متن سخنرانی رییس جمهور در لیزبن
اگر ما از یک جانب خواهان ایجاد همکاری های درازمدت میان افغانستان و ناتو هستیم، از سوی دیگر خود را نیز باید متعهد بسازیم که توانمندی های همدیگر را تقویت کنیم 
تاریخ انتشار:   ۱۰:۲۳    ۱۳۸۹/۹/۱ کد خبر: 16614 منبع: پرینت

جلالتمآب سرمنشی سازمان ناتو، جلالتمآب سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد، عالی جنابان! خانم ها و آقایان!

اجازه دهید در ابتدا از دولت پرتغال و شهروندان لیزبن برای استقبال و مهمانوازی ایشان از ما تشکر کنم. افتخار دارم در چنین نشستی که ناتو می کوشد این پیمان را در برابر چالش های امنیتی جهانی قرن 21 روح تازه ببخشد، صحبت نمایم. با این تحول جدید، سازمان ناتو همکار دوامدار دولتی در افغانستان خواهد بود که تعهد کرده است رهبری امور امنیتی و توسعه وی کشور خود را خودش به عهده گیرد. بعد از حملات القاعده در نیویارک و حملات متعاقب در سایر نقاط جهان، بخوبی اینرا درک کردیم که دهشت افگنی یک تهدید مستمر علیه امنیت جمعی همه ماست.

افغانستان و ناتو در محو این پدیده دارای منافع و اهداف مشترک می باشند. بنابرین، همکاری موثر کلید موفقیت ما در این تلاش مشترک است. نه سال قبل، مردم افغانستان با ایالات متحده امریکا و سایر متحدین ائتلاف بین المللی برای مبارزه علیه تروریزم جهانی دست بدست هم دادند.
ما راه طولانی را پیموده ایم. میخواهم مراتب امتنان مردم افغانستان را برای نقشی که ناتو مخصوصاً با قربانی های که مردان و زنان شما بخاطر کمک به مردم افغانستان برای بیرون آمدن از ویرانی و ترور متحمل شده اید، ابراز نمایم.

مردم افغانستان به استقلال و حاکمیت کشور شان افتخار می کنند. با درنظرداشت اجماع ملی، من سال گذشته تعهد کردم که رهبری تامین امنیت افغانستان را تا سال 2014 افغانها برعهده میگیرند. بنابرین، انتقال موثر امنیت، مسئولیت های شما را کاهش میدهد و همزمان اعتماد مردم را به این همکاری افزایش میدهد. یک جا با شما، ما تهداب نیرومندی را گذاشته ایم و اکنون ما روی یک روند انتقال برگشت ناپذیر و قابل حفظ کار می کنیم.

تصمیم رئیس جمهور اوباما برای ازدیاد نیروها و منابع کافی غرض مختل ساختن و شکست القاعده که حکومت های شما نیز از آن پشتیبانی کرده اند زمینه را برای موفقیت هموار ساخته است. ما با همکاری نزدیک با جنرال پتروئیس،فرمانده عمومی ناتو و آقای سیدویل ،نماینده ارشد ملکی ناتو به پیشرفت های به سوی هدف مشترک مان نایل آمده ایم. پختگی این همکاری امروز این فرصت را برای ما میدهد که مسائل دشوار را حل نموده و راه حل برای انها جستجو کنیم.

ما روی مسائل مورد نگرانی جدی مردم افغانستان بخصوص موضوع تلفات افراد ملکی، گرفتاری ها، برخورد غیرقانونی برخی از شرکت های امنیتی و در بعضی حالات برخورد ناتو، با همکاران آیساف خود در حال گفتگو هستیم. نیاز داریم تا روی این مسائل صحبت کنیم و آن را در فضای همکاری و مساعی مشترک حل نماییم. جستجوی راه حل دایمی به این معضل بدون شک در درک مشترک از هدف مان که همانا جایگزین ساختن افغانها به عوض نیروهای بین المللی است، نهفته می باشد.

عالی جنابان!
در چنین زمانی که شهروندان شما با مشکلات و مشقات اقتصادی مواجه هستند، شما ما را برای ساختن نهاد های نیرومند و باثبات حمایت و کمک میکنید، از شما ممنون هستیم. با اینکه مردمان شما قربانی های زیادی را متحمل می شوند، ما سوالات آنها را در مورد ظرفیت و توانمندی افغانستان برای حل مشکلات حکومت داری ضعیف و فساد اداری درک میکنیم. مردم افغانستان نیز این نگرانی ها را درک می کنند. بنابرین، من امروز یکبار دیگر اعلام می دارم که با شما کار خواهیم کرد تا وضعیت حکومت داری بهتر شده و حاکمیت قانون تامین گردد و می دانیم که این یگانه کلیدی برای کسب رضایت خاطر مردم برای صلح و سعادت است.

دیدگاه ما این است که تمامی نهاد ها را در قالب یک دولت کارا که بر مبنی حاکمیت قانون استوار بوده و توامندی انجام وظیفه اش در مقابل مردم را داشته باشد، منسجم بسازیم و نیز بتواند به مثابه یک عنصر مهم برای ثبات منطقه نیز مطرح باشد.

این نهاد ها شکل دهنده یک نظام دموکراتیک می باشد که از طریق آن شهروندان افغانستان شناخته شده و خود صاحب و محافظ این نظام خواهند بود. در حالیکه مبارزه با تروریزم تمرکز اصلی فعالیت های شما در کشور ما است، اما آنچه را که مردم افغانستان پس از سه دهه جنگ و خشونت به آن بیشتر تاکید دارند صلح و آرامش است. همان قدر که مردم شما امنیت میخواهند، مردم افغانستان نیز نیازمند و خواستار صلح عادلانه استند. با استفاده از این فرصت میخواهم از حمایت شما از برنامه های افغانستان برای تامین صلح به ویژه برگزاری جرگه مشورتی صلح و ایجاد شورای عالی صلح ابراز امتنان نمایم.

عالی جنابان!
اگر ما از یک جانب خواهان ایجاد همکاری های درازمدت میان افغانستان و ناتو هستیم، از سوی دیگر خود را نیز باید متعهد بسازیم که توانمندی های همدیگر را تقویت کرده، راهبرد های مشترک را تعقیب نموده و تفاوت های موجود در مرکب دفاع، دیپلوماسی و انکشاف را برطرف کنیم، وسایل و امکانات را به رسیدن به اهداف بسیج بسازیم و از منابع به شکل شفاف و پاسخگو استفاده کنیم. در این خصوص، ما انتظار داریم همکاران بین المللی مان تعهدات شان را که در کنفرانس های لندن و کابل مبنی بر به مصرف رساندن 50 فیصد منابع و کمک های شان از طریق حکومت افغانستان و نیز تنظیم تمامی منابع به اساس اولویت های دولت افغانستان، عملی بسازند.

مطابق به قانون اساسی، نظام دولت در افغانستان مرکزی است، بنابرین ما میخواهیم تا منابع را که حکومت های شما فراهم میکنند باید به شکلی مصرف گردد که حکومت افغانستان را تقویت نموده، حاکمیت ملی را تحکیم نموده و موفقیت دولت را گسترش دهد. ما از روش موثر ناتو در افغانستان که فعالیت های انکشافی را همزمان با تلاش های نظامی علیه تروریزم به پیش می برند، تقدیر میکنیم. اما، شیوه های موازی کمک رسانی در این کشور، پاسخگوئی و کفایت کاری را زیر سوال میبرند در حالی که برنامه های ملی می تواند نهاد های مرکزی را تقویت کرده و زمینه مشارکت بیشتر مردم را مساعد سازد.

بنابرین، ما از همکاران خود تقاضا میکنیم تا با ما یک جا شده و برنامه های ملی موجود را توسعه داده و برنامه های جدید را طرح نمایند. ما مخصوصاً باید باهم کار کنیم تا روند انتقال در ولایات را از طریق یک روش جامع و سازنده تنظیم کنیم. نهاد های امنیتی ما هنوز نیازمند تجهیزات و وسایل هستند. فراهم آوری امکانات و مربیان بیشتر پولیس و نیروهای مسلح می تواند در موفقیت روند انتقال خیلی مهم باشد.

ما همواره از عواقب ناگوار غیرعمدی قرارداد های بین المللی که بر اقتصاد، سیاست و جامعه ما اثر منفی میگذارد، ابراز نگرانی کرده ایم. ما از بازنگری طرزالعمل اعطای قرارداد های ناتو و نیز از تعهدات این سازمان بخاطر پالیسی جدید آن بنام " نخست افغانها" استقبال میکنیم. ترجیح دادن به سکتور خصوصی افغانی میتواند تاثیر جداً سازنده را در تنظیم بازار منحیث یک نیروی ثبات آفرین به بار آورد. فراهم ساختن دستیابی آفغانستان به بازارهای کشور های عضو ناتو/آیساف نیز میتواند صلح و رفا در این کشور را تحکیم نماید. با موفقیت روند انتقال، از استفاده بهتر این فرصت ها برای ایجاد زمینه های دیگر به شهروندان افغانستان استقبال می کنیم.

خانمها و آقایان!
همانگونه که در مورد توقعات و انتظارات مردم افغانستان از همکاران ناتو صحبت کردم، میخواهم یکبار دیگر تعهدات حکومت خود را برای انجام مسئولیت هایش در قبال تامین امنیت و حاکمیت قانون برای مردم افغانستان و نیز فراهم آوری فرصت ها برای استفاده از توامندی های مردم مان تجدید کنم. در این خصوص، میخواهم تاکید کنم که از دست آورد های زنان افغان حمایت کرده و آنرا گسترش خواهیم داد.

مردم، ما را از نیاز تطبیق اصلاحات در نهاد های دولتی مطلع نگاه میکنند. بنابرین، ما به یک روش جامع برای آوردن اصلاحات متعهد هستیم. در برابر فساد اداری مبارزه خواهیم کرد، چون این پدیده اعتماد مردم به نهاد های حکومتی را تضعیف می کند. این را بخوبی درک کرده ایم که تلاش های ما به صلح و ثبات بستگی به همکاری منطقوی دارد.

بنابرین، از متحدین و همکاران خود میخواهیم تا در جنگ با تروریزم اعتماد منطقوی را جلب نمایند. ما همیاری و همکاری فعال شما را برای تحقق چارچوب امنیت و انکشاف برای همکاری های منطقوی که بتواند زمینه برای صلح، رفا و امنیت مشترک را مساعد سازد، نیاز داریم. با تعهد برای رفتن به سوی اهداف مشترک مان، ما باید یک سلسله اقدامات لازمی را نیز تطبیق نمائیم.

برای ارزیابی پیشرفت ها در مورد روند انتقال امنیت و گسترش زمینه های تجارت و فعالیت های انکشافی با همکاران، حکومت افغانستان پیشنهاد میکند که جلسه را در ماه نوامبر سال 2011 میلادی در شهر بن، آلمان میزبانی کند و آرزو می کنیم که حکومت جمهوری آلمان همانند گذشته لطف کرده سهولت ها را در اختیار ما بگذارند.

عالی جنابان!
صلح و شکیبایی بلندترین ارزش های دین مبین اسلام است و مردم افغانستان که نقش بسزای را در رونق و شکوفایی تمدن اسلامی ایفا کرده اند از جمله مورثین این میراث غنی و پرافتخار هستند. این بیش از یک ملیارد مسلمان است و نه القاعده که ارزش های تمدن شکیبا و پرتحمل دین اسلام را می پرورانند. اسلام هراسی که یک مرض رو به گسترش است در جهان امروزی باید هیچ جایگاهی نداشته باشد و نه منافع شما و نه همکاری ما را تامین می کند. در واقع، این تفاهم تمدن هاست و نه تضاد آنها که راه را برای آینده هموار می سازد. یک افغانستان دارای حاکمیت که توانائی تامین امنیت و سلامت شهروندان خود را داشته باشد و در برابر تهدید تروریزم ایستادگی کند و عنصر مهم ثبات منطقوی باشد، برای صلح و امنیت جهانی ضروری است. این هدف والا به ما انرژی و توان می بخشد که برای برداشتن این موانع بیشتر از پیش عزم راسخ داشته باشیم. تشکر


این خبر را به اشتراک بگذارید
نظرات بینندگان:

>>>   خوب بود ریئس صاحب موفق باشی

>>>   مه هم در تلویزن دیدم خیلی خوب بود واقعاً کرزی صاحب فرانسوی هم یاد دارد

>>>   به نظر من اگر اردوی ملی با تجهیزات جدید مانند تانگ، طیاره های مختلف با نظم خوب مجهز شوند موفق خواهند شد

>>>   به امید صلح و محاکمه جنگسالاران

>>>   بسیار کیف کردم جناب کرزی در لزبن بسیار مقبول سخن گفتند. زنده باد کرزی رییس جمهور محبوب ما

>>>   جناب بیشک خوب بود. کدام مشاور مسلمان و وطن پرست پیدا کرده ایئ. خوب موفق باشی

>>>   سلام به تمامی خوانندگان محترم افغان پیپر:
ما و شما باید با وجود رئیس جمهور خود افتخار کنیم.

>>>   زنده باد کرزی.

>>>   بسیار عالی جناب ریس صاحب. وخداوند توفیق بدهد که تا امنیت کشورما را نیرو های خودما را به عهده بیگرد تا استقلال خود رابدست اوریم واز ازین اشغال گیری نجات پیداکنیم وخداونداین امریگاه ذلیل وشرمنده بسازد مثل که است
حامد الهام ازتهران

>>>   آقای کرزی ابر مرد تاریخ درخشان افغانستان

>>>   باسلام
جناب کرزی بسیارتلاش می کند خدا شاهداست , اما یکتعداد مشاور ملیت گرا دارد که دربعضی کارهایش مصلحت ملی کشور را قربانی خواست خویش می کند.
بازهم تشکر جناب ریس جمهور .
وطن دوست.

>>>   والله کرزی صاحب از شما به دور است این همه مهربانی در حق این ملت .

>>>   بلی باید تمام مردم ابراز سپاس کنند از رئیس صاحب جمهور

>>>   واقعآ بیانیه ای را که رئیس صاحب جمهور دراجلاس لیسبون ایراد نمودند بسیارجامع و دپلماتیک بود ، ستایش سرمنشی سازمان ملل متحد، رئیس جمهوراوباما و سرمنشی ناتو مبنی بر بیانیه رئیس جمهور کرزی موید این امراست.
به امید یک افغانستان باثبات

>>>   قدر کرزی را ما مردم افغانستان در دوران حیاتش درک نخواهیم کرد فقط زمانی که او دیگر در بین ما نباشد برای نبودش گریه خواهیم زیرا متا سفانه منفی گرائی و تعصب و بی اعتمادی در دل های مان جا گرفته است .
زمان ان باید فرا رسیده باشد که دیگر دست از شخصیت کشی که تنها به نفع دشمنان ما است برداریم .مزاری-مسعود-عبدالحق .... را یکسان قدر دانی نمایم انگاه دشمن خواهد دانست که کارش به جائی نمیرسد .

لغمانی


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است