کاپیسا سرزمین دلیران و وطن پرستان
 
تاریخ انتشار:   ۱۲:۳۶    ۱۳۹۸/۶/۲۵ کد خبر: 160174 منبع: پرینت

کاپیسا سرزمین دلیران و وطن پرستان واقعی تاریخ کشورمان چون میر مسجدی خان کوهستانی!
افسوس که امروز اولادش قربانی یک ویدیوکال اشرف غنی احمدزی غلام اجنبی ها می شود.
بدبختانه دو روز پیش از صبح مردمان سه ولسوالی کاپیسا بخاطر یک ویدیوکال اشرف غنی احمدزی مشکلات عظیم را متقبل شدند و دیروز در ختم محفل کمپاین و ویدیوکال اشرف غنی سه سرباز اردوی ملی اسیر و سه تن دیگرشان در جنگ با طالبان کشته شدند و دو روز تمام زنان حامله با بند بودن راه های سروبی تکاب و
کاپیسا نجراب در داخل موتر های شان وضع حمل نمودند و ده ها مریض دچار مشکل بیشتر گردیدند.

وقتی می پرسی چرا؟ می گفتند خود اشرف غنی نی بلکه چهره اش توسط ویدیوکال به نجراب میاید ما باید امنیت درست اسکرین را بگیریم تا آقای اشرف غنی احمدزی درست در اسکرین نمایان شده برای مردم کاپیسا بخصوص ولسوالی نجراب از پشت صفحه نمایش چیغ زده سخنرانی کند.

جای افسوس است که ملت و مردم برای چنین رهبران بی خرد و دانش رای بدهند. من دقیق نمیدانم این مردم که در ولسوالی نجراب جمع شده بودند یک تعداد زیاد شان از ولسوالی آله سای ما بودند من خودم نیز از ولسوالی اله سای ام در ولسوالى اله سای شامل سی و سه قریه ذیل میباشد. گلکه خیل، اوکراچی، سلطان خیل، جعفر خیل، لیچ، شرکه خیل، کوچی شرکه خیل، بهادرخیل، داران خیل، صاحب زاده خیل، دروالی و آهنگران، راه سنگ شپی، شادوخیل، ورناکنداسنگی خیل، ورناکندا، سنگی خیل، فاعل چوره خیل، میراخیل، چاهی خیل، سراج، معصوم خیل، سرگور، کچا، گونسترخیل، قلعه اسکین داودخیل، جرجل، ادینه خیل، پوپلام، الله دوست، لولوان، ولی بیگ خیل و کوچی اله سای! در یک قریه اش هم دولت حاکیمت ندارد و اگرهم حاکیمت داشته باشد مردم از ترس طالبان تذکره های خوده هیچ استکیر نزده اند. پس چطور رای می دهند و چطور در محفل کمپاینی اشرف غنی جمع شده اند؟

فکر می کنم برای مردمی که از فقر و فلاکت رنج میبرند کار نیست و مشکلات اقتصادی زیادی وجود دارد رییس تیم دولت ساز برای وکیلان کاپیسا پول فراوانی داده تا فقط مردم فریب دهند در روز آخر آمار و ارقام مربوط به رای خوده با یک کلیک در صفحه مانیتور کمپیوتر بنام رای مردم شریف کاپیسا بلند ببرند.
اینها همه چیز شان کمپیوتری است چون کمپاین ویدیوکال امروز شان که مردم در دو روز تمام دچار مشکلات عظیم ساختند و فرزندان شان هم توسط طالبان کشتند.

داکتر انیسه پشه ای
فعال حقوق بشر در افغانستان


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
کاپیسا
غنی
نظرات بینندگان:

>>>   من نمیدانم این مردم ابله که چاپلوسان مثل اقبال ومیردادو ..... که این بی ناموسان چطور یک تعدادمردم درگروخود گرفتن ملت که درهر روزچندین تن ازجوانان این سرزمین درنیروهای امینتی شهید میشوند توسط برداران اشرفک کل مرغ به شهادت میرسانند هزاران زن بیوه وهزاران طفل مایتم میشود بازهم یک مشت انسانهای پست فدرت دنبال این قاتلین ملت میدوند
کدام بازسازی به کدام کاری این اشرفک من بگویم
زنده بادکسانیکه بابوتل آب درروی این ....هازند

>>>   داکتر صاحبه، خواهی نخواهی غنی در دلهای مردم ما جای گرفته به این سبوتاژهای تان نمی توانید مانع حمایت مردم از غنی شوید. ثانیآ نیروهای امنیتی برای امنیت عکس غنی نه بلکه برای حفاظت مردم که تجمع کرده بودند قبول زحمت فرمودند.

>>>   متاسفانه همه افغانستان سرزمین ساده دلان وبیعقلان است. گرباورت نیست حداقل حال وهوای وطنت رابه همسایه های مان مقایسه کن.
عاقل

>>>   خانم پشه ای!
ردیف کردن اسم این همه قریه ها بیمورد بود.
فکر میکنم انگلیسی خوب بلد هستید٫من هم لغت ویدیوکال رااز شما اموختم٫حتما منظور تان ازپخش پیام از طریق ویدیو است.
بشارت

>>>   خانم انیسه، بدبختی ملت ها از آنجا شروع می‌شود که کامپیوتر مغز شان معنی واقعی وجدان را درک نکند و یا حتی انسان‌های با وجدانش هم به اصطلاح «خود را به کوچه حسن چب بزنند». پس به این نوع انسان‌ها مردمان گوسفنی گویند. که از بیم گرگ های وحشی خود را به سگ های وحشی سپرده و از خود هیچ اراده شخصی نداشته باشند. همین مردمی که شما از آنه نام بردید در چندین دهه آخیر نتنها که با عث عقب ماندگی ذهنی و فرهنگی خود بل مشکلات مددیدی را بر سر را دیگرانی که میخواند مزه سعادت و ترقی را بچشند نیز گردیده اند. این چنین مردمان خاصیت خرچنگ را دارند که قابلیت حرکت به هر جهت را دارند بدون آنکه خوب بد خویش را تشخیص دهند. و حاضرند برای بقای خویش دست به کار شایسته و ناشیسته بزنند. روزگاری نه چندان دور مردم شریف پشه یی کاپیسا از نظر درس و تعلیم در محرومیت بودند ولی با تاسیس دانشگاه البیرونی امروزه این معادله تغییر کر. این کردم نه مکتب سوسازندند و نه کتاب به آتش زدند و نه هم مانع رفتن دختران به مکتب شدند. اما در تکاب و اله سای هستند خرچنگ های که برای حفظ بقای شخصی خویش ملت بیچاره خویش را به گروگان گرفته اند و دست به هر معامله یی میزنند، بیخبر از اینکه بدانند ریشه های خویش را با دستان خود قطع میکنند. پس این ها شب طالب اند و روز حکومتی ها چون خود از خود نه اختیاری دارند و نه شعوری و آنعده یی هم که در بین شان واقعت را درک می‌کنند خوراک این خرچنگ های بی مغزمد. اگر امروزه دختر اله سایت و کتابی و یا هم از هر نقطه کاپیسا و در کل افغانستان به مکتب و تعلیم رو بیارد به یقین که شرایط زندگی در خانواده ها بطور مثبت تغییر خواهد کرد. اما اگر این وجدان خواب‌ها به خود آیند. ورنه همه چیز بر عکس خواهد بود. من منحیث یک مرد از بودن پدر بی سواد در خانواده هراسی ندارم تا خانواده با مادر بیسواد. اگر پدر خانواده بیسواد بود تاثیر منفی آش کمتر از آنست که مادر بیسواد باشد. به امید روزی که انیسه های بیشتر با درک درست اوضاع اجتماعی و سیاسی در کشور داشته باشیم. ....

>>>   مردم نجراب الحمدلله صاحب خرد و عقل سلیم هستند یقین دارم که هر گز به اشرف غنی رائی نخواهند داد . فرضآ اگر چند شخص انگشت شمار خود فروخته برای اشرف غنی رائی بدهند رائی شان بالای اکثریت مردهم باشعور نجراب تاثیری نخواهد داشت و خلیفه دری از آنها منفعت نخواهد برد

>>>   کاپیسا پیشقراول جهاد و مقاومت مرکز ایمان و یقین و سخت کوشی های تمام عمر است.
از تاریخ باستانش تا امروز درخشانش به تمامیت خواهی و فاشیسم قومی نه گفته و با قامت راست در مقابل آن ایستاده است.
غنی جرءت رفتن به کاپیسا ندارد چون میداند که کسی برایش ارزشی قائل نیست .
کاپیسا با هماسه آفرینی پای صندوق های رای خواهد رفت و به غنی و تیم فاشیستی اش نه خواهد گفت.

>>>   وکلای خاین عوام فریب که بجای وکلای منهخب مردم از جانب ارگ به پارالمان راه یافتند انهم با کمترین رای شان همین ها هرکدام از وکلا مبلغ پنجاه هزار دالر را از جانب ریس ارگ بدست اوردند تا مردم را با دادن پول بنفع تیم تابوت ساز تشویق و ترغیب کنند اما همین وکلای ساختگی خاین بمردم و کشور پول ها را به جیب خودشان زدند مردم را با چال و نیرنگ جمعه کرده تا نشان دهند که پول دادگی شما کار را کرده مردم اماده رای دادن بشما است اما حال مردم مناطق مختلف ازین ترفند ارگ و کلای نام نهاد ساختگی شده ارگ را شناخته اند همه شان به این نظر اند که رای خود را هرگز به تیم تابوت ساز اشرف غنی احمدزی عوام فریب تعهد شکن دروغگوی نمیدهند در طول بیشتر از پینجسال گذشته غنی و دارو دسته فریبکار چپاولگر ان چه کار خوب را بنفع کشور و مردم انجام داده تا پنجسال دیگر بازهم بر گرده مردم سوار شوند این یک واقعیت است که هم پول شان بی هدر رفت و هم ابروی شان در روز رای گیری با کمترین رای میریزد تقلب گسترده را هم ارگ نشینان روی دست دارند خوشختانه سیاسیون و کاندیدان رقیب غنی متوجه عملکرد تیم تابوت ساز هستند تا جلو تقلب شانرادر پر کردن صندوق رای گرفته باشند .

>>>   واقعا که مردم شریف نجراب راوکلای انها به فروش رساندن افسوس به احال ان جوانان که برای مزدورمزدورجانهای شیرین خودرا قربان کردند
((احمد ازکابل))

>>>   انهاییکه دور غنی استاده شده بودند وطن پرستان نه بلکه خائنین و وطن فروشان ئ بودند که به خاطر ۵۰۰ افغانی ابرو و شرف شان را فروختند.
در بیست قدمی انها مردم به خون شت می زدند و اما اینها ب عنی چک چک می کردند.


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است