ابراز نظرها درباره سلیمان لایق تآسف آور است
 
تاریخ انتشار:   ۰۷:۰۳    ۱۳۹۹/۵/۱۲ کد خبر: 164382 منبع: پرینت

در این یک دو روز بعد از مرگ سلیمان لایق تعداد دوستانی که تا دیروز بخشی از همین رهبران حزب را به نام خاین، جنایتکار، تعصب و تفرقه افگن... متهم می ساختند، ولی بعد از مرگ شان همین تعداد دوستان شروع به مرثیه خوانی آغاز کرده اند و از خدمات شان همچون فرزند نامدار وطن، شاعر و نویسنده چیره دست، مرد بی همتا، معلم و آموزگار، استاد سخن، دولتمرد معروف، شخصیت علمی و فرهنگی کشور که گویا از جایگاه خیلی بلند برخوردار است یاد آوری نموده اند و تو گویی که این دوستان در مورد کسی حرف میزنند که گویا در طبقه هفتم آسمان قرار داشته که بقیه اصلا آگاهی ندارند و یا اینکه دیگران در قاره دیگری قرار داشتند و دارند و حتی تاجایی که زبان و فرهنگ پارسی باید مدیون این ستاره درخشان بوده باشد. اگر اینچنین است پس نباید ما مدیون فردوسی و مولانا، سعدی، رودکی.... بوده باشیم.

من هم میخواهم یکی از شهکاری های این فرزند گویا نامدار و شخصیت علمی و فرهنگی که برای بعضی از دوستان و هموطنانم محترم است که یقینآ از نزد این دوستان ممکن است از قید قلم مانده باشد یاد آوری کنم، کاش این دوستان این بخش گویا خدمت تاریخی شان را به مرثیه شان هم علاوه کنند.
بطور مثال دوستان نباید فراموش کنند که سلیمان لایق اولین شخصیت انقلابی و یکی از رهبران و نویسنده مطرح این کشور بود که برای اولین بار در روزنامه حقیقت انقلاب ثور احصاییه نفوس افغانستان/خراسان را به تفکیک اقوام بدون مشوره بیروی سیاسی و کمیته مرکزی در زمان ببرک کارمل به نشر رسانید؛ که باشندگان قوم افغان (پشتون) را بالاتر از 65 درصد ذکر کرده بود و تا پای مرگ هم به این دیدگاه خویش معتقد بود.

مطمین هستم که بسیاری هموطنان و نیز رفیق های دیروزی هم از این موضوع آگاهی کامل دارند و این همان احصاییه بدون سرشماری است که سبب شد امروز اسماعیل یون و اشرف غنی احمدزی و حتی بسیاری از کشورهای همسایه به آن استناد میکنند.

ناگفته نباید گذاشت اکثرا به این باور اند و ازحقیقت هم به دور نیست که کتاب "سقوی دوم" به همکاری و راهنمایی این دولتمرد معروف نوشته شده است، در اینصورت اگر سخن درباره شهکاری و شخصیت نامدار گویا بی غرض و بی عیبی چون سلیمان لایق می رود، باید از این به اصطلاح استاد سخن ولی مرموز قدردانی نمود و در زمینه مدیونش بوده باشیم!

عطا صفوی


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
سلیمان لایق
نظرها
نظرات بینندگان:

>>>   Omar Mehraban
نتیجه ذهنیت برتری خواهی قومی و تبعیض نژادی :
چرا نقد و نفرت از شاعر ؟
من چنین می اندیشم : مردم افغانستان نظر به پیشینه ی فرهنگی و هویتی خویش شعر و شاعران را دوست دارند ، اینکه چرا جمع کثیری از مردم ما سلیمان لایق را دوست ندارند و جدی نقدش می کنند ریشه در جورها و جفاها و دل پرخون مردمی دارد که خاطره های زشتی از استبداد و تبعیض نژادی و برتری خواهی قومی دارند.
بقول داکتر صاحبنظر مرادی
«کاش افرینش گران هنر وادبیات به سیاست روی نمی اوردند تا جهان را از دریچه منافع گروهی خود نمی نگرستند،و در واقع فرزند صادق همه انسان ها می بودند.»

>>>   Omar Mehraban
نتیجه ذهنیت برتری خواهی قومی و تبعیض نژادی :
چرا نقد و نفرت از شاعر ؟
من چنین می اندیشم : مردم افغانستان نظر به پیشینه ی فرهنگی و هویتی خویش شعر و شاعران را دوست دارند ، اینکه چرا جمع کثیری از مردم ما سلیمان لایق را دوست ندارند و جدی نقدش می کنند ریشه در جورها و جفاها و دل پرخون مردمی دارد که خاطره های زشتی از استبداد و تبعیض نژادی و برتری خواهی قومی دارند.
بقول داکتر صاحبنظر مرادی
«کاش افرینش گران هنر وادبیات به سیاست روی نمی اوردند تا جهان را از دریچه منافع گروهی خود نمی نگرستند،و در واقع فرزند صادق همه انسان ها می بودند.»

>>>   مویه و شیون یک مشت تاجیکان برای نویسنده دویمه سقوی !
در کابل قدیم مرده که می شد زنان برای چند روز صدا می انداختند و گریه می کردند، باز اگر کدام مرده، کسی و کویی برای گریه کردن نداشت، زنان دیگر را برای گریه کردن کرایه می کردند تا حرمت مرده نگه شود. حال تاجیکان برای گریه و هیاهوی مرده های دیگران در فیسبوک کرایه گرفته می شوند و بیشتر ازهمتباران خود مرده صدا انداحته گریه و مویه می کنند آنهم برای یک نژاد پرست ضد انسانیت !

>>>   علم، دانش، فهم وهمه و همه كه در راه مثبت ، در راه رفاه مردم و جامعه، در راه انسانيت از ان استفاده نشود، مانند كتابهايي اند كه بالاي وسيله نقليه براي انتقال از مكاني به مكاني بار ميشوند. اين آقا از اول مرموز بوده مانند ماش اينطرف و آنطرف لول ميخورد. آدم بي كبر بود و به نرخ روز نان ميخورد. دروازه اش براي خدمت به هر طرف باز بود. در اين جامعه وقتي از محمد گل مهمند قهرمان ميسازند و برايش مجسمه ميسازند، چرا براي لايق كه هرگز تخلصش با شخصيتش همخواني نداشت، مرثيه خواني نكنند. شاعر خو بود.

>>>   خدا بیامرزد آدمی دانشمندبود.

>>>   سلیمان لایق مولوی زاده کمونیست شده بود.
پدرش خلیفه حضرت مجددی در سمت شمال بود مگر با به قدرت رسیدن کمونیست ها که لایق یکی از رهبران کلیدی آن بود ، حضرات مجددی قتل عام شدند.
بعد پیروزی مجاهدین به پاس خدمات به قبایل پاکستانی و ISI در پشاور و بعد اسلام آباد اقامت داشت.
فعلا" در مسیر جهنم به سفر اخروی مشغول است.
ز شعر و شاعری اش کدام سودی حاصل نشد مگر دود تعصب و کفرش چشم ها را کور کرد.

>>>   روس ها وقتی که به افغانستان حمله کردند.مقصد شان توقف در افغانستان نبود،بلکه مقصد شان رسیدن به آبهای گرم اوقیانوس هند بود.
بنأ موضوع جدایی پشتون ها و بلوچ را از پاکستان و یکجا شدن آن را به افغانستان.هم در داخل افغانستان،از طریق وزارت اقوام و قبایل که در آن زمان وزیر آن خود سلیمان لابق بود،دامن میزدند و هم در داخل پاکستان توسط عوامی نشنل پارتی خان عبدالغفار خان که آنها نیز طرفدار جدایی از پاکستان و تشکیل یک پشتونستان بزرگ بودند،دامن میزدند.
بنأ در شصت و پنج فیصد بودن پشتون ها در افغانستان،سلیمان لایق سی میلیون پشتون های آنطرف سرحد را نیز محاسبه کرده بود.
اگر طالبان بر سر قدرت بیایند،معلومدار سرحد مرحد بین افغانستان و پاکستان از بین میرود.
این چیزی است که هم طالبان میخواهند و هم پاکستان.
حتی همین حالا بیرق طالبان در ایران نیز به احتراز در آمده است.
این امارت طالبان محدود به افغانستان نمیشود و مثل دوران خلفای اموی و عباسی،هم بطرف شمال و هم بطرف جنوب و هم بطرف شرق و هم بطرف غرب ادامه خواهد شد.
این پروسه یک سال و دوسال و یک دهه ث دو دهه نیست،بلکه دهه ها و صده ها ادامه خواهد داشت.

>>>   خداوند جنت فردوس را نصیبش نماید
دانشمند ، عالم اکادمیسن بود
شاعر زبان پشتو و دری بود نطاق و سخنور دل ها بود سیاست مدار قوی و بااستعداد بود
شصتو پنج فیصد نفوس پشتون اصلا به اساس و منابع امریکا کفته شده است
کتاب سقاوی را نه به شاره وی تحریر نشده است محرر متن فوق هدف مند تحریر داشته است
احمدی

>>>   سلیمان لایق افکار نژادپرستانه و برتری خواه داشت.
یکی از عوامل دوری داکتر نجیب از غیر پشتون ها وی بود.

>>>   جنت فردوس نی بلکه اخیرین طبقه دوزغ را نصیب اش کند یک انسان کمونست دوآتشه بی ایمان تبیعض پرست وقومپرست از خدا دور ،هرکس ار او دفاع کند وستایش او را نماید بداند. که در حقیقت او از انسانیت بو نبرده به یک جنایتکار طلب امرزش خواستن گناه بزرگ است .
عبدالله ریحان

>>>   کسانی این خاین وطنفروش جاسوس بیگانگان را خواستن جنت الفردوس بایش است که همفکر و هم عقیده کمونستی و شیو نستی ان است و اصلا به دین اسلام پابند چه که عقیده هم ندارد جنت الفردوس جای پاکان راه خدا است نه مرتدان وجاسوسان خود فروخته شده و وطنفروش .

>>>   (اگر شعر به تنهایی معیار سنجش شخصیت افراد میبود، شاه شجاع یکی بهترین شخصیت های کشور میبود.)
مسعود

>>>   صفوي صاحب سليمان لايق دقيق گفته بود معز شما را پوپنك زده از خواب بيدار شو يك كتله بزرگ را توهين نكو سرت بري قورمه ميته....
ب،م از كابل

>>>   کاش مصوف افرینش گران هنر وادبیات به سیاست روی نمی اوردند تا افغانستان را از دریچه منافع گروهی خود نمی نگرستند،و در واقع فرزند صادق همه انسان ها می بودند.

ایمیل:
لطفا فارسی تایپ کنید. نوشتن آدرس ایمیل الزامی نیست
میتوانید نام و محل سکونت خود را همراه نظرتان برای چاپ ارسال نمایید
پربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است