چهره اصلی‌ خلیلزاد و عبدالله را ببینید
اسم کرزی برای اولین بار توسط عبدالله مطرح شد و وی چنین استدلال نمود که افغانستان در مرحله بعدی به‌‌‌ ‌یک رهبر پشتون ضرورت دارد که "اتحاد شمال" بتواند با او کار نماید و همچو ‌یک رهبر کرزی میباشد 
تاریخ انتشار:   ۱۴:۱۴    ۱۳۹۹/۳/۱ کد خبر: 163503 منبع: پرینت

هموطنان بسیار عزیز و دوستان گرامی‌،
اگر واقعا آرزو دارید تا چهره اصلی‌ زلمی خلیلزاد و کارنامه‌ های ننگین و خاینانه ا‌و... حامد کرزی، این مزدور زرخرید (ای س ای) پاکستان و عبدالله عبدالله، این جاسوس و وطن فروش دو سره پاکستان و ایران را در قبال افغانستان... و اینکه خلیلزاد، کرزی، عبدالله، طالبان و بادار اصلی‌ شان، (ای س ای) پاکستان.... همه یکی و یک هستند... بسیار دقیق و خوب شناسایی بفرمایید،... ضرور است تا اسناد منتشره تاریخی‌ ذیل را دقیقا مطالعه بفرمایید.

هموطنان بسیار عزیز و دوستان گرامی‌:
یک بخش‌ مهم جلسه استما عیه و استیضاح کمیته امور روابط خارجی‌ مجلس نمایندگان آمریکا در مورد اظهارات مقطعی، غیر مسلکی، فرصت طلبانه، کاملا ضدّ و نقیض و فریبکارانه جناب زلمی خلیلزاد و آن سوالات بسیار ٔبر حقّ و جدی را که آقای کانگرسمن، دان روربارکر، از او مطرح کردند که اصل کلیپ ویدیویی آن یکجا با متن ترجمه فارسی این قسمتی از جلسه جهت خوانش، مشاهده و استماع شما هموطنان بسیار عزیز و دوستان گرامی‌ ذیلا تقدیم میگردد.

مترجم و مبصر: هموطن و خدمتگار شما وحید وحیدالله
سوال آقای کانگرسمن، دان روربارکر عضو ارشد کمیته امور روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا:
((جناب خلیلزاد،
آنچه شما در رابطه با ارزیابی‌ها و موقف تان در قبال پاکستان بیان داشتید، کاملا مضحک و مسخره بود!
آقای خلیلزاد ما و شما سال‌های زیادی با هم کار کرده‌ ایم.... و من ‌یک سوال بسیار دشواری را از شما مطرح مینمایم.... و آن این که وقتی طالبان از افغانستان بیرون رانده شدند و دوستان ما از "اتحاد شمال" داخل کابل شدند و آن را گرفتند، قرار بود ‌یک فیصله و تصمیم بسیار مهمی در بن در جرمنی اتخاذ گردد و آن این که چه کسی باید به‌‌‌ حیث رهبر افغانستان جدید برگزیده و یا انتصاب شود، حد اقل برای دوره انتقالی! البته طبعا من پشتیبانی‌ و حمایت خویش را در این مورد از محمد ظاهر شاه اعلام داشتم، در حالیکه ‌یک گروپ دیگری طرفداری شانرا از موقف و گزینه "اتحاد شمال" ابراز نمودند! من خوب به‌‌‌ یاد دارم که شما و اداره بوش در آنوقت از کرزی حمایت و پشتیبانی‌ به‌‌‌ عمل اوردید! آیا احراز این چنین ‌یک موضع گیری ناشیانه از طرف شما از نفوذ ناخواسته حکومت پاکستان بالای اداره بوش ناشی شده‌ بود، همان طوری که آن‌ها همواره همچو ‌یک نفوذی را بالای همه اداره‌های ما در آمریکا داشته اند؟))

((جواب جناب زلمی خلیلزاد:
تشکر از بیانات شما، که البته من با آنها معترف و موافق بوده و آن را تایید مینمایم، که البته شما آن را با ‌یک زیبایی خاص بیان نمودید. در مورد این که چرا کرزی به‌‌‌ حیث رهبر جدید افغانستان بر گزیده شد، باید بگویم که اسم کرزی برای اولین بار توسط عبدالله عبدالله که در آن وقت یکی از رهبران کلیدی "اتحاد سمت شمال" بود، مطرح شد و وی در این مورد چنین استدلال نمود که افغانستان در مرحله بعدی به‌‌‌ چنان ‌یک رهبر پشتون ضرورت دارد که "اتحاد شمال" بتواند با او کار نماید و اظهار داشت که همچو ‌یک رهبر کرزی میباشد. این اولین بار بود که من نام کرزی را برای ایفای همچو ‌یک نقش به‌‌‌ خاطر رهبری افغانستان شنیدم، که البته این موضوع توسط جیمز دابنز که در آن وقت از ما (آمریکا) در کنفرانس بن نمایندگی میکرد، به‌‌‌ قصر سفید گزارش داده شد، و طوری که ما بعدا با مسوولین در منطقه و دیگران فراتر از منطقه چک کردیم، پاکستان با گزینش کرزی مخالفت ننموده… و البته به همین ترتیب دیگران!))

تبصره و نتیجه گیری آقای کانگرسمن، دان روربارکر عضو ارشد کمیته امور روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا:
((میخواهم صرف برای درج و ثبت رسمی‌ این بحث در ریکارد (اسناد رسمی‌) جلسه آستماعیه (هیرینگ) امروزی اظهار بدارم که فیصله در مورد تعیین رهبر افغانستان در آنوقت چنان ‌یک مساله حیاتی بود که منتج با آن پرابلم‌ها و مشکلات بسیار جدی گردید که ما امروز روی آنها بحث مینمایم. پادشاه افغانستان (محمد ظاهر شاه) شخص بود بسیار مستقل و در میان مردم ‌یک رهبر محبوب القلوب بود و هم پشتون بود، اما متاسفانه ما ایشان را منتفی و رّد نمودیم و در مقابل طوری که لحظات قبل شما خود اعتراف کردید شما از پاکستان در مورد این گزینش ایشان طالب نظر شدید!! واضح و معلوم است که پاکستانی‌ها کسی‌ را میخواستند، که باید بالا یش نفوذ و کنترل داشته باشند و کسی‌ که باید همرای آنها و رژیم فاسد و مستبد آنها همکاری میکرد و آن کس کرزی بود و درست بنا بر همین دلایل است که ما امروز به‌‌‌ همچو ‌یک وضع وخیم و رقتبار مواجه شده ایم. تشکر از خدمتگذاری‌های تان و تشکر از دیدگاه‌های تان!))
ختم اظهارات شدید الحن کانگرسمن، آقای دان رور بارکر، عضو ارشد کمیته امور روابط خارجی‌ مجلس نمایندگان آمریکا.

یادداشت ها و سوالات من: هموطنان بسیار عزیز و دوستان گرامی‌، حال که شما یکی از بخش‌های مهم جلسه استما عیه و استیضاح کمیته امور روابط خارجی‌ مجلس نمایندگان آمریکا را در مورد اظهارات مقطعه ا ی، غیر مسلکی و فرصت طلبانه، کاملا ضدّ و نقیض و غیر صادقانه جناب زلمی خلیلزاد و آن سوالات بسیار ٔبر حقّ و جدی را که آقای کانگرسمن، دان روربارکر، از او مطرح کرد، دیدید و شنیدید، احتراماً خواهشمندم تا لطفا به‌‌‌ خاطر روشن شدن هر چه بیشتر حقایق مهم و سرنوشت ساز تاریخی در ذهن تان، سوالات ذیل را از خود مطرح نمایید:
۱) کی‌ و چرا مرحوم محمد ظاهر شاه و نقش رهبری او را در تفاهم و همدستی با رژیم فاسد و مستبد نظامی ای س ای پاکستان از پروسه صلح افغانستان منتفی ساخت؟
۲) کی‌ و چرا به‌‌‌ عوض مرحوم محمد ظاهر شاه، حامد کرزی، این جاسوس و مزدور رژیم فاسد و مستبد نظامی ای س ای پاکستان را به‌‌‌ مثابه ‌یک شخص گمنام و بی‌ هویت به‌‌‌ حیث رهبر افغانستان در یکی از مهمترین مقاطع تاریخ بالای گرده‌های مردم مظلوم افغانستان تحمیل نمود؟
۳) کی‌ در درجه نخست مسوولیت عواقب مرگبار آن تصامیم جدا ضدّ افغانی و ضدّ آمریکایی‌ را که در تفاهم و همدستی کامل با رژیم فاسد و مستبد نظامی پاکستان از سال ۲۰۰۱ به‌‌‌ بعد اتخاذ و عملی گردیده اند، بالای شانه‌های نگیین خویش حمل مینماید؟
۴) کی‌ در تفاهم نزدیک و همدستی کامل با رژیم فاسد و مستبد نظامی ای س ای پاکستان و اداره نابکار و متجاوز جورج بوش، مواد موفقت نامه‌ های بنّ ۲۰۰۱ را کاملا به‌‌‌ بیراهه کشانید، و با محروم ساختن افغانستان از ‌یک فرصت بی‌ نظیر و فوق العاده طلایی به‌‌‌ خاطر آعاده صلح و عمران دوباره آن، این وطن و مردم مظلوم را در جریان ۱۶ سال گذشته به‌‌‌ خاک و خون کشا نیده است؟
۵) کی‌ و کدام افغان صادق و وطن دوست میتواند همه این سوالات بسیار جدی تاریخی‌ را به‌‌‌ ارتباط زندگی و سرنوشت بسیار اندو گین و غم الود مادر مشترک مان، افغانستان عزیز، و کار نامه‌های ننگین جناب زلمی خلیلزاد را در قبال آن نادیده گرفته و به‌‌‌ او و اظهارات اخیر مقطعه ا ی و فرصت طلبانه او که از تغیرا ت جدی اخیر در سمت وزش طوفان علیه رژیم فاسد و مستبد نظامی ای س ای پاکستان نشأت کرده‌ اند، باور نماید؟
۶) و بالاخره چه کسی‌ و برای چه، با توسل با هیله‌ها و نیرنگ‌های جدید، میخواهد بار دیگر به‌‌‌ بادران ای س ای خویش، خوش خدمتی (لابی گری) و مساعدت نماید تا باشد که پاکستان را از خطر و چنگال پلان پیشنهادی این جانب برای تجزیه و پاکسازی این دانه مدهش سرطانی از وجود منطقه و جهان نجات دهد... و بالاخره چه کسی‌ به‌‌‌ خاطر نجات رژیم فاسد و تجاوزگر نظامی پاکستان مزبوهانه تلاش میورزد تا به‌‌‌ حلقات افراطی در آمریکا توصیه نماید تا از پلان و طرح پیشنهادی من برای تجزیه پاکستان فاصله گرفته و به‌‌‌ گفته خود این عالی‌ جناب صرفاً "با وارد آوردن فشار بالای پاکستان آن را چون کوریا ی شمالی به‌‌‌ انزوا بکشانند"؟

همه این سوالات،.... چه کسی‌؟ چه کسی‌؟ چه کسی‌؟.... بلی همه این کس‌ها در این سوال و سوالات دیگر فوق الذکر، همان ‌یک کس است... که زلمی خلیلزاد نام دارد!

با تجدید احترامات فروان به‌‌‌ همه شما هموطنان بسیار عزیز و دوستان گرامی، وحید وحید الله، نیویورک، ایالات متحده آمریکا
https://web.facebook.com/waheed.waheedullah.39/videos/10153901745464037/UzpfSTYwNDQzNDAzNjoxMDE1NjI5NDg1OTcxOTAzNw


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
کرزی
عبدالله
نظرات بینندگان:

>>>   Qadir Ishaqzai
داکتر وحیدوالله عزیز ،از تحلیل و اطلاعات بسیار عالی تان تشکر .افغانستان و ملت رنجدیده ما به شخصیتهای ملی و وطندوست مانند شما خیلی نیازمند است ،به امید روزیکه شرایط خدمت یرای ملت ما برای شما مساعد گردد .

>>>   Asad Pardis
بعد از عرض سلام محترم وحید وحیدالله از معلومات شما جهان سپاس اولا باید عرض کنم که من در سیاست چندان دسترسی و علاقه ندارم ولی از نگاه تجربه و مدیریت می‌توانم خدمت شما عرض کنم که شاید از نگاه P R خلیلزاد امکان یک مهره قابل استفاده باشد و چنانکه در زمان ماضی نیز مقامات امریکایی از او استفاده نمودند و در وقت سوال و جواب تنها رها شده مانند خریطه بکس برای مردم رها گردیده ثانیا افغانستان به یک رهبر دلسوز و کار کشته ضرورت دارد ولی اینچنین رهبران باید به مراتب قربانی دهند و بسیار محتاطانه باید رفتار کند ورنه یا این رهبران یا توسط ملت و یا توسط ممالک که مقصد بهره برداری را دارند پایمال خواهد شد تا فرهنگ ملت ارتفاع یابد و حکومت و ملت بله همدست گردند چرا این از یک مشت مردم مداح ‌چاپلوس چیزی ساخته نخواهد شد
امیدوارم از سخنان من ناراحت نگردید در اخیر شما را با یک مثال متوجه ساخته خدا حافظ میگویم
در افغانستان رهبری می‌تواند موفق گردد و رهبری کند که قادر به تول کردن یقه باشد
باعرض ادب

>>>   Najib Abdali
سپاس در مورد معلومات تاریخی خلیلزاد در راستا سرنوشت وطنم
بدون شک که خلیلزاد از شروع تا حال سیاست غرض تبائی وطنم و منفعت خارج از چوکات دیپلوماسی به نفع امریکا داشته و دارد
شرم اورتر از همه این همه نشست های بی شرمانه او تحت عنوان صلح با طالبان و امضا پروتوکول های قطع اتش بس با امریکا خیانت بزرگ به زادگاه اصلی اش در تبائی وطن و وطندارانم است که نماینگر اینده تاریک در ان مشاهده میشود

>>>   همی افراد شروپساد نه روی دارند نه پشت درهیچ حالتی ثابت نیستند ، تنها همی (عبدالله 2x ) خوب کد که توافق کد حالا وقت تصفیه حساب نیس ، یک طرف اشغال افغانستان دوباره توسط پاکستان یکطرف کرونا یک طرف مشکلات اقتصادی وقطع کمک های خارجی ، داای وقت جورآمد خوبس !
ر

>>>   در غم آينده باشيد، ما هيچ وقت گذشته هاي خوب نداشتيم، همه سران ما از قرنها به اين سو از خارج مرز توسط پول و زور گماشته مي شدند، ظاهر خان هم كدام شاه عاقل و عادل نبوده و نتوانست جزئي ترين كاري براي ملت نمايد، حق به حقدار داده نمي شد، تبعيض نژادي به أوج خود رسيده بود، تنها همان قضيه تجاوز پسرش بالاي دختري كه بعداً برادرش او را با چاقو زده بود و بعد تمام نسوان فاميلش در ارگ به امر ملكه مورد تجاوز جنسي از طرف عساكر قرار گرفتند، نمونه عدالتش است .
حالا ما فكر آينده را كنيم ، همسايه هاي ما اتومي شدند و ما مرغ و تخم مرغ را از آن كشور ها ميخريم ، و ... ،

>>>   نه تنها زلمی خلیل زاد بلکه ، حامد کرزی ، اشرف غنی ، انورالحق احدی ، معصوم استانکزی نیز؛ همه شان اجنت های CIA هستند و غلامان حلقه به گوش امریکا هستند. AKM

>>>   در کنفرانس بن باید به دو نقطه تأکید میشد،یکی امنیت افغانستان بعد از طالبان و دیگری وحدت ملی.
جهت امنیت افغانستان سه اداره کلیدی تأمین امنیت که شامل وزارت های دفاع و داخله و ریاست امنیت ملی میشود،به تاجکان تعلق گرفت و ریاست جمهوری به پشتون ها.
اگر ریاست جمهوری را به تاجک ها میدادند و ارگان های امنیتی را به پشتون ها،بازهم امتقاد میشد که قدرت اصلی در دست پشتون ها است.
چنانچه یکی از اختلافات مهم میان گلبدین و دولت ربانی این بود که گلبدین میخواست صدر اعظم با صلاحیت در امور کابینه خود باشد،اما احمد شاه مسعود و ربانی آن را قبول نداشتند.
در آغاز نیز چنین بود.کرزی فقط یک رهبر سمبولیک بود و قدرت نظامی و امنیتی نزد تاجک ها بود.
اما چون دولت جورج بوش خواهان ادامه جنگ ها در افغانستان و در نتیجه گرفتن بودجه جنگ برای افغانستان از کنگره امریکا بود و مارشال فهیم که وزیر دفاع بود و نمیخواست جنگ ادامه داشته باشد،با گرفتن پنجاه میلیون دلار رشوت از پنتاگون،چوکی وزارت دفاع را به عبدالرحیم وردک سپرد و خود مشغول تجارت شد.
بعداً این جنگ ها ادامه پیدا کرد و تغیرات در تشکیلات وزارت خانه های دیگر امنیتی نیز بمیان آمد.
تا بالاخره دوران بارک اوباما رسید و بارک اوباما سر مصالحه و گفتگو با طالبان را باز کرد و کرزی نیز دوباره مارشال قسیم فهیم را منحیث معاون خود انتخاب کرد.
چون مارشال فهیم نزدیک های ختم ریاست جمهوری کرزی،خواهان چوکی و قدرت در دور بعدی ریاست جمهوری بود و میگفت که این دولتی را که ما جور کرده ایم،از بین نرود و اگر در دولت آینده در مورد من حق تلفی صورت بگیرد و قدرت داده نشود،باز تفنگ خود را گرفته به کوه بالا میشوم،بنأ او را منحیث خطر فکر کرده،بطور مخفیانه به قتل رساندند.
بنأ در کنفرانس بن تاجک ها هر چهار وزارت کلیدی یعنی وزارت خارجه داکتر عبدالله،وزارت دفاع مارشال فهیم،وزارت داخله یوتس قانونی و ریاست امنیت ملی امرالله صالح را بدست داشتند و کرزی منحیث یک سمبولیک رییس جمهور بود و محقق نیز منحیث سمبولیک معاون اش بود.
شما اکثراً یاد فراموشی دارید و گذشته را بیاد ندارید و فراموش میکنید.

>>>   شروفساد در پروان پایه برق را تخریب کردند

>>>   جناب دوکتور!
در این شکی نیست که خلیلزاد و دار و دستهٔ وطنفروشی که او بر افغانستان تحمیل کرد جفای عظیمی را در حق مردم مظلوم این سرزمین مرتکب شدند. از وضاحت مستندی که بر موضوع بخشیده اید، بسیار سپاسگذارم.
محمود محمود

>>>   حالا وقتش است که گفته شود عبدالله درترور آمرصاحب دست داشته

>>>   اصلا چرا حکومت ارث قومی باشد
در این کشور فقط به خرها راه میدهند تا میتوانند مردم را به تباهی بکشانند
این اوغان ها از تاجکستان دو روز استقلال یافته خجالت بکشد
از ازبکستان و دیگر کشورهای تازه استقلال یافته خجالت بکشد حتی از پاکستان
اینها در کشور های بیگانه هم چشم خود را باز کرده نگاه نمیکنند که مردم شان چگونه زندگی میکنند
خری عیسی گرش به مکه برند چون بیارند هنوز خر باشد

>>>   اینجا سرزمین جهال و بردگان است
اینها جز بردگی به باداران شان زندگی را نمیدانند تا بخواهند زندگی کنند
ننگ و ذلت بر پیشانی اوغان از ابتدا پینه بسته در ابتدا غلام ایران بودند و بعد انگلیس و بعد شوروی و بعد و بعد و حالا غلام هر کدام که پیش آید فرقی نمیکند برایشان که کی باشد خویی که از شیر درآید از مرگ برآید

>>>   شروفساد اوغان زیر نام گنده غر های طالب تمام کشور را خراب برباد و به خاک یکسان کردند تو در غم یک پایه برق در پروان ماندی۰

>>>   اقای داکتر وحید!
در این هیچ جای شک نیست که خلیل زاد یک امریکایی است در هیچ مورد در هیچ راستا قدمی برنداشته که خلاف منافع امریکا باشد مثل همه امریکایی های دیګرو ګذشته قومی ان هیچ تاثیری در روند کاری او ندارداصول وظیفویwork ethicsاو نیازمند چنین عمل را میکند نه اخلاق وشخصیت moral and personality او ازین رو نباید انتظار داشت که خلیلزاد کاری کند به نفع افغان ها.
پوست های کلیدی که به خلیلزاد سپرده شده گواه ان است که او شخص متعهد وقابل اعتمادcommitted and trusted امریکاست
در ارتباط به عمل کرد سران حکومت های افغانستان طوری که میدانیدهمه وهمه در مسیر منافع کشور های تمویل کننده در حرکت بودند و استند نمونه بارز انرا همین حالا داریم در دوره طالبان داشتیم از ان پیشتر در زمان حکومت های کمونست داشتیم بیاد داشته باشید که اتحاد جماهیر شوروی چندین فرمان خلاف شرایط عینی وذهنی جامعه افغانی بالای نورمحمد ترکی امضا وصادر نمودند
تا در جامعه سنتی افغانستان سنت شکنی کنند و بنیاد فیودالزم را بر هم شکنند.
دوران شاهی ظاهرخان هم از این امر مستثنی نیست شرایط سیاسی ان وقت با در نظر داشت گسترش چشم گیر اتحاد شوروی ایجاب میکرد تا افغانستان نفس راحت را درین کش وگیر سیاسی دو ابر قدرت بکشد.
یاد داشت های نکسن ریس جمهور امریا را شاید بیاد داشته باشید که گفته شاه افغانستان شخصی است که ۱۵ ملیون دزد را اداره میکند.
حالا شما! که چهره های زیاد را در افغانستان متهم به ان کرده اید که مربوط به این و یا ان دستگاه استخباراتی است وعمل کرد سیاسی انها را نقد کرده اشت وتنها ظاهر شاه را تایید میکنیدو کار های وظیفوی شما هم در اروپای شرقی وافریقا نشان دهنده حساسیت ان است واین سوال را مطرح میکند که شما به کدام یک ازین دستگاه ها ارتباط دارید؟

>>>   اوغان و فرهنگ۰۰۰ هههه۰۰ آنهم پنچ هزار ساله۰
پنچ هزار سال عقب شتر ها سرگردان روان بودن و دعوای پرهنگ او اپتخارات پنچ هزار ساله دارند۰
ههههه۰۰۰ کدام فرهنگ؟؟؟ از کردار رفتار صداقت و عدم همه پزیری و روش های نا انسانی تان معلوم است۰ نام تاریخ و فرهنگ را بد نکنید بدوی های جاهل و نیمه ....انسان نما۰

>>>   امریکا میخواست دموکراسی را توسط اجنت های اوغان خود در کشور ما پیاده کند غافل از آنکه اوغان همه چیز را قربانی اوغانولی میکند به شمول دمووکراسی پیشرفت عدالت امنیت و تمام منافع کُلی و ملی۰

>>>   بعد از مداخله نظامی امریکا در کشور ما عناصر قبیله با نوکری استعمار گران و از زور اشغالگران تا که توانستند برای تحکیم قدرت قبیله و تطبیق اهداف شئونیستی و فاشیستی خود از این فرصت سهو استفاده کردند۰
قبیله با نوکری انگلیس روس پاکستان و حال نوکری امریکا همیشه منافع علیا کشور را قربانی منافع قومی و قبیلوی خود کرده اند۰ تاریخ این کشور گواه این حقیقت است۰

>>>   آیا تا حال هیچ کسی را در تاریخ دیده اید که حاضر شده باشد منحیث سفیر و نماینده یک کشور دومی در کشور پدری خود وظیفه اجرا کند، و بانی نگهداشت منافع آن کشور دومی در مقابل منافع کشور آبائی خود شود؟
چنین ... خلیلزاد است۰
گاهی از خود سوال کرده اید که این ... از منافع ملی کدام کشور دفاع میکند؟

>>>   یک اوغان به نمایندگی امریکا و یک اوغان دیگر به نمایندگی پاکستان بر سرنوشت مردم این کشور قمار میزنند، و آن اوغان دست نشانده دیگر را که استعمار ریس ارگ ساخته است مردم را با حیله و تقلب فریب میدهد.

>>>   درین کشور داعشی وجود ندارد۰ همین اوغان ها یا پشتونها هستند که گاهی طالب میشوند، و گاهی گلبیدینی، گاهی داعشی، و حتی گاهی جنایتکاران خلقی و نجیبی ویا فاشیست های اوغان ملیتی میشوند۰ تمام این وحشت و کتشار ها را همین اوغان ها میکنند، فقط به اشکال مختلف، و فقط همین اوغان ها۰ رهبر های اینها همه یکی هستند، یعنی همه اوغان هستند و باهم وجه مشترک دارند که به اساس آن باهم همبستگی و همکاری میکنند۰


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است