نقش استعمار در تفرقه و تجزيه منطقه!
 
تاریخ انتشار:   ۱۳:۲۷    ۱۳۹۸/۳/۲۸ کد خبر: 159138 منبع: پرینت

در برابر امپراطوري عثماني صفويان را ساختند تا در مرزها با ايران درگير شوند اروپا از حملات عثماني ها در امان بماند.
أعراب را بر عليه عثماني ها شوراندند تا كشورهاي عرب را تجزيه و اشغال كنند كه نتيجه اش تولد اسرائيل و... شد.
مرزها را تقسيم بندي كردند و در هر نقطه شعله آتشي را براي اختلاف باقي گذاشتند.

ناسيوناليسم تركي را توسط آتاترك عربي را توسط جمال عبدالناصر ساختند مذهبيون را زنداني،شكنجه و اعدام كردند بعد مذهبيون را در برخي نقاط حاكم ساختند آنها با افكارهاي خشك شان هر زنده جاني كه به زعم شان كافر بود سرش را از تن اش جدا كردند! مردمان منطقه را بر عليه ديگر تحريك كردند و در دست هر يك اسلحه دادند براي كشتن ديگري گاهي افراط گرايان را حاكم كردند مذهبيون را سركوب كنند و گاهي مذهبيوني را حاكم كردند تا غير مذهبيون را سركوب كنند!
قومگرايي را دامن زدند مردمان منطقه را بنام پارس، عرب، ترك و گاهي سني و شيعه بر عليه يك ديگر بر انگيختند تا ميان مردمان منطقه فاصله بيندازند و حتي مردم هر كشوري را بنام زبان، قوم، دين و... از هم جدا كردند!

پارس ها، أعراب و ترك ها مردماني هستند قرن ها با هم زندگي كرده اند و زندگي مي كنند با هم اشتراكات ديني، فرهنگي، تاريخي دارند و بايد دست در دست هم بدهند اتحاد خود را حفظ كنند بر مشكلات غلبه كنند.

ما بايستي بجاي دشمني و ستيز آغوش خود را براي هم ديگر پذيري باز كنيم، به عقايد، فرهنگ منافع و ارزشهاي مشترك هزار ساله خود بنگريم و تنوع فرهنگ ها و اعتقادات را ارج بگذاريم تا راه پيشرفت مردم منطقه هموار گردد، در غير اينصورت منطقه ما تا زمان نامشخص درگير قومگرايي، نژاد پرستي و... خواهد بود!

گل امیری


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
استعمار
منطقه
نظرات بینندگان:

>>>   صفویان در شرق عثمانیها بودند نه در غرب عثمانیها و درگیریهای عثمانیها و صفویان به نسبت درگیریهای عثمانیها با اعراب و دیگر کشورها بسیار زودتر به پایان رسید عثمانیها کل مصر را اشغال کردند اما در ایران فقط مناطق کردنشین ایران را اشغال کردند نه کل ایران را درگیریهای عثمانیها در مصر و کشورهای شمال آفریقا مانع رسیدن عثمانیها به اروپا شد . در مورد کنار آمدن و متحد شدن از چه اتحادی حرف میزنید در سایت افغان پیپر به کرات به پشتون ها و ایرانی ها حمله کردید حتی شایعات را هم به نام خبر درج کردید شما حتی حاضر نیستید بپذیرید مهاجران افغان که از ایران برمیگردند به افغانستان افغان هستند و آنها را به ایرانی بودن متهم میکنید اما حقیقت این است مهاجران افغان بخاطر شرایط اقتصادی ایران هرچه بیشتر به افغانستان برخواهند گشت مخصوصا کودکان حاصل از ازدواج مردان افغان با زنان ایرانی که طبق قانون ایران افغان محسوب میشوند و شورای نگهبان لایحه ایرانی بودنشان را رد کرد امثال شقایق رویا که مادر ایرانی و پدر افغان دارند برخواهند گشت چون ایرانی محسوب نمیشوند و چون ایران بخاطر تحریمها دیگر مهاجر نمیپذیرد حال چون لهجه ایرانی دارند ادعا کنید ایرانی هستند و ۱۸۰۰ یورو برای دریافت شناسنامه افغانی میدهند شما فرزندان خودتان را نمیپذیرید ، معتادان افغان که برگشتند را هم ایرانی میدانید قومگرایی و نژادپرستی یعنی حمله کنید به ایرانیها که چرا در شرایط تحریم و مشکلات اقتصادی ۴۰ ساله تابعیت ایرانی نمیدهند حمله کنید به پشتونها اما حتی یکبار از ازبکها و تاجیکها سوال نکنید شما که کشور به نام خود دارید چرا بجای ایران به تاجیکستان و ازبکستان مهاجرت نمیکنید در ایران اقوام تاجیک و ازبک وجود ندارد ایرانی ها بد پشتون ها بد شما خوبها چرا به تاجیکستان و ازبکستان نمیروید ان شاءالله روزی برسد که افغانها به تاجیکستان و ازبکستان مهاجرت کنند و قدری هم مردم تاجیکستان و ازبکستان را مشمول فحاشیهای همیشگی که به ایزانیها میکنند کنند و فرزندان معتاد افغان زمان برگشت به افغانستان از تاجیکستان و ازبکستان دیگر تاجیکستانی و ازبکستانی نامیده نشوند و همان افغانستانی باشند که بودند و تهمت خرید پاسپورت افغانی به مردم تاجیکستان و ازبکستان را نزنید

>>>   بار اول منطق و درست نوشتى!!! خدا كند كه از بوست بد تعصب بيرون ايي و فراخ فكر كنى!!! ما به اتحاد و اتفاق در وطن ما افغانستان و منطقه ضرورت داريم تا از اشوب استعمار كران در أمان باشيم!!

>>>   بسیارمقبول ودرست گفتید محترم صاحب گل امیری؛
اهداف اصلی قدرتهای سلطه گر امروز تجزیه وکوچک نمودن کشورهای منطقه که میگویند اگر این کشورها کوچکتر شوند کنترلشان بهتر است ودولت صهیونیستی اسرائیل اعلام کرده کشوری که از بیست میلیون جمعیتش بیشتر باشد حتما باید تجزیه وبچند کشورکوچکتر تقسیم شود.دیگر هدف قدرتهای سلطه گر استفاده از ثروتها وامکانات کشورهای منطقه است که میگویند چون ما قدرتمند هستیم باید بخشی از هزینه کشورمان را شما پرداخت کنبد که این یعنی باج خواهی وباجگیری؛ بخاطر همبن اهداف است که کشورهای سلطه گر خودرا به منطقه تحمیل میکنند وپایگاه میزنند وهروقت دلشان خواست به بهانه های واهی که اتفاقا توسط عوامل مزدور خودشان صورت میگیرد بهانه ای میشود که حمله کنند مانند بن لادن که مامور خودشان بود وبه بهانه پنهان شدن در افغانستان به مردم بی دفاع ومظلوم ما حمله کردند ومردم بسیاری را شهید کردند.موضوع تفرقه بینداز وحکومت کن که دکترین سیاست خارجی روباه پیر استعمار یعنب انگلبس هست از تکراری ترین سیاستها واستراتژی های دولت استعمارگر انگلبس است که امروز امریکا ودیگر سلطه گران از ان استفاده میکنند.وما امروز می بینیم این سیاست تفرقه بینداز وحکومت کن توسط دولت دست نشانده امریکا در افغانستان درتوجه به یک قومیت خاص انجام میشود .ولی هموطنان عزیز باهر قومیتی باید بهوش وآگاه باشیم همه ما فرزندان افغانستانیم وباید وحدت داشته باشیم تا کشور و وطن خودرا حفظ کنیم..هیچ کس بر دیگری برتری ندارد همه در پیشگاه خدا یکسانیم.تنها کسب برتری دارد که تقوا پبشه باشد//
داکتر عبدالرب اچک زی

>>>   خوشبختانه تحولات سیاسی و دموکراسى نوین که درنتیجه کومک جامعه جهانی درافغانستان بوجود آمده است رشد ،ترقی ،پیشرفت تعليم وتربيه ذکور واناث وآزادى بيان ومطبوعات وشراکت احزاب سیاسی قدیم وجدید درساختار نظام پیشرفته ووسیع البنیاد وقانون آساسی موجوده افغانستان صورت گرفته اند وانشالله به همین منوال افغانستان به طرف آزادی های مدنی بیشتر دردولت فعلی ودولت های آینده به پیش میروندوتمامی اقوام برابر ومتحد افغانستان ازصلح عادلانه وآشتی ملی درافغانستان قلبا حمایت مینمایند و انشالله ایام صلح عادلانه پایدار وامنیت همگانی درآفغانستان آمدنی است.اما متاسفانه یک عده تحلیل گران ساده لوح، افکار مردم جامعه را با تحلیل و تجزیه ای ماجراجويانه وپروپاگند های خطرناک شان مشوش ومکدرمیسازند واین تحولات مثبت ومهم را تجاوز میدانند درحالیکه تجاوز قوای شوروی سابق با تحولات سال های آخر کومک جامعه جهانی وقوای ناتو صورت گرفته کاملا تفاوت دارند،فعلا بیشتر از پنجاه حزب سابق وجدید باهرافکار سیاسی درحکومت فعلی افغانستان به رسمیت شناخته شده اندوثبت وراجستر گردیده اند ودر سرنوشت سیاسی افغانستان نقش مستقیم وموثردارند. صلح عادلانه ای دایمی وآشتی ملی خواست وآرزوهای دیرینه ای مردم مومن وزجر کشیده افغانستان بوده وهستند خداوند متعال درقرآن کریم فرموده الصلح خیر یعنی صلح عمل خیر ونیکو است واضح است که سرانجام هرجنگ داخلی وخارجی با صلح خاتمه میباید .متاسفانه جنگ وخانه جنگی برای گرفتن قدرت سیاسی گروه های مختلف واحزاب سياسى درمدت چهل سال است افغانستان رابه ویرانه وقتلگاه انسان ها تبدیل کرده اند وهزاران عالم دینی، استادان پوهنتون ودانشگاه ها ،محصلین ،معلمین، متعلمين,کسبه کاران،تجاران، دهاقین ،زمین داران وافراد عادی رابه اشکال مختلف تحت نام های مختلف به کشتارگاه ها فرستاده اند ،زیر بنای اقتصادی ،روابط اجتماعی وتعلیمی ونیروهای امنیتی اردو وپولیس افغانستان درطول سال های جنگ داخلی به شدت صدمه دیده ونابود گرديده اند.بدتر ازهمه خصومت های قومی ،مذهبی، منطقوی وزبانی درین مدت به اثر تبلیغات شوم بیگانگان به اوج خودرسیده اند دراثر جنگ های خانمانسوز داخلی وشکستن مرزها وسرحدات افغانستان افراد غیر مسئول وبیگانه تحت نام ها وشعارهای مختلف وفریبنده داخل افغانستان گردیدند وباتبلیغات زهرآگین و ماجراجویانه شان به وحدت ملی وهمزیستی مسالمت آمیز طولانی المدت جامعه افغانستان به شدت آسیب رسانیده اند.انواع عوامل ماجرا جویی ونفاق افگنی ,جامعه عقب مانده افغانستان را بازهم سال های سال به طرف عقب ونابودی کشانیدند. الحمدالله درچند سال آخر که با کومک جامعه جهانی زمینه رشد وترقی ،تعلیم وتربیه ذکور واناث ،آزادی بیان وجراید وآزادی مطبوعات درافغانستان مساعد گردیده اند وبرای مردم زجر کشیده افغانستان امید واری های زندگی بهتر ،سعادتمند وآرام ترپیدا شده اند.اما بدبختانه بازهم یک عده گروپ های مسلح که تاحال افکار ماجرا جویی وتسلط گرایی خطرناک درذهن رهبران شان هستند به جنگ داخلی وآدم کشی درافغانستان ادامه میدهند وباعث تشویش ملت مومن وزجر کشیده افغانستان گردیده اند این گروپ های ماجراجو راه های عبور ومرور مسافرین را درنقاط مختلف افغانستان میگیرند مسافرین بی دفاع را به شکلی از اشکال اذیت وآزار میدهند ودربعضی حالات مسافرین عم ازذکور واناث را می ربایند وبه قتل میرسانند وهم تحت نام های مختلف پول ازمسافرین بى دفاع میگیرند ووحدت ملى جامعه را ضعيف تر ونابود ميسازند.این ماجراجویان ودشمنان صلح وامنیت بدانند که تاریخ به عقب برنمیگردد و انشاالله ایام صلح عادلانه وامنیت سرتا سری درافغانستان جنگ زده وویران شده حتما آمدنى است واین اعمال شوم وماجراجویی خایینانه منافقین ظالم به عنوان لکه ننگین شان ثبت تاریخ آینده افغانستان خواهد شد.ازچند مدت به این طرف فعالیت ها وجلسات صلح ازطرف جامعه بین المللی ،کشورهای همسایه وکشورهای دور ونزدیک موثر واحزاب سیاسی افغانستان واشخاص دینی،ملی و وطندوست و جامعه مدنی افغانستان عم ازذکور واناث درداخل وخارج ادامه دارند و به یاری خداوند متعال به طرف موفقیت وصلح عادلانه دایمی دردولت فعلی ودولت های آینده به پیش میروند ودر ضمن وظيفه شرعى وحب الوطنى اقشار مختلف ملت مومن افغانستان هستند که درپروسه وتشویق عملی صلح عادلانه آشتی ملی وتحقق دیموکراسی درافغانستان به هر شکلی سهم بیگیرند ونگذارند که ماجراجویان وعقب گرایان فاسد وجاهل درداخل وخارج افغانستان باعث نفاق افگنی وبدبختی بیشتر مردم زجرکشيده وافغانستان ویران شده گردند.به یاری خدای بزرگ به پیش به سوی صلح عادلانه دایمی ،رشد ،ترقی، وآشتی ملی وهمزیستی مسالمت آمیز تمامى اقوام برابر افغانستان، محو ونابودباد گروه های ماجراجو ،نفاق افگن ،عظمت طلبان جاهل ودشمنان صلح، ترقی وآشتی ملی درافغانستان.
ومن الله التوفیق.
انجنیرعبدالرشید ناصری ازآسترالیا


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است