زوایای مبهم حملۀ بر استاد ربانی همچنان تاریک
حمیدالله آخندزاده از برنامه ترور استاد ربانی پرده برداشت اما چهار سال پیش در پلچرخی اعدام شد، تا زوایای تاریک و مبهم حملۀ انتحاری بر جان استاد ربانی همچنان ناروشن باقی ماند 
تاریخ انتشار:   ۲۱:۱۳    ۱۳۹۹/۲/۲۰ کد خبر: 163334 منبع: پرینت

چهار سال پیش در این روز حکومت افغانستان خبر اعدام حمیدالله آخندزاده یکی از عاملین ترور استاد ربانی را منتشر کرد.
حمیدالله آخندزاده که پس از ترور و شهادت استاد ربانی دستگیر شد، باشنده قندهار و در زمان حکومت طالبان رییس اطفاییه در کابل بود. او چگونه به کابل آمد و دستگیر شد؟

اعضای شورای صلح که از گروه های مختلف تنظیم های اسلامی و جهادی به شمول طرفداران طالبان تشکیل یافته بودند در فکر آن شدند تا با ایجاد رابطه با طالبان امتیازات بیشتری بدست بیاورند و از کیک صد ملیون دالری که امریکا برای این نهاد تخصیص داده بود، سهم بیشتری نصیب شوند. برخی از اعضا با استفاده از روابط خود به این امر مبادرت ورزیدند.

رحمت الله واحدیار عضو پیشین حرکت مولوی منصور که در زمان حکومت مجاهدین عضو ارشد حکومت بود و سپس به طالبان پیوست و از مقامات طالبان قرار گرفت نیز عضو شورای صلح بود. او با مولوی عبدالستار از دوستان خود که وزیر مهاجرین حکومت طالبان بود، تماس گرفت. مولوی عبدالستار شخصی را به نام حمیدالله آخندزاده از سوی شورای کویته به رحمت الله واحدیار معرفی کرد. وی دوبار از طریق واحد یار با استاد ربانی ملاقات و مذاکره کرد. در دور اول ملاقات و صحبت خود، استاد ربانی رییس شورای صلح را به شدت مورد ملامت قرار داد که چرا به عنوان رهبر مجاهدین و عالم دین با حکومت کرزی که توسط یهود و نصارا تشکیل شده است و با نیروهای آنها بر سر قدرت نگهداشته می شود همکاری می کند؟ اما استادربانی با او به نرمی سخن گفت و عملکرد طالبان را با دلایلی که ارایه کرد به زیان اسلام و مسلمانان خواند.

حمیدالله پس از یکماه تأخیر دوباره به کابل برگشت و به حیث مهمان شورای صلح در مهمانخانه ی ویژه پذیرایی شد. او این بار در ملاقات با استاد ربانی از حرف های قبلی خود معذرت خواست و گفت که حرف ها و پیام های شما برای شورای کویته بسیار مهم و اثر گذار بود. این نمایندۀ شورای کویته دوبار دیگر هم به کابل رفت و آمد کرد. او در تمام این سفرها از سوی شورای عالی صلح که مهماندار اصلی وی رحمت الله واحدیار و معصوم استانکزی بودند به گرمی پذیرایی می شد. او در کابل از موتر مخصوص شیشه سیاه و محافظ مسلح برخوردار بود.

حمیدالله آخندزاده قبل از آنکه برای پنجمین بار به عنوان نماینده شورای کویته یا امارت طالبان مهمان شورای صلح شود به رحمت الله واحد یار تلفنی خبر داد که من دیگر کابل نمی آیم و به جای من یک شخص بسیار خاص به عنوان نمایندۀ با اعتماد و با صلاحیت شورای کویته با پیام بسیار مهم مهمان شورای صلح در کابل میشود. من از این وظیفه سبکدوش شدم و وظیفه ی دیگر را از سوی امارت بدوش گرفتم.

اما حمیدالله آخندزاده برای پنجمین بار با فردی که مامور انجام عملیات انتحاری به جان استاد ربانی بود به کابل آمد تا این ماموریت را از نزدیک نظارت و مدیریت کند. حمیدالله آخندزاده بعد از دستگیری در بخشی از اعترافات خود می گوید که تعلیم و تمرین برای جابجایی مواد منفجره و انجام نقشه ترور استاد ربانی میان چهار نفر انجام یافت: دوتن افسر ارتش پاکستان که نام و هویت آنها حتا برای حمیدالله مذکور مشخص نشده است. شخص سوم در این برنامه حمیدالله آخندزاده و شخص چهارم یا انتحار کننده که به نام نصرالله و عصمت الله از آن نام برده می شود. در مورد سکونت و تابعیت او نیز سخن متفاوت وجود دارد. گاهی او را باشنده چمن و پشتون پاکستانی و گاهی هم باشنده قندهار و نزدیکان حمیدالله آخنده زاده می خوانند.

افسران پاکستانی انتحار کننده را در ماه های اخیر در حضور حمیدالله تحت آموزش گرفتند و مواد منفجره را در کلاه سفید جابجا کردند. حجم کم مواد منفجره و شکل جاگذاری آن در داخل کلاه که بروی آن عمامه بسته می شد بسیار با دقت صورت گرفته بود. وقتی مراحل آموزش به پایان رسید و تروریست انتحاری آماده برای انتحار شد، حمیدالله از کویته به واحد یار تیلفون کرد و اعزام نماینده خاص شورای کویته را با پیام مهم خبر داد و از او خواست که با او همکاری کند. این پیام قرائت متنی بود که از نام شورای کویته عنوانی شورای عالی صلح به خصوص عنوانی استاد ربانی رییس این شورا با لحن بسیار آشتی جویانه و مؤدبانه در یک کسیت یا سی دی سی دی ثبت شده بود.

مامور انجام ترور (نصرالله یا عصمت الله) بروز جمعه 25 سنبله 1390 خورشیدی از میدان کوته سنگی در غرب شهر کابل به رحمت الله واحدیار عضو شورای صلح تلفن کرد که به جای حمیدالله آخندزاده از کویته آمده و منتظر او میباشد. واحدیار بلافاصله با موتر های مخصوص و محافظان مسلح به کوته سنگی رفت و او را که گویا عوض حمیدالله آخندزاده نماینده شورای کویته در مذاکرات صلح بود به مهمانخانه شورای عالی صلح آورد.

حمیدالله آخندزاده که قبلاً از کویته به رحمت الله واحدیار تماس گرفته بود که دیگر به کابل نمی آید و شخص دیگری این ماموریت را به عهده دارد مامور جدید را تا میدان کوته سنگی همراهی کرد. او از دور شاهد انتقال تروریست طالب توسط موتر های شورای صلح بود. حمیدالله آخندزاده رییس اطفاییه امارت اسلامی طالبان در همراهی با تروریست مذکور یکی از زنان (صاحب دو زن بود) و فرزندان خود را نیز از کویته به کابل انتقال داد. او دلیل همراهی فامیل خود را به انتقال مصئون و بی درد سر کلاهی میخواند که در آن مواد منفجره جابجا شده بود. حمیدالله یک شب را در قندهار خانه داماد برادر خود سپری کرد. او با مامور ترور بر پشت بام خانه خوابید تا صدمه ای به کلاه نرسد و یا در خانه انفجار نکند. روز بعد او با زن و فرزندان خود تروریست انتحاری را تا کوته سنگی در غرب شهر کابل همراهی کرد.

مامور ترور در مهمانخانه شورای صلح که از سوی واحدیار و استانکزی میزبانی می شد پیام صوتی شورای کویته را به آنها تسلیم کرد و خواستار ملاقات با استاد ربانی شد. استاد ربانی در آن موقع غرض شرکت در کنفرانس بیداری اسلامی (27 سنبله 1390 خورشیدی 18 سپتمبر2011) به تهران رفته بود. استانکزی معاون شورای صلح پیام صوتی را به عنوان یک خبر و دست آورد بسیار مهم شورای صلح به ارگ (قصر) ریاست جمهوری برد تا در گام نخست آنرا رییس جمهور بشنود.

رییس جمهور کرزی در مصاحبه با تلویزیون نور در کابل گفت که وقتی استانکزی صاحب از چنین پیام مهم خبر دادند برای شان گفتم که عاجل کسیت را بیاورند تا قبل از آنکه نیویارک بروم بشنوم. رییس جمهور کرزی گفت که پیام را شنیدم. این پیام استاد ربانی را با القاب بسیار محترمانه خطاب کرده بود. هرچند کرزی در این مصاحبه نگفت که پس از شنیدن پیام از استار ربانی خواسته است تا به کابل بیاید اما برخی رسانه ها از تلفن رییس جمهور به استاد ربانی خبر میدهند که از او خواست تا به کابل بیاید و با حامل پیام مذاکره کند.

نصرالله یا عصمت الله تروریست انتحاری به عنوان مهمان خاص شورای صلح چهار روز را در مهمانخانه ی این شورا سپری کرد. او در این چهار روز سی بار با کویته پاکستان تماس تلفنی داشت. همچنان او در تماس مداوم با حمیدالله آخندزاده در شهر کابل بود. تمام تماس های او از تلفن همراه یا تلفن موبایلش پس از انتحار توسط ریاست امنیت ردیابی و شناسایی شد. حمیدالله آخندزاده نیز از این طریق بدست نیروهای امنیتی اسیر گردید و از برنامه ی ترور استاد ربانی پرده برداشت.
حمیدالله آخند زاده چهار سال پیش در پلچرخی اعدام شد، اما زوایای تاریک و مبهم حملۀ انتحاری بر جان استاد ربانی که ریاست شورای صلح را بدوش داشت، همچنان ناروشن باقی ماند.

محمد اکرام اندیشمند


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
ربانی
استانکزی
نظرات بینندگان:

>>>   ربانی اینقدر مهم هم نبود که شما انرا جلوه داده اید برای ربانی صرف دالر و قدرت مطرح بود نی اسلام و نی صلح چون امریکایان را پدر بزرگ خطاب کرده و خواهان بم های بزرگ بالای مردم شد

>>>   دسيسه قتل رباني يك توطئه جهاني از طرف دشمنان اسلام سياسي (به گفته خودشان) بود، و اجيران افغاني شان در اين قضيه تا حال زنده اند، امرالله صالح، اتمر لنگ و ماده پچو حامدكرزي، كه از جمله ركن اصلي امرالله در قتل قهرمان ملي هم دخيل بوده و انشاءالله روي سياه دنيا و آخرت ميشود، و كسي مانند رابرت گيتس پيدا ميشود كه چهره اين مزدور خود را إفشاء نمايند، مثليكه چهره كرزي و اتمر خبيث را در انتقال طالبها به شمال توسط طيارات انگليس در كتاب خود إفشا كرد.

>>>   از سیر تا پیاز گفتی دیگر چی ناروشن ماند ؟؟

>>>   انس حقانی اعدام اعدام نمیشود.
عاملین انتحاری های چار راه زنبق و مصلی شهید مزاری و امثالهم نه تنها که اعدام نمیشود بلکه رها میشوند .
اما این فرد به خاطر جلو گیری از فاش شدن راز های فاشیستی کرزی و ستانکزی با عجله اعدام میشود و پرونده هم به فراموشی سپرده میشود.

>>>   عبد الجميل شكور آنچه ظواهر قضیه بود همین است ،امااگر پس منظر قضیه نظر اندازی شود درحقیقت isiوطالبان ساخته دست cia میباشند . دراین اواخر کتابی را مطالعه میکنم بنام جنگ آمریکا با تروریسم
در تحلیل نظم نوین جهانی
نوشته : میشل شوسودوفسکی
ترجمه : جمشید نوایی
خیلی بصورت واضیح از تطبیق برنامه های ciaتوسط سازمان استخبارات پاکستان پرده برمیدارد ،از isiمانند یک سکوی پرتاب در آسیای میانه الی قفقاز وآسیای جنوبی استفاده کرده است،علاو بر آن خانم بینظیر بوتو ازطرح ،منابع مالی و تطبیق پروژه طالبان پرده بر داشت که سبب ترور آن نیز شد .
استاد برهان الدین ربانی باپذیرش سمت شورای عالی ‌تلاش های که در این راه انجام داد باعث خطر ویا مانع تطبیق برنامه cia در منطقه مخصوصآ افغانستان شده میتوانست بنآ از سر راه برداشته شد.

>>>   M Anwar Anwar
کار آقای کرزی و استانکزی بوده. این ها حتمن سیر تا پیاز قضیه را میدانستند.

>>>   Jawid Kohistani
جناب اندیشمند گرامی: البته من یک سال بعد از حادثه که سالگرد بود و تلویزیونها پخش مستقیم داشت ، طالبان در ستلایت تون کویته انرا میدیدند و یکی با خنده میگوید که چگونه این کار را انجام دادند ، یک دوست طالب که اکنون تجارت میکند ، در دوره طالبان از نزدیکان ملاعمر بود ، پدرش ق بود و ملا عمر همرکابش و در جهاد شهید میشود پسر بزرگش مدرسه میخواند که تحریک شروع میشود و ملا شخصا اورا با خود مثل برادر زاده میاورد و تا شکست طالبان طالب بود ، اما با دوستان نزدیک ما رفیق بود ، در همان خانه از کلان می پرسد که چگونه این کار را کردید و کی کرد ، رهبران که خبر ندارند ، ان ملا بعد همه جریان را از همین مدیر حمیدالله تا واحدیار و تصمیم بعدی قصه میکند ، حافظ محب الله لنگ وغیره انطرف و اینطرف ، قصه مواد ، کلاه ، شب ماندن قندهار و همرایی مدیر حمیدالله که سه خانم داشت انتحاری را میرساند تحویل میدهد و شب نزد خانمش بی بی مهرو می ماند تا روز حادثه همه را ان ملا اورد چند شب اینجا بود ، کمیته تحقیق زیر نظر حسام الدین معاون اول امدند و گفتند که از چمن اینطرف را می دانیم انسو را نه ، خلاصه اقای مراد امد دید اما هرگز انسوی مرز اقدامی نکردند به گپ های رسمی اتکا کردند و خلاصه مرا که دیدی بگو تا ریشه موضوع را قصه کنم ، حقانی این این پشنهاد را قبول نکرده بود گفته بود همسنگر پدرم است

>>>   S A Mobin Amini
داستان شهادت استاد برایم روشن نبود، با اینکه لایه های درونی قضیه خیلی ها پیچیده است؛ ولی ورای آنرا درست حسابی روشن کردید، خیلی ممنون جناب استاد!

>>>   Jawid Kohistani
کرزی در طیاره بود سفر میرفت که ستانکزی نزدش رفت و خواست استاد از تهران بکابل زود بیاید .

>>>   حامد هوشمند از همه زوایا اگر نظری به این مساله بیاندازیم، معلوم می‌شود که کار را کس دیگری انجام داده و آخند زاده طعمه شده بود.

>>>   Dastgir Nail
استاد ربانی چر اینقدر خوش باور و محافظانش هم اینقدر غافل بودند که دشمنان خود را دست کم می گرفتند.؟ تاجیک ها همیشه چنین بوده و همینطور هم قربانی شده اند.

>>>   Dastgir Nail
امیر حبیب الله کلکانی و احمد شاه مسعود مگر چنین نشدند ؟

>>>   Ahmad Fahim Sultani
منطقی نیست باور کنیم که امنیت ملی در چهار روز اقامت انتحاری اورا زیر نظر نگرفته باشد و ارتباطات تیلفونی را ریکارد نکرده باشد.
در این صورت معلوم دار است قضیه ابعاد دیگری هم دارد.

>>>   Mohammad Ashraf Sharif
همین پیشنهاد پست ریاست صلح از طرف کرزی به استاد خودش بذات خود یک توطیه بود و یک دام بود و استاد هم بلادرنگ قبول کرد که باید نمیکرد وبعد از گزشت یکدوره سخت و دشوار ریاست جمهوری بنظر من انسجام و سروسامان دادن حزب جمیعت که یک حزب فراگیر ملی بود بهتر ازین موقف بود که درین راستا کار می‌شد بهرحال شهادت و لقب گرفتن شهید صلح کار ساده نیست و برای کسی میسر نیست اخرالامر مرگ است ‌آنهم مرگ با عزت .
روحش شاد و یادش گرامی باد !

>>>   Zia Maqsudi
از کجا معلوم که حمیدالله آخند زاده اعدام شده ؟
به احتمال زیاد قصه ای اعدامش هم دروغ بوده
و ازکجا معلوم که خود استانکزی درآن قضیه دست نداشته ؟
یعنی درطول ۴ روز به فکر هیچ یک از مامورین امنیت ملی نرسید که تلفون های این شخص را ردگیری وشنود کند ؟

>>>   Khaliq Karimi
یکی از شگرد ها وظیفه بسیار معمول پولیس در اینگونه موارد این است که همواره تمام تحرکات وار تباطات تلفنی اینگونه افراد را در نظر گرفته وکنترول می کنند وحتی در اتاق های که اینها نشست وبرخواست دارند دیکتافون ودوبین کار گذاری می کنند این قضیه ابعاد وزوایای مشکوکی دارد جناب اندیشمند

>>>   Abdul Wasai Rahimi
استخبارات کرزی هم مثل خود پوچ و در فکر چور و بهره برداری های شخصی شان بودند ، نه به فکر زیر نظر داشتن و تعقیب چنین افراد خیلی مهم.

>>>   هارون کریانی
سناریوی تروراستادبسیارشباهت داردبه ترورآمرصاحب اگرقضیه دقیق پیگیری میشد به درستی معلوم داربودکه هم پای ستانکزی وهم اشخاص زیادی درقبال قضیه پای شان به محکمه کشانیده خواهدشد

>>>   حاجی داد خدا فروتن
اندیشمند صاحب خداوندج شما را حفظ نماید ... اما دیگر رهبران تاهنوز در خواب غفلت روان هستند ... الله ستار ، میداند که باکدام پیمانه پلان ها ترور در حالی شکل گرفتن است ... ؟

>>>   درکشور غیر اسلامی ناقض مرز رابه قهرمان تبدیل کردند اما درکشورهای اسلامی راه حل هرمشکل را فقط کشتن کشتن میدانندودرینمورد بین خود وبیگانه فرقی نمیگذارند :
درسال 1941 سیدبر پیشاه از السوالی سرحدی بدخشان می خواهد برود آنطرف مرز یعنی تاجکستان که آنزمان جز شوروی بود بمجرد گذشتن از مرز توسط سربازان روس دستگیر بعد از محاکمه برایش حبس زندان معین میکنند او بعد از مدتی از زندان بیرون شده به صفوف سربازان جنگ میهنی برعلیه آلمان نازی می پیوندددرجبهات مختلف شرکت میکند چهار مراتبه زخمی میشود با ختم جنگ دریک مراسم آتش بازی به استقبال پیروزی برفاشیزم در جمع محدود قهرمانانیست که با استالین یکجا آتش بازی را تماشا میکنند ، او بعدا یاد وطن میکند وعزم برگشت بخانه را دارد که این مراتبه توسط سربازان افغان حین عبور وبرگشت به وطن همراه با مدال ها وافتخارات دستگیر وراهی زندان میشود ، بعدا هاشم خان صدراعظم با او می بیند ،برای رهائی اش وعده میدهد اما عمل نمیکند چون هاشم خان .ظاهرشاه اصلا درانتظار پیروزی هتلر بودند ،سیدبرپیشاه بعدها از زندان رها وبا ببرک کارمل رئیس حکومت حزب دموکراتیک ملاقات میکند ،بعد با یک سفر رسمی از شوروی دیدن میکند سرانجام سیدپیرشاه به عمر 91 سالگی به هفت هزار سالگان می پیوندد ،
همسایه غربی ما هم میتوانست این جوانان را بجای کشتن بجنگ سوریه یا یمن بفرستد تا اگر زنده میماندند اقلا چانس برگشت دوباره بخانه را داشتند
ر

>>>   یکیازین همدستان قاتل باید وحتمن استانکزی باید باشد زیرا اگر ازدسیه قتل خبرنمیداشت درپهلوی استاد ربانی این هم حتمن کشته میشد چون ازموضوع وپلان آگاهی داشته هنگام احوال پرسی آن تروریست با استاد این استانکزی حتمن خودرا دورکرده است اگر درپهلویش بحیث مهماندار ومعرفی وی باید استاد میبود وکشته میشد.این را هم باید درجرم یا کمک کننده بازداشت ومحاکمه میکردند کتا کرزی هم محاکمه میشد.

>>>   کرزی شاید از مادر و پدر نسب اش به شیطان ختم شود.
همه را کشت و بر همه هم گریه کرد.
خدایش نیامرزد و در سوگ فرزندش مویه کند.

>>>   در جنایت ، خودفروختگی و وابسته بودن آنها به سازمانهای جاسوسی بیگانه بویژه پاکستان کدام شک و شبهه موجود نیست ، اما شهادت استاد ربانی برعکس مسعود ، کدام ضایعه بزرگ‌برای کشور نیست . مرحوم یک انسان سطحی بین ، بی خبر از سیاست دنیا و منطقه ، حریص و پول اندوز بود.
شمس تمنا

>>>   هیچ حاجت تحقیقات نیست.
بعد ازین که ربانی رییس شورای صلح شد،شروع کرد به سفر ها به پاکستان و ایران،برای جلب پاکستان و ایران ،برای دوباره به قدرت رسیدن خویش در انتخابات افغانستان.
کرزی ستانکزی را که معاون شورای صلح بود.خواست و گفت چه کنیم؟

ستانکزی گفت:مه یکمرتبه همراه بچه کاکای خود،شیرمحمد ستانکزی ارتباط میگیرم که او چه میگوید؟
معصوم ستانکزی با شیر محمد استانکزی تماس گرفت،او در جواب گفت که ما یک نفر را از جانب طالبان،همراه با مواد منفجره در لنگی اش به شما میفرستیم،باقیمانده رساندن او،همراه پیام و مواد منفجره به نزد ربانی،کار شما است.
پلان تصویب شد.نفر مذکور از پاکستان آمد.
کرزی به رییس دفتر خود کریم خرم گفت که مه به نیویارک میروم و نمیخواهم که در جریان قتل استاد ربانی در کابل باشم.چنانچه در جریان قتل داود،داود و مارشال فهیم تیز در کابل نبود.
کریم خرم به ربانی زنگ میزند و میگوید که یکنفر نماینده طالبان از پاکستان آمده است و میخواهد شما را ببیند.اما چون یکی از رهبران برجسته گروپ طالبان است.برای پیره داران دهن دروازه بگویید که در مقابل اش بی احترامی نکنند،مثلی که سیاف به احمدشاه مسعود زنگ زده بود که در مقابل خبرنگاران عربی،از طرف پیره داران بی احترامی نشود.
ستانکزی با نفر مذکور در موتر نشستند و بطرف خانه ربانی رفتند.
در راه استانکزی از فرد مذکور پرسید که من در کدام فاصله باید قرار بگیرم که از انفجار در امان باشم.
فرد انتحاری گفت:
فقط در داخل اطاقی که انفجار صورت میگیرد،نباشید،به شما ضرر نمیرسد.
بعد ازین که به خانه ربانی رسیدند،بدون تلاشی به نزد ربانی رفتند و فرد مذکور همراه استانکزی به داخل اطاقی که ربانی نشسته بود،داخل شدند.استانکزی به بهانه تیلفون کردن خارج شد و فرد انتحاری به بهانه احترام خود را در پای ربانی خم کرد و مواد انفجاری خود را انفجار داد.
اگر باور تان نمیشود خود استانکزی را دست اش بالای قرآن گذاشته بپرسید که آیا چنین نبود؟
آیا او را در محکمه خواستند؟
نی!

>>>   آن بم های که امریکائی هابالای طالبان می لانداختند کوچک بودند!

>>>   استاد ربانی را سی آی ای و آی اس آی پاکستان بتوافق کرزی ترور کردند.

>>>   در توطیه ترور مرحوم استاد ربانی همانند ترور قهرمان ملی دستان درونی زیادتر در کار بود تا بیرونی. معلوماتی که جناب اندیشمند به تفصیل شرح داده اند نیم داستان است. ایشان چون افسانه گویان قدیم- در زمانه هایی که نه از رادیو خبری بود و نه از تلویزیون واین افسانه سرایان در مهمانخانه ها و حجره ها در نیمه های شب وقتی که داستان به اوج تهیج می رسید به بهانه ای داستان را به فردا شب ماکول میکردند؛ جناب شان نیز نیم داستان را ناگفته گذاشتند؛ نگفتند که این تلفون هابه کویته از کدام محل صورت میگرفت؟ ممهتر از همه ساعاتی قبل از ترور- وی در کجا بود و با که بود؟ در رکاب چه کسی به دروازه محل مسکونی استاد رسانده شد؟ از محافظین دروازه چگونه عبور داده شد؟
آنچه را که نویسنده «« هیچ حاجت تحقیقات نیست »» نوشته اند بی نهایت به واقعیت قرین است. چیزی را که باید افزود؛ تروریست بعد ازینکه به کابل میرسد در مدت چهار روز مهمان عزیز جناب ستانکزی است الی آخرین مرحله انجام موفقانه پروژه. بارها مهمان عزیز به دیدار جناب ستانکزی در دفترش در تعمیری داخل محوطه صدارت بدون تلاشی رفت و آمد داشت و روز سرنوشت ساز نیز با ایشان در همین دفتر به آرزوی وصلت با حوریان بهشتی خود را مجهز کرده با جناب ستانکزی به دیدار استاد روان شدند.اینکه ستانکزی چگونه بعد از برداشتن جراحات خفیف اول به شفاخانه نظامی امریکایی در بگرام و بعدآ در مجهزترین شفاخانه نظامی به هند انتقال داده شد خود داستان دیگری است.

>>>   ترور وانفجار در ذات اش عمل پست و ناقص وفاقد همه اصول اسلامی است خداوند متعال رحمت خود را شامل حال استاد. شهید کند و. امید است که این عمل شنیع را که طالبان به دستور دیگران اجرا کرده جزای بد خود رادر دو دنیا بگیرند و. روی سیاه دنیا و اخرت باشند.
عبدالله ریحان

>>>   سند موجود کتاب رابرت گیتس وزیر دفاع پشین امریکا در کتاب خاطرات گفته است که حامد کرزی در یک نشست محرمانه در ارگ کابل مبنى براز بین بردن سران جبهۀ شمال و تضعیف آنها بود !
کرزى ربانى رييس جمهور پيشين را به يک اداره بسيار ظاهرا غول پيکر شوراى عالى صلح کرد.
از يک سو برادران طالبانى و ديگر تروريستان پشتونى خود را قابليت صلح آميز داد و مقام و اهميت رهبرسياسى تاجيکان کاهش داد و مقام جنايت کاران و ترورىستان پشتونى و شورش و انفجار و کشتار برادران طالبانى خود را ناديده و آنها را مظهر آرامش فرشته "هاى صلح و آرامى قلمداد" نمود
ربانى رييس عالى صلح در همايش اسلامى تهران در تهران شرکت نموده بود. تروريستان طالبان پشتون نقشه قتل ربانى کشيده بودند. کرزى بخاطر مذاکره صلح با چند فرد رده هاى پايانى بى اهميت طالبان ربانى رييس شوراى عالى صلح و رييس دولت اسبق افغانستان را از تهران به کابل فراخواند. و جاى جلسه کدام اطاق يا دفتر رسمى دولت افغانستان نبود بلکه خانه شخصى ربانى بود
کرزى به ربانى تاجيک اخطار داد
که نمايندگان تروريستان طالبان تفتيش و لباسها و دستتار شان اسلحه کنترول مبنى بر داشتن نشود. در دفادتر دولتى و ارگ در هر دروازه دريچه هاى آهنى الکترونى وتيلوزيونى کنترول اسلحه قراردارد.
براى کرزى پشتونيار بى وقارى طالبان
تروريست با اهميت و مرگ انفجار و انتحار ى ربانى تاجيک توسط برادران يار و ياور ان کرزى بى ارزش.
«دو مرد شام امروز از جانب طالبان با ربانی مذاکره می کردند. یکی از آنها مواد انفجاری را زیر دستار اش جاسازی کرده بود.
کرزى افغان و پشتون يارشاه شجاعانه گفت :" باعث مرگ استاد ربانى من هستم"

>>>   طالبان غلامان ای اس ای پاکستان هستند وقتیکه از غلامی بشور اجنبی شرم نکرده اند از روسیاهی هم شرم ندارند چون طالبان همه چیزی شانرا بفروخته اند از فروخته شده شرم و حیارا نباید توقع کرد سگ که سگ است پاس خانه و صاحب خانه خود را دارد اما طالبان نه پاس خانه را دارند و نه از ساکنان خانه را چون اراده را کاملا از دست داده و اراده شان بدست غیر است غیر هم پاکستان دشمن دیرینه افغانستان و مردمان اش .

>>>   اگر استانکزی میدانست که همراه ترورست بم است آیا درهمان اطاق یکجابابااو داخل میشد؟؟
اینکه به شفاخانه انتقال شد چون استانکزی شخصی مهمی بود باید درتداوی اش جدی اقدام میشد مثلا همی خالد رئیس امنیت پیشین را آن دختری که قبلا مورد تعرض وی قرار گرفته بود واو برای انتقام انتحاری را بنام شوهر نزد خالد فرستاده خالد بعد از انفجار به امریکاجهت تداوی فرستاده نشد؟؟

>>>   بلی معصوم استانکزی می دانست.
خوب می دانست که وی پشتون است برادر اش بنام شیر محمد استانکزی یکی از اعضای ارشد طالبان است و از همه کرده بهتر آگاهی داشت از برادر تنی در هرصورت از یک پدر. معصوم ستانکزی اطلاع داشت که وی به دو لیل طالبان وی را قتل نمی کنند.
علت عمده برادراش اش شیر محمد استانکزی طالبانی است و دوم پشتون است. هدف عمده کشتار طالبان تاجیکان و مردم هزاره بودند.

هزاره را طالبان به سه دلیل کشتند و می کشند قتل عام می کنند.
اول پشتون نبودن شان
دوم هزاره و قرار سیاستمداران پشتون آنها بینی کوتا مغل
سوم مذهب شان سنی نییست بلکه رفاضی شعیه اند.
طالبان از مذهب وهابی و سلفی سعودی عربی اند.


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است