حوا نورستانی شجاع ترین زن تاریخ افغان!
 
تاریخ انتشار:   ۱۳:۵۰    ۱۳۹۸/۱۲/۴ کد خبر: 162303 منبع: پرینت

-حضرت بی بی حوا (ع)هرگاه نسل آدم را برزمین آورد و آنرا گسترش داد،اما حوا علم نورستانی نیز شهکار خلق کرد و توانست دومین مغز نامتفکر و روانی جهان را با چکش تقلب آشکار بالای سی ملیون انسان در افغانستان تحمیل نماید!!

-هیچ‌ زن جهان و حتی بی‌رحم‌ترین آن نمی‌توانست تا‌ نوزاد دموکراسی را در گهواره خفه نماید،اما حوا نورستانی شجاعانه دربرابر چند دالر و وعده های چند کرسی اینکار را یک شبه انجام داد ونوزاد دموکراسی را به قتل رسانید!!

-هیچ زن این شجاعت را نداشت تا ۱۶ هزار شکایت کمسیون شکایات انتخاباتی را زیر پایش جُغل نموده آنرا به آشغال دانی پرتاب کرده وشجاعانه شخصا خودش تاجی را برفرق رییس جمهور دست نشانده امریکا نصب نماید،اما حوا نورستانی باتردستی خاص اینکار را بسر رسانید.

-هرگاه بی بی حوا با اشتباه خوردن میوه ممنوعه از بهشت بیرون شد، اما حوا نورستانی با خوردن دالر های ممنوعه بهشت را برخود حرام گردانید!!

-هرگاه حضرت بی بی حوا توانست، عظمت، اعتبار و شکوه زنان را به عرش برساند، اما حوا نورستانی توانست این شکوه و عظمت زن را به فرش برساند!!

-هرگاه حضرت بی بی حواتعلیمات انسانی،همزیستی وصلح را برای فرزندانش آفرید ،بی بی حوا نورستانی توانست یک سرزمین ،یک جغرافیایی بزرگ ویک ملت سی میلیونی را در آتش بحران غرق نموده و همه را درپرتگاه نیستی قرار دهد.

-در کشوری که کسی نمی‌تواند با ۹۰۰ هزار رای شفاف به پارلمان راه یابد،اما حوا نورستانی توانست با ۹۰۰هزار رای تقلبی رییس جمهور برگزیند!!
پس باید قبول کرد که حوا نورستانی زن مبتکر،خلاق و شجاع تاریخ افغانستان است.این خانم همیشه در دفترش میزبان سفیران پرقدرت ترین کشور های جهان بود و بالای نامزدان انتخاباتی بریک هم نمی گرفت!!

حوا نورستانی توانست تا بزرگترین برگه های رای دهی تاریخ جهان را که تعدادشان به یکنیم ملیون می رسید،به سرعت نور حساب نموده ودر کمترین زمان پنج ماه ناسره را از سره جدا نموده و۳۰۰ رای دیگر را که در کنج چادرش ذخیره نموده بود،به آن افزود نموده و آلوده ترین رای ها را از صندوق بیرون کرده بنام رییس جمهور افغانستان به ثبت برساند!!

این زن را باید ستود، او را به حیث حامی استعمار و اشغال و حمایتگر دست نشاندگان تاریخ افغانستان باید ستود!!
او شجاع است!!
او قهرمان است!!
زنده باد حوا نورستانی
الله اکبر-الله اکبر

توریالی خاوری


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
حوا نورستانی
بی بی حوا
نظرات بینندگان:

>>>   اگر حوا با ضیا الحق امرخیل تزویج نماید فرزند شان نابغه تقلب درجهان بار خواهد آمد

>>>   آقای خاوری.سلام.
فکر میکنم از حقیقت چشم پوشی نموده در مقابل امتیاز مادی ومعنوی خود را فروختی وجدان خود را زیر پا کردی.در مقابل زن شجاع وپاک دسیسه سازی میکنی وبا جنایتکاران شناخته شده همدست شدی.
نفرین بر جنایتکاران.
باشنده کابل.

>>>   راستگوی
خاوری صاحب عبدالله که با ۳۹٪ را که در حدود ۶۰۰ هزار رای میشود دعوای ریاست جمهوری دارد را چرا چیزی نمیگی؟

>>>   باشنده کابل
نه گفتی حق تو چقدر رسیده؟ از نورستانی جان خو معلوم است.
هههههههههههههههههههههه

>>>   آقای باشنده کابل: وجدانت رازیرپاکردی یا اصلا وجدان نداری که ازتقلب دفاع کردی تقلب درسطح جهان آشکارشده حتا باداران امریکایی تان هم تاحال به متقلب تبریکی نداده اند اگرذره یی وجدان باشد اینطور نمینویسد واز تقلب آشکار دفاع نمیکند.
باشنده شمال کابل.

>>>   جنایت کارتر در افغانستان از اشرفغنی واطرافیانش نیست تمام شخصیت وغیرت مردم افغانستان را زیر سوال برده

>>>   حوا نورستانی واقعن یک زن شجاع ونترس است که هرگز زیر فشار شما اوباشا ولندغرها نیامد.

>>>   نقص اصلی کار در حوا (به حیث یک شخص نیست) نیست بلکه در نظامی است که به زور برچهٔ استعمار بر افغانستان تحمیل شده است.
جان محمد صدیقی

>>>   همین خانم حوا علم نورستانی این زن معامله گر در تاریخ کشور در مقابل دالر و چوکی ایمان شرافت و عزت خود را فروخت با رای جعلی و تقلبی ناکام ترین کاندید از جمع کاندیدان را کامیاب اعلان کرد چنین دیده درایی و خیانت ملی را بجز از حوا علم نورستانی این زن شلیته دروغگوی دیگر هیچ زن با عفت و پاک کشور ما که مانند حوا علم نورستانی سوگند بروی قران را نادیده گرفت دالر و چوکی چشم و ضمیر و وجدان انرا تحت تاثیر رفت دیگر چنین زنی ولو که به فقر هم گرفتار باشد وجدان و ایمان و سوگن خود را انهم بادست بروی قران پاک در برابر دالر و چوکی چه که در برابر تمام جواهرات دنیا هم نمی فروخت که حوا علم نورستان چنین خیانت را متکب گردیده و به این کار اش بی شرمانه افتخار هم میکند قهرمانی حوا علم نورستانی درانجام خیانت ملی و روسیاهی تاریخ ان است نه از شهامت و اخلاق و وجدان پاک ان .

>>>   حوا اگر آدم می‌بود دخترش را بالای فرامرز تمنا این چوکره غنی که نام هرات را بد کرد نمی فروخت حکومتی که بنام حکومت یازنه ها و داماد ها مشهور بود طبیعی است که ریس کمیسیون اش نیز داماد باز و بچه باز می‌باشد این بار دوم است که روسای کمیسیون انتخابات از کافرستان به بنام تقلبی اش که نورستان می‌باشد بالای مردم تحمیل میگردند پرسش اینست که چرا باوجود چهار قوم بزرگ در افغانستان رییس کمیسیون از کافرستان انتخاب می‌شود آیا واضع نیست که از طرف کافر، کافرستانی یک انتخاب خوب است.
حشمت غنی احمدزی

>>>   هوا نورستانی با این شاهکار خود آینده دختر خود و داماد نازدانه خود آقای تمنا را تضمین کرد.
بعد از اینکه غنی در ارگ قریه دار شود دختر ریس خائنین هوا نورستانی شاید سفیر شود و دامادش معین وزارت خارجه.
مگر یک چیز واضح است که فرامرز تمنا بی عزت ترین انسان این سرزمین است چون از موضع دانش و دانشگاهیان شامل پروسه شد و در نهایت به خاطر آب و علف و رسیدن به امیال نفس ضمیر و وجدان و شرف خود را فروخت.
از این انسان متزلزل و بی عرضه کرده جناب تورسن هزار مرتبه شرف دارد.

و خانم هوا نورستانی که قرار است با امرخیل گوسفندی عروسی کند در نظر دارد که حبیب بی ننگ را نیز به دامادی گزیند.
عجب ملک خربوزه است.
راه حل خود مختاری ولایات
یکی و خلاص

>>>   داماد وی در سر خود ۲ گیلو روغن چرب می کنند و ا
عا دارد دو دکتورا دارد.شرم به او دکتورا که از تقلب
اعظم دفاع مکنند

>>>   این حوا علم کی است؟
یک اوغان زن از قبیله تره خیل کوچی میباشد، نورستانی اصیل هم نیست، شاید از ناقلین اوغان به نورستان باشد۰
شما از یک اوغان زن کوچی اصل چه توقع دارید؟ وقتی مغز متفکر اینها که چنین یک گنده مغز متعصب و خائن متقلب باشد پس از این ادی زن های چوری فروش تره خیلی چه انتظاری می توانست داشت؟

>>>   این بار هم افغانستان لقب بزرگترین کشور های متقلب ازآن خود کرد برای تمام هموطنان ما تبریک میگویم باز هم دو ریس نورستانی دومتقلب در تاریخ کشور ما.
فضلی

>>>   باشنده کابل ! بجواب شما باید گفت که شما وجدان ندارید و کور هستید که چشم تان تقلب را نمی بیند خیانت را نمی بیند امتیاز مادی و معنوی را این امباق بی بی گل گرفته است نه آقای خاوری از خائن دفاع کردن شخصیت یک خائن را نشان میدهد لطفا حقیقتی را که تمام ملت می بینند تو هم با چشم بینایت ببین نه با چشم کورت .
باشنده افغانستان

>>>   حوا نورستانی حوا شليته ترين زن افغانستان!

>>>   واقعا جای شرم است به اوغان ها
مرد های تان هر جرم و جنایت کرده بودبس بود
اما می گذاشتید که زنان تان مثل مادر دامن شان از جرم و جنایت پاک می ماند
واقعا زهی بی حیایی که از زنان معصوم هم شما اوغان سو استفاده کردید و دامان زنان را هم به جنایات تان آلوده ساختید

ولی باشدو دیگران
بگذارید که نسل های آینده بدانند که اوغان ها چی جنایت های از انتحار و انفجار گرفته تا گردن زدن و خیانت از دزدی بیت المال با نامگذاری کد های 91 و نمیدانم 420 و تا غصب کرسی ریاست جمهوری با تقلب در سطح ملی و بین اللمللی وووو چی کارهای که نکردند

قبلا تاریخ نویس را به تهدید می شد که واقعیت ها را پنهان کنند
اما امروز در رسانه های جمعی هرکس می تواند آزادانه بیان واقعیت کنند تا باشد که در دل تاریخ واقعیت ها به نام اوغان های سفاک خونریز شیطان و خایین و متقلب وووووو به ثبت برسد و نسل های بی خبر از امروز بدانند که امروز چی چیز های رخ داده است

هر انکسی که تقلب کرده یک هم به غیر اوغان کسی دیگر نیست
اگر
امرخیل است
اگر
یوسف نورستانی است
اگر
حوا نورستانی است
و سند های زنده که در تلویزیون نشر شده با افتخار این جنایت تقلب را به زبان اوغانی هم بیان کرده است
تاریخ باید خون بگرید

>>>   حوا گورستانی شاید به عذاب وجدان گرفتار شده و حتی با خوردن دوای خواب هم خواب به چشمش نمی آید.
و شاید هر لحظه تازه تر از تازه را طلب میکند.

>>>   معامله گری مرد ها ره دیده بودیم از زنها ره نی
اما حوا جان زن اول در معامله تاریخ ره با چشم های پاره خود دیدیم
در این سن که معامله میکنه معلوم نیست در جوانی ها چطور بوده
شاید دروازه سرای بوده دیگه
گل محمد

>>>   ههههههه به کسیکه حوا علم را معرفی داشته است. فرضا قبول که این همه چتیات که نثار نام حوا ساخته ای قبول کنیم، پس خودت با این کلمات و جملات که استفاده کردی خودرا چطور تعریف میکنی؟ بچه چی فروش؟ گنده یا متعصب یا هردو، کوچی زاده نه بلکه چه زاده؟ شاید تمام چتیات در حق خودت درست باشد.
افغان

>>>   باشنده کابل حق نداری به کسی توهین وتحقیر نمایی میتوانی نظر خود. را محترمانه اظهار کنی اینکه یک برادر با دسته انتخابی غنی وابسته است و یا اینکه یک برادر با دسته انتخابی عبدالله همراه است کوشش نکنید برادران تان را توهین وتحقیر نماید ،از نظر اسلامی تحقیر و توهین گناه است و اما راجع به تقلب بی بی نورستانی همیقدر بگویم که این زن جنجال بزرگی را به مردم افغانستان خلق کرد و مانند خانم های با ایمان وظیفه بسیار مهم خود را به صورت درست به انجام نرساند و. این را بدانید بعد از این هر نوع اختلافات مابینی در بین مردم رو نما گردد و. خدا نا خواسته در این گیر ودار هموطن ما جان شیرین خود را از دست بدهد مسول درجه یک این خانم است و بس ، اما امید از خالق یکتا و بی همتا دارم که کار بجای نرسد که بخاطر انتخابات نادرست افغانستان اشخاص و افراد این وطن از بین برود ،این هم باید برای وطنداران اظهار بدارم که مخالفین این انتخابات نادرست یک گروپ مختص نیست بلکه اقشار مردمی است که تقلب را نمپیزیرند و. حقیقت را خواهان اند و امید حقیقت جای خود پیدا نماید
عبدالله ریحان

>>>   به افغان یا اوغان
هرچی که از شما و به نام شما باشد قابل احترام است
محترم ترین چیز ها به نام دیگران بد است و زشت

>>>   از دل حوا جان نورستانى و داود سلطان زوى دو دلقک و مسخره در "کميسون مستقل انتخابات" فقط فرعون زمان خبر دارد.قصه هاى شان و لچرى و توهين هاى شان مفت شدند
"کميسون" چه مهفوم دارد? کم ي سون غنى
بلاخره به فرمان فرعون زمان ایالات متحده آمریکا مراسم تحلیف اشرف غنی دو هفته به تاخیر افتاد!
مایک پومپیو فرمان دلقک مسخره قرن را (ترامپ ) اعلام کرد: "به صلح توجه شود نه به انتخابات"
"صلح" نظر به تعريف انديشکده ويا اتاق تفکر ایالات متحده آمریکا امضأى توافقنامه اداره رسوا شده ایالات متحده آمریکا با طالبان تروريست در 29 فبورى است!
غنيمت است که جشن امضأى توافقنامه ایالات متحده با طالبان هر چارسال برگذار خواهد شد٬ چون فبورى تنها درسالهاى کبيسه (سال پُر) 29 روز دارد و سه سال (سال عادی در گاه‌شماری به سال‌هایی می‌گویند که یک روز اضافه ندارند) تنها 28 روز.
نوروز ما اقوام هندوايرانى و تورانى (پشتون و يا پختون پارسى شده ابدالى اهل سدوخان > سدوزايى ) خال خال بااين جشن نوروز آشنايى دارند و طالبان و ديگر پشتونان اين جشن را مردود مى نامند در سال کبيسه (سال پُر) با 20 مارچ برابرى(همروزى) دارد. درسالهاى عادی با 21 مارچ سازگارى برابرى دارد.
"متابقت" ( خطا= sic)و "طقلب" (خطا) از خاطر توهين داود سلطان زوى زى "نوشطه" (خطا) نکردم.
نابوباد رژيم هاى تقلبى

>>>   واقعن آفرین به او چشم های رنگه ای زنکه
دنیا حیران است به نتیجه ای که او اعلان کرد
دنیا حیران مانده که چی زایید و که گایید
تنبان بالا زدن باشه همی رقم
اوغان است دیگه هرچی بگویی انتظارش میره
اگر ای زن تاجک یا ازبک بود دیگرا رفته در سری سرک چپیش میکدن اما حالی فقط در ارگ و چند جای دیگه ووو

>>>   حوا جان به کل اشرف
.... مه خو نرواری اعلان کدم تو که گرفتی نمیتانی مه چی کنم ، مقصد وعده کدگی های مه ره خو گری نکنی

کل اشرف
مه خوگفتم که مابرنده هستیم امادرامپ نمیمانه همو دارمپه خو یک قرار کو او ره هم راضی کو پدرنالت بسیار کوسخور است و زنکه باز هموگکه اگه راضی کنی بازچندتا چوکی دیگم بریت میتم بری همسایه هایت هم میتم،اگه ندادم داگزدامیدان.

حواجان
بیخی مست و نشه مالوم میشه اگه تاقت بتانم، ازشماارگی ها خو هیچ چیزجورنشد نه ازتونه ازدانش و بازم صالحگگ یک کم فشارش بد نبود
باش که مه یک کدی کمری خود یک مشوره کنم که حوصله درامپه داره یا نی


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است