رياست جمهوري و مجلس را بايد گرفت!
 
تاریخ انتشار:   ۱۸:۵۹    ۱۳۹۸/۲/۲۹ کد خبر: 158762 منبع: پرینت

رياست مجلس را بايد گرفت اما براي رياست جمهوري اتحاد و انسجام را حفظ و تا هر اندازه لازم باشد براي بدست آورن آن بايستي جنگيد چونكه هسته مركزي تفرقه، نفاق، بدبختي و بي عدالتي در آنجا است از آنجا بايد پشتونيست ها را راند.

پشتونيست ها تحمل ديدن اكثريت بودن غير پشتونها را ندارند و تن به تسليم شدن در برابر قانون نمي دهند از اينرو مجبور هستند از راهاي ديگر از جمله نيرنگ، تهديد، رشوت و... به رياست جمهوري، مجلس نمايندگان راه يابند كه پيروزي قانوني و عبدالله و حذف آنها با دسيسه در انتخابات رياست جمهوري پيشكش كردن ترفند گونه سياف و ابراهيمي بر سر رياست مجلس اولين و آخرين آن نبود و نيست و شما شاهد هستيد انتحاري زنانه بر عليه انتخاب مردانه چگونه با نيرنگ صورت گرفته است!

تاريخ گواه است هر گاه بحث قومي در جريان بوده است انتخابات يك مقدار آزادانه صورت گرفته هيچ پشتوني پيروز ميدان نبوده و نيست امروز هم شاهد همين ماجرا هستيم كه در پي پيروزي آقاي رحماني به رياست مجلس نمايندگان فاشيست ها تعداي از زنان پشتون مجلس را بيش كردند تا در يك ترفند ترحم گونه رياست مجلس را بگيرند. هر چند در اين سالها از آقاي رحماني در مورد تاخت تاز فاشيست ها، شناسنامه ها، طالبان و... هيچ واكنشي نديدم وي بيشتر به تجارت مصروف بوده است تا سياست ولي با اين وجود از هر غير پشتوني در برابر يك پشتون بايد حمايت كرد.

انتحاري زنانه بر عليه انتخاب دموكراتيك مردانه تعجب بسياري از جامعه غير پشتون را بر انگيخت در حالي متوجه نبودند نه تنها مردان پشتون در برتري جري نقش و سهم دارند بلكه اين زنان هم هستند چنين فرزندان متعصب را تربيت مي كنند وارد كارزار مي كنند.

پس بر غير پشتون ها نياز است اتحاد داشته باشند براي عدالت و انسانيت مبارزه كنند از هر غير پشتونيست خواه حمايت كنند و رياست را در اولويت قرار دهند.

گل امیری


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
ریاست جمهوری
مجلس
نظرات بینندگان:

>>>   آدمی که ۵۴ رآی ببرد و باز هم سر جایش نه ایستد این دیگر بیشرمی و جهالت و حماقت است

>>>   بیاری خداوند و اتحاد و اتفاق اقوام غیر پشتون در انتخابات پیشرو ریاست جمهوری را با ارای پاک و بدون تقلب و جعلکاری که خصلت همیشگی ارگ نشینان است چوکی ارگ را از دست انها گرفته میشود و شما خواهید دید که باز انها چه ازیان گویی و ناله را سر خواهند دادند بربادی فاشیست های پشتون انست که از یکطرف خیلی مغروران و متکبران سخن میزنند و بومی های اصلی را مهاجر و مهاجر بودن خود شانرا وارث این سر زمین قلمداد میکنند همانطوریکه خداوند فرعون و قارون را هلاک کرد فاشیست های پشتون کشور ما را هم مانند فرعون و قارون اگر غرق نکند از قدرت متکبرانه شان انها را پایین می اندازد تا پند برای فاشیستان خود خواهان و ظالمان از خود راضی گردد.

>>>   تاجیکان مردمانی درباری و خوش مشرب است که در امور اجتماعی و فرهنگی استعداد دارند ولی نسبتاً کوتاه فکرتر و سطحی تر هستند که در دهه های اخیر بیشتر بازیچه مداخله گران بیرونی میشوند.
مثلاً در حدود سه دهه گذشته عقده مندانه و با سطحی نگری بیشتر در عرصه سیاست عمل کردند و در نهایت اعتبار خود را از دست دادند و امروز سیاسیون مافیایی آنها به نمایندگی شان باز هم بازیچه بودن را برگزیده میخواهد هم قوم خود را مانند خود دزد معرفی کنند و هم به وطن درد کشیده خود خیانت کنند.
آینده از آن کسی است که ظرفیتهای واقعی خود را تبارز دهند و اجتماع را جذب استعداد و هنر خود گرداند نه اینکه بی خلطه فیر کند یا در صدد تحمیل و تحدید باشند.
بشر دوست بلخی

>>>   این انتخابات رییس مجلس نمایندگان و اعتراض ها،قبلاً از طرف ریاست جمهوری پلار گزاری شده است و نتیجه آن را در انتخابات ریاست جمهوری خواهید دید.

>>>   باید تا بینهایت تلاش کرد
فقط انسجام و هماهنگی لازم دارد و تلاش پیگیر

>>>   تمامیت خواهان قبیله همیشه تشنه اریکه قدرت بوده ونمیخواهند از اقوام دیگر به یک مقام برسد باوجودیکه رای اکثریت را رحمانی کمایی کرده ولی آنها اکنون اصول وقانون را مراعات نمیکنند .هیچ گاه طرفدار اصولیت نبوده ونیستند ازبزرگ تاخورد شان درمغذ های خودشان دسیسه حکومت میکند همیشه درحذف فزیکی دیگران اند.

>>>   کی هوشیار میشوید؟ یک بار با این نظریات مملو از تعصب و بغض کینه و دیده درایی ها ی یک تعداد طالب را به کشور مسلط ساختید اینبار نوبت کی است؟ اصلآ شما این درایت را ندارید که حالت کشور را بسنجید، فقط مثل اطفال این از مه و آن از مه گفته دل خوش میکنید در حالیکه طالب تادم در و زیر زنخ تان رسیده.باز کولاب میگریزید و مردم را زیر کیبل و ظلم طالب میگذارید؟ نه این بار به شما اجازه داده نمی شود و لست این تفرقه افگنان به همه معلوم است و جزای خودرا خواهد دیدند.
کابل

>>>   Baha
یک بار برای ریاست پارلمان به گونه دموکراتیک رأی گیری شد و رحمانی با ۱۲۳ رأی برنده شد و اصولی شکست فاحش خورد و حال کاندید شکست خورده، کاندید برنده را قبول ندارد چون با تفکر فاشیستی وی جور در نمی آید. لازم نیست که رحمانی اجازه بدهد به فرمان یک فاشیست شکست خورده انتخابات دوبار صورت بگیرد تا این بار باخرید نماینده ها برنده شوند

>>>   در این کامنت ها هدف تمام قوم شریف پشتون نبوده بلکه انهای که زنده گی مسالمت امیز و همدیگر پذیری را نمخواهند و بر اسپ تعصب سوارند و به جز خود دیگری را نمیخواهند که از نگاه دین مبین اسلام هم مردود اند مثل یون طاقت اصولی مهمند وامثال شان و افرادی مثل ایوبی وکیل قندهار قابل ستایش اند .پس هرکسی از هر قومی که تعصب و قوم گرایی را دامن میزند را باید برایش گوشزد کرد که تفرقه و نفاق ملت را تباه میسازد و چه قوم پشتون تاجک ازبک هزاره همه بایک صدا برای افراد بامبرده باید بگویند که انها از ما نیستند .
پهلوان

>>>   عمر راوی
تاجیکهای ما با وصف اینکه در میدان نبرد، درمیدان رقابت و در میدانهای زیاد دیگر پیروز میشوند و دشمن را به زانو درمیآورند، اما بدبختانه اختیار کار و عنان حرکت شان به دست آدمهای معامله گر و ترسو و منفعت جو می افتد که در بازارهای بی هویتی، مردم را میفروشند.همین واقعه ایکه در پارلمان اتفاق افتاد یک مثال است. رایگیری شد. رحمانی اکثریت رای ها را بُرد. رییس مجلس اعلانش کردند. فردایش مقابله صورت گرفت، زلمی نوری شهامت کرد و فاشیستها را بیخی موش ساخت. هم به حساب رایگیری تاجیکها بردند، هم به حساب زور. در هر دو زمینه برنده شدند. هرکس دیگر،هر قوم دیگری که میبود، به هیچصورت به مذاکره و مصالحه و جستجوی «راه حل» حاضر نمیشد.اما متاسفانه، تاجیکهای ما،به آسانی برای گفتگو و مصالحه حاضرشده اند و شایدهم به مشوره رهبران تسلیم طلب و بزدل، تن به یک سازش ننگین بسپارند و بالای آتش شور و شعف مردم، باز آب سرد بریزند.

>>>   Soraya Baha
رولاغنی زرنگتر و خاین تراز شوهرش !
بسیار دردآوراست که خانم رولا غنی با دزدی ملیونها دالر زنان فعال و هنرمند را با پول، تطمیع ودادن مقام خریداری و استفاده ابزاری می کند به نفع ادامۀحکومت فاشیستی غنی.
نفرین باد به غنی که از زنان استفاده ابزاری می کند و شرم باد به زنانی که زیر باراستفاده ابزاری می روند.

>>>   Parsa
این هم بیان بسیار مودبانه و متمدنانه برای عده یی از عظمت طلبان کور ذهن و وحشی. این ها فکر می کنند که چون درین ملک 60 در صد نفوس میباشند ؟ هر رای آن ها معادل سه برا بر رای اقلیت ها ؟ است. پس رای اصولی 165 رای میباشد. سعدی بزرک سده ها قبل چنین گفته بود : باسیه دل چه سود گفتن وعظ/ نرود میخ آهنین در سنگ.

>>>   غنی گفته است من پس از اول جوزا وقت قا نونی من پوره است و من این پست دالری را رها می کنم بیبنیم که ایا غنی این کار را می کند

>>>   از رئیس صاحب جمهور محترم خواهضش میکنیم صرف بخاطر رضای خدا چوکی را خالی نگذاروبه کار خود دوام بده ، دیگر کسی جای ترا گرفته نمیتواند اقلا همی پنج سالراباید پوره کنید چون دوره ریاست جمهوری پنج سال است

>>>   غینی در زندگی این دالر های کفری را رها نمی کندخاطر جمع باشید

>>>   پشتون هاهم خوب بد دارن همه گی خوب وبد دارن بیگانه پرستی جنایت است خیانت است همین جهادی ها برای مردم چیکار خوبی کردن بجز فریب دادن مردم از عرب هاپول گرفتن بنام دین هم وطنان ماراکشتن وبرای خود جایگاه درست کردن ازخون جوانان وطن
باحترام غفوری

>>>   پشتون هاهم خوب بد دارن همه گی خوب وبد دارن بیگانه پرستی جنایت است خیانت است همین جهادی ها برای مردم چیکار خوبی کردن بجز فریب دادن مردم از عرب هاپول گرفتن بنام دین هم وطنان ماراکشتن وبرای خود جایگاه درست کردن ازخون جوانان وطن ما
غفوری


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است