نقش سفارت امریکا، در تحولات سیاسی افغانستان
این خلیلزاد چشمان زاغی دلال سیاسی هم اکنون در پی پیاده کردن مانفیست ترامپ و قمر باجوا در روکش طالبان است که سرآغاز فصل آن با رهایی 7000 طالب آدم کش شروع می شود و سپس پایان جمهوریت را می آورد 
تاریخ انتشار:   ۱۰:۵۹    ۱۳۹۹/۹/۲۹ کد خبر: 165832 منبع: پرینت

«در جهان سیاست هیچ چیز اتفاقی نیست. اگر حوادث و رویدادهای سیاسی رخ می دهد، برطبق پلان است که همانطور پلان گردیده است.»
ویلسون روزولت، رییس جمهور سابق امریکا

از صحبتِ دوستی برنجم
که اخلاق بدم اثر نماید
عیبیم هنر و کمال بیند
خارم همه یاسمن نماید
کو دشمن شوخ و چالاک
که عیب مرا به من نماید
سعدی

فشارهای چندجانبه بر ارگ و شورای مصالحه؛ پس از ترفند سیاسی افتتاح شورای رهبری چهل و شش نفری مصالحه و سخنرانی های متحدالمال لاف و دروغ های اهل ماکیاوال داستان سیاسی کج کلاهان چپن پوش و یا کج کلاه شَفّ لنگوته و لنگی چپه قات غلجایی شال سفید بر سرکرتی کشمیره اعلی ساخت انگلیسی انداخته خرامان در جلوه شاهنشاهی شیر شیران خانه دزدان شیرخانه و شغالان باج ده بازار سیاست های چندجانبه ی پیچ و خم دار پیچ در پیچ بر رسم پلان های توطئه هایی سیاسی که در یک مرتبه نهایی سرنخ طومار نامه ها پلان های خاکستر نشین توطئه سیاسی در تاریخ بدست موسسه امور بین المللی تاج و تخت بریتانیا، که هنوز در دل دموکراسی ملکه سالاری است تا روح اشرافیت خانواده های مافیایی لردهای انگلیسی صاحبان زمین ها و چراگاه ها و جنگلات و باکها و شرکت ساری ابرچپاولگران را در ذهنیت انگلوساکسون داستان امپراتوری ناج و تخت زنده نگاهدارند و عموزاده اش شورای روابط خارجی راکفلرهاست، یعنی بانکداران بین المللی است که از طریق وال استریت چرخه ای اقتصاد سیاسی نولیبرالیسم را در چهره بازار جهانی تجارت می چرخانند که مرفه را مرفه تر و فقیر را فقیر تر ساخته که گرسنگی و فقر و بیکاری و دربدری و خانه خرابی خانواده های کم درآمد را نه تنها در جهان سوم آورده که از طریق بانک ها و شرکت ها ی ابرباجگیران بدون وفقه استثمار و استعمار و استحمار فرهنگی میشوند و ثروت های خلق های جهان سومی چپاول و چور و غارت می شود که فقر و گرسنگی و دربدری {به افغانستان نگاه کنید} و بیکاری، آدم ربایی، دزدی دزد داره ی زیر زمینی آدم ربایان گرسنه بی رحم و تنوع فسادها با حکومت های دست نشانده خانوادگی خائینین ملی را در روکش دموکراسی آزادی بیان و حقوق بشر افسانه داستان آورده است بلکه فقر و بیکاری و خانه خرابی خانواده های کم درآمد را در اروپا و امریکا نیز رقم زده که فقر جهانی و قیمتی و جمعیت های چندمیلیونی فقیر گرسنه و عذاب دیده {به افغانستان، سوریه، ایران، عراق، یمن، لبنان و فلسطین و سومالی و سودان و سیاست ریاضت اقتصادی امریکا و اروپا عالمانه دردمندانه نگاه کنید.}

در هر صورت، گزارشات رسانه های درون مرزی و بیرون مرزی افغانستان وهمچنان روزنامه نیویورک تایمز مشعر است که: «مقامات افغانستان از دولت ترامپ، شکایت داشتند که به شدت تحت فشار امریکا قرار دارند تا سازش هایی دردناک را بپذیرند.» همچنان نیویورک تایمز از فشارهای سفارت امریکا برارگ و شورای مصالحه یادآور گردیده است که به شدت افزابیش یافته بطوریکه سفیر امریکا، در قضیه رها سازی 7000 طالب زندانی در افغانستان، ارگ و سپیداررا چنان پیچانده که فوراً باقی مانده زندانیان تروریست طالبان را از زندانها رها سازند. در همین زمینه ی فشارها پیمپیو وزیرخارجه امریکا در همراهی با خلیلزاد دلال سیاسی و رهبران شورای کویته و شورای دفتر سیاسی طالبان قطر نیز به نو به فشارهازا بر تمام بدنه قدرت نمایش صحنه ارگ و سپیدار افزایش داده اند تا هفت هزار آدمکشان حرفوی طالبان آی اس آی را هر چه زودتر از زندان رها سازند.

در این میان رهبران طالبان و سخنگویان هر و شاخه طالبان علناً آتش بس پشنهادی شورای مصالحه را انکارورد کرده اند برخلاف دستور قرآن و سنت رسول الله که قرآن می فرماید که: «چون آنها {مشرکان کافران} پیشنهاد صلح کردند پس شما ای مومنان پیش قدم شوید به صلح: {قران کریم}

طالبان با رد کردن آتش بس و پیش مقدم نشدن در صلح با کردم مسلمان و دولت جمهوری اسلامی افغانستان در واقعیت، فرمان قرآن و سنت رسول الله را در مورد مردم مسلمان نمازخوان روزه گیر حج رونده ای پاک شدن گناه هان و توبه گو و کلمه گویان لا اله الا الله محمدرسول الله نقض در نقض در جنایت هایی قتل نفس ناحق مردم بیگناه غیرنظامی کرده اند و آتش بس را رد و بسوی صلح پیش قدم نمی شوند و بر خلاف کلام الله مجید بسوی خون ریزی و جنگ های بی پایان و خانمانسوز همراه ظالمان می شوند.

این مزدوران مافیایی جاسوسان آدمکشان و هر روز فرزندان مردم مسلمان سنی و شیعه و شیعه هزاره افغانستان را در جاده ها و مکاتب و دانشگاه ها تیرباران می کنند و در موترهای خبرنگاران بمب های چسپکی مقناطیسی می چسپانند و از راه دور وقتی قربانیان بی خبر از جان شان را وقتی که در موترهای شان می نشینند با فشار دگمه ریموت کنترول به گوشت دم توپ پاکستان {طالبان} تبدیل می شوند و شیخ تا حدیث عبدالرب رسول سیاف پول های هنگفت چند ده میلیون دلاری امریکایی از ارگ که از کود 91 رشوت دهی و معامله گری را سازمان دهی مالی می کنند به جیب می زند و روایات «حدیثی» قالَ فلان بن فلان لول نقل مجلس فتوا مشروعیت به لوی جرگه صلح و شورای رهبری مصالحه می دهد و فتوای کفر بر طالبانی دیو بند ساخت انگلستان حزب اسلامی پاکستان آدمکشان خارج شده از قرآن و سنت در قضیه جنگ و صلح افغانستان که در صلح پیش قدم نمی شوند و آتش بس را رد می کنند و قتل نفوس ناحق می کنند، براساس کتابَتُ اللهِ و سنتیِ {حدیث ثقَلّین، که سنی و شیعه نقل می کنند. شیعه های دوازده امامی حدیث ثقَلّین را کتابَتُ اللهِ و بَیِتیِ می آورند} صادر نمی کند و صلح را با دشمنان خدا و رسول الله و دشمنان صحابه کرام که کتابت الله و سنتیِ را به رسمیت مشروعیت نمی شناسند به روایت مشروعیت سیاسی به نفع سفارت امریکا عموزاده سفارت انگلستان که در یک مرتبه نهایی در عقب ماشین جنگی لشکر بیرون مرزی پاکستان {طالبان} روان به سیاست توطئه هستند، می دهد و ریش تا بند ناف سنت رسول شانه به طهارت نماز می زند و دندانها را مسواک و از دهنش بوی منافقت به مشام می رسد وقتی که پول می گیرد و منافقت می کند با خدا و رسول و صحابه کرام و فتواهایی آنچمانی به نفع سفارت امریکا می دهد و در بسیاری فتنه ها از طریق خواهرزاده اش قوماندان طارق که در مزار دستگاه و سامانه فتنه سیاسی و نظامی در ترور مخالفان دارد نقش مخرب را بازی می کند و به عنوان یک وهابی نقش مخربی در جنگ اندازی سنی های سَلَفی علیه هزاره ها شیعه و سایر شیعه های افغانستان در حال حاضر بازی می کند.

البته، نقش مخرب سفارت خانه های امریکا و انگلیس بدرجه اول و نقش مخرب سایر سفارتخانه ها از جمله پاکستان، ایران، ترکیه، عربستان، قطر، امارات متحده عربی و روسیه و هند و چین داستان در یک سلسله مراتب بدرجه دوم و سوم و چهارم و پنجم و... در توطئه جنگ استخباراتی در داخل و خارج از کشورمان چیزی نو و جدید نیست. از زمان اشغال افغانستان بوسیله امریکا و انگلیس در 7 اکتوبر 2001، خلیلزاد سفیر وقت امریکا و نماینده ویژه جرج دبلیوبوش {دبلیوبوش جنایتکار دروغگو روی سیاه تاریخ با پدرش جورج بوش هر دو در خدمت شورای روابط خارجی را کفلرها که حکومت امریکا و شورای امنیت ملل متحد را به نوک پنجه قدرت سیاسی پول می چرخاند و توطئه می کنند قرار دارند و داشتند} در همه امر داخلی سیاست خارجی و داخلی کشورمان مداخله می کرد و صحنه های سیاسی را برطبق پلان پلان گران توطئه در تاریخ در افغانستان بعد از سقوط طالبان می چرخاند و سمت و جهت و مسیر می داد که به نقاضت های قومی و اختلافات با جمهوری اسلامی ایران دامن می زد و در پراگنده کردن سیاسیون ارشد مجاهدین از همدیگر و به جان هم اندازی آنها از راه تطمع و مقام و تهدید به فناشدن و دامن زدن به پشتون و فارسی و تشکیل مثلث قوم گرا پشتون والی خلیلزاد-کرزی-جلالی سیاست معامله گری دلالی سیاسی را رسم قانون سیاسی ساخت و احزاب سیاسی مجاهد و غیر مجاهد ملی گرا را در داخل به جان هم انداخت و اقوام تاجیک و هزاره و از بیک و ترکمن و ایماق را در درون مخالفت های ناسونالیسم سمتی قوم گرایانه گیر انداخت و به هفت پارچه منقسم ساخت.

این خلیلزاد چشمان زاغی دلال سیاسی که هم اکنون در پی پیاده کردن مانفیست ترامپ، جنرال قمر باجوا رییس ستاد ارتش پاکستان در روکش طالبان است که سرآغاز فصل آن با رهایی 7000 طالب آدم کش شروع می شود و سپس پایان جمهوریت را می آورد که خواهی ناخواهی با انحلال ارتش و پولیس و ریاست عمومی امنیت دولتی بطور ناگشودنی در پلان توطئه پیچیده شده و فاتحه قانون اساسی را می خواند.

در وجود حکومت موقت به ریاست عبدالله عبدالله سیزیف داستان پشت کردن سنگ انتخابات برده که به میدان بافت انداخه و می اندازد این عبدالله شیک پوش خندان به خنده خنده شما را در دام قمار سیاسی سازشنامه دوحه گیر خواهد انداخت که با فرود آمدن شلاق سیاسی شریعت طالبان مدارس فقاهتی دیوبندی بر سر مسلمانان سنی و شیعه مخالف رسم فقاهنی روایتی خرافات غیر عاقلانه و غیراخلاق بشری و ضد حقوق بشری وزن ستیز و کودک ستیز بیگانه شده از مجموعه معارف دینی که شامل اعتقادات و ارزش ها و اخلاق وفقه دین لِیَتَفَقهَ فِی الدین و اصول فقه و اصول دین و بنابراین، شامل فلسفه، علم کلام، جامعه شناسی تاریخی و روان شناسی و تمدن شناسی و انسان شناسی و آزادی و کرامت بشری نیز می شود، همراه است.

بازی بسیار پیچیده چندجانبه ای در زمین سوخته افغانستان در حال پیچ شدن است که در مرکز این بازی ها سفارت امریکا در چینل اندازی با برادر بزرگ عموزاده کلان انگلستان کار می زنند و فشارها را بر ارگ و سپیدار افزایش می دهند که هفت هزار جانی را از زندان آزاد سازند باز سر آتش بس گپ خواهیم زد که در این هیاهوی آشفته بازار سیاسی طالبان نامه عنوانی ارگ و شورای مصالحه از موضع قدرت سیاسی و زورگویی نوشته اند که اگر زندانان طالب از بند رها نشوند و یا آسیبی به آنها وارد شود طالبان تمام شیعه های افغانستان و هزاره های شیعه را به قتل خواهد رساند که رسانه ای شدن این مکتوب در صفحه مربوط به امرالله صالح معاون اول رییس جمهور غنی، موج انتقادها و نقادی هایی را علیه امرالله صالح در رسانه های درون مرزی و بیرون مرزی آورده است که خشم شهروندان شریف هزاره ها شیعه و شیعه های غیر هزاره افغانستانی را می نماید که صالح را متهم به «شیعه هراسی» می کنند که چرا مکتوب طالبان را رسانه ای تبلیغاتی طالبانی کرده که هدفش شیعه هراسی است! باید آقای صالح مکتوب را با رهبران و متنفذین هزاره شیعه مطرح و راه های عملی حفاظت از جان و مال و عزت و ماندگاری مردم شیعه تحت تهدید را در همکاری با مردم شیعه و هزاره شیعه های افغانستان که جمعیت های 25 درصدی جامعه را تشکیل می دهند و در یک ساحه وسیع از هزارها سال پیش سکونت دارند با تشکیل نیروهای مردمی و فرقه های نظامی دولتی در مناطق هزاره نشین و شیعه نشین کشور پیدا می مردند و گام های عملی برداشته می شد.

امرالله صالح در آیینه نقد منتقدان در رسانه ای شدن مکتوب طالبان از طریق اخبار شش و نیم صبح مربوط به معاون اول که در آن علناً از موضع قدرت سیاسی تهدید شده که اگر زندانانیان طالب از قید آزاد نشوند و اگر به آنها صدمه وارد شود و یا فکر اعدام آنها در کله ها باشد پس هر آیینه که طالبان تمام هزاره های شیعه و شیعه های غیرهزاره را به قتل خواهد رساند، واکنش سیاسی هزاره های شیعه و شعیه های غیر هزاره شهروندان ما در وطن در تب حرات هایی متفاوت برضد صالح اورده است که حاجی سید محقق رهبرحزب وحدت مردم افغانستان و استاد عبدالکریم خلیلی رهبر حزب وحدت افغانستان در تب حرارت 37 و 38 درجه تیر های نقد برطرف معاون اول پرتاب به ستیزه و مدارا رسم روکش سیاسی کردند و بر صالح اتهام «شیعه هراسی» وارد کردند و قلم بدستان روشنفکران راه پاسداری از هویت تاریخی و اجتماعی و فرهنگی و سیاسی و مذهبی مردم هزاره شیعه و شیعه های افغانستانی با نقادی های تندتر در جوش احساسات پاک که ریشه در ناسونالیسم هویت فرهنگی دارد آقای امرالله صالح را نه تنها به شیعه هراسی متهم کرده اند بلکه از وی به عنوان مبلغ «شیعه هراسی» طالبانی-داعشی-التحریر و الاهرام الجیش الجنگو الطیئبه سَلَفی های در داخل نظام یاد کرده اند و وی را چوب کاری های سیاسی چندجانبه کرده اند که جای «شیعه هراسی» یعنی تبلیغ به نفع طالبان از داخل افغانستان باید مکتوب طالبان را با متنفذین و رهبران ارشد مردم شیعه در میان می گذاشت و فرقه ها و غندها و نیروهای مسلح مردمی را در پاسداری از شیعه ها و هزاره های دَم تیغ طالبان و انواع لشکرهای تکفیری در مناطق هزاره و شیعه نشین به وجود می آورد.

البته، جنگ روانی چندجانبه نه تنها برضد شیعه ها و هزاره های شیعه افغانستانی براه افتاده که شیعه هراسی دهه ی 90 قرن بیستم سالهای 1997 و 1998 و 1999 و 2000 و تا نوامبر 2001، را از نو در دل نسل جدید تحصیل کرده و با سواد و صاحب عقل سیاسی و آگاه به جوهر بازی ها پیچ و تاب تند پیدا کرده است بلکه این جنگ روانی که با حملات تروریستی و قتل دانشجویان و خبرنگاران و شخصیت های ضد پاکستان و امریکا و طالبان همراه است تمام بدنه جامعه روشنفکری نسل جدید تحصیل کرده تاجیک سنی و از بیک و ترکمن و ایماق سنی مذهی و سکولار و همچنان رهبران احزاب سیاسی اپوزیسیون مخالف طالبان و پاکستان را نشانه گرفته است و درصدد جمع کردن گلم جمهوریت و هموار کردن گلم شریعت فقاهتی مدارس دیوبتدی امارت اسلامی طالبان است که با الغای قانون اساسی و انحلال ارتش و پولیس و امنیت ملی همراه است و برهنه شدن شلاق شریعت فقاهتی طالبانی که خواهی نخواهی با شیعه ستیزی وزن ستیزی و کودک ستیزی پیپیده شده و همزمان برفرق سنی و شیعه مذهب مخالف طالبان فرود خواهد آمد.

جنایات را که طالبان پس از شکست شان در ماه مه سال 1997، در اگوست سال 1998، در حمله دوباره به بلخ و سمنگان و بامیان و بغلان و هزاره جات و دایکندی و غزنی و جاغوری و بهسود در حق مردم هزاره شیعه مذهب و بطور کلی شیعه های افغانستان مرتکب شدند که درد آورتر اژدیک داستان کابوس های قتل عام ها و گرسنگی کشیدن های مردم شیعه کلمه گو لا اله الا الله محمد رسول الله است، با همان ددمنیشی در حق مردم شمالی تاجیک سنی مذهب حنفی در سال های 1998 و 1999 و 2000 با درنده خویی حیوانی بربری 120000 از باشندگان وادی شمالی و کوهستان را از خانه و کاشانه آبایی فراری و کوچ بسوی پنجشیر در زمستان سرد دادند و همه تاکستان ها و کاریزهای آب را نابود کردند و خانه های مردم تاجیک سنی مذهب حنفی را آتش زدند و صدها مرد و زن و کودک را بی رحمانه از دم تیغ کشیدند که این همه جنایات در آیینه تاریخ سیاسی سی سال اخیر شفاف است.

قسمی که طالبان در سال های 1997 و 1998 و 1999 و 2000، پس از درگیرشدن با جنرال مالک و شیعه های هزاره که در دام چندجانبه در مزار و سمنگان و بغلان و شمالی و بامیان و هزارت جات و غزنی و جاغوری گیر افتادند در ماه می سال 1997، که سه هزارتن از طالبان بدست شیعه های مزار و ازبیکها و تاجیکها کشته شده بودند، در حمله بعدی و معامله گری با جنرال عبدالمجید ازبیک والی فاریاب در آگوست 1998 به فاریاب، جوزجان، بلخ و سمنگان دست یافتند با همان ددمنیشی به جان ازبیکهای سنی حنیفی مذهب افتادند و قتل های دسته جمعی را مرتکب شدند که این واقعیت تاریخی در آیینه تاریخ سیاسی سی سال اخیر شفاف می نماید که در واقعیت، لشکر بیرون مرزی پاکستان {طالبان داعشیان} ماموریت تاریخی دارند که سنی و شیعه مخالف را سر به نیست کنند و بدنه ی اصلی جامعه روشنفکری چپ و راست و حتی احزاب اسلامی سنی مذهب مانند جمعیت اسلامی را هدف قرار بدهند. طالبان با سنی و شیعه مخالف یکسان رفتار به کشتار می کنند.

در هر صورت، با ذکر پاره واقعیت های تاریخی از ظلم و ستم طالبان که سنی و شیعه نمی شناسند و مخالفین سیاسی را از هر فرقه که باشند می کشند بر طبق دکترین پلان اجندای سیا وآی اس آی وام آی 6 داستان فتنه پلان طالبان گمنام مدارس رساله ها و جزوه های راه و رسم استنجا و حلال و حرام چند واجب و فرض و مستحب و مکروه، دست بریدن دست سارق و سارقه و سنگسار زنای و زانیه زنای محصنه و قصص از بهشت و دوزخ که بهشتیان در چه حال و هوایی هستند و خداوند ساقی مجلس شراب زنی هایی ساغر می تهور مومنان و جهادگران که هر یک 72 حور زیبا روی همیشه جوان چست چالاک عیش عشرت بهشت نعمات در بغل دارند و خداوند ساقی مجلس قسمی که ملا مجیب الرحمن انصاری با چه حال و احوال شورانگیزی از ساقی بودن خدا در بهشت در سایت تبلیغاتی و در مسجد گازرگاه در هرات و دارالعلوم ساخت عربستان سعودی فتنه داستان و هابیت شاه و شیخ برای شنوندگان بی خبر از قرآن و تاریخ اسلام و بی خبر از جعل حدیث و بی خبر از دو آفت زدگی حدیث یکی جعل حدیث و دیگر روایات الفاظ و کلمات و جملات راویان نه الفاظ و کلمات و جملات پیامبر گرامی اسوه و شارع قرآن: لِیَتُبَیّنَ لِلناسِ نُزَلَ عَلَیهم پیامبر بیان کننده و شارع قرآن نازل شده بر او برای مسلمین است و سنت است و سرمه چشم مسلمانان است روایات نقل به معنی از سخنان پیامبر {ص} است که قابل نقد است زیرا که فهم و برداشت روایان از سخنان پیامبر{ص}.

چندقطبی شدن جنگ و صلح گزارشان مشعر است که مرتضوی سخنگوی ارک گفته است که: «مارشال دوستم و خلیلی از عبدالله جدا شده اند.» البته، جاده صاف کردن عبدالله بسوی پایان الوداع الوداع ای جمهوریت که مساوی به سرآغاز فروپاشی تمامی بدنه ارتش و قانون اساسی و لغو فرمان های حکومت اشرف غنی مه با وا پس گیری رتبه ای مارشالی دوستم پیچیده است زنگ خطر را در گوش مارشال دوستم مرد میدان دیده جنگ های گلم جمع داستان دشمنان از منطقه به صدا در آورده که حس نموده است که در واقع دولت و شورای مصالحه در پی طبیق ما نفیست سیاسی ترامپ، جنرال قمر با حوا هستند در افغانستان هستند.

هر روز که می گذرد اوضاع سیاسی و اجتماعی و امنیتی افغانستان بیشتر و بیشتر خراب و مخوف ترو ترسناکتر می شود که با کشتار خبرنگاران و مخالفان سیاسی همراه است و به بسوی و سمت و مسیر پلان یعنی صدر نشینی حاکمیت طالبان به قوماندانی پاکستان شده کشیده می شود که خواهی نخواهی ایتلاف های جدید را در داخل جزایر قدرت سیاسی و نظامی در حمایت از کشورهای مخالف صدرنشینی طالبان از جمله ایران و ترکیه و هند و تاجیکستان و ازبیکستان می آورد و قضیه جنگ صلح افغانستان چندقطبی در تخاصمات چندجانبه داخلی و منطقه ای و بین اللملی پیچیده خواهد شد.

ماندگاری اقوام تاجیک، هزاره، ازبیک، ترکمن و ایماق و سایر اقوام غیرپشتون به شمول پشتون های چپ و راست ضدطالبان و پاکستان وطن دوست، به یک کلمه بسته است و آن اینکه متحد شوید.

ماندگاری تاجیک ها بدون ماندگاری هزاره ها و ماندگاری هزاره ها بدون ماندگاری از بیک ها و ترکمن ها همچنان ماندگاری و بقای سیاسی و اجتماعی پشتون هایی ضد طالبان به ماندگاری و بقای اقوام تاجیک و هزاره و از بیک و نرکم و ایماق بطوری ناگشودنی در یک چرخه ی سیاسی در فصل جدید بازی های سرنوشت ساز سیاسی پیجیده شده است. پس، متحد شوید، یکدست و یک صدا و همدل شوید و بدانید که ما همه در یک کشتی شکسته در امواج طوفانی بحر متلاطم توطئه های پلان شده استخوان شکن خاکسترشین نشسته ایم. سرنوشت سیاسی ما با هم پیچیده است. پس در تخریب هم که در یک کشتی نشسته ایم نکوشیم در نجات این کشتی شکسته بسوی ساخل آزادی بکوشیم. مردم متحدسلاح تسخیر ناپذیر و شکست ناپذیر است.

محمد صدیقی


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
سفارت امریکا
تحولات سیاسی
نظرات بینندگان:

>>>   ( اطلاعیه ادارات استخباراتی وامنیتی )
هموطنان محتـــــرم :
براساس میثاق شهروندی این از مکلفیت های شماست که با ادارات امنیتی همکاری نموده و.مشاوره دهید تا بیشتر وبهتر بتواتنیم دست آوردی داشته باشیم ، ماقبلا هرتکتیک را که بلد بودیم بکار بستیم اما مردم هشیار شده اندحالا فریب نمی خورند بنا از شما تقاضاداریم تا ترفند های جدید وموثر وقابل قبول دراختیار ماقراردهید ودرعوض مکافات نقدی اخذ نمائید:
- قبلا وقتی چندین حادثه خونین انتحاری واقع میشد وما از کشف جنایتکار که مسبب آن حوادث بوده عاجز بودیم برای آرام سازی مردم یک زندانی را از پلچرخی آورده واو به فرمان ما در مقابل کمره اعتراف میکرد که این کارمن بوده !! ،اقلاتعدادی از مردم باور میکردندوفکر می نمودند که مابراستی شمشیر زده ایم،
- وقبلا وقتی کسی ترورمیشد مابرای اینکه جلو تظاهرات بیشتر اوج گرفتن احساسات مردم را بگیریم اعلان میکردیم که قاتلین قلا ن فرد را شناسائی ودستگیر نمودیم ، !! بازهم یک عده مردم باور میکردند
- قبلا مابرای تمام ادارات خصوصی ودولتی کراچی های دستی دکانداران دست فروشان مکتوب می فرستادیم که شما درخطر هستید آنوقت آنها باور میکردند اما حالا میگویند : اینهم دروغ دیگری ار چوپان دروغگو!
- قبلا درهرنقطه جهان اگر حادثه می شد ما اغللان میکردیم که ما از پنج سال قبل اطلاع داشتیم،!!! اما حالا قصه این دروغ ما عهم مفت شده کسی قبول نمیکند،
- مشکل از همه کلان تر ازین قرار است که وقتی الیاس داعی را ترور کردند سروصدا زیاد بلند شد ما هم اعلان کردیم یک قوماندان بلند رتبه طالبان را دستگیر کرده ایم که به قتل داعی اعتراف نموده !! اما مردم باور نکردند ،
باردیگر از زبان دواخان مینه پال اعللان کردیم که یک شبکه ترورستی را درهلمند شناسئی کردیم که مسئولیت قتل داعی را بدوش دارند ، از بخت کم ما بازهم مردم باور نکردند ، باردیگر یک فرد را آوردیم مقابل کمره برایش گفتیم بگو ترور داعی کارمن بوده او هم مانند طوی حرف مارا تکرار کرد اما بازهم این مردم باور نکردند،
-مشکل بزرگتر اینکه عبدالروف درد سر بزرگی برای ما شده چون اگر بگوئیم که اختطاف چی را دستگیر کرده ایم حتمن مردم می پرسند پس کجاست روف؟ حالا درمانده ایم که چی کنیم تا مردم فریب بخورند ،ودروغ مارا باور کنند،هیچ تکتیک دیگری درذهن ما خطور نمیکند ، جنگ نیست که از تکتیک عقب نشینی استفاده کنیم ، مردم فقط عبدالروف را می خواهند همه راه های فریب بروی ما بسته است،
اینهم امکان ندارد یک طفل دیگر رافریب داده بفرستیم تا بگوید : من عبدالروف هستم !
بنا از هم شهریان تقاضا داریم تا ترفند های جدید قابل باور اگربلد هستند دربدل پول های بیشمار وبی حساب وبدون باز پرس که دراختیار داریم صد برابر آن را دراختیار شما قرار میدهیم
چون نان ما هم از همین فریب کاری ها ودروغ ها در روغن است!

>>>   بیاد داشته باشید اینها افغانها هستند، هیچ نیروی در دنیا نمیتواند آنها را بخرد، ولی میتواند برای مدتی آنها را کرایه کند، و این اوغان ها هستند که خود مستقلانه تصمیم میگیرند در کرایه و خدمت کی قرار بگیرند و خود تشخیص میدهند کی بیشتر پرداخت میکند۰ حال برای مدتی همه اینها از ریشدار تا نکتاهی دار در کرایه و خدمت امریکا و سی آی آ قرار دارند۰
تا زنده یک اوغان است، زنده دا اوغانستان است۰

>>>   طالب ها نه فهم اسلامی دارند و نه فهم انسانی و نه هم فهم دولت داری.
فقط حماقت کرزی و غنی باعث شد که این نوکران پاکستان دوباره نفس بکشند.
هم کرزی و هم غنی هردو قربانی خوشباوری خود میشوند چنانکه نجیب شد.
ما ایستاده ایم و به طالب و طالب دوستان درس تاریخ را تکرار خواهیم کرد.

>>>   آمریکا فقط به فکر چاپیدن منابع طبیعی ومنافع ملی افغانستان است.

>>>   بنظر من نه تنها دیگر یکنفر طالب را هم از زندان رها نکنند مگر هر وقتیکه طالب یکی از اعضای امنیتی و دفاعی ما را به شهادت می رساند فورا یکی از طالبان در بند را در صحن زندان اعدام کنند که بفهمند که جنایت تاوان دارد. من مطمئن هستم که تا پایان رسیدن دوره ترامپ دولت افغانستان زندانی دیگری را رها نخواهد کرد.

>>>   بیاد داشته باشید اینها افغانها هستند، هیچ نیروی در دنیا نمیتواند آنها را بخرد، ولی میتواند برای مدتی آنها را کرایه کند، و این اوغان ها هستند که خود مستقلانه تصمیم میگیرند در کرایه و خدمت کی قرار بگیرند و خود تشخیص میدهند کی بیشتر پرداخت میکند۰ حال برای مدتی همه اینها از ریشدار تا نکتاهی دار در کرایه و خدمت امریکا و سی آی آ قرار دارند۰
تا زنده یک اوغان است، زنده دا اوغانستان است۰

>>>   خلیلزاد کی است؟
تعریف خلیلزی در یک جمله:
خلیلزی کمزاد، ....درجه یک امریکا است۰ آیا تا حال هیچ کسی را در تاریخ دیده اید که حاضر شده باشد منحیث سفیر و نماینده یک کشور دومی در کشور پدری خود وظیفه اجرا کند، و بانی نگهداشت منافع آن کشور دومی در مقابل منافع کشور آبائی خود شود؟
چنین ....خلیلزاد است۰
گاهی از خود سوال کرده اید که این .....از منافع ملی کدام کشور دفاع میکند؟

>>>   پروژه امریکایی و پاکستانی در طول ضیافه از چهل سال جنگ، کشتار، تخریب و قتل عام کودکان، ییرها و مرد و زن را در افغانستان ادامه داده است و افغانستان را به دوزخ زمین تبدیل کرده است. رهبران این پروژه قصد دارند مردم بیگناه افغانستان را نابود و محو کنند لیکن مردم مقاومت میکنند و خدا مردم را کمک میکند طالبان به زور امریکا و پاکستان در برابر مردم و رحمت خدا از خس ضعیف تر اند و در برابر مردم شکست میخورند قوی باشید

>>>   امریکا غلام های نکتاهی دار دزد قومپرست و مفسد را با غلام های ریشدار جاهل و عقبگرا تبدیل میکند تا همان اهدافش را که گروه اولی پیش برده نتوانست گروه دومی بپیش ببرد۰ استراتیژی امریکا مثل سابق پا برجاست فقط تاکتیک او تغییر میخورد۰

>>>   سفارت امریکا مرکز رهبری طالبان، داعش، گروههای افراطی، تمام ترورها، انفجار و جنگ در افغانستان و شاید منطقه است.


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است