گــزینه خــود کفــانی، برنامه سیاسی قبیله
چرا می ترسید؟ زیرا با تحقق زیرساخت های ارزشی فوق امکانات انتخاب افراد افسرده و بیمار، بیسواد و کودن و وطنفروش در رأس دولت، به صفر تقرب می کند 
تاریخ انتشار:   ۱۱:۵۲    ۱۳۹۸/۳/۲۸ کد خبر: 159136 منبع: پرینت

خود کفانی و انفجار یک عمل وحشیانه تروریستی غیرانسانی و نفرت انگیز ، زشت و ناسزا ، قبیح و ناهنجار ، شنیع و ناپسند است که بوسیله گروه های نام نهاد اسلامی طالبان پشتون افغان انجام می پذیرد و با از دست دادن کمترین تلفات ناچیز، موفق به قتل و کشتارصدها شهروند بی گناه کشور ما می گردد.

خود کفانی وانفجار یک برنامه خیلی سنجیده شده سیاسی از جانب رهبران و مشاوران قبیله افغان چه در دولت و چه بیرون دولت برای تداوم و استقرار حاکمیت سیاسی تک محور قبیله افغان ، در کشور ما پیشبرده می شود.

گزینه خود کفانی و انفجار در جریان نزدیک به دو دهه از طرف دولت مرکزی قبیله در ساخت و پاخت با طالبان پشتون و استخبارات پاکستان ، برای قتل عام مردم ، بدون وقفه بکار گرفته شده است. این گزینه بی مصرف ترین راهکار سیاسیی است برای از بین بردن دشمنان و به ویژه شهروندان غیر پشتون.

راهکار خودکفانی و انفجار، جنگ و دهشت در دوره کرزی موفق گردید که نزدیک به 155 هزار انسان بی گناه را بوسیله طالبان بقتل برساند و هزاران هزار دیگر را زخمی و زمینگیر نماید.

اشرف غنی احمدزی براساس گفته خودش در جریان چهار سال (از دسامبر 2014 تا دسامبر 2018 میلادی) 45 هزار سربازجوان این سرزمین را بوسیله طالبان پشتون بقتل رسانیده است و در همین مدت بجهت وفق راهکار سیاسی گزینه ای خودکفانی و انفجار نزدیک به 100 هزار کشته و زخمی از مردم ملکی ما ، قربانی گرفته است.

طالبان ، حزب گلبدین و شبکه حقانی ، همه پشتون افغان اند و برای نگهداری تداوم حاکمیت سیاسی پشتونها در افغانستان با همکاری مخفیانه دولت مرکزی کابل چه در دوره کرزی و چه در دورۀ احمدزی مشترکا کار می کنند و یکجا آدم می کشند.

شهروندان گرامی خود مشاهده می کنید که جنگ اعلام ناشده و غیر مستقیم از جانب دولت پشتونی و طالبان پشتون پیوسته علیه مردم بومی این سرزمین جریان دارد و در روند هیجده سالی که گذشت تقریبی زیاده از 600 هزار نفر کشته و زخمی بجا گذاشته ، قتل وحشیانۀ این همه مردم در همدستی عمل مشترک دولت کابل با طالبان پشتون ، صورت پذیرفته است.

اگر ما همه در یک جنگ رویارویی در برابر طالب قرار می داشتیم شاید یک نفر از ما می مرد و یک نفر از آنطرف ، درد هم نداشت. زیرا خط جنگ هم معلوم بود و دشمن هم و بالاخره به یک راه صلح هم می رسیدیم.
مگر اکنون با اختراع سیاست خود کفانی و انفجار بنام طالب ، رهبران قبیله توانسته اند که بدون تلفات تمام نیروهای رزمی و ملکی غیر پشتون را با روش های مختلف و گمراه کننده از صحنه نبرد و سیاست بیرون بکشند و با استفاده از این سبک ، هم عمر طالبان آدمکش را بالای ما درازتر بسازند و هم عمر حاکمیت سیاسی تک محور پشتونی در کابل را.

زیرا تاریخ شاهد آن است که هیچگاهی ایستادگی نیروهای مسلح مخالف دولت ، بمدت 24 سال در کشور ما دوام حاصل نکرده است. علت موجودیت و تداوم عمرگروه طالبان بمثابه نیروهای مخالف دولت ، در این است که رهبران دولت کابل پیوسته در دو چهره هم رهبر دولت و هم کمک کننده طالب ، از حامد کرزی گرفته تا غنی احمدزی و سایر مقامات بلند پایه امنیتی پشتون تبار جهت تمویل و تسلیح و رشد و نیرومندی طالبان ، سهم مستقیم و همه جانبه گرفته اند و ادای ماموریت خاینانه و غیر انسانی کرده اند.

اگر امروز رهبران ارگ کابل و نهاد های آمریکایی دست از خاک پاشی برچشم امید مردم بردارند ، فردا نه طالبی وجود دارد و نه رهبر طالبی ، چندتا بی سواد و ناآگاه از جنس اهریمن ، ریش دراز و خشتک کشال بدون اندیشه و ایمان از محبس های ساختگی اینجا وآنجا ، بنام رهبران طالب جمع کردند و خیال می کنند که مردم را میتوانند با این سیاست های کودکانه ای قبیلوی شان ، گول بزنند.

ما به نمایندگی از تمام شهروندان درد کشیده که با این اندیشه موافق اند ، به دولت کابل پیشنهاد اخلاقی می نماییم که شما را بخداوند قسم ، دست از دروغگویی و تزویر و ریا بنام طالب ، جرگه مشورتی صلح ، جلسات صلح با طالبان در ماسکو و قطر بردارید. اکنون قرن بیست یکم است فرهنگ چادرنشینی و شترچرانی دیگر کارایی ندارد. شما افسردگان (احمدزی ، کرزی وعبدالله) خود می دانید که نزد مردم چقدر شرمسار، زبون و ذلیل شده اید و قاتل ده ها هزار انسان این سرزمین هستید ، وجدان همه شما و کرگسان دربار تان بیمار است.

به مردم آشکار است که شما هیچگاه صلح نمی خواهید ، زیرا با تأمین صلح و ثبات ، مرگ حاکمیت قبیله شما مهاجمین فرا می رسد. به این جهت همه دغدغه سیاسی شما را تنها و تنها تداوم جنگ و وحشت و دهشت برای استقرار حاکمیت سیاسی قبیله تشکیل می دهد.

بناء شما رهبران قبیله در هرحالت از هرچیزی که کشور را بسوی زندگی نوین ، تکامل یافته و باثبات سوق می دهد ، در هراس هستید. از این جهت است که:
ــ حاکمیت سیاسی قبیله شما از مدیریت درست انتخابات شفاف و صادقانه می ترسد. به این خاطرهم بوده که سه انتخابات را بی شرمانه تقلب کردید.
ــ حاکمیت سیاسی قبیله از ایجاد دولت مردم سالار و همه شمول می ترسد،
ــ دولت قبیله از اعمار خط راه آهن ، آسفالت و رشد صنایع ثقیله می ترسد،
ــ از برقی سازی سراسری کشور و پخش نور و روشنایی به خانه ها و جاده ها می ترسد،
ــ از خانه سازی و کانالیزاسیون (لوله کشی ، مجراسازی) شما می ترسید،
ــ در یک کلمه از همبستگی و همزیستی مسالمت آمیز شهروندی ، قانونیت و مصونیت می ترسید.

چرا می ترسید؟ زیرا با تحقق زیرساخت های ارزشی فوق امکانات انتخاب افراد افسرده و بیمار، بیسواد و کودن و وطنفروش در رأس دولت، به صفر تقرب می کند.
بفکر ما رهبران قبیله باید تاریخ واقعی این سرزمین را خوب بخوانند و بدانند که این تاریخ واقعی و نجیب است. این تاریخ پوته خزانه ساخت حبیبی نیست. سازنده تاریخ این سرزمین باستانی مردانی همچون: کیومرس ، تهمورس ، هوشنگ ، جمشید ، کیخسرو ، کیکاوس ، کیقباد ، کوروش بزرگ ، داریوش بزرگ ، ارشک یکم ، اردشیر بابکان ، ابومسلم خراسانی ، طاهرفوشنجی ، یعقوب لیث صفار ، اسماعیل سامانی ، علاءالدین حسین غوری ، امام اعظم حضرت ابوحنیفه پیشوای مسلمانان جهان، شیخ الرییس موسی خوارزمی پدرالجبرجهان ، رودکی بزرگ پدر شعر فارسی ، امام بخاری بزرگ آفتاب معرفت احادیث نبوی ، خرد ورز فردوسی بزرگ ، مولانای بزرگ آفتاب معرفت عرفانی و خود شناسی ، ابن سینای بزرگ و زکریای رازی دانشوران طب جهان در قرون میانه و صدها خردمند و دانشور بزرگ دیگر می باشد.

آیا می شود که اخلاف این خردمندان جهان شمول را که میراث دار فرهنگ و زبان و معرفت این سرزمین نور و روشنای و دانش اند ، با فرهنگ بادیه نشینی خود کفانی و انفجار جنگ و وحشت رهبری کرد. نخیر ممکن نیست و جای تأسف است که شما به اصطلاح مسوولین امور (کرزی ، احمدزی و عبدالله) و کرگسان روباه صفت شما هنوزهم با بیانات دروغین از صلح و امنیت سخن می گویید. مردم شما را خوب می شناسند ، با این بازی های فکری موش و گربه ، تنها خود را فریب میدهید ، اما آنها از شما آدم های بی عاطفه وبی مروت کرده ، ده ها بار هوشیارتر و با معرفت تر اند.
به امید آنروزی که همه شهروندان کشور ما برادر وار پهلوی همدیگر زندگی نمایند.

بااحترام
دکتربصیرکامجو


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
قبیله
خودکفانی
نظرات بینندگان:

>>>   نه فهمیدم قبیله کی است وبی قبیله کی است این گپها درد را دوا نمیکند هرروز قبیله قبیله قبیه چی معنی دارد

>>>   اول جای افسوس که یک دوکتور بی سواد متعصب دروغگو باشد دوم اینکه درمفاخر تان از بچی سقاو مسعود جاسوس کی جی بی ربانی حبیب استالف کوهبندی شاهان دوذدان یاد اوری نه کردید باید ازاین قهرمانان تان یاد اوری میکردید که نه ک ردید فهیم بودنه باز وبی سواد ازیادم رفت سعدی که ....شان ....ګری پیشه میکرد یادت رفت به جز رقص .....ګری کار ی دیګری نه دارید
خبردار ازکابل

>>>   داکتر بصیر کامجو حیف باد به دوکتورای که شما دارید بغض وکینه انسانها بدل داشتن همانند آنها میباشی تعبیض قومی ولسانی و. نژاددی هر یک وسیله است که انسانهای مضر و کوردل بمانند تو و امثال تو چون آقای یون اقای داکتر پترام وامثال شما چه دری زبان باشید و چه پشتو. زبان، همه صاحب یک اندیشه وخط مشی در مخالف به اصول اسلام واصول انسانی هستید ..... که هر روز مسایل تعبیض قومی ولسانی را دامن میزنید و یک انسانها مضر و کوردل بمانند کوران از شما و امثال شما پیروی میکنند، وای به حال شما کران وکوران و. منافقان که به هیچ اصول انسانی استوار نیستید
عبدالله ریحان

>>>   اقایی کولی خود کفانی بیناموسی خود فروشی جسم فروشی قتل چور و چپاول همه در قماش شما کولی های بی هدف آست چون نی بنام وطن چیزی دارید و نی به نام ناموس چیزی را میشناسید چون مانند .... و حتا در این اواخر بخاطر زر به سکس همرای مقامات شروع کرده اید و این یک شرم است ولی چیزی که شما ندارید

>>>   هرچیزیکه خودت وهم قطارانت است دیگران را آنطورفکرنکو شاباس کلان شوی بصیر

>>>   دکتر بصیر کاه مجو!
به اسلاف سقو و همطنان دنباله رو غیر قبیله!
این هم

>>>   بصیر!
کاه مجو!
کاه را من در خرطه پیام زیر تقدیم تان می کنم!
شعار تاریخ
تحصيل زنان، مساوي به بي ناموسي است. برويد مرغ بازي و كفتربازي كنيد! معاش سربازان را برای ملا ها می دهم تا در وقت مصیبت، دعا کنند.
از بیانیه ی امیرحبیب الله خان کلکانی (خادم دین رسول الله)

>>>   از شروع الی اخیر مطلب که خواندم هدف نوسینده محترم فهمیده نشد باید موضوعات به خواننده واضح باشد امید است در نوشتن مطالب کوشش زیاد نمائید بعد به نشر بسپارید.

>>>   اقای دکتربصیرکامجو اینقدر تبعیض، کینه و دشمنی با هموطنانت درون خودت را مانند موریانه می خورد و به مرور زمان به یک آدم روانی تبدیل میشوی.

>>>   دکتر کا مجو!
بیا و ببین!
شعار تاریخ
تحصيل زنان، مساوي به بي ناموسي است. برويد مرغ بازي و كفتربازي كنيد! معاش سربازان را برای ملا ها می دهم تا در وقت مصیبت، دعا کنند.
از بیانیه ی امیرحبیب الله خان کلکانی (خادم دین رسول الله
اګر تو هم مانند فردوسی و عنصری در مدح وغیبت دکترا ګرفتي؟

>>>   داکتر صاحب کامجو!نوشته شما معرف توانایی وفهم بزرگ سیاسی وادبی تان است.اگر دوستانی ناسزا نوشتند ما یوس نشوید.فکر میکنم پشتونها برای پشتونهاهرچه توانستند کردند٫شایدهم اگر من وتوخودت امکانات میداشتیم برای تاجکها٫ازبکها به ازبکهاوهزاره ها به هزاره ها میکردند.من هم حرف شمارا تاییدمیکنم که نادرست است.
عاقل

>>>   افغان یا اوغان« پتان، پشتون یا پختون، هرسه این نامها به یک قوم ناقل در اوغانستان اطلاق میگردد.
سید محمد یعقوب هروی در تاریخ نامه ی هرات، نیز این واقعیت را می نویسد زیستگاه اوغان« افغان » یکی از ولایات مکران بوده است. شهر مستنگ شامل دهات بسیاری بوده است چنانکه در حاشیهء کتاب تاریخنامه ی هرات هم ذکر شده است که: شهر مستنگ یا مستنج را استخری و مقدسی هر دو در آثار خود اسم برده اند.
وقتی تاریخ خراسان قدیم (افغانستان امروزی) را بررسی نماییم طایفه ی افغان و کشوری به نام افغانستان در تاریخ و جغرافیای کشور ما موجود نیست و مردم ما که امروز برخلاف صریح اسناد تاریخی افغان نامیده می شود هیچ گونه تعلقی به افغانستان دیروزی و مردم آن سرزمین که اوغان=افغانها بوده اند، ندارد.
ابوریحان بیرونی در کتاب تحقیق ماللهند نوشه است قبیل افغان در کوه های غرب هندوستان به سر می بردند وتابه حدود رودخانه سمندر میرسد.
مرحوم میرمحمد صدیق فرهنگ می گوید واژه ی پشتون و افغان در آثار نویسدگان وشا عران این قوم این قوم با مفهوم واحد به جای یکدیگر استعمال شده اند. بنا براین بطور کلی واجمالی میتوان گفت که خود پشتونها ترجیحاً خود را پشتون گفته اند، درحالیکه فارسی زبانان آنان را افغان وهندیان، پتهان نامیده اند وهرسه کلمه از سدۀ شانزدهم به بعد در کتابت راه یافته ودرمعنی واحد بکار رفته است.
دیگر کشور نیز به معنی واحد ویکسان هردو واژه ی پشتون وافغان تأکید میکند: «هنگامیکه زبان پشتو به مرحلۀ خط وکتابت رسیده است کلمات افغان وپشتون درآثار نویسندگان وشاعران این قوم با مفهوم واحد به جای یکدیگر استعمال شده اند. بنا براین بطور کلی واجمالی میتوان گفت که خود پشتونها ترجیحاً خود را پشتون گفته اند، درحالیکه فارسی زبانان آنان را افغان وهندیان، پتهان نامیده اند وهرسه کلمه از سدۀ شانزدهم به بعد در کتابت راه یافته ودرمعنی واحد بکار رفته است.»
هموطنان آگاه قلم بدست افغان تنها نام یک قوم از اقوام افغانستان امروز اینها بنام ها ی درانی و غلجائی ( غلزائی) است و افغانها نام ها تاریخ و فرهنگ و استوره یکسان در سرزمین امروز م بنا م افغانستان ندارند بلکه بر ضد ان هستند و تلاش دارند هویت تک قومی خود را بر‌دیگر اقوام تحمیل میکنند. آنها بتنهایی در افغانستان حکومت تک قومی دارند و دیگر اقوام را در معادله قدرت راه نمی‌دهند.
داشتن دوکتورای غنی فقط تفرقه بهتر و سیستماتیک تر بین تمام اقوام شریف سرزمین مان و جایگزین کردن فاشیست های قبیله و کوچی های متعصب بجای آزادیخواهان نو اندیش را به ارمغان آورد .
عزیزان اقوام مختلف با سیاست های متفاوت باید بکوشند در اطراف واژه های وحدت و همدلی که یگانه راه نجات از دست متعصبان فاشیست و سران به قدرت رسیده پوشالی طاغوتی است جمع شده و با وحدت و همدلی تمام برای ساختن سرزمینی آزاد و مستقل و متکی بخود و دور از فاشیست های زمان بکوشند .
تاجیک گرسنبل است
افغان بلبل است
هزاره شاخ گل است
ازبیک خوگل است
پشه ای ساقه است
ترکمن خودل است
هرکس گوید همه افغان است
نادان , جاهل و بی ایمان است
منابع و ما خذ :
1_ آکا دمیسین دکتر عبدالاحمد جاوید، مقاله کابل در گذار گاه تارخ ، مجله سباوون ، سال اول دلو1366.
2_ میر غلام محمد غبار، جغرافیای تاریخی افغانسان
3_ عبدالحی حبیبی ، مجله آریانا کابل 1348
4 -- میر محمدصدیق فرهنگ ، افغانستان درپنج قرن اخیر، جلد اول، ص 6
5 _ ولادمیربارتولد، تشریح جغرافیا تاریخ خلافت شرقی ، ترجمه عرفان چاپ تهران صفه 374
6 _ محمد امین زواری ، جغرافیای تاریخ بلخ، بنیاد موقفات افشار، تهران 1388 . 7- افغان ( گزارش سلطنت کابل ) , مونت اسوارت افنستون , ترجمه محمد آصف فکرت 1376. 8- اقوام کوچی مجموع مقالات به کوشش حسن پاپلی یزدی 1372 .
9—غفور روف باباجان . تاجیکان . تاریخ قرون وسطی و دوره نوین دوشنبه انشار

>>>   واقعيت را فرموديد داكتر صاحب. مطمين باشيد كه همه اين مسايل را ميدانند و حتي بيشتر ازينكه شما نوشتيد ميدانند. قرار بررسي ها همه منتظر و در جستجوي يك رهبر اند تا اريانا دوباره احيا شود و از شر قبيله خود كفان براي داييم خلاص شويم. افكار عمومي صد درصد اماده پذيرش اريانا گرديده است.

>>>   خود کفانی به زبان اوغنى چه خواهد ترجمه شود? که نويسنده پيام اول معنى و مفهوم قبايل - قبیله مفرد قبايل گمشده افغانه نسل شاوول- يه که پناهنده گى گرفتن در هندوايران وتوران ازبرکت قهرمان ما کوروش بزرگ ناجى قبايل تحت ستم واسارت بخت نصر يا نبوکدنصر دوم شاه بابل ويا آريانا پناه داد.
در هندو ايران و توران شمار زياد از قبيله هاى بنى اسرائيل يهودى از سوى بزرگان ما که داکتر کامجو نامبرد داریوش بزرگ ، ارشک یکم ، اردشیر بابکان ، ابومسلم خراسانی ، طاهرفوشنجی ، یعقوب لیث صفار ، اسماعیل سامانی، فاريابى، زکریای رازی، خوارزمی، رودکی، گرديزى، ، ، فردوسی بزرگ ، ريحان بيرونى على سينا مولانای جمعا 750 شاعر نام گرفته
پارسى از 21 ممالک ايران در منابع لاتينى و آلمانى وانگليسى.آثار هفت ستاره ايران زمين در در تمام زبانهاى مهم جهان ترجمه شده اند. گلچين يا انتولوژى از 200 شاعر ازپارسى کل ممالک ايران و ممالک سن محرو سه ايران از کاشغر تا خجند و دربند و کنجه و باختر و آريا تا شيراز و همدان و کرمان به زبان هاى خارجى برگردان شده اند.خيام و الغ بيگ و جامى و نوايى وهزاران شاعران بى نام زبان پارسى را زبان علم و دانش و دين ودنيا ساخت. حذف نام اصلى پارسى پيش از نيم قرن و پنج سال پيش وتغير ضد بشرى حکومت پشتون زير لقب قبيله فغان بى غيرتى حاکمان پشتون را برجسته تصوير کرد. مردم پشتون باغيرت پارسى را پارسى مى نامند. ولى افغانشده گان غير پشتون کاذب درى مى نامند
افغانا "خپل کپانى" را فرهنگ کشتن و جنايت خود کردند

>>>   به نويسنده پيام اول: دولت اوغنى حاکمان قبايل يعنى قبيله هاى پشتون افغان يک وزارت به نام وزارت قبايل و سرحدات دارد.
نويسنده پيام اول نگاه کنيد : "قبيله کی است این گپها درد را دوا نمیکند هرروز قبیله قبیله قبیه چی معنی دارد"?
پاميدى: اگر قوم و قبيله مفرد اقوام و قبايل يا قومها وقبيله ها . جمع عربى : فغ عربى = چيغ پارسى
جمع عربى = فغ + فغ = فغان ( دوفغ ); فغان+ فغ= افغان
قوم+قوم = قومين ; قومين + قوم = اقوام
و جمع پارسى : قوم = قومها
زن- زنان يا زنهامرد مردها يا مردان
کلمه فغ عربى چيغ و ناله معنى م دهد
افغان ها يا افغانان.
اگر دولت حاکمان فاشيستى اوغنى اوغانى قومپرست هيتلر مانند نيست پس وزارت قبايل و سرحداث چی معنی دارد?
در سرزمين هاى اشغالى از سوى اوغان ها خراسان ممالک ايران مليت ها و ملت هاىگوناگون و مرزهاى قلابى شمالى و غربى ازسوى روباه پير انگلستان و خرس سفيد روسيه ملتهاى غير پشتون غير اوغان ازهم جدا شدند. آيا حاکمان پشتون از نور ساخته شده اند جسد شان خاک نمى شود. اين حاکمان تفاوت نژادى را دوست دارند وستم را و ظلم را مى پرستند

>>>   اقای داکتر بصیر کامجو از سخنان کوچه بازاری کسانی که نه علم دارند و نه درک ونه تاریخ درخشان جز دو و دشنام و قتل و کشتار خود کفانی که نهایت از جهالت انها است امید انرا نداشته باشید که از نوشته پر بار و توانای شما انها بخود ایند و از اعمال ترورستی و خود کفانی و توهین وتهدید و افترا و افتراق دست بکشند و راه اصولی و انسانی و اخلاقی همپذیری را بجای بد اخلاقی و زور گویی و خود کفانی و قتل و ترور و ده ها اعمال خلاف شریعت و اسلامیت که به انها عادت کرده اند و کسانی شان که درس خوانده و جعلی متفکر خوانده شده اند از روش قبیله شان هنوز چیزی را فراموش نکرده اند این طایفه نه از انسانیت و اسلامیت و نه از اخلاق و روش انسانی از هیچکدام از خوبی ها اگاهی کامل ندارند و نمیخواهند که داشته باشند برایشان بگفته خودشان پیغور است که کذشته خود را که در کوه سلیمان ابا و اجداد شان برای انها به میراث گذاشته فراموش کنند تمدنی شدن به سرمایدار شدن از قاچاق و جاسوسی و یا داشتن خانه لکس اما داخل از گندگی و چرک تعفن بار و یا از شتر سواری به موتر سواری به معنی ادم شدن و اهلی بودن انها نیست اینها جز فهماندن شان از راه زور و فشار راه و چاره یی دیگری نیست در کل جهان افغان یعنی ترورست قاتل ضد اخلاق انسانی خود کفان جاهل و نادان و نفرت شده و نفرین شده .

>>>   مشکل ما اینست که زمانیکه یک نفرمامثل این کمپودر کمچونوشتن و خواندنرا میاموزد به هم سنان و همسایه هایش در دیوارها دشنام مینویسد، زمانیکه لیسانس مگیرند باز میگوید نام کشور را عوض کنید و زمانیکه بالاتر از آن بنام داکتر میشود مثل این کمچو خان باز میگوید من در این هویت ملی و این نام کشور نمی گنجم چون دانش من بالتر است؟؟؟ سیاحی که در قرن 6 میلادی به این کشور آمده بود مینویسد که یک تن رادیدم که شکم خیلی کلان و گنده داشت و به کمر خود چندتا زنجیر رابسته بود وقتی پرسیدم این زنجیر برای چه گفت از دانش زیادی که دارم اگر این زنجیر نباشد میکفم، بنآ از نوشته تان دانش تان ظاهر است یک زنجیر کلان گرد گمر ببندید تا شکم تان نه کفد.
افغان

>>>   برادر ها شرم خوب چیز است از توهین و. تحقیر اقوام بپریزید راه اعتدال را به پیش گیرید،میشود به این کلمات افغانستان را آباد کرد لطفآ راه وحدت و همدلی و همرنگی را در پیش گیرید
عبدالله ریحان


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است