تکرار تاریخ با یک تفاوت نهایت درد آور و کلیدی...!
 
تاریخ انتشار:   ۱۴:۰۴    ۱۳۹۸/۷/۲ کد خبر: 160282 منبع: پرینت

با اینکه ازنظر زمانی وضعیت موجود با شرایط قریب یک سده قبل غیر قابل مقایسه است ولی من هیچ تفاوتی زیادی نظر به جریانات موجود و فضایی جاری را در بین فصل آغاز امان الله (سلطه گرایی قومی و قبیلوی) که بعدا به فروپاشی اش انجامید وبعدا به ایتالیا فرار کرد و ادامه دهنده این راه (غنی احمدزی) که نیز درحالت فروپاشی قرارداد نمی بینم، زیرا همین اکنون وضعیت از کنترول خارج شده و بحران سراسری در همه جاه حکمفرما است.

چه بسا افتخار که در آنزمان مرد عیار دهقان زاده تاکستان ها (حبیب الله کلکانی) حرکت مردمی را به راه انداخت و توسط نیروهای مردمی که در ذات خود یک حرکت دهقانی هم بود از شاهی که به ظاهر مدرن ترقی خواه ولی در باطن امر درون اش پر از عقده وتعصب قبیلوی فواره میکرد قدرت را به دست گرفت و خود به جلوس تخت شاهی نشست و به آغاز فصل ناتمام حکومت امانی که ادامه اش هژمونی قبیلوی بود پایان بخشید.

در حالیکه حتی در همان وقت هم از طرف جنوب برای گرفتن مرکز کمر بسته بودند ولی امیرحبیب الله کلکانی یعنی به اصطلاح همان "سقا زاده" با شرف توانست با هوشیاری که داشت پیش از اینکه جنوبی ها به چنین کاری اقدام کنند وی دست بکار شد. اینکه اتفاقات غمکین دیگری پی یک دیگر بوجود آمد بحث دیگری است...

و این اتفاق بار دیگر در زمان به قدرت رسیدن استاد برهان الدین ربانی بعد از شکست حکومت داکتر نجبیب الله و بعدا هم صبغت الله تکرار گردید و دولت استاد برهان الدین ربانی در مقابل ارتجاع تحت فرمانده مسعود ایستادگی نمود طی چندسال حکومتداری توانست با هزاران مشکلات از جنگ های داخلی گرفته تا قطع روابط کشورهای خارجی پنجه نرم بکند ولی متاسفانه به تراژدی تاریخ پایان یافت.
در حقیقت تکرار این سناریو ها باهم شباهت زیادی دارند.

و اکنون این رژیم موجود هم که بدتر و زشت تر از دوره امانی است و میخواهد آن فصل ناتمام را تکمیل کند و همچون سگ دیوانه هرطرف دندان میکند و دقیقا درحال فروپاشی قرار داشته و به جنون قدرت تبدیل شده شده است و دیوانه وار عمل میکند؛ اینجاهم بازهم همان لشکر دیگری بنام «طالب....» برای گرفتن قدرت کمر بسته است و تاریخ تکرا رمیگردد.

تفاوت اساسی اینجا است که اینبار چه کسی برای نابودی این فصل گندیده همچون فرزند تاکستانها مردانه فکر کند و برای سرنگونی این رژیم خونخوار متحدانه عمل کند و نقطه پایانی گذارد؟
اما با تاسف که من در وجود این دلالان سیاست و شکم پرستان عصر چنین اوصاف مردانگی و درک رهبری را نمیبینم و شما عزیزان را نمیدانم...!!

عطا صفوی


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
ربانی
تاریخ
نظرات بینندگان:

>>>   صثپوی صاحب ، بالکل به خطا رفته ئی ، حالا زکان گودتا نمیست، کسانی رغا که تو انتظار داری رزیم را سرنگون سازند خودشان قطاعالطریق غاصب اختلاس گر وباعث مشکلات چهل ساله هستند همی شروپساده میگم، شما بوجی هارا آماده سازید تا اگر درکابل پاشا گردشی شد به چور اقدام کگنید ، بوجی هرچه کلانتر گنجایبش بیشتر، خداکند دزدای شمالی این چانس رابرای ابد به گور ببرند
ر

>>>   دوست گرامی تشویش خودت نظر به عملکرد نادست خلاف قانون اشرف غنی درطول بیشتر از پینجسال گذشته که بطرف حکومت تگ قومی پیش برده شده بجاست و اما در انتخابات پیشرو که داکتر عبدالله عبدالله با یک تیم قوی همه شمول و مقاوم در برابر هر نوع جعل و تقلب انتخاباتی کمر همت بسته اند جلو خود کامگی و تگ قوی و دستگاه تبلغاتی و دروغ بافی اشرف غنی گرفته شده حکومت فرا قومی و سمتی و حکومت مردمی از همه اقشار جامعه بجای حکومت تگ قومی غنی تحت قیادت داکتر عبدالله عبداله با رای پاک اکثریت ارا جا گزین میگردد و به حکومت نفاق افگن زور گو تگ قومی غنی فراری از مناظره خاتمه پیدا کرده همه شهروندان یکسان بدون تعبعیض قومی و لسانی و سمتی در فضای برادری همزیستی مسالمت امیز زندگی شانرا بی پیش میبرند .

>>>   گر غنی بخواهد تقلب کند کشور تجزیه میشود یکی و خلاص
باز دست غنی و بی بی گل و خسرخیل اش هم خلاص

>>>   عطا صفوي!
هرچه کردی هیچ نشد! بالاخره به کلکانی پناه بردي؟ ان عیار خراسانیان با فرهنګ؟
بیا و ببین:
شعار تاریخ
تحصيل زنان، مساوي به بي ناموسي است. برويد مرغ بازي و كفتربازي كنيد! معاش سربازان را برای ملا ها می دهم تا در وقت مصیبت، دعا کنند.
از بیانیه ی امیرحبیب الله خان کلکانی (خادم دین رسول الله)
این هم انجامتان
هوتکي

>>>   کدام سلطه گرایی قومی؟
مهمترین علامه سلطه گرایی قومی عبارت از دانستن زبان قوم خویش است.
نه عبدالرحمن خان پشتو یاد داشت و نه حبیب الله خان و نه امان الله خان و نه ظاهر شاه و نه داود خان.
اولاد های امان الله خان نیز پشتو یاد ندارند.
همین اشرف غنی نیز نه خانم اش پشتو یاد دارد و نه اولاد هایش.

>>>   گلبدین بی ....به کدام روی خودراکاندید نموده ایا راکت های را که بالای کابل فیر کرده یاد ش رفته

>>>   مردم افغانستان آرزومند تغیر در وضع زندگی دستر خوان شان ، آمدن صلح سراسری و بازسازی ویرانه ها دسترسی برسرپنا در کشور خود بودند.

امضای توافقات صلح بن در مطابقت با خواست همه مردم افغانستان بوده و هم کشور ها و سازمان بین المللی در تو کیو با دادن پاسخ مثبت و حتی بیش از حد انتظار ، کمک برای بازسازی و احیای کشور ما یک بار دیگر اراده و حمایت جامعه جهانی را از روند آغازشده اطمینان بخشید. مرد م چیز فهم آگاه قلم بدست افغانستان امید وار بودن کشور جنگ زده و مردم بید فاع و سرگردان خود را از این همه بد بختی و فلاکت نجات می دهند و جراحات 23 ساله شان را التیام می بخشید. آرامش و روح وروان در گرو حفاظت از محیط زیست می باشد.

ولی متاسفانه که دولت مداران ادادمه حکوت مولک الطوایفی کشور ما از عدم شایستگی در ایت خرمندانه در مدیریت برنامه ریزی را هبردی کاهم های استوار جهت محیط زیست سالم و مکا نیزه ساختن زراعت و او ضاع اقتصادی کشور را باید بهبود می بخشید که با تاسئف این کار تا کنون صورت نگرفت و نه توانستند.

باید خاطرنشان ساحت که دلیل موجی عدم پرشدن نه شدن دستر خوان مردم ما در طی این شانزده سال در کدر ستیزی رهبران مصلحت گرا در عدم جلب و جذب کد ر های توانا مطابق با نیاز های اولیه مردم از تمام اقشار جامعه افغانستان بوده است.

تجربه کار در بخش زراعت و زندگی سالم در طول زمان در بسیاری از کشور جهان نشانداده است که سپردن کار به اهل کادر های توانا در جامعه تحول ایجاد می کند ، تغییر و تحول خودش یک پیشرفت است و سعادت انسانهای کشور را تضمین می کند.
قابل یاد آوری است که مردم کشور ما از نبود برنامه و پالیسی در حکومت داری خوب در رفع بیکاری نا امنی ، مصرف خرچ پرکردن دستر خوان شان ، سلامتی شان و بی سرپنایی شان آرام از کشور آبای خود در حال فرار هستند.

فقر ناشی در قدم اول از بیکار ی ، کمبود مواد غذایی ، قیمت بالا روی نرخ مواد غذایی ، مواد سوخت از قبیل گاز و دیگر ضرورترین نیاز اولیه زندگی سالم می باشد
اگر ما یک برنامه راهبردی دقیق را برای حفط اکوسیستم کشور در جهت تولید محصولات زراعتی با کفیت و کمیت برداری روی دست می داشتیم.

هموطنان می توانیم با یقین گفت هین زمین آبی که فعلاُ هر ساله دهیا قین ما در نواحی ولایات زیر کشت می برند ،سخت منا سب برای پرکردن دستر خوان مردم کشور ما به بسیار به سادگی با یک تحول نوسازی نیمه ساده اگرو تخنیک و سیستم های آبیاری ، رزیم آبیاری ، نورم آبیاری و مدت آبیاری برای هر غلات و نبات به این روش های علمی که کشت و بر داشت که صورت گیرد ، هر چه تمام دسترخوان مردم کشو ما پر می شود. حکومت بعد توجی جدیدی به توسعه دادن زمین کشت و آبیاری آن به وسیله ساخت کانال ها ابرسانی فراهم سازی کند و زمینه اشتغال در روستا ها وصا درات محصولات زراعتی اضافه از مصرف داخلی در رشد اقتصاد کشور کمک خواهد شد.

با ایجاد برنامه های زیربنایی سکتور زراعتی در کشت و آبیاری زمین ها و چرخ زراعت کشور هر سال تزیق می شود ، خاک حاصلخیز ما از معرض خطر نفس دو باره می گیرد. البته برنامه هایی توسعه زراعت و اعم از باغداری شمار بیکاران روستیان را کم و هم از مهاجرت آنانان را جلو گیری می کند.

باید توجه داشته باشیم که تحول با زخمت مهار دست انسان صادق و همه با ارده دانش رشته مسلکی انسان صادق به وطن انجام آن صورت می گیرد. تقرر کدر ها مصلحتی نشان می دهد که متاسفانه این کار ها تا کنون کار به اهل کا آن در حکومت وحدت ملی صورت نگرفته است.
آگاهان قلم بدست قضاوت تبصره های سودمند در مورد مضمون به دست شما هموطنان تبصره کنید

>>>   باعرض تاسف که ازتجربه حکومت سقا ربانی ومسعود درس نگرفته بودند حکومت رابااتحادهم اوزبکها وهزاره هاوتاجک ها باهم گرفتند اما ربانی ومسعود سرخرشان که سوارشد متحدان اصلی خویش را فراموش کردوپشت پازد وحقوق شان رانادیده گرفت دادن چندتا وزارت وبه رسمیت شناختن مذهب تشیع چه ارادی داشت وروزانه چندبار یک ملای شیعه اذان میگفت ازتلویزیون مگر قیامت میشد تعصب چشم عقل وهوش انسان راکورمیکند. وهمین طور غرور. اگرربانی ومسعود با متحدانش درجنگ نمیشد تاصدسال دیگر حکومت فارسی زبان هاجریان داشت هنوز هم دیرنشده است


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است