شما قبل از اینکه مسلمان باشید، پشتون هستید
 
تاریخ انتشار:   ۰۷:۳۹    ۱۳۹۹/۳/۱۴ کد خبر: 163638 منبع: پرینت

آقای فرید احمد مزدک معاون داکتر نجیب در حزب وطن، در خصوص جنون داکتر نجیب راجع به سیاست عبدالرحمان خان ، در برگه خود مینویسد: داکتر نجیب با وداع با لنینیسم به عبدالرحمن خان و نادر خان به مثابه بهترین نمونه های از دولتمداران فکر میکرد. او یکی از نزدیکان خویش را به هند فرستاد تا در آرشیف های آنجا چیزهایی پیرامون کار کرد ها و تجربه های عبدالرحمن خان جمع آوری کند. آن وطندار رفت، دید و برگشت و به داکتر گفت که:" هنگام خوانش هر سند خجالت کشیدم. "چونکه شاهان ما در حق مردم هند جز زشتی چیزی نکرده اند بعد ها داکتر بجای او کسی دیگری را فرستاد و ماموریت تغییر نکرد!
آیا تاریخ،گفته های فرید مزدک را تایید میکند؟

آری!
با تأسف عمیق که داکتر نجیب مانیفست استبدادی و ضد ملی عبدالرحمان را هنگام رهبری حزب و دولت فرا گرفته بود و گام بگام در برنامه های خود، این سیاست را عملی میکرد و بر پایه همین مفکوره بود که طرح حکومت ایتلافی با حزب اسلامی را مطرح کرد و دست به کودتا زد و بر اساس همین باور های پشتونوالی و طمع خام قدرت، به چوبه دار طالبان بلند شد!

داکتر نجیب ماه ها قبل از فرارش و به ادامه تصفیه کاری کادر های ملکی و نظامی شمال افغانستان، در قصر استور وزارت خارجه در یک جلسه بزرگ، اقوام سرافراز ازبیک، هزاره و پیروان اسماعیلیه را به شدت توهین و تحقیر نمود و مردم شمالی را اخطار داد و گفت که هرگاه بطرف منگل و زدران دست دراز نمایم، کلوخ بر دیوار مردم شمالی باقی نخواهد ماند! این سخنان داکتر نجیب در حضور چندین صد نفر ارایه شد و همه تاریخ زنده اند!

داکتر نجیب در یکی از سخنرانی های تاریخی خود در یکی از ویدیو کلیپ ها که بطور مستمر دست به دست می‌گردد، جمیعت برادران پشتون را مورد خطاب قرار داده اظهار میدارد که: شما قبل از اینکه مسلمان باشید، پشتون هستید. اسلام ۱۴۰۰ سال سابقه دارد، اما پشتون ها پنج هزار سال سابقه دارند!
این است سقوط مرگبار یک انترناسیونالیست عوامفریب دیروز و یک قبیله گرایی بیشرم امروز! تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل!
آیا اینگونه سخنان، جامعه را مسموم نمی سازد؟

در پرتو همینگونه نظریات است، که بسیاری به آرشیف های اجدادی شان مراجعه نموده و به تازگی در فصل پیری تخلص های قومی و قبیلوی برای خود برگزیدند؟!
یکی از مشکلات اصلی جامعه ما این است که هنوز تاریخ واقعی رهبران دهه انقلابات بدرستی و بطور کامل تحریر نیافته است و نسل جوان داکتر نجیب را فقط در بیانیه های عوام فریبانه او می شناسند نه در اعمال شد ای که کشتی سرنوشت جامعه را داکتر نجیب در راه هژمونیزم قومی به دریا غرق ساخت و این عمده ترین عامل فروپاشی درونی حزب و رژیم بود!

توریالی خاوری


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
نجیب
پشتون
نظرات بینندگان:

>>>   نخیر، مانند شما قبل از مسلمان بودن تاجیک و یا هزاره باید بود.

>>>   درست است

>>>   او سیاست میکرد تا مردم راتشویق کند که متوجه شوند و صلح کنند، اما تاسف به شما که مصروف تخریب شخصیتهای ملی کشور استید، برین کار مثبت برای برادری مردم کنید تا تفرقه افگنی ، کار دیگر نداری؟ تاسف به حال ات برادر ، منفی باف و سرگردان در کوته اندیشی اید ، مردم فداکار و فرزند خوب و وطنپرست اش را میشناسند و شما ها را هم ، تاریخ را کتمان کرده نمیتانید

>>>   این گروهی از رهبران شورای نظار تاجکتبارهای خودمان بود که با گرفتن دالر از بیگانه ها دعوت کردن که داخل کشور شوند و وطن را فروختن ،وطنفروش قوم نمیشناسد و هرکس از هر قوم میشه بفروش وطن با اخذ امتیاز و پول دست زند ، بهترین وطنپرستها در تاجک و در پشتون و ازبکها داریم و برعکس ان وطنفروشان را ، این بی انصافی است که شما یک قوم را متهم کرده اید، من تاجکم و برخلاف نظریات پوچ و تفرقه افگنانه شما، بگزار اقوام برادر باهم متحد باشند ،
تخاری

>>>   موضوع پشتوتیت و اسلامیت به داکتر نجیب ارتباط ندارد،بلکه به خان عبدالغفار خان ارتباط دارد که بکی از ژورنالست ها از او پرسید که آیا شما پشتون هستید و یا مسلمان و یا پاکستانی؟
او در جواب گفت:از سی سال بدینسو پاکستانی از چهارده صد سال بدینسو مسلمان و از پنج هزار سال بدینسو پشتون.
چیزی که ار تباط به قوم پرستی رهبران پشتون میگیرد،هیچکدام آنها قوم پرست نبودند،بلکه بخاطر حفظ قدرت و بدست آوردن قدرت،هم در مقابل اقوام پشتون خود جنگیده اند و هم در مقابل اقوام دیگر و حتی برای سرکوب اقوام پشتون خود از اقوام دیگر کمک گرفتند.
همین داکتر نجیب را که قوم پرست میگویی،دوستم را با چند هرار ازبک مسلح به قندهار فرستاد و دوستم از مرغ دم دروازه خانه قندهاری ها گرفته تا زن و پیر و طفل و کلان و تا مرد ها و زن های هشتاد ساله را قتل عام کرد.
چرا که داکتر نجیب از قندهاری ها ترس داشت که او از دیگر قوم پشتون بود و قندهاری ها از دیگر قوم پشتون.
عصمت مسلم را که بکی از رهبران مجاهدین قندهاری بود و به دولت داکتر نجیب تسلیم شده بود و از او در لویه جرگه دعوت نکرده بود و عصمت مسلم میخواست بزور در لویه جرگه اشتراک کند،در باغ بالا بین او و قوای امنیتی جنگ در گرفت و عصمت مسلم زخمی شد و غرض تداوی به چکوسلواکیا فرستاده شد و از آن طرف مرده اش را به کابل آوردند.
همین کرزی در سیزده سال حکومت اش چه بر سر طالبان قندهاری خود نیاورد؟
همین اشرف غنی نیز در دوران اول ریاست جمهوری اش اگر از جانب طالبان مورد تهدید قرار میگرفت،کلاه پکول در سر خود میکرد و اگر از جانب اتحاد شمال بشمول عطا محمد نور و دوستم و محقق مورد تهدید قرار میگرفت،لنگی سیاه طالبانی بر سر میکرد.
حالا نیز بخاطر ادامه جنگ در افغانستان،امروز در پاکستان رژه نظامی سربازان گروپ جقانی را نشان میدهند که به امریکا و جامعه بین المللی نشان دهند که جنگ در افغانستان ختم نشده است،کجا میروید؟
اگر شما بروید،پول های شما نیز میروند،ما چه کنیم؟
قوماندان نیرو های نظامی امریکا نیز به دوستم مدال میدهد که طالب کشی و جنگ در افغانستان ادامه داشته باشد،تا از تخصیص بودجه جنگ در افغانستان سؤ استفاده کند.
اگر جنگ خلاص شود و او دوباره به امریکا برود،در نهایت یک معاش جنرالی اش میماند،در حالی که در حالت جنگ در افغانستان به صد ها میلیون و ملیارد دالر خورد و برد از بودجه جنگی دارند.
هیچ کس پوچک های راکت ها و مرمی های مصرف شده در جنگ افغانستان را شمار نمیکند که چقدر مهمات به مصرف رسیده است و چقدر مهمات خریداری شده است.
هر راکت رهبری شده که در افغانستان استفاده میشود،ده ها و صد ها هزار دالر قیمت دارد و هر سال راپور مصرف هزاران راکت رهبری شده در جنگ های افغانستان داده میشود و بودجه آن از پنتاگون گرفته میشود و اسناد خریداری آن نیز با شرکت های سلاح سازی امریکا ساخته گی جور میشود و پول آن میان رییس جمهور امریکا و جنرالان پنتاگون و کمیسیون های دفاعی مجلس نمایندگان و مجلس سنای امریکا تقسیم میشود.

>>>   متاسفانه قوم پرستی در بین برخی پشتونها چنان رسوخ کرده است که آن را دین و آیین خود میشناسند دین اسلام با قوم پرستی صد درصد مخالف است.

>>>   با عرض حرمت خدمت خواننده گرامي و كامنت نويسان همنظرم ، بعد از چندين سال كامنت نويسان بيدار ، و انسان يافتم درين مطلب گنديده !
تشكر از كامنت نويسان محترم
كابلي از نيوزيلند

>>>   اگر نجیب با استبداد قومی که اعمال کرد یک تاجک یا ازبک می بود هرگز ازو به نام شهید یاد نمی شد اما امروز بی شرمانه به نام شهید یاد می شود و گاهی در تلویزیون ازو گفته ها نقل می شود که "سر میدهیم سنگر نمیدهیم" این زبان فردفردمردم این وطن بود اما تو با زبان کثیف خود آلوده کردی نجیب نا نجیب کمونست

اگر نجیب همه اقوام را دور خود جمع میکرد هرگز نوبت به مجاهدین خان ها نمی رسید
اما دریغ که نجیب پیش از مسلمان بودن و پیش از کمونست بودن او یک اوغان بود و اوغان همیشه راهش خطا کردارش خطا پندارش خطا بوده و خواهد بود

حیف تمام زحمات کشور دوست شوروی که برای یک تعداد متعصب انجام و به بادفنا رفت

لنین بزرگ برای کارگر خط و نشان تعیین کرده بود اما نمیدانست که متعصبین قومی مثل موریانه درین خط و نشان نفوذ و موریانه خور می سازد او فقط میگفت کارگر اما نمیگفت که از کدام قوم و نژاد ، فقط کارگر ... بس

اما اینها نه مسلمان شان اسلام است و نه کمونست و نه امپریالیست شان اینها همه را برباد داده و را وسیله رسیدن به هدف های قومی می پندارند فرق نمیکند که کیش و آیین اسلام باشد یا کمونست یا امپریالیستی اینها در هیچ دین و مذهب وفا دار نیست فقط سروزیر شان قوم می گوید و قوم اگر امریکا هم به اینها چشم دوخته خطا کرده جفا کرده

نجیب عوامفریب ترین کسی بود که حزب و پیروان حزب را بدنام کرد
فقط چون اوغان بود هنوز بی شرمانه ازو به احترام یاد می شود
وگرنه در بیروی سیاسی حزب همه بودند در همان حزبی که از دیگر اقوام به بدنامی و از قوم اوغان به نیک نامی یاد می شود از کشته های شان با آنکه در راس همه جنایت قرار داشت

ما همه پیش ازینکه مسلمان باشیم انسان هستیم اما انسانیت در کدام کردار ما تبلور نموده است
در انتحار و کسانی قتل کشتار میکنند یا در کردار کسانی که دنبال لقمه نان حلال در راه برگشت بی خبر از همه چیز در راه توسط تو انتحاری کشته می شود
ماهمه انسانیم
اما فرق است بین
تو انتحاری
و منی که قربانی انتحار تو می شوم
و هزاران جنایت دیگر
به دست تو قوم اوغان
بر گرد به انسانیت اگر به اسلامت برنمیگردی
برگرد به حیوانیت که حیوان هم انتحار نمیکند
اگر انسان نمی شوی حیوان شو که به دیگران آسیب نزنی

فرهاد دهلی نو

>>>   جنگ اوغان
جنگر اوغان

صلح اوغان
صلحگر اوغان

ریس جمهور اوغان
ریس بانک اوغان

دزد اوغان
دزد گیر اوغان

انتحاری اوغان
انفجاری اوغان

زندان اوغان
زندانی اوغان

طالب اوغان
دعش اوغان

امریکایی اوغان
پاکستانی اوغان

گدا اوغان
کمک بگیر اوغان

جهل اوغان
جاهل اوغان

از الف اوغان
تا یا اوغان

>>>   اوغان قبل ازین که انسان باشد اوغان است اسلام خو ده جایش باشد
اوغان قبل ازین که آدم باشد ... است، چون خر ها همیشه بار دیگران را حمل میکند بدون اینکه فکری داشته باشد که چرا.
اوغان قبل ازینکه اهلی باشد ...است چون انتحار را هیچ اهلی انجام نمیدهد

>>>   رفیق خلیلزاد دراین روز ها چکر های مفت و دخالت های مفت به روزگاری مردم میکند
دلش است در یک کلام بگویند اگر زندانی از قوم نجیب و شریف پشتون است باید آزاد شود خواه آدم کشته خواه ناموفقانه انتحار میکرده ووو
زندان فقط جای کسانی است که غیر پشتون است و بس
دریغ و درد ازین دوران که با چشمان باز جنایت و جنایتکار را می بینند و دم نمیزنند
سخت است نفس کشیدن اگر زانو بر گردن باشد
بیایید نفس بکشید
و با این نفس بگویید
که ما هم هستیم


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است