اعتراض انتخاباتی در تخار و فاریاب و بغلان
 
تاریخ انتشار:   ۱۹:۲۹    ۱۳۹۸/۹/۱۱ کد خبر: 161176 منبع: پرینت
اعتراض های انتخاباتی در تخار

اعتراض های انتخاباتی در تخار

اعتراض های انتخاباتی در تخار

اعتراض های انتخاباتی در تخار

اعتراض های انتخاباتی در تخاراعتراض های انتخاباتی در فاریاب

اعتراض های انتخاباتی در فاریاب

اعتراض های انتخاباتی در فاریاب

اعتراض های انتخاباتی در فاریاب

اعتراض های انتخاباتی در فاریاباعتراض های انتخاباتی در بغلان

اعتراض های انتخاباتی در بغلان

اعتراض های انتخاباتی در بغلان

اعتراض های انتخاباتی در بغلان

اعتراض های انتخاباتی در بغلان

اعتراض های انتخاباتی در بغلانکد (10)

این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
اعتراض
بغلان
تخار
فاریاب
نظرات بینندگان:

>>>   در کشور ما الحمدلله نمره آزادی بیان خوب است و مردم خوب میتوانند پیام خود را برسانند این هم از برکات پروفسور داکتر غنی است.

>>>   ما مردم بغلان هیچگاه از جنایتکاران جنگی حمایت نمیکنیم بلکه بی صبرانه منتظر اعلان نتایج انتخابات ریاست جمهوری هستیم
جمال ناصر اندرابی

>>>   جنایتکار جنگی == فاشیست پشتونیست تقلبکار
پیروز انتخابات حقیقی =خراسانیان حقیقی اعم از فارس تبار و ترک تبار

>>>   اشرف غنی کوچی احمق متعصب ترین و فاشیست ترین ریس جمهور در قرن 21 در دنیا شناخته شده است
تیم فاشیست و جنایت کار اشرف غنی کو چی با پلان و برنامه سرکوب گرنه مردم بومی وطن توسط انفجارو انتحار آزادی خواهان و عدالت خواهان جامعه به پیش میروند .

کوچی ها نژ اد غنی کوچی در سال 1930 در تبانی با انگیس و امروز در تبانی با طالبان ،حزب اسلامی ، خلقی های سابق با پشتیبانی دوستان خارجی شان زمینه های تسلط یک حکومت تک قومی فاشیستی قبیله را برای اسکان کو چی ها ی پاکستان مهیا ساخته اند. خاموشی ملت غیور ما در برابر این حکومت فاسد وخون آشام غنی کوچی اصل تاسف بار است.

ای مردم بومی سرزمین خورشید از خواب گران طولانی در این عصر 21 فناوری بیدار شوید تا به تدریج سربازان دلیر و شجا ع تان که شهود 45000 تن به قتل رسید وحود تان با فامیل های تان نیز قتل عام از طرف گروپ فاشیستی اشرف غنی کوچی متعب روانی عاشق پشتونستان می شو ید و آزادی خود را از حکومت قبیله جعل کار و نابکار بی برنامه هرچه زودتر بگیرید.

بخاطریکه هر وز ده سربازان و افسران شجاع سرزمین ما به همکاری تروریستان داخل نظام غنی فاشیست توسط دشمنان مزدور پاکستان و انگلیس و بشریت اسیر و به شهادت می رسند. بنا برین یک قیام سراسری برعلیه غنی کوچی غنی عاشق پشتونستان که منجر به ختم حاکمیت قبیله فاشیست و طنفروش خاین اشدی لازم وضروری است .

حکومت نا مشرو ع غنی کوچی « یعنی حکومت حفظ الله امین ادم کش است » مقصر همه بدبختی درکشور همین غنی کوچی روانی و متعصب و گذافه گوبی برنامه اسایش و رفاه است .
در بین قبیله کوچی ناقل یک آدم هم روشنفکرد یده نمی شود و هم ندارد ولی میلیون تن فاشیست وطن فروش خاین دارد که امروز نسل کشی می کند، حکومت قبیله با طالب وحشی هم دست است جوانان پولیس و ارتش مربوط به یک قوم خاص غیر افغان را اشرف غنی هر روز دسته دسته می کشد و یا به دست طالب می سپارد.

غنی هیچ درک فهم از بدامنی ، بیچاره گی ، بیکاری ناداری، گرسنگی و بی دفاعی مردم عام کشور مانند حفظ الله امین خون خوار خون اشام و حتی هیچ درک انسانی ندارد و تنها درک حیوانی مانند کفتار دارد . سیاست و رفتار کردارغنیکوچی در مقابل جان بی دفاع سربازان ما مردم شجاغ وطن ما مانند افکار حفظ الله امین خون ریز است به آگاهی همه جامعه مدنی و سران احزاب سیاسی چه در داخل و خارج از کشور به عرض می رسانم که بودن غنی خون خوار در قدرت باعث بحران کلان در کشور است حتی کشور را بسوی تجزیه می برد و در این پنچ سال حکومت نابکار بی برنامه غنی فقد آغوشته تعصب قومی بین مردم غیر افغان آغوشته به فساد ، رشوت ، را ه گیری نا امنی بوده است .

>>>   هشدار به ملت غیور ما لگد مالی آمدن چاروای بیگانگان از مرز دیورند :
امدن کوچی های پاکستان هر سال از مرز دیورند یک آفات طبیعی خطر ناک سر طان زا به جامعه و محیط زیست افغانستان هستند.
اقوام کوچی پاکستان در فصل بهار به چراگاه های افغانسان از بیرون آن طرف مرز دیورند می آیند و «چادرنشین » غژدی نیسن اند, در ایام تابستان برای استفاده از علف خوش خوار به چراگاه های مناطق کو هستانی افغانستان بطور مؤقت به همرای گله بز , رمه گوسفند, گله گاو , شتر ,اسپ به مناطق چراگاه های مرتفع کوچ مي نمایند. روند جابجایی ناقلین پشتون در شمال افغانستان، به گفته حنیفی، امان الله خان در صدد تعمیم هر چه بیشتر هژمونی قومی بوده است تا، تعمیم عدالت، هرچند برنامه های اصلاح اجتماعی هم داشت.
ازین برمیآید که قیام مردم شمال به رهبری امیر حبیب الله کلکانی تنها انگیزه دینی نداشته بلکه علیه استیلای قومی نیز بوده است.
سیستم چرای عنعنوی مفرط وغیر علمی در واحد های چراگاهی افغانستان از طرف کوچی ها در این چند سال اخیر معمول بوده که باعث پایمال حاصلات و زیمن مردم کشور توسط رمه ای های شان شده است و این نحوه چرا در نهایت تخریب فرسایش نبتات و فرسایش خاک در مناطق دشتی وکوهی افغانستان گردید ه است.

بسیاری ازچراگاه های کوهی و دشتی افغانستان بعلت چرای بی رویه کوچی ها از بی مسولیت دولت نابکار طرف دار قبیله کوچی های پاکستان موجب تخریب بیش از حد با بحرانی عمیق محیط زیستی زمین زیبای ما مواجه شده است وادامه ی این روند کشور ما را با مشکلات بسیار خطر ناک از بابت پامال شدن گیاهان و نبابات توسط رمه کوچی مانند آمدن برف کوچ ها روا ناب بارانها های موسومی سرازیر شدن سیل های مخربه و کم آبی ,طوفان شن های روان و پیامد آن الوده گی بصری محیط زیست در بعضی از محلات و خشکسالی پی در پی در سرتاسر افغانستان روبه رو کرده است.
در اثر چرای بی رویه تنوع حیات وحشی , گیاهان سبز نبات کوهی دچار مشکالت بیشتر می شود و با انقاض روبر خوا هد شد. برای کمک این مطلب قوانین برای حمایت ازحیات پوشش گیاهی و نباتات باید از طرف اداره محیت زیست تصویب به اجرا در اید تا گیاهان , نباتات و جانوران بتوانند دوباره زندگی خود را بازیابند از دیدگاه دانش محیط زیست چرای بی رویه دام ها یک از دالیل سرزمین های تخریب شده ای کاهش پوشش گیاهی می باشد.

واین نوع چرای بی مسولیت طبیعت سرسبز زیبای کشور ما را لکد مال و خاک آلوکرده آسیب می رسانند و ترمیم پوشش گیاهی تخریب شده در شیب ها ی تند تپه ها و دامنه کوه ها مشکل و تقریبا غیر ممکن است. رعایت فصل چرا و آماده گی چراگاه جهت استفاده از چرا گاه ها لاقل یک ماه بعد از آب شدن برف ها و یا از اولین بارنده گی در منطقه تا موقع ای که گیاهان به ارتفاع 21 سانتی نرسیده اند چرا غیر ممکن از دید گاه دانش علمی محیط زیست و غلط ا ست.

چرای دامها در بلندی و ارتفاعات چراگاه ها باعث از بین رفتن پوشش گیاهی و بدون رشد ونمو گیا در سالهای آینده و هم موجیب اصلی تخریب منابع طبیعی می شود و نیز از جمله عوامل تهدید کنند اکوسیتم کوهستانی است و پیامد آن آمدن برف کوچ , فرسایش آب ,خاک و سیلاب های ویرانگر مسیر را خود به بار می آورد.

هوطنان مهن دوست عزیز نمونه ای آفات طبیعی خطر ناک در جامعه افغانستان به نسبت تهيه و تحقق راهبرد تعصب امیز تبار اشر عنی احمدزی بنام ثواب الدين مخكش کوچی معاون پيشين اداره امور، و بر خورد دوگانه وي در برابر ساير اقوام غیر افغان یا اوغان بومي كشور در امورات رسمي بخصوص در اداره امور اقاي مخكش کوچی تبار اشرف غنی به دروع از سوي ارگ جهت تحقيقات بيشتر به داد ستاني معرفي گرديد.
از نظر اکثریت آگا هان قلم بدست ميبايست خود مغز تعصب افغانستان يعني اقاي غني احمد زی مورد باز پرس واستجواب ملت افغانستان و نهاد هاي بين المللي حقوق بشر و ساير نهاد هاي معتبر قرار گيرد.
اگر کسانی که از آمدن کله کو چی ها ی آفت آور و یرورس جنگلات و نباتات از آن طرف مرز دیورند به خاطر نابودی چراگاه های سربز کشور عزیز ما افغانستان می آیند پشتی بانی می کند این فرد واقعاَ یک فرد اصیل بومی افغانستانی نیست و اگر باشد ، دلسوزی به طبیعت به مردم خود می داشته باشد و ابدآ نمی کند دفاع و پشتی بانی از آمدن کوچی های قاچاق بر اسحله ، مواد انفجاریه ، آفت طبیعی و آسیب های طبیعی , طبیعت زیبا ما بوسیله گله ها پای مال و لگد مال کردن سرسبزی و نابود حاصلات مرد م ما از بین بر ند بوته ها جنگلی و بخصوص پسته زار های کشور عزیزم ما فغانستان عزیز ما می آیند و گله های آنها موجب بدختی ها بشمول آلودگی محیط زیست وسبب ضر ر به ارزشهای صحت ، همچنان وجود انواع فساد ژیست میباشند.
ایجانب داکتر علوم محیط زیست منحث یک کادر مسلکی در بخش محیط زیست و دانش علمی و تحصصی محیط زیسطی را آز آن کشور شوروی کسب کردم از روی وجدان و صداقت به اهمیت رشته تخصصی تحصیلی خود باید از ارش های محیط زیست کشور عزیزخود برای صحت و بهداشت نسل های آینده مردم عزیز خود حفاظت و دفاع کنم.
هموطنان آگاه قلم بدست مطلب را دقیق بخوانید واگر قابل نقد است نقد کنید ؛ دلسوزی و همدردی تان را به وطنیکه بیش از 100 سال است که پایمال انسانهای نا انسان و همرای آمدن حیوانات از آن طرف مرز دیورند بوده است همیشه عمال کوچی ها آوردن قاچاق اسلحه و مواد انفجاریه بد ا خل افغانستان است و امروز باغث گسترش جنگ به شمال افغانستان شده اند


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است