صالح از غنی نقل قول می کند
 
تاریخ انتشار:   ۱۰:۱۱    ۱۳۹۹/۱۱/۶ کد خبر: 166131 منبع: پرینت

از حضور جلالتماب محترم رییس جمهور افغانستان در جلسه ابراز امتنان و سپاس عمیق می نمایم. در جلسه امروزی تعداد هفتاد و هشت تن منسوبین رده های مختلف و ذیربط از رهبری پولیس، امنیت ملی، ولایت کابل، شهرداری، دادستانی، وزارت امور داخله، مشاوریت امنیت ملی و بخش های میثاق امنیتی کابل اشتراک داشتند. با توسل به روش "ذره بین" مقام ریاست جمهوری گزارش بخش های مختلف را با دقت و حوصله مندی تمام شنیدند و در آخر بصورت منظم و متمرکز روی تمام مسایل صحبت نموده مطابق به نیاز یا هدایت دادند و یا هم تفویض صلاحیت نمودند که عصاره آنرا درین اطلاعیه دریج می نمایم. البته مسایل محرم و خاص درج این اطلاعیه نمی باشد.

سخنان مقام ریاست جمهوری:
"از دید استراتژیک دستاورد ها و روش جلسات شش و نیم باید غیر قابل برگشت باشد. یعنی باید روش نهادینه شدن آن و ایجاد لایه های محافظتی برای بقای آن ایجاد گردد. از نظر من جلسات شش و نیم هیچگاهی توقف نخواهد کرد. اگر روزی امرالله صالح از آن شانه خالی کرد من خودم آنرا ادامه خواهم داد. این فرهنگ نباید انقطاع داشته باشد. طی یک امریه خاص و بزودی این فرهنگ و تدویر جلسات شش و نیم را برای تمام ولایات شامل میثاق امنیتی و در مرحله بعدی به تمام ادارات افغانستان الزامی می سازم. مسوده این امریه را شما ترتیب بدهید. هر کار نتیجه محور را می پسندم. مشکل هیچگاهی در نبود امکانات نیست و نبوده بلکه مدیریت امکانات مادی و انسانی همیشه معضل بزرگ افغانستان بوده است. از اینکه جلسات شش ونیم توانسته است در چوکات قانون ترس مشروع در صف قانون شکن ها ایجاد کند خوشحالم. اما باید واضح باشد که قانون طبقه را نمی شناسد باید بالای همه تطبیق گردد. میدانید که قرارداد ما با جامعه جهانی در کانفرانس ژنیوا نتیجه محور و مشروط است. ما تجمل گذشته را که پول بدون شرط در اختیار افغانستان قرار میگرفت دیگر با خود نداریم. اداراتی که تحرک ایجاد کرده نمیتوانند یعنی بقای رهبری در کرسی ها کوتاه میشود و پایان می یابد. به همین دلیل بخش هایی از پیشنهادات شما را می پذیرم و حمایت می نمایم. از پیشرفت در امنیت ملی کابل قدردانی می نمایم. اما بسنده نیست. دید بزرگ و استراتژیک ریاست امنیت ملی کابل باید ترتیب گردد. انجام کار های تاکتیکی بسیار مهم و حیاتی است اما ما میخواهیم پایتخت امن ترین محل باشد. (در این مورد رییس جمهور هدایات خاص و تخنیکی ارایه نمودند). امروز جنگ دشمن در برابر دولت نه بلکه در برابر تمام ارزشها و آزادی هایی است که جمهوریت به ملت فراهم ساخته است. بنابرین بسیج مردم بخاطر دفاع از ارزشها و در عین ادای حق شهروندی مهم است. شهروندان پایتخت باید مسوولیت خود را بصورت تعریف شده در تامین امنیت و نظم در کابل ادا سازند . از اینکه این چوکات و دسپلین را جلسات شش و نیم ایجاد کرده است من ابراز سپاس می نمایم. جلسه صلاحیت های خاص دارد تا بخاطر بهبود وضعیت از من تقاضای منابع نماید و من غور اساسی خواهم نمود. بالای ترافیک کابل تمرکز و سرمایه گذاری خاص صورت خواهد گرفت. اداره ترافیک کابل باید فراتر از نظم ترافیکی کار نموده یکی از ادارات کلیدی در تامین امنیت باشد. این اداره از دید تامین امنیت باید مدغم در تفکر امنیتی برای کابل باشد. امکانات لازمه را مهیا خواهم ساخت. من منتظر می مانم که بزودترین فرصت پیشنهادات مشخص اداره ترافیک را مورد بررسی قرار بدهم سال آینده وضعیت امروز ترافیک کابل باید تغییر بنیادی یابد. بخش از سرک ها که بدلایل مختلف بند است باید راه های بدیل پیشنهاد گردد. تشبث تنها در انحصار سکتور خصوصی نیست. من از طرح های مشخص و واضح بخاطر ایجاد بسته های تشویقی در ادارات عاید آور استقبال می نمایم. در تمام کشور های دنیا ادارات عاید آور حق دارند بخشی از عاید خود را بخاطر تشویق کارمندان و بخشی را هم بخاطر سرمایه گذاری روی ظرفیت ها مصرف کنند. من انتظار دارم شاروالی کابل و ترافیک کابل درین بخش پیشنهادات مشخص خود را بسپارند. عاید ترافیک کابل قابل قدر است بخصوص پس از جلسات شش و نیم ولی شهر ظرفیت بلند دارد. یکی از حلقات گسسته در مبارزه با فساد ضعف در نهاد مبارزه با جرایم سنگین است. به این اداره صلاحیت داده میشود که افراد آمده با سلیقه وواسطه را دور ساخته و تمام کادر های تعلیم دیده آنرا که در گذشته به ناحق برطرف گردیده اند برگرداند. مرکز عدلی و قضایی که در آن سارنوالی و محکمه استند با تقویت اداره مبارزه با جرایم سنگین تکمیل میگردد. ریاست مبارزه با جرایم سنگین که عضو جلسات شش ونیم است صلاحیت داردکه اشراف و هماهنگی را با تمام نهاد های کشفی که بر ضد فساد مالی و پولشویی کار می کنند ایجاد نماید. وزارت داخله باید امکانات لازم وصلاحیت لازم را برای این بخش فراهم سازد. در کل من منتظر استم که طرح اصلاحی تان را که قابل تطبیق باشد بدست آورم. هدایت داده میشود که لوی سارنوالی افغانستان برای پیگیری دوسیه ها زمان و دریچه مشخص زمانی ایجاد نمایند. گردش دوسیه ها برای ابد در دفاتر لوی سارنوالی قابل قبول نیست. باید هر دوسیه یک طلوع و یک غروب داشته باشد. روش واضح برای ارزیابی و سنجش پیشرفت در دوسیه های تحت دوران باید وجود داشته باشد. از گزارش شاروالی در ارایه گزارش از بخش های نظم شهری – خدمات شهری و توسعه شهری سپاس می نمام. از اینکه اکنون شاروالی برای تطبیق بیشتر برنامه هایش نیاز به اسلحه و پولیس ندارد پیشرفت خوب است. برای استفاده از زمین های آزاد شده و بخصوص پارک های کوچک طرح تان را بیاورید. در ضمن نباید این ساحات آزاد شده باز در اختیار افراد قرار بگیرد. اینکه تمام زمین های دولتی و پارک ها در جمع نهاد ها و اراکین قید گردد تا از غصب جلوگیری شود بحث خوب است. ما در نظر داریم که نهاد ملکیت های دولتی را ایجاد کنیم که درضمن داشتن فهرست یا دیتابیس از ملکیت های دولتی مسوولیت منظم حفظ و مراقبت را داشته باشد. پیشنهادات شاروالی را زیر غور جدی قرار خواهم داد. در عین حال من از اینکه بالاخره با بلند رفتن ظرفیت ها اشراف و مالکیت واقعی کابل به ولایت و شاروالی انتقال یابد حمایت می کنم. نیاز دارید که در ارتباط به ظرفیت تان مرا قناعت دهید. همانطور که از منسوبین جنایی امتحان گرفته شد باید از بخش های مختلف شاروالی نیز امتحان گرفته شود. افغانستان دچار بحران اسناد با ماستری شده است که مدیریت ندارند و تنها مدرک دارند. تنها مدرک کفایت نمیکند . مثلا از هفت هزار نفر تحصیل یافته که زیر نام برنامه لایق امتحان داند تنها پنجاه نفر آنها مهارت لازمی برای کار داشتند. از پیشنهاد ولایت کابل برای رسیده گی به ولسوالی های کمتر توسعه یافته و محروم حمایت میکنم. چه نیاز دارید مشخص برایم بدهید. از همه سپاس می نمایم. از اینکه مقام ریاست تصدی محافظت عامه توانسته است در بخش حلاقیت و نو آوری سهم داشته باشد سپاس. بزودی کمپ شورابک در اختیار تان قرار میگیرد تا تعلیمات تان را سرعت بدهید. از پولیس کابل که امروز به یک خانواده تبدیل گردیده است خوشحال استم. پیشرفت ها کفایت نمیکند. باید کار های بیشتر صورت گیرد. در بخش انتقال شماری از مسوولیت ها به تصدی محافظت عامه حمایت مرا دارید منتظر پیشنهادات مشخص استیم. در بسیاری موارد معاونیت اول ریاست جمهوری صلاحیت دارد که مشکلات تان را حل نماید. در مهیا ساختن امکانات من اجراات خواهم نمود. تامین عدالت محوری ترین کار ماست. درین راستا شجاعت و قاطعیت نیاز است. هر دو نیاز است. متوقع استم که جلسات شش و نیم بتواند راه اساسی و نهادینه را برای تداوم تدوین نماید. این جلسات نتیجه داده است اما اسیب پذیری آن در بود و نبود معاون ریاست جمهوری است. تبدیل کردن آن به فرهنگ و روش غیر قابل برگشت خواست من است"

مقام ریاست جمهوری از تمام منسوبینی که نظر و گزارش ارایه کردند با ذکر اسم ابراز قدردانی نمود و قرار شد که تا چهار هفته دیگر بازهم در یکی ازجلسات اشتراک نمایند. درین جلسه با اتکا به ارقام و حقایق گزارش شد که تحرک در بخش های مختلف سه برابر شده است اما این سه برابر تنها بیست در صد از آنچه است که هدف تعیین شده است. پس نیاز به انجام هشتاد درصد کار بیشتر است. من یک بار دیگر از تشریف آوری مقام ریاست جمهوری و حمایت شان ابراز امتنان می نمایم و بزودی پیشنهادات لازم را بخاطر بسیج امکانات و تصریح مسوولیت ها و صلاحیت ها ترتیب و ارایه خواهیم نمود. شش و نیم ادامه می یابد. فرهنگ میشود. شک نکنید بلکه آمادگی بگیرید.

امرالله صالح


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
صالح
غنی
نظرات بینندگان:

>>>   به به
غنی فکر میکند تا سال آینده هنوز هم در ارگ است.
به احتمال زیاد زیر زمین یا در پلچرخی و به احتمال کم خانه خسر اش.

>>>   توضیح:
درممالک پیشرفته وقتی مزدورکاری برای شخص یا موسسه کارمیکند،قراردادتحریری منعقدمیشودکه که کدام کارها را باکام کیفیت ودرچه مدت زمانی باکدام اجرت اجرا میکند.عینامثل قردادطالب وامریکا.طالب متقبل شده است که تمام خدمت دولت فعلی راباکیفیت بهتروبانرخ کمتربه امریکاانجام میدهد. ازینجاست کاامریکا با طالب قراردادامضاکرده است.حادثه مشابه درسال۹۱ که ربانی قدرت راازروسها گرفت.مانه انگلیس راشکست دادیم،نه روس ونه امریکارا.ماهمواره صرف خودراشکست داده ایم،گرباورت نیست روزوروزگارماراباامریکاواروپانه بل باممالک همجوارمقایسه کن.
.ناصرنصرت

>>>   رئیس صاحب جمهور با وجودیکه وظایف تمام ارکان حکومت ودولت را خودش انجام میدهد حاضر است تا همین جلسات هم تحت رهبری خودش باشد

>>>   رباه و دم رباه

>>>   کی بی ریشه است ؟؟

>>>   از قرائن بنظر میرسد که فعالیت های شش و نیم به جهت منافع ملی در حرکت است و قراریکه رئیس جمهور اظهار داشتند و شما هم تاکید نمودید باید تغییرات مثبت نهادینه شده و به یک فرهنگ تبدیل گردد.موفقیت همه اشخاص دخیل در پروسه را از خداوند آرزو دارم.
نوابی

>>>   من تو را میستایم
تو مرا
خاک بر سر دنیا
اینکه کشور میرود به سوی قهقرا
فرقی نمیکند
اینکه میلیارد ها دالر در کود ۹۰ و ۹۱ و ۹۲ به هدر میرود فرقی نمیکند
اینکه ظرفیت صلح با پاکستان را نداریم و در بهار پایمال هیولای حماقت طالب میشویم فرقی نمیکند
فقط چارخانه شش و نیم باید فعال باشد و لاف های
بی حد و حصر در جریان

>>>   صالح وغنی گوشت بودنه کبک ودیگرپرنده گان میخورند درفکرخودشان بسیار باعقل استن ولی فکرنمی کنند که همه مردم غنی وصالح را بی عقل ترین انسان درجهان میدانند.
آبشار*****

>>>   سلام و احترامات به تیم جلسه شش ونیم ،
بزرگان، وطنداران خادمین ملت به جلسه شش ونیم ادامه بدهید پشت حرف و گپ و تبصره های بیجا ایشان توجه نکنید به دلیل اینکه تعدادی ،حلقه خاص ویا عموم مردم افغانستان به این باور اند هرچه وهر کاری به نفع ملت یا بخاطر امنیت کشور اقدام شود به یک هفته همه چیز درست عالی باشد یعنی دزد ، قاتل ، تروریست ، طالب ودایش وغیره وغیره به فعالیت شان ادامه ندهند یعنی آرامی سرتاسری را بدست بیاوریم .
به نتیجه جلسه شش ونیم حداقل یکسال ضرورت میباشد . تشکر موفق باشید .

>>>   کس چه میداند که قرار دادی مغز گوسفند را تحویل آشپز خانه ارگ میدهد یا مغز دوست طفولیت غنی را ، قبول کنیم مغز گوسفند را ، چه سودی به حال غنی میکند؟؟؟؟ غنی ۴۰ سال پیشتر از امروز هم در مهمانی آقای داکتر فرید یونس مغز گوسفند نوش جان کردند و نتیجه اش انتخابات گوسفندی بود و حال جکومت گوسفندی و اگر مغز آن بیچاره سر به زیر بار بر باشد که نتیجه حکومت فعلی است.


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است