عبدالله توانایی تقابل با مقرری های غنی را ندارد
 
تاریخ انتشار:   ۲۱:۲۷    ۱۳۹۸/۱۱/۷ کد خبر: 161970 منبع: پرینت

عبدالله عبدالله توانایی تقابل با اضافه روی ها و مقرری های فراقانون اشرف غنی احمدزی را ندارد!

از قرینه معلوم می شود که تا نان عبدالله عبدالله در روغنی چرب باشد پروای بی نانی اطرافیان خود را ندارد ، تا هنوز ریاست اجرایی بودجه دارد ، عبدالله عبدالله از آن استفاده می کند ، در گردهمایی دیروز تمام یاران و اطرافیان عبدالله عبدالله از تک روی و اعمال فراقانونی اشرف غنی احمدزی در مورد تقرری های اخیر موضیع بسیار سختگیرانه ای داشتند و خواهان مقابله به مثل از جانب عبدالله عبدالله گردیدند اما در نهایت عبدالله عبدالله با گیله گذاری از ارگی ها بسیار معتدل صحبت کرد که هیچ حرف و سخن تازه نگفت و فقط گفته های پنج سال گذشته را تکرار کرد.

عبدالله عبدالله آدم بسیار خوش شانس است با اینکه توان رهبری را ندارد ولی دیگران نامبرده را رهبر انتخاب می کنند و داوطلبانه از ایشان تمجید و ستایش می کنند.
فرهنگ مبتذل تبلیغاتی ارگ به سردمداری مرتضوی که همه را نکوهش و سرزنش میکند باعث ایجاد نفرت در تمام صفوف سیاست بازان علیه ارگی ها شده است و این امر به عبدالله عبدالله کمک کرده است که در محوری توجه ای اپوزیسیون دولتی باقی بماند که اگر اشاعه و فرهنگ مبتذل توهین و تحقیر از جانب مرتضوی خیلا به آدرس بسیاری ها نمی بود امروز تیم عبدالله عبدالله از هم می پاشید.

اکنون ارگی ها با حلقه یازنه ها و مافیایی خانوادگی رگ استراحت عبدالله عبدالله را یافته اند و فقط با آزاد گذاشتن نامبرده از بودجه ریاست اجرایی بسیار بی باکانه به قانون شکنی و تقرری های فراقانونی ادامه می دهند و چندان ارزش به گیله مندی عبدالله عبدالله نمی دهند.
یگانه تشویش که ارگی ها ، اعضای جمهوری یازنه ها و مافیایی خانوادگی برای باقی ماندن در ارگ دارند طوفان و شمال است که از سوی قطر به جانب افغانستان در حرکت است که بدون شک شیرازه ای ارگ را درهم خواهد ریخت.

حسن علی عدالت


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
عبدالله
غنی
نظرات بینندگان:

>>>   دنیا را رنگ سرخ بگیرد عبدالله را صرف بینی اش سرخ است ، او درخفا با جناب رئیس جمهور مانند یونس هخان قانونی رابطه دارد واگر رئیس جنمهور خود عبدالله ، مستور واغبر را مزاحمت نکند دیگر مشکلی نیست حتی ازین بیشتر میتواند کومه های عهبدالله از چاقی بپندد ، این احتمالش هست ،

>>>   جناب رئیس جمهور بلاید این افراد اضافی ر ا ممنوع الدخول ارگ وقصر صدارت وممنوع الخروج سازد ، چون اینها هم از حکومت نان می خورند وهم طوری عمل میکنند که گویا اپوزیسیون هستندیا خیلی ساده اینها شترمرغ هستند

>>>   آقای عدالت!
تا جائی که جبونی شخصیت مطرح است، شما عبدالله را خوب شناخته اید. معهذا، او رازهائی را در دل دارد که اگر افشا کند، بدون شک، سبب از بین رفتن فیزیکی و سیاسی او خواهد شد (در این جمله، راز شهادت مسعود به او و سیاف معلوم است). بنابرین، او مجبور است برای حفظ جان، احتیاط کند و با کج ریز و مدار با غین که از رازهای او اطلاع دارد، محتاطانه رفتار نماید. در پایان کار، او بار دیگر در حواشی دستگاه فاشیستی غین قرار خواهد گرفت و در جائی قرار خواهد داشت که نه از اریکهٔ قدرت بسیار دور باشد و نه به آن بسیار نزدیک. از طریق نگهداری و کنترول او آسان تر خواهد بود تا امحای فیزیکی او که از او شهید ملی خواهد ساخت. بدین ترتیب، برای حفظ ظواهر، ایشان صاحب نان و نوائی خواهند بود و در راه ایجاد نفاق و نابودی تدریجی جمعیت (که هدف نهائي پښتانه است) مصدر خدمت های شایسته ای خواهند شد.
شکیب شکیب

>>>   پاکستان همسایه مسلمان وبرادر دوقلوی کرزی صاحب بازهم بندر گوادر رابروی موترهای تجار افغانستان مسدود کرد ، هخیر است ، هرچه هست بازهم مسلمان خو است !!!ودیگه اینکه لروبر است همه ما یکی هستیم

>>>   ارگ نشینان از بابت دروغگویی و عوام فریبی و حلقه یازنه ها در داخل ارگ و در اختیار دادن چوکی های بزرگ و کلان به یازنه ها اعتماد مردم را از دست داده اند و همچنان گماشتن مردمان بد نام را در راس کمپاین های انتخاباتی شان نفرت بیشتر مردم را بخود کسب کرده اند بطور مثال عمر داوودزی انسان پولپرست چپاولگر و هود من و ارین دو تنی که در هندوستان با زنان فاحشه ازبکستانی از جانب پولیس هندوستان در یک خانه گرفتار و زندانی شده بودند که خبر موضوع با عکس های انها در رسانه های هندوستان و تلویزیون طلوع خبرساز شد و بالاثر وساطت وزارت خارجه و سفیر افغان در دهلی نو ان دوتن از زندان رها و بکابل دیپورت گردیدند بمجرد رسیدن شان بکابل در تیم دولت ساز بحیث سروپ در کمپاین انتخاباتی دولت ساز و دفاع از عملکرد ان در رسانه ها ظاهر شده اند .

>>>   شش نفر از جانب عبدالله جدید مقرر شد

>>>   حسیب قوای مرکزی وضاحت داده است که یکی از افراد کلیدی امنیت ملی (جنرال شفیع) برایم پیام داد که می‌خواهد با من ببیند. با میانجی‌ گری یکی از وطندارانم زمینه دیدار با این فرمانده امنیت ملی فراهم شد. این عضو کلیدی امنیت ملی از من خواست که فرمانده گل‌حیدر خان، حمید خراسانی و چهار تن دیگر را ترور کنم و در بدل آن، هفت‌ونیم ملیون افغانی بگیرم.
یافته های گزارشنامه افغانستان بیان می دارد که جنرال شفیع پسرمامای محمد حنیف اتمر اهل ولایت لغمان است که قبلاً درزمان کار حنیف اتمر درمشاوریت امنیت ملی، به هدف مدیریت امنیتی درشمال انتصاب شده بود. شفیع وظیفه داشت که تا راه را برای تحکیم موقعیت فرماندهان داعش در شمال باز کند.
از همین رو، شفیع فرماندهان طالبان و همچنان فرماندهان «مجاهدین» را در ازاء پرداخت «معاش خوب» استخدام کرده و برای شان وظایف خاص درنظر بگیرد. کسی را که حسیب قوای مرکز به نام جنرال بهروز نام برده، فرزند همایون پائیز است که به حیث سکرتر شفیع کار می کرد. بهروز یک رشته کارهای مخفی را در پنجشیر و شمال بنا به هدایت شفیع انجام داده است.
بخش دیگرکارشفیع، ترور شخصیت های سیاسی مخالف ارگ در شمال بود و همچنان آن عده فرماندهان طالبان که با ارگ نزدیکی نداشتند. تمام این برنامه و نقشه مستقیم از سوی حنیف اتمر مدیریت می شد و اکنون هم می شود.
عملیات شناسایی از سوی آی اس آی انجام می شد، و شفیع پلان را تطبیق می کرد. شفیع درهمسویی با شبکه انگلیس تصدی معدن طلای راغستان را احراز کرده بود و برنامه های ترور را در شمال به وسیله ملانجیب پیش می برد.
شبکه شفیع وابسته شورای امنیت ملی است. اخیراً به همکاری شفیع برای زن دوم آن عده فرماندهان پروتوکولی طالبان خانه گرفته و معاش شا از کد 91 رئیس دولت پرداخته می شود
گذارش نامه

>>>   شما هر چه مینوسید حرف همین است که سهم بندی و تقسیم بندی در جائی دیگری و از طرف یک سفارت با صلاحیت دار دیگری صورت میگرد، هرکس مهارت سهم گرفتن و قدرت گرفتن را از هر راه و روش داشته باشد تا بادار را راضی سازد همان همه کاره است .
سفارت مذکور هم هرکس و هر شخص و هر قوم را به اندازه عقل و فراصت و تدبیر و چاپلوسی اش چوکی و سهم و پول توزیع میکند. وا بحال آنهائیکه مهارت این چاپلوسی را ندارند. ههههههههههههه
مظلومیار

>>>   در رگ های عبدالله خون شاه شجاع و نادر غدار در جریان است از او هیچ کاری ساخته نیست

>>>   داكتر صاحب عبدالله افراد قوي در كنار خود ندارد . در حاليكه پنجاه فيصد رييس جمهور كشور است خيلي ضعيف عمل ميكند . كاش داكتر صاحب عبدالله من را در دولت شريكي اش وزير ميساخت تا حق اشرف غني را كف دستش ميدادم .
سلطان سنجر


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است