كي ها را بايد كشت؟
 
تاریخ انتشار:   ۱۹:۱۲    ۱۳۹۹/۴/۲۳ کد خبر: 164155 منبع: پرینت

اينكه در افغانستان نژاد هزاره براي پشتون بي مقدار هست و پشتون براي هزاره دشمن ميباشد و ازبك، دشمن پشتون و تاجيك دشمن پشتون هست و نيز سني و شيعه دشمنان همديگر تلقي ميشوند!
و طالب كه خون همه را از اطفال و پير و جوان را، در كشور بر زمين بي مهابا ميريزد.
و در عراق و سوريه هزاران شيعه به دست گروه هاي به نام سني كشته ميشود و خون هزاران نفر سني به نام گروهاي به نام شيعه بر زمين ريخته و ميليونها نفر اواره و مهاجر مي گردند.
و در لبنان و فلسطين و يمن و نيز اسرایيل حتي ده ها سال است كه خون مردم به دست همديگر ريخته مي شود و مناطق ارضي و زندگي شان را ديوار هاي اهنين از هم جدا ميسازد.

نفرت و جدايي طلبي و دشمني و تبعيض قومي مذهبي و نژادي و زباني سبب شده تا خون ريزي يكي از موضوعات عادي در اين مناطق گردد و ميليون ها انسان به دست همديگر كشته شوند و نعمت زندگي كه هديه بزرگ الهي براي بشر است تبديل به جهنم سوزان و مرگ گردد.
و كره زمين كه مهد و گهواره ارامش و سفره رنگين طبيعت براي بشر است بايد ابنچنين خونين و سوخته و ويران گردد!
و فرزندان بشر كه همه از يك نسل و نژاد ادمي هستند و بايد در روي زمين برادرانه زندگي كنند همديگر را دشمن پنداشته خون هميديگر را به دست همديگر بريزند.

اگر اين ظلم و بي رحمي كار خدا هست ايا چنين خدايي سزاوار بندگي هست؟
اگر چنين روشي ديني هست ايا چنين ديني قابل پيروي كردني هست؟
اگر چنين فرماني مذهبي هست چنين مذاهبي دوست داشتني هست؟
اگر چنين حركتي قومي و نژادي و زباني هست چنين قوم و نژادي انساني هست؟
اگر چنين كرداري حكومتي و دولتي هست ايا چنين حكومت ها و دولت هاي عادلانه و انساني و قابل پيروي هستند؟
اگر فرمانده اين طلم و فجایع رهبران مذهبي و رؤساي ديني و مذهبي هستند و به دست و انديشه انها اين منكرات و خون ريزي و ظلم و ستمي انجام ميگيرد چنين رهبراني شايسته پيروي هستند؟ اگر اين ظلم و ستم محصول جهل و بي خردي خود انسان ها هست، مسووليت نابخردي انسان ها بر عهده كي و چه كساني هست؟

در نهايت به اين نتيجه مي رسييم كه نفرت پراكني و پاشيدن تخم جدايي و دشمني بين انسانها به هر نوع و عنواني كه باشد، چه ديني چه قومي و چه مذهبي و چه سياسي و نيز تقسيم بندي انسانها را به هر صنف و تيره و تبار و ایيني، به غير از اينكه همه بنده خداو شاهكار خلقت و سزاوار كرامت و گرامي داشتن هستند هم حكم خداوند متعال اين است و هم مايه عقلاني و عرفاني بشريت مياشد.
و به گفته خداوند (ج) (و لقد كرمنا بني ادم) نسل بني ادم محترم و مستوجب و شايسته احترام ميباشند،
و انچه كه محكوم به نابودي هست نفس جهل است نه جاهل و نافرماني هست نه منكـِِران ، و نيز منكرات است نه أدمها و خود معاصي هست، نه گناهكاران و نه افراد و انسان هاي گنهگار و جاهل و خطا كاران و بي دين ها و بي ايمانها و بلكه فقر است نه فقرا و دزدي هست نه دزدها.
انسانهاي مسوول و دولت ها و دين و مذهب بايد زمينه هاي ادمي كشي و گناهكاري و دزدي را اد بين ببرند نه أدمها را.

مصباح هراتی


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
نژاد
مذهب
نظرات بینندگان:

>>>   مصباح صاحب
غنی پدر فاشیسم قومی غلزوی و طالب سر قافله حماقت و جهل
حال ملت مانده و درگیری با این دو نماد حماقت و جهل و فاشیسم

>>>   غنی یهودی گفته که در طول ۵ سال آینده دولت اینجانب شاید ۴۵ هزار بی گناه دیگر هم کشته شود مگر من این چوکی که به میلیارد ها دالر کمک های کشور های جهان می کند هر گز از دست نمی دهم

>>>   افغان تنها پشتونها هستند.
حیثیت و اصلیت خود را احترام کنید، ما از یک کشور هستیم ولی همه از یک قوم نیستم.
ما همه مردم افغانستان، همشهریان افغانستان، هموطنان، ویا همه افغانستانی هستیم ولی همه افغان یا پشتون نیستیم، چون افغان نام دوم قوم پشتون است.
لطفن به اصلیت ما احترام کنید ولو اگر بر اصلیت خود ارزش قایل نیستید.
غیر پشتونهای ساده دِلی که از روی سادگی و خوبی خود را افغان مینامید، فردا روزش که رسید، باز هم پشتون افغان اصیل میباشد، و با کوچکترین اعتراض که اگر انجام دهید، شما افغان نا اصل میباشید، لهذا فریب بیجا بنام وحدت ملی نخورید۰
پشتونها تمامیت خواه هستند، به وحدت ملی واقعی باور ندارند، و بهترین کاری که میکنند به زور و به ریا همه را یکسان نام میگذارند، و این یکسان سازی جبری، آنهم بنام قوم خودشان را وحدت ملی تلقی میکنند۰
وحدت ملی این شکل بدست نمی آید۰ کار و مبارزه درازی در پیشرو داریم۰

>>>   آقاي مصباح هراتي،
اين همه بدبختي ها فقط نيابتي است كه بالاي اين وطن تحميل شده است. ما فقط يك مشكل داريم و ان اينكه جاسوسان و ونوكران خود فروخته، ناموس فروش، دين فروش و خاكفروش داريم كه اين وطن را بنام هاي مختلف به خاك و خون كشيده اند. طلباي كرام با امريكايى ها صلح ميكنند و جوانان مارا و مردم مارا به خاك و خون ميكشند. رهبران دولتي جوانان را در خط نبرد تنها ميگذارند، از حقوق شان ميزنند، كمك برايشان نميرسانند. هزاران مشكل از طرف اين دزد ها و نوكران به ملت تحميل شده ، به خدا، دين، مذهب و غيره ارتباط ندارد. اين همه استفاده ابزاري از اين نامها است.

>>>   شما فکر نکنید که تنها انسانها مخلوق خداوند هستند. تمام موجودات زنده،بشمول ویروس کرونا مخلوقات خداوند هستند.
طور مثال:
یک نهنگ میگوید که خدایا گرسنه ام،چه کنم؟
خداوند برایش میگوید که در فلان نقطه بحر.یک تعداد زیاد ماهی ها است.برو آنجا و شکم خود را سیر کن.
ماهی ها از دور میبینند که نهنگ به جان شان می آید،رو به خدا کرده میگویند:
خدا یا چه کنیم؟نهنگ ما را میخورد!
خداوند برایشان میفرماید:فرار کنید.جان نگاه کردن فرض است.
درین هنگام نهنگ میرسد و یک تعداد ماهی ها را میبلعد و یک تعداد شان فرار میکنند.
ماهی هایی که خورده میشوند،شهید میشوند.
در ینجا نهنگ شکرانه خدا را بجا می آورد که خداوند روزی رسان است و روزی اش را رسانده است.
ماهی هایی که فرار کردند،شکرانه خدا را بجا میکنند که خداوند رهنما است و راه فرار از چنگ نهنگ را برایشان نشان داده است.
ماهی هایی که شهید شدند،دو چند شکرانه خدا را بجا می آورند که شهید شدند و جنت برین برایشان که در آن انواع و اقسام ماهی های رنگارنگ نر و ماده موجود هستند،نصیب شان میشود.
پس میبینید که خداوند یک زنجیره غذایی از مخلوقات خویش را خلق کرده است که همه آنها شکرانه خدا را بجا میکنند.
انسانها نیز همینطور است.
ما و شما همه میدانیم و ملا ها صد ها مرتبه برای کا گفته است که خیر و شر از جانب خدا است و بنده به خیر و شر خود نمی فهمد.
پس بخاطر فهمیدن خیر،باید شر وجود داشته باشد که ما بفهمیم خیر چیست؟
آیا خدا خودش شر میرساند؟
توبه نعوذ بالله.خداوند خیر ما را میخواهد و به ما خیر میرساند.
اما بخاطر رساندن شر،از انسانها استفاده میکند،تا به مردم شر برسانند،تا مردم قدر خیر را بدانند.
مثل کسانی که توسط ویروس کمپیوتر های ما را حک میکنند،کمپنی ها برای آنها و ظیفه میدهند که از روی همین ویروس ها،سیستم های ضد ویروس را بسازند.
بنأ خداوند(ج) نیز یک تعداد انسانها را وظیفه میدهد تا به مردم شر برسانند.تا مردم مفهوم و قدر خیر را بدانند.

>>>   جھل وبیسوادی منشا ھمھ بدختی مردم افغانستان است! جھل یعنی دشمن خود انسانھا،ماخدا را عبادت میکنیم اما تمام اعمال ما مخالف احکام خدا است!چون فرھنگ وسواد نداریم فکر وتدبیر ھم نداریم وکسی کھ فکر وتدبیر ندارد ھم عاقبت خودش خراب وھم عاقبت دیگران را خراب میکند!

>>>   كي ها را كشته ميتواني؟ تنها ميتواني خود كشي نموده و خود را از اين بار غم رها نموده و نجات يابي .


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است