فاشسیت ها حرف های شان را علنی بیان می کنند!
 
تاریخ انتشار:   ۱۰:۳۶    ۱۳۹۸/۱/۳۰ کد خبر: 158265 منبع: پرینت

حقیقت فاشیزم اوغانی همین است که اسماعیل یون بیان می کند از این اوغان فاشیست ها خوشم می آید اینها دشمنان علنی و بی نقاب وبی پرده هستند.
زمانیکه این حرف ها از زبان خود اوغان فاشیست ها شنیده می شود ، دیگر جایی برای نادیده گرفتن حقایق روشن نیت و برنامه هایی اوغان فاشیست ها باقی نمی ماند.

اوغان فاشسیت های علنی با صراحت حرف دل شانرا بیان می کنند واز همه اوغان فاشیست های غیر علنی که مردم را در تار خام وحدت ملی ومنافع ملی می پیچانند صادق تر و با شهامت تر اند.

اوغان فاشیست های علنی به صراحت می گویند ما این کشور را اوغانیزه می سازیم این کشور را تزار روس و ملکه الیزابت انگلیس برای ما ساخته اند ماحق داریم حکومت بسازیم و حکومت کنیم و دیگران حق حکومت کردن را ندارند.

اوغان فاشیست ها درتمام سخنرانی های شان بخش های از برنامه استراتیژیک شان یعنی همان سقاوی دویم را به صراحت بیان می کنند تفوق طلبی ، برتری جویی و انحصار طلبی ، تسلط کامل فاشیزم اوغانی و حذف همه اقوام و تبار های دیگر را پنهان نمی کنند.

اسماعیل یون در قطعنامه مجلسی که برای استقبال از حذف احمدضیا تدویر کرده بود درست همان بخشی از برنامه استراتیژیک اوغان فاشسیت ها (سقاوی دوم) را یک بار دیگر به صراحت اعلام داشت و تکرار کرد و از این عملکرد و صراحتش نسبت به تفکر و اندیشه اوغان فاشیستی اش قدردانی می نمایم ، زیرا شاید تکانه ای باشد برای تعدادی از وجدان باخته ها تا وجدان های شان بیدار شود.

اگر با وجود این همه عریان گویی های اوغان فاشیست ها تعدادی بازهم درخدمت اوغان فاشیزم قرار میگیرند چه می توان گفت: ننگ بر آنانی که با وجود دانستن تمام برنامه ها وتفکرات اوغان فاشیستی در پای آنها خم شده و هویت مردمش را دربرابر یک پست موقت به حراج می گذارد.

پاد زهر این زهر اوغان فاشیزم ، اتحاد وهمبستگی مردم ما د رمحور یک برنامه راهبردی برای خنثی سازی نیت شوم اوغان فاشیزم می باشد.

محمداسلم سلیم


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
فاشیست
اوغان
نظرات بینندگان:

>>>   من هم ازهزاره متعصب وتاجیک متعصب متنفرم.کلا تعصب مایه بدبختیست

>>>   درین کشور ویرانه وبی دروازه هرکه هربدی دلش میخواهد بکند انجام میدهد یک رقاصه ای بی بندوبار بالای مقدسات سی وچند ملیون مسلمان تاخت وتاز نموده مادران وخواهران واکثریت زنهای این سامان را به باد مسخره میگیردتمام میدیای داخلی واحزاب جهادی وعلما وخطبای مساجد وتکایامهر سکوت بر دهان زدند موضوعی که دنیای فیسبوک و گوگل را مملو ساخته گویا اینها هیچ چیزی نشنیده اند زیرا میدانند در عقب ماریانا شقی امریکا وانگلیس است واورا جهان غرب برای زیر سوال بردن ارزشهای اسلامی شان وظیفه داده اند ازین رونمیخواهند خاطر ارباب ازرده شود چه فحاشی وترویج فساد نبود که در ستاره ای افغان تلویزیون یهودی های افغانستان انجام نداد همه خاموش نشستند وچنان لب بستند که گویا کشورشان مسکوکوچک سابق است رذالت رذالت است چه فاشیست ها انجام دهند وچه فساد پیشه ها وتن فروشهاهمه ازیک قماش ویک روند اند
فاطمه شاگرد لیسه ای مریم

>>>   فاشیستان بی شرم ترین نسل بشر هستند که حاضر هستند به قیمت عزت و ابروی خود هم قدرت را در انحصار داشته باشند ما شاهد هستیم که حتی ناموس خودرا به سفارت خانه های خارجی ها میفرستند اگر همین ترامپ بود اوغانستان از چنگال فاشیزم و لابی گرانش رها خواهد شد چون آن شخص میداند که در اوغانستان ۲۷۰ سال است که بجز از خیانت و تقلب چیزی دیگر حکومت نمیکند.

>>>   ‎Tajik - (Persian - Aryan)in the world تاجیک - ( پارس - آ ریایی) های جهان‎.
بیش از 45 درصد جمعیت افغانستان تاجیک اند

طبق لیست سرشماری نفوس جمهوری اسلامی افغانستان که در سال 1396 (2017 ) صورت گرفته‌است، تاجیکان در این کشور نزدیک به دو برابراز پشتو‌ها بیش‌تر بوده، اکثریت را تشکیل می‌دهند .

شمارتاجیکان درافغانستان برابرجمع شمار سه قوم بزرگ د‌یگر این کشور — پشتو‌ها، هزاره‌ها وازبک‌ها بوده‌است .

بنا به این آمار، در 17 ولایت : بادغیس، بدخشان، بغلان، بلخ، پروان، تخار، پنجشیر، سرپول، سمنگان، غور، فراه، قندوز، میدانوردك، کابل، كاپیسا، لوگر و هرات تاجیکان اکثریت اند .

پشتو‌ها در 12 ولایت : پكتیا، پكتیكا، خوست، زابل، غزنی، قندهار، نیمروز، ننگرهار، نورستان، هلمند، كنر ولغمان اکثریت را تشکیل می‌دهند .

هزاره‌ها در بامیان و دایكندی بیش‌تر از دیگرانند .

شمار بیش‌تر تاجیکان در ولایت‌های كابل ( بیش‌تر از 4 میلیون)، بدخشان (بیش‌تر از 1 میلیون)، هرات( نزدیک به 1 میلیون)، غور و بلخ (بیش‌تراز600 هزار)، سرپل ( بیش‌تر از نیم میلیون ) زندگی می‌کنند .

در مجموع تاجیکان 45,6 %
پشتون‌ها 26,4%
هزاره‌ها 13,1%
اوزبك‌ها 7,1%
تركمن‌ها 2,2%
اقوام د‌یگر 5,5 % — اهالی افغانستان را تشکیل می‌دهند .

افغانستان دارای 34 ولایت است که عبارتند از:
رزگان، بادغیس، بامیان، بدخشان، بغلان، پكتیا، بلخ، پروان، پكتیكا، تخار، پنجشر، جوزجان، دایكندی، خوست، سرپل، زابل، سمنگان، غور، غزنی، فاریاب، فراه، قندز، میدان وردك، قندهار، كابل، كاپیسا، لوگر، نیمروز، ننگرهار، نرستان، هرات، هلمند، كنرو لغمان.

#Таджики #تاجیکان #Tajik #

>>>   حقیقت گفته است شما کولی ها صرف برای کولی گری هستید کسیکه اصلیت نداشته باشد چطور می‌تواند حکومت کند تمام تان رقاصه دلاک دزد چپاولگر چطور می‌توان حکومت را در دست دزد داد ایا کسکه خود را انسان میداند این را قبول خواهد کرد

>>>   خوشبختانه تحولات سیاسی و دموکراسى نوین که درنتیجه کومک جامعه جهانی صورت گرفته است درنتیجه رشد ،ترقی ،پیشرفت تعليم وتربيه ذکور واناث وآزادى بيان ومطبوعات وشراکت احزاب سیاسی قدیم وجدید درساختار نظام یشرفته ووسیع البنیاد وقانون آساسی موجوده افغانستان صورت گرفته اند وبه همین منوال افغانستان به طرف آزادی بیشتر وبهتر به پیش میروند اما متاسفانه یک عده تحلیل گران ساده لوح وکوتاه اندیشان خاین افکار مردم جامعه را با تحلیل و تجزیه ماجراجويانه وپروپاگند های خطرناک شان مشوش ومکدر میسازند.تجاوز قوای شوروی سابق به قومانده مستقیم برژنف ملعون با تحولات سال های آخر کومک جامعه جهانی وقوای ناتو صورت گرفته کاملا تفاوت دارد شوروی ها فقط احزاب خلق وپرچم را به حیث احزاب رهبری کننده سیاسی جامعه به رسمیت میشناختند وباقی احزاب وگروه های سیاسی در افغانستان هیچ نقش نداشتند واعضا وطرفداران احزاب دیگر اندیشان دست گیر وسر به نیست گردیدند که به ملت زجرکشیده افغانستان معلوم اند.فعلا بیشتر از پنجاه حزب سابق وجدید باهرافکارسیاسی درحکومت فعلی افغانستان به رسمیت شناخته شده اندوثبت گردیده اند ودر سرنوشت سیاسی افغانستان نقش مستقیم وموثردارند.صلح عادلانه ای دایمی وآشتی ملی خواست وآرزوهای دیرینه ای مردم مومن وزجر کشیده افغانستان بوده وهستند خداوند متعال درقرآن کریم فرموده الصلح خیر یعنی صلح عمل خیر ونیکو است.متاسفانه جنگ وخانه جنگی برای گرفتن قدرت سیاسی گروه های مختلف واحزاب سياسى درمدت چهل سال است افغانستان رابه ویرانه وقتلگاه انسان ها تبدیل کرده اند وهزاران عالم دینی، استادان پوهنتون ودانشگاه ها ،محصلین ،معلمین، متعلمين,کسبه کاران،تجاران، دهاقین ،زمین داران وافراد عادی رابه اشکال مختلف تحت نام های مختلف به کشتارگاه ها فرستاده اند ،زیر بنای اقتصادی ،روابط اجتماعی وتعلیمی ونیروهای امنیتی اردو وپولیس افغانستان درطول سال های جنگ داخلی به شدت صدمه دیده ونابود گرديده اند.بدتر ازهمه خصومت های قومی ،مذهبی، منطقوی وزبانی درین مدت به اثر تبلیغات شوم بیگانگان به اوج خودرسیده اند دراثر جنگ های خانمانسوز داخلی وشکستن مرزها وسرحدات افغانستان افراد غیر مسئول وبیگانه تحت نام ها وشعارهای مختلف وفریبنده داخل افغانستان گردیدند وبه وحدت ملی وهمزیستی مسالمت آمیز طولانی المدت جامعه افغانستان به شدت آسیب رسانیده اند.انواع عوامل ماجرا جویی ونفاق افگنی ,جامعه عقب مانده افغانستان را بازهم سال های سال به طرف عقب ونابودی کشانیدند.الحمدالله درچند سال آخر که با کومک جامعه جهانی زمینه رشد وترقی ،تعلیم وتربیه ذکور واناث ،آزادی بیان وجراید وآزادی مطبوعات درافغانستان مساعد گردیده اند وبرای مردم زجر کشیده افغانستان امید واری های زندگی بهتر ،سعادتمند وآرام ترپیدا شده اند اما بدبختانه بازهم یک عده گروپ های مسلح که تاحال افکار ماجرا جویی وتسلط گرایی خطرناک درذهن رهبران شان هستند به جنگ داخلی وآدم کشی درافغانستان ادامه میدهند وباعث تشویش ملت مومن وزجر کشیده افغانستان گردیده اند این گروپ های ماجراجو راهای عبور ومرور مسافرین را درنقاط مختلف افغانستان میگیرند مسافرین بی دفاع را به شکلی از اشکال اذیت وآزار میدهند ودربعضی حالات مسافرین عم ازذکور واناث را می ربایند وبه قتل میرسانند وهم تحت نام های مختلف پول ازمسافرین بى دفاع میگیرند ووحدت ملى جامعه را ضعيف تر ونابود ميسازند.این ماجراجویان ودشمنان صلح وامنیت بدانند که تاریخ به عقب برنمیگردد و انشاالله ایام صلح عادلانه وامنیت سرتا سری درافغانستان جنگ زده وویران شده حتما آمدنى است واین اعمال شوم وماجراجویی خایینانه آنها به عنوان لکه ننگین شان ثبت تاریخ آینده افغانستان خواهد شد.ازچند مدت به این طرف فعالیت ها وجلسات صلح ازطرف جامعه بین المللی ،کشورهای همسایه وکشورهای دور ونزدیک موثرواحزاب سیاسی افغانستان واشخاص دینی،ملی و وطندوست و جامعه مدنی افغانستان عم ازذکور واناث درداخل وخارج ادامه دارند و به یاری خدای بزرگ به طرف موفقیت وصلح عادلانه دایمی به پیش میروند ودر ضمن وظيفه شرعى وحب الوطنى اقشار مختلف ملت مومن افغانستان هستند که درپروسه وتشویق عملی صلح عادلانه وآشتی ملی درافغانستان به هر شکلی سهم بیگیرند ونگذارند که ماجراجویان وعقب گرایان فاسد وجاهل درداخل وخارج افغانستان باعث نفاق افگنی وبدبختی بیشتر مردم زجرکشيده وافغانستان ویران شده گردند.به پیش به سوی صلح عادلانه دایمی ،رشد ،ترقی، وآشتی ملی وهمزیستی مسالمت آمیز تمامى اقوام برابر افغانستان، محو ونابودباد گروه های ماجراجو ،نفاق افگن ،عظمت طلبان جاهل ودشمنان صلح، ترقی وآشتی ملی درافغانستان.
ومن الله التوفیق.
انجنیرعبدالرشید ناصری ازآسترالیا

>>>   گاو شیر ی ازبرج ک س اش معلوم است درتمام افغانستان یک ولایت دارید باز ادعا اکثریت را دارید. تازی های شریر وآدم کش های پنجشیري گاهی هم با ترکیب وتشکیل یک ولسوالی نمی توانند در مقابل اکثریت که از هرات الی کشمیر گسترش دارد مقابله و مقایسه گردد، فقط سقاوی گری و پنجرمینی تانرا دوام داده درین کشور زندگی کنید ورنه طالب جان، دنبال تان می رسد وباوراست که نوکر زر خرید آنها خواهید بود. لاف زدن بیجا ک ن پاره کردن است وشما قند برادر به این پاره گی دست نزنید.
شاه لالا از پروان

>>>   نفاق افگنی وشرارت از خارجی ها که نباشد خود ملت افغانستان بین خود مشکل ندارند همه جنجال ها زیر سر خارجی ها است پشتون همه روزه کشته می شود تاجیک همه روزه قتل عام می شود هزاره همه روزه انتحاری می شود ازبیک همه روزه از تیغ کشیده می شود این همه کار کیست؟؟؟؟؟؟
هوشیار شوید ای ملت بد بخت

>>>   من که در تمام مقاله جز "اوغان فاشیست" دیگر کدام نقل قول از شخص به نام یون نیافتم، که او در رابطه با "حذف احمدضیا" چه گفته است و یا در قطعنامه چه نوشته است.
احمد ضیاه از کجا حذف و به چه خاطر حذف شد؟ اصل مطلب معلوم نیست، اما فاشیست گفته دهن های ما را پاره میکنیم.

>>>   كابلى‎ aan Ayendagan
آرشیف خراسان/افغان فلم که سرمایه تاریخی ملی، فرهنگی و معنوی مهین ما است از جایگاه اصلی اش که سال ها درامان بود حتی در دوره سیاه طالبان احتمالاً در آنجا بود، غیر قانونی و با زیر پا گذاشتن ارزشهای شهروندی کشور ما به ارگ انتقال و در اختیار دختر فاشیست بابا گذاشته شد !
دخترش که هیچ گونه آگاهی و دلچسپی به فرهنگ و تاریخ این سرزمین ندارد فلم دلخواه پدرش را ساخته تا به این ترتیب به شیوه دیگر تاریخ را جعلکاری کرده در اذهان عامه تزریق کند و بابای پپولیست خود را به کریتر ارزشمند عصر در متون تاریخ جا بزند و به این ترتیب مردم خسته از جنگ سرگردان یک لقمه نان را اغفال کند.
خفاشان و ددمنشان با این سیاست های فاشیستی فرهنگ، تاریخ، زبان و هویت پر بهای ملیت های دیگر را نابود کرده برای خود فرهنگ تراشی می نمایند باید این غلامان حلقه بگوش و زنجیری امپریالیزم خونخوار، جهانخوار و خون آشام باید دادگاه و به دار کشیده حلق آویز شوند.
خانقاه مولانای جلال الدین بلخی، منار های هرات، غزنی و دیگر اماکن و آثار تاریخی در حال نابودی است ولی از پته خزانه ی ارگ یک روپیه بودیجه برای بازسازی و حفظ و مراقبت آنها تخصیص داده نمی شود.

>>>   رستم كابلى
جنایت محمد گل مومند در تغییر نام ها!
محمدگل مومند در صفحات شمال کشور دستبرد به نام های تاریخی زد چنانچه در منطقه بلخ نام قریه” چهار باغ گلشن” را به” شینکی” ، نام” قلعه چه ” را به” اسپین کوت “، نام” ینگی آرق را به “نویکوت” ، نام “دکبر جین” را به” شلخی” نام “هزاره چقیش” را به” استول گی ” ، نام “رحمت آباد” را به “جرگی ” ، نام ” یول بولدی” را به “لیندی”، نام ” ده دراز”را به “غشی” ، نام” قوش تپه” را به “منگولی”،نام “سمرقندیان” را به” زرغون کوت”، نام “حصارک ” را به” اوغز “، نام “چهارسنگ” رابه “سلورتیگی”،نام پلاسپوش را به “زوزان ” نام “عباد” را” به دیره گی ” ، نام” چهل ستون” رابه”غندان” ، نام “کودوخانه را به ” باندگی” ، “نام کشک عبدل رابه ” بانده” ، نام “کول انبو” را به” منده تی”، گذاشت
جنایت نابخشودنی وبزرگ دیگرمحمد گل مومند که ازسرلج وعقده خودکوچک بینی وی ودشمنان فرهنگ وتمدن فارسی مایه میگرفت، تغییر نام قریه بهاء الدین بودکه به افتخار زادگاه مولانا جلا ل الدین بلخی به اسم پدرش” بهاء الدین ” نامگذاری شده بود، متأسفانه بایک خیانت تاریخی وعقده وجنون فاشیستی به ” اشپوله ” تغییر نام داده شد ، معنی” اشپوله” را باید ازفاشیستان قبیله پرسید؟!

>>>   Zafari
تا ارگ از وجود تروريست ها خالي نشود همين ديگ است و همين آش.

>>>   عمر راوی
الا ای تاجیک ِ قند و نباتم . الا ای عشقم ، ای جانم ، حیاتم. نه افغانی ، نه ترکی ، نی بلوچی . اگر افغان گشتی ، پوچ ِ پوچی .
بگو : « من تاجیکم » پاکیزه انسان که فرهنگم بود خیلی درخشان . زبانم پارسی ، جایم خراسان .

>>>   ماجراجو
خراسان نام نیکو و همه شمول است ،شما های که در خارج زندگی میکنید ازین به بعد کشور خود را خراسان معرفی کنید هر کس هم پرسید خراسان کجاست؟برایش توضیح بدهید همین کشوری که شما به اسم افغانستان میشناسید جعلی است اسم اصلی اش خراسان است و شما های که در داخل هستید بدون ترس در مکالمات و نوشتار خود بجای افغانستان واژه خراسان را و بجای واژه کثیف افغان واژه خراسانی را بکار ببرید ،مطمئن باشید نتیجه مطلوب خواهد داد همین اکنون طرفداران خراسان نسبت به چند سال قبل بیشتر تر شده است و خیلی مردم واژه خراسان را در کنار افغانستان بکار میبرند .

>>>   ( خراسان ) بجای ( افغانستان ) یا هردو ؟
=======================
حرکت شجاعانه حفیظ منصور!

منصور می‌گوید من یک خراسانی هستم و نام افغانستان بیانگر هویت من شده نمی‌تواند پس نام خراسان هم در کنار افغانستان یاد شود.

(( منصور از تمام همفکرانش خواست که پس‌ از این در محافل، نشست‌ها، مقاله‌ها، فضای مجازی و تمامی درگاه‌های اجتماعی؛ کشور را با نام خراسان یاد کنند.

عبدالحفیظ منصور عضو مجلس نمایندگان کشور می‌گوید:
"اگر من به‌جای داکتر عبدالله می‌بودم یک دستگاه چاپ تذکره می‌آوردم و شناسنامه‌های برقی را بانام خراسان و افغانستان توزیع می‌کردم."

به گزارش اسپوتنیک به نقل از شفقنا، صبح امروز نهضت اسلامی مقاومت افغانستان طی یک کنفرانس خبری در حضور تعدادی از شخصیت‌های سیاسی خواهان توقف توزیع شناسنامه‌های برقی شد.

عبدالحفیظ منصور عضو مجلس نمایندگان در این کنفرانس خواهان احیاء هویت خراسان در کنار افغانستان شده و تصریح کرد که باید نام کشور دو زبانه شود؛ یعنی خراسان هم در کنار افغانستان به‌عنوان نام کشور یاد گردد.
به گفته منصور هستند کشور های چند قومیتی که دو نام را برای کشور خود انتخاب کرده‌اند و تنها راه حل مشکلات موجود کشور این است که خراسان نیز نام دیگر افغانستان کنونی شود.
منصور می‌گوید من یک خراسانی هستم و نام افغانستان بیانگر هویت من شده نمی‌تواند پس خراسان هم در کنار افغانستان یاد شود.
به گفته منصور هیچ‌کس هویت وی را گرفته نمی‌تواند، آن‌هایی که می‌گویند افغانستان تنها نام این سرزمین است هویت افغانی مبارکشان باد اما باید هویت خراسانی‌ها نیز احیا شود.
منصور از تمام همفکرانش خواست که پس‌ازاین در محافل، نشست‌ها، مقاله‌ها، فضای مجازی و تمامی درگاه‌های اجتماعی کشور را بانام خراسان یاد کنند.
منصور همچنین اظهار کرد که اگر وی به‌جای داکتر عبدالله رئیس اجرائیه کشور می بود و غنی همچنان به روند توزیع تذکره ها با محتوای فعلی ادامه می داد وی نیز یک دستگاه چاپ شناسنامه تهیه می‌کرد و هم از نام خراسان و هم از نام افغانستان در آن استفاده می‌نمود.))

>>>   حقيقت اين است كه بشتون ها استعداد حكومت داري را دارند ما تاجكان درمدت 18سال نشان داديم كه حكومت كرده نميتوانيم اكروظائف مهم بدست مان امد دزدي اختلاس و خيانت ميكنيم -الامن رحم الله- دوبي ميرويم لندن ميرويم بول زخيره ميكنيم قصر هاجورميكنيم مال حكومت و ملت رامال شخصي خود ميبنداريم به قانون نظام اصلا بابندى نداريم اين حال ماست .

>>>   اوغان یا افغان هیچ فرقی باهم ندارند و هردو یعنی پشتون۰
اوغان یا افغان همان اپگان یا پتهان است و همه نامهائی هستند که غیر پشتونها به پشتونها اطلاق میکردند و میکنند در حالیکه خود پشتونها به خود پختون یا پشتون مینامند۰
ما اوغان نیستیم۰ افغان یا افغان یعنی پشتون و همه ما را خداوند پشتون هست نکرده است۰ اکثریت مردم کشور اوغان نیستند۰
ما نه هویت خود را بر دیگران تحمیل میکنیم و نه هم میگذاریم دیگران هویت خود را به هر بهانه که شده بر ما تحمیل کنند۰
نام افغان اولین بار در قانون اساسی سال ۱۳۴۳ توسط حاکم های پشتون بر ملت تحمیل شد وتا بحال با جعل و فریب در ماده چهارم قانون اساسی وجود دارد که باید اصلاح و تغییر بخورد۰
غیر پشتونهای ساده دِلی که از روی سادگی و خوبی خود را افغان مینامید، فردا روزش که رسید، باز هم پشتون افغان اصیل میباشد، و با کوچکترین اعتراض که اگر انجام دهی، توافغان نا اصل میباشی، لهذا فریب بیجا بنام وحدت ملی نخور۰
پشتونها تمامیت خواه هستند، به وحدت ملی واقعی باور ندارند، و بهترین کاری که میکنند به زور همه را یکسان نام میگذارند، و این یکسان سازی جبری، آنهم بنام قوم خودشانرا وحدت ملی تلقی میکنند۰
چرا بر دور یک نام بیطرف ویا بر دور نام انسانیت همه متحد و یکپارچه نشویم که بر دور نام یک قوم خاص همه قوم های کشور متحد شویم؟
این وحدت ملی است یا یکسان سازی به جبر و به زور، آنهم بنفع یک قوم خاص؟

>>>   اينها فاشيست نيستند رسيست استند يعني متعصبين زباني و قومي

>>>   جنگ مدرن را آغاز کنید؛ تحصیل علم و تخصص کنید ، تخنیک و ظرفیتهای اساسی کار و جامعه را ارتقا دهید و ... تا اگر مصلحت منطقه و جهان بر ختم جنگ افغانستان باشد، مستفید شوندگان واقعی باشید.
مردم عام از جنگ نفعی نمیبرند بلکه بیرونی ها و جاسوسان شان است که سالها ما را می جنگانند تا صاحب آب ، نیروی کار و بازار مصرفی خود نشویم و منفعت آنها بیشتر باشد.
پشتون بیسواد ، سنتی و عقب افتاده هم دیگر فهمیده که شرایط تغییر کرده و ضمن مطابقت خود، اجتماع را منسجم تر بسازد تا از زیر سلطه نجات یافته و از شرایط پیش آمده حداکثر استفاده صورت گیرد.
لطیف بیژن پور


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است