ارگ در دور جدید بازی ها
ماندگاری غنی و نسل تحصیل کرده روشنفکر دگراندیش اقوام پشتون درانی و غلجایی در جامعه و سیاست امروز بیش از بیش به حمایت اقوام غیرپشتون بسته است که با طالبان مخالفت می کنند 
تاریخ انتشار:   ۱۷:۰۵    ۱۳۹۹/۲/۲۳ کد خبر: 163371 منبع: پرینت

پس از امضای سازشنامه دوحه فصل جدید مبارزات سیاسی برسرمساله قدرت سیاسی و رهبری و زمام داری در افغانستان کشوده شده است. فصلی که مشخصه اصلی آن منقسم شدن قدرت سیاسی میان سه جناح است.
یک جناح ارگ که خزانه و قدرت حکومتی را در دست دارد.
دوم، جناح ثبات و همگرایی که از حمایت مردمی برخوردار است.
سوم، جناح طالبان که بر اضافه از نصف ولسوالی ها ی ولایات جنوب و شرق و شمال شرق و شمال غرب و حوزه جنوب غرب به یمن لطف سازشنامه دوحه، والی ها، ولسوال ها، قوماندانان و تشکیلات دیوان و دفتر و قاضی و سلطه حاکمیت سیاسی و مذهبی و استخباراتی دارند.

ارگ با به دست گرفتن خزانه و مقام سرقوماندان اعلی اردو و نظارت و کنترول بر همه ارگان های دولتی، در میدان منقسم شده، هنوز یکه تاز صدرنشین قدرت است. اما این وضعیت موقتی و در حال تغییر بسوی عملی شدن مفاد مواد سازشنامه دوحه است که هدف اصلی آن صدرنشینی طالبان بر مسند قدرت سیاسی در ارگ امارت اسلامی تحت پوشش وزارت خارجه پاکستان است. در واقعیت، پس از امضای سازشنامه دوحه، اشرف غنی در میدان سیاست و جنگ افغانستان در چرخه ی از مخالفت های سیاسی چندجانبه گیر افتاده است که بر جان خود بیمناک است.

اشرف غنی با سیاست های ضدملی و قوم گرایانه تبعیضی تفرقه بینداز و حکومت کن و توسل به سیاست معامله گرانه، گروه های از متنفذین اشرافیت جدید پشتون تحصیل کرده دانشگاهی و تاجیک و هزاره و ازیک و ترکمن را با تطمیع و امتیازات مقامات و چشم پوشی از دوسیه های اختلاس و فساد آنها حول ارگ به گردش آورده است. اما نفرت عمومی از حکومت متقلب خانوادگی و گروهی و سهامی فرزندان قبیله که جمهوریت قلابی را شعار کرده اند و همچنان افزایش حملات بلک واتر طالبان که غنی و ارگ ریاست جمهوری را هدف قرار داده است، ترس از قیام جمعیت های میلیونی گرسنگان افغانستانی که پس از قرنطینه شدن نیروی کار دستمزد نان آور خانواده ها، نان برای خوردن ندارند و یورش همزمان مفرزه های بلک واتر از چند جناح، چرت سیاسی اشرف غنی را پاره کرده است و بر جان خود بیمناک شده است که به سرنوشت نجیب الله گرفتار نشود.

ارگ در پیچ و خم چرخه بازی های سیاسی، پس از امضای سازشنامه دوحه، در اوضاع و احوال و شرایط پیچیده تغییر کرده سرنوشت سازی گیر افتاده است که از یک طرف با مخالفت مردم و از سوی دیگر، با طالبان فتح میدان روبرو است. ارگ در دور جدید بازی های سیاسی که طالبان روزبروز خشونت ها را افزایش می دهند و حلقه را تنگ تر می سازند، در پیچ جدید تنش های سرنوشت ساز گیر کرده است که اگر غنی با طرح حکومت مشارکتی عبدالله که با ماده پیشنهادی اعطای رتبه مارشالی به دوستم عجین شده است، مخالفت کند، زیر پای ارگ از حمایت مردمی خالی می شود.

در میدان سیاسی منقسم شده امروز در افغانستان، نه ارگ و نه ثبات و همگرایی به تنهایی قادر به متوقف کردن ماشین جنگی طالبان نیستند. طالبان با ماشین جنگی و تشکیلات پیچ درپیچ سلولی قدرتمند تر از دهه 90 در یک ساحه وسیع در افغانستان نفوذ قایم کرده اند و حمایت بین المللی و منطقه ای را در سازشنامه دوحه را در عقب دارند. از سوی دیگر، طالبان در هرسه بازوی اصلی قدرت دولتی -یعنی ارتش و پولیس و سازمان امنیت ملی افغانستان مهره های اعنال نفوذی مخفی و نیمه علنی دارند.

در داخل حکومت مافیایی غنی، نه تنها در سه بازوی قدرت بلکه در داخل پارلمان افغانستان دو درمیان ملایان سیاسی قدرتمند پشتون از جمله ملاتره خیل، طالبان مهره هایی دارند که غنی و امنیت ملی به یقین می شناسند ولی صلاحیت کنار گذاشتن آنها را ندارند.

حکومت گروهی غنی، در میدان تضادهای چندجانبه لاینحل گیر افتاده که قادر نیست مانند سابق یکه تاز میدان سیاست و جنگ باشد. برای غنی دو راه باقی مانده است. یک، یا از خر شیطان قوم گرایی و تفرقه افگنی پیاده شود و حضور و مشارکت همه اقوام و شخصیت های ملی و جنرال های مخالف پاکستان-طالبان را در رتبه مارشالی در دفاع از استقلال سیاسی و آزادی و حفظ دست آوردهای مدنیت جدید 19 سال اخیر با تقسیم عادلانه قدرت سیاسی در یک حکومت همه شمول با صلاحیت های مشخص بپذیرد، یا میدان تاج و تخت را به کاندید انتخاب امریکا طالبان خالی کند و از محرکه جان به سلامت برد یا نبرد.

غنی در پایان بازی های سیاسی در اوضاع و احوال کنونی، همچون مرغ زیرک در دو حلقه دام آویزان است. او می فهمد که در قمار سیاسی سازشنامه، ترامپ، طالبان را در آغوش صلح دوستی در مقام صدرنشینی گرفته است و فضل خزان رسیده که فصل کوچ کوچ ها و رفتن رفتن است. شاید ترس از دست دادن قدرت و منافع شخصی و خانوادگی و قومی و تباری و گروهی، غنی ماکیاوال را وا داردکه برای حفظ و بقای منافع، تن به حکومت مشارکتی بدهد و خواسته نخواسته نشان رتبه مارشالی به یونیفورم نظامی جنرال دوستم بگذارد و با میدان دادن مارشال دوستم، اقوام تاجیک و ازبیک و هزاره و ترکمن و ایماق و... را سپر جمهوریت در برابر طالبان قرار بدهد. این آخرین گزینه سیاسی غنی است. غنی با ارتش و پولیس و سازمان امنیت که بالای آن در خم و پیچ بازی های بزرگ اعتماد به وفاداری نیست، پُر کاهی در آب است.

ماندگاری غنی و نسل تحصیل کرده روشنفکر دگراندیش اقوام پشتون درانی و غلجایی در جامعه و سیاست امروز بیش از بیش به حمایت اقوام غیرپشتون بسته است که با طالبان مخالفت می کنند.

محمد صدیقی


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
ارگ
پشتون
غنی
نظرات بینندگان:

>>>   بعد ازسیا وآی اسآی کـــــــد 91 کللانترین سهم را درسرنوشت سیاسی افغانستان دارد

>>>   اطلاعات تازه مشعر است که در کشتار سربازان اردوی ملی در لغمان، بندوبست خائنانه از داخل وجود داشته و اکثریت کسانی که جان باخته اند، از پنجشیر و شمالی و بدخشان هستند. دولت از توطئه داخل قطعه مطلع است اما قصداً اطلاع رسانی نمی کند
گذارش نامه

>>>   در دو روز چهل فرد درننگهار سی فرد درلغمان پنج فرد درغزنی کشته شده اند اما حکومت ورقیبش درفکر تقسیم چوکی هست ودر توافقنامه شخصی شان از همه بیشتر درقسمت تشریفات تاکید شده ،خواست جنرال صاحب دوستم تنها یک رتبه خیالی است ،

>>>   اکثریت همی ریش سفید های جهادی مثل قاضی امین سباوون گیلانی ها همکاران آی اس آی هستند

>>>   والی لغمان اصف ننگ عضو حزب فعال حزب اسلامی گلبدین حکمتیار شخص مشکوک با رابط اش با طالبان وای اس ای پاکستان است از ان دم بریده هر جنایت ساخته است اصف ننگ معاون فاروق وردک وزیر اسبق وزارت معارف است که در اختلاس و دزدی ملیون ها دالر بنام مکاتب خیالی و معلمین و متعلمین خیالی در بررسی های سیگار هیت بررسی امریکا و هیت بررسی دولت افغانستان حکومت غنی متهم هستند اما با اخطار فاروق وردک از افشای یکمقدار پول در دبی در یک موضوع خاص توسط نماینده ارگ و سپیدار برسی و تحیق از طرف دادستانی کل صورت نگرفته بلکه فاروق وردک در مقام وزارت دولت در مسایل پارالمانی و اصف ننگ در اول والی فراه که پس از مدتی به اثر خیانتش و مظاهرات و شکایات مردمی از فراه به لغمانتوسط ارگ تبدیل گردیده و برای اولین بار سر و کله حکمتیار شخص وفادار به ای اس ای و سابقه دار طرف اعتماد این دستگاه جهمی هم از ولایت لغمان که صمت ولایت را اصف ننگ بعهده دارد نمایان گردید و بطرف کابل بزیر نام مصالح با دولت در حرکت گردید.

>>>   درتمام قطعات که تلافت وارد گردیده به اساس سلیقه ها اول درداخل قطعه معامله وسازش خاینانه صورت میگیرد راه به دشمن داده میشود وداخل میشوند قتل میکنند خصوصا جوانا بدخشایت,تخاری,انرابی,پنجشیری وپروان وکاپیسا را آگاهانه بهقتل میرسانند نسل کشی ولس ازقوم خودرا اسیر وبعدا رها میکنند درده ها قطعه دیده شده.درزابل,دررجال برجسته,درشفاخانه 400 بستر,درقول اردوی هلمند ,درقول اردوی شاهین درمزاز شریف ودرارزگانوده های مثال دیگر.

>>>   غنی ۱۸۰ کیلو متر در ساعت به سوی فاشیزم قومی در حرکت است.
تیم ثبات حد اقل این سرعت را کاهش خواهد داد مگر کافی نیست.
وقتی جنرال های تانرا به تقاعد سوق میدهند سربازان تانرا از خط اول بیرون کنید و با ایجاد شغل در محلات از کشته شدن جوانان تان جلو گیری کنید ، بگذارید تا پشتون ها خود از حاکمیت پشتونی خود دفاع کنند.

>>>   سید مسعود حسینی
این جامعه‌ به یک قیام ضرورت دارد؛ با همه‌ی پهلوهایش! خیال می‌کنید اگر ادای نازک‌نارنجی‌بودن را در بیاورید، دشمن به شما رحم می‌کند؟! هرقدر گردن خود را نازک‌تر بگیرید، شمشیر دشمن را برنده‌تر می‌سازید! دشمن به کودک مریض خوابیده بر تخت شفاخانه و به نمازگزار عزادار جنازه‌ی شما هم رحم نمی‌کند! آن وقت شما به فکر سریال فلان تلویزیون هستید که خشونت ترویج می‌کند! خیال می‌کنید قاتلان ملت سریال دیده‌اند که به این راحتی آدم می‌کشند؟! امروز بیش‌تر از هر زمانی این جامعه نیاز به قیام دارد؛ چون تا زمانی که به پا نایستد هم‌چنان بر سرش می‌کوبند! من تفاوتی میان آزادسازی یک جنایت‌کار و همان جنایت‌کار که همه روزه ملت را در خون غرق می‌سازد نمی‌بینم. وقتی ملت پشت و پناهی ندارد و کسی را ندارد که دستش را برای بلندشدن بگیرد، چاره‌یی جز ایستادن به پای خود باقی می‌ماند؟!

>>>   مالچه نمودن ع وغ باملالنډی ها
قراراست پاکستان ملالنډی های خودرا، باع وغ ترامپ -،درآینده ی نزدیک درمنفعت همدیگرمالچه نمایند.
درین مالچه ترامپ برعلاوه ی ع وغ ، سلطه ی سیاسی افغانستان راهم به پاکستان به شکل سرانه (اضافی) قبولدارمیشود.
دلالان اسلامی این معامله طورذیل اند : قطر از جانب ترمپ وسعودی از طرف پاکستان باهم چنه خواهند زد.
درمتاع مالچه ملا لندی های شامل اند که چون ملا لندی فاریاب برعلیه افغانها وطلبای کرام انسان دوست شده ، کاسه لیس اجانب وبه دالر تغذیه میشوند.
این درحالیست که باندهای مفسدحکومتی ع وغ کمک های کرونایی جامعه جهانی را به خود گاو شیری ساخته وازگاوغدودبه مردم بیچاره ی ما ازآن میرسد.
خواننده ی گرامی !
این مضمون هزیان گونه ، متمایزترازمضامین دیگررادرحالیکه مظنون به ابتلای کرونا میباشم مینویسم که درخور تعمق بیشتر است ، زیرامحتوای یک فراخوان عاجل وضروری راداردکه آخرین امید مردم هردم شهید ما خواهد بود وآنهم امید رهایی بخش که خطاب ملت به منسوبین غیورقوای مسلح قهرمان کشوربوده ، نبایددست کم گرفته شود، خدا نخواسته روزی برسدکه بگوییم وابرحال ماکه دیرشده وهی،هی وار غصه بخوریم.
زنهار!!!
مردم،منسوبین رشیدوقهرمان ووطنپرستان واقعی دقیقاٌباخبرباشندکه:
دودلقک درارگ وسپیداربااختلاف ذات البینی شان ،عمداٌبه دستوراجانب وقت کشی نهایت مخرب مینمایند،تافرصت مالچه شدن شان برسد.
بااین وقت کشی تنها دردوهفته ی گذشته حدود350تن ازمنسوبین قوای مسلح ماجان عزیزخودراازدست داده وجام شهادت نوشیدند،که زمینه سازجان فشانی های شان(هدررفته ی شان) اختلافات همین دودلقک ملعبه بوده است.
هدف ازین وقت کشی وفریب مردم آنست تاروزبازاربرسدوموقع مالچه شدن آنهاهم ، که درنتیجه ی انجام مالچه ، این نظام نیم بند ،ریزمریزشود، دلقکان باامتیازات نزدباداران شان به سلامت برگردند ومردم ماراباردیگربه ورطه ی هلاکت سقوط دهند .
مشکلات مردم ما درین برهه ی زمانی :
حدود سه ماه میشود که ازلُجاجت دو ملعبه ی رقاص ودلقکین بنام داکترها میگذرد ،زُجه ی ملت مظلوم وفقیر ، فغان خاموش گرسنه ها ، آه زندانیان بدون ملاقاتی (قرنطینان لب بسته) راهیچ کسی نمی شنود ، ام الفساد کرزی ومفسدین دو دهه اش (تنظیمیها) درعیش ونوش اند ، اگرتشویشی اندکی هم ازبابت کرونابرایشان پیداشود،باجبر واکراه چپن سفید هارامجبور میسازند تا به خاطرعلاج درخارج فامیل اورا(مسلمیار)تست کرونانماید،درحالیکه مریضان فقیرمظنون به کرونادرصف ها منتظر اند.دیگر حوصله ی ملت طاق شده.
حل مشکل :
راهی نجاتی وجودداردکه شایدبه نظربعضی ها باوجود نیروهای اجنبی درکشورما احمقانه به نظر برسدولی چاره ی دیگر موجود نیست وحصر چاره شده ایم بااین اقدام یا تخت است یا تابوت که انشاالله مطمیناٌ80% تخت است .توکلتُ علی الله !
بنااٌ : التجای ملت مظلوم از قوای مسلح دلیر !!!
منسوبین غیورقوای مسلح قهرمان !
بخاطر حفظ نظام نیم بند ورهایی مردم هردم شهید تان از شرطاغوتیان ، با اتحادتان ولوازهرقومی هستید ، به لحاظ خدا، به پاس شیر پاک مادرتان ، تحت لوای تحلیف مقدس عسکری ایکه حلف نموده اید ، بااستفاده از هر نوع سلاحی که دردست دارید ،به برکت ماه مبارک رمضان با گرفتن الهام ازقیام مظفرهفده هم ماه رمضان 1257اجدادباشهامت تان که قصر طاغوتی کیوناری رادربالاحصارکابل فروریختند ، شما هم به کسرا های ارگ وسپیدارهجوم برده ، دلقکین را گرفتار ، نظام ومردم درحال نزع را نجات داده ، به دهن دلالان بازار مالچه چنان مشت کوبنده ی حواله دارید، که باخطوط زرین درتاریخ این خطه ی سربلند حک گردد.
ازاهریمن وقوای خارجی نهراسید ، زیرابه برکت ماه مبارک پاهای شان لرزان وآنها هم منتظرچنین اقدامی اند ودرصددیافتن بهانه ی برای ( پای دوست) خود اند.
پیروزی از آن شماست – ازدرگاه خداوندمتعال سربلندی شماراآرزوداریم ، ومن الله توفیق
نجوای اکثریت خاموش که از طرف حقیر فقیرعبدالرووف لیوال تحریر شد .
(پای دوست ) واژه ی نظامی ، معنی آن فراغت از میدان تعلیم ومحاربه میباشد.
این هم تحریری فرهیخته ی گرامی ملک ستیزکه درارتباط ضم میگردد
دولت کابل، خلاق رزیلت است
ملک ستیز
جامعه فقیر یعنی حقیر

در جامعه‌ای ‌که جای ثروتمندان را سرقتمندان گرفته است، همه انسان‌های پاک و باوجدان فقیر می‌شوند. این‌جا منظورم از ثروت تنها پول نیست، بل ثروت علمی، معنوی و ارزشی نیز شامل آن است. برای انسان‌های باوجدان دو راه باقی می‌ماند یا این‌که راه ساده‌ی رذیلت را برگزینند و دزد شوند و یا راه دشوار و پیچیده فضیلت را انتخاب کنند و انسان باقی بمانند. رذیلت و فضیلت گزینه‌های رایج جامعه‌ی فقیر ما هستند. اما رذیلت بر منطق جامعه‌ی ما حاکم است. چون دولت که باید ممثل فضیلت باشد، خلاق رذیلت است. از این‌رو و با کمال تاسف انسان فقیر در جامعه‌ی ما انسان حقیر حساب می‌شود، حتا اگر او انسان خردگرا نیز باشد. و برعکس سرقتمندان، عزت، شکوه و منزلت دارند. بدتر این‌که سرقتمندان در لایه‌های مهم دولت جا و منصب دارند. این‌جاست که مغز سیاسی دولت و ضمیر دولت‌مردان را یخ بسته است. من به این باورم که به سادگی افغانستان را می‌توان جامعه‌ی غیر انسانی نامید. غیر انسانی نه به علت ژنتیک، غیر انسانی به دلیل ارزش‌های برباد رفته‌‌ی عضو جامعه‌ی بشری. این روی‌کرد امپریالیزم جدید است. یعنی ایجاد جامعه‌ی گوسفندی که در آن خرد مرده باشد. یعنی فقیر حقیر می‌شود.

>>>   وقتی که این قدر معلومات داری چرا عبدالله را پرسان نمی کنی چرا همرای حکومت خا ین یکجامیشود.پس معلوم چیزی که شما تبلیغ میکنی دروع است -
رحیم از کابل

>>>   Wahid Payman
نکته غم‌انگیز این است که هیچ کسی حتا ادای اصلاحات را نیز در نمی‌آورد؛ همه چیز از پرده بیرون افتاده است. عبدالله برای بقای سیاسی خود مبارزه می‌کند و غنی هم می‌کوشد که به هر قیمتی باید ارگ را حفظ کند. در این میان، دستگاه تبلیغاتی ارگ و اراکین دولتی به شدت فعال است و در بیرون از دولت اندیوالان سیاسی به جان هم افتاده‌اند. برخی از متحدان دیروزی عبدالله منتظر اند که غنی به آن‌ها سفارت و وزارت بدهد و به عبدالله طعنه معامله‌گری را می‌دهند. نمایشی چنین مضحک و بی‌شرمانه، تنها ماهیت سیاست در افغانستان را به نمایش می‌گذارد.

>>>   بر هیچ اوغانی اعتماد نکنید۰ این ها یگان ویش و وای میکنند ولی باز هم روح و روان شان در همآهنگی با غنی متقلب و طالبان وحشی است۰ برای اکثریت مطلق اوغان طایفه پشتونولی مهمترین عنصر در زندگی شان است۰

>>>   در زمان حکومت نجیب اگر آی اس آی درافغانستان کدام انفجار سازملان میداد درجوابش خاد آن زمان هم در داخل پاکستان عین کار را می کرد اما حالا ریاست امنیت ناملی یا کمپنی خصوصی پنشیر وردک معلوم نیست مصروف چی است برای ویروس گرونا واکسین اختراع میکند یا مصروف ساختن بم اتم است ویا راکت بر ای ارسال به فضا میسازد چون از بودن ونبودن این اداره ناکلام هیچ خبر ی نیست ؟


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است