سپیدار نشینان خیال پرداز نیاموخته از تاریخ
 
تاریخ انتشار:   ۱۵:۱۰    ۱۳۹۸/۸/۲۰ کد خبر: 160852 منبع: پرینت

بیاد تان است وقتی به کرسی تکیه زدید و به نان و کمال رسیدید ، فراموش کردید اینده ای نیز است و بایست برای ان کمر بست و کار کرد.
بیاد تان است در بورد های که هرگز ظرفیت اجرایی نیافت ، شاید در بشتر از ۳۳جلسه منظم تاکید کردیم که چه شود ، همه پشنهادات در چارچوپ تقسیم قدرت و ظرفیت مدیریتی متحدین تان عملی بود ، مگر مجموعه یی از این پیش امد ها را برایتان بار ها تذکر ندادیم.

بیادتان است که گاهی چهار چنار می رفتید چنان بیخود میامدید که حتی دلتان برای دست دادن نمی شد ، وقتی از سیاست های قوم گرایانه و برخورد های یک جانبه در مطبوعات می گفتیم حتی از دیدن و پذیرفتن ما عار می کردید ، بیادتان است که برای حل تنش های داخلی بار ها بشما پشنهادات کردم.

واقعاً گاهی وجدان تان بخاطر مردم و اینده تکان می خورد ، فراموش کرده بودید که باز انتخابات است، در کدام مورد امنیتی استاده شدید و بحیث ممثل اراده مردم به برخورد های استبدادی نه گفتید ، اخرین وضعیت حقیقی و نقش مدیریتی ارگ را در انتخابات مجلس مستند برایتان توضیح کردم تکانی نخوردیدو چنان با سبک سری به همه مشورت ها پشت پا زدید که متاسفانه امروز دردش را متحدین جدید تان می کشند و از اتحاد با شما چنان پشیمان اند که از گفتن اش خجل می شوند.

اکنون ارایش مردمی و جایگاه حضور مدیریتی ملکی و نظامی سال ۲۰۱۴ نیست ، اگر شهامتی دارید به میدان و مصاف حریف از دروازه دیگری وارد شوید، سیاست امروز سیاست شیر در جنگل است ، حق با زور گرفته می شود، به چیغ های عقب تریبون چیزی نمی دهند و در تعاملات جهانی و منطقوی چه جایگاهی دارید من نمیدانم و ندیدم شما طرف توجه باشید و شما منافع هیچ خورد و بزرگی را تامین کرده نمی توانید و قدرت را با لب خند و نکتایی نمیدهند فراموش نکنید.

جاوید کوهستانی


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
سپدار
تاریخ
نظرات بینندگان:

>>>   اقای کوهستانی امروز ده سال پیش نیست که از زور نام میبرید امروز مردم اگاه شده اند و چهره های کثیف عبدالله و امثال ان که از شان وپشتبانی میکنند خوب شناخته اند امروز ما نیروی های امنیتی و دفاعی صادق و وطندوست داریم که مثل شما واری دزد ها و خاینن ملت و تیکه دار های چوکی را در مغاره داخل تان میکند دیگر کلمه زور را نگوید شما ها برای ملت معلوم استید لعنت به شما
شغنانی
کابل

>>>   او اگر خواهد نخواهد
ما کمر را بسته ایم
نه از جنگ می ترسیم نه از کشته شدن و نه از آواره گی ما همه تجارب را داریم.
از زمان کرزی که فاشیست ها تقلب کردند و ما صبر استراتژیک تا الحال تلاش پیگیر ما این بود که این جغرافیا حفظ شود مگر دیدیم که فاشیست ها این عمل ما را ضعف ما تلقی کردند.
دیگر بس است
یا آزاده زندگی میکنیم یه برای همیشه برده میشویم و دیگر نیاز به اکت های مدرن و راه اندازی انتخابات نمی ماند همان قوم فاشیست برای ابد حاکم خواهند بود و ما محکوم.
مگر صبر استراتژیک و منافع ملی و دیگر شعار های کاذب بس است.

نسل امروز مشتاق تغیر است و نه معامله

در قدم اول باید انتخابات به گونه شفاف به نتیجه همه شمول برسد و کمیسیون تسلیم زر و زور نشود.

اگر نشد بهترین راه تجزیه و اعلان خود مختاری ولایات است بدون خشونت

نیرو های امنیتی هر سه قوه باید بیطرف و ناظر بر اوضاع و مدافع در مقابل تروریستان طالب و داعش باشند در غیر آن سه ارگان امنیتی هم به ۳۴ پارچه مربوط هر ولایت تقسیم میشوند که به نفع نیست.

عبدالله اگر جرءت ماندن دارد بماند در غیر آن نزد زن و اولاد خود برود ما نیاز به رهبران بزدل نداریم.

بعد خود مختاری ولایات ناگذریم تا همه با هم بنشینیم و بر سر یک اصل کلی زیست با همی به توافق برسیم.

شاید فدرال شاید غیر متمرکز یا هر گونه دیگر

مگر سیستم ریاستی متمرکز دیگر قابل قبول نیست چون خواه نا خواه به دیکتاتوری منجر میشود.

طالب هم اگر اولاد پدر خود است باید با یک نسخه قابل قبول بیاید و شامل پروسه شود و اگر حاصل تجاوز ISI است زور پدرش در کمرش ما چیزی برای باخت نداریم و برای به زانو در آوردنISI تا آخرین فرد خواهیم رزمید.

یکی و خلاص

>>>   اقای جاوید کوستانی داکتر عبدالله فکر میکرد که اشرف غنی یک مرد است سر قول و قرار خود ایستاد است و منحیث یک برادر مسلمان بطرف ان نگاه میکرد سر انجام داکتر عبدالله پس از صحنه سازی و توطعه علیه جنرال دوستم معاون اولش دانست کهاشرف غنی نه مرد است و نه یک مسلمان وفادار به عهد وپیمانش علیه غنی جبهه گیری را اغاز کرد و در تقابل با دستورات خلاف قانون و ارزش های قانون اساسی غنی از خود مقاومت و ضدیت به ان نشان داد گرچه میدانم دیر شده هروقتیکه متوجه اشتباه خود شویم و در پی اصلاح ان گردیم کار خوب است حال بهر شکلی که بود گذشت تنها ماندن داکتر عبدالله در برابر خطایا و جعلکاری ها و تقلبات رای های انتخابتی اشرف غنی و دارو دسته خاین ان برای سیاسیون با درایت و مردمدار مثل شما در شرایط حاضر جفا در حق یک ملت سرفراز است باید شما و امثال تان گله و شکایت را کنار گذاشته در برابر خیانت های رای های تقلبی و جعلی تیم تابوت ساز و تطبیق قانون انتخابات مبنی بر اصل دانستن رای بایومتریک در پهلوی داکتر عبدالله و تیم همه شمول مردمی ان ایستاده گی کنید و نگذارید که غنی فاشیست عوام فریب با رای های جعلی و تقلبی اش دوباره بر گده مردم ما سوار شود و پلان نا تمام اربابان فاشیست گذشته اش بص.رت کامل عملی کند این دین اسلامی و انسانی و مردمی همه ما و شماست نه اینکه مانند امرالله صالح مولانا فرید و داوود میر و قوماندن گذر و امثال انها که با گرفتن پول و نشان دادن وعده دادن قدرت که تاریخ و قوم خود را فروختن در تاریخ سیاه نام شان درج گردیده ما بدون هیچ و غیر ارادی با انها یکسان در تاریخ قرار داده شویم امید که اقای کوهستانی تقاضا من را بپذیرید .

>>>   کوهستانی صاحب!
هیچ تدبیر ونقشه وعمل جایی را نمیگیرد.
ریس جمهوررامثل سابق غربیها به اساس منافع خودشان تعیین میکنند.
بارها گفته اندکه بدون اراده خدابرگ ازدرخت نمیریزد.
مگرخدای امروزرانمیشناسید؟
عاقل

>>>   جناب‌کوهستانی‌ صاحب‌ بجای‌ شکایت‌ و ناله‌ بهتر است‌ داخل‌ میدان‌ مبارزه‌ شوید‌ تجارب‌ تان را بکار اندازید‌ فردا ناوقت‌ خواهد‌ بود.
مهاجر

>>>   کوهستانی صاحب!
ریس جمهوررا چتلستانیها از طریق امریکابرای ماوشماتعیین میکنند.
نه خودراسرگردان بسازیدنه ماراونه دیگران را.
داامریکازورد -خ- زوردی .وپوهیدی؟
رامش

>>>   جناب کوهستانی صاحب!
به مشوره شما کسی گوش نداده ولی اگرشما به مشوره من گوش کنید.
دورکعت نماز نفل بخوانیدودراخیراز صدق دل دعا کنیدکه خدایا قدرت رااز پشتونها گرفته به تاجکها بسپار.
البته این بار مثل همیشه نی٫بلکه نمازباوضو. تخاری

>>>   این یک واقعیت امر است جنرال صاحب بزرگوار تا وقتیکه مردم این سرزمین به مثل شما شایسته ها نظر نکند روز حال شان از این بد تر خواهد بود.منحیث یک شهروند دین خود را با حق سه رای که در فامیل داشتیم در قبال شما ادا نمودیم میدانم راه ندادن به شما به ورود آن خانه ارزش شما را بیشتر ساخت صدها تن میرفت یک طرف بود خو شما و عالیقدر سعیدی صاحب باید نمی رفت .
حیف ان توسعه های با ارزش شما که برای این خود فروخته های چوکی بگیر سر نوشت ملت ات را معامله کن ارائه نموده اید .اینها انقدر ملت خویش را ذلیل کرده اند که جزایش را مردم عام این قشر جامعه میپردازد .
صرف بجرم سمت زبان گرایش .
اینها شب روز در مهمانی ها و شب نشینی های تابستانی سفر های بیرونی ان هم در شرایط و زمانهای معین مهم حتی از جانب حلقات مشخص برای شان دعوت ها داده میشد تا مصروف بمانند .گاهی هم برای خوش خدمتی اینها فرزندان شانرا در ماموریت های سیاسی موقت جذب و به شکل که صدای پدران شان خاموش بمانند .نگهداشتند.حالا هم عده از این هاو فرزندان شان درکوچه و بازارها ان هم در همان ساحات که بیشترین ساکنین ان هم تباران خود شان است آنقدر فضای اجتماعی را تلخ تار نموده اند تاسف بار است .ثمره غفلت اینها بود که
هیچ نوع مرجع اجتماعی و فرهنگی را اینها در قرا قصبات و شهر ها حمایت نکردند .حتی در یک پست رقابتی که امتحان سپری میشود شاکی های بست از بسته گان همین مردم علیه کاندید موفق که با استعداد خود موفق شده از همان مرز بوم است با استفاده از افزار وکیلی وغیره پروسه را مختل نموده که مدت ها ان بست وان اداره از ارائه خدمت به آن ملت باز میماند.
درد زیاد است کوهستانی صاحب .اینها نخبه گان ملت را حقیر ساختن الله حقیر شان کند.شاید روزی یک نسل در باره اینها قضاوت خود را کند.

>>>   اقایی سفال فروشی اینکه مردم را به بیراهه میکشید بهتر است سفال فروشی خود کنید که چند قرآن حلال به دست بیاورید دزدی بس است

>>>   عاقل!
تو که بی عقل ترین هستی و خدای تو آمریکا است مگر خدای ما خدای آمریکا و همه عالم هستی است.
تو به خدایت پناه ببر و ما به خدای خود پناه میبریم
دیده شود چه میشود.

>>>   رامش و تخاری!
شما ها نا امید شده از درگاه سبحان و امید بسته به شیطانی.
در حاشیه نظاره گر باشید و ببینید که چه میشود.

>>>   مه فکر میکنم هر که مروز هم این معقوله قابل اجراء است. (هرکه نان دهد، فرمان دهد) پول از امریکا در این کشور به مصرف برسد و ریس جمهور نفری شود که کشور مخالف امریکا رابطه داشته باشد، این خو منطق نیست.
حکیمی

>>>   شما همیشه در پی تأمین منافع شخصی خود بودید نه منافع ملی بنام شرم هم چیزی ره میشناسید

>>>   من به نظریات تان احترام دارم ٫ولی ازنظر من همواره قتل وغارت٫انفلاق وانفجار٫چور وچپاول داریی ها عامه وشخصی بنام مال غنیمت همه وهمه اعمال شیطانی است که شماهاانرا اسلامی مینامید وتایید مکنید. شایداگرما قادر به تفریق عاقل وبی عقل میبودیم اینقدربدبخت نمیبودیم.
عاقل

>>>   بی عرضه ترین و بی جرات ترین شخص مشل عبدالله در تاریخ افغانستان نیست
مریض ترین منافق ترین فاشیست ترین احمق ترین شخص مشل غنی در تاریخ افغانستان نیست. این دوتا باید به تشناب انداخته شود

>>>   مفهوم اصلی ازادی مطبوعات همین است٫همه عاقلان حق دارند عاقل راعاقل٫وبیعقلان حق دارند اورا بیعقل خطاب کنند.
سجادی

>>>   نظرات عـــــــاقـــل همیشه عاقلانه است اما کسی که مطلب را درک نکرده بدون خریطه فیر میکند تقصیر خودش است
سخن شناس نه ئی جانا خطااینجاست !
تعدادی علاقه دارند فورا دیگران را تکفیر کنند واگر دست شان برسد سنگسار میکنند من داکتر نیستم که بدانم دلیل ونام این مریضی شان چیست،
ر

>>>   اقای حکیمی.پروبلم همینجاست هر زمانی به اساس منطق چیزی نوشتی٫عکس العمل معلوم است.هله نمان که کافرشد.


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است