر و پول جمع آوری نموده به موصوف تسلیم بدارند. چنین توقعات را از مردم بیچاره که محتاج به نان خوردن شب و روزه خویش هستند دارد. هدف وانگیزه آن از مسلح شدن هم معلوم نیست که درمقابل کی ها و چرا مسلح شوند ؟ این مردم از ظلم واستبداد جباران گذشته و فعلی به ستوه آمده اند بخاطرمظلومیت خود، سرنوشت آینده خود و فامیل خویش به هیچ ارگان و مقام مراجعه و عارض هم شده نمیتوانند ازین رو تقاضا و تمنا باشندگان متذکره از ارگان های امنیتی ذیربط و تیم جلسات شش ونیم جلوگیری از چنین خود سری ها افراد مسلح غیرمسول و میباشند بنا نظر مردم این است که هرچه عاجل دولت مرکزی وارد اقدام گردیده به داد برحق شان برسند. ارسالی پیام : حقایق گو:

>>>   خبر عاجل
تمام مین های چپکی در شهر کابل توسط صالح و محیب مشاور امنیت ملی تهیه شده و انفجار می کند سبب آن این است که گویا برای آمریکا بگوید که کار طالب است و به خاطر بقای قدرت این کار ها راانجام می دهد

>>>   تا زمانیکه یک دولت موقعت در وطن نیاید امنیت در کشور نمی اید بعض از کسانی که عاشق دالر اند و نمی خواهند دالر از دست ند هند همین دولت مفسد را خوش دارند نه دولت موقت را

>>>   من در هچ تنظیم وجه گروه نیستم مگر من که دیدم واقعا ریس پارلمان کشور آقای رحمانی یک شخص دلسوز به وطن بوده و خودم گر چه هچ ربطی با او ندارم مگر تا دم مرگ از او و کارکرد هایش دفاع می کنم مگر مریم سما یک زن ...و همرای فضلی ...... انجام داده است

>>>   از پارلمان توقع ما این است که وقتیکه معاشات یکسان شد در همان روز باید یکسان سازی شروع و برای کارمندان داده شود غنی می خواهد تا به تا خیر بی اندازد لطفا

>>>   غنی چند نفر مزدور کار را در مقابل ۵۰۰ افغانی رشوه در گرد پارلمان آورده که گویا ما دولت موقت را نمی خواهیم شما مردم فکر کنید به این آدم یهودی که می خواهد تا ابد در قدرت باشد در غم ملت نیست روزمره جو آنان ما کشته می شود روزه مره کار از وطن گم می شود فقط در غم این است که چه رقم دالر ها را از وطن به لبنان انتقال دهد

>>>   نه كل باند و نه كدو، هزاره ها صاحب شخصيت نميشوند به مزدوري ديگران خوش هستند.

>>>   راست گفتید واقعن همینطور است.

>>>   بخت قومش اورا شرمانده وآهوی تیرخورده دوباره به کوه پناه برده شایدمتوجهخطاکاری هایش شود

>>>   مراد یک مزدور حلقه به گوش ارگ است از او هیچ توقعی نباید داشت
س م مصباح

>>>   قومندان علیپور کار درستی نکرده که با نیروهای نظامی جنگ کرده این عمل علیپور مردم هزاره را متضرر میکند شاید طالبان ویا کوچیها ویا هم داعش اینبار سر منطقه بهسود حمله کند علیپور که به تنهایی نمیتواند در همه مناطق افغانستان از مردم هزاره حفاظت کند شاید دیگر دولت به کمک مردم هزاره نیاید بخاطر قومندان علیپور
مردم هزاره هم باید از علیپور فاصله بگیرند واز دولت کمک بخواهند برای تامین امنیت منطقه و خانه هایشان.
ق ب

>>>   معلوم بود که دولت این تظاهرات عجولانه بی مفهوم را به راه انداخته بود از اینکه برای دولت بود انفجار نکرد وگرنه ما درافغانستان بخاطرنداریم که تظاهرات مدنی مردم به غیردولت مورد انفجار قرار نگیرد

>>>   از ابتدا مزدور بودید و انشالله که مزدور میمانید و میمیرید.

>>>   این سرزمین از افغان‌ها است. باید تمام افراد مصلح غیر مسول خلع سلاح شوند. حاکمیت باید به همه نقطه های کشور دسترسی و کنترول داشته باشد.
طالبان برای ما خطر نیست. خطر اصلی سقاوی ها، هزاره های سرکش و ازبیک ها ی گلم جم است.
ما شما هارا در این بیست سال تصفیه کرده ایم ‌و می کنیم.
وقتی تنها طالبان و جمهوریت بماند آنگاه آنها را شریک پنجاه در صد خود می کنیم.
در اینصورت نه سقا‌ویها نه هزاره های نا سپاس و نه ازبیک های ظالم خطر ی به کشور افغان‌ها خواهند بود.
با احترام
گلبدین، یون و احمد زی

>>>   این سرزمین نه از افغان ها است بلکه در دزدی افغانها است جعل و تقلب اوغان های آدم کش خدا نشناس و کله خام است که عقل و منطق فهم‌شان نمیشود.

>>>   بهسود و تظاهرات مدنی! تعجبم آمد.
آنهائیکه به یک غول وحشی، مانند علیپور قاتل سرخم میدارد، آیا آنها مدنیت را آشنا هستند؟ خوبش کردند که گلوله باران شان کردند.


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است



پربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است