از ملاتره خیل تا مسلمیار و مجاهد...
 
تاریخ انتشار:   ۱۱:۵۸    ۱۳۹۸/۷/۱۱ کد خبر: 160392 منبع: پرینت

ملاه تره خیل فتوا صادر کرده است که چون بایومتریک در اسلام نبوده است؛ دستگاه بایومتریک حرام است.
کمیسیون انتخابات نگران این است که چطور ثابت کنند که پیامبر وقتی از قوم و خویش و صحابی خود بیعت میگرفت چگونه از بایومتریک استفاده کرده است؛ حالاگر ملا تره خیل به نفع داکتر عبدالله فتوا صادر میکرد حتما میگفت که بایومتریک در حدیث امام بخاری موجود است و در اسلام همه به شمول خلفا بایومتریک شده اند و از منافقین هم در کمیسیون تخطی های انتخاباتی شکایت شده است.

به پارلمان که برویم، آنطرف تر اعصاب مسلمیار بر هم ریخته و گفته است که من آرای غیر بایومتریک شده را سر پدر کمیسیون انتخابات شمار میکنم، تعدادی هم رفتند تا ببینند که پدر کمیسیون انتخابات کیست؟ هنوز موضوع پدر معلوم نشد که خانم نورستانی رییس کمیسیون انتخابات با ناراحتی و یک گیلن آه و نفرین و اشک گفته است: مسلمیار اول دهنت را زیر آب مسجد شاه دو شمشمیره بشوی بعد نام پدر مرا بگیر، پدر من بیکار نیست که آرای ترا بشمارد... و در اخير با يك واكنش فيسبوكي فرموده اند: خاك د سرت همراه قواره مردارت....

فعلا اوضاع چندان جالب نیست؛ الله گل مجاهد از نمایندگان مادام العمر پارلمان افغانستان هم گفته است: اگر مجاهدین افغانستان نمیبودند چشم همه فرزندان ما سبز میبود؛ خب طبیعی است که اشاره الله گل مجاهد به این است که ما یعنی مجاهدین بودیم که پدر خارجی ها وارد افغانستان نشد و در نتیجه از برکت ما یعنی مجاهدین چشم هیچ کسی سبز نشد و ما مجاهدين براي اين جهاد كرديم كه چشم كسي سبز نشود؛.
بگذریم از اینکه خود الله مجاهد و عمر داودزی و نیم لشکر سیاسیون با عزت کشور آنقدر در مقابل خارجی ها ایستادند و مبارزه کردند که چشم خودشان هم سبز شد.

از سبزی هم که بگذریم در این شرایط حساس کشور حاجی محقق هم شصت و چهار ساله شد و همه با هم به محقق تبریکی دادند: هپی بیرد دی، آته باقیر آته باقیر تولدت مبارک...
در مجموع اوضاع عالی است، هوا آفتابی است، اگر واقعا همه این آدمهایی که ذکر خیرشان در بالا گفته شد در جامعه سیاسی افغانستان حضور نمیداشتند مردم افغانستان دچار افسردگی میشدند... ما نیاز به لبخند داریم.

مهدی ثاقب


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
طنز
ملا
نظرات بینندگان:

>>>   این سرزمین با نام و نشانِ افغان هرگز نه روی آزادی را بیند و نه هم روی آبادی را

>>>   زنده باشی اقای ثاقب برای لحظ ای خنداندی مارا همیشه خندان باشی.

>>>   پشتونها اوغان در ادامه سلسله ی جفا ها و خیانت های شان در حق این خاک طی دو صد سال گذشته مرتکب خیانت بزرگ ملی شده اند اینها از خراسان اوغانستان ساختند و از اوغانستان سرزمین جهل، فقر، عقب مانده گی، ترور و وحشت ساختند اما هنوز هم قانع نیستند.
کدام مملکتی را در جهان دیده اید که شمار جمعیت ساکن آن معلوم نباشد، اتباع آن شناسنامه نداشته باشند و سرحدات آن نامعلوم باشد؟

>>>   یایید که حساب کنیم:
۱- عبدالرحمن خان با برنامه قتل عام هزاره ها و به بردگی کشیدن هزاران تن دیگر شان و شیدن زمین و جایداد شان به مردمان پشتون و غلجایی.
۲- امان الله خان با برنامه اسکان ناقلین پشتون در مناطق تاجیکان و بومیان در شمال کشور
۳- هاشم خان با گسترش و تداوم آگاهانه حاکمیت قومی در شمال- از کتابسوزی گرفته تا تغییر نام محلات از فارسی و ازبیکی به پشتو هزاران ظلم دیگر توسط گل محمد خان مومند.
۴- چور و غارت شمالی توسط نادرخان و غصب و تصاحب هزاران جریب زمین و باغ مردم شمالی و دادن آن به اقوام پشتون.‌
۵- حاکمیت چندین ساله طالبان پشتون در کشور و بازهم زمین سوزی و کوچ اجباری مردم شمالی که تمام این حرکت ها از جانب اکثریت نخبگان فعال سیاسی پشتون از اشرف غنی تا خلیلزاد و از گلب‌الدین تا ظاهر شاه تایید و پشتبانی شده و آن را تامین حاکمیت مجدد پشتون از «سقوی» دوم قلمداد کردند.
۶- حاکمیت غنی و کرزی و تیم بیروت (احدی،‌ کرزی،‌ خلیلزاد و غنی) نمونه بارز تداوم فاشیزم قومیست. من نمنه هایی از چگونگی زندگی مردم تاجیک در حاکیمت فاشیزم کنونی را در تمامی ولایت کشور بیان کرده ام که با تاسف غزنی از یادم رفته بود. در تمامی این برنامه ها نابودی تاجیکان و غصب و اشغال زمین و جایداد آنها توسط پشتونها به رهبری و مطابق فاشیزم ارگ صورت منظور است.
منظور مردم عامه پشتون نیست. درست همان گونه که همه جرمنها را نمیشود به خاطر اعمال هیتلر ملامت کرد.

>>>   Waisuddin Rezai
دقیقا پشتونیزم اندیشه خانه تباه کن کشور ماست این فکر چنان تارو پود ما را نشانه گرفته که اکثرا برای مقابله با آن بسیاری از ژرف نگران ما را دچار تردید ساخته است چرا بیشتر تاجیکان اند که تیشه به ریشه خود میزنند و داوطلبانه در خدمت فاشیزم قرار گرفته اند.

>>>   محمد اکرام اندیشمند
در اسلام، رشوت و حرام خواری وجود ندارد
در اسلام، دزدی وجود ندارد
در اسلام، غصب زمین و مال دیگران وجود ندارد
در اسلام، دروغ وجود ندارد
در اسلام، تقلب وجود ندارد
در اسلام، قتل ناحق وجود ندارد
در اسلام، احتکار وجود ندارد
در اسلام، خیانت وجود ندارد
در اسلام، انتحار و انفجار وجود ندارد
در اسلام، راکت زدن بروی مردم بیگناه شهر و روستا وجود ندارد
در اسلام، تبعیض و تعصب وجود ندارد
در اسلام، نفاق و تفرقه وجود ندارد
در اسلام، غیبت وجود ندارد
در اسلام، افترا و اتهام وجود ندارد
در اسلام، استفادۀ ابزاری از اسلام وجود ندارد
در اسلام، دو رنگی و منافقت وجود ندارد
در اسلام، تزویر و ریا وجود ندارد
در اسلام، زورگویی و بداخلاقی وجود ندارد
در اسلام فساد اخلاقی، فساد مالی و فساد سیاسی وجود ندارد
در اسلام، اذیت و آزار مردم وجود ندارد
در اسلام، نپذیرفتن حق وجود ندارد
در اسلام، گمراهی وجود ندارد
در اسلام، دفاع از باطل وجود ندارد
در اسلام، از پول حرام قصر و بلند منزل ساختن وجود ندارد
در اسلام از پول دزدی و غارتگری، شفاخانه ساختن وجود ندارد
در اسلام از پول دزدی و غارت بیت المال، تانک تیل و باغ ساختن وجود ندارد
در اسلام، ظلم و بیداد گری وجود ندارد
در اسلام، بی عاطفگی و بی رحمی وجود ندارد
در اسلام، تخریب ملکیت شخصی و عامه وجود ندارد
در اسلام، حق تلفی و پایمال کردن حقوق دیگران وجود ندارد
در اسلام، قانون گریزی وجود ندارد
در اسلام، از دزدی و غارتگری پول ذخیره کردن در بانک وجود ندارد
در اسلام، نپرداختن مالیات وجود ندارد
در اسلام، از پول حرام و چپاول، خریدن قطاری از موتر های زرهی وجود ندارد
در اسلام، بند ساختن راه و سرک بروی عابرین وجود ندارد
در اسلام، با پول حرام حج رفتن وجود ندارد
در اسلام، کِشت چرس و تریاک وجود ندارد
در اسلام، تجارت و قاچاق مواد مخدر وجود ندارد
در اسلام، تجارت اموال و امتعۀ حرام و نامشروع وجود ندارد
اما در کشور اسلامی افغانستان و میان بسیاری از مسلمانان این کشور، این همه چیز وجود دارد. و برای بسیاری از مسلمانان این جامعه که توانایی انجام این وجود نداشته ها در اسلام یا منهیات را داشته باشند، به یک امر عادی روز مره و به یک فرهنگ پذیرفته شده از سوی آن ها تبدیل شده است.

>>>   دالر دراسلام بود ؟ حالا دابلر خلال است یا حرام ؟ تانک تیل دراسلام بود؟ کدام صحابه تانک تیل داشت ؟
تو اپگر مسلمان هستی چرا چندین تانک تیل داری ؟ این یک بدعت است
ر

>>>   حالا کمبودی یا نبود ملا نصرالدین صاحب احساس نمیشود

>>>   واقعا دلچسپ بود

>>>   این مرد در چوکی سنا و در مقابل سناتورها و کمره تلویزیون ها این گونه حرف می زند. اگر در جای دیگر می بود می گفت «ایزار شه می کشم».

>>>   تقریبا پنجاه کشوری که از برکت مجاهدین وارد افغانستان شدند و افغانستان رسما یک کشور اشغال شده است ، چشم های نسل های بعدی مجاهدین کرام همه باید سبز باشد . مردم افغانستان آنقدر از جهاد جهاد و مجاهد نفرت پیدا کرده اند که مفهوم و معنی جهاد و مجاهد را چنین تعبیر میکنند :
مجاهد منفور ترین کلمه که مفهومش دزد ، رهزن ، قاتل ، بی فرهنگ ، وحشی ، قصی القلب ، ریاکار و خلاصه کلماتی که نوشتنش در قاموس انسانیت شرم است یعنی زشت ترین و منفور ترین کلمات در جامعه انسانی !
ملا تره خیل ، فضل الهادی مسلمیار ، الله گل مجاهد و دیگر وحشیان و قلدران و زور گویان جهادی نمونه مثال ادعای ماست
اگر بایو متریک در اسلام حرام است پس چرا این بی فرهنگان موبایل های نسل جدید را پهلوی خانم و دختر شان استفاده میکنند در حالیکه تکنولوژی جدید و نسل جدید آن خود یک دستگاه بایو متریک اند
این بی خردان چرا از موتر های مودل جدید ، طیاره ، وسایل طبی و طبابت پیشرفته ، کمپیوتر و غیره وسائل و امکانات عصری و مخصوصا از دالر که دین و دنیای خود را به آن میفروشند ، استفاده میکنند که همه اش حرام بوده و همه شان محصول مغز کفار اند
لعنت به این وحشیان قرن !
زرمینه صافی

>>>   ‏‎Bawar Bamik‎‏
این بزرگوار راست می‌گوید. از اسطوره‌ها و اصول دینی ما پیداست که را‌ی‌دادن با بایومتریک نارواست اما با «متریک» رواست. کافی‌ست همان «بایو»یش را از آغاز کم کنیم تا رای ما حلال و متریک شود. متریک با پسوند «ایکِ» فرجامش، که از زبان و فرهنگ اوستایی آمده است، به معنای «مترانه» رای‌دادن است. این رای و رای گوسپندی از بهترین شیوه‌های رای‌دهی، حلال و مشروع است. رای مترانه و گوسپندی هم با فرهنگ ملی و باستانی ما پیوند ژرف دارد هم با شیوه‌ی زیستن بخشی از مردم ما که هنوز سروکاری با گوسپند و کوچیدن دارند و مخالف «کَوچ» و «مُبل» اند. در اسطوره‌های دینی ما نیز گوسپند موجود مبارکی‌ست؛ موجودی که ابراهیم پیام‌بر را از ناگزیری نجات داد و اکنون نیز تنها راه نجات ما روی‌آوردن به گوسپند و رای‌ گوسپندی و مترانه است. بنابر این باید به رای گوسپندی، مترانه و مشروع احترام کرد. همچنین پس از فتوای تره‌خیل، عالم جید کشور دانسته شد که خشم و عربده‌ی آقای مسلم‌یار نیز بی‌جا نبوده و مرجعیت دینی داشته. ایشان باید بر سرِ پدر بانو نورستانی رای‌های متریک و گوسپندی را بشمارند و بقبولانند. بانو نورستانی اگر آدم خوب و پرهیزگاری باشند و از پدر نشانی دارند، باید راه پدر بزرگوار خویش را دنبال کنند و الماسِ کوهِ نورِ قدرت را برگردانند به صاحبان تاج و تخت سلیمانی آن.

>>>   كسى پيدا نشد در نزديكى اين اعجوبه عالم كه ازش مى پرسيد، وقتى مى گو....يى كه كارت هاى "بايومتريك" حرام هستند و اسلامى نيستند؛ پس آيا گفته مى توانى اين "مايك" ها و بلندگو هاى الكترونيكى كه صداى بى صدايت را بگوش كافر و مسلمان مى رساند حلال و اسلامى اند؟
اين دالر هاى امريكايى كه توسط آنها ماهانه شكم بادگين خود را چرب مى كنى حلال و اسلامى اند؟
اين كارت هاى الكترونيك كه توسط آنها از بانك هاى اسلام آباد و نيويارك و لندن دالر و كلدار مى كشى حلال اند؟
شرم ندارى
ای آن که حلال ز حرام فرقی نداری ـ
حرامت حرام و حلال نيز حرامت باد

هموطنان عزیز تعجب نکنید گناهش نیست، در کشوری که مغز ''متفکرش'' چندين مکتب و مدرسه را به زبان هاى انگريزى در اسلام آباد و بیروت و واشنگتن تمام کرده باشد و ده ها کتاب و رساله در باب اسلام و شریعت اسلامی نوشته باشد و امام حسین را نواسه خدا بگوید و از ابتدائى ترين اساسات دين فهمى نداشته باشد در چنین کشوری عالم دینش باید از دین و شریعت اسلامی چنین قرائت و سوادی داشته باشد.

(با حفظ حرمت و احترام به همه ملأ ها و عالمان غیر دالری كه از دين و دنيا چيزى مى دانند)
ض، بهارى

>>>   Nabi Juyanda
قرار اطلاعات رسیده از منابع تره خیل ، جناب مولوی صاحب ترترتره خیل بخاطر ثابت ساختن فتوا اسلامی شان در مورد غیر اسلامی بودن بایویمتریک همه موتر های زرهی وغیر رزهی ، تیلفون های همراه و تمام وسایل تخنیکی وسلاح ومهمات مورد استفاده خود وخانواده خودرا که همه غیر اسلامی بودند حریق کرد وسوگند یاد کرد که سر از امروز به عوض موتر ها از اشتر ها به جای سلاح های مختلف مربوطه از شمشیر های یک سره ودوسره وبه عوض تیلفون های همراه از خبررسان های سوار بر اسپ واشتر وبه جای اپارتمانهای چند طبقه ای از خیمه ها در صحرا استفاده نماید وهمچنان برای رییس مجلس سنا هم دستور داد تا از عملکرد اسلامی وی پیروی کند وگقته است که برای غنی وسایر رهبران جهادی نیز درمورد مشوره های لازم اسلامی را خواهد داد .

>>>   اگر گلو هايتانرا پاره کنيد ، اگر قلمهايتانرا خالي کنيد ، همه داد و بيداد تان عبث است .
وکل جا الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا
اينراهم به صدق دل يقين کنيد که اين وطن از افغان بود ، از افغان است و از افغان خواهد بود زیرا که قوم افغان نه راه وطن فروشی هزاره های ایران پرست را می خواهد وقرار نیست زیر پرچم کشور خیالی خراسان بزرگ سینه بزند ونه به آمریکا دل خوش دارد...شما تاجیک وهزاره واقوام دیگر باید به زیر بیرق قوم پشتون در بیایید .ان شاءالله
زور شما غلامان خاين با پشتيبانهٔ ۵۰ ملک جهان ديگر ختم شده ، امروز وار ، وار افغانست .امروز روز پشتون های قهرمان است

>>>   ملا تره هم حال فکاهی میگوید
چه عجب
ترا به فکاهی چکار
تو که از خدا نمی ترسی و از مردم نمیشرمی و دو برادرت را با جعل و تزویر روانه مجلس کردی و زمین های دولتی در ساخت و بافت کمپاینی به قیمت کاه ماش به خویشان و هم تباران توزیع کردی و در عوض خودت را قیم آن ها ساختی
شرم و خجالت خوب است
اما تو نه شرم داری و نه حیا
از تو کرده باز گلبدین خوب است
هرچند هردو از یک قماش هستید.

>>>   ملا تره خیل مشهور به ملا تره بر علاوه چیز های را که دوست ما نوشته ازبین برده تذکره برقی خود و فامیلش را که با بایمتریک در داخل ارگ پیش نظر ریس ارگ گرفته بود نسبت حرام بودن ان تذکره های بای متریک شده برقی را سوختاند و گفت هرکسیکه چنین تذکره را گرفته حرام خور حرام کار است باید بمثل من انرا بسوزند و کسانی که تا حال نگرفته کار خوب کرده انرا نگیرند و همچنان پوشیدن چنین کرته وایزار و لنگی خط خطی و پاچ و کلاه قرص زری و چپلی های فیشنی را که مخالف با اسلام است حرام دانسته و بجای ان بستن حرام و و پوشیدن پاپوش مزری ( از گیاه روییده درزمین است) فتوا اسلامی داده افرین بگوید به ملا تره خیل لندی که از روی کتاب خوانده گی اش فرمایش اسلامی داده .

>>>   Nazar Mawj
چندین سال است این ریشو ی بیسواد, بی تحصیل , با خرد بیگانه., با موازین و ارزش های انسانی و تمدنی دشمن , و دزد ایکه لیست جایداد دزدی اش و مقرری های خانوادگی اش به چند صفحه می رسد , بر مسند سنا تکیه زده است و این چند سال :
ملت هر روز با بودن چنین موجود ی در یکی ازبلند ترین ارکان دولت , تحقیر و توهین میشود, یعنی بودن او در چنان پست بلند و حلقه رهبری دولت , در ذات خود توهین و تحقیر ملت بشمار می رود.
------------------------------------------------------------------------
من اگر صلاحیت داشتم:

مجلس سنا (مشرانو جرگه) :
نهاد غیر انتخابی ,فاسد ,محل دزدان و کلاهبرداران رسمی - دولتی ,باشگاه شکم گنده های حقه باز , نها د مضحک , محل معامله بازان و باجگیران بی ازرم , نهاد فاقد معنا و مطلقن به "هیچ مرضی بدرد نخور" و بار اضافی سنگین بر دوش ملت را در ظرف یک ساعت تعطیل میکردم , " جنابان سناتور صاحبان !!!" را ازتعمیر جاروب و تعمیر را تعقیم می کردم برای چند روز تا بعد, یک نهاد ملی , ضروری و بدرد بخور , انجا جا بجا شود , کار کند تا خیر اش به مردم و کمک اش امر دولت سازی برسدولو کم ِ

>>>   تهديد پشتونيسم با لنگي اسلامي!
=====================
ملا صاحب ترخيل!
در صدر اسلام نه تنها دستگاه شمارش آرا نبود بلكه انتخاباتي هم نبود.
موبايلي كه در دست داريد، ماشين هاي مدل بالا كه سوار مي گرديد، قصرهاي مجللي كه در آن مي نشينيد، تلويزوني كه در آن تصوير مي بينيد و هزاران چيز ديگر كه آن مستقيم و غير مستقيم استفاده مي كنيد نبود تكليف آنها چيست؟ حلال يا حرام است؟
در جامعه سنتي و ديني (البته بي ديني) كه آدم هاي مانند تو به بار آمده "لنگي و ريش انسان ها بيشتر از خٌرد، و منطق آدمي خريدار دارد" هر آنكه لنگي بزرگتر ريش بلند تر داشت شنوندگان بيشتري دارد.
تهديد آقاي مسلميار برعليه دستگاه هاي كه براي شمارش دقيق آرا در نظر گرفته شده است و درپي آن تهديد آقاي تره خَيل تلاش ديگري از سوي پشتونيست ها براي به چالش كشيدن و خلق بحران و در ادامه استمرار حاكميت شان زير نام اسلام است...

جناب آقاي تره خَيل!
شما از بدعت در اسلام حرف مي زنيد اما از تقلب و دزدي، از خيانت و اشغال سرزمين تان نمي گويد، از حلال و حرام سخن مي رانيد اما از بازار مشروب فروشي هات چيزي نميگي!
واي به حال قومي كه بزرگاني مانند شما دارند و به حال ما كه با قومي مانند شما در اين سرزمين گرفتار هستيم!
Gol Amiri

>>>   اندیشمند! ایا ګاهی هم اندیشیده یي که این همه بدبختبی بنام اسلام است! کدام اسلام؟ اسلام حکمتیار،ربانی،مسعود،مزاری،خالصومحدی خلیلی و ... که خودرا رهبر اسلام میداند! ایا این همه بدبختیها ازینها نیست؟ است پس مسلمان در کجا است؟

>>>   تره و بادرنگ و بانجان سياه و ترب و ملي همه بلاي جان ملت افغانستان شده.

>>>   از ملاتره چه گله
و داودزی در دفاع از ملاتره میگوید که این فرد جهل هزار رای را باخود دارد.

داودزی احمق
ما سه ملیون پودری داریم که همه واجد رای دهی هستند
پس باند های مافیا مواد هم باید برای شما محترم باشد چون ملیون ها مشتری دارند.

>>>   Mehdi Saqib
کنار مولوی صاحب نشستم، بشقاب دوپیازه به سویمان چشمک میزد، مولوی صاحب اولین لقمه را برداشت، در دهانش گذاشت و در حالیکه لقمه را در دهانش میجوید رو به فریدون گفت: " جان کاکا پدر جانته خدا بیامرزه اما سالگره در دین ما و شما رواج نیست". لقمه دیگری را برداشت، احساس کردم در خوردن عقب میمانم، جناب ملا، یک چشمش به گوشت و چشم دیگرش به من ادامه داد: " چهلم و جمعه گی و سال هیچ نی د دین اس و نی بین صحابی کرام، یک رواج و بدعت اس". انگشتان کلفت ملا با انگشترهای رنگارنگ در میان بشقاب غذا به لغزش در می آمدند. فریدون که بخاطر سال پدرش همه را در ختم قرآن دعوت کرده بود پرسید: " مولوی صاحب، نخاد قرآن خاندن و دعا کردن گناه باشه، همی پدرکم سرم حق داشت خو". مولوی نگاهی به همه کرد: " مه طرف گپم تنها تو نیستی، در عمومیات گفتم". بشقاب تمام شده بود و من هنوز با یک گوشت لعنتی استخوان دار درگیر بودم که صدای مولوی مرا به خود آورد: " ایقدر اسراف و میهمانی و گوشت و نان و تشریفات بر سر اموات در دین جایز نیست، ما خو شکر مسلمان هستیم". تقریبا بشقاب، خالی از سکنه شده بود که مولوی با تکه ای از نان لبانش را پاک کرد و ادامه داد: " فریدون جان مه خو فقط احکام دین را بریت گفتم؛ دگه دلت، مه به اجازه میرم که جای دگه ختمانه دارم". مولوی نان های ریزه شده را از روی پتویش تکاند و برخاست؛ قاری ها هم برخاستند، فریدون پاکت سفیدی را به مولوی داد و گفت: " مولوی صاحب خیر ببینی، هیچ ما و کرم شما، قاری صاحبا هم یادت نروه". مولوی برخاست و من ماندم و بشقاب خالی از دوپیازه...


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است