نگاهی به بن بست سیاسی در کشور
هند و عربستان شاید زیر بغل حکومت غنی را برای مدتی بگیرند ولی حکومت غنی با مردم طرف است که به او نه می گویند. حمایت مردم بقا و ثبات و خاستگاه امنیت دولت ها است 
تاریخ انتشار:   ۱۴:۱۸    ۱۳۹۹/۱/۷ کد خبر: 162779 منبع: پرینت

از مجموعه برآمد اوضاع آشفته سیاسی افغانستان چنین می نماید که تلاش های دیپلوماتیک امریکا برای نگهداری غنی و عقب نشینی عبدالله به بن بست سیاسی رسیده است. مایک پیمپئو وزیر خارجه امریکا، دست خالی از افغانستان بسوی قطر پرواز کرد. عبدالله در دیدار با پمپئو گفته است: مردم به من اجازه نمی دهند که از آرای پاک شان بگذرم. حاضرم برای رفع بحران سیاسی به حیث رییس جمهور منتخب مردم، غنی را به حیث ریس اجرایی با پنجاه درصد تقسیم قدرت در حکومت جدید بپذیرم. غنی حاضرنشد به حیث مامور حکومت عبدالله، از ارگ به سپیدار فرود آید. عبدالله نیز زیر بار فشار امریکا و ارگ نرفت که بار دیگر تا کناره های دریای آمو عقب نشینی کند و در قصرسپیدار مامور دولت غنی شود.

پیمپئو، در نخستین واکنش سیاسی اعلان کرد که «اولین خشت را از هر سه پایه میخواهد دور بکند». کاهش یک میلیارد دالرحمایت مالی امریکا از دولت غنی هشداری است به ارگ و دولت همه شمول عبدالله که اگر حرف شنو نباشند و سرکشی سیاسی کنند پایه های حمایت مالی و نظامی امریکا از دولت کابل قطع خواهد شد.

دولت افغانستان بر روی سه پایه حمایتی امریکا حمایت مالی، حمایت نطامی و حمایت سیاسی دولت ترامپ استوار و مستحکم است. قطع شدن دو بازوی حمایتی امریکا از بدنه دولت افغانستان خواب وحشتناک برای اشرف غنی است. امریکا پس از 19 سال در اوضاع و احوال و شرایط تاریخی تغییر کرده منافع را در این جستجو می کند که پاکستان را در روکش طالبان حاکم افغانستان بسازد. پیمپئو با دست خالی و تهدید اقتصادی به سوی قطر پرواز کرد تا در گوش امیران قطر و طالبان مژده رسیدن به قدرت و حمایت یک میلیارد دالری امریکا را قطره چکانی کند.

طالبان با شبخون زدن در درون نیروی های ارتش و پولیس افغانستان قسمی که در زابل و قندهار افراد نفوذی طالبان که خود را در صفوف نیروهای امنیتی افغانستان جا داده بودند در نیمه شب حمام خون را با کشتن سربازان و صاحبمنصبان در خواب براه انداختند، سعی دارند ارتش و پولیس و امنیت دولتی را از درون مورد حملات سازمان داده شده بوسیله نیروهای نفوذی قرار دهند تا ارتش از هم پاشیده و سقوط حکومت کابل را شتاب دهد. رهایی 5000 تن از خطرناکترین تروریستان ماهر در انواع فنون جنگی طالبان که 700 تن آنها به جرم دهشت افگنی و کشتار مردم بیگناه و بمب گذاری در جاده ها و درگیری با نیروهای ارتش و کشتار سربازان افغانستان، از طرف دادگاه عالی به اعدام محکوم شده بودند، ستون فقرات نظامی طالبان را در جنگ با ارتش و پولیس افغانستان مستحکم تر می سازد. طالبان تا دندان مسلح در فکر فتح منتظر هستند که با قطع شدن حمایت مالی و نظامی امریکا از دولت افغانستان آخرین میخ را بر طبق پلان بر تابوت سیاسی حکومت کابل بزنند.

در جهان سیاست جنگ وقتی ضروری می شود که دیپلوماسی به بن بست برسد. جنگ ادامه سیاست. ترامپ و پمپئو که در پی وارد کردن طالبان بر طبق سازشنامه، با قطع کمک مالی و حمایت نظامی به سقوط دولت کابل شتاب می دهد تا طالبان حاکم میدان شوند. هنگامیکه حمایت مالی شوروی سابق از حکومت دکتر نجیب الله قطع شد، بدنه سیاسی نظامی حکومت نجیب الله از هم فرو ریخت. ارتش، پولیس و ملیشا پراگنده شدند بسوی مجاهدین سابق دولت کابل سقوط کرد. اکنون در اوضاع و احوال و شرایط جدید همان داستان به صورت دیگر تکرار می شود. شوروی ها پشت نجیب را خالی کردند و رفتند. امریکا در خم و پیچ بازی ها زیر پای غنی را خالی می کند. سرنوشت سیاسی حکومت های گروهی تحت الحمایه همیشه در تاریخ سیاسی ملت های جهان به شمول افغانستان چنین رقم خورده است که در خم و پیچ بازی ها برای قدرت ها بی فایده و بیکاره چون خسته تلخ زیر زبان می شوند که باید تُف کرد.

حکومت غنی در لبه پرتگاه رسیده است. حامیان منطقه ای غنی یکی هندوستان است و دیگر عربستان. ایران و روسیه و ترکیه حامیان حکومت همه شمول به رهبری عبدالله هستند. برای غنی که اکنون به پرتگاه هولناک رسیده است هیچ راهی به جز فرار و یا تسلیم شدن به آرای مردم ودست کشیدن از یکه تازی باقی نمانده است. نبود و بود غنی پایان کار نیست. غنی و تیم او اقلیت گروهی هستند که زیر پای شان از حمایت مردم افغانستان خالی است. ارگ بدون حمایت امریکا نمی تواند برشانه های مردم افغانستان سوار شود.

در صورتی که امریکا حمایت مالی و نظامی دو پایه اصلی دولت کابل را قطع کند، دولت غنی که در حال حاضر دچار بحران خزینه مالی است که معاش مامورین و استادان و عساکر ارتش و پولیس برای چندین ماه پرداخته نشده است، به کمبود نقدینه روبرو می شود. هند و عربستان شاید زیر بغل حکومت غنی را برای مدتی بگیرند ولی حکومت غنی با مردم طرف است که به او نه می گویند. حمایت مردم بقا و ثبات و خاستگاه امنیت دولت ها است. این حمایت را نه غنی و نه طالبان با خود ندارند. تاریخ را مردم می سازد. استعمارگران و نوکران آنها جز نفرت ملی در دل ها نمی کارند.

محمد صدیقی


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
بن بست سیاسی
غنی
عبدالله
نظرات بینندگان:

>>>   Azim Kohestani
اگر حمایت مالی امریکا کاهش یابد چند تا دلال و نوکر پول و ثروت مانند الماس ، کلکانی ، صافی وغیره هم از غنی روگردان می شوند، عطا هم بخاطر حفظ ثروت خود با هرکسی معامله می کند چون در محاصره دوستان دیروز خود قرار می گیرد، جنوب که در چنگال طالب است و در مشرقی که خانواده حاجی قدیر حکومت می کنند ، آنجاست که اشرف غنی چاره دیگری ندارد اگر در نهایت بتواند جان خود و رولا خانم را هم نجات داده فرار کند، باز هم آفرین برایش باید گفت .
سلامت باشید آقای صدیقی محترم با این تحلیل خردمندانه خویش .

>>>   Siddiqi Mohammad
تشکرازشما آقای کوهستانی گرامی. بلی. قسمی که شما تحریر داشته اید غنی فقط درتارعنکبوت اویزان است. وسست ترین خانه ها خانه قدرت غلامان است. غنی یک غلام بچه است والماس وداود کلکانی ونور روی شان سیاه ورنده خواهندشد.

>>>   كدام مردم؟؟ همين چه نفر سيل بين كه به نظر دوريين خود را به نشأن دادن أمده بودند؟

>>>   مردم افغانستان از چهل سال بدینسو به جنگ و خونریزی تیز نه میگویند و حتی در پنج وقت نماز خود برای ختم جنگ و آرامی دعا میکنند. کسانی که به حج میروند.هم حجرالاسود را محکم گرفته و هم دامن خدا را که همان پرده کعبه است،محکم گرفته دعا میکنند که والله اگه در افغانستان آرامی ره نیاری،ماندن والا ات باشم.
اما نمیشه که نمیشه.
پس فکر نکنید که ملت افغانستان آنچه اراده میکند.باید اجرأ شود.

>>>   اقای محمد صدیق تلیل و نظر شما بر اساس رویدا موجود در کشور خیلی دقیق و درست و سنجیده شده است
هرزعمی چون غنی ازخود کش بیگانه پرست است زود است که از چوکی بزمین نشست
داکتر نجیب خو حد اقل برای چندمدت کوتاهی در برابر فشار مجاهدین مقاومت کرد و از خود طرفداران بی شماری در اقشار مختلف جامعه هم داشت اما اشرف غنی نهتنها که از حمایت مردمی بهر ندارد بل اکثریت مردم جامعه متشکل از تمام اقوام بشمول قوم پشتون بر ضد عملکرد غنی و عوام فریبی ان هستند منتظر چنین روزی هستند تا غنی را به تحقیق و محاکمه بکشانند و خون بهایی بیشتر از پنجاه هزار نظامی و ده ها هزار مردم ملکی مردم این کشور بزمین ریخته شده بر علاوه غرامت تا رسیدن مرگش در زندان بیفتد و همین که شکم کلان خاین چون الماس زاهد و اقبال صافی و عطامحمد نور و مولانا فرید و میر خود فروخته شده نمک بحرام در شکم شان چیزی ریخته نشود و حیات خود شانرا در خطر ببینند فورا با ندامت از خیانت شان در حق مردم و کشور و معذرت کنان دست بدامن رهبران مردمی میگردند که انزمان شاید دیر شده باشد و قصر شدادی الماس زاهد که در مملکت و حتی همسایه ها کشور ما بینظیر است بیک موزیم به بیت المال تعلق خواهد گرفت چون ساخت و ساز ان از پول خیانت و اختطاف و راه گیری و خیانت بوطن اعمار گردیده است .

ایمیل:
لطفا فارسی تایپ کنید. نوشتن آدرس ایمیل الزامی نیست
میتوانید نام و محل سکونت خود را همراه نظرتان برای چاپ ارسال نمایید
پربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است