کوچیان منتظر شکستاندن دروازه ورودی هزارستان
 
تاریخ انتشار:   ۱۸:۰۰    ۱۳۹۹/۲/۳۱ کد خبر: 163485 منبع: پرینت

دیروز کوچی های مسلح کمی با رمه های شان پیشروی کرده بودند، اما با فیرهای نیروهای دفاعی مردم ما مواجه شدند. کوچی ها بدینسان نشان دادند که آنها مانند سال های گذشته، با آمادگی های بیشتر آماده تهاجم بر دروازه هزارستان اند. اما نیروهای دفاعی مردم به آنها پاسخ دندان شکن دادند. کوچی ها ناگزیر شدند که عقب نشینی کنند. این عقب نشینی سبب شد که جنازه شهید میرحسین همسنگر شهید قهرمان فرمانده طوفان، سال پار در جنگ سنگر قنبرعلی مفقود بود، پیدا شد، جسد او را کوچی ها در پشت غژدی های شان مخفی کرده بودند، جنازه آن قهرمان شهید به کجاب منتقل گردید و با حضور مردم، یاران و همسنگران مقاومت دفن گردید.

مردم ما باید بدانند که سنگرهای دفاعی شان تحت رهبری جنبش مقاومت برای عدالت، در گلوگاه و دروازه ورودی هزارستان قرار دارد. تمام تلاش هزاره ستیزان و بخصوص کوچی ها که در برخی مناطق زمین های مردم را به جبر غصب کرده اند و در تبانی با حکومت های محلی اوغانی، قباله های جبری - نه شرعی - نیز اخذ کرده اند، منتظر شکستاندن این دروازه و ورود به سایر نقاط هزارستان اند. تا به زعم خود بر زمین ها و علفچرهای هزارستان دسترسی پیدا کنند.

اگر مردم هزارستان مرکزی با جبهات دفاعی و بخصوص جنبش مقاومت برای عدالت تحت رهبری فرمانده علیپور، از لحاظ تقویت سنگرها و حمایت های لوژستیکی همکاری لازم را نکنند، کوچی ها به آرمان واهداف خود میرسند. لذا باید برخاست و خود را تکان داد دنیا را به چشم باز دید که هزاره ستیزان از چهارسو بر هزاره ها حملات شان را آغاز کرده اند. در کابل، در شمال، در غزنی و در مرکز، هزاره کشی میکنند، طفل و مادر را در بستر میدرند، انسان هزاره را تیر باران میکنند و بعد آتش میزنند. اینها همه باید برای ما و برای نسل امروز ما آموزنده، عبرت انگیز و تکان دهنده باشد. باید به این آگاهی رسیده باشیم که دیگر تاریخ عبدالرحمان خانی بر ما تکرار نشود.

اما باید افتخار کرد جبهات مقاومت هزاره ها بر پایه ای تعهد و ایمان استوار در مقابل دشمن غدار و مکارشان ایستادگی کرده و میکنند. ولی حضور آگاهانه مردم در کل مناطق هزاره نشین، با توجه به خطرات احتمالی، باید متحدانه و فشرده باشند و سنگرهای سنگرداران شان را با حمایت های نیروی انسانی، مادی و معنوی از داخل و خارج در مقابل دشمنان تا دندان مسلح که حمایت های بیرونی را نیز با خود دارند، تقویت و گسترده بسازند.

ما باید همصدایی مبارزه با دشمن را در دستور کار خویش قرار بدهیم. از شعار دادن ها خارج شویم و در عرصه عمل، جبهات دفاعی مان را استوار و پایا نگهداریم. خوشبختانه امروز کانون های مقاومت هزاره ها در اقصا نقاط کشور در مقابل دشمان آزادی، مدنیت، فرهنگ و عدالت، حماسه های سترگی آفریده اند. دیگران در تقلای کرسی های پردرآمد دولتی از مال بیت المال افتاده اند و فقط در سخن شعار صلح میدهند ولی در عمل تلاش میکنند که با راه اندازی نفاق های قومی، قبیله ای و هزاره ستیزی به تداوم اقتدار سیاسی شان در بستر جنگ ادامه دهند اما هزاره ها در سنگرهای دفاعی شان دشمنان میهن را تار و مار میکنند. تا به صلح واقعی دست یابند.

علی تقوایی


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
کوچی
هزارستان
نظرات بینندگان:

>>>   بار بار با یاد اوری کلمه هزار ستان، شما تجزیه طلبی را دامن میزنید!
متوجه باشید، این حرف ها واین فکرها ضرر دارند،وضررش بیشتر از هر کس به خود شما خواهد رسید!

>>>   مشکل کوچی باید ریشه یی و برای همیشه حل شود.
در قدم اول کوچی و کوچیگری باید تعریف شود.
آیا کوچیگری یک پیشه و حرفه است؟
اگر پیشه و حرفه است چه تفاوتی دارد با مردمان بادغیس و هرات و فاریاب و باقی ولایاتی که مردم مشغول پرورش رمه ها و مواشی هستند؟
چه وقت یک فرد کوچی است و حق استفاده از امتیاز کوچیگری را دارد؟
اگر من هم پنجاه گوسفند را پیش بیندازم و با یک خیمه و اعضای فامیل راهی دشت و کوه شوم آیا کوچی شمرده میشوم؟

آیا کوچی غیر پشتون هم میتواند وجود داشته باشد؟
آیا غنی احمدی هنوز هم کوچی است و حق استفاده از امتیازات کوچی ها را دارد؟
آیا وکلای کوچی در پارلمان غژدی و رمه دارند؟
چرا باید کوچی امتیاز خاص داشته باشد؟

و از این قبیل سوالات دیگر

>>>   با احترامی که به حقوق هر وطندارم دارم این را میخواهم یاد آورم شوم که هر افغان می توانند در هر گوشه این سرزمین زندگی کند!
آیا برادران هزاره مادر
هلمند
هرات
فراه
زابل
کندهار
مزار
نورستان
پکتیا
پکتیکا
و غیره زندگی نمی کنند.
امیدوارم همه ما مطابق به دستور الله و رسولش مانند برادر در کنار هم زندگی کنیم و به حقوق هم تجاوز نکنیم تا در دنیا و آخرت سربلند باشیم، و شیطان و یاران شیطان را با تفرقه افگنی بین مسلمانان یاری نکنیم!

>>>   از نام کوچی سویی استفاده کرده خود را صاحب زمین و باغ و مال کرده اند و در پارالمان چندین چوکی را بخود اختصاص داده اند بطور نمونه از ملا تره خیل میتوان یاد کرد که ده ها جریب زمین را بنام از کوچی فرمان ضصب زمین ها را در شهر کابل گرفت و شهرکی بنام پدرش سناتور جنت گل ساخته بالای مردم که اکثریتش از قوم و قبلی خودش است بفروش رساند و تانک تیل و بلند منزل و قصر شدادی خودش و موتر زره و بادیگاردانش را بگذارید در جایش بازهم با وصف استقامت دایمی و خانه لوکس و موتر و فرنیچر امتاز خواهی از کوچی بودن را میگیرد و پسرش را وکیل از قوم کوچی در پارالمان مجلس نماینده گان داخل کرده به همینطور ده های دیگر اشهم چه در کابل و لوگر و غیره جا های دیگر بنام کوچی زمین های دولتی را غصب و چور کرده و انرا بفروش رسانده اند مارکیت بزرگ بنام کوچی در مندوی کابل نمونه دیگر ان است حال کوچی سابقه نیستند همه شان شهر نشین با سرمایه های بزرگ انهم از راهنامشروع زنده گی میکنند و از نام کوچی بخود شان امتیازات فوقلعاده را میگیرند بجای کوچی های قبلی مردمان شهر نشین از اقوام دیگری کوچی شده اما کسی به انها توجه ی ندارد و نکرده است .

>>>   هزاره های عزیز وقومو،
سالها این تجاربچه ها شمارا مورد معامله خود قرارداده وحالا دوباره می دهد، این تجارهای اند که بنام هزاره پول میګرند واین جنګ اندازی را سازمان می دهند اینها نه درناهور اند نی درجاغوری ومالستان این با خانواده های در امریکا واسترلیا زندګی دارند. ولی شماباید بدانید که ازین هزاره های فروخته شده وشراندازه همان کوچی باجورمی اید. ما سالها باهم زندګی کرده ایم اکنون نیز می کنیم دشت های خشک خالی را مګه بسرخود بزنیم چه کنیم.
من هزاره استم ولی ازهزاره های که درخارج اندوآتش شرآندازی درافغانستان بل مونه ما نند سګ می پندارم وازهرهزاره وطن دوست که درافغانستان زندګی داره ازین چتیات را قبول ندارند که اینها همه ما را تباه می کند. تمام همسایه های ما پشتونها اند چسان مامتیوانیم با آنها سر دشمني رتا بګیریم ؟ لطفآ ازین شرانداریها را قبول نکنید. هرکی درافغانستان زندګی می کند برارمویه وهرکه ازبیرون این شراندازی می کنند دشمن مایه .
صقدرعلی باشنده مالستان اکنون درکابل

>>>   هزاره افغان نیست هر تاجیک و بلوچ و ترکمن و هزاره قزلباش و کورد نیز میتوان در هر کجای این سرزمین خراسان زندگی کند. اما قوم افغان حق ندارد به بهانه سکونت حق آزادی سایر اقوام را سلب کند و سرزمینشان را غصب کند و بالایشان ظلم و ستم روا دارد باید اوغان از روز قیامت بترسد و دنبال برتری جویی قوم خود نباشد.
حامد هراتی

>>>   حامد هراتی مګرهمین هرات شما را که تاریخنامه هرات دم ازآن میزند چنګیرخان به خرابه تبدیل نساخت ؟ هزاره های که درقسمت مرکزی افغانستان زندګی دارند همه اولاد چنګیزاند آنها آمد سرزمین های افغانها را غصب کردند که تا امروز برآن زندګی دارند. پس اګرسوال جای جایداد باشد پس اولا باید با اولاده تاراج ګران که افغانستانرا ازبلخ تاهرات به ویران تبیدیل کرد خود مالک سززمین دیګران نسازند .
شکراله پروانی

>>>   شکرالله پروانی باچه سندی میگی هزاره مغول است دوم پشتونها ساکنان کوه سلیمان هستن که توسط عبدالرحمان خانه وزمینهای سایراقوام غصب کردن شما یه عده دزد وراهزن بی شرم هستین بهدمانند صهیونیست که خانه وکاشانه فلسطینی ها غصب کردن ومدعی سرزمین دیگران هستن ننگ برشما اولاده های عبدالرحمان خبیث وجنایتکار

>>>   جواب آقای شکراله
افغان ها پسین ترین باشندگان داخل شده به کشور هستند هزاره ها در این وطن تاریخ دارند هزاره ها بازماندگان سلسله غوریان هستند که خود ۷۰۰ سال پیش سلسله مقتدر داشتند اما افغان در سرزمین خراسان سیصد سال بیش تاریخ ندارد هزاره هیچ کدام ربطی به مغول ها ندارد هزاره ها همانند بعضی اقوام دیگر خراسان پس از هجوم مغول ترکیب نژادی و تاثیر لسانی پیدا کردند اما تاجیک ها که خود بازماندگان ساسانی سامانی صفاریان و طاهریان هستند و تاریخ بسیار بلند و شکوهمند در خراسان دارند صدها دانشمند و مشاهیر و بزرگان و شاعران از خود دارند که شهرت و آوازه جهانی دارند.
اما پشتونیست تمام عنعناتش مربوط به قوم خود و قلدری و ستم بالای اقوام و اخیرا انتحار و انفجار و جعل و تقلب و قوم پرستی دیده میشود.

ایمیل:
لطفا فارسی تایپ کنید. نوشتن آدرس ایمیل الزامی نیست
میتوانید نام و محل سکونت خود را همراه نظرتان برای چاپ ارسال نمایید
پربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است