از آمریکا تا عراق و لبنان و مصر و افغانستان...!
نباید به بهانه تکنوکرات مردم و هزاران هزار تحصیلکرده داخلی به تار استعمار کشانیده شوند، نباید باقیمانده ساحات و مساحات مردم بومی توسط غرب رفتگان اسیر انارشیزم فرهنگی گردد و نهایتا ملکیت انان سلب گردد 
تاریخ انتشار:   ۱۷:۵۷    ۱۳۹۸/۱۱/۸ کد خبر: 161980 منبع: پرینت

"شما می بینید که در جهان چه میگذرد، باید کشورهای ما امنیت باشد"
این بخشی از سخنان فرعون ترامپ بود که در جلوِی مشارکت کنندگان نشستِ داووس و برای توجیه اعلان جدیدِ خود مبنی بر تصمیم ترامپ بر توسعه لیست دولت هایی که أتباعِ آنان حق سفر به امریکا را را ندارند، ایراد کرد.

دنیا میداند که سه سال قبل ترامپ فرمانی را صادر کرد که در ان ورودِ اتباع کشورهای معینی را به خاک امریکا قاعدتاً ممنوع اعلام کرد، این کشورها شامل لیبی، سومالی، ایران، یمن، سوریه و وینزویلا بود، فرمان مذکور بعد از اخذ ورود نهایتا از سوی محکمه اعلی امریکا مورد تایید قرار گرفت و مخالف با قانون اساسی امریکا محسوب نشد.

حالا رییس جمهورِ منتخب امریکا دونالد ترامپ لیست دیگری را تهیه دیده و گفته میشود اتباع کشورهایی چون سودان، نیجیریه، قیرغیزستان، کوریای شمالی را نیز محروم از نعمتِ بهشتی سفر به امریکا می سازد و سبب این را تأمین امنیت امریکا شمرده است.

خوب اگر از این بگذریم که کدام کشور است که امنیت کشورهای دیگر را ضربِ صفر نموده و کدام قاره است که بعضی کشورهای ان امنیت قاره اسیا و افریقا را مختل و منابع این دو قاره را غارت نموده است؟ بلکه کدام کشور است که در ظرف کمتر از ده سال در قتل بیش از یک میلیون انسان و تخریب شهرها و تهجیر میلیون ها انسان بطور مستقیم و در مواردی غیر مستقیم دست داشته است؟ لا اقل این سخن ترامپ را باید ارزیابی کنیم که ایا واقعا همچو اقدام ترامپ، امنیت را برای خود امریکا تامین میکند؟

در امریکا جرایم جنایی و اتش گشایی در مکاتب و ساحات عام بسیار اتفاق می افتد و مواردی از تبعیض دینی علیه مسلمانان حتی احیانا علیه یهودیان و علیه کلیساهای عیسویان سیاه پوست، از سوی سفید پوستان مسلح بسیار رخ داده است، جنین حوادث را انانی انجام نمیدهند که از بیرون رفته باشند بلکه انانی انجام میدهند که امریکایی بومی و یا متولد همانجا اند، اما اتباع کشورهایی که ترامپ دروازه ورود به امریکا را به روی انان بسته است کدام تهدیدِ امنیتی نیستند، بلکه عاشق دلباخته امریکا و مطیع مطلق قوانین امریکا اند، بلکه بعضی اینها در مدح امریکا و عبادت امریکا مناجات ها نوشته اند و خاک انجا را مقدس تر از کعبه می شمارند، پس این مسکین ها چقدر کم طالع بوده اند که امپراطور ترامپ اینها را محروم میکند.

افزون بر این انهایی که امریکا می روند باید از هفت خوان رستم بگذرند و مراحل شدید امنیتی را نیز طی کنند پس چه تهدید امنیتی اند؟
و البته طبعا ان عده افرادی که سرمایه دار اند از هرجای دنیا که باشند می توانند امریکا بروند و اتباع کوریای شمالی نیز سال چند نفر اگر خود را به چین برسانند چه رسد به اینکه امریکا برسند، لهذا این سخن ترامپ چه معنی دارد؟

سخن ترامپ فقط یک معنی دارد و ان تقسیم بشر بر اساس ثروت و فقر است، بر اساس این است که جهان خوب، مزایای معیشت، مستحق بودن ناز و نعمت، از ثروتمندان است، حتی مستحق دین عیسی مسیح در نزد ترامپ همان ثروتمندان اند و اصل ثروتمندان و برتری از جنس سفید پوست غربی است، در مکتب کثافت فکری ترامپ مسلمانان بیشتر مذموم و مکروه اند، ممالک انان باید از هم بپاشد، ساحات انان به جرم و جنایت بدل شود، فرهنگ انان باید بپاشد،حتی آثار باستانی انان در معرض تهدید توسط موشک های ترامپ قرار گیرد، چنانکه در مورد پنجاه و دو هدف فرهنگی ایران تهدید به حمله کرد، این همه تا جهان بداند که اقلیم ترامپ و مملکت ترامپ ساحه مقدسی هست که برای نفرین شدگان "ملعونها" انجا راهی نیست.

بسیار اشتباه است که این اعتقادات ترامپ را محض زاده فکر مریض ترامپ بشماریم، بلکه ترامپ همان چیزی را تنفیذ میکند که قانون و اخلاقیات سرمایه داری متمثل در امریکا برایش اجازه میدهد، ترامپ رییس منتخب امریکا است.
تعجب است که چرا انسانها با وصف این همه تحصیل، با وصف ادعای مؤمن بودن، با وصف ادعای ازادی خواهی، با وصف بلند کردن شعار سوسیالیستی، بازهم در ارزوی تبرک به اقلیم امپراطوری ترامپ اند.

کجاست دین؟
کجاست تمسک مسلمان به اسلامی که عزت را برای اتباع خود وعده داده است؟
کجاست فیلسوف نماهایی که با داعیه همونیزم گوش ها را کر کردند؟
کجایند این همه نویسندگان و مفکرین غرب که توالت رفتن شان برای مریدان شرقی شان سنت است؟
کجاست ازادی خواهی؟
کجاست ان همه شعار سوسیالیزمی؟
کجاست انسانیت؟
روزگاری اگر ان "دو رفیق معروف" اگر گفتند: کارگران جهان متحد شوید.
امروز باید گفت:
نفرین شدگان سرمایه داری متحد شوید.
--------

مظاهرات در عراق ادامه دارد، در لبنان ادامه دارد، محور اصلی این مظاهرات چند ماهه را رغبت برای بهبودی اقتصادی تشکیل میدهد، اما متاسفانه بویی از بهبودی بمشام نمیرسد و یکی از علت ها این است که در سایه دیکتاتوری های سکولاری و در سایه غیاب فهم عدالت اجتماعی اسلامی و اشغال مسلمانان به قضایای فرعی، ترک مفهوم عدالت و مردم سالاری، هنوز زعامت بیطرف تبارز نکرده و هنوز ملت های حق طلب بدائل اقتصادی را در دست ندارند،چنانکه مظاهره کنندگان عراق و لبنان نمونه آن اند.
اگر لبنان را بنابر عللی جدا بدانیم، رقت بار است که دولتی چون عراق که موزیم اقوام و مذاهب شرق نامیده میشود چنین در فجایعِ فقر و اختلاس و استعمار و اختلاف و اشغال غوطه ور باشد.

باورکنید یگانه راه برون رفت از بسیاری فجایع در داخل یک کشور ایجاد ارتباط مستقیم میان اهل یک ولایت و اداره ان ولایت است، به نحوی که مسایل اجتماعی و اقتصادی خود را دور از مرکزیت تنظیم بخشند، جوامع اسلامی از غیاب این موضوع رنج می برند، مثلا در همین عراق کردها حق خود را طوری مطالبه میکنند که ساحات عریض و نفت خیز را شامل خود میسازند و حقوق عرب و ترکمن را در ساحات خود نا دیده میگیرند، همینطور سنی ها نمیخواهند در نقاط صحرایی محصور بمانند و نمیخواهند ارث بغداد را از دست دهند، شیعی ها همینطور نمیخواهند بغدادِ امریکا اورده را تقسیم کنند، بلکه تعدادی انان به وصل ساحت نفوذ ایران به مرز کویت و عربستان کار میکنند، این همه سماجت است، تا هرکس مطابق حجم خود و در ساحات خود تمرکز نکند و اگر از قسمتی از منابع خود به نفع دیگران نیز نگذرد چنین مظاهرات و صدها چنین مظاهرات سودی نخواهد بخشید.
----------

وایروس کرونا در چین زنگ خطری را مجددا بصدا در اورده و ماجرای وایروس سارس را که چهارده سال پیش موجی از اضطراب بهداشتی را در چین و جهان ایجاد کرد تداعی نموده است،چینایی ها از بس که به مردارخوری عادت دارند بیشترین وایروس ها از انجا نشأت میکند.
بازار شوربای گوشت سگ از بازارهای محبوب بعضی شهرهای چین است، در انجا کله و پاچه سگ بر سر راه پخته و فروخته میشود.
وایروس جدید را میگویند از مار به انسان سرایت کرده زیرا خوردن مار از غذاهای محبوب چین است.
---------

در این اواخر کمسیون تقدیم کنندهء جایزه نوبل صدر اعظم ایتوپی -حبشه- ابی احمد را مستحق دریافت جایزه نوبل برای صلح معرفی کرده است.
اما چرا اقای ابی احمد معرفی میشود؟ در حالیکه وی کدام پروژه بزرگی جز پروژه سد نهضت بر دریای نیل را پیش نبره است و ان پروژه نیز زاده فکر وی نبوده بلکه میراث برده است.
کمسیون مذکور در حقیقت با این کار اتیوپی را در نزاع با مصر بر سر آب که شدیدا به کمبود حصه مصر انجامیده و خواهد انجامید، حمایت معنوی میکند.
تمامی نشست های مصر و اتیوپی در باره کم نشدن حق مصر از اب نیل بی نتیجه مانده و مصر اکنون دست به دامان ترامپ شده تا میانجیگری کند، در حالیکه زمانی اتیوپی از ترس اینکه مصر انرا بمباردمان نکند یا حتی از طریق سودان و دریای سرخ حمله نظامی نکند یا توسط موشک بند را هدف نگیرد لب نمی گشود، اما حالا ابی احمد میگوید در حالیکه از 1992 به اینسو که تاریخ استقلال اریتریا از اتیوپی است به بحر راه نداریم اما با استفاده از جیبوتی اماده ایم دوباره نیروی دریایی بسازیم، این حرف را تهدیدی علیه مصر تلقی کردند.
اما مصر که در تضاد با ترکیه قرار دارد و عمق استراتژیک سودان را نیز از دست داده است در تنگنای بزرگی قرار دارد. البته نیز دور از روابط برادری اسلامی از نظر انسانی محض وقتی دیده شود، انسان منصف در قضیه آب در کنار مصر قرار میگیرد، زیرا اتیوپی کشور بارانی است و موارد آبی زیاد دارد و ساحات عریض سبز دارد، اما مصر خشک و صحرا است و باران کم دارد، باران نیز در ریگزار نا پدید میشود، فقط یک نیل دارد، لهذا حق مصریان در نیل از نظر انسان دوستی بیشتر است.
----------

انجمن بین المللی اقتصادی داووس کانفرانس سالانه خود را در شهر داووس کشور سوییس بپایان رسانید. در انجمن مذکور که سال 1971 تاسیس گردیده است مهمترین سران کشورهای جهان شرکت میجویند ولی در کنار انان ثروتمندان بزرگ و دلالان بزرگ سیاسی نیز شرکت میجویند، احیانا بعضی سران سازمان های ازادی خواه و عدالت طلب را نیز می طلبند و همانجا رشوت قبول میدهند.
من بر این نظرم و ضرور میدانم که همزمان با کانفرانس داووس باید ممالک مظلوم مخصوصا ممالک اسلامی در ساحات اکادمیک و تحقیقاتی به طرح بدیل اقتصادی، زاده خصوصیت اجتماعی و سیاسی ممالک خود بپردازند و ان را نشر و تکثیر کنند و علیه شرکت های امپریالیستی که از طریق شاخه های خود به بلعیدن ان ممالک می پردازند و به بهانه فراهم کردن شغل برای بیکاران به خونخواری می پردازند موقف معنوی اتخاذ کنند.

در افغانستان همزمان با کانفرانس داووس باید علما و مدارس اسلامی نشست دایر نموده و انجمن های داخلی تشکیل دهند و در ان به ذم و قدح سرمایه داری بپردازند، پوهنتونها و دانشگاه های افغانستان در راستای ازادی خواهی و استعمار زدایی و خود کفایی و غنای فرهنگی بر تحصیل کردگان داخلی خود تاکید ورزیده و فارغین ساحات خود را مقدم بر فارغین از کشورهای غربی بشمارند، فارغین درسی از کشورهای غربی چانس های فراوانی برای کار در خارج و نهادهای بیرونی دارند، پس نباید به بهانه تکنوکرات مردم و هزاران هزار تحصیلکرده داخلی به تار استعمار کشانیده شوند، نباید باقیمانده ساحات و مساحات مردم بومی توسط غرب رفتگان اسیر انارشیزم فرهنگی گردد و نهایتا ملکیت انان سلب گردد.
ای تحصیل کردگان داخلی متحد شوید ورنه خوار و ذلیل تر خواهید شد.
این غریبانه ترین اوا هست که از ضعیف ترین ادرس برای شما میرسد.

بها بقایی


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
آمریکا
افغاسنتان
نظرات بینندگان:

>>>   چرا همین مردم کشورهای اسلامی بجای امریکا واروپا به عربستان نمیروند ؟
آیا امریکا ازینها دعوت نموده که بیایند ؟

>>>   ضرورت به ترامپ نیست مسلمانان خود شان یکدیگر را می خورند ترام سه سال میشود که ظهور نموده اما مسلمانان از صد ها سال به اینطرف جز کشتن دست آورد دیگری ندارند

>>>   مشکل در دین نیست در افراد بی دین مسلمان نما های دنیا پرست است. که خود را فلیسوف و استاد و رهبر و لیدر سیاست و کشور و اقوام میدانند ولی ذلیل ترین افراد هم همین ها اند.
مظلومیار

>>>   دوست عزیز ما مسلمانان نیازی به دشمن دیگر و خارجی نداریم، جهل و خرافات ما دشمن درونی خودمان هست و با دستان خود همدیگر را کشته و کشورمان نابود می کنیم.نمونه اش همین طالبان و ده ها حزب و ارگان و گروههای خشونت طلبی که خون همدیگر و مردم مسلمان را می خورند.

>>>   اقای بقایی!
احتراماتم راپذیرا شوید.
تفاوت مابا غرب انقدرزیادنیست که فکر میکنید.
-انچه انهادارندومانداریم٫یک کلمه متشکل از سه حرف.(عقل).
-انچه ماداریم وانها ندارند٫همچنان یک کلمه متشکل از سه حرف.(لاف).
رهرو

>>>   واقیعت انست که نظردهنده چهارم شفقت کرده ونوشته.دیگران سیاره هارا یکی بعددیگری تسخیرمیکنند٫ولی ما درفکرانیم که ایستاده بشاشیم یا نشسته؟
عاقل

>>>   🔻فرمانده سابق ارتش پاکستان: ژنرال سلیمانی ستون محور مقاومت بود

ژنرال میرزا اسلم بیگ فرمانده سابق ارتش پاکستان:
🔹ژنرال سلیمانی از دوستان بسیار خوب من و بدون شک وی ستون اصلی محور مقاومت بود.
🔹اگر عالم اسلام با یکدیگر متحد شوند دشمن قادر به قلدری و زورگویی در منطقه نخواهد بود.
🔹وقت آن رسیده است که افغانستان، ترکیه، ایران و پاکستان با یکدیگر متحد شوند و در مقابل دشمن شماره یک یعنی اسرائیل بایستند.
🔹ایران با اقدام سریع خود پوزه آمریکا را به خاک مالید و هژمونی پوشالی این کشور را در هم کوبید.
🔹باقی دنیای اسلام نیز باید به مانند ایران رفتار کنند.
🔹پاکستان می تواند از تجربیات پربار ژنرال قاآنی در این خصوص استفاده کند

>>>   نظر دهنده اول چون میدانند در عربستان زندگی خوبی نخواهند داشت مهاجران سوری و یمنی و لیبیایی به عربستان نمیروند حالا مردم سایر کشورهدی غیرعربی به عربستان بروند ؟!


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است