فدرالی شدن یا تجزیه؟
 
تاریخ انتشار:   ۲۰:۲۲    ۱۳۹۸/۸/۱ کد خبر: 160648 منبع: پرینت

برای عملی ساختن هریک ازاین دوگزینه کمر همت را ببندید و قطعآ هم راه سومی برای این کشور برباد رفته وجود ندارد.
قول معروفی داریم: «درد دندان فقط کندن است».
واقعاً دیگر چاره نداریم، مکمن است موقتا برای علاج درد دندان کاری بکنیم ولی از آنجاییکه این دندان را به اصطلاح کرم خورده، پوسیده و بی ریشه شده است که دیگر تداوی اش غیر ممکن است.
خلاصه امشب با اینکه اخبار و معلومات دل سرکننده و نا امید کننده را راجع به انتخابات بی سرنوشتی مردم، عدم عدالت در هیچ مرجع، زورگویی و قلدری در تمامی نهاد ها و... نیز بیدادگری در تفکر فاشیسم قبیلوی را تعقیب میکردم واقعا برایم مایوس کننده بود و آینده تاریک درنظرم بد تر از دیروز ترسیم شده میرفت هرچه کوشش کردم که خود را قناعت بدهم دیگر ممکن نبود و خواب از چشمانم گم شد. وضعیت کنونی بجایی رسیده است که تمامی معیار های انسانی و اخلاقی همه و همه یکسان لگد مال گردیده است.

صادقانه و با کمال متانت و مسوولیت انسانی همچون زاده این کشور که در حدی هستم که حداقل چند صباحی مکتب رفته ام و سبق خوانده ام و نیز نزد ملای مسجد قریه خود چند کتابی را مطالعه نموده ام و در برابر مردم خویش احساس مسوولیت انسانی و وجدانی دارم، بدون هیچ نوع وابستگی به سازمانی و یا حزبی صادقانه اعلام میدارم: برای اینکه زنده بمانیم و خدای ناخواسته بعد از مرگ مان دچار ملامت فرزندان خود و سرزمین میهن خویش نشده باشیم و خدای ناخواسته من و شما را توهین نکرده باشند و لعنت تاریخ نشده باشیم، شخصآ به این نتیجه رسیده ام که فقط برای حل نهایی و منطقی و عاری از اگر و مگر های اضافی و عمومیت گویی های بی معنی جز این دو گزینه دیگر راهی نداریم، زیرا حوصله مندی و در زیر نقاب سیاه برادری؛ برابری اسلامی و پر از فریب و جعل کاری تاریخ جنایت کردن هم یک حدی دارد دیگر غیر ممکن است؛ این کارد دیری است به استخوان رسیده است ولی من و تو نمیخواهیم فریاد درد خویش را به بیرون بکشیم. ضرب المثل وطنی داریم: «آب تا گلو بچه زیر پای» این آخرین خط غرق شدن است. این سکوت شرمگین را باید شکست.
درست است اینکه در دیگر کشورها نظام متمرکز نتیجه خود را داشته است ولی تجربه نشان داد برای افغانستان در ضمن اینکه ادامه اش غیر ممکن است حتی فاجعه بارهم است.

هموطن گرامی!
حالا این وابسته به من و تو است که از این خواب غفلت تباه کن بیدار میشویم و به این آلام نقطه پایانی میگذاریم یاخیر و فراموش نکنید که قضاووت تاریخ بالای هریک مان بیرحم خواهد بود.
بنآ از این دوگزینه و یا دو راه عملی یکی را باید انتخاب کرد:
1 - را ه معقول علمی و منطقی بی هزینه اش فدرالی شدن کشور است؛ مطمین هستم که یگانه راه با عزت و رهایی از یک قسمت زیاد این همه بدبختی ها است.
2 - را ه دومی یعنی تجزیه، با اینکه این گزینه مشکلات خود را دارد که من نچندان به آن دلگرم هستم ولی اگر رژیم و حاکمیت قبیلوی برای خواست مردم (فدرالیزم) تمکین نکند و به لجاجت خود ادامه بدهد چاره جز گزینه تجزیه دیگر راهی باقی نمیماند.
راه سومی هم قطعآ موجود نیست‌.!

عطا صفوی


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
فدرالی
تجزیه
نظرات بینندگان:

>>>   تجزیه بهترین راه برای مردم غیر اوغان برای زندگی آرام و خلاصی از شری این همه انتحاری است

>>>   درهرنظام وهر نامی که باشد پنشیری های صفوی صاحب به آن وفادارنخواهد بود وهمیشه منفعل دورو فرصت طلب وعهد شکن واستفاده جو خواهند بود،
فرضا سمت شمالی پنشیر کاپیسا پروان یک حوزه فدرالی باشد آیا درین حوزه کسی از دست پنشیری ها به حق خود خواهد رسید؟ عدالتی وجود خواهد داشت؟
اگرهمه چیز نورمال باشد صرف درتجلیل روز شهید با کشتن مردم بیگناه احساسات مردم اوج میگیرد وهرج ومرج بازهم جاری میشود
ر

>>>   دقیقا بهترین راه تجزیه است تاانسانها باهم زندگی کنند ووحشی های قرن باهم وحشی گری وجهالت دقیقا که قانون اساسی تنهانه بلکه انسانیت ومدنیت بااین وحشی گری ها نیز بربادرفته است ....
فهیم کابلی

>>>   سقوی آغا شما میتوانید بسماچ استان را فدرالی بسازید نه افغانستان را ، خواب و خیال معده های پر را به گور ببرید .

>>>   ما دایم فریب خوردیم و میخوریم ببینیم تبعات فدرالیزم وتجزیه چه بلایی راسراین مردم بی سرور وبی کلان خواهد آورد.

>>>   نظر عالیست چاره دیگری وجود ندارد

>>>   تجزیه بهترین گزینه برای زندگی با عزت تمام ملیت های در جغرافیایی سیاسی دولتی وابسته به انگلستان با نام که جنرال انگلیس مونت استوارت الفنسيتون نام اش را گذاشت. نام کاذب ملت پشتون "افغان" است که با استناد به تاریخنگاران منجمله سیدجمال الدبن در رساله چاپ 1901 میلادی در مصر به چاپ رسیده بود در این کتاب عکس عبدالرحمان خان قاتل عام مردمان هندوکش با نام کاذب و منحوس افغان است. همان افغان از نواده تلموت شاوول و آن دوازده اقوام گم شده یهودی بنی اسرائیل که در آریانا و آریاورتا از طریف بندر پتهان به شمال هند آریا ورتا و ایران یا آریانا مبنی بر ظلم و شکنجه که از سوی نبوکو نص دوم یا بخت نصر حاکم بابل یا بابیلون شدند. در جمله شکنجه شده گان نام نبیره شاول به عبری و عربی افغان شد که افغان اسم جمع فغان است و فغ مفرد فغان است.
من این نام کاذب را هرگز نمی پزیرم. ابن نام عربی و عبری یعنی سامی پشتو نیست فارسی نیست تورانی نیست و هندیایرانی نیست. سامی یعنی یهودی است و با کارهای ایکه حاکمان پشتون- افغان در حق غیر پشتون می کنند شباهت زیادی با شهرکسازی و پاکسازی قومی در هندوکش دارد. ضد ایرانی بودن و دامن زدن دشمنی این قوم غضبزده که فقط شاید 15 میلیون یهودی و 15 میلیون دیگر گمشده بنی اسرائیل که تف شان از سوی اسرائیل پژوهش و تحقیق می شود.
اسرائیل که امریکا در پنجه یهودیت قرار دارد در حقیقت طالبان و اسلامیست های افراطی را به جان مردمان ایرانی هندوکش انداخته است.
مرگ بر دولت غدار با نام افغانتبار و افغان شده. نه افغان تبار غینی نه افغان شده عینی
تغیر نام افغان و حذف دری و حذف قانون اساسی زمان دو ظاهران خان شاه و عبدالظاهر رییس شورای ملی زمان ظاهر خان چون زبان پارسی جاوید است و فقط ناکسان دری می نماند و معنی و مفهوم اش را هم اش را هم نمی داند.
فدرالی شدن در زیر حاکمیت پشتون مردود است. فدراسیون های با کیفیت عالی و حاکمیت و استقلال هر ملیت و ملت با نظم فدرالی دموکراتیک انتخاب شود.
من افغان نیستم و حکومت فعلی و هیچ کس از من نمایندگی کرده نمی‌تواند. با بزرگوار پدرام در مورد فدرال شدن و دموکراسی بنیادی و ستم پشتون بر ملتهای دیگر در کابلستان و زابلستان و آریا و بلخ و تورکستان و قطغن و بدخشان و کوهستان و تخارستان و هزار ستان یعنی تمام مناطق هندوکش. نام همچم ناله‌ و فریاد را نمی گیرم.

>>>   بهترين را بجاي جنگ قومي با اوغانهاي خايين و متقلب وطنفروش يا فدراليزم يا تجزيه است در غير آن اوغان به هرقيمت شود نميخواهد در اين كشور ديموكراسي و عدالت قومي تامين گردد ، وقتي از اوغانهاي قبيله راجع به مناطق پشاتين پاكستان سوال كنيد اينها خواهان تداوم نظام فدرالي به آنها هستند اما براي خود نه

>>>   یک سوال آقای صفوی فرض کنیم افغانستان تجزیه شد به شمال و جنوب تاجک ها با ازبک ها در شمال جایگزین شوند پشتون ها در جنوب سر نوشت شما هزاره ها چه می شود شما هزاره ها باکدام سمت خواهید رفت .اگر شما فکر می کنید باهم زبان بودن تاجک ها از شما پزیرای خواهد برادر کور خواندی در طول تاریخ شما هزاره ها از طرف تاجک ها توهین شده آید نه ازطرف پشتوننها .ما در کابل از دوران های قدیم با ضرب مثل های توهین وتحقیر نسبت به برادران هزاره آشنا هستیم . هر گا هزاره را دیدی تزکره
آش در رویش است ویا هزاره و چاکلت مرغ نکاتی ویا در کابل در خانه های کابلیان همسایه بودند مانند برده ازشان استفاده می کردند به جز دوره طالبان وامیر عبد الرحمن که دراین دوره ظلم صورت گرفته آما این ظلم هم تنها متوجه یک قوم خاص نبوده بلکه عام بوده در همین دو دوره تلفات پشتو نها به مراتب بشتر از هزاره بوده ویا جنگ های کابل حزب وحدت با شورای نظار را فراموش گردید برادر صفوی تیشه به ریشه خود می زنید امروز تاجک ها ‌ایرانی به خاطر منافع خود از شما استفاده می کنندبه نظر ایرانی همان بربری ودر نظر تاجک ها همان هزاره پتق خواهید بود چنانچه پاکستان از مزدور های پشتون و طالبا ن ‌وبعضی جاسوسان به زد پشتون ها استفاده می کنند .برادر بیگانه برای تو برادر شدنی نیست در طول تاریخ هزاره ها از ولایت وردک شروع ولیت عزتی وارزگان تا غوربند با پشتون هاهمزیستی وهم جواری داشته آند اول افغانستان تجزیه شدنی نیست ممکن نیست وثانیا اگر فرض بر این بیگیر یم که تجزیه شد برادر از زیر چکک نه خیز به زیر ناوه ننشین .
وسلام

>>>   والا برادران پشتون هزاره ها را سر میبرند . تاجیکان تا حالا این کار نکرده اند. امیر عبدالرحمن پشتون بود، نادر خان پشتون بود، طالبان پشتون اند.

>>>   اگر راه چاره برای مردم نیست ازین همه انتحار و انفجار باید تجزیه شود
از گپ بدل کردن کوچه بدل کردن بهتر است

>>>   وقتي اوغان راه اوغانيت و ديگران انسانيت را ميخواهند تجزيه بهتر است چون اين دو كلمه متضاد يكديگرند ، بگذاريد اوغانها در جهالت اوغانيزم خود كه همانا حيوانيت است زنده گي كنند و وديگران راه خود يا انسانيت را. نسل اوغان و يا انتحارييون فاشيست نه خود اصلاح شدني هستند و نه ديگران را ميپذيرند . يگانه راه دوري از اين اقوام بي فرهنگ و غلام زاده ها تجزيه است فدراليزم هم نه چون بازهم با اين زنده جانها يكي خواهيم بود

>>>   آقای عطا صفوی را درود.
شعار تاسیس نظام غیر متمرکز یا تجزیه بخشی از منشور نهضت جدایی طلبان افغانستان به رهبری سید حسیب مصلح بیسواد است.

>>>   امیر عبدالرحمن پشتون بود، نادر خان پشتون بود، طالبان پشتون اند. یعنی همه شان افغان اند افغان پشتون و پشتون افغان اند. چالباز و متقلب و جنایت و خیانت کار حاکمان پشتون بعنی حاکمان با صفت افغان است. افغانیت نام کاذب پشتونوالی است. مردمان هزارستان باید تاریخ بدانند که پشتون ها از زمان جنرال مونت استوارت الفنسيتون سلطنت کابل و بویژه از زمان عبدالرحمان خان آثار فرهنگی خانات های مردمان تورانی را ویران کردند و مردم تورانی را "هزاره" و سرزمین توران را "هزاره جات" نامیدند. جات مانند میوه جات و سبزیجات یعنی شی. شی به بردگان گفته می شد. بلی در جنگ های زمان داخلی تاجیکان و مردمان هزارستان و تورانیان دیگر مانند اوزبیک ها با هم دیگر جنگ کردند بخاطر قدرت سیاسی اما این اقوام دوستان دیرینه بودند. داود خان در زمان حکمرانی در قتدهار سالهای پیش از صدارت 1953 قیام مردمان هزاره و اوزبیک را دد قندهار بزرگ شکست داد و گوششهای شان را با میخ کوبید
. و جنیایات ور حق هزاره ها کرد.

>>>   خطاب به ان ايراني كه اريانا را اريا پرتاب ورتاب و غيره نوشته وبلاخره انرا به ايران وصل نموده !
آريانا كشور با شهامت و پر افتخار و نام اول افغانستان است . ايران كنوني كه نام اصلي ان فارس است و شصت و دو سال قبل ايران ناميده شد. اسم كاپي شده از شهنامه فردوسي غزنوي شاعر نامدار آريانا يا افغانستان امروزي است. شما نه تاريخ داريد و نه كدام اثار تمام تاريخ شما هزيان گويي و دروغ بافي است . مدت هشت هزار سال از جمله فلات افغانستان و مستعمره افغانستان فعلي بوديد . با تعغير اسم تان از فارس به ايران و كاپي نام ايران از كتاب شاعران افغانستان نه رستم ميشويد نه سهراب چون رستم و سهراب هم افغاني اند. شما پيرو پيامبر افغاني زردشت بزرگ استيد . پيامبر شما افغاني بود . شما مستعمره جمشيد پادشاه بلخ و مستعمره هزاران شهنشاه افغانستان تاريخي از دوره كنشكا شروع تا محمود غزنوي و احمد شاه دراني و اخرين شان محمود افغان شوهر دختر شاه مخلوع تان در اصفهان استيد . هر دروغ تاريخي كه به زبان هاي خارجي نوشته در دنيا پخش كرده ايد ميتواند چند خارجي پژوهش گر را چند روز سر گردان كند ولي به زبان دري كه مادر زبان فارسي شما است هر دروغ بافي كنيد از چشم ما پوشيده نميماند و ما شما را مستعمره تاريخي خود ميدانيم . و اسم كشور تان را كاپي شده از شعر شهنامه افغانستان ميدانيم. بنابرين متوجه نوشتار تان در قبال افغانستان باشيد و بيشتر ازين قوم جنگي را در افغانستان دامن نزنيد . افغانستان يا آريانا خانه مشترك همه ساكنين افغانستان است و ايران فعلي يا فارس از مستعمرات و فلات تاريخي افغانستان امروزي ميباشد.
وسلام
سلطان سنجر

>>>   بسیار تاریخ افغانستان را کوتاه کردید سنجر ( به ربان تورکی پرنده شکاری).
وزیر افغان در بیانه تیاویزونی خود گفت که فقط پسته خانه و خدمات نامه رسانی افغانستان یک و نیم میلیون قرن پیش در زمان امیرعلی شیرعلی خان گشایش شد.
سنجر به تبار تورکی خویش زد خنجر

>>>   یک نه و صد آسان
به اوغان و اوغانیت نه نه نه
تجزیه بلی بلی بلی
هر کس میداند راهش خاکش و آبا و اجدادش
بگذار آنانیکه با انتحار بهشت میروند بروند
اما آنانیکه این بهشت انتحاری ها را نمیخواهند جدا باشند و مثل آدم زندگی کنند

>>>   او سلطان سنجر دیوانگی را بس کن و از خر شیطان پایین شو در همین سایت به اندازه کافی معلومات کافی و کاملا مستند از تواریخ معتبر عربی و فارسی از حدود هزاره پیشین با ذکر نام کتاب و آدرس صفحه بارها به نشر رسیده است اما حال جدال با شما پشتوفغانها یا اوزبکها نیست. ما مردم زیادی را از ملک خراسان میشناسیم که هرگز نام افغان را بالای خود تحمل کرده نمیتانن من خود گرچه هراتی هستم ولی اولتر از هرچیز خود را ایرانی و خراسانی میدانم و همانطور که بارها گفته شده آریانا نام رومی و یونانی ایران است که زمان ساسانی ایران ویچ گفته میشد و علاوه بر تواریخ بیشمار عربی و فارسی از مورخین و دانشمندان بزرگ همچون حموی دینوری و ابوریحان و.. بیش از صدها شاعر از ولایات مختلف ایران زمین و شهرهای مختلف از رود سند و جیحون تا فرات در طی سده های مختلف ایران را با الفاظ بسیا نیکو و زیبا ستایش کرده اند و منحیث ناموس خود شمرده اند زبان ما هم فارسی و دری اش یکی است بالعکس شما پختون ها به تاریخ و عظمت و شکوه خراسانی ما تاجیک ها حسودی دارید که این طور جعل تاریخ میکنید و به ساخت و جعل پته خزانه رویآور میشوید
بهمنیار هروی_ تخلص خراسانی

>>>   شما مطمین باشید که اشرف غی دیوانه با دار و دسته خاین و دزد اش با وصف انجام تقلبات بازنده انتخابات است و برنده انتخابات با رای پاک مردم کسی دیگریست نه اشرف غنی گک تقلبکار عوام فریب دیوانه کون با سلطانزوی اختطافچی طیاره مسافر بری شرکت اریانا و تسلیمی ان به ای اس ای پاکستان باساس تماس های قبلی ان از انجاییکه تقلب یک عمل جرمیست و مرتکب ان برطبق قانون جزا مجازات میگردد بایست غنی با رفقای تقلبکار اش به تحقیق و محاکمهکشانده شوند و زایاعمال خاینانه شانرا ببینند .

>>>   این فغانستان صد تکه شود از اغاز هم ساخت این دیوار حایل میان هندوستان و ایران بازی انکلیس و روس بود بهتر که میان کشورهای همجوار قسم شود بهتر از جهنم سوزان کشتارگاه است هر قوم سمت خود روان شود پشتو و پشتو یکجا شود ازبیک و ازببک یکجا و بلوچ و بلوچ یکجا شود تاجیک تاجیک یکجا شود فارسی و فارسی یکجا شود هزاره هم خود مختار است یا با ایران هم مذهب خود بود و باش شود یا هم اگرتانسته هویت خود را حفظ نماید خود تحتالحمایه میشود چون فی الواقع یک کشور کوچک و ضعیف و محصور در خشکی خواهد ماند.فرض بعدی تقسیم شمالی جنوبی به دو سرزمین پشتونستان و خراسان خواهد بود که خوب وضاحت دارد.


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است