جامعه هزاره و تهدید های چند
 
تاریخ انتشار:   ۰۸:۱۳    ۱۳۹۸/۲/۲۱ کد خبر: 158614 منبع: پرینت

تبعیض نژادی و فقر اقتصادی، مردم هزاره را با مشکلات فراوان مواجه کرده است. حدود سه میلیون مهاجر افغانستانی در ایران اکثریت هزاره هستند. دست کم شاید ۲۰ درصد جوانان هزاره به کشورهای اروپایی و استرالیا مهاجر شده باشند تعدادی هم در دیگر کشورهای جهان پراکنده شده اند.

هزاران جوان هزاره در جنگ های عراق و سوریه کشته شده و می شوند، یک تعداد زیاد‌ی دچار اعتیاد و مواد مخدر شده اند، هزاران فرد دیگر در ارتش افغانستان در جنگ با طالبان کشته می شوند، کسانی زیادی را هم طالبان و دیگر گروه های جنایت کار در مسیر راه و در مسافرت به قتل می رسانند.

اینهمه سرگردانی، بی خانمانی و نابسامانی، جامعه هزاره را از پا درخواهد آورد. جمعیت هزاره ها تا چند سال دیگر در افغانستان به نصف خواهد رسید و یا خیلی کمتر از اکنون خواهد بود.

آینده سیاسی جامعه هزاره هیچ قابل پیش بینی نیست، که چگونه خواهد بود و این مردم به کجا خواهد رسید؟ ولی اگر سکان دار سیاسی افغانستان اشرف غنی و نماینده هزاره ها در دولت کسانی همچون سرور دانش باشند هزاره ها از دولت و قدرت سیاسی نیز حذف مطلق خواهند شد.

خطر های جدی و خانمان بر انداز جامعه هزاه را تهدید می کند، اما هیچ ارزیابی و تحلیل وضعیت از این همه تهدیدها و بحران ها وجود ندارد و هیچ راه حلی سنجیده نمی شود.

صفرمحمد مظفری


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
هزاره
تهدید
نظرات بینندگان:

>>>   تمام اقوام ومردم شریف افغانستان به همچو تهدید ها مواجه اند ودرد مشترک دارند ،اما معلوم میشود سطح دید شما کوچک است بخاطریکه شما تنها قوم هزاره را می بینید لطفا از دایره کوچک خارج شوید وبزرگتربیاندیشید یعنی راجع به یک قوم نه ، بلکه راجع به سایر اقوام افغانستان نظردهید

>>>   واقعا جای تاسف و تاثر داره که شما افغانستانی ها بهمدیگه رحم نمی کنین و جالبه که اینقدر قوم گرایی در کشور شما شدیده. مگر هزاره ها هموطن شما نیستند؟

>>>   هیچ انسانی از هر قوم وقبیله ای درافغانستان ذاتا این خاصیت را نخواهد داشتند که حتما ازهر طریقی بالای ملیت های دیگر جبر وظلم نماید وحق دیگران را بازور و ظلم بخورند اما حکومت های غیر مردمی واستبدادی درگذشته ها بوده اند که زمینه چنین وضعیت استبدادی ،دیکتاتوری وستم ملی را به شکلی از اشکال درافغانستان آماده کرده بودندد تا ازیکطرف زمینه خورد و برد پولی آماده گردد واز طرف دیگر نفاق افگنی وشرایط استبدادی را برای بقای حکومت شان به هرطریقی آماده گردد.حکومت های استبدادی ودیکتاتوری هیچ وقت درجهت عدالت اجتماعی ومساوات درجامعه حرکت نکرده و نمیکند بلکه بالعکس زمینه ماجراجویی ،نفاق افگنی واستبداد رادر کشورشان آماده میکنند.وحدت ملی وعدالت اجتماعی دو زمینه بسیار مهم و اصل است که ملت را برای رسیدن به جامعه بدون خوف ، تعصب، ستم ملی و همزیستی مسالمت آمیز تمامی اقوام برابر افغانستان کومک موثر مینمایند.اگر در تواریخ حکومات گذشته افغانستان نظر بیاندازیم مییابیم که بعضی ملیت های افغانستان ازخیلی سالها ازاکثر نعمات مادی ،تعلیمی وفرهنگی جامعه به شکلی ازاشکال عمدا”وبا پلان منظم دولت های استبدادی دور نگهداشته شده اند واثرات آن مظالم را تاحال هم بعضی ملیت ها درجان وجسم خودها احساس مینمایند.با تحول جدید مثبت ومرحله دموکراسی نوین که با کومک جامعه جهانی درچند سال های آخر درافغانستان صورت گرفته است بحمدالله افغانستان به طرف آزادی های مدنی ،آزادی مطبوعات،پیشرفت تعلیم وتربیه ذکور واناث،صلح عادلانه پایدار وامنیت داییمی دردولت فعلی ودولت های آینده به پیش میروند وانشالله ایام صلح عادلانه وامنیت پایدار درافغانستان جنگزده آمدنی است.آنانیکه با جنگ و زور میخواهند قدرت وسلطه فاشیستی رابدست بیاورند به گفته بعضی دانشمندان این افکار خودخواهانه آنها خواب است وخیال است وجنون.تواریخ جنگ های درجهان نشان میدهند که نتیجه همه جنگ های کوچک وکلان داخلی وبین المللی سرانجام بامذاکره وصلح خاتمه یافته اند درقرآن کریم خم الله تعالی فرموده است الصلح خیر یعنی صلح عمل خیر ونیکو است .پس همه باهم برای تحقق هرچه سریعتر صلح عادلانه پایدار وامنیت همیشگی تلاش نماییم ونگذاریم که جنگ طلبان بی خرد وماجراجو بیشتر ازین موجب کشتار، آزار واذیت مردم مومن افغانستان گردند وبالعکس انشالله روزی تمامی ملیت های برابر ساکن درافغانستان شاهد یک افغانستان متحد،آرام ،مرفه، مترقی، انکشاف یافته درتمامی زمینه ها باشیم.ومن الله التوفیق
انجنیرعبدالرشید ناصری ازآسترالیا

>>>   زمانیکه دولت ایران هزاره ها را به جنگ سوریه می فرستاد، هزاره ها را اجازۀ اقامت میدادند. حالا که به درد جنگ نمی خورند، باید اخراج شوند.
سزای قروت آب گرم. چرا در کشور خود علیۀ طالب و داعش نمی جنگند؟

>>>   بلی هم وطن آول سلام خودی سلام از اسلام است
اکر کسی طرفداری اسلام باشد واقعآ
آفتاب به آنگشت پنهان نمیشود تمامی فطنها از فرعون
عبدالرحمن قاتل دور از بشریت دور از بیرحمی بود
وتمام خیانت راکرد از کشتن چپاوال دست درازی به
آموال آراضی زنده به گور کردن دست درازی به
ناموس فروختن بچهای خورد سال در بهارت شرقی
وبهارت غربی هرچه دلش خواست کرد اما بدتر
از فرعون بدتر از شمیر بدتر از یزید بودند
ویک کاری بسیار بی ننگی بودن که خرچ نوکران را
از بهارت جهلستان می کرفتن وآخر کاری کرد
یک سیاه روی باخود گذاشت سی پنج سال برده
انکلیس شیطان بود وخود بدتر از آنهابودند دورغ نیست
این خاگ پاگ را نجیس کرد تخم فطنه آنداختن
واز طرف دیکرشش ولایت وسیع داد به جهلستان
تا کمک بکرد برای کشتن هزاره ها با مقصد شومش
رسید واز دریا محروم کرد این قوم اصلا شرم
ندارد هزارن حیف نام انسان
ملیونها حیف نام مسلمان
ملیارد هاحیف نام اسلام
وسلام هم وطن خاریج ازوطن

>>>   به نظر دهنده دومی
برادر وقتی از هیچ چیز اطلاع نداری میانجیگری مکن.آن آقای مظفری بقول برادر های ایرانی این شخص خالی بند.آب را گلی می کند ماهی میگرهد.همگی اطلاع دارند که اقوام هزاره درافغانستان.بعد از سالی57 تا بحال چه زمان حکومت کمونیستی ویا جهادی ها ویا دراین اواخر حکومت وابسته به آمریکا بهتر بگم دراین چهار دهه.اقوام هزاره در پستهای بلند حکومت ایفای وظیفه نمودند در سمت های مهم حکومت چه نظامی و یا ملکی نقش داشتند . همین حالا هم تا نفر دوم کشور سمت دارند.این را هم قبول داریم که قبل از سال های57 درزمانی حکومت های شاهی استبدادی خیلی کم از هزاره ها در دستگاه دولتی کار می کردند 95 درصد این ها شغل آزاد و خصوصا کشت و زراعت آنهم در عهدی بخور و نمیر زندگی می کردند. یک جور های مثلی بلوچ های ایران از همه چیز محروم میباشند باز هم هزاره های افغانستان خیلی خوب هستند حتی معاون ریس جمهور فعلا از اقوام هزاره است.سخن گویی ریس جمهور هزاره است.ریس اداره صلح هزاره است.اگر گیله دارند واقعا اشخاص متکبر اند

>>>   یک هزاره قدیم ها گفته ازبک ازبک است اوغو .هم برآر بزرگيه همین تاجیک ها چه کوسيه.که دندان های خودشه جیک جیک مونه

>>>   زمانیکه دولت ایران هزاره ها را به جنگ سوریه می فرستاد، هزاره ها را اجازۀ اقامت میدادند.
جنگ سوریه از اواخر سال ۲۰۱۱ شروع شد و اقامت میلیونی هزاره ها در ایران از ۴۰ سال پیش از چند میلیون هزاره چند هزار نفر به جنگ رفتند که البته ما هم خوشحال میشویم به کشور خودشان‌ برگردند هم فاطمیون هم میلیونها هزاره دیگر


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است