گرگ و بره می توانند از یک دریا آب بنوشند؟
 
تاریخ انتشار:   ۱۰:۴۱    ۱۳۹۸/۱/۱۹ کد خبر: 158130 منبع: پرینت

گرگ و بره در افغانستان می توانند از یک دریا آب بنوشند؟
روزنامه بزنس اینسایدر می گوید که سیاست پاکستان درحمایت از طالبان اصلاْ تغییر نکرده است.

روزنامه بزنس اینسایدر از دیدار دکتر خلیلزاد با رهبران پاکستان از جمله رهبر نظامی آن کشور- جنرال قمر بجوا-خبر داده و نوشته است: درحالی که زلمی خلیلزاد و همتایان پاکستانی اش تصویری از یک توافق صلح دلپذیر و کامل در افغانستان به دست می دهند، دشوار است تفاوت های عمیقی را که در پس فعالیت دپلومات ها پنهان است، نادیده گرفت. هدف دو طرف – امریکا و پاکستان- در افغانستان کاملاْ متفاوت است. واشنگتن می خواهد از جنگ رو به افزایش افغانستان عقب نشینی کند، اما به نظر می رسد که سیاست پاکستان در حمایت از طالبان تغییری نکرده است.

از همین جا است که خلیلزاد درکابل اظهار داشت روابط امریکا با پاکستان نمی تواند بهبود یابد مگر این که آن کشور سیاست خود را نسبت به افغانستان دگرگون کند. این طرز فکر که علی رغم سوء ظن شدید و عدم حالت اطمینان، گرگ (طالبان) و بره (افغانستان) به نحوی قانع باشند که از یک بستر رود آب بنوشند، تحلیل های متفاوتی را نسبت به سناریو های آینده به وجود آورده است.

به طور مثال، ادوارد لوسی نویسنده و تحلیل گر نام آور در روزنامه فایننشیال تایمز مقایسه ای بین خروج امریکا از ویتنام در ۱۹۷۵و خروج فعلی امریکا از افغانستان انجام داده و نتیجه گرفته است که این می تواند تبعات مشابهی در قبال داشته باشد. نمی توان چنین سناریوی مشابه در افغانستان را با اطمینان پیش بینی کرد. اما در رابطه به رویکرد طالبان که برای دستیابی به جایزه ای که در برابر مبارزات سخت خویش انتظار دارند، سوء ظن کافی وجود دارد. این که ریاضت مکرر برای صلح و آشتی نتیجه بدهد، امری مبهم است.

مسیح ندیم


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
گرگ
بره
نظرات بینندگان:

>>>   عطايى
حرف ناشناس در یک جامعه دیگر درباره یک کتاب نه‌چندان مهم، خیلی اهمیت ندارد، اما در جامعه پشتون، کسی مثل ناشناس وزن و حیثیت گالیله را دارد. در یک جامعه، تقلب و حرام‌زادگی برای ساختن یک حیثیت قبیلوی، چنان در تار و پود فرهنگ آن تنیده شده است که در سیاست، ادبیات، تاریخ، فرهنگ، روابط اجتماعی و اقتصادی آن حضور مشهود و پررنگ دارد و توقع از تمام اعضای قبیله هم این است که در راستای تبلیغ و ترویج و مشروعیت‌دهی این تقلب و حرام‌زادگی همه‌جانبه تلاش کنند. در چنین فضای شیطانی و تاریک، وقتی کسی مثل ناشناس جرأت می‌کند و می‌گوید این حرام‌زادگی، دروغ‌بافی، تقلب و خودفریبی بس است و بیایید با خود و تاریخ و دیگران صادق باشیم و علمی باندیشیم، بخواهیم و یا نخواهیم او در نقش گالیله در تاریخ قوم خود ظاهر شده است.
چقدر حاکم پشتون می‌شناسیم که رقیب خود را با قسم و قرآن از بین برده‌اند؟ چرا در هر انتخابات تقلب در مناطق پشتون‌نشین سیستماتیک و دولتی است؟ چرا این همه طالب و داعش و انتحاری از درون جامعه پشتون بیرون می‌آیند؟
ناشناس فقط بر علیه یک کتاب تقلبی و دروغ نایستاده است، او همان قدر که مخالف تقلب و حرام‌زادگی حبیبی در عرصه ادبیات و تاریخ است، ضدیت با تقلب و حرام‌زادگی اشرف غنی و امرخیل در عرصه سیاست دارد. ستیزه او با یک فرهنگ تقلب‌پرور و دروغ‌باور در درون جامعه پشتون است.
جامعه پشتون با زنجیر تقلب و دروغ در قعر جهالت بسته شده است، آزادی این جامعه نیازمند شهامت مردان بزرگی چون ناشناس است. باید به پشتون تفهیم کرد که با تقلب و ....و دروغ هیچ ملتی رستگار و بزرگ نشده است.

>>>   بعضی تحلیل گران سیاسی ،روشن فکران کوتاه اندیش وماجراجو یان تنگ نظر درافغانستان، تحولات سیاسی سال های آخر افغانستان را به اشتباه وبه چشم شک وتردید تحلیل وتجزیه مینمایند ووضع سیاسی موجوده افغانستان را به حالت تمسخر واشغال مشاهد میکنند درحالیکه دموکراسى ،رشد ،ترقی ،پیشرفت تعليم وتربيه ذکور واناث وآزادى بيان ومطبوعات وشراکت احزاب سیاسی درساختار نظام وقانون آساسی موجوده افغانستان را کاملا نادیده میگیرند وافکار مردم جامعه را با تحلیل و تجزیه ماجراجويانه وپروپاگندهای خطرناک شان مشوش ومکدر میسازند.باید تحلیل های سیاسی شان در رسانه ها بااسناد موثق ومعتبر باشند و درغير اينصورت درجامعه افغانستان پيامد منفی وجبران ناپذیررا به دنبال خواهد داشت وآنگاه ندامت وپیشیمانی سودی نخواهد داشت.تجاوز قوای شوروی سابق به قومانده مستقیم برژنف ملعون با تحولات سال های آخر کومک جامعه جهانی وقوای ناتو صورت گرفته کاملا تفاوت دارد شوروی ها فقط احزاب خلق وپرچم را به حیث احزاب رهبری کننده سیاسی جامعه به رسمیت میشناختند وباقی احزاب وگروه های سیاسی در افغانستان هیچ نقش نداشتند درحالیکه فعلا بیشتر از پنجاه حزب درحکومت فعلی به رسمیت شناخته شده اند ودر سرنوشت سیاسی افغانستان نقش مستقیم دارد.صلح عادلانه دایمی وآشتی ملی خواست وآرزوهای اکثر مطلق مردم مومن وزجر کشیده افغانستان بوده وهستند خداوند متعال درقرآن کریم فرموده الصلح خیر یعنی صلح عمل خیر ونیکو است.جنگ وخانه جنگی برای گرفتن قدرت سیاسی گروه های مختلف واحزاب سياسى متاسفانه درمدت چهل سال است افغانستان رابه ویرانه وقتلگاه تبدیل کرده اند وهزارها عالم دینی، استادان پوهنتون ودانشگاه ها ،محصلین ،معلمین، متعلمين,کسبه کاران،تجاران، دهاقین ،زمین داران وافراد عادی رابه اشکال مختلف تحت نام های مختلف به کشتارگاه ها فرستاده اند ،زیر بنای اقتصادی ،روابط اجتماعی وتعلیمی ونیروهای امنیتی اردو وپولیس افغانستان درطول سال های جنگ داخلی به شدت صدمه دیده ونابود گرديده اند.متاسفانه خصومت های قومی ،مذهبی، منطقوی وزبانی درین مدت به اوج خودرسیده اند دراثر جنگ های خانمانسوز داخلی وشکستن مرزها وسرحدات افغانستان افراد غیر مسئول وبیگانه تحت نام ها وشعارهای مختلف وفریبنده داخل افغانستان گردیدند وبه وحدت ملی وهمزیستی مسالمت آمیز طولانی المدت جامعه افغانستان به شدت آسیب رسانیده اند.انواع عوامل ماجرا جویی ونفاق افگنی ,جامعه عقب مانده افغانستان را بازهم سال های سال به طرف عقب ونابودی کشیدند.الحمدالله درچند سال آخر که با کومک جامعه جهانی زمینه رشد وترقی ،تعلیم وتربیه ذکور واناث ،آزادی بیان وجراید وآزادی مطبوعات درافغانستان مساعد گردیده اند وبرای مردم زجر کشیده افغانستان امید واری های زندگی بهتر ،سعادتمند وآرام ترپیدا شده اند اما بدبختانه بازهم یک عده گروپ های مسلح که تاحال افکار ماجرا جویی وتسلط گرایی خطرناک درذهن رهبران شان هستند به جنگ داخلی وآدم کشی درافغانستان ادامه میدهند وباعث تشویش دوباره ملت مومن وزجر کشیده افغانستان گردیده اند این گروپ های ماجراجو راهای عبور ومرور مسافرین را درنقاط مختلف افغانستان میگیرند مسافرین بی دفاع را به شکلی از اشکال اذیت وآزار میدهند ودربعضی حالات مسافرین را می ربایند وبه قتل میرسانند وهم تحت نام های مختلف پول ازمسافرین بى دفاع میگیرند ووحدت ملى جامعه را ضعيف ونابود ميسازند.این ماجراجویان ودشمنان صلح وامنیت بدانند که انشالله روزی درافغانستان صلح عادلانه وامنیت سرتا سری حتما آمدنى است واین اعمال شوم وماجراجویی خایینانه آنها به عنوان لکه ننگین شان ثبت تاریخ افغانستان خواهد شد.ازچند مدت به این طرف فعالیت ها وجلسات صلح ازطرف جامعه بین المللی ،کشورهای همسایه وکشورهای دور ونزدیک واحزاب سیاسی افغانستان واشخاص دینی،ملی موثر و وطندوست و جامعه مدنی افغانستان عم ازذکور واناث درداخل وخارج ادامه دارد و به یاری خدای بزرگ به طرف موفقیت وصلح عادلانه دایمی به پیش میروند ودر ضمن وظيفه شرعى وحب الوطنى اقشار مختلف ملت مومن افغانستان هستند که درپروسه وتشویق عملی صلح عادلانه وآشتی ملی درافغانستان به هر شکلی سهم بیگیرند ونگذارند که ماجراجویان وعقب گرایان فاسد وجاهل درداخل وخارج افغانستان باعث نفاق افگنی وبدبختی بیشتر مردم زجرکشيده وافغانستان ویران شده گردند.به پیش به سوی صلح عادلانه دایمی ،رشد ،ترقی، وآشتی ملی وهمزیستی مسالمت آمیز تمامى اقوام برابر افغانستان، محو ونابودباد گروه های ماجراجو ،نفاق افگن ،عظمت طلبان جاهل ودشمنان صلح، ترقی وآشتی ملی درافغانستان.
ومن الله التوفیق.
انجنیرعبدالرشید ناصری ازآسترالیا


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است