بحران مجلس نمایندگان، حاصل نبرد فاشیزم و مافیا
ادامه‌بحران‌ شرم آور مجلس نمایندگان؛ حاصل نبرد تفکر فاشیزم و مافیا است و یا از فقدان تسلط و اشراف هیأت مؤقت اداری مجلس به قانون اساسی و لایحه‌ی شرح وظایف داخلی سرچشمه می گیرد؟ 
تاریخ انتشار:   ۱۲:۰۱    ۱۳۹۸/۲/۳۱ کد خبر: 158790 منبع: پرینت

ادامه‌بحران‌ شرم آور مجلس نمایندگان؛ حاصل نبرد تفکر فاشیزم و مافیا است و یا از فقدان تسلط و اشراف هیأت مؤقت اداری مجلس به قانون اساسی و لایحه‌ی شرح وظایف داخلی سرچشمه می گیرد؟

متأسفانه سیاست تفکر فاشیستی و تک محوری ارگ، سیاست مافیا پروری، عدم تمکین به روند دموکراسی و فقدان دیدگاه شهروند محوری، سبب شده است که هر رویداد سیاسی با افراط گرایی منحط قومی و رنگ و بوی مشمئز کنندهٔ هویتی چنان آلوده شود که قانون اساسی و قوانین اداری براحتی زیر پا گذاشته شود و راهکار های منحط قرون وسطایی جای قاعده و قانون را بگیرد.
چرا مجلس نمایندگان برای حل مشکل به مفاد قانون اساسی و شرح لایحه وظایف داخلی مجلس مراجعه نمی نمایند؟

قانون اساسی در ماده ۱۰۶ نصاب را چنین تعریف نموده است:
«ماده يکصد و ششم قانون اساسی
نصاب ھر يک از دو مجلس شوراى ملي، ھنگام راى گيرى با حضور اکثريت اعضا تکميل مي گردد و تصاميم آن با شرکت اکثريت آراى اعضاى حاضر اتخاذ مي شود، مگر در مواردى که اين قانون اساسي طور ديگرى تصريح نموده باشد.»

اصول وظایف داخلی مجلس در ماده ۸ شرایط انتخاب رییس مجلس را چنین بیان می دارد:
«ماده هشتم اصول وظایف داخلی مجلس
انتخاب ریيس جرگه تحت ریاست رییس موقت به اساس رأی گیری سری و مستقیم برای یک دوره تقنینیه به اکثریت حاضر به ترتیب ذیل گرفته می شود.»

و ماده هفتاد و یکم وظایف داخلی مجلس نمایندگان با صراحت و قاطعیت رأی اکثریت حاضر را تعریف نموده است:
«ماده هفتادویکم
چون مطابق احکام قانون اساسی تصویب یک موضوع ایجاب اکثریت حاضر را می نماید، تثبیت اکثریت حاضر برویت اوراق رأی دهی که استعمال شده، صورت می گیرد.»

چنانکه مشاهده می نمایید مطابق احکام قانون اساسی و قانون وظایف داخلی مجلس نمایندگان؛ اکثریت حاضر به آرا گفته می شود که استعمال شده باشد و بنا بر اسناد قطعی موجود کل آراء استعمال شده ۲۴۴ رأی بوده است که پنجاه به اضافه یک می شود ۱۲۳ رأی و بنا براین محاسبه آقای میررحمان رحمانی رییس قانونی و منتخب مجلس نمایندگان می باشد.

نکته‌ی مهم دیگر این است که رییس موقت یک رأی را باطل اعلام نمود که بدون دقت و کارشناسی درست بود.
بهتر است ماجراجویان فاشیسم بدانند که عصر دیکتاتوری و استالینیستی به تاریخ پیوسته و افغانستان دیر یا زود به شهروند محوری و دموکراسی حقیقی و راستین روی خواهد آورد.

یادداشت: این متن تنها منعکس کنندهٔ منطق قانونی ماجرا است و به هیچ وجه دیدگاه راهبردی وسیاسی نگارنده را در رابطه با ریاست پارلمان بیان نمی دارد.

عبدالحی خراسانی


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
فاشیزم
مافیا
مجلس
نظرات بینندگان:

>>>   خداگر پرده بردارد زروی کار آدمها...
گروپ بزرگ مافیائی راهزن ودسیسه باز درچوکات وزارت داخله وریاست امنیت ناملی موجود است که باهم در سازش بوده وموازی با اشرار جنایت کار زندگی مردم را تباه میسازند مصروفیت اینها دزدی اختطاف قتل دسیسه سازی مر دم رابزور طالب ساختن اتهام ترورست وطالب برکسی وارد کردن وسپس پول خواستن مصروفیت این خائنین به مردم و حکومت است بخوانید که چی نوشته اند:
سالم الماس – برادر حاجی الماس- که خود چند سالی ریاست جنایی مبارزه با جرائم را در اختیار داشت، در یک رشته آدم ربایی ها و جرایم سنگین دست دارد. برکناری سالم الماس به همین موضوع ربط دارد. پیش از این چندین بار معین امنیتی حاجی الماس و برادرش سالم الماس را در مجالس علنی وزارت داخله دزد و مافیا خطاب کرده بود. وی هشدار داده بود که در صورت عدم برکناری سالم خود وی از سمت اش کنار خواهد رفت.
حالا دکترغنی ، دستور بررسی پرونده حاجی الماس را داده است که گفته میشود جایداد یکی از باشنده های کابل را در جاده چهار راهی انصاری شهر نو کابل غصب و بلند منزل اعمار کرده، و به اختطاف یک شهروند ترک در 2015 نیز متهم است.
خادیست های گنهکار نجیب وکارمل که اکنون درهیچ نقطه جهان برای شان جای امن یافت نمیشود وشب وروز را درهراس از محاکمه سپری میکنند همینگونه روزی نوبت دسسه بازان کمپنی خصوصی پنشیروردک هم میرسد تا با ایشان از اعمال ناروا وسرمایه های حرام شان جواب بگویند ، اینانیکه کسی را باساختن دسایس خائنانه ومصرف گزاف پول حکومت درین راه طالب وترورست معرفی میکنند دزدی میکنند تا پای او ختم شود مواد جابجا میکنند تا اورا ترورست معرفی کنند پرده از روی این جنایات شان برداشته خواهد شد خداوند طرفدار حق است وبارکج بمنزل نمیرسد
ر

>>>   فاشیسم نمی خواهد به غیر از خودشان دیگر کس در چوکی های بلند قرار داشته باشد باید مردم از حق خود دفاع کنند و این فاشیست ها را در گورستان روان کند
افرین به همان وکیل که توسط چاقو می خو است همین فاشیست ها را از بین ببرد
افرین به شها مت این وکیل اصلا از جای امر صا حب شهد بود

>>>   هموطنان عزیز از هر قومی که هستید، اوغان یا افغان هیچ فرقی باهم ندارند و هردو یعنی پشتون۰
اوغان یا افغان همان اپگان یا پتهان است و همه نامهائی هستند که غیر پشتونها به پشتونها اطلاق میکردند و میکنند در حالیکه خود پشتونها به خود پختون یا پشتون مینامند۰
ما همه اوغان نیستیم۰ افغان یا افغان یعنی پشتون و همه ما را خداوند پشتون هست نکرده است۰ اکثریت مردم کشور ما اوغان یا افغان نیستند۰
ما نه هویت خود را بر دیگران تحمیل میکنیم و نه هم میگذاریم دیگران هویت خود را به هر بهانه که شده بر ما تحمیل کنند۰
نام افغان اولین بار در قانون اساسی سال ۱۳۴۳ توسط حاکم های پشتون بر ملت تحمیل شد وتا بحال با جعل و فریب در ماده چهارم قانون اساسی وجود دارد که باید اصلاح و تغییر بخورد۰
غیر پشتونهای ساده دِلی که از روی سادگی و خوبی خود را افغان مینامید، فردا روزش که رسید، باز هم پشتون افغان اصیل میباشد، و با کوچکترین اعتراض که اگر انجام دهی، توافغان نا اصل میباشی، لهذا فریب بیجا بنام وحدت ملی نخور۰
پشتونها تمامیت خواه هستند، به وحدت ملی واقعی باور ندارند، و بهترین کاری که میکنند به زور همه را یکسان نام میگذارند، و این یکسان سازی جبری، آنهم بنام قوم خودشانرا وحدت ملی تلقی میکنند۰
چرا بر دور یک نام بیطرف ویا بر دور نام انسانیت همه متحد و یکپارچه نشویم که بر دور نام یک قوم خاص همه قوم های کشور متحد شویم؟
این وحدت ملی است یا یکسان سازی به جبر و به زور، آنهم بنفع یک قوم خاص؟

اگر درپاسپورت ما افغان نوشته میشود، ویاخارجی ها ما را ناگزیر بنام افغان یاد میکنند، آن همه نتیجه خیانت های گذشتگان و حاکمان قبلی هستند که همه باید اصلاح گردند.
این بخش قانون اساسی کاملن خلاف واقعیت های کشور است چون افغان نام دیگر پشتونها است و یک نام قومی میباشد. ماده چهارم قانون اساسی کشور باید اصلاح گردد.
بلی،افغان اپگان اوغان پتهان نامهای هستند که غیر پشتونها به پشتونها میگویند درحالیکه خود اوغانها بخود پشتون یا پختون مینامند، و ما اگر پشتون نیستیم پس افغان هم نیستیم۰ ولی چون نام کشور در حال افغانستان تحمیل شده بهترین نام برای شهروندان کشور ما از هر قوم که باشند افغانستانی است، نه نام قومی افغان۰

>>>   تفاوت دو اصطلاح معمول در بین بعضی مردم از زمین تا آسمان است :
1- غــیــرت وجهــــالــــت :عملی است که اصلا جهالت است نباید آنرا غیرت بنامیم صرف یک مثال : منع دختران از مکتب و تخصیل ، غیرت آنست که گدائی گر خارجی ها نباشیم روزی حلال از بازوی خویش حاصل کنیم وطن فروش ومزدور خارجی نباشیم از عقب افتادگی وذلت خویش بشرمیم ،
2- دزد وعیـــــار :
نباید هر دزد را عیار خواند چون دزدی عمل زشت وگناه است درحالیکه عیاری روش تقریبا عدالتخواهانه ومبارزه با قلدری و آراستن خویش به صفات عالی جوانمردی وپاکیزگی از پلشتی ها است

>>>   فاشیزم ههههههه فاشیزم ههههههه افرین قربان آدم هوشیار
افغانستانی

>>>   ماگر بازی سرچپه می‌بود؟
یعنی آن زمان خداناخواسته اصولی (۱۲۳) ورحمانی (۵۵) رای میداشت، چه می‌شد؟

شهر کابل توسط نیروهای ویژه محاصره می‌شد!

ارگ اعلامیه پخش می‌کرد، تانک های گارنیزیون برای دفاع از (۱۲۳) در عقب پارلمان آماده پاسخ دهی به (۵۵) میبود

وزارت داخله،دفاع وریاست امنیت اعلامیه صادر می‌کرد

چرخ بالها در فضای کابل به چرخش بی وقفه وترساندن طرف ادامه میدادند

تون صدای داکتر غنی همچنان (۱۸۰) درجه بُلند می‌شد

در چندین ولایت افغانستان مراسم رقص اتن برگزار می‌شد

کابل رخصتی اعلان می شد و طرف ۵۵ یی را می‌گفتند برادر باختی ناحق شله نباش

ادعای اکثریت خواهی سر داده می‌ شد
طرفداران (۵۵) متهم به بغاوت و قانون شکنی وجنگسالار می شدند حتی ملا های ارگ فتوا صادر می‌کردند

شخص رئیس جمهور بدون در نظر داشت همه مسائل وارد پارلمان شده و(۱۲۳)را برنده قطعی اعلان میکرد و جیغ میزد زنده باد فلانی !

سرور دانش مطابق به هشتاد ماده قانون درحالی که دهنش کَف میکرد (۱۲۳) برنده اعلان میکرد

اما شانس با آنان نبود و چنان در بازی خود شکست خوردند که تاریخ به یاد خواهد داشت! بلی شکست تیم برسر قدرت توسط نمایندگان مردم.

اما به یاد داشته باشید، حق گرفته میشود...

>>>   به نام خداوند بخاشینده ومهربان!
اگر ازنظر قانون هم بی بینیم باز هم رحمنی صاحب برنده است .
وازنظر کمیسون داخلی ولسی جرگه هم بی اندیشیم بازهم برنده است.
درواقع نهایت ظلم فاشیسم راهم نشان مدیهد که درهرانتخابات بازنده هستند وخود را برنده برمی شمرنداین نشانه بی استدلالی شان رانشان میدهدواقعا به دمواکراسی اعتنای ندارن ودرقرون وسطی هستند.
اصولاً باید اصولی مطابق به اصول داخلی مجلس نمایندگان،نظر به بی کاررایکه مرتکب شده مورد مجازات قرار گیرد.
اگر به غیر از اصولی از اقوام دیگر می بود حالا در گوشه زندان بود.

>>>   Ariaie
نمايندگان كه در روز نخست بنا به اشتباه يا هر دليلى در مخالفت به اقاى رحمانى اقدام كردند ، حالا با درك بى أصول و بى منطق بودن ادعاى تبهكاران مجلس ، شجاعت ان را بايد داشته باشند كه در رسانه ها ظاهر شده از اشتباه خود معذرت بخواهند اگر مزدور و تعبيه شده نيستند!

>>>   آقای که گفتید نجیب وکارمل اول بر هفت بار دهنت را بشوید بعد. شستن نام شهیدنجیب لله را ومرحوم ببرک کارمل وطن پرست را بزبان تان بیاوریدوقتی که از کسی آشنایی ندارید نامش را نبرید
بااحترام غفوری

>>>   کسی که وطن مارا خراب کردهمین جهادی هابودن که بنام دین مردم را بیچاره کردن میگفتن دین در خطر است بروید جهاد کنید جهاد بالای کی بالای برادر خود بالای کسانی که مسلمان است وهم وطن تو هست مسلمان است کلمه عرض میکند این کاره دشمنان افغانستان بود که یک تعداد را اجیر کردن برایشان پول دادن که بروید کشور تان را ویران کنید که دین تان داره میرهدر زمان حزب دیموکراتیک خلق افغانستان پدر پاکستان یا پدر عرب ها یا آمریکایی ها نمیتوانستن وارد خاک ما شوند اما ازروزی که جهادی ها آمدن همه گی بکشور م ا تجاوز میکنن جوانان مارا براحتی میکشن
بااحترام غفوری

>>>   کدام خراسان؟

>>>   اوغان نه آنقدر فرهنگش را دارد و نه هم مغزش آنقدر انکشاف کرده که به مردم سالاری، انتخابات پاک، و به احترام حقوق شهروندی همه باور داشته باشند. بازهم راه های تقلب، خیانت، و جنایت را پیدا میکنند و باز هم همان وحشت و دهشت را که در سرشت خود بصورت طبعی دارند درین موارد نیز بنمایش میگذارند.


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است



پربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است