ضرورت صدای واحد سیاسی در مذاکرات بین الافغانی
 
تاریخ انتشار:   ۱۸:۳۰    ۱۳۹۸/۱/۱۸ کد خبر: 158122 منبع: پرینت

سیاسیون کشور ما باید به این نتیجه رسیده باشند که صدای هیچکدام شان به شکل تنها بجز شکست بجای نمیرسد وپیروزی شان در وحدت نظر وصدای واحد همه جریان های سیاسی ونهاد های مدنی به شمول (دولت واحزاب سیاسی وتشکل های مدنی) در مذاکرات نهفته است چه ممکن در مذاکرات طرف مقابل کوشش زیادی داشته باشد تا تنها تنها با جریانات واحزاب وگروها بنام نمایندگان مردم افغانستان منفردانه معامله ای صورت گیرد که چنین چیزی بنفع هیچکدام شان نخواهد بود و منفعت همه در وحدت نظر واجماع سیاسی همه شان نهفته است که توقع چنین درایتی از همه بواسطه منافع افغانستان انتظار برده میشود که در مذاکرات بعنوان صف واحد وصدای واحدی بتوانند شرکت نمایند.

طوریکه دیده میشود امریکا از حالت موجود کاملا خسته گردیده وبدنبال راهکاری است که بتواند آبرومندانه خود را ازاین ما جرا بیرون کشد که از لحن گفته های تازه جناب رییس جمهور امریکا آقای دونالد ترامپ چنین خستگی بخوبی دانسته میشود وگفته های گذشته مقامات امریکایی را یکبار دیگر که گفته بودند ( امریکا نمیتواند در کوها وشهر های افغانستان بواسطه امنیت این کشور گزمه کند امنیت افغانستان بخود مردم افغانستان تعلق دارد که باید امنیت کشور خود را خود شان بگیرند وصلح وثبات در کشور خود خودشان تامین کنند بیاد می آورد وبس
والسلام

سید محمد خیر خواه


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
بین الافغانی
سیاسی
نظرات بینندگان:

>>>   طالبان یک گروه افراطی و تمامیت خواه هستند۰  آنها به سازش، مشارکت، و صلح باور ندارند۰  باید با تمام جدیت با ایشان مجادله شود تا مردم از شر این افراطیون جنایتکار و آدم کش های بیرحم رها گردند۰  بزرگترین قربانیان طالبان پشتونها خود هستند۰  طالبان نسل ها و جوانان پشتون را گمرا و پسمانده از دیگران بار می آورند، و روشنفکرنشانرا میکشند۰ در مناطق پشتونها هر قدر که طالبان زیاد تر نفوذ داشته باشند، فقر، جعل، بذر مواد مخدر، و عقب ماندگی به همان اندازه زیادتر میباشد۰

>>>   مر راوی
این روزها ، همه کارهای خورد و بزرگ را به داشتن تذکره الکترونیکی اوغانی گره می زنند و بدون آن در هیچ جای کار کسی پیش نمی رود. حتا ، بنگاه های بزرک شخصی ، مثلن دانشگاه ها و غیره را نیز دستور داده اند که برای اجرای هر کاری از مردم تذکره الکترونیکی اوغانی مطالبه نمایند و بدون آن کار کسی را اجرا نکنند. سفرکردن، کاریافتن ، تجارت و معاملات جدی دیگر ، همه اش مشروط به گرفتن تذکره الکترونیک اوغانی میباشد. در کشورهای خارج نیز، هرگاه افغانستانی ها کاری با سفارت های اوغانستان میداشته باشند، به بهانه های مختلف افراد را مجبور می سازند که باید تذکره الکترونیک اوغانی را بگیرند. جز داکترعبداللطیف پدرام ، دیگر هیچ شخص مطرح سیاسی از مردم غیر پشتون در برابر این جنایت آشکار صدای اعتراض شان را بلند نکرده اند و چه بسا که با این روند موافقت و همنوایی خویش را به اشرف غنی و اتمر و احدی اعلام داشته اند. دریغ و افسوس.

>>>   الله همسخن
دقیق نمی‌دانم آجندای جرگه‌ی مشورتی را چه مواردی شکل می‌دهد. اما، ظاهرن در پیوند به صلح شکل خواهد گرفت. امید وارم کسانی‌که از مردم نمایندگی می‌کنند بتوانند ساختارهای را پیشنهاد کنند که تفاوت‌های مردم را به آغوش بگیرد- نه امارت اسلامی طالبان بستر مناسب صلح است و نه تمرکزگرایی و پروژه‌هایی قومی ایده آل حکومت و حلقه‌های حاشیه‌ی غنی؛ از این رو بذر آشتی زمین دگر می‌طلبد!

>>>   ارون میر سعیدی
در اوج بیکاری جوانان در وطن
محمد عمر داوود زی، همزمان در چهار بست کار میکند!
۱ - ریس دبیر خانه شورای صلح
۲ - نماینده ویژه ریس جمهور برای اجماع منطقه ای صلح
۳ - ریس کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح
۴ - سخنگوی شورای رهبری مصالحه.

>>>   Haidari
اسمای تیم مذاکره کننده صلح افغانستان را میخواندم، این تیم شامل چند نوع اشخاص است: اشخاصی که مفکوره طالبانی دارند و حامی طالبان هستند و بنا به مشترکات مفکوره یی و دیگر موارد، از اعانه دهنده های خارجی، پول خرج و تمویل خود را میگیرند ولی از طالبان دفاع میکنند، گروه دوم همان مهره های سوخته و به اصطلاح عام "مگس های گرد شیرینی" هستند که ضرب العجل شان گذشته ولی هر بار که احتمال تحول در حکومت و تغیر می اید، خود را مطابق همان مفکوره میسازند و بنوعی خود را به امید گرفتن کرسی و مقام، در پروسه دخیل میسازند تا دوباره بتوانند نان و ابی از این طریق بدست بیاورند و گروه سوم، چند زن و مرد عادی هستند که در این تیم از بعد فعالیت های محلی و مدنی و کاری خود، با طالبان به تشریک خواسته های خود خواهند پرداخت....ولی بطور کل، فهرست بدی نیست

>>>   بعضی تحلیل گران سیاسی ،روشن فکران کوتاه اندیش وماجراجو یان تنگ نظر درافغانستان، تحولات سیاسی سال های آخر افغانستان را به اشتباه وبه چشم شک وتردید تحلیل وتجزیه مینمایند ووضع سیاسی موجوده افغانستان را به حالت تمسخر واشغال مشاهد میکنند درحالیکه دموکراسى ،رشد ،ترقی ،پیشرفت تعليم وتربيه ذکور واناث وآزادى بيان ومطبوعات وشراکت احزاب سیاسی درساختار نظام وقانون آساسی موجوده افغانستان را کاملا نادیده میگیرند وافکار مردم جامعه را با تحلیل و تجزیه ماجراجويانه وپروپاگندهای خطرناک شان مشوش ومکدر میسازند.باید تحلیل های سیاسی شان در رسانه ها بااسناد موثق ومعتبر باشند و درغير اينصورت درجامعه افغانستان پيامد منفی وجبران ناپذیررا به دنبال خواهد داشت وآنگاه ندامت وپیشیمانی سودی نخواهد داشت.تجاوز قوای شوروی سابق به قومانده مستقیم برژنف ملعون با تحولات سال های آخر کومک جامعه جهانی وقوای ناتو صورت گرفته کاملا تفاوت دارد شوروی ها فقط احزاب خلق وپرچم را به حیث احزاب رهبری کننده سیاسی جامعه به رسمیت میشناختند وباقی احزاب وگروه های سیاسی در افغانستان هیچ نقش نداشتند درحالیکه فعلا بیشتر از پنجاه حزب درحکومت فعلی به رسمیت شناخته شده اند ودر سرنوشت سیاسی افغانستان نقش مستقیم دارد.صلح عادلانه دایمی وآشتی ملی خواست وآرزوهای اکثر مطلق مردم مومن وزجر کشیده افغانستان بوده وهستند خداوند متعال درقرآن کریم فرموده الصلح خیر یعنی صلح عمل خیر ونیکو است.جنگ وخانه جنگی برای گرفتن قدرت سیاسی گروه های مختلف واحزاب سياسى متاسفانه درمدت چهل سال است افغانستان رابه ویرانه وقتلگاه تبدیل کرده اند وهزارها عالم دینی، استادان پوهنتون ودانشگاه ها ،محصلین ،معلمین، متعلمين,کسبه کاران،تجاران، دهاقین ،زمین داران وافراد عادی رابه اشکال مختلف تحت نام های مختلف به کشتارگاه ها فرستاده اند ،زیر بنای اقتصادی ،روابط اجتماعی وتعلیمی ونیروهای امنیتی اردو وپولیس افغانستان درطول سال های جنگ داخلی به شدت صدمه دیده ونابود گرديده اند.متاسفانه خصومت های قومی ،مذهبی، منطقوی وزبانی درین مدت به اوج خودرسیده اند دراثر جنگ های خانمانسوز داخلی وشکستن مرزها وسرحدات افغانستان افراد غیر مسئول وبیگانه تحت نام ها وشعارهای مختلف وفریبنده داخل افغانستان گردیدند وبه وحدت ملی وهمزیستی مسالمت آمیز طولانی المدت جامعه افغانستان به شدت آسیب رسانیده اند.انواع عوامل ماجرا جویی ونفاق افگنی ,جامعه عقب مانده افغانستان را بازهم سال های سال به طرف عقب ونابودی کشیدند.الحمدالله درچند سال آخر که با کومک جامعه جهانی زمینه رشد وترقی ،تعلیم وتربیه ذکور واناث ،آزادی بیان وجراید وآزادی مطبوعات درافغانستان مساعد گردیده اند وبرای مردم زجر کشیده افغانستان امید واری های زندگی بهتر ،سعادتمند وآرام ترپیدا شده اند اما بدبختانه بازهم یک عده گروپ های مسلح که تاحال افکار ماجرا جویی وتسلط گرایی خطرناک درذهن رهبران شان هستند به جنگ داخلی وآدم کشی درافغانستان ادامه میدهند وباعث تشویش دوباره ملت مومن وزجر کشیده افغانستان گردیده اند این گروپ های ماجراجو راهای عبور ومرور مسافرین را درنقاط مختلف افغانستان میگیرند مسافرین بی دفاع را به شکلی از اشکال اذیت وآزار میدهند ودربعضی حالات مسافرین را می ربایند وبه قتل میرسانند وهم تحت نام های مختلف پول ازمسافرین بى دفاع میگیرند ووحدت ملى جامعه را ضعيف ونابود ميسازند.این ماجراجویان ودشمنان صلح وامنیت بدانند که انشالله روزی درافغانستان صلح عادلانه وامنیت سرتا سری حتما آمدنى است واین اعمال شوم وماجراجویی خایینانه آنها به عنوان لکه ننگین شان ثبت تاریخ افغانستان خواهد شد.ازچند مدت به این طرف فعالیت ها وجلسات صلح ازطرف جامعه بین المللی ،کشورهای همسایه وکشورهای دور ونزدیک واحزاب سیاسی افغانستان واشخاص دینی،ملی موثر و وطندوست و جامعه مدنی افغانستان عم ازذکور واناث درداخل وخارج ادامه دارد و به یاری خدای بزرگ به طرف موفقیت وصلح عادلانه دایمی به پیش میروند ودر ضمن وظيفه شرعى وحب الوطنى اقشار مختلف ملت مومن افغانستان هستند که درپروسه وتشویق عملی صلح عادلانه وآشتی ملی درافغانستان به هر شکلی سهم بیگیرند ونگذارند که ماجراجویان وعقب گرایان فاسد وجاهل درداخل وخارج افغانستان باعث نفاق افگنی وبدبختی بیشتر مردم زجرکشيده وافغانستان ویران شده گردند.به پیش به سوی صلح عادلانه دایمی ،رشد ،ترقی، وآشتی ملی وهمزیستی مسالمت آمیز تمامى اقوام برابر افغانستان، محو ونابودباد گروه های ماجراجو ،نفاق افگن ،عظمت طلبان جاهل ودشمنان صلح، ترقی وآشتی ملی درافغانستان.
ومن الله التوفیق.
انجنیرعبدالرشید ناصری ازآسترالیا


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است