مقرری دو خانم با دو تفاوت (عکس)
تلکس شایعات 
تاریخ انتشار:   ۱۲:۵۷    ۱۳۹۹/۲/۱۸ کد خبر: 163300 منبع: پرینت

در فضای مجازی از تقرری دو خانم آگاه شدم که یکی آنها از تبریکی و شایسته گفتن گوشها را کر و فضای مجازی را پر کرده است و آن یکی دیگر را نه کسی خبر دارد و نه هم کسی تبریکی میگوید اما تفاوت ها را ببینید!

آقای سرور دانش خانم عارفه پیکار را که در جریان انتخابات بدنام و پر تقلب ده ها سازمان و اداره بنام زنان را طرف دار ارگ می‌دانست در دفتر خود به صفت معاون پالیسی مقرر کرده است که شاید هیچ کسی نداند که پالیسی در دفتر آقای دانش چه به درد می خورد ، البته این پست فقط برای خود شخص خوب است و یک موتر و شاید در حدود هزار دالر معاش داشته باشد و دیگر به درد هیچ چیزی نمی خورد.

در آن گوشه دیگر ارگی ها خانم دیوه پتنگ را که تبعه انگلستان است با جعل اسناد تحصیلی از وزارت اقتصاد اخراج گردیده بود با امتیاز ماهانه هفت هزار دالر معاش و یک هزار و پنجصد دالر کرایه خانه به رادیو تلویزیون ملی مقرر کرده اند.
اکنون شما بگویید که کدام مقرری نیک و مبارک است.

البته کسی مقرری نورزی رییس بریشنا را تا چند روز بی‌خبر بودند، این هزاره های ما واقعا چه شده است که به کوچکترین چیز چیغ زدن را شروع می کنند، مگر تمام کندک مشاورین به اندازه همین خانم دیوه امتیاز می‌گیرند و یا تمام آنها ارزش ریاست برشنا را دارند؟

از مقرری های دفتر امرالله صالح هم فقط آن یکی هزاره نیک، مبارک و شایسته بود و از ده ها نفر دیگر نه کسی میداند که شایسته اند و نه کسی میگوید که نیک و مبارک است.
من بارها نوشتم که کمی احتیاط کنید نه خود را مسخره نمایید و نه هم قوم خود را مگر کو گوش شنوا؟ اقلا از دیگر اقوام یاد بگیرید روزانه ده ها رییس، والی، سفیر و غیره مقرر می گردد کسی خبر نمی شود.

حسن علی عدالت
(این خبر در بخش تلکس شایعات سایت شبکه اطلاع رسانی افغانستان نشر شده است)


مقرری دو خانم با دو تفاوت

این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
دو خانم
ارگ
نظرات بینندگان:

>>>   Karim Pakzad
این هزاره های شما سیاست کردن را به دیگران واگزار کرده و هیاهو وهمدیگررا چوب زدن را برای خود انحصار کرده اند حالا هم اگر یکی شان جایی مدیر یا رئیس مقرر شد انگار آسمان به زمین خورده. بیچاره هزاره ها !

>>>   Farida Frogh
در اوغانستان اوغان بودن خود یک امتیاز است
از نام این بانو هویداست که اوغان است پس جای هیچ سوال و جواب باقی نمیماند زیرا پالیسی حکومت کوچی غنی معلومدار است

>>>   سخی رضایی
مسافر با شما موافقم پست های کلیدی و پردرآمد را دیگران تصاحب میشود کیف کردنش مال ماست آنقدر چیغ و داد میزنیم که انگار یک کارمند دفتر معاون دوم، رئیس جمهور شده است. با این همه تقدیر و تشکر، فکر کنم ما هزاره ها لیاقت بیشتر از این را نداریم

>>>   انيس آريايي نژاد
آفرين به عكاس ارگ كه حداقل يك مامور هزاره در دفتر خودش مقرر كرده است. فاشيزم بويناك پته خزانه اوغاني در تمام ادارات گوسفندي قبيله شترچران قوم انتحاري بيداد ميكند و چندتا گوساله احمق هزاره، تاجيك و اوزبيك پُشت يكديگر را گرفته اند تا خودشان را گويا ملي و شخصيت فرامليتي نشان دهند، بيخبر از آن كه اوغانيزم حتا شتر قبيله انتحاري را هم اجازه نميدهند كه به دهان شان شاش كند.

>>>   من تنها اینقدرمیدانم که راست مقبولتر است

>>>   یک نمونه ازعـــــــدالت عـمـری :
ماهانه هفت هزار دالر معاش و یک هزار و پنجصد دالر کرایه خانه

>>>   سرکوب دروغین داعش در شکردره
امنیت ملی مدعی است که هسته داعش را در شکردره تارومار کرده است. چطور شد که یک دم داعش درشکردره مرکزیت ساخته است؟
گزارش مشعر است که این هسته سرکوب شده، آن عده گروپ هایی اند که با پیمان امریکا – طالب مخالف اند و طالبان، اطلاعات و جزئیات را در باره این گروپ های سرکش به امریکایی ها می دهند و کار به سرکوب ناگهانی داعش می رسد که همانا طالبان اند.
مورد دوم این است که هم دولت و هم امریکایی ها به گروه های مسلح درهرجایی که هستند فشار می می آورند که بساط خود را جمع کرده، به شمال افغانستان بروند و تجمع کنند. قرار است همه درمرزهای کوهستانی با چین مستقر شوند و درآن جا به وسیله طالبان، داعش، جندالله و حرکت اسلامی ازبکستان تقویت شوند.
نکته دیگراین است که گروپ های مسلح نباید درچهاراطراف بگرام پرسه بزنند. باید مسیر صاف باشد
گذارش نامه

>>>   هزاره نادیده است، برادر نادیده، اینا را اگر برای... دادن هم مقرر کنند باز هیاهوی شان گوش را کر خواهش کرد، که این ما هستیم که رستم و اسفندیاریار است چون نادیده است. پشتون همیشه درقدرت بوده، برایش بودن در قدرت شایسته نا شایسته یک امر عادی است.

>>>   سرکوب دروغین داعش در شکردره
امنیت ملی مدعی است که هسته داعش را در شکردره تارومار کرده است. چطور شد که یک دم داعش درشکردره مرکزیت ساخته است؟
گزارش مشعر است که این هسته سرکوب شده، آن عده گروپ هایی اند که با پیمان امریکا – طالب مخالف اند و طالبان، اطلاعات و جزئیات را در باره این گروپ های سرکش به امریکایی ها می دهند و کار به سرکوب ناگهانی داعش می رسد که همانا طالبان اند.
مورد دوم این است که هم دولت و هم امریکایی ها به گروه های مسلح درهرجایی که هستند فشار می می آورند که بساط خود را جمع کرده، به شمال افغانستان بروند و تجمع کنند. قرار است همه درمرزهای کوهستانی با چین مستقر شوند و درآن جا به وسیله طالبان، داعش، جندالله و حرکت اسلامی ازبکستان تقویت شوند.
نکته دیگراین است که گروپ های مسلح نباید درچهاراطراف بگرام پرسه بزنند. باید مسیر صاف باشد
گذارش نامه

>>>   معاون شورای کوهدامن فرمانده داعش برآمد
در عملیات دیشب نیروهای امنیتی در قریه کچکین از مربوطان ولسوالی شکردره که داعشی ها کشته و اسیر شدند. در این میان انجنیر شاکر معاون فعلی شورای کوهدامن و عضو شورای شمالی بزرگ و فرمانده نظامی حزب اسلامی حکمتیار نیز دستگیر شده است.
یک سال قبل نیز از این رسانه خبری را نشر کردیم که برادر زاده های انجنیر شاکر در حال حاضر در جبهه جنگ در صف داعش فعالیت میکنند و در شمالی هم نفوذ کردند اما نهادهای ذیربط امنیتی توجه نکردند.

ریشه های گروه تروریستی داعش در ولسوالی های شمالی خیلی ریشه دوانده و برای برچیدن آن کار زیاد نیاز است، وقتی معاون امان الله گذر در شورای کوهدامن و عضو شورای شمالی بزرگ فرمانده داعش می باشد پس باید پذیرفت که وضعیت خیلی نگران کننده است و فقط جوانان شمالی میتوانند با بسیج در عرصه های مختلف این ریشه ها را بخشکانند.
"گزارشنامه افغانستان"

>>>   غنی احمدزی فاشیست متفکر مغز گندیده جهان تمام ادارات دولتی را به پشتونها مخصوصا کوچی های بوی ناک واگزار کرده. جلوی این فاشیست حرامی باید گرفته شود.

>>>   کارشناس در رادیو سروصدا داشت که :
داودسلطان زوی درماه روزه ساجق در دهانش وکسی دیگر چتری را بالای سرش گرفته نانوائی را کنترول میکند ، اگر من جای غنی بودم فورا مکتوب منفکی داودزوی را نوشته میکردم

>>>   طالب هائیکه در قطر پول امریکارا دزدیده اند حکومت قطر باید مطابق شریعت دست های شانرا قطع کند

>>>   ترا به خدا این معاش در حق ملت جفا نیست یک مرد که سال عمر خود را در خدمت این وطن سپری کرده برای او کسی ۶هزار معاش می دهد و یک زن بی حجاب که برای عیاشی دفاتر جذب می شود او را به دالر معاش می دهد کجای این دولت اسلامی است خداوند به برکت این ماه این دولت غنی را سرنگون کند تا همه بی عدالتی ها وهمه به حق خود برسند

>>>   ديوه پتنگ در سن ١٦ تا ٢١ ساله خوبش بود وقتكه در لندن بود. بي كبر دختر بود.

>>>   ننگ باد بر اوغانیسم
هیچ چیزی به اندازه افغان افغان کردن من را متنفر و عصبانی نمیکند.

>>>   زهره یوسف همسرداوود سلطانزوی می نویسد که سلطانزوی « نه مال ملت را دزدی کرده؛ نه غضب زمین کرده و نه در جنایات جنگی دخیل بوده است». وی همچنان می گوید «کجای چتری گرفتن عیب است، مگرمانند بقیه رهبران، دریشی وساعت برند پوشیده است؟»

درین رابطه نیازی به کلنجار رفتن نیست. اولاً سلطانزوی «رهبر» نیست. ثانیاً چتری را خود سلطان زوی بالای سرخود نگرفته بود، مأمور شهرداری را مؤظف به این کار کرده بود.
این نشانۀ چیست؟

ثالثاً تاریخچه 20 سال پسین نشان می دهد، فایده و خیر آن که «دریشی و ساعت برند» می پوشد، بیشتر به سلطانزوی ها و تکنوکرات های عوضی و کم سواد خارج نشین رسیده است و وجه مشترک صاحب «دریشی وبرند»، با سلطانزوی ها بیشتر است تا مردم.
اما این که سلطانزوی « نه مال ملت را دزدی کرده؛ نه غضب زمین کرده و نه در جنایات جنگی دخیل بوده است»، تا چه اندازه با واقعیت منطبق است؟
در رد گفتار بانو زهره یوسف، اجمالاً مواردی را در ترازوی داوری عامه قرارمی دهم.

اولاً آقای سلطانزوی ( به رؤیت روایات شاهدان مسوول و همچنین شخص ایشان) متهم به ارتکاب عملی است که درتمامی قوانین نافذه در افغانستان ( شروع از دورۀ شاه امان الله تا حامد کرزی و اشرف غنی)، خیانت ملی توصیف شده است. در زمان حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان، وی مانند جنرال شهنواز تنی خاین، یک بال هواپیمای میگ 21 متعلق به اردوی افغانستان را بعد از فرار، به سازمان استخبارات نظامی پاکستان ( آی اس آی) تحویل داده است.

درنبود یک دولت ملی و باثبات، تا کنون هیچ کسی از وی استجواب نکرده است. تأسف بار این که وی به عضویت ولسی جرگه رسید و حتی تا نامزدی ریاست جمهوری هم پیش رفت. سلطان زوی درین باره هرگز حاضر به بازگویش ماجرا نیست. آیا چنین عملی از مصادیق جنایت ملی به حساب نمی رود؟ قوانین نافذه یک قرنه درکشور، علیه وی گواهی می دهند.

مورد بعدی، این ادعای خانم زهره است که سلطانزوی « نه مال ملت را دزدی کرده؛ نه غضب زمین کرده و نه در جنایات جنگی دخیل بوده است». این که درجنایت جنگی دستی نداشته، درجنایت ملی شریک بوده است.
آیا سلطان زوی مال ملت را دزدی نکرده است؟

افشا گری مطبوعاتی درماه نوامبر سال 2015 ( قوس 1394) از پروندۀ کمیته انتقال حاجیان به ریاست داوود سلطان زوی مشاور ارشد اشرف غنی مگرنمای درشت یک اختلاس و دزدی آشکارا به شمار نمی رفت؟
همان زمان، اعضای پارلمان علیه وی شوریدند و سند دادند که وی در ازاء هرساعت پرواز حجاج، چهار هزار دالر اختلاس کرده بود.
بایگانی رادیو آزادی و دیگر نشریات پایتخت از زبان اعضای ولسی جرگه گواهی داده اند که شرکت های داخلی با ساعتی ۸۶۰۰ دالر مسافران را انتقال می داده؛ ولی سلطان زوی با یک شرکت خارجی به ازای هر ساعت ۱۲ هزار دالر قرار داد منعقد کرده بود.
نقیب الله فایق، عضو سابق مجلس نمایندگان ( والی کنونی فاریاب) در صحن مجلس گفت: انتقال حاجیان به مکه و برگشت آنان ۸۰۰ ساعت پرواز صورت گرفته است.
به گفته فایق و بر اساس اطلاعات نمایندگان مجلس سلطان زوی مبلغی حدود ۳ میلیون دالر از هزینه پرواز حاجیان اختلاس کرده است. آقای فایق همچنین افزوده بود که اسنادی در دست است که هواپیماها بیمه هم نبوده اند.
حال آن که، شرکت های هوایی داخلی حاضر بودند که زائران حج را با هزینه کمتری انتقال دهند اما سلطان زوی با شرکت خارجی با هزینه بیشتر قرار داد بسته بود. سلطانزوی درهمان زمان هرگزحاضر به پاسخ دهی به رسانه ها نشد و در نشست استجوابیه ولسی جرگه حاضر نشد. این سه میلیون دالر اکنون درکدام حساب بانکی خوابیده است؟
این ارقام و آمار مگر هوایی است و از حافظه مردم پاک می شود؟
گذارش نامه

>>>   سلطان زوی آریانارا دزدیده بود یا طیاره جت میگ ؟؟؟
سلطانزوی جت میگ 21 را 34 سال پیش به آی اس آی تحفه داده بود
روزنامه لاس انجلس تایمز امریکایی به تاریخ ۲۴ اکتوبر سال ۱۹۸۶ از فرار دادن یک جت جنگی نوع میگ ۲۱ به پاکستان خبر داد.
خلبان به نام محمد داوود قبلاً با گروپ های شورشی درارتباط بوده و در ازاء تحویلی میگ دولت کابل امتیاز پناهنده گی سیاسی را به دست آورده است.
داوود سلطانزوی طیاره را به هدف یک مأموریت جنگی از کابل پرواز داده و از منطقه شرق افغانستان با منابع پاکستانی تماس گرفته و طیاره را به یک پایگاه آن کشور نشست داده است.
سلطانزوی به امریکا پناهنده شد و دربدل خدمتی که به کمپاین جهاد کرده بود، به یونایتد ایرلاین به کار پیلوتی پرداخت.
گذارش نامه

>>>   یک منبع موثق که به نسبت حساسیت موضوع نخواست نامش یاد شود گفت:
ریاست ارگان های محل سه هزار فرد جدید استخدام نموده که وظیفه آنها صرف نگهداری چتری بالای سرمقامات حکومتی است معاش این استخدام شده ها از کـــــد 91 پرذداختده میشود

>>>   به کسانیکه همیشه بردیگران برچسب یــهـــودی میــزنند :
تعدادی فکر میکنند اگر نفوس جهان را هفت ملیارد تصورکنیم بجزیک ملیارد مسلمانان باقی تمام مردم جهان که شش ملیارد میشود همه برای هیزم دوزخ آفریده شده اند ! اگر ما بدلیل اجرای فرائض واحکام دین مبین اسلام خودرا بخدا نزدیکترومستحق بهشت تصور میکنیم همین احکام خداوندی را سایر ادیان از جمله یهودی ها هم اجرا میکنند حتی بعضا شدید از مسلمانان ،مثال های ذیل ازین شمار است :
- مسلمانان ویهودیان هردو به وجود وحـدانیت خداوند عقیده دارندیعنی خدای واحد ویکتارا پرستش میکنند ،عقیده مسیحیان اینطور نیست ،
- مسلمانان ویهودیان هردو بچه کاکا شمرده میشوند چون یهودیان از نسل اسحق ومسلمانان از اولاده اسمعیل هستند که هردو پسران حضرت ابراهیم بوده اند
- مسلمانان ویهودیان هردو به معاد دوزخ بهشت پل صراط عقیده دارند
- مسامان ویهود هردو نتراشیدن ریش را توصیه میکنند اما یهودی ها ازینهم یک قدم پیش رفته ونتراشیدن موی سرا هم بهتر میدانند
- مسلمان ویهودی هردو برای زنان حجاب می خواهند
- مسلمان روزانه پنج وقت نماز ویهودی روزانه سه وقت نماز می خوانند هردو ادای نماز درجماعت را بهتر میدانند
- یهودی هاهم مانند مسلمانان خوراکی های حرام وحلال دارند گوشت خوگ نمی خورد ازین هم یک قدم پیش تر رفته حتی گوشت شتر را هم نمی خورند وهم یهودیان مانند مسلمانان ذبح میکنند
- یهود هم مانند مسلمان فرزندان پسر ر ا ختنه میکنند
- یهودی ها هم مانند مسلمان شراب را حلال نمیدانند
- درابتدا قبله مسلمانان و یهودیان یکی بود ( بیت المقدس یا اورشلیم )که بعدا تغیر کرد
- دراثنای اجرای مراسم دینی یهودیان هم مانند مسلمانان با کلاه یا دستمالی سرخودرا می پوشانند
- مسلمان ویهود هردو به فرشته جبرئیل اعتقاد دارند
- تقویم قمری هم یکی از مشترکات هردو دین است
- یهودیان هم مانند مسلمانان به منجی عقیده دارند مسلمانان به ظهور مهدی ویهودیان به ظهور عیسی
- احکام یهودی ومسلمان درمورد زنا کار وسارق یکی است
نوت: تفاوتی درجزئیات مواد فوق بین دوطرف موجود است
ر

>>>   عبادالله صالح پسر امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری نوشته است:

" وضاحت:
اتفاقات اخير و پايان تنش هاى سياسى
همه دوستان عزيز ميدانند كه داكتر صاحب عبدالله طرحى را ايجاد كرده و از صدمه زدن بیشتر به عزت کشور دست کشیده و به آرای مردم حرمت قایل شده است.

بسيارى عزيزان در صفحات اجتماعى شان خبر هاى گوناگون را زير عنوان "طرح حكومت همه شمول" و اسم هاى مشابه به نشر ميرسانند. من همه اينها را خواندم. حقیقت موضوع این است که ایشان رهبری شورای عالی صلح را پذیرفته است.

اين چندتا حقايق طرح است:
١: مسوولیت رهبری شورای عالی صلح به داکتر عبدالله سپرده خواهد شد و داکتر صاحب این مسوولیت را تحت چتر حکومت منتخب به رهبری محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، به پیش خواهد برد.

٢: ايشان ديگر شخص دوم كشور نيستند و بحران مشابه با دو سره‌گی حكومت وحدت ملى به وجود نمى آيد.

٣: ايشان حق احضار شوراى وزيران و جلسه كابينه را ندارند.

٤: جهت سهم‌دهی و شمولیت همه در حکومت، داکتر عبدالله افراد خود را می‌تواند برای پست‌های مختلف پیشنهاد كند ولی تصمیم نهایی تعیینات به عهده رئیس جمهور افغانستان خواهد بود.

(تمام داستان در این خلاصه نمی‌شود.)
‎هیچ تغییری در قانون اساسی نمی‌آید و به هیچ‌وجه اجازه نمی‌دهیم دستاوردهای مردم قربانی منافع شخصی یک فرد گردد.

از هم‌وطنانی که از لحاظ سیاسی با ما اختلاف نظر دارند ولی زیر چتر سیاسی واحد با ما زندگی می‌کنند، خواهش می‌کنم تا صفحه داکتر عبدالله و سخنگویان شان را مرور کنند که چگونه با شعارهای عوام‌فریبانه شان، به سرنوشت مردم بازى كردند.

درباره مارشالى دوستم (دور از حقيقت است) لطفاً برايم مسج ندهيد، چون در تيم شما بود و هر روزى كه آمده شما خود آنرا ضمانت كردين.

بالآخره معلوم شد كه كى به منافع ملى فكر ميكرد و كى به منافع شخصى. در طرح هيچ خواسته "مردمى" نيست و فقط خواسته هاى يك شخص ذكر شده."

>>>   به به چه زنهای زیبایی ماشاالله

>>>   از گذارش نامه :
با رعایت احترام به شخص مرسل مهر به حیث یک هموطن دارای حقوق مدنی و سیاسی، ازانتصاب وی در وزارت دفاع درحال جنگ و تابوت کشی، هراسان شده ام.
سپردن کار به اهل کار این گونه نیست. غنی دیوانه مشورۀ درست بدهید که فرصت نجات ملی به سرعت درحال فوت شدن است.
در اوضاعی که طالبان بلک واتر، جنگ پخته، میرغضب، آبدیده در آدم خواری، سر از نو از سوی امریکا و عربستان تجهیز شده و تولیت ارگ کابل و سرنوشت افغانستان به آنان هدیه شده است، ازبی شعوری جنون آمیز وسبکسری مدیریت جنگ از سوی گروه جاهل اشرف غنی، ترسیدم؛ برای اولین بار از هول احتمالی سقوط کابل ترسیدم.
برای اولین بارتیغ شومی در دلم خلید:
طالبان می آیند و افغانستان را یک باردیگر غرق می کنند
تصوی مرسل مهر را در گوگل ببینید

>>>   زهره جان جگرخون نباشد، شوهرش در شاروالي دست باز براي غصب زمين و ملكليتهاي دولتي و مردم دارد. بهمين خاطر شهريار كابل شد. در غير آن اورا چه به شهر داري. ديديم كه اين آدم بيچاره نان را به مردم رسانده نتوانست و آرد در راه چورشد. اين دزد در انتخابات زياد خيزك زد. حالا خودرا درجمله رهبران ميبيند. جاي خائنان ملي پشت ميله هاي زندان است.

>>>   Nadir Saikal
سياست در افغانستان پدر و مادر ندارد !
آقاي همايون همايون نماينده ولايت خوست و معاون اول مجلس نمايندگان در دوره شانردهم و عضوي ارشد ثبات و همگرايي هشدار داده است كه در صورتيكه جنرال عبدالرشيد دوستم بمقام مارشال افغانستان برسد ، وي از سر و مال از طالبان حمايت و پشتيباني خواهد نمود . آري ! پيوست شدن آقاي همايون به طالبان به اين معني خواهد بود كه جناب شان در تمام واقعات تروريستي از قبيل انفجار و انتحار ، قتل عام مردم بيگناه ، حمله در شفاخانه ها، زايشگاه ها، مكاتب و باقي وحشت و دهشت سهم خواهد گرفت و به خاطر يك رتبه مارشالي به آقاي دوستم ، افغانستان را به حمام خون مبدل خواهند نمود . اين است سياست ايكه در كشور ما به قرن ها در جريان است كه نه پدر دارد و نه مادر و به خاطر منافع شخصي ، قومي و لساني با جاسوس ، جنايتكار ، خاين و بلاخره با سفاكترين و جلاترين انسان ها همدست ميشوند .
خداوند متعال همه را در راه نيك و خير هدايت نمايد .

>>>   ورود مرسل به وزارت دفاع ممنوع شده است
منابع امنیتی می گویند که برای جنرالان ارشد وزارت دفاع اوضاع حاکم در طبقه دوم آن وزارت سوال برانگیز است.

درپی گزارش ها و ابراز نظرات متناقض، در بارۀ اقدام وزارت دفاع به انتصاب شماری از دختران جوان به مشاوریت آن وزارت، گزارشنامه افغانستان اطلاع یافته است که دربازتاب افکارعمومی از ورای شبکه های مجازی، وزارت دفاع ورود مرسل امیری ( مهری!؟) به آن وزارت را تا امر ثانی ممنوع کرده است.

این ممنوعیت به دنبال بروز اختلاف و و ایجاد سوال ها درمیان جنرالان ارشد نظامی در وزارت دفاع در رابطه به افزایش و رفت و آمد روزانه دختران جوان که عمدتاً در تلویزیون ها کار کرده اند؛ اعمال شده است. اما ممنوعیت فعلا شامل حال دیگران نیست، صرفاً لازم دیده اند که مرسل تا فرونشینی توفان اعتراضات، در مهمانسرای شخصی حاجی اسدالله خالد رفت و آمد کند.

گزارش مشعر است که مرسل امیری براساس مفاهمه خصوصی بین احسان الله بیات مالک شبکه آریانا و اسدالله خالد، به وزارت دفاع راه یافت. هم اکنون شمار بیشتر دختران جوان که ناگهان در طبقه دوم ساختمان اصلی وزارت دفاع با لباس های کاملاً غیرعادی ظاهر می شوند؛ وجود دارند و هریک مبلغ پنج هزاردالر معاش می گیرند.
دفتر کاری اسدالله خالد و سالن و دفاتر کاری مشاوران امریکایی نیز در همین طبقه موقعیت دارد. درگزارش قید شده است که حاجی اسد از حمایت امریکایی ها بهره مند است و از اقدامات خویش بی باک عمل می کند.
منابع امنیتی درگزارش خویش از منزل دوم وزارت دفاع یک تصویر غیراداری و تکان دهنده سخن می گویند که جزئیات آن بنا ملحوظاتی درین جا منتشر نمی شود. همین منابع می گویند که در تلویزیون آریانا نیز اوضاع تأسف باری از نحوه پیش آمد با بانوان شاغل حاکم است.
Razaq Mamoon


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است