امریکا نیروهای خود را از افغانستان بیرون میکشد؟
هدف آمریکا این خواهد بود تا یک شبکه استراتژیک در افغانستان ایجاد کند که همیشه تمامی فعالیت های منطقه و تصمیمات دولت بعدی را در کنترول خود داشته باشد 
تاریخ انتشار:   ۲۰:۴۹    ۱۳۹۸/۶/۲ کد خبر: 159899 منبع: پرینت

هموطنان عزیز و گرامی!
افغانستان عزیز با نوسان های لنگر تاریخ فراز و نشیب های زیادی دیده و مردم ان درد ها و رنج های فراوانی را کشیده آند ولی هیچگاهی هم به چنین اتفاقات دردناکی و خشونت های غیر انسانی، ویرانی، کشتار، انفجار و انتحار که از مدت هیجده سال هر روز در این کشور رخ میدهد مواجه نبوده اند.

اقتصاد کشور نا بود شده، غرور ملی جریحه دارگر دیده و احساسات ملی ما از اوضاع جاری افسرده و ناراضی است. یقینا که آمریکا هم در مسوولیت و تشکیل و حفظ این خانه اموات سهیم است. تعجب اور نیست که آمریکا این وضع را بر ما تحمیل کرده است، بلکه آنچه که تعجب اور بنظر میرسد این است که عده زیادی از به اصطلاح تحصیل کردها و روشن فکران ما این وضع را پذیرفته و آنرا شکل طبیعی و اجتناب ناپذیر زندگی و سرنوشت میدانند.

یکی از نمایان ترین جفای که امریکایی ها نسبت بمردم و ملت بخون نشسته افغانستان بعمل آورده و آنرا بصورت رحمت های آسمانی جلوه میدهد، مذاکره پنهانی با یک گروه مزدور خارجی و هویت دادن و برسمیت شناختن این گروه ادمکش است. هشت دور مذاکره پر از ابهام امریکا زیر نام صلح نگرانی را نسبت به آینده بیشتر ساخته است. مردم جفا کشیده ما صلح می خواهند و ناامیدانه در جستجوی صلح هستند، زیراصلح برای مردم ما یک امر حیاتی است، اما صلح که در آن استقلال، حقوق و آزادی و همه ارزشهای انسانی حفظ شده باشد.

از سوی دیگر، ادعاهایی مبنی بر خروج نیروهای خارجی شنیده میشود. عده زیادی فکر میکنند ممکن موضوع خروج کامل نیروهای امریکایی بقای نظام و اوضاع منطقه را بخطر بیندازد، کمک های اقتصادی و نظامی قطع گردد و باعث مداخله بیشتر کشور ها منطقه در امور افعانستان گردد. این نگرانی تا حدی بجا است، ولی باید گفت تاکتیک ها و سیاست های چند پهلوی واشنگتن کاملا روشن، قابل درک و مطابق با اهداف استراتژیک دراز مدت آن است.

روزنامه شیکاگو تریبیون زمانی درباره اهداف استراتیژیک امریکا گفته بود: (ما باید از قدرت انحصاری واقعی خود در بازار امنیتی به عنوان اهرمی برای بدست آوردن سرمایه و امتیازهای اقتصادی بهره گیریم) به این معنی که نفت در هر منطقه جهان باید در کنترل آمریکا و همپیمانان آن و شرکت های نفتی امریکایی باشد.

امریکایی ها از زمانهای دراز به آرزوی نزدیک شدن به دیوار های شوروی سابق و چین ونفود در درون این کشور ها را خواب می دیدند. زیرا خط رهنمای آمریکا با نفت و انرژی عجین شده است. بنا آسیای میانه بعلت داشتن ذخایر انرژی بی نظیر آن همچنان انگیزه اصلی در این مورد پنداشته میشود. خلاصه که با آمدن نیروهای امریکا در افغانستان، اکنون این کشور نسبت به هر وقت دیگر به آرزوهای دیرینه خود نزدیک تر شده است.

به باور من با وصف آوازها و ادعا ها دولت ترامپ مبنی بر بیرون کشیدن نیروهایش از افغانستان، امریکا بهیچ صورت همه نیروهای خودرا از افغانستان خارج نمیکند. یقینا که یک تعداد قابل توجهی عساکر امریکایی تا سالهای دراز و تا زمانیکه ارباب لازم بدانند باقی خواهند ماند، البته این نیروها زیر نام مشاورین ویا هم زیر نقاب اداره انکشاف بین لمللی امریکا و NGO محافظین سفارت وغیره.

کشورهای قدرتمند جهان خاصتا کشور های اشغالگر هیچ چیز را به چانس واگذار نمیکنند. به باور من امریکایی ها با در نظرداشت اوضاع منطقه و با درنظرداشت ذخایر عظیم نفتی آسیای میانه که از ارز و های دیرین اینکشور میباشد در افغانستان باقی میماند.

هدف آمریکا این خواهد بود تا یک شبکه استراتژیک در افغانستان ایجاد کند که همیشه تمامی فعالیت های منطقه و تصمیمات دولت بعدی را در کنترول خود داشته باشد. با تًبیت این (دولت ردیف) آمریکا میخواهد تمامی تصمیم گیری ها را مانند امروز از نزدیک در کنترل داشته باشد.

عبدالله ملکزاده


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
آمریکا
افغانستان
نظرات بینندگان:

>>>   سقوط حکومت نجیب .به دو دلیل بود یکی روی گردانی افسران نظامی شمال تحت فرمان جنرال دوستم.ودیگر قطع وندادن سلاح و مهمات از جانب حکومت شوروی بود.شوروی ها بکلی با حکومت نجیب قطع رابطه نموده بودند.البته حالا شرایط فرق میکند شاید آمریکا همه سربازان اش را خارج نکند .تعدادی کمی از سربازان اش را باقی میگذارد.واموزگار .مستشعار مشاورین اش صد درصد در افغانستان باقی می ماند.
وهمگی مردم افغانستان کاملا واقفند که گروهی طالبان را آمریکا بوجود آورده بود.و این که این گروهی مخوف در ابتدا نقش آدم های تنگ را بازی میکرد.از اسلام ناب حرف میزدن.نمیدانم ریش بگذارید .این شکلی لباس بپوشید این رقمی نماز بخوانید.البته طالبان از دستورات شیخ های مرتجع عربهاي سعودی وامارات پیروی می نمودند.درصورت که عربها بلخصوص اشخاص که در رأس حکومت های شان قرار دارند انسان های فاسد عیاش.ارازل و اوباش اند در اصل پشت پرده آمریکا بود.بعد از آن که طالب ها توسط دالرها و اسلحه مهمات آمریکا90 درصد افغانستان را به تسلط خود آوردن .وآن چه که آمریکا از طالبان میخواست.بجای نرسید .البته از رابطه طالبان با آمریکا فقط چند نفر از سرکردگان طالب و سران حکومت سعودی وامریکا با خبر بودند.دیگر تمام زیر دستان طالبان از اصلی ماجرا خبر نبودند .کاملا واضح است که آمریکایی ها بعد از حکومت نجیب همه این گروه ها و احزاب سیاسی افغانستان را حاله دست خود قرار داده واز هر کدام شان با اشکال مختلف سو استفاده می کند

>>>   خروج آمریکا از افغانستان هرگز انجام نخواهد شدهمانگونه که از عراق بعد از حمله نظامی واشغال ان هرچندحضور عساکر خوودراتقلیل داده اما با بهانه مستشاران نظامی واعضای سفارتخانه وایجاد پایگاه سعی در ماندن بهر قیمتی دارد.عدم حضور ویاترک دائم انهم بعد از هزینه چندین میلیار دالر ورقابت شدید با روسیه وچین واکنون ایران عزم امریکا را در ماندن درافغانستان بیشتر وبیشتر کرده..دخالت موفقیت امیز امریکا در بقدرت رساند عوامل خود درقدرت موضوعی است که چندین سال در اتاقهای فکر واندیشکده های امریکایی برنامه ریزی گردیده..برنامه های نمایشی مذاکره باطالبان ورفت وامدهای زلمای خلیلزاد و دلگرم به داشتن عوامل ددست پرورده خود در نظام حکومتی افغانستان کم امتیازاتی نیست واین عوامل عزم امریکارا به ماندن به هر قیمت دوصد چندان میکند.دیر یازود بعد از اینکه امریکا به اهدافش رسید طالان برایش مهره های سوخته ای هستند که دیگر اهداف امریکا را تامین نمیکنند مگر اینکه از درون نیروی طالبان افرادی را که با داعش همبستگی وهمکاری داشته باشند وزیر لوای داعش باشن در غیر اینصورت طالبان از نظر امریکا فقط تامین کننده اهدافش است ولاغیر..تغییر نگرش وباورهای مردم ملکی؛؛ودین زدایی ؛ وابسته کردن کامل کشور به کمکهای دیگر کشورها وکشتن روح مبارزه وازادیخواهی نتیجه سیاستهای امریکاست.//
داکتر عبدالرب اچکزی

>>>   تمام جهانیان میدانند پیش از این که آمریکا و متحدان اش به افغانستان حمله کنند.آمریکا حال و اوضاع اقتصادی خوبی نداشت.هر بخش های از کارخانه های بزرگ اش مثلی جنرال موتورس ودیگر کار خانه وفابريکه معروف اش بر شکست میشد بخش اعظم از کارگران بخاطر رکورد اقتصادی که تمام آمریکا را فراگرفته بود بخاطر کم بودی بودجه اخراج میشدن وبعد از آن که به افغانستان حمله نمودن وضعیت اقتصادی آمریکا روز به روز بهبود یافت .قبول داریم که آمریکا با هزینه سنگین به افغانستان حمله نمودن اما کارشناسان میگویند همه این سلاح و مهمات تاریخ گذشته که در انبار های نظامی ارتش شان ترشیده وکپک زده بود به افغانستان آورده شد

>>>   متاًسفانه مدعیان محافل روشنفکری و سیاسی در افغانستان هنوز هم هدف و آرمان ملی و مشترکی ندارند، آنوقت از بیگانه چه توقع و انتظاری می توان داشت ؟ یکی ابلهی ریگ در کفش داشت
چو درمانده شد دست بر سر گذاشت
که نفرین بر آنکس که این کفش دوخت
که مغزم بکوبید و پایم بسوخت
بسی ناسزا گفت بر کفش دوز
سخن را نسنجیده از درد و سوز
ز جاییکه رنجیده باشد کسی
سخنها نسنجیده گوید بسی
کسی گفتش ای خسته از پای خویش
زمانی بیاسای در جای خویش
تو از ریگ کفش خود آزرده ای
به جای دگر ظن بد برده ای
ببین علت درد و رنجت کجاست؟
چو علت ندانی شکایت خطاست
هموطنان عزیز و ارجمند.
دموکراسی و پایبندی به قوانین حقوق بشر جهان، ضامن آزادی و حافظ و تامین و تضمین کنندهً منافع ملی تمامی ملل و کشورهاست و هر کسی خارج از این فکر و عمل کند، خودبخود آب به آسیاب جنگ و ترور و خشونتهای دینی و مذهبی و قومی و نژاد پرستانه زده و در نا امن کردن افغانستان دخیل و شریک و مسئول بوده و منافع بیگانگان را تاًمین کرده و می کنند. زنده باد صلح و آزادی، پیروز باد مردم افغانستان


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است