عدالت و برابری آری، تبعیض و تمامیت خواهی نه!
تاریخ حاکمیت ها در افغانستان، تاریخ شرم آور سیاسی، ناکامی و نابودی فرهنگی و اقتصادی و به لحاظ استانداردهای اخلاقی یک افتضاح اشکار و رنج آور سیاسی بوده است 
تاریخ انتشار:   ۱۱:۴۶    ۱۳۹۸/۲/۲۶ کد خبر: 158701 منبع: پرینت

‏۱/۱ فرق یک فرد متعصب، تمامیت خواه و قبیله گرا با یک فرد عدالت خواه، برابری طلب و مدنیت گرا چیست؟ به باور من کسی که منافع قومی خود را در جامه منافع ملی می پوشاند و برای اکثریت سازی قومی تلاش می کند یک فرد متعصب، تمامیت خواه و قبیله گراست.

‏۱/۲ اما فردی که همه اقوام را شهروندان مساوی الحقوق می داند، خواهان امتیازات ویژه و تبعیض آمیز نیست و خود را تابع قوانین انسانی و عادلانه می داند و برای پیش رفت های انسانی و مدرن در قالب تحقق قوانین و ساز و کارهای مدنی و مدرن تلاش می کند یک انسان عدالت خواه، برابری طلب،مدرن و متمدن است!

‏۱/۳ کسانی که خواهان امتیازات قومی به نام کوچی، سهمیه بندی کانکور، سهمیه بندی بورسیه، استخدام های درصدی بندی شده در دستگاه های حکومتی به ویژه دستگاه های امنیتی، تحمیل زبان و هویت یک قوم خاص بر دیگر زبان ها و هویت های قومی هستند و دست به تصفیه و انحصار قدرت در ادارات ملکی و نظامی می زنند و برنامه ریزی برای انحصار فرصت های اقتصادی دارند و نسبت به اعمال و رفتار مجرمان از قوم و قبیله خویش بی تفاوت و یا منعطف هستند ستم گر، متعصب و شوونیست می باشند!

۱/۴ جماعت شوونیست و غیر متمدن قبیله گرا الیته با رویکرد های قوم پرستانه ، انحصار طلبانه و قبیله گرایانه به هیچ وجه به پیش رفت های قومی نیز نایل نمی شوند. تاریخ ۳۰۰ ساله افغانستان که در ان یک قدرت قومی غیر اخلاقی و ناکارامد با سرشت و سرنوشت سفاک و خون ریز در قالب نظام جابرانه سلطانی و جمهوری و امارت اسلامی حاکم عرض اندام کرده بود، نشان می دهد که تلاش شوونیست ها اولا برای انحصار قدرت که دست کم سبب آرامش قبیله شود نیز موثر نبوده و ثانیا نتوانسته است مشروعیت اخلاقی و کارآمدی سیاسی لازم را کسب نماید.

۱/۵ به باور من تاریخ حاکمیت ها در افغانستان، تاریخ شرم آور سیاسی، ناکامی و نابودی فرهنگی و اقتصادی و به لحاظ استانداردهای اخلاقی یک افتضاح اشکار و رنج آور سیاسی بوده است. در پرتو این حاکمیت های جابرانه جز کشتار، ویرانی، وطن فروشی و تباهی یک ملتی با گذشته درخشان فرهنگی و تمدنی چیزی دیگر رقم نه خورده و پدید نیامده است.

۱/۶ خلاصه اگر بخواهیم به رشد و آبادانی و آرامش و آزادی و فرهنگ و مدنیت برسیم نیاز به عدالت، برابری، روا داری و تامین حقوق شهروندی داریم. با تبعیض و تمامیت خواهی و قبیله گرایی و جهل پروری و انحصار طلبی به هیچ جایی نمی رسیم چنان که نرسیده ایم!

عارف رحمانی


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
عدالت
تبعیض
نظرات بینندگان:

>>>   اقای رحمانی!فرموده های تان کاملا دقیق٫ولی هرکدام مان اگر قدرت داشته باشیم٫به یقین عین کار غنی را خواهیم کرد.بدون تردید.
عاقل

>>>   اقای رحمانی!مگر محقق وخلیلی غیرهزاره ودوستم غیرازبک های که دستان کثیفش راببوسد در فکر دیگری هست؟تنها ما تاجکها مدرن هستیم.عطا غیرخودش٫فامیل٫ یزنه وخسربره اش در فکر کسی دیگری نیست.در مجموع در جامعه تاخر عقلی پیشرفته وسرتاسری حاکم است.
تاجکتبار

>>>   آقای رحمانی مگر شما نميبينيد که بزرگان شما به پا بوسی و چپلوسی همين شوونست غلام اجنبی مشغولند .
فراموش کرديد روزيراکه کفار غاصب برای شما بتناسب هر قوم ديگر چند چند مقام و کرسی بخشيدند.
آيا خبر داريد که زنان شما در هر ميدان چی ورزش ، سربازی ، پوليس و غيره کارهاييکه افغانهای اصيل از آن دوری ميجويند در خدمت کفار غاصب قرار دارند .
با اين همه امتيازات داده شده از طرف کفار شما شوونست قوم پرست باز هم ناراض هستيد ديگر چی ميخواهيد .
با شکست و خروج استعمارگران عدالت ، برابری و برادری برقرار خواهد شد اِن شاءالله

>>>   صلح یک کلمه مقدس است که درتمامی جوامع بشری نهایت دوست داشتنی و دلپذیر است.این کلمه مقدس درجامعه افغانستان که متاسفانه بیشتر ازچهل سال جنگ خانمانسوزی وویران گر توام با کشته ومعلول شدن صدها هزارها نفر آواره شدن ملیون هانفردرکشورهای همسایه ودور گردیده اند برای تحقق صلح عادلانه پایدار وامنیت سرتاسری نهایت سعی وکشش گردد.درقرآن کربم نیز صلح را یک عمل خیر ونیکو ذکر فرموده (الصلح خیر). متاسفانه درافغانستان درین چهل سال صدای صلح وآشتی ملی به شکلی ازاشکال به نفع حکومات وقت تعبیر و تبلیغ گردیده است درزمان اواخر حکومت دموکراتیک خلق که ناچارگردید صدای صلح وآشتی ملی را برای اهداف وپیشبرد حزب دیموکراتیک خلق مورد استفاده قرار دهد وحتی درآشتی ملی وصلح باید رهبری دولت مشترک با مخالفین شان به دست حزب دموکراتیک خلق تاکید میکرد درحالیکه ۸۰ فیصد خاک افعانستان بدست مجاهدین افعانستان بودند و درینصورت صلح واشتی ملی موردپذیریش گروه های مجاهدین قرار نگرفتند.درزمان حکومت مجاهدین نیز متاسفانه درعین جنگ وخونریزی گاه گاهی صدای صلح وآشتی ملی فقط ازطریق رادیو درسانه ها شنیده میشد اما متاسفانه نظر به خودخواهی بعضی افراد حکومت، صلح واقعی درزمان حکومت مجاهدین درین کشور جنگ زده عملی نگردید.بعد ازحکومت مجاهدین دردوره حکومت طالبان متاسفانه طالبان با اتکاء به نیروی اجنبی به رهبری بعضی اعراب متعصب وفاشیست نه تنها کلمه مقدس صلح را فراموش شد بلکه با نهایت تعصب به کشتار خود درمناطق مختلف افغانستان ادامه دادند طالبان نه تنها با گروه های مجاهدین اتحاد شمال جنگیدند بلکه درقلمرو حکومت خود هزاران مسافر را درمسیر عبور ومرور عم ازذکور واناث واطفال به قتل رساندند وبدتر از آن که دوسال متواتر مواد غذایی وضروری را بالای هموطن مومن وزحمت کش افغانستان به رهبری ومشوره بعضی اعراب متعصب وجاهل مسدود کرده اند که تاریخ پرافتخار افغانستان شاهد این ادعا است.حکومت طالبان به انواع تعصب وتهدید باتمامی ملیت ها واقوام محروم افغانستان اعمال غیر انسانی را بجا آوردند وبعضی رهبران نیکنام مجاهد ووطن دوست نیزبه قتل رساندند مانند قومندان عبدالحق مجاهد ،رهبر مجاهدین عبدالعلی مزاری و قومندان مشهورمجاهد احمد شاه مسعودرا با دسیسه های خطرناک شهید کردند.بالاخره دردوران حکومت که توسط جامعه جهانی شکل گرفت وزمینه زندگی کردن درفضای دیموکراسی وازادی بیان واخبار وهمزمان با‌پیشرفت تعلیم وتربیت ورشد وترقی وبازسازی سریع افغانستان صدای وآشتی ملی توسط حکومت مرکزی ازطریق اخبار،مجلات،تلویزیون ورادیو ها به سمع ملت مومن افعانستان ودشمنان صلح واشتی ملی درداخل وخارج افغانستان قرارگرفتتد.صلح عادلانه پایدارد وآشتی ملی درزمان کنونی برای خاتمه جنگ ورشد وترقی افغانستان ویران شده نهایت ضرور ولازمی است .متاسفانه یکعده متعصبین خودخواه وجنگ طلب که سران ورهبران آنها جنگ را وسیله چور وچپاول و حکومت دلخواه شان به صدای صلح عادلانه وآشتی ملی لبیک نگفته ومورد اذیت وآزار ملت های مومن وزجر کشیده افغانستان قرارمیگیرند این متعصیبین وتنگ نظران خاین به وطن، راه های مواصلاتی ومواد مورد ضرورت بعضی مناطق را به روی ملت مومن ومجاهد افعانستان بسته اند ودرین فصل زمستان که اکثرمردم مومن افعانستان از سردی ویخی هوا رنج میبرند بازهم به رنج و اندوه انها با اعمال غیر انسانی شان اضافه مینمایند ومکاتب وشفاخانه هارا نیز با تهدید مسدود وغیر فعال ساخته اند.درین روزها که الحمدالله پروسه صلح عادلانه پایدار باکومک جامعه جهانی درداخل وخارج افعانستان درجریان است ومردم مومن ومجاهد افغانستان بی صبرانه برای صلح عادلانه وآشتی ملی به درگاه خدای بزرگ دست به دعا اند وامید وارندکه صلح وآشتی همیشگی درافغانستان ویران شده بعد ازمدت چهل سال جنگ خانمانسوز عملا مورد تطبیق قرارگیرند تا درتمامی نقاط افغانستان رشد وترقی،تعلیم وتربیت ذکورواناث وبازسازی ونوسازی افغانستان انشالله مطابق لایحه اجرایی وخواست زمان اجرا گردند.درآخر اینجانب به ازطرف های درگیر درجنگ خانمانسوز میخواهم که بهرصورت درجهت صلح عادلانه پایدار وامنیت سرتاسری افغانستان تلاش و کوشش نمایند ونگذارند که دیگر بیشتر ازین گروپ های آدم کش وهراس افگن مورد اذیت وآزارمسافرین و عابرین قرارنگیرند ومواد مورد ضرورت هموطنان مومن شان را مسدود نسازند این تنگ نظران خاین چند سال قبل دوسال متواتر نیز با چنین اعمال غیر انسانی خودها تمامی مواد مورد ضرورت رابالای هموطنان مومن مناطق مرکزی افغانستان مسدود کرده بودند که متاسفانه یک تعداد ازمردم این مناطق تحریم شده ازمجبوریت به کشورهای همسایه مهاجرشدند.حالا زمان آنوقت نیست تمامی ملیت های محروم ومومن میتوانند ازحقوق وطنی شان دفاع نموده و مستفید گردند ونگذارند که ابن تنگ نظران خاین بین ملیت های برابر ومومن افغانستان شیطان صفتانه به مکر وحیله های شیطانی شان ادامه دهند.به پیش به یاری خداوند متعال به سوی صلح عادلانه پایدار و امنیت سرتاسری ،تفاهم ملی،رشد، ترقی وهمزیستی مسالمت آمیز تمامی اقوام برابر درافغانستان ویران شده، زنده وجاوید باد برابری ،صلح پایدارو همزیستی مسالمت آمیز وخلل ناپذیر ملیت های مومن و زحمت کش افغانستان.ومن الله التوفیق .
انجنیر عبدالرشید ناصری ازآسترالیا


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است