سدوزایی و بارکزایی بانی دامن زدن اختلافات مذهبی
 
تاریخ انتشار:   ۱۱:۲۱    ۱۳۹۸/۱۱/۷ کد خبر: 161963 منبع: پرینت

برای اولین بار سنی ها و شیعه ها چرا و چه رقم با هم درگیر شدند و کی فتوا صادر کرد؟
قبایل سدوزایی و بارکزایی بانی و محرک دامن زدن اختلافات شیعه و سنی در افغانستان!

وقتی تاریخ افغانستان را مجزا از تاریخ منطقه و جهان مطالعه نماییم، این ذهنیت به ما دست می دهد که این افغان ها بودند که در تحولات افغانستان نقش ایفا می کردند ولی واقعیت امر این است که افغان ها در کل و خاندان بارکزایی و سدوزایی بحیث مزدور قدرت های خارجی تا توانسته در خوش خدمتی به باداران خارجی خویش دست به جنایات در حق ساکنین افغانستان بی دفاع و مظلوم زده اند. آنچه در این مبحث آمده کار و برنامه انگلیس ها زیر نام این یا آن افغان از قبیله سدوزایی و یا بارکزایی افغان بوده است. در اینجا اولین اختلافات و نزاع بین سنی مذهب ها و شیعه های کابل توسط انگلیس ها صورت داده می شود.

در دهه ۱۸۳۰م یا اوایل قرن ۱۹ قزلباش های شیعه مذهب کابل مقتدرترین نیروی نظامی و سیاسی در برابر پیشروی و نفوذ انگلیس ها در کابل بودند. وقتی قزلباش های شیعه مذهب در محله چنداول مشغول حصار کشی خانه های شان بود باین معنی بود که آنها در کابل احساس امنیت نمی کردند. قزلباش ها تجربه تلخ ماه جون سال ۱۸۰۳ میلادی را بخاطر داشتند. در آن حادثه هزاران تن سنی مذهب ها از کابل، لوگر و کوهستان منطقه چنداول را بخاطر تعصبات مذهبی بدون هیچ دلیل مورد تاخت و تاز قرار دادند.

قرار اظهار غلام محمد غبار، مولف تاریخ افغانستان، این اولین نزاعی بود که بین شیعه مذهب ها و سنی مذهب ها در کابل صورت می گرفت. در ظاهر نزاع مذهبی بود ولی انگیزه سیاسی داشت. قزلباش های شیعه مذهب در خصومت های قبیلوی بین افراد بارکزایی و سدوزایی، از شاه محمود و فتح خان محمدزایی جانبداری می کردند. در آنطرف شیر محمد خان بامیزی و میر واعظ، ملا امام مسجد پل خشتی، قرار داشتند. دو شخصیت اخیر الذکر در بین مردم عادی سنی مذهب های کابل و کوهستان هواخواه و پیرو داشتند. خصومت های شخصی میر واعظ با شاه محمود از کسی پوشیده نبود. شیر محمد خان بنفع شاه شجاع سدوزایی در مخالفت با فتح خان محمدزایی زیر نظر مستقیم مشاورین انگلیسی موضع داشتند.

الفنستون، مورخ و مستشرق انگلیس که صحنه را بطور مستقیم زیر نظارت داشت می نویسد که نزاع از آنجا شروع می شود که در یک جنگ مغلوبه بین سنی مذهب و شیعه مذهب های کابلی یک تن از سنی مذهب ها بقتل می رسد. سنی ها حین حمل جنازه بسوی قبرستان مورد حملات شیعه های قزلباش قرار می گیرند. سنی مذهب ها جنازه را بصوب خانه میر واعظ برده و از وی طالب کمک می گردد. همزمان سنی مذهب ها عریضه خویش را پیش شاه محمود تقدیم نموده و تقاضای دادخواهی می نمایند. شاه محمود قضیه را به حکم شرعی محول می سازد. قاضی ملا محمد سعید خان بارکزایی برای نظارت بالای محاکمه شرعی توظیف می گردد. چون اسناد و ثبوت کافی مبنی بر مجرم قلمداد کردن قزلباش ها نبود، سنی های کابل از جریان محاکمه شرعی مایوس می گردند.

جنازه مقتول به مسجد پلخشتی حمل می گردد و از میر واعظ ملام امام مسجد پلخشتی طالب می گردند. میر واعظ فتوا می دهد که قتل شیعه های چنداول مباح و زن و مال شان بحیث غنیمت جنگی نصیب سنی های کابل می گردد. بر اساس همین فتوا بود که ساکنین شور بازارکابل بالای دکاکین و منزل های رهایشی قزلباش ها یورش می برند و بعد از بی ناموسی ها و چور و چپاول اموال خانه ها و دکاکین قزلباش ها را بآتش می کشانند. وقتی خبر به کوهستان و لوگر می رسد، بیست هزار لشکر از ساکنین لوگر و کوهستان برای چور و چپاول و غارت شیعه های کابل بصوب کابل مارش می نمایند.

شاه محمود، شیر محمد خان بامیزی و سردار احمدخان نورزی را حکم تعیین کرد تا باین غایله پایان داده شود. این دو جناب بجای تلاش در راه آشتی و دفع غایله تا می توانستند سنی ها را علیه شیعه ها تحریک و تهییج می کردند. فتح خان محمدزی در چند روز اول بی طرفی خویش را حفظ کرد. ولی بعد از چهار روز وی و برادرانش بطرفداری شیعه ها علیه سنی ها دست بکار شدند. در نتیجه این غایله چهار صد تن از هر دو طرف کشته شدند.

عبدالحمید


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
شیعه
سنی
انگلیس
نظرات بینندگان:

>>>   Abdul Hamid
بحث شیعه و اختلافات و خصومت های سنی ها با شیعه شد. علیه شیعه ها آنقدر تبلیغات خصمانه و نامردانه صورت گرفته که ذکرش شرم آور است. مغفور مرحوم محمد آصف آهنگ داستان های دلخراش از زندگی در کابل بحیث یک قزلباش شیعه مذهب داشت. وی می گفت روزی یک صحاف را که از مردم های شمالی و سنی مذهب بود از کوچه کتابفروشی کابل بخانه آوردیم تا کتاب ها را صحافی کند. برای صحاف ترتیبات خوب برای نان چاشت گرفتیم و پلو شاهانه ترتیب دادیم. وقتی نان را کشیدیم جناب صحاف از خوردن خوداری کرد و گفت بخاطری نان نمی خورد که گفته می شود شیعه ها پلو را با بخار شاش شان دم می دهند. جناب آهنگ گفت محترمانه صد افغانی برایش دادیم تا در هوتل رفته نان بخورد!

>>>   Abdul Hamid
قضاوت تاریخ جالب است. اگر قزلباش ها بحیث مقتدرترین نیروی نظامی در کابل با پیشروی انگلیس ها مستقلانه مقابله می کرد و از خدمت این فرد بارکزایی علیه آن سدوزایی یا بر عکس پرهیز می کرد، امروز مملکت ما افغانستان نبود. بشکل مشابه اگر احمدشاه مسعود، قهرمان ملی افغانستان، بعد از فتح کابل به پیروی از امیر حبیب الله کلکانی بحمایت بالفعل هزاره ها و ازبیک ها در کابل اعلام حکومت می کرد و انتظار ورود رهزنان جهادی از پشاور را نمی کشید، سرنوشت افغانستان امروز در دست غنی احمدزی نمی بود و تاجیک ها بشکل فضیحت آمیز از حکومت کابل رانده نمی شد.

>>>   Ewaz Hesarnaie
امروز دیگر فتواهای ملاامامها و ملا انصاری آنقدر کار ساز نخواهد بود که فتنه های آی اس آی پاکستان و پول عربستان سعودی کارساز اند.

>>>   آفاق پنجشیری از اول ما مردم جاهل و نادان بودیم
تعقل ، تفکر ، تجسس
نمی کردیم
کورکورانه و نا آگاهانه وارد عمل میشدیم
ای وای خدایا!
تا زمانیکه ما همین گونه بیسواد ، نا آگاه و جاهل باشیم حال و روز ما از این هم بدتر میشود

>>>   پس حماقت این ملت ریشه تاریخی دارد.

>>>   ضمن تشکر فراوان از سایت afghan paper و پرداختن به یک رویداد تاریخی غم انگیز وروشن گردانیدن اذهان مردم درخصوص شیعه وسنی ستیزی .خدمت تمام برادران وخواهران مسلمان هموطن عرض میکنم خواندن تاریخ ورویدادهای گذشته برای ما درس عبرت وپند آموزی است.
تاریخ بما دستهای پنهان استعمار گران را رو میکند وامروز دشمن شناسی بزرگترین وارزشمند ترین کمک است تا چون گذشته ضربه نخوریم اصلا سیاست استعمار گران ایجاد تفرقه است.
یک ضرب المثل انگلیسی میگوید تفرقه بینداز وحکومت کن این شعار سیاست بازان انگلیسی در دوران گذشته بود واکنون که امریکا ادامه دهنده روش انگلیسها هستند از همین قانون وروش استفاده میکنند.وحدت ویکپارچگی هدف نهایی دین مبین اسلام بوده وهست و نصب سنگ حجرالاسود درتاریخ صدر اسلام باید الگو وروش امروز ما باشد.
جریان از این قرار بود که قبایل عرب دوران پیامبر هریک می خواستند افتخار حمل این سنگ را بنام خود حفظ کنند که پیامبر گرامی ما(ص) فرمودند شالی بیاورید وسنگ را داخل ان قرار دادند و نمایندگان تمام قبابل انرا به محل نصب ان بردند ودرجای خود قرار دادند.امروز حیله های دشمن صهیونیستی وامریکا اینست تا قدرت مسلمانان را درهم بکوبند وسرزمینهای اسلامی را به کشورهای کوچک وبی خاصیت تقسیم کنند وتفرقه بین شیعه وسنی وقومیتها در دستور کار انهاست.سنی وشیعه بامشترکات فراوان امروز درگیر وهابیت و افکار پوچ جاهلیت عرب شده اند واین مکر دشمنان است .رفتار وگپهای مشکوک وتفرقه آمیز یک ملای درس خوانده مکتب در سعودی در هرات باستانی ما که اهل سنت واهل تشیع ما دران شهر سالیان متمادی درصلح وصفا وبرادرانه زندگی میکنند نباید دستخوش گپهای تفرقه افکنانه قرار بگیرد.
مردم اگاه باشید دشمن دربین ما تفرقه نیندازد .برادری برابری همدلی وحدت اینها ارمانهای اسلام است وتفرقه؛ حرفهای نا امید کننده جدایی بین مردم وخود بزرگ بینی وطایفه گری وقومیت پرستی گپهای شیطان است وامروز وهابیت یعنی عوامل صهیونیستهای اسرائیل دارند بین برادران مسلمان سنی وشیعی تفرقه ایجاد میکنند.
هرکس گپهایی بزند که قصدش تفرقه ودشمنی باشد عامل دست صهیونیزم وامریکاست وکافر ومشرک است.//
داکتر عبدالرب اچک زی

>>>   سنی و شیعه مسلمان هستند و هموطن و همکار هستند افغانها ،از هر مذهبی، قرنها با هم بوده اند و همواره چنین نفاق اندازی ها را عبور کرده اند و حالا که عصر ارتباطات است و دهها کشور با افغانستان رابطه دارد تا نمونه دموکراسی بسازند، کمتر این مردم خسته را میتوانند به جان یکدیگر شان بیاندازند.


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است