تاجیک ها و ضرورت درنگ ناپذیر تعریف جدید از وضعیت!
 
تاریخ انتشار:   ۱۱:۲۶    ۱۳۹۸/۱/۲۴ کد خبر: 158191 منبع: پرینت

تعریف جدید از وضعیت حضور نیروها در صحنه و متحدین و موافقین و مخالفین تاجیک ها در کشور ما به امر درنگ ناپذیر مبدل گردیده و تاجیک ها مناسبات روابط شان را با دوستان و مخالفین و دشمنان شان مطابق به وضعییت جدید و در برخورد آنها نسبت به منافع تاجیک ها تشخیص و تفکیک کنند.

فکر می کنم در انتخاب و گزینش دوستان و مخالفین و دشمنان باید بازنگری جدی صورت بگیرد، این همه باید به اسرع وقت قبل از اینکه وضعیت به وخامت گرایید مورد بررسی و بازبینی قرار گیرد.
زمان منتظر ما نمی ماند و دشمنان مردم ما هم منتظر آن نمی مانند که تا ما آماده ای خنثی سازی توطئه هایی آنها شویم.

زمان فریاد می زند برای خنثی سازی توطئه هایی پی درپی آماده شوید. یعنی تاجیک ها باید در سراسر کشور آماده شکل گیری وضعیت جدید دفاع و خنثی سازی توطئه علیه خود شان باشند.

محمد اسلم سلیم


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
تاجیک
وضعیت جدید
نظرات بینندگان:

>>>   تمام اقوام شریف برادریکدیگر استند آرام باش بسیاروارخطا معلوم میشوی هیچکس برضد تاجک نیست تفرقه اندازی بین اقوام سراسر به نقص ماست به درد هیچکدام نمیخورد

>>>   سالها برای من سوال است که:
ایا مردم افغانستان پیرو دین یا مذهبی هستند؟
واگر دین ومذهب دارند کدام دین است؟ ؟؟؟
ایا در دین انهاحرام وحلال وجود دارد ایا دروغ ونیرنگ ودزدی ورشوه رواست؟
این چه دینی است که در ان نژاد پرستی وتعصب برترین شاخصه ان است
ایا در دین انها به روز حساب وقیامت اشاره شده
وسالهاست این سوال مرا در گیر خود کرده...

>>>   یکبار تنهایی رفتید و ضربش را خوردید اینبار قبل از دست به هر کاری باید با هزاره و ازبیک به توافق برسید باز مشترکا اقدام کنید

>>>   غقل سلیم در بذدن سالم !
وظیفه تاجک ها دزدی اختلاس غصب فرصت طلب پله بین ابن الوقت وبی هدف است صرف نفع نامشروع شخصی خودرا می خواهند بهر قیمت که باشد

>>>   برادر عزيز از هر قوم و تبار هستى ما به اين فكر باشيم در اعمار يك مسله توجه كنيم نه به تخريب ان جهان مترقي در كجا قرار دارد ما را كورذهن و نادان فكر كردند و هر فورمول را بالاى مايان تطبيق ميكنند
عالمى

>>>   باید دامن ازبیک وهزاره را ګرفت طوریکه عنصری دامن غزنوي را میگرفت!!!!!!!!!

>>>   Raheel
عکس سه تا از کاندیدای سرتاپا خائن و گندیده را میگذارند و می پرسند که اگر تنها سه گزینه داشته باشید کدامیک را می پسندید. من سوال شان‌را با سوال پاسخ میدهم. شما دوستان اگر سه گزینه پایین را داشته باشید کدامیک را می پسندید؟

با پوزش از دوستان نازک‌مزاج!
ازمن نرنجید‌. به خدا قسم که اندازه انزجار من از دیدن عکسها و سوالهای شما چندین برابر انزجاریست که احتمالا از دیدن این عکسها به شما دست خواهد داد.

>>>   ر فرادیس
اندرابی‌ها می‌میرند تا بیرق آقای غنی در ارگ بلند باشد و بر بقیه حکومت کند؛ هیچ خونی در این شب و روز به اندازۀ خون اندرابی و بدخشی و تخاری، بی‌ارزش نیست.
هیچ وظیفه و شغل دیگری نیست که شما انتخاب کنید؟ شما را مادر زایده تا گوشت دم توپ برادران غنی و کرزی شوید؟
در برابر این خون دادن‌ها، آقای کرزی و غنی چی برای شما داده است؟ جز این که یک فرزند دلیر و واقعی‌تان را به بلخ فرستاد تا شکاف قومی میان اندرابی و بلخی ایجاد کند و دوباره برطرفش کرد.
دیگر سهم شما در این دولت چیست؟ در این دولتی 99 درصد قوم‌گرا و تک‌قومی.

>>>   Pedram
ما در مقابل تمام مردم افغانستان مسوول هستیم!

اما پیشنهاد من این است که امنیت باید محلی شود. منظور من از این طرح برای محلی شدن امنیت این است که سربازان ما در مناطقی که بیشتر می شناسند و بلد هستند و از همان منطقه هستند باید به دفاع بپردازند. ما در بدخشان طی این دوسال حکومت خیانت ملی هشت هزار جوان بدخشانی را شهید دادیم. اگر چهار هزار بدخشانی در کندز ، تخار و بدخشان می جنگید امنیت آن مناطق تامین میشد. اما وقتی در مناطقی می جنگند که منطقه را بلد نیستند و نمی شناسند، در مناطقی می جنگند که همرزمش او را تسلیم دشمن میکند چگونه میشود امنیت تامین شود؟
پیشنهاد من به همه ای سربازان به خصوص به سربازان مان در بدخشان این است که اگر وضع این گونه ادامه پیدا کند به مناطق خودشان برگردند و از مناطق خودشان دفاع کنند. در خدمت کسانی نه جنگند و کشته نشوند که شایسته گی خدمت گزاری برای مردم افغانستان را ندارند.

سخنان سه سال پیش دکتر لطیف پدرام در مجلس.

>>>   اویانی
«محصلین افغان»؛ «غذای افغان»؛ «کشور افغان»؛ و ...
کفر است این فغان!!!!

پس، آیا میتوانیم بگوییم دانشجوی انگلیس؛
دانشجوی جرمن؛
دانشجوی روس؛
دانشجوی هندو؛
دانشجوی ایران و ...

هممیهن گرامی!
دانشجو/محصل افغانستانی؛ انگلستانی؛ آلمانی؛ ایرانی، هندوستانی و ...
افغان نام تبار است.
نام زبان و قبیله و قوم ...
نام کشور ما (با آنکه تحمیل است) افغان نیست؛ بلکه افغانستان است و شهروندش، افغانستانی.
کمی بسوی جهان آگاه و آدمیت ینگریم و بیاموزیم!
هیچکسی نگوید و نتوان گفت چچن را روس؛ تاتار را روس؛ اینگوش را روس؛ کاباردین را روس؛ اسیتین را روس و ... و هشتاد و پنج تبار با زبان ها و دین ها و فرهنگ های گوناگون روسیه بزرگ (با آنکه از نزدیک به یکسد و پنجاه میلیون شهروندش، بیش از هشتاد درسد روس اند) را روس شمرد. به همگی، شهروندان روسیه گفته شود. هیچ روسی نگوید که چچن روس است و یا باید روس شود؛ چونکه میداند که نا شدنیست. هیچ تاتاری نگوید که روس تاتار شود؛ چونکه میداند که ناشدنیست.

همه شهروندان جرمنی نیستند و نشوند جرمن و ... سراسر جهان چنین و همینگونه.
تنها افغان با همان شیوه کمون سنگی و با شمشیر و روان بنگی، همه را افغان خواهد.
این ناشدنیست!!
دست برداریم ازین ستم فاشیستی و برساختکاری و دروغ و نیرنگ و زشتی ها و پلشتی های ویژه افغانی، که ناسازگار است با زمان نوین؛ که دیگر گنجایش پذیرش آن نیست که نیست.
کوه افغان؛ سنگ افغان؛ زمین افغان؛ آسمان افغان؛ تفنگ افغان؛ کشتن افغان و ...
ایکاش دانش بودی و ساختن افغان و ..
و خوراکه های بومی را نمیشود تاپه «افغان» زد.
این ناشدنیست در تاریخ؛ چونکه ناسازگار است با خرد آدمی؛ چونکه هر داشته ی هر سرزمینی از خود کتاب و تاریخ و سازنده یی دارد و ...

>>>   این متن را در پیامخانه دریافتم. نتیجه عملیات طالب، چنانچه در سالهای گذشته دیده و ثابت شده است، درست همان خواهد بود که درین پیام آمده است.

"اعلان جنگ طالبان زیرعنوان الفتح برضد قوای اشغال گر نیست ، بلکه درتبانی با حلقات فاسد ارگ برای تصرف مناطق تاجیک نشین اوزبیک ها وهزاره ها است تا این مردم غیر خودرا ازمناطق شان جبرن کوچ داده و همتباران خودرا درآن ولایات مسکن گذین وجابجاسازند ، این یک بازی پیچیده استخباراتی است ، که حلقات فاشیستی می خواهندکه هم سربازان همتبار مارا نسل کشی کنند وهم مردم مارا ازمناطق شان مجبور به فرار نمایند ،
مردم اگر وجدان دارند و منطق دارند این بازی های شیطانی را درک کرده ودربرابر مثلث شومیکه متشکل از طالب داعش وارگ نشینان مستبد است سلاح بردارند ومقاومت وایستاده گی کنند ، درغیر آن معلومات که ماداریم ، دشمن بالای مردم شمال پلان ها واهداف شومی به سردارد ودرپی سرکوب اقوام دیگر اند درصورت غفلت قربانی بیشتری خواهند داد ،

خواهش ماهمین است که ازتوطعه ودسیسه و حرکت های مغرضانه واحمقانه این مثلث شوم نترسید مسلح شوید وازمناطق جان ومال ناموس وعزت خود دفاع کنید درغیر آن قربانی بیشتری خواهید داد !

#خراسانی"

>>>   من جداندر جد تاجیکم.تاجیکان را دوست دارم و می خواهم قوم شریف من نه در صدر ونه در ذیل بلکه در کنار اقوام شریف پشتون ، هزاره ، ازبک وترکمن ، بلوچ وپشه یی ونورستانی وغیره گروه های قومی قرار داشته باشد.با توجه به وضعیت پیش آمده به این نتیجه رسیده ام که بااین همه شاعر ونویسنده وسخنور وتاجر ودلال قومی ومذهبی که هر از گاهی به نام دفاع از قوم شریف تاجیک بادی در هوا رهامی کنند،قوم من هرگزبه جایگاه سزاوار شان ومنزلتش نمی رسد.چون قوم من به جای این همه تاجر ودلال وسخنور یاوه پرداز وهرزه گو به چندتا سیاستمدار خردمند ضرورت دارد.به نسل جوان امیدبسته بودم ومی پنداشتم که روزی ازمیان این نسل کسانی شاید به عرصه بیایند که به دنیاوراز های پیچیده آن از زاویه دیگری نگاه کنند، که اینهم نشد.
پناه برخدا

>>>   همه مصیبت های ما زیر سر خارجی ها است جانم هوشیار شوید.
همه جهان را چند فیصد سزمایه داران خبیث به بد بختی کشانیده اند.
ای کاش ملتم تاجیکم پشتونم هزاره ام واوزبیکم هوشیار شوند وبدانند که مشکل کجاست وبر یک دیگر نتازند.
ای بار خدایا این فرعونیان زمان داخل زمین فرو ببر که خون ملت ها را همه روزه می خورند ولی سیر نمی شوند.
زاهد


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است